update 2017-10-04 Deze site is op 4 oktober 2017 bijgewerkt

Deze stamboom is uitsluitend bedoeld ter bevordering van de onderlinge communicatie tussen de samensteller en de lezer. Onder geen beding mogen deze gegevens worden gebruikt met het oogmerk geldelijk profijt te verkrijgen. Publicatie van gegevens, waarbij gebruik wordt gemaakt van gegevens uit deze stamboom, dient te geschieden met volledige bronvermelding. Samensteller: Karel Chr. Uittien, J.P. Heyelaan 58, 3842 CL Harderwijk(NL), homepage: www.uittien.nl

Genaelogie NANNINGA, grotendeels afkomstig uit de omgeving van Loppersum

 
I
Roelof HINDRIKS, geboren circa 1685 te Farmsum. De doopboeken van Farmsum beginnen pas in 1721, overleden voor 1726 te Hellum, zijn weduwe hertrouwt 20-1-1726 te Hellum met Jacob Vos van Siddeburen. (bron: http://www.jacobboerema.nl/Duurswold/Hellum.htm)
. Boerderijen, huizen en bewoners te Hellum (http://www.jacobboerema.nl/Duurswold/Hellum.htm): Roelof Hendriks en Etje Martens komewn voor bij:
HE22, G47 (winkel/herberg) "de Jagtweide", ook in gebruik als Regthuis van Hellum. In 1713 verkoopt wedman Meerten Jacobs zijn huis en schuur op pastoriegrond te Hellum aan schoonzoon en dochter (Etje Meertens) voor ƒ 325: 1713-1727 Roelof Hendriks, jg van Farmsum, tr. 8-1-1708 te Hellum met Etje Meertens, jd van Hellum. Zij hertr. 20-1-1726 te Hellum met Jacobus Vos, van Siddeburen. Op de lidmatenlijst van 1727 komt Eetje met haar tweede man nog hier voor. Later wonen ze op HE13.

Ondertrouwd op 19‑12‑1707 te Hellum, gehuwd voor de kerk op 08‑01‑1708 te Hellum (Ned.Herv.). De 19 en 25 December voor d'eerste em 2e maal gekondigd Roelof Hindriks, j.g. van Farmsum en Etje Martens j.d van Hellum, voor de derde maal op 1 Januarij 1708, gecopuleerd den 8 Januarij. (kopie in archief). Echtgenote is Etje Meertens (Martens), gedoopt voor 1687 te Hellum, overleden voor 1726, dochter van Meerten Jacobs SLOMP en Beertje Jans. {Zij is later ondertrouwd op 20‑01‑1726 te Siddeburen, gehuwd voor de kerk op 20‑01‑1726 te Hellum met Jacobus VOS, geboren te Soiddeburen, overleden circa 1745. Overleden tussen 1737 en 11 juni 1755 (bron: e-mail Jacob Boerema 28-5-2003).}
Uit dit huwelijk:
1.
Hindrik Roelofs (zie II).
2.
Jan Lamberts ROELOFS, gedoopt (Ned.Herv.) op 08‑09‑1713 te Hellum.
3.
Marten ROELOFS, gedoopt (Ned.Herv.) op 08‑01‑1719 te Hellum.

II
Hindrik Roelofs, bakker te Hellum. was ook diaken en ouderling, gedoopt (Ned.Herv.) op 07‑10‑1708 te Hellum, overleden op 13‑10‑1775 te Hellum op 67-jarige leeftijd, begraven op 17‑10‑1775 te Hellum. Boerderijen, huizen en hun bewoners te Hellum. (http://www.jacobboerema.nl/Duurswold/Hellum.htm) HE34, G71 (behuizing met een beetje land); huisnr. 1813 = 54.
1743-1775 Hindrik Roeleffs, ged. 7-10-1708 te Hellum, ovl. 13-10-1775 te Hellum, bakker, diaken en ouderling, zv Roelof Hendriks en Etje Meertens op HE22 en HE13, tr. ondertr. 27-3-1735 te Hellum met Rikste Haijes, ged. 10-5-1711 te Meeden, dv Haijo Heeres, schoenmaker en Auke Nannes.
Opgevolgd door zoon en schoondochter:
1775-1785 Hajo Hindriks, ged. 26-11-1741 te Hellum, ovl. na 17-5-1782, tr. 2-5-1779 te Hellum met Martjen Eltjes, geboortig van Siddeburen, kwam 25-4-1779 met attestatie van Siddeburen. Zij hertrouwt:
1785-1798 Frerik Cornellis, later genoemd Freerk Vos, jm geboortig van Wirdum, bakker, tr. 4-9-1785 te Hellum met Martjen Eltjes. Zij vertrekt in 1804 naar Sappemeer. Freerk Vos bezat in 1791 11½ deimat land in de Schildjerpolder.
Zoon van Roelof HINDRIKS (zie I) en Etje Meertens (Martens).
Ondertrouwd op 27‑03‑1735 te Hellum. Den 27 Meert hebben D.E. Hind. Roelefs van Hellum en D.E. Rixte Hajens van De Meden haar eerste gebooten en na de gewoone proclamaten alhier getrouwt. (kopie in archief). Echtgenote is Rixte HAIJENS, 23 jaar oud, gedoopt (Ned.Herv.) op 10‑05‑1711 te Meeden, begraven op 29‑01‑1778 te Hellum op 66-jarige leeftijd, dochter van Haijo HEERES, schoenmaker, en Auke NANNENS.
Uit dit huwelijk:
1.
Etje HINDRIKS, gedoopt (Ned.Herv.) op 03‑07‑1735 te Hellum, begraven op 09‑07‑1767 te Hellum op 32-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 09‑05‑1756 te Hellum (getuige(n): `), gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 08‑06‑1756 te Hellum (Ned.Herv.) met Thomas JANS, geboren circa 1727 te Farmsum, overleden op 17‑04‑1810 te Hellum.
2.
Roelof HINDRIKS, gedoopt (Hed.Herv.) op 17‑11‑1737 te Hellum.
3.
Roelf HINDRIKS, gedoopt (Ned.Herv.) op 11‑01‑1739 te Hellum.
4.
Hajo HINDRIKS, gedoopt (Ned.Herv.) op 26‑11‑1741 te Hellum, overleden na 1782.
Gehuwd voor de kerk op 37-jarige leeftijd op 02‑05‑1779 te Hellum met Martjen ELTJES. Boerderijen, huizen en hun bewoners te Hellum. (bron: http://www.jacobboerema.nl/Duurswold/Hellum.htm)
1785-1798 Frerik Cornellis, later genoemd Freerk Vos, jm geboortig van Wirdum, bakker, tr. 4-9-1785 te Hellum met Martjen Eltjes. Zij vertrekt in 1804 naar Sappemeer. Freerk Vos bezat in 1791 11½ deimat land in de Schildjerpolder.
1798 Freerk Vos en Martjen Eltjes verkopen (1) 10 deimt land aan Derk Geerts; (2) aan Jan Jans en Jenneke Martens Kim: des verkopers behuizinge zijnde een bakkerij staande op eigen grond te Hellum, met nog een kamp grasland aangekocht van Eppe Pieters Zijtsema, en een beklemde tuin doende jaarlijks ƒ 3-3 aan Jacob Pieters, voor ƒ 2600 met nog bakkers en winkelgereedschap voor ƒ 500. Zwetten behuizing: ten N: Evert Hindriks, O: de tuin, Z: de Heereweg, W: de Schipslood; tuin heeft ten N: en O: Jacob Pieters, Z: de Heereweg, W: de behuizing; het kampje heeft ten N: de Hereweg, O: de mande laan, Z: de mande laan en Eppe Pieters Zijtsema, W: Eppe Pieters Zijtsema.
{Zij is later gehuwd voor de kerk na 1780 met Freerk VOS.}
5.
Nanne HINDRIKS (zie III).
6.
Martjen HINDRIKS, gedoopt (Ned.Herv.) op 03‑03‑1747 te Hellum, overleden na 1768.
Ondertrouwd op 07‑04‑1765 te Hellum, gehuwd voor de kerk op 18-jarige leeftijd op 05‑05‑1765 te Woldendorp met Evert Pieters, 33 jaar oud, gedoopt op 01‑02‑1732 te Woldendorp, zoon van Pieter Everts en Anje Wabbes.
7.
Auke HINDRIKS, gedoopt (Ned.Herv.) op 02‑03‑1749 te Hellum.
8.
Roelf HINDRIKS, gedoopt (Ned.Herv.) op 19‑08‑1753 te Hellum, overleden na 1768.

III
Nanne HINDRIKS, gedoopt (Ned.Herv.) op 20‑09‑1743 te Hellum. Den 8 20ber proefpred. zijnde is gedoopt 't zoontje van Hindrik Roelefs en Rikste Haijes genaamt Nanne. (kopie in archief). Overleden te Garsthuizen op 57-jarige leeftijd, begraven op 05‑01‑1801 te Garsthuizen, zoon van Hindrik Roelofs (zie II) en Rixte HAIJENS.
Ondertrouwd (1) op 22‑05‑1768 te Hellum, gehuwd voor de kerk te Garsthuizen (Ned.Herv.) met Martien HINDRIKS, geboren te van Garsthuizen, overleden circa 1774 te Garsthuizen, dochter van Hindrik CORNELLIS en Geertruit JANS.
Ondertrouwd (2) op 08‑06‑1777 te Garsthuizen, gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 29‑06‑1777 te Garsthuizen (Ned.Herv.). Den 8 dito (juni) voor de eerstemaal en vervolgens nog tweemaal onverhindert gekondigt het Houwelijk tusschen de E. Nanne Hindriks wonende te Gartshuisen, en de E. Reinewe Claasen wed. van Derk Remges van Leermens, welke personen op ontvangen attestatie van Leermens alhier zijn getrouwt den 29 Juni. (kopie in archief). Echtgenote is Reinewe KLAASEN, 29 jaar oud, gedoopt (Ned.Herv.) op 12‑11‑1747 te Leermens. Die 12 November Gedoopt 't Dochtertijn van Claas Claesen Huis-Man, En Grietje Pieters, Ehe-Lieden, genaamt Reinwe. (kopie in archief). Begraven op 05‑05‑1795 te Garsthuizen op 47-jarige leeftijd, dochter van Claas Clasens HUIJSMAN en Grietie PIETERS. {Zij was eerder ondertrouwd op 28‑03‑1773 te Leermens, gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 11‑04‑1773 te Leermens (Ned.Herv.) met Derk REMGES, overleden op 29‑03‑1774 te Leermens.}
Uit het eerste huwelijk:
1.
Hindrik NANNES, geboren op 01‑03‑1769 te Garsthuizen, gedoopt (Ned.Herv.) op 05‑03‑1769 te Garsthuizen.
2.
Cornelis NANNES, gedoopt (Ned.Herv.) op 04‑02‑1770 te Garsthuizen.
3.
Geertruit NANNES, gedoopt (Ned.Herv.) op 01‑12‑1772 te Garsthuizen.
4.
Rixtje NANNES, gedoopt (Ned.Herv.) op 01‑04‑1773 te Garsthuizen.
5.
Hindrik Cornelis NANNES, gedoopt (Ned.Herv.) op 09‑10‑1774 te Garsthuizen, overleden op 09‑10‑1774 te Garsthuizen, 0 dagen oud.
Uit het tweede huwelijk:
6.
Claes NANNES, gedoopt (Ned.Herv.) op 03‑05‑1778 te Garsthuizen.
8.
Rixtje NANNES, gedoopt (Ned.Herv.) op 18‑06‑1780 te Garsthuizen.
9.
Heijo NANNES, gedoopt (Ned.Herv.) op 07‑03‑1784 te Garsthuizen.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 13‑07‑1811 te Eenrum met Trientje GEERTS, dochter van Geert LUITJES, stelmaker, en Elisabeth ANDRIES.
10.
Grietjen NANNES, gedoopt (Ned.Herv.) op 19‑06‑1785 te Garsthuizen.
11.
Pieter NANNES, gedoopt (Ned.Herv.) op 07‑08‑1791 te Garsthuizen.

IV
Klaas Klaassens NANNINGA, landbouwer, geboren op 05‑05‑1779 te Garsthuizen, gedoopt (Ned.Herv.) op 13‑05‑1779 te Garsthuizen, overleden op 17‑04‑1837 te Noordwolde op 57-jarige leeftijd. In 1811 wordt de familienaam Naninga aangenomen. Er bestond al een oud geslacht Nanninga maar van een relatie daarmee is niets bekend. Er bestond ook een buurtschap Naninga. Volgens Van der Aa's Aardrijkskundig Woordenboek in Friesland, onder het kwartier Zevenwouden, Griet Stellingwerf-Oosteinde, zuid-oostelijk van Heereveen. Maar ook hiermee is geen relatie gevonden. Voorlopig houden we het erop dat vader Nanne's naam "verfraaid" is tot een familenaam. Zoon van Nanne HINDRIKS (zie III) en Reinewe KLAASEN.
Ondertrouwd (1) op 07‑12‑1806 te Garsthuizen, gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 25‑12‑1806 te Garsthuizen (Ned.Herv.) met Enje Klaassen BOSCH, 39 jaar oud, geboren op 15‑09‑1767 te Garsthuizen, gedoopt (Ned.Herv.) op 20‑09‑1767 te Garsthuizen, overleden op 09‑03‑1820 te Stedum op 52-jarige leeftijd, dochter van Klaas Fokkes BOSCH, landbouwer, en Hilje Nannings BOUWSEMA, landbouwerse.
Gehuwd (2) op 42-jarige leeftijd op 23‑06‑1821 te Bedum met Trijntje Alberts BOEREMA, 26 jaar oud, gedoopt (Ned.Herv.) op 28‑09‑1794 te Garmerwolde, overleden op 18‑07‑1854 te Bedum op 59-jarige leeftijd, dochter van Albert KORNELIS en Anje POUWELS. {Zij was eerder gehuwd op 20-jarige leeftijd op 14‑11‑1814 te Bedum met Hindrik Haikes HOFMAN, zoon van Hindrik PIETERS en Wytske HINDRIKS.}
Uit het eerste huwelijk:
1.
(ongedoopt overleden), geboren op 15‑01‑1807 te Garsthuizen, overleden op 15‑01‑1807 te Garsthuizen, 0 dagen oud.
2.
Klaas, geboren op 04‑04‑1808 te Garsthuizen, gedoopt (Ned.Herv.) op 08‑04‑1808 te Garsthuizen, overleden op 01‑10‑1808 te Garsthuizen, 180 dagen oud.
3.
1e van een tweeling, geboren op 07‑10‑1809 te Garsthuizen, overleden op 07‑10‑1809 te Garsthuizen, 0 dagen oud.
4.
2e van een tweeling, geboren op 07‑10‑1809 te Garsthuizen, overleden op 07‑10‑1809 te Garsthuizen, 0 dagen oud.
5.
Nanne Klaassens (zie Va).
Uit het tweede huwelijk:
6.
Anje (zie Vb).
7.
Reina, geboren op 12‑06‑1826 te Noordwolde.
8.
Albert (zie Vc).

Va
Nanne Klaassens NANNINGA, dagloner, winkelier, kramer, geboren op 16‑03‑1814 om 03.00 uur te Garsthuizen (kopie in archief), overleden op 28‑09‑1859 te Stedum op 45-jarige leeftijd, zoon van Klaas Klaassens NANNINGA (zie IV) en Enje Klaassen BOSCH.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 26‑09‑1846 te Bedum met Aaltje Karels DIJKMAN, 23 jaar oud, wollennaaister, geboren op 04‑06‑1823 te Huizinge, overleden op 18‑02‑1906 te Loppersum op 82-jarige leeftijd. Bev.reg.Loppersum 1890-1900: Woonde bij haar zoon Karel Nanninga. Dochter van Johann Conrad Didrich DIJKMAN, kleermaker, winkelier, en Hilje Fokkes OMDA, dienstmeid. {Zij is later gehuwd op 44-jarige leeftijd op 29‑11‑1867 te Stedum met Willem WEEMHOF, overleden voor 1906, weduwnaar van Elizabeth Ploeg. Zoon van Aiholt WEEMHOF en Zwaantje EVERS.}
Uit dit huwelijk:
1.
Karel (zie VIa).
2.
Klaas (zie VIb).
3.
Herman, zeeman, geboren op 10‑10‑1852 te Westeremden, overleden te Egmond aan Zee.
4.
Hilje, geboren op 14‑03‑1855 te Westeremden, overleden op 02‑11‑1859 te Westeremden op 4-jarige leeftijd.
5.
Enje, geboren op 14‑03‑1857 te Westeremden, overleden op 03‑04‑1857 te Westeremden, 20 dagen oud.
6.
Enna, geboren op 26‑08‑1858 te Westeremden, overleden op 03‑10‑1858 te Westeremden, 38 dagen oud.

Vb
Anje NANNINGA, dienstmeid (1857) dagloonster (1864), geboren op 21‑07‑1823 te Noordwolde, overleden op 14‑06‑1873 te Bedum op 49-jarige leeftijd, dochter van Klaas Klaassens NANNINGA (zie IV) en Trijntje Alberts BOEREMA.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 23‑05‑1857 te Bedum met Pouwel KOOPMAN, landbouwersknecht (1857) dagloner (1864), geboren circa 1820 te Noordwolde (gem. Bedum), overleden op 27‑02‑1884 te Zuidwolde (gem. Bedum), zoon van Willem Jacobs KOOPMAN en Freekje Pouwels TIMMER. {Hij is later gehuwd op 06‑05‑1874 te Bedum met Klaassien BRAKEMA, geboren circa 1824 te Engelbert (gem. Noorddijk), dochter van Eppe Hindriks BRAKEMA en Lammiggien Jans KRANENBERG.}
Uit dit huwelijk:
1.
Willem (zie VIc).
2.
Klaas (zie VId).
3.
Freerk, geboren mei 1864 te Bedum, overleden op 29‑07‑1864 te Bedum.

Vc
Albert NANNINGA, boerenknecht, geboren op 23‑01‑1828 te Noordwolde, overleden op 15‑03‑1876 te Zuidwolde op 48-jarige leeftijd, zoon van Klaas Klaassens NANNINGA (zie IV) en Trijntje Alberts BOEREMA.
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 19‑05‑1855 te Bedum met Martje Jacobs BOELKENS, dienstmeid, geboren circa 1834 te Westerdijkshorn (Gem Bedum).
Gehuwd (2) op 34-jarige leeftijd op 03‑09‑1862 te Bedum met Grietje MEKKES, 36 jaar oud, landbouwersche, geboren op 27‑05‑1826 te Zuidwolde (Gem. Bedum), overleden op 09‑05‑1876 te Zuidwolde (Gem. Bedum) op 49-jarige leeftijd, dochter van Egbert Tonnis MEKKES en Annechien Jansen HARTSEMA.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Trijntje, dienstmeid, geboren op 17‑02‑1856 om 14.00 uur te Westerdijkshorn (Gem. Bedum), overleden op 23‑01‑1920 om 16.00 uur te Groningen op 63-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 07‑05‑1879 te Bedum met Sietse ROEDE, landbouwersknecht, geboren circa 1862 te Midwolda (Gem. Leek), overleden voor 1887.
Gehuwd (2) op 30-jarige leeftijd op 12‑02‑1887 te Bedum met Willem ROEDE, olieslagersknecht, geboren circa 1862 te Midwolde (Gem. Leek).
Uit het tweede huwelijk:
2.
Hieke, geboren op 15‑09‑1863 te Zuidwolde (Gem. Bedum), overleden op 15‑05‑1895 te Zuidwolde (Gem. Bedum) op 31-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 04‑05‑1887 te Bedum met Karel RIEPEMA, geboren circa 1863 te Uithuizermeeden, zoon van Harm Berends RIEPEMA en Carolina BONNEJERNOODT.

VIa
Karel NANNINGA, dagloner (1896) boerenknecht, geboren op 26‑11‑1848 om 06.00 uur te Westeremden (kopie in archief), overleden op 23‑03‑1929 te Loppersum op 80-jarige leeftijd, begraven op 27‑03‑1929 te Loppersum. Bev.reg.Loppersum 1890-1900: Inwonende moeder, Aaltje Karels Dijkman. Zoon van Nanne Klaassens NANNINGA (zie Va) en Aaltje Karels DIJKMAN, wollennaaister.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 06‑01‑1872 te Loppersum (getuige(n): Hendrik Jonker, 60 jaar, broodbakker, Albertus Jonker, 58 jaar, broodbakker, Albert Lemmert, 40 jaar, postbode en Nicolaas Jonkman, 35 jaar, veldwachter.), kopie-akte in archief + advertentie 40-jaar getrouwd Echtgenote is Gesina KRUIZINGA, 19 jaar oud, daglonerse (1896), geboren op 07‑02‑1852 te Loppersum, overleden op 09‑12‑1926 te Loppersum op 74-jarige leeftijd, begraven op 13‑12‑1926 te Loppersum, dochter van Jan Fijbes KRUIZINGA, dagloner. landbouwer (1841), en Aachien Jans BLEEKER, kasteleinse.
Uit dit huwelijk:
1.
Aaltje (zie VIIa).
2.
Aachien (zie VIIb).
3.
Nanko, geboren op 31‑05‑1876 om 21.00 uur te Loppersum, overleden op 07‑12‑1891 om 09.00 uur te Loppersum op 15-jarige leeftijd.
4.
Hilje, geboren op 27‑07‑1878 om 22.00 uur te Loppersum, overleden op 02‑05‑1882 om 13.00 uur te Loppersum op 3-jarige leeftijd (kopie in archief).
5.
Jantina (zie VIIc).
6.
Hilje (zie VIId).
7.
Jan Jacob, geboren op 29‑06‑1886 om 18.00 uur te Loppersum, overleden op 09‑02‑1888 om 17.00 uur te Loppersum op 1-jarige leeftijd.
8.
Jan Jakob (zie VIIe).
9.
Betje (zie VIIf).
10.
Nantje Karelsdr (zie VIIg).
11.
Nanco (zie VIIh).

VIb
Klaas NANNINGA, boerenknecht, geboren op 21‑12‑1850 te Westeremden, overleden 1929 te Lamont Michigan (USA), begraven 1929 te Lamont Cementary Michigan (USA). In 1873 geëmigreerd naar Grand Rapids Michigan (USA). (bron: Nationaal Archief, Staat van landverhuizers in 1873 Provincie Groningen. (toegang 2-04-23-02) Inventarisnummer 26-I). Zoon van Nanne Klaassens NANNINGA (zie Va) en Aaltje Karels DIJKMAN, wollennaaister.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 12‑04‑1873 te Stedum met Aafke WOLTJER, diensmeid, geboren circa 1853 te Siddeburen (gem. Slochteren), overleden op 13‑07‑1934 te Lamont Michigan (USA), begraven te Lamont Cemetary Michigan (USA), dochter van Luppe Hindriks WOLTJER en Scholdina Hindriks HARTOG.
Uit dit huwelijk:
1.
Willem (zie VIIi).
2.
Cornelius (zie VIIj).
3.
Bert (zie VIIk).
4.
Dena (zie VIIl).
5.
Alica (Aaltje) (zie VIIm).
6.
Anna, geboren 1887, overleden 1955.
Gehuwd op 31‑12‑1910 met Lambert MULLER, geboren 1883, overleden 1936.
7.
Nanco (zie VIIn).
8.
Hilda (zie VIIo).

VIc
Willem KOOPMAN, moesker (1893), geboren circa 1859 te Bedum, overleden op 13‑03‑1934 te Bedum, bron: e-mail Janny Staal 2-6-2006, zoon van Pouwel KOOPMAN, landbouwersknecht (1857) dagloner (1864), en Anje NANNINGA (zie Vb).
Gehuwd op 17‑05‑1893 te Winsum met Anje BIL, diensmeid (1893), geboren circa 1873 te Obergum, overleden voor 1934, dochter van Tonnis BIL en Geessien PRINS, daglonerse (1893).
Uit dit huwelijk:
1.
Pouwel, geboren voor 1898 te Bedum, bron: e-mail Janny Staal 2-6-2006.
Gehuwd op 11‑12‑1918 te Teteringen met Johanna Antonia van TWIST, geboren voor 1898 te Breda, dochter van Johannes van TWIST en Antonia Jacoba HENS.

VId
Klaas KOOPMAN, dagloner (1891) kruidenier (1916), geboren op 10‑08‑1862 te Zuidwolde (gem. Bedum), overleden op 13‑05‑1934 te Zuidwolde (gem. Bedum) op 71-jarige leeftijd, bron: e-mail Janny Staal 2-6-2006, zoon van Pouwel KOOPMAN, landbouwersknecht (1857) dagloner (1864), en Anje NANNINGA (zie Vb).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 14‑02‑1891 te Bedum met Eke TERPSTRA, 20 jaar oud, naaister, geboren op 21‑01‑1871 te Zuidwolde (gem. Bedum), overleden op 02‑11‑1956 te Zuidwolden (Gr.) op 85-jarige leeftijd, dochter van Siebe TERPSTRA en Margien BAKKER.
Uit dit huwelijk:
1.
Pouwel (Paul), timmerman, geboren op 16‑12‑1891 te Zuidwolde (Bedum).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 07‑05‑1914 te Grijspkerk (kopie in archief) met Martha HAZENBERG, geboren circa 1895, dochter van Anne HAZENBERG, schoenmaker, en Jetske HOUTMAN.
2.
Siebe (zie VIIp).
3.
Anne, geboren op 04‑03‑1897 te Bedum.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 23‑06‑1921 met Lukje (Luus) HOITING, geboren circa 1900.
4.
Margien, geboren op 23‑10‑1899 te Bedum.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 23‑05‑1922 met Johannes HAAK, geboren voor 1900.
5.
Willem, geboren op 29‑06‑1904 te Bedum.
Gehuwd (1) voor 1928 met Sien van DIJK, geboren na 1900.
Gehuwd (2) na 1929 met Jacoba (Ko) NN, geboren na 1900.
6.
Eilt (zie VIIq).

VIIa
Aaltje NANNINGA, naaister (1894), geboren op 02‑05‑1872 om 16.30 uur te Loppersum (kopie in archief), overleden op 14‑02‑1965 te Velsen op 92-jarige leeftijd, begraven op 18‑02‑1965 te 's-Gravenhage (persoonskaart in archief), dochter van Karel NANNINGA (zie VIa) en Gesina KRUIZINGA, daglonerse (1896).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 25‑04‑1894 te Loppersum (akte en huwelijksbijlagen in archief) met Christiaan UITTIEN, 27 jaar oud, boerenknecht (1884), koopmansbediende (1894), kruidenier (tot 1926), geboren op 22‑08‑1866 om 10.00 uur te Loppersum (kopie in archief), gedoopt (Ned.Herv.) op 04‑11‑1866 te Loppersum, overleden op 19‑08‑1936 om 16.00 uur te 's-Gravenhage op 69-jarige leeftijd (kopie in archief), begraven op 22‑08‑1936 te 's-Gravenhage. Daarnaast was hij ook nog koppelbaas en leedaanzegger.
Dienstplichtige van 12 mei 1884 tot 25 October 1890 bij het Regiment Gernadiers & Jagers, 3e Bataljon, 1e Compagnie. Zijn reisbestemming bij "opkomst met spoed" was Hollands Spoor te 's-Gravenhage.
Bev.reg.Loppersum 1890-1900: Huis nr. 30, 2 kinderen.
Op 22 januari 1894 koopt hij op een veiling zijn latere woonhuis en winkel aan de Lagestraat te Loppersum (sectie E nr. 151) voor f. 1.865,=. (zie kopieakte nr. 54). Dit perceel verkoopt hij op 7-1-1926 voor f. 4.500,= aan de koemelker Willem Nienhuis. (zie akte 11).
Zoon van Jan Christiaans UITTIEN, timmerman, en Jaaptje Pauwels DAMHOFF, dienstmeid.
Uit dit huwelijk:
1.
Jaaptje, verpleegster psychiatrie, geboren op 11‑06‑1895 om 10.00 uur te Loppersum (kopie in archief), overleden op 22‑06‑1977 te Driehuis op 82-jarige leeftijd, begraven op 27‑06‑1977 te 's-Gravenhage (persoonskaart in archief).
2.
Karel (zie VIIIa).
3.
Gesina (Siene, later Gé), verpleegster psychiatrie, geboren op 05‑02‑1901 om 07.00 uur te Loppersum (kopie in archief), overleden op 19‑08‑1968 te Santpoort op 67-jarige leeftijd, begraven op 22‑08‑1968 te 's-Gravenhage (persoonskaart in archief).
4.
Jan Christiaan (zie VIIIb).
5.
Agina Paulina (Gine), directrice glasverzekeringsmij, geboren op 20‑04‑1908 om 03.00 uur te Loppersum (kopie in archief) (gezindte: Geref.), overleden op 05‑03‑1991 te 's-Gravenhage op 82-jarige leeftijd, gecremeerd op 08‑03‑1991 te Nieuw Eykenduynen. Op de gezinskaart staan de volgende adressen: 05-04-1927 Kamperfoeliestraat 137, 14-04-1927 Fahrenheitstraat 359, 26-04-1937 Copernicuslaan 34, en 05-05-1939 Van Boetzelaerlaan 72.
(persoonskaart in archief)
.
Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op 12‑09‑1928 te 's-Gravenhage (kopie in archief) met Gijsbertus (Guus) de WIT, 43 jaar oud, aannemer (1906) bouwkundige (1928) directeur verzekeringsmij (1934), geboren op 11‑03‑1885 te Overschie (gezindte: Ned.Herv.), overleden op 30‑08‑1934 om 15.00 uur te 's-Gravenhage op 49-jarige leeftijd (kopie in archief), begraven op 03‑09‑1934 te Nieuw Eykenduynen (gezinskaart in archief) Op de gezinskaart staan de volgende adressen: 13-04-1905 Van der Helmstraat 78,01-09-1914 Copernicuslaan 41, 08-05-1915 Newtonstraat 435, 09-06-1916 Ampèrestraat 84,28-09-1917 Ampèrestraat 88, 12-07-1922 Fahrenheitstraat 357. Ook de beroepen worden verneld: reiziger bouw, timmerman, metselaar. Ingekomen van Rotterdam op 13-4-1905 en achtereenvolgens woonachtig op:05-04-1927 Kamperfoeliestraat 137,04-09-1928 Johan van Hoornstraat 16,06-11-1935 Emmastraat 250 en 22-06-1938 Wilhelmina van Pruisenstraat 3.
Zoon van Arie de WIT en Adriana van den BERG. {Hij was eerder gehuwd op 21-jarige leeftijd op 19‑10‑1906 te 's-Gravenhage (kopie in archief), gescheiden na 20 jaar op 08‑03‑1927 te 's-Gravenhage van Frederika VISSER, geboren circa 1887 te 's-Gravenhage, dochter van Marinus Constianus VISSER, metselaar, en Neeltje STOLK.}
Gehuwd (2) op 36-jarige leeftijd op 16‑08‑1944 te 's-Gravenhage, gescheiden na 1 jaar op 20‑12‑1945 te 's-Gravenhage van Matthijs Hendrik BLOMMERS, beeldhouwer, geboren op 30‑03‑1902 om 03.00 uur te 's-Gravenhage (kopie in archief), overleden op 05‑03‑1991 te 's-Gravenhage op 88-jarige leeftijd, begraven op 08‑03‑1991 te 's-Gravenhage (gezinskaart in archief), zoon van Matthijs Hendrik BLOMMERS, beeldhouwer, en Jantje JANSSEN.
Gehuwd (3) op 39-jarige leeftijd op 10‑09‑1947 te 's-Gravenhage, gehuwd voor de kerk op 10‑09‑1947 te 's-Gravenhage met Diederik Wilhelmus Hermanus (Dik) van de WIJNGAARD, 55 jaar oud, onderofficier Kon.Landmacht, geboren op 27‑01‑1892 te Utrecht, overleden op 05‑07‑1956 om 14.00 uur te 's-Gravenhage op 64-jarige leeftijd (kopie in archief), zoon van Gerrit Gijsbertus van de WIJNGAARD en Dorothea Louisa van den BERG.
6.
Christina Jantina (zie VIIIc).
7.
Jan Jacob (Jaap) (zie VIIId).
8.

VIIb
Aachien NANNINGA, daglonerse (1896), geboren op 24‑01‑1874 om 05.00 uur te Loppersum (kopie-akte in archief), overleden op 29‑06‑1958 te Stedum op 84-jarige leeftijd, dochter van Karel NANNINGA (zie VIa) en Gesina KRUIZINGA, daglonerse (1896).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 07‑10‑1896 te Loppersum met Leonardus (Leendert) DIJKHUIZEN, 23 jaar oud, dagloner, geboren op 12‑11‑1872 te Loppersum, overleden op 22‑09‑1963 te Uithuizen op 90-jarige leeftijd (geboorteadvertentie in archief), zoon van Bernardus DIJKHUIZEN, dagloner (1896), en Derktje BUSEMA, daglonerse (1896).
Uit dit huwelijk:
1.
Bernardus, geboren op 05‑01‑1897 te Loppersum.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 22‑05‑1918 te Stedum met Grietje van der WAL, geboren circa 1894 te Stedum, dochter van Jendrik van der WAL en Fokelina KUIJPERS.
2.
Karel, geboren op 26‑03‑1899 te Garsthuuizen (Gem. Stedum).

VIIc
Jantina NANNINGA, geboren op 10‑05‑1881 om 04.30 uur te Loppersum, dochter van Karel NANNINGA (zie VIa) en Gesina KRUIZINGA, daglonerse (1896).
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 07‑11‑1900 te Loppersum met Jurrie DANIëLS, 29 jaar oud, fotograaf, geboren op 22‑10‑1871 te Leeuwarden, zoon van Jan DANIëLS en Grietje ZIJLSTRA.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan Karel Christiaan, geboren op 26‑04‑1901 te Loppersum.
2.
Karel Marinus, geboren op 16‑03‑1903 te Appingedam (kopie in archief).
3.
Grietje Catharina Elizabeth, geboren op 06‑04‑1905 te Appingedam.
4.
Gezine Jantine, geboren op 04‑09‑1906 te Appingedam (kopie in archief).

VIId
Hilje NANNINGA, geboren op 02‑02‑1884 om 23.00 uur te Loppersum, overleden op 14‑11‑1971 te Rotterdam op 87-jarige leeftijd, dochter van Karel NANNINGA (zie VIa) en Gesina KRUIZINGA, daglonerse (1896).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 15‑02‑1911 te 's-Gravenhage, gehuwd voor de kerk op 15‑02‑1911 te 's-Gravenhage (GR) met Jan MAK, 30 jaar oud, schoenhamdelaar, geboren op 01‑10‑1880 te Schiedam, gedoopt (GR) te Schiedam, overleden op 24‑12‑1961 te Schiedam op 81-jarige leeftijd, begraven te Schiedam, zoon van Jan MAK en Johanna Burgerina HERLAAR.
Uit dit huwelijk:
1.
Geziena, geboren op 03‑08‑1912 te Schiedam.
2.
Johanna Burgina, geboren op 07‑08‑1915 te Schiedam, overleden op 24‑09‑1966 te Rotterdam op 51-jarige leeftijd.
3.
Hilje, geboren op 14‑11‑1916 te Schiedam.
4.
Elisabeth Sophia, geboren op 09‑06‑1918 te Schiedam.
5.
Alida, geboren op 10‑04‑1922 te Schiedam, 13-1-1997:Burg.Stulenmeyerlaan 113, 3118 BC Schiedam. telf.010-4717576.
Gehuwd met Cornelis A. (Cor) van der ZEE.
6.
Jan, geboren op 15‑10‑1927 te Schiedam.

VIIe
Jan Jakob NANNINGA, geboren op 19‑04‑1888 om 16.00 uur te Loppersum (geboorte-akte in archief), overleden op 07‑03‑1976 te Loppersum op 87-jarige leeftijd, begraven op 11‑03‑1976 te Loppersum, zoon van Karel NANNINGA (zie VIa) en Gesina KRUIZINGA, daglonerse (1896).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 12‑10‑1912 te Loppersum (huwelijksakte in archief) met Bouwina HUIZINGA, 21 jaar oud, dienstmeid, geboren op 15‑07‑1891 om 01.00 uur te Loppersum (geboorte-akte in archief), overleden op 27‑01‑1974 te Delfzijl op 82-jarige leeftijd, begraven op 31‑01‑1974 te Loppersum, dochter van Derk HUIZINGA, dagloner, en Gepke WIERINGA.
Uit dit huwelijk:
1.
Geziena (zie VIIIf).
2.
Gepke (zie VIIIg).
3.
Alida, geboren op 14‑08‑1916 te Loppersum (Duursemerweg 9, 9919 JG Loppersum).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 22‑11‑1945 met Jan DIJKHUIS, 32 jaar oud, geboren op 01‑03‑1913 te Loppersum, overleden op 22‑03‑1987 te Loppersum op 74-jarige leeftijd.
4.
Riekje, geboren op 26‑06‑1918 te Loppersum, overleden op 14‑06‑2001 te Winneweer op 82-jarige leeftijd, begraven op 19‑06‑2001 te Loppersum.
Gehuwd op 48-jarige leeftijd op 07‑06‑1967 met Jan HOEKSTRA, 36 jaar oud, geboren op 19‑08‑1930 te Den Hoeve.
5.
Karel, geboren op 06‑03‑1920 te Loppersum, overleden op 16‑10‑1944 te Wagenborgen op 24-jarige leeftijd.
6.
Derk (zie VIIIh).
7.
Nanco, geboren op 27‑12‑1923 te Loppersum, gedoopt (NG) te Loppersum, overleden op 04‑11‑1996 te Loppersum op 72-jarige leeftijd, begraven op 08‑11‑1996 te Loppersum (Woonde op: Nieuwe Tuinen 16, het ouderlijk huis).
8.
Johannes (zie VIIIi).
9.
Leendert (zie VIIIj).
10.
Pieter (zie VIIIk).
11.
Jan Jakob (zie VIIIl).
12.
Bouwina (zie VIIIm).

VIIf
Betje NANNINGA, dienstbode (1917), geboren op 16‑10‑1889 om 16.00 uur te Loppersum, overleden op 16‑01‑1981 te Nieuw Loosdrecht op 91-jarige leeftijd, begraven op 21‑01‑1981 te Hilversum, dochter van Karel NANNINGA (zie VIa) en Gesina KRUIZINGA, daglonerse (1896).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 13‑02‑1917 te Appingedam met Konraad WINTER, marechaussee, geboren circa 1886 te Siddeburen, overleden op 25‑08‑1968, zoon van Konraad WINTER, dagloner, en Bouchien SCHERS, daglonerse (1867).
Uit dit huwelijk:
2.
Karel Konraad (zie VIIIo).
3.
Konraad (Koen) (zie VIIIp).

VIIg
Nantje Karelsdr NANNINGA, geboren op 03‑11‑1892 om 19.00 uur te Loppersum, overleden april 1972 te Winschoten, begraven te Acacialaan, Winschoten, dochter van Karel NANNINGA (zie VIa) en Gesina KRUIZINGA, daglonerse (1896).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 10‑06‑1920 te Loppersum met Karel KRUIZENGA, geboren circa 1893 te Stedum.
Uit dit huwelijk:
1.
Karel, geboren circa 1922.
2.
Diewertje (Diede).
3.
Jaap.
4.
Gesientje.

VIIh
Nanco NANNINGA, landarbeider, tuiner, geboren op 11‑07‑1894 om 14.00 uur te Loppersum, overleden op 23‑07‑1981 te Loppersum op 87-jarige leeftijd, begraven op 27‑07‑1981 te Loppersum, zoon van Karel NANNINGA (zie VIa) en Gesina KRUIZINGA, daglonerse (1896).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 17‑05‑1923 te Loppersum met Aafke de JONGE, 24 jaar oud, geboren op 01‑11‑1898 te Westeremden, overleden op 22‑12‑1972 te Almelo op 74-jarige leeftijd, begraven te Loppersum, dochter van Tiemen de JONGE en Anje DOORN.
Uit dit huwelijk:
1.
Gezina (zie VIIIq).
2.
Annie (zie VIIIr).
3.
Rensje (zie VIIIs).
4.
Alida (zie VIIIt).
5.
Karel (zie VIIIu).
6.
Anje (Anneke) (zie VIIIv).
7.
Tiemen, houtbewerker, geboren op 03‑09‑1933 te Loppersum.
8.
Jan Jacob (zie VIIIw).
9.
Klaas (zie VIIIx).
10.
Achiena (zie VIIIy).
11.
Jantina (Tineke) (zie VIIIz).
12.
Hilje (Hillie) (zie VIIIaa).
13.
Wiebolt (zie VIIIab).

VIIi
Willem NANNINGA, geboren op 25‑04‑1874 te Lamont (Nw.Michigan USA), zoon van Klaas NANNINGA (zie VIb) en Aafke WOLTJER, diensmeid.
Gehuwd voor 1901 met Jennie VROUW van NANNINGA, geboren 1881, overleden 1923.
Uit dit huwelijk:
1.
Gerrit (zie VIIIac).
2.
Grace (zie VIIIad).
3.
Claude (zie VIIIae).
4.
Effie (zie VIIIaf).
5.
Carl (zie VIIIag).
6.
Fred (zie VIIIah).

VIIj
Cornelius NANNINGA, geboren 1876, overleden 1962, begraven te Lamont Cemetary (Michigan USA), zoon van Klaas NANNINGA (zie VIb) en Aafke WOLTJER, diensmeid.
Gehuwd voor 1905 met Elizabeth, geboren 1878, overleden 1962.
Uit dit huwelijk:
1.
Nick (zie VIIIai).
2.
Ben (zie VIIIaj).
3.
Mabel (zie VIIIak).

VIIk
Bert NANNINGA, geboren 1879, overleden op 17‑07‑1944, zoon van Klaas NANNINGA (zie VIb) en Aafke WOLTJER, diensmeid.
Gehuwd (1) met Jennie KRAMER.
Gehuwd (2) met Tillie.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Effie (zie VIIIal).
2.
Dow.
3.
Klaas.

VIIl
Dena NANNINGA, geboren circa 1880, dochter van Klaas NANNINGA (zie VIb) en Aafke WOLTJER, diensmeid.
Gehuwd met Cornelis BROUWER, geboren 1877, overleden 1942.
Uit dit huwelijk:
1.
Peter (zie VIIIam).
2.
Clarence (zie VIIIan).
3.
Julius (zie VIIIao).
4.
Ethal (zie VIIIap).
5.
Bernie.
Gehuwd met C.J. SCHROLL.

VIIm
Alica (Aaltje) NANNINGA, geboren circa 1881, dochter van Klaas NANNINGA (zie VIb) en Aafke WOLTJER, diensmeid.
Gehuwd met Richard VER LEE.
Uit dit huwelijk:
1.
Leo Richard (zie VIIIaq).
2.
Wilma (zie VIIIar).
3.
Joan (zie VIIIas).

VIIn
Nanco NANNINGA, geboren 1890, overleden 1926, begraven te Lamont Cemetary (Michigan USA), zoon van Klaas NANNINGA (zie VIb) en Aafke WOLTJER, diensmeid.
Gehuwd met Emma COOK, geboren op 13‑04‑1897, overleden jan.1970.
Uit dit huwelijk:
1.
Earl (zie VIIIat).
2.
Virginia, geboren 1920, overleden 1924.
3.
Mildred (zie VIIIau).
4.
Corey (zie VIIIav).
5.
Cynthia.

VIIo
Hilda NANNINGA, geboren op 15‑01‑1896, overleden op 22‑03‑1984 op 88-jarige leeftijd, dochter van Klaas NANNINGA (zie VIb) en Aafke WOLTJER, diensmeid.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 06‑01‑1916 met Charles Joseph COOK.
Uit dit huwelijk:
1.
Julia (zie VIIIaw).

VIIp
Siebe KOOPMAN, smid, geboren op 02‑11‑1896 te Zuidwolde (gem. Bedum), bron: e-mail Janny Staal 2-6-2006, zoon van Klaas KOOPMAN (zie VId) en Eke TERPSTRA, naaister.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 23‑11‑1916 te Zuidhorn met Jantje VEENEMA, 23 jaar oud, dienstbode, geboren op 10‑10‑1893 te Zuidhorn, dochter van Hendrik VEENEMA, pelmolenaarsknecht, en Tetje WIERSMA, dienstmeid.
Uit dit huwelijk:
1.
Klaas, geboren op 24‑10‑1918.
Gehuwd na 1925 met Fenny STOB, geboren op 15‑07‑1917.
2.
Tetje (Teddie), geboren op 18‑03‑1920.
Gehuwd na 1930 met Jan DIJKSTRA, geboren op 18‑01‑1917.
3.
Hendrik (Henk), geboren op 15‑05‑1922.
Gehuwd na 1935 met Winy DONKER, geboren op 18‑09‑1922.
4.
Eko, geboren jan. 1923, overleden op 30‑06‑1923.
5.
Eke, geboren op 06‑07‑1924.
Gehuwd met Siebrand van BREDEN, geboren op 24‑12‑1921.
6.
Marchien, geboren op 19‑03‑1926.
Gehuwd na 1945 met Herman WEGTER, geboren op 30‑04‑1924.
7.
Pieter Pauwel, geboren op 03‑06‑1927, overleden op 19‑06‑1927, 16 dagen oud.
8.
dood geboren, geboren op 16‑06‑1929.
9.
Pieter Pauwel, geboren op 12‑12‑1930.
Gehuwd na 1950 met Sijke HELMHOLT, geboren op 17‑04‑1932.
10.
Cornelia (zie VIIIax).

VIIq
Eilt KOOPMAN, geboren op 04‑12‑1912 te Bedum, overleden op 31‑07‑1993 op 80-jarige leeftijd, zoon van Klaas KOOPMAN (zie VId) en Eke TERPSTRA, naaister.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 17‑05‑1938 met Hendrika OOSTERVELD, 25 jaar oud, geboren op 02‑05‑1913, overleden op 01‑01‑2009 te Haren op 95-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Klaas, geboren op 02‑09‑1939, overleden op 17‑05‑2009 op 69-jarige leeftijd.
2.
Jechien, geboren op 13‑01‑1943 te Zuidwolde (Dr.).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 05‑01‑1968 met Eisen HAAN, 24 jaar oud, geboren op 07‑08‑1943.

VIIIa
Karel UITTIEN, agent van politie, geboren op 03‑06‑1898 om 21.00 uur te Loppersum (kopie in archief), overleden op 11‑08‑1929 om 13.30 uur te 's-Gravenhage op 31-jarige leeftijd. Verongelukt, bij het redden van een zwemster in nood, aan het strand van Kijkduin. De lijn waaraan hij te water ging is losgelaten waardoor hij, verward in de touwen, op de basaltblokken van de golfbreker werd geslagen. Een jaar eerder was hij al Koninklijk onderscheiden voor het redden van een drenkeling op dezelfde locatie. Badgasten en pachters van de consumptie-tenten hebben als dank een monument op zijn graf laten plaatsen. De begrafenis trok veel publiciteit. Duizenden mensen waren op de been. Het werd op het Polygoonjournaal in de bioscopen getoond. Diverse kranten hadden een fotoverslag op de frontpagina. Een zakkenroller, die in de drukte zijn kans schoon zag, werd gearresteerd. Hij stond tussen het "verkeerde' publiek n.l. veel politiemensen.
Een kopie van die film, diverse krantenberichten, foto's van polygoon en de overlijdensakte, zijn in het familiearchief. Overlijdensakte in archief.
Begraven op 14‑08‑1929 te 's-Gravenhage. Veel foto's en film in archief. Zoon van Christiaan UITTIEN, boerenknecht (1884), koopmansbediende (1894), kruidenier (tot 1926), en Aaltje NANNINGA (zie VIIa).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 23‑03‑1921 te 's-Gravenhage (kopie in archief) De huwlijksbijlagen van 's-Gravenhage zijn tijdens de oorlog verloren geraakt. Echtgenote is Maria VLENDRÉ, 28 jaar oud, geboren op 18‑01‑1893 te Leiden, overleden op 09‑02‑1971 te 's-Gravenhage op 78-jarige leeftijd, begraven te 's-Gravenhage, dochter van Jacob VLENDRÉ, koopman (1899), loswerkman (1900), wasknecht,later broodbezorger, en Catharina RAMAK.
Uit dit huwelijk:
1.
Catharina Alida, lerares modevakschool, geboren op 16‑02‑1922 te 's-Gravenhage, overleden op 12‑10‑1985 te 's-Gravenhage op 63-jarige leeftijd, begraven op 17‑10‑1985 te 's-Gravenhage (persoonskaart in archief).

VIIIb
Jan Christiaan UITTIEN, broodbakkersbediende, bakker, bode, portier Sociale Dienst, geboren op 26‑07‑1904 om 16.00 uur te Loppersum (kopie in archief), overleden op 07‑01‑1958 te 's-Gravenhage op 53-jarige leeftijd, begraven op 10‑01‑1958 te 's-Gravenhage (foto graf in archief) (persoonskaart in archief), zoon van Christiaan UITTIEN, boerenknecht (1884), koopmansbediende (1894), kruidenier (tot 1926), en Aaltje NANNINGA (zie VIIa).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 07‑09‑1932 te 's-Gravenhage met Cornelia LINDENBERG, 24 jaar oud, geboren op 20‑04‑1908 te Axel. Aangegeven door Cornelia Tannetje Moerdijk, verloskundige. Overleden op 13‑11‑1991 te Vlaardingen op 83-jarige leeftijd (overlijdensadvertentie in archief), begraven op 18‑11‑1991 te Oud Eykenduynen, dochter van Jan LINDENBERG, arbeider bij de oestercultuur, en Catharina RIJN.
Uit dit huwelijk:
1.
Alida Catharina (zie IXa).
2.
Jan Christiaan, electricien, monteur, geboren op 03‑01‑1935 te 's-Gravenhage, overleden op 12‑09‑1957 te 's-Gravenhage op 22-jarige leeftijd, overleden aan de gevolgen van een motorongeluk. Begraven op 16‑09‑1957 te 's-Gravenhage (persoonskaart in archief).
3.
4.
Christiaan Karel (zie IXc).
5.
Karel, drs.economie, geboren op 03‑03‑1941 te 's-Gravenhage. Publiceerde (met P.Achten en .v.Beek) "Warmtekrachtkoppeling in Nederland" Delft 1985.
Gehuwd op 49-jarige leeftijd op 22‑02‑1991 te Rotterdam met Marijke BAKS, 42 jaar oud, geboren op 07‑03‑1948 te Rotterdam.
6.
Jan Jacob (Jaap) (zie IXd).
7.
Cornelis (Kees) (zie IXe).
8.
Johannes Paul (zie IXf).

VIIIc
Christina Jantina UITTIEN, huisvrouw en moeder, geboren op 23‑10‑1910 om 07.00 uur te Loppersum (kopie in archief), overleden op 12‑11‑1986 te Leidschendam op 76-jarige leeftijd, gecremeerd op 17‑11‑1986 te 's-Gravenhage (persoonskaart in archief), dochter van Christiaan UITTIEN, boerenknecht (1884), koopmansbediende (1894), kruidenier (tot 1926), en Aaltje NANNINGA (zie VIIa).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 15‑04‑1931 te 's-Gravenhage, gescheiden na 13 jaar op 12‑10‑1944 te 's-Gravenhage van Jacob VLENDRÉ, schoenmaker, geboren op 08‑03‑1904 om 14.00 uur te 's-Gravenhage (aangifte door: Hendrik de Bie, 59 jaar en Engelbertus Heilbron) (kopie in archief), overleden 05‑1956 te 's-Gravenhage, zoon van Jacob VLENDRÉ, koopman (1899), loswerkman (1900), wasknecht,later broodbezorger, en Catharina RAMAK.
Uit dit huwelijk:
1.
Carola Christina (zie IXg).
2.
Karel Christiaan (zie IXh).
3.
Yvonne Jeanette (zie IXi).
4.
Paul Jacques (zie IXj).

VIIId
Jan Jacob (Jaap) UITTIEN, bouwkundige, (1936) aannemer van timmerwerken (1939), geboren op 01‑08‑1912 om 07.00 uur te Loppersum (kopie in archief), overleden op 01‑04‑1941 te St.Idesbald (Belgie) op 28-jarige leeftijd. Was voor 3 maanden als timmerman werkzaam voor de N.V. Bouw en Handelmij "De Bever" uit Amsterdam in (Fort-?)Mardijck (Noord Frankrijk). Tijdens zijn werk, aan de bouw van onderkomens voor militairen, getroffen door een kogel uit boordgeschut van een overkomend vliegtuig. Overleden in het marinelazeret St. Idesbald (Gemeente Koksijde (Belgie). Als enig bewijs daarvan is er een vodje papier van 15 bij 20 cm met daarop de volgende tekst:
"Bescheinigung. Am 1.4.1941 verstarb hier im Marinelazarett St.Idesbald der Atbeiter Jean Uittien (hollander) geb. am 1.8.1912 zu Loppersum (Prov. Groningen) von der Bau-Firma De Bever, an der Folgen eines Bachdurchschusses. St. Idesbald, den 28. August 1941. (getekend Dr. Fokker(?).Zie http:\\www\uittien\00348.pdf
, begraven op 04‑04‑1941 te Duinkerken (Frankrijk) (persoonskaart in archief), zoon van Christiaan UITTIEN, boerenknecht (1884), koopmansbediende (1894), kruidenier (tot 1926), en Aaltje NANNINGA (zie VIIa).
Ondertrouwd op 26‑11‑1938 te 's-Gravenhage, verloofd op 22 maart 1938. (kopie in archief), gehuwd op 26-jarige leeftijd op 07‑12‑1938 te 's-Gravenhage met Catharina PLOEG, 30 jaar oud, kantoorbediende (1931), geboren op 10‑09‑1908 te Lonneker, overleden op 08‑05‑1971 te 's-Gravenhage op 62-jarige leeftijd, begraven op 11‑05‑1971 te Nieuw Eykenduynen, 's-Gravenhage. Belijdenis Ned.Herv.Kerk Den Haag, 27-3-1942.
Ondanks geruchten en kwaadsprekerij heeft zij in de Tweede Wereldoorlog niet met de vijand gecollaboreerd. Zij is niet in aanraking geweest met de Dienst Bijzondere Rechtspleging. Zowel in het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging alsmede in het archief van de Stichting Politieke Delinquenten komt haar naam niet voor.(bron: brief ARA d.d.06-06-2001)
In 1949 de ouderlijke macht ontzegt.(persoonskaart in archief).
Dochter van Wilhelmus Theodorus Christiaan PLOEG, hoofdgasfitter bij G.E.B., en Catharina VUIJK, naaister. {Zij was eerder gehuwd op 23-jarige leeftijd op 09‑12‑1931 te 's-Gravenhage (kopie in archief), gescheiden na 6 jaar op 24‑12‑1937 te 's-Gravenhage van Johannes Jacobus GROENEVELD, kleermaker, bontwerker, geboren op 15‑10‑1907 te 's-Gravenhage, overleden op 24‑08‑1980 te Valkenburg-H (L) op 72-jarige leeftijd. Op persoonskaart: nationaliteit Ned. art. 1a wet 92, zoon van Johannes Jacobus GROENEVELD, huisschilder, en Helena Maria Lettes MEULMAN. Zij is later samenwonend circa 1944, gescheiden circa 1960 van Maarten van GELDER. Zij is later gehuwd op 55-jarige leeftijd op 14‑11‑1963 te Alphen aan de Rijn met Petrus Johannes van SLINGERLAND, 53 jaar oud, fabrieksarbeider, geboren op 09‑04‑1910 te Zoeterwoude.}
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelia Johanna (zie IXk).
2.
Karel Christiaan (zie IXl).

VIIIe
Alida (als kind Lideke) UITTIEN, geboren op 22‑02‑1915 te Loppersum, overleden op 28‑12‑2004 te Maassluis op 89-jarige leeftijd, begraven op 03‑01‑2005 te Begraafplaats Eikelenburg te Rijswijk (Z-H) (persoonskaart in archief), dochter van Christiaan UITTIEN, boerenknecht (1884), koopmansbediende (1894), kruidenier (tot 1926), en Aaltje NANNINGA (zie VIIa).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 23‑04‑1941 te 's-Gravenhage, gehuwd voor de kerk op 23‑04‑1941 te 's-Gravenhage (GR). Het huwelijk is ingezegend in de Valkenboschkerk aan de Zuiderparklaan door de weleerwaarde zeergeleerde heer Dr. J. Hoek. Echtgenoot is Geert van der STEEN, 26 jaar oud, beverfokker, kweker, bewaker, geboren op 10‑12‑1914 te Velsen, overleden op 24‑08‑1967 te Zeeland (N-B) op 52-jarige leeftijd, begraven op 28‑08‑1967 te Velsen, zoon van Cornelis van der STEEN en Jannetje POST. Voor het huwelijk woonde de bruid in de Ribesstraat 58 en de bruidegom in de Adr. Coenenstraat 26 beiden te 's-Gravenhage. Doordat de bruidegom bevriend was met de jongste broer van de bruid, heeft hij zijn vrouw leren kennen.
Uit dit huwelijk:

VIIIf
Geziena NANNINGA, geboren op 12‑01‑1913 te Loppersum, dochter van Jan Jakob NANNINGA (zie VIIe) en Bouwina HUIZINGA, dienstmeid.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 13‑08‑1941 met Klaas BUIKEMA, 31 jaar oud, geboren op 29‑01‑1910 te Groningen, overleden op 16‑03‑1979 te Canada op 69-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Bouwina, geboren op 22‑11‑1942 te Aduard.
2.
Henny L. Geboren op 20‑09‑1944 te Aduard.
3.
Karel, geboren op 17‑01‑1946 te Aduard.

VIIIg
Gepke NANNINGA, geboren op 16‑02‑1914 te Loppersum, overleden op 18‑03‑1989 te Australië op 75-jarige leeftijd, bron: e-mail van Jenny Maring, maroof@global.net.au dd 6-3-2010. Dochter van Jan Jakob NANNINGA (zie VIIe) en Bouwina HUIZINGA, dienstmeid.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 23‑05‑1938 met Jacob MARING, 23 jaar oud, timmerman-opzichter, geboren op 29‑08‑1914 te Appingedam, overleden op 27‑08‑1971 te Australië op 56-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 66-jarige leeftijd op 26‑06‑1980 te Armadale (Australië) met Jan LOUW, geboren voor 1920, overleden circa 1982.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Bouwina Klazina, geboren op 23‑04‑1939 te Appingedam.
2.
Klazina Bouwina, geboren op 27‑11‑1941 te Appingedam.
3.
Hendrik, geboren op 01‑06‑1943 te Appingedam.
4.
Gezina Hennie, geboren op 09‑09‑1945 te Appingedam.
5.
Jakob Gepko, geboren op 18‑02‑1946 te Appingedam.
6.
Ida Carolina, geboren op 14‑01‑1948 te Appingedam.
7.
Jan Jacob, geboren op 22‑04‑1949 te Appingedam.
Gehuwd na 1965 met Jenny MARING, geboren na 1945.

VIIIh
Derk NANNINGA, geboren op 01‑10‑1922 te Loppersum, zoon van Jan Jakob NANNINGA (zie VIIe) en Bouwina HUIZINGA, dienstmeid.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 07‑05‑1947 met Riks WEESIES, 24 jaar oud, geboren op 13‑12‑1922 te Uithuizermeeden.
Uit dit huwelijk:
1.
Geertje Henderika (zie IXo).
2.
Jan Jacob (zie IXp).
3.
Henry Richard (zie IXq).

VIIIi
Johannes NANNINGA, geboren op 28‑03‑1926 te Loppersum, zoon van Jan Jakob NANNINGA (zie VIIe) en Bouwina HUIZINGA, dienstmeid.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 13‑12‑1957 met Wietske de VRIES, 26 jaar oud, geboren op 22‑02‑1931 te Bedum.
Uit dit huwelijk:
1.
Gesina, geboren op 14‑10‑1959 te Loppersum.
2.
Karel (zie IXr).
3.
Jan Jacob, geboren op 31‑03‑1964 te Loppersum.
4.
Herman, geboren op 31‑01‑1968 te Loppersum.
5.
Jaqueline, geboren op 15‑05‑1971 te Loppersum.

VIIIj
Leendert NANNINGA, geboren op 19‑03‑1928 te Loppersum, overleden op 01‑08‑1973 te Loppersum op 45-jarige leeftijd, zoon van Jan Jakob NANNINGA (zie VIIe) en Bouwina HUIZINGA, dienstmeid.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 23‑01‑1953 te Middelstum met Agatha Cornelia SLAGTER, 21 jaar oud, geboren op 28‑02‑1931 te Middelstum, overleden op 25‑10‑2010 te Loppersum op 79-jarige leeftijd (kopie in archief), dochter van Pieter SLAGTER en Willemtje MISKE.
Uit dit huwelijk:
1.
Willy (zie IXs).
2.
Bouwina (zie IXt).
3.
Jenny Alida (zie IXu).
4.
Agatha Cornelia (zie IXv).

VIIIk
Pieter NANNINGA, geboren op 23‑08‑1931 te Loppersum, zoon van Jan Jakob NANNINGA (zie VIIe) en Bouwina HUIZINGA, dienstmeid.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 12‑05‑1961 te Loppersum, gehuwd voor de kerk op 12‑05‑1961 te Loppersum (Ned.Herv.) (advertentie in archief) met Geesien de VRIES, 24 jaar oud, geboren op 21‑09‑1936 te Bedum.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan Jacob, geboren op 18‑12‑1961 te Groningen.
2.
Jacob Richard, geboren op 23‑09‑1963 te Loppersum.
3.
Bouwina Gesina, geboren op 10‑04‑1966 te Loppersum.
4.
Agnes Theresia, geboren op 21‑09‑1968 te Loppersum.

VIIIl
Jan Jakob NANNINGA, bouwkundige, geboren op 19‑05‑1933 te Loppersum, overleden op 08‑11‑1995 te Meppel op 62-jarige leeftijd, zoon van Jan Jakob NANNINGA (zie VIIe) en Bouwina HUIZINGA, dienstmeid.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 04‑11‑1958 met Grietje (Gré) GELDERLOOS, 22 jaar oud, geboren op 27‑10‑1936 te Uithuizen.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan Jakob (zie IXw).
2.
Claas Hendrik, geboren op 08‑03‑1961 te Uithuizen.
3.
Bernhard (zie IXx).
4.
Bouwina Katharina (zie IXy).

VIIIm
Bouwina NANNINGA, geboren op 28‑06‑1936 te Loppersum, dochter van Jan Jakob NANNINGA (zie VIIe) en Bouwina HUIZINGA, dienstmeid.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 29‑04‑1959 met Aaldrik WIERINGA, 28 jaar oud, geboren op 21‑08‑1930 te Batavia (Ned.Indie), bron van deze tak: email 20-4-2017 van Marian de Jong.(kopie in archief).
Uit dit huwelijk:
1.
Menno (zie IXz).
2.
Jan Jakob (zie IXaa).
4.
Bouwina Jaqueline (Jeanette), geboren op 28‑07‑1971 te Groningen.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 18‑09‑1998 te Groningen met Werner Max SCHURINK, 39 jaar oud, geboren op 12‑08‑1959 te Utrecht.

VIIIn
Bouchiena Gesina (Giene) WINTER, verpleegster, domineesvrouw en moeder, geboren op 29‑04‑1918 te Asperen, overleden op 18‑03‑2006 te Veenendaal op 87-jarige leeftijd, begraven op 24‑03‑2006 te Veenendaal, uitgebreid gecorrespondeerd met Karel Chr. Uittien i.v.m. de genealogie en het feit dat ze in Harderwik hebben gewwoond. Het toeval wil dat haar man Karel's schoonzuster heeft gedoopt. Dochter van Konraad WINTER, marechaussee, en Betje NANNINGA (zie VIIf).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 05‑11‑1942 te Amstelveen met Arie den HARTOGH, 24 jaar oud, predikant, geboren op 15‑11‑1917 te Amstelveen, overleden op 26‑12‑2000 te Ede op 83-jarige leeftijd. Ziekenhuis Gelderse Vallei (e-mail Peter Vermaat 1-7-2013), begraven op 30‑12‑2000 te Veenendaal, predikant in de Ned.Herv.kerk te Langerak (1942-1946) Harderwijk (april 1947-sept.1948), Scherpenzeel (1948-1953), Amersfoort (1953-1961), Bodegraven (1961-1966), Ede (1966-1971), Woudenberg (1971-1979), Leusden (7-12-1979 tot emiritaat in dat jaar).
Uit dit huwelijk:
2.
Konraad (Koen), geboren op 08‑05‑1945 te Langerak, overleden op 22‑12‑1965 te Gouda op 20-jarige leeftijd, begraven op 27‑12‑1965 te Gouda.
3.
Ruth (zie IXad).
4.
Karel (zie IXae).
5.
Arie (zie IXaf).
6.
Bertil Arold (zie IXag).

VIIIo
Karel Konraad WINTER, hoofdonderwijzer, geboren op 21‑07‑1919 te Asperen, overleden op 05‑10‑2012 te Leusden op 93-jarige leeftijd, begraven op 11‑10‑2012 te Hilversum, zoon van Konraad WINTER, marechaussee, en Betje NANNINGA (zie VIIf).
Gehuwd op 42-jarige leeftijd op 19‑07‑1962 te Hilversum met Marretje Marian SCHAAP, 20 jaar oud, geboren op 05‑08‑1941.
Uit dit huwelijk:
1.
Alica Elisabeth (zie IXah).
2.
Elisabeth Mariëtte, geboren op 02‑03‑1966 te Hilversum.
3.
Konraad (zie IXai).

VIIIp
Konraad (Koen) WINTER, geboren op 11‑01‑1927, zoon van Konraad WINTER, marechaussee, en Betje NANNINGA (zie VIIf).
Gehuwd met C. G. (Dien) HOEKE.
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelia Elisabeth Maria Bouchina (Cora), geboren op 07‑09‑1956, overleden op 20‑06‑2001 te Haaarlem op 44-jarige leeftijd, gecremeerd op 25‑06‑2001.
2.
Elly, geboren op 26‑08‑1958.

VIIIq
Gezina NANNINGA, geboren op 30‑04‑1924 te Loppersum, dochter van Nanco NANNINGA (zie VIIh) en Aafke de JONGE.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 24‑10‑1951 te Arnhem met Usko EGGENS, 29 jaar oud, adjudant, geboren op 19‑09‑1922 te Winschoten, zoon van Fokko EGGENS en Stientje BROESDER.
Uit dit huwelijk:
1.
Fokko Koenraad (zie IXaj).
2.
Karel (zie IXak).
4.
Christina Angela (zie IXam).

VIIIr
Annie NANNINGA, geboren op 03‑12‑1925 te Loppersum, dochter van Nanco NANNINGA (zie VIIh) en Aafke de JONGE.
Gehuwd (1) op 30-jarige leeftijd op 15‑05‑1956 te Zwolle met Ruth J. DELLEMIJN, 47 jaar oud, slager, geboren op 05‑08‑1908 te Zwolle, overleden op 21‑09‑1985 te Zwolle op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 69-jarige leeftijd op 31‑10‑1995 met Jan ter WEE, 68 jaar oud, geboren op 02‑09‑1927 te Zwolle.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Afina Henriette (zie IXan).
2.
Alida Regina, geboren op 26‑12‑1961 te Zwolle.

VIIIs
Rensje NANNINGA, geboren op 07‑07‑1927 te Loppersum, dochter van Nanco NANNINGA (zie VIIh) en Aafke de JONGE.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 07‑01‑1953 te Harderwijk met Rinse BOS, 24 jaar oud, hoofd waterschap, geboren op 16‑01‑1928 te Harderwijk, zoon van Dirk BOS, adjudant, en Philippien TIBBERSMA.
Uit dit huwelijk:
1.
Dick (zie IXao).
2.
Nanco (zie IXap).
3.
Arnold, geboren op 28‑12‑1960 te Dedemsvaart.
Gehuwd met Brenda WASSEUR.
4.
Karel Tymen (zie IXaq).
5.
Philippien, geboren op 11‑01‑1969 te Dedemsvaart.

VIIIt
Alida NANNINGA, geboren op 07‑07‑1927 te Loppersum, dochter van Nanco NANNINGA (zie VIIh) en Aafke de JONGE.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 15‑05‑1956 te Zwolle met Jan EIKENAAR, 38 jaar oud, employé a/d Griffie, geboren op 13‑07‑1917 te Zwolle, overleden op 21‑04‑1981 te Zwolle op 63-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria Aafke (zie IXar).
2.
Elisabeth, geboren op 22‑07‑1958 te Zwolle.
3.
Nanco, geboren op 25‑09‑1960 te Zwolle.
4.
Wilma (zie IXas).
5.
Jan Hendrik (zie IXat).

VIIIu
Karel NANNINGA, administrateur, geboren op 20‑04‑1929 te Loppersum, overleden op 15‑02‑2013 te Groningen op 83-jarige leeftijd, begraven op 21‑02‑2013 te Delfzijl (Heeft de meeste genealogische gegevens over de Nanninga's verschaft. Zie brief d.d. 7 juni 1993), zoon van Nanco NANNINGA (zie VIIh) en Aafke de JONGE.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 25‑05‑1956 te Delfzijl met Oukelina (Linie) JAGER, 23 jaar oud, geboren op 18‑05‑1933 te Delfzijl, dochter van Hendrik JAGER, Postbode, en Trijntje DAMHOF.
Uit dit huwelijk:
1.
Nanco (zie IXau).
2.

VIIIv
Anje (Anneke) NANNINGA, geboren op 17‑07‑1931 te Loppersum, dochter van Nanco NANNINGA (zie VIIh) en Aafke de JONGE.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 18‑06‑1957 te Den Ham met Johannes (Joop) de VRIES, 28 jaar oud, vertegenwoordiger, geboren op 26‑02‑1929 te Vroomshoop, overleden op 21‑08‑1996 te Vroomshoop op 67-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Aafke (zie IXax).
2.
Mient Johannes, Zanger, geboren op 04‑05‑1960 te Vroomshoop.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 20‑03‑1987 te Utrecht met Tatjana SOKAROSKA, 24 jaar oud, geboren op 31‑10‑1962 te Skopje (Joegoslavië).
3.
Karel Nanco, Zanger, geboren op 17‑02‑1963 te Vroomshoop.
Gehuwd circa 2002 met Manon.

VIIIw
Jan Jacob NANNINGA, geboren op 03‑03‑1935 te Loppersum, zoon van Nanco NANNINGA (zie VIIh) en Aafke de JONGE.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 31‑08‑1960 te Assen met Cobie van GOOR, 24 jaar oud, geboren op 27‑07‑1936 te Smilde.
Uit dit huwelijk:
1.
Nanco Jan (zie IXay).
2.
Rense (zie IXaz).
3.
Aafke Jolanda (zie IXba).
4.
Theresa Margretha (zie IXbb).

VIIIx
Klaas NANNINGA, uitvoerder, geboren op 25‑10‑1936 te Loppersum, zoon van Nanco NANNINGA (zie VIIh) en Aafke de JONGE.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 30‑10‑1959 te Loppersum met Annechien (Annie) BRUINING, 22 jaar oud, geboren op 16‑12‑1936 te Wirdum, overleden op 16‑03‑2005 te Loppersum op 68-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Nanco (zie IXbc).
2.
Bernhard (zie IXbd).

VIIIy
Achiena NANNINGA, geboren op 06‑07‑1938 te Loppersum, dochter van Nanco NANNINGA (zie VIIh) en Aafke de JONGE.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 20‑12‑1959 te Den Ham met Aldert Hendrik van der VINNE, 25 jaar oud, geboren op 27‑04‑1934, overleden op 07‑07‑1987 te Den Ham op 53-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Frouwina Jantina, geboren op 10‑12‑1960 te Vroomshoop.
2.
Carolina (zie IXbe).
3.
Christa, geboren op 16‑05‑1965 te Vroomshoop.
4.
Jacob Nanco (Joop) (zie IXbf).

VIIIz
Jantina (Tineke) NANNINGA, geboren op 03‑04‑1940 te Loppersum, dochter van Nanco NANNINGA (zie VIIh) en Aafke de JONGE.
Gehuwd te Kampen met Piet WERFF, geboren op 01‑10‑1936 te Kampen.
Uit dit huwelijk:
1.
Hilly, geboren op 11‑02‑1962 te Sneek.
2.
Nanco (zie IXbg).
3.
Aafke Alyda, geboren op 03‑02‑1968 te Sneek.
4.
Petra (zie IXbh).

VIIIaa
Hilje (Hillie) NANNINGA, geboren op 16‑11‑1941 te Groningen, dochter van Nanco NANNINGA (zie VIIh) en Aafke de JONGE.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 24‑11‑1964 te Loppersum met Reinder TUITMAN, 23 jaar oud, directeur supermarkt, geboren op 28‑03‑1941 te Middelstum.
Uit dit huwelijk:
1.
Reinier (zie IXbi).

VIIIab
Wiebolt NANNINGA, chef inv.werkplaats, geboren op 16‑11‑1941 te Groningen, zoon van Nanco NANNINGA (zie VIIh) en Aafke de JONGE.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 10‑10‑1962 te Loppersum met Geertje LUCHIES, 15 jaar oud, geboren op 07‑05‑1947.
Uit dit huwelijk:
1.
Rijnier, geboren op 11‑08‑1970 te Wolvega.
2.
Esther, geboren op 30‑05‑1973 te Wolvega.
3.
Laurita, geboren op 09‑10‑1975 (geadopteerd).

VIIIac
Gerrit NANNINGA, geboren na 1894, zoon van Willem NANNINGA (zie VIIi) en Jennie VROUW van NANNINGA.
Gehuwd met Luceal.
Uit dit huwelijk:
1.
Howard (zie IXbl).

VIIIad
Grace NANNINGA, geboren op 04‑05‑1901, overleden 1993, dochter van Willem NANNINGA (zie VIIi) en Jennie VROUW van NANNINGA.
Gehuwd met Obel TERPSTRA, geboren okt.1896, overleden 1987.
Uit dit huwelijk:
1.
Peter J. (zie IXbm).
2.
Wilbur (zie IXbn).
3.
Robert (zie IXbo).

VIIIae
Claude NANNINGA, geboren op 27‑04‑1904, overleden 1998, zoon van Willem NANNINGA (zie VIIi) en Jennie VROUW van NANNINGA.
Gehuwd met Evelyn, geboren op 02‑07‑1907, overleden april 1986.
Uit dit huwelijk:
1.
2.
Carol Joyce (zie IXbq).

VIIIaf
Effie NANNINGA, geboren op 23‑02‑1908, overleden op 19‑10‑1986 op 78-jarige leeftijd, dochter van Willem NANNINGA (zie VIIi) en Jennie VROUW van NANNINGA.
Gehuwd met John STROVEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Lena Jane (zie IXbr).
2.
Willis (zie IXbs).

VIIIag
Carl NANNINGA, zoon van Willem NANNINGA (zie VIIi) en Jennie VROUW van NANNINGA.
Gehuwd met Betty, geboren nov.1914, overleden april 1995.
Uit dit huwelijk:
1.
Keith (zie IXbt).
2.
Wayne.
Gehuwd met Donna.
3.
Sharon.
Gehuwd met Tom ROSINE.
4.
Carla (zie IXbu).
5.
Glenda.
Gehuwd met Gerald MOULTON.

VIIIah
Fred NANNINGA, zoon van Willem NANNINGA (zie VIIi) en Jennie VROUW van NANNINGA.
Gehuwd met Alice.
Uit dit huwelijk:
1.
Sandy (zie IXbv).
2.
Larry (zie IXbw).
3.
Paul (zie IXbx).

VIIIai
Nick NANNINGA, geboren op 18‑04‑1904, overleden febr.1979, zoon van Cornelius NANNINGA (zie VIIj) en Elizabeth.
Gehuwd met Dorothy, geboren juli 1906, overleden 1987.
Uit dit huwelijk:
1.
Marylin Joyce (zie IXby).
2.
Norman (zie IXbz).
3.
Roger (zie IXca).
4.
Joan (zie IXcb).

VIIIaj
Ben NANNINGA, geboren op 14‑02‑1908, overleden juni 1974, zoon van Cornelius NANNINGA (zie VIIj) en Elizabeth.
Gehuwd met Wilma.
Uit dit huwelijk:
1.
Raymond (zie IXcc).
2.
Arlaine (zie IXcd).
3.
Lois (zie IXce).

VIIIak
Mabel NANNINGA, dochter van Cornelius NANNINGA (zie VIIj) en Elizabeth.
Gehuwd met Nick van VLEET.
Uit dit huwelijk:
1.
Jerry (zie IXcf).
2.
Connie (zie IXcg).

VIIIal
Effie NANNINGA, dochter van Bert NANNINGA (zie VIIk) en Jennie KRAMER.
Gehuwd met Clyde HEADWORTH.
Uit dit huwelijk:
1.
Mildred.
2.
Ruth (zie IXch).
3.
Earl (zie IXci).

VIIIam
Peter BROUWER, zoon van Cornelis BROUWER en Dena NANNINGA (zie VIIl).
Gehuwd met Margaret, ECHTGENOTE van PETER BROUWER.
Uit dit huwelijk:
1.
Loretta.
Gehuwd met Don VANDENBERG.
2.
Eileen.
Gehuwd met Bill CREASEY.
3.
Don.
Gehuwd met Marilyn.

VIIIan
Clarence BROUWER, zoon van Cornelis BROUWER en Dena NANNINGA (zie VIIl).
Gehuwd met Delia, geboren okt.1985.
Uit dit huwelijk:
1.
Corrie (zie IXcj).
2.
Dennis (zie IXck).
3.
Betty (zie IXcl).
4.
Shirley (zie IXcm).
5.
Rose (zie IXcn).
6.
Judy (zie IXco).

VIIIao
Julius BROUWER, zoon van Cornelis BROUWER en Dena NANNINGA (zie VIIl).
Gehuwd met Margaret, ECHTGENOTE van JULIUS BROUWER.
Uit dit huwelijk:
1.
Mark.
Gehuwd met Pat, ECHTGENOTE van MARK BROUWER.
2.
Joe.
Gehuwd met Pat, ECHTGENOTE van JOE BROUWER.

VIIIap
Ethal BROUWER, dochter van Cornelis BROUWER en Dena NANNINGA (zie VIIl).
Gehuwd met Jack MULLENS.
Uit dit huwelijk:
1.
Ron (zie IXcp).
2.
Roger (zie IXcq).
3.
Melvin (zie IXcr).
4.
Marvin (zie IXcs).

VIIIaq
Leo Richard VER LEE, zoon van Richard VER LEE en Alica (Aaltje) NANNINGA (zie VIIm).
Gehuwd met Dagmar, geboren op 21‑01‑1909 te Tinsyrd (Zweden), overleden op 21‑12‑1999 op 90-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
David (zie IXct).
2.
Tom.
Gehuwd met Lois.

VIIIar
Wilma VER LEE, dochter van Richard VER LEE en Alica (Aaltje) NANNINGA (zie VIIm).
Gehuwd met George PARRISH.
Uit dit huwelijk:
1.
Nancy.
2.
Randolph.

VIIIas
Joan VER LEE, dochter van Richard VER LEE en Alica (Aaltje) NANNINGA (zie VIIm).
Gehuwd met Carl GRIMES.
Uit dit huwelijk:
1.
Nacy Fraser.
2.
Dick.

VIIIat
Earl NANNINGA, geboren 1915, overleden 1989, zoon van Nanco NANNINGA (zie VIIn) en Emma COOK.
Gehuwd met Ella.
Uit dit huwelijk:
1.
David (zie IXcu).
2.
Nathan (zie IXcv).
3.
Hugh.
Gehuwd met Kathy.

VIIIau
Mildred NANNINGA, dochter van Nanco NANNINGA (zie VIIn) en Emma COOK.
Gehuwd met George MCFARLIN, geboren op 11‑08‑1911, overleden op 26‑12‑1987 op 76-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Robert (zie IXcw).
2.
Betty.
3.
Bruce.
4.
Lucielle.
Gehuwd met ? SPIVAK.

VIIIav
Corey NANNINGA, zoon van Nanco NANNINGA (zie VIIn) en Emma COOK.
Gehuwd met Silveretta.
Uit dit huwelijk:
1.
Kathy (zie IXcx).
2.
Jerry (zie IXcy).

VIIIaw
Julia COOK (Zij was 5x getrouwd!), dochter van Charles Joseph COOK en Hilda NANNINGA (zie VIIo).
Gehuwd (1) met Arnold JOSLIN.
Gehuwd (2) met Ellis BROOKS.
Gehuwd (3) met Jesse HARRIS. Overleden aan de gevolgen van een truck-ongeluk.
Gehuwd (4) met Regenold LOCKE.
Gehuwd (5) met Bill DRAKE.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Charles.
2.
Charlene (zie IXcz).
Uit het tweede huwelijk:
3.
Sandy.
4.
Tom (zie IXda).
5.
Elsie (zie IXdb).
Uit het derde huwelijk:
7.
Duane.

VIIIax
Cornelia KOOPMAN, geboren op 31‑01‑1933 te Groningen, bron: e-mail Janny Staal 2-6-2006, dochter van Siebe KOOPMAN (zie VIIp) en Jantje VEENEMA, dienstbode.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 01‑02‑1957 met Jan STAAL, 24 jaar oud, geboren op 29‑11‑1932 te Noordhorn, bron: e-mail Janny Staal 2-6-2006.
Uit dit huwelijk:
1.
Jantje (Janny) (zie IXdd).
2.
Pieter (Piet), geboren op 11‑01‑1959 te Hoek.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 23‑10‑1980 met Anette WIERENGA, 20 jaar oud, geboren op 16‑11‑1959 te Uithuizen.
3.
Thea, geboren op 30‑09‑1959 te Oostburg, overleden op 01‑10‑1959 te Oostburg, 1 dag oud.
4.
Siebe, geboren op 19‑12‑1960 te Oostburg.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 22‑09‑1983 met Gezina Martha (Gea) WESTERDIJK, 22 jaar oud, geboren op 28‑09‑1960 te Uithuizen.
5.
Thea, geboren op 01‑04‑1962 te Oostburg.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 11‑10‑1994 met Henk IJsbrand MOLLEMA, 49 jaar oud, geboren op 23‑01‑1945 te Marum. {Hij was eerder gehuwd voor 1993 met Lieneke GJALTEMA, overleden voor 1993.}
6.
Elly Marja, geboren op 12‑01‑1966 te Uithuizen.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 10‑04‑1996 met Herman van der KRIEKE, 32 jaar oud, geboren op 21‑11‑1963 te Hoogkerk.
7.
Mathilde Ingrid, geboren op 04‑12‑1968 te Uithuizen.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 19‑05‑1993 met Geert Klaas Jacobus WIERSEMA, 27 jaar oud, geboren op 27‑05‑1965 te Zwolle.
8.
Cornelis Jan (Cor), geboren op 12‑02‑1973.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 26‑06‑1997 met Bregina van HOEK, 21 jaar oud, geboren op 13‑08‑1975 te Uithuizermeeden.

IXa
Alida Catharina UITTIEN, verpleegkundige in een psych.ziekenhuis, geboren op 24‑11‑1933 te 's-Gravenhage, dochter van Jan Christiaan UITTIEN (zie VIIIb) en Cornelia LINDENBERG.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 12‑05‑1961 te 's-Gravenhage met Feite JAARSMA, 28 jaar oud, verpleegkundige in een psych.ziekenhuis, geboren op 10‑01‑1933 te Gauw, overleden op 19‑10‑2005 te Vlaardingen op 72-jarige leeftijd, begraven op 24‑10‑2005 te op de begraafplaats "Holy" te Vlaardingen, zoon van Sijbolt Wybrens JAARSMA en Metje HILVERDA.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan Christiaan (zie Xa).
2.
Metje Cornelia (zie Xb).
3.
Sybolt Hette, geboren op 16‑10‑1964 te Vlaardingen.
4.
Cornelia Afke (Corrie), geboren op 27‑09‑1969 te Vlaardingen.
Gehuwd met Roger BAILEY.

IXb
Catharina Cornelia UITTIEN, verpleegkundige psych.ziekenhuis, geboren op 05‑08‑1936 te 's-Gravenhage, dochter van Jan Christiaan UITTIEN (zie VIIIb) en Cornelia LINDENBERG.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 31‑10‑1972 te 's-Gravenhage, gehuwd voor de kerk op 31‑10‑1972 te 's-Gravenhage met Jan Cornelis SMIT, 34 jaar oud, geboren op 20‑12‑1937 te 's-Gravenhage, overleden op 23‑08‑2011 te Rotterdam op 73-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Paulus (Paul) Christiaan, geboren op 06‑12‑1973 te Maassluis.
2.
Robertus Cornelis, geboren op 25‑02‑1976 te Maassluis.

IXc
Christiaan Karel UITTIEN, directeur schoonmaakbedrijf, geboren op 11‑12‑1938 te 's-Gravenhage, overleden op 01‑10‑2008 te Axel (Zeeland) op 69-jarige leeftijd, begraven op 06‑10‑2008 te Axel (Zeeland), begraafplaats a/d Burchtlaan (foto van grafzaerk in archief), zoon van Jan Christiaan UITTIEN (zie VIIIb) en Cornelia LINDENBERG.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 21‑12‑1960 te 's-Gravenhage, gescheiden na 22 jaar op 29‑04‑1983 te 's-Gravenhage van Huibertje van KLAVEREN, geboren op 30‑03‑1938 te 's-Gravenhage.
Gehuwd (2) op 45-jarige leeftijd op 04‑01‑1984 te 's-Gravenhage met C. A. (Corrie) den HOED, 44 jaar oud, verpleegster bij het Uiterjoon, geboren op 24‑12‑1939 te Dubbeldam, dochter van NN den HOED en N. van BEEK. {Zij was eerder gehuwd voor 1960 met NN BEENS, geboren voor 1945.}
Uit het eerste huwelijk:

IXd
Jan Jacob (Jaap) UITTIEN, bioloog, geboren op 22‑11‑1944 te 's-Gravenhage. Naast zijn werk als plantenfysiologisch onderzoek in Wageningen ook de akte handenarbeid en tekenen gehaald bij de Akadmie voor Beeldende Vorming te Amersfoort. Heeft enige jaren stage gelopen de de bronsgieter Ben Joosten en daarna coordinator/organisator bij het atelier brons-gieten van de KEO-Werkwinkel. Zijn figuratieve bronzen beeldjes hebben meestal kinderen als onderwerp. Elk beeldje is eenmaling vanwege de gebruikte "verloren-was methode", zoon van Jan Christiaan UITTIEN (zie VIIIb) en Cornelia LINDENBERG.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 06‑07‑1971 te Renkum met Helena Maria van der WINDEN, 26 jaar oud, lerares biologie, geboren op 29‑03‑1945 te Naaldwijk, dochter van Wilhelmus Petrus van WINDEN en Josephina Adriana Maria VERMEULEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Sanne Judith, geboren op 04‑08‑1977 te Ede.

IXe
Cornelis (Kees) UITTIEN, chauffeur, hoofd huish.dienst, geboren op 12‑04‑1947 te 's-Gravenhage, zoon van Jan Christiaan UITTIEN (zie VIIIb) en Cornelia LINDENBERG.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 27‑10‑1969 te 's-Gravenhage, gescheiden na 30 jaar op 09‑03‑2000 van Geertje de JONG, geboren op 29‑03‑1946 te Hardinxveld, dochter van Michiel Cornelis de JONG en Wijntje van der BEEK.
Samenwonend (2) voor 2013 met Marion.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Erika (zie Xf).
2.
Jan Christiaan, geboren op 26‑06‑1973 te 's-Gravenhage.
3.
Michiel Cornelis, geboren op 08‑12‑1980 te 's-Gravenhage. Van internet 2-1-2008: Medewerker reparatie onderhoud en banden (ROB) bij Archilles Autolease te 's-Gravenhage (070 - 3155 272).

IXf
Johannes Paul UITTIEN, winkelier, geboren op 09‑12‑1950 te 's-Gravenhage, zoon van Jan Christiaan UITTIEN (zie VIIIb) en Cornelia LINDENBERG.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 04‑02‑1976 te 's-Gravenhage met Francoise Marie Dolores COMEAU, 25 jaar oud, geboren op 14‑10‑1950 te Asbestos (Canada).
Uit dit huwelijk:
1.
Erik Raymond, geboren op 15‑12‑1977 te 's-Gravenhage.
2.
Liliane Mascha, geboren op 28‑02‑1981 te 's-Gravenhage.

IXg
Carola Christina VLENDRÉ, fotomodel Gevaert, telefoniste/receptioniste bij Gevaert, geboren op 12‑02‑1932 te Voorburg, dochter van Jacob VLENDRÉ, schoenmaker, en Christina Jantina UITTIEN (zie VIIIc).
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 10‑07‑1965 te Giethoorn met Barend GRIEKSPOOR, 43 jaar oud, aannemer van grond- en baggerwerk. Geboren op 07‑10‑1921 te Hillegom, overleden op 21‑01‑2009 te Lisse op 87-jarige leeftijd, gecremeerd op 26‑01‑2009 te Driehuis, Westerveld, zoon van Bartholomeus GRIEKSPOOR, aannemer van grond- en baggerwerk., en Grada JANSSEN. {Hij was eerder gehuwd voor 1964 met Willie den HARTOGH, geboren op 07‑05‑1925 te Hillegom, overleden op 24‑01‑1965 te Hillegom op 39-jarige leeftijd, dochter van J. den HARTOGH en G.C. SCHUURMAN.}
Uit dit huwelijk:
1.
Jessica Alexandra, geboren op 12‑10‑1966 te Haarlem.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 11‑09‑1998 te Noordwijkerhout met Adriaan Marcel van ZANTEN, 32 jaar oud, geboren op 08‑07‑1966 te Leiden, zoon van A.M. van ZANTEN en C. de WINKEL.
2.

IXh
Karel Christiaan VLENDRÉ, (oud)directeur metaalwarenfabriek, geboren op 11‑09‑1934 te 's-Gravenhage, zoon van Jacob VLENDRÉ, schoenmaker, en Christina Jantina UITTIEN (zie VIIIc).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 26‑04‑1962 te Voorburg met Engellientje Maartje van RIET PAAP, 21 jaar oud, geboren op 16‑08‑1940 te Rijswijk, dochter van Gerardus Wilhelmus van RIET PAAP, ambtenaar bij rekenkamer, en Cornelia Jacoba van LINGEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Robert Christiaan, geboren op 22‑05‑1963 te Voorburg.
2.
Timo Gerard (zie Xh).
3.

IXi
Yvonne Jeanette VLENDRÉ, Merken en Modellen gemachtigde P.T.T. Geboren op 06‑10‑1939 te Voorburg, dochter van Jacob VLENDRÉ, schoenmaker, en Christina Jantina UITTIEN (zie VIIIc).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 09‑11‑1965 te Voorburg met Edmund BRAAM, 29 jaar oud, leraar handvaardigheid, geboren op 14‑03‑1936 te Paramaribo (Suriname).
Uit dit huwelijk:
2.
ing. Aldo Rex (zie Xk).

IXj
Paul Jacques VLENDRÉ, insp. Gezondheidsdienst b.h.staatstoezicht o.d.volksgezondheid, geboren op 06‑04‑1942 te Voorburg, raadslid voor de VSP te Maassluis, voorzitter klachtencommissie Haagse zorginstellingen. Zoon van Jacob VLENDRÉ, schoenmaker, en Christina Jantina UITTIEN (zie VIIIc).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 21‑05‑1971 te Leidschendam met Cornelia BUITELAAR, 21 jaar oud, verpleegkundige, geboren op 15‑04‑1950 te 's-Gravenhage.
Uit dit huwelijk:
1.
Arthur Paul Alexander, Ondernemer in de informatica techniek, geboren op 17‑01‑1974 te Leidschendam.
2.
Lianne Cornelia Christina, Onderwijeres, geboren op 28‑06‑1979 te 's-Gravenhage. Graag wil ik mij aan u voorstellen. Mijn naam is Lia Vlendré en ik ben geboren in 1950. Zelf ben ik gehuwd en heb twee uitwonende kinderen en twee kleinkinderen. Sinds 1980 ben ik met heel veel plezier woonachtig in Maassluis! Ook ben ik nog gedeeltelijk werkzaam in de gezondheidszorg.
Het is toch fantastisch om mee te mogen werken aan de mooiste dag in het leven van mensen: hun trouwdag. Deze trouwdag wordt samen met het toekomstige echtpaar goed voorbereid en er is veel mogelijk om deze dag tot een succes te maken! Ik sta zelf ook achter een officiδle bevestiging van de band tussen twee mensen in een samenlevingsvorm zoals het huwelijk of een geregistreerd partnerschap. Het zegt iets over vertrouwen hebben in elkaar en in de toekomst die samen wordt opgebouwd. Misschien mag ik daarom uw ambtenaar van de burgerlijke stand worden. (bron: www.maassluis.nl/digitaal-loket/trouwen_44113/)
.

IXk
Cornelia Johanna UITTIEN, verkoopster, winkelbediende, geboren op 22‑10‑1938 om 06.30 uur te 's-Gravenhage (kopie in archief).
Aantekening op de geboorteakte: "Dit kind is erkend door Uittien, Jan Jacob en Ploeg, Catharina, de vader met toestemming der moeder, bij akte, heden voor den ambtenaar van den Buregerlijken Stand te 's-Gravenhage verleden. Veertien November 1938" (wg Boekhout)
"Dit kind is gewettigd door het opvolgende huwelijk der ouders, heden alhier voltrokken. Zeven December negentiehonderd achteendertig" (w Boekhout)
, dochter van Jan Jacob (Jaap) UITTIEN (zie VIIId) en Catharina PLOEG, kantoorbediende (1931).
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 31‑10‑1960 te 's-Gravenhage, gescheiden circa 1965 te 's-Gravenhage van Berend van der WEERD, drukkerijbediende, geboren op 17‑01‑1937 te Putten, zoon van Berend van der WEERD, veehouder, en Aaltje WEIJS.
Gehuwd (2) op 27-jarige leeftijd op 21‑10‑1966 te 's-Gravenhage (kopie in archief) met Johannes Cornelis de WIT, 34 jaar oud, matroos, conciërge, gemeenteambtenaar (1966), geboren op 11‑03‑1932 te 's-Gravenhage, overleden op 18‑05‑1990 te 's-Gravenhage op 58-jarige leeftijd, begraven op 22‑05‑1990 te Oud Eykenduynen, zoon van Hendrikus Leonardus Gerardus de WIT en Cornelia van de HEETKAMP.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Ronald (zie Xl).
2.
Marcel (zie Xm).
Uit het tweede huwelijk:
3.
Annelies, geboren op 06‑06‑1968 te 's-Gravenhage.
Samenwonend voor 2008 te 's-Gravenhage met Jacobus Willem (Jack) HEIJSTEK, geboren op 29‑01‑1963 te 's-Gravenhage, zoon van Jacobus Willem HEIJSTEK.

IXl
Karel Christiaan UITTIEN, (oud)directeur/eigenaar groothandel bouwmachines en hulpmaterialen, geboren op 01‑10‑1939 te 's-Gravenhage, gedoopt te 's-Gravenhage, zoon van Jan Jacob (Jaap) UITTIEN (zie VIIId) en Catharina PLOEG, kantoorbediende (1931).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 30‑03‑1960 te Harderwijk (getuige(n): Cornelis Hozee, 49 jaar en Marie Fennigje Jacobs, 33 jaar.) met Renate JACOBS, 22 jaar oud, administratief medewerkster (1953-1960), geboren op 15‑06‑1937 te Apeldoorn. Renate is een verwoed amateur-genealoge, gespecialiseerd in Harderwijkse families, dochter van Cornelis Hubertus Leonardus Marie (Cor) JACOBS, adjudant onderofficier Kon.Landmacht., en Alwine Emma Anna (Emmy) OHM, dienstmeid, kookster.
Uit dit huwelijk:
1.
Iris (zie Xn).
2.
Emmy (zie Xo).
3.
Saskia (zie Xp).

IXm
Cornelis (Cees) Christiaan van der STEEN, verzekeringsadviseur, geboren op 18‑02‑1947 te Santpoort, overleden op 13‑04‑1990 te Rijswijk op 43-jarige leeftijd, begraven op 18‑04‑1990 te Rijswijk, zoon van Geert van der STEEN, beverfokker, kweker, bewaker, en Alida (als kind Lideke) UITTIEN (zie VIIIe).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 22‑12‑1970 te Rijswijk met Cornelia van den AKKER, 22 jaar oud, geboren op 22‑02‑1948 te 's-Gravenhage, dochter van Jacobus van de AKKER en Neeltje Elisabeth PRONK.
Uit dit huwelijk:
1.
Sandra, geboren op 09‑12‑1971 te Rijswijk.
2.
Geert, geboren op 02‑07‑1975 te Rijswijk.
3.
Martin, geboren op 16‑08‑1976 te Rijswijk.

IXn
Alida Marianne (Marian) van der STEEN (Lideke), verpleegster, geboren op 24‑12‑1952 te Santpoort, dochter van Geert van der STEEN, beverfokker, kweker, bewaker, en Alida (als kind Lideke) UITTIEN (zie VIIIe).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 15‑12‑1976 te Rijswijk met Jan PRONK, 23 jaar oud, chauffeur, geboren op 11‑06‑1953 te 's-Gravenhage, zoon van Piet PRONK en Maatje SOUER.
Uit dit huwelijk:
1.
Egbert (zie Xq).
2.
Remco, geboren op 07‑06‑1979 te Maassluis.

IXo
Geertje Henderika NANNINGA, geboren op 30‑07‑1948 te Zandeweer, dochter van Derk NANNINGA (zie VIIIh) en Riks WEESIES.
Gehuwd (1) met Bart VOS, geboren op 29‑08‑1949 te North York (Ontario).
Gehuwd (2) met David Francis REPOL.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Sandra Michelle, geboren op 13‑05‑1973 te North York (Ontario).
2.
Tracey Ann, geboren op 09‑12‑1976 te Oshawa (Ontario).
Uit het tweede huwelijk:
3.
Andrew David, geboren op 21‑06‑1984 te Oshawa (Ontario).

IXp
Jan Jacob NANNINGA, geboren op 16‑02‑1952 te Loppersum, zoon van Derk NANNINGA (zie VIIIh) en Riks WEESIES.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 18‑01‑1975 te North York (Ontario) met Karen Lee BURTNEY, 20 jaar oud, geboren op 01‑05‑1954 te Toronto (Ontario).
Uit dit huwelijk:
1.
Nathanael Anthony, geboren op 09‑02‑1981 te Toronto (Ontario).
2.
Nathaly Rosalijn Jenna, geboren op 09‑09‑1984 te North York (Ontario).

IXq
Henry Richard NANNINGA, geboren op 03‑09‑1958 te North York (Ontario), zoon van Derk NANNINGA (zie VIIIh) en Riks WEESIES.
Gehuwd met Elisabeth Nelly AMSING, geboren op 20‑11‑1961 te Clinton (Ontario).
Uit dit huwelijk:
1.
Jennifer Lyn, geboren op 04‑05‑1984 te Edmonton Alberta (Canada).
2.
Lisa Christine, geboren op 14‑05‑1985 te Edmonton Alberta (Canada).
3.
Micheal Derk, geboren op 19‑12‑1987 te Mississauga (Ontario).
4.
Sara Anne, geboren op 02‑03‑1989 te Mississauga (Ontario).

IXr
Karel NANNINGA, geboren op 19‑09‑1961 te Loppersum, zoon van Johannes NANNINGA (zie VIIIi) en Wietske de VRIES.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 21‑08‑1992 met Gerke BESLING, 33 jaar oud, geboren op 21‑03‑1959 te Lutjegast.
Uit dit huwelijk:
1.
Wietse Joost, geboren op 21‑02‑1993 te Groningen.

IXs
Willy NANNINGA, geboren op 20‑02‑1954 te Loppersum, dochter van Leendert NANNINGA (zie VIIIj) en Agatha Cornelia SLAGTER.
Gehuwd met Geert Jan REINDERS.
Uit dit huwelijk:
1.
2.
Gerry Antony (zie Xs).
3.

IXt
Bouwina NANNINGA, geboren op 20‑08‑1955 te Loppersum, dochter van Leendert NANNINGA (zie VIIIj) en Agatha Cornelia SLAGTER.
Gehuwd met Edy WENNEKES.
Uit dit huwelijk:
1.
Leonie, geboren op 18‑01‑1974 te Loppersum.

IXu
Jenny Alida NANNINGA, geboren op 10‑05‑1958 te Loppersum (kopie ID-kaart in archief), dochter van Leendert NANNINGA (zie VIIIj) en Agatha Cornelia SLAGTER.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 13‑10‑1978 te Loppersum met Febo EMMELKAMP, 22 jaar oud, geboren op 02‑09‑1956 te Appingedam (kopie ID-kaart in archief).
Uit dit huwelijk:
1.
Thomas (zie Xu).
2.
Lennart, geboren op 26‑07‑1984 te Bedum (kopie ID-kaart in archief).
3.
Joni (zie Xv).

IXv
Agatha Cornelia NANNINGA, geboren op 04‑06‑1960 te Loppersum, dochter van Leendert NANNINGA (zie VIIIj) en Agatha Cornelia SLAGTER.
Gehuwd met Peter BOONSTRA.
Uit dit huwelijk:
1.
Robert Christiaan, geboren op 17‑04‑1984 te Ten Boer.
2.
Karolina Helena, geboren op 21‑04‑1987 te Ten Boer.

IXw
Jan Jakob NANNINGA, geboren op 15‑09‑1959 te Uithuizen, zoon van Jan Jakob NANNINGA (zie VIIIl) en Grietje (Gré) GELDERLOOS.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 28‑08‑1987 met Theodora Helena ROESSINK, 23 jaar oud, geboren op 07‑07‑1964 te Borne.
Uit dit huwelijk:
1.
Michelle, geboren op 06‑07‑1984 te Rotterdam. Adoptieve dochter, uit een eerdere relatie van Theodora Roessink.
2.
Stephan, geboren op 09‑08‑1988 te Meppel.

IXx
Bernhard NANNINGA, geboren op 16‑04‑1962 te Uithuizen, zoon van Jan Jakob NANNINGA (zie VIIIl) en Grietje (Gré) GELDERLOOS.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 24‑04‑1988, gescheiden 2000 van Agnes HERTSENBERG, geboren op 07‑05‑1964 te Aerdt en Herwen.
Samenwonend (2) 2003 met Alies BLOK, geboren op 20‑04‑1974.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Henri Bastiaan, geboren op 10‑10‑1990 te Almelo.
2.
Daniek, geboren op 06‑01‑1994 te Zwolle.
3.
Jesse Robin, geboren op 26‑10‑1996 te Zwolle.
Uit de tweede relatie:
4.
Elisa Jenna, geboren op 11‑03‑2005 te Zwolle.

IXy
Bouwina Katharina NANNINGA, geboren op 03‑04‑1964 te Uithuizen, dochter van Jan Jakob NANNINGA (zie VIIIl) en Grietje (Gré) GELDERLOOS.
Gehuwd voor 1995 met Wim ORSEL, geboren op 20‑01‑1957.
Uit dit huwelijk:
1.
Lisa Grejanne, geboren op 06‑06‑1994 te Ruinen.
2.
Leon, geboren op 08‑08‑1996 te Ruinen.

IXz
Menno WIERINGA, geboren op 02‑11‑1959 te Appingedam, zoon van Aaldrik WIERINGA en Bouwina NANNINGA (zie VIIIm).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 10‑09‑1982, gescheiden na 1995 van Martina Frouwina (Tineke) ZIJLSTRA, geboren op 22‑05‑1961.
Uit dit huwelijk:
1.
Maarten Aaldrik, geboren op 08‑03‑1985 te Rotterdam.
Samenwonend na 2000 met Marcelo MASMAN, geboren op 12‑01‑1979.
2.
Lotte, geboren op 04‑08‑1987 te Groningen.
3.
Wouter, geboren op 13‑01‑1992 te Groningen.
4.
Anneroos, geboren op 09‑01‑1995 te Groningen.

IXaa
Jan Jakob WIERINGA, geboren op 28‑06‑1961 te Appingedam, zoon van Aaldrik WIERINGA en Bouwina NANNINGA (zie VIIIm).
Gehuwd op 40-jarige leeftijd op 25‑02‑2002 met Egbertje (Bertie) de BRUIN, 38 jaar oud, geboren op 31‑08‑1963.
Uit dit huwelijk:
1.
Lisa Kim, geboren op 29‑08‑1991 te Groningen.
2.
Robin Michael, geboren op 26‑10‑1993 te Groningen.

IXab
Wibbina Maria Bouwina (Marian) WIERINGA, geboren op 12‑06‑1967 te Groningen, dochter van Aaldrik WIERINGA en Bouwina NANNINGA (zie VIIIm).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 20‑07‑1990 te Hoogkerk met Ruurd de JONG, 24 jaar oud, geboren op 24‑11‑1965.
Uit dit huwelijk:
1.
Nanco Wiebe, geboren op 08‑01‑1996 te Meppel.
2.
Aaldrik Jacco, geboren op 10‑05‑1998 te Meppel.

IXac
Cornelis Jacobus (Kees) den HARTOGH, geboren op 21‑10‑1943 te Langerak, zoon van Arie den HARTOGH, predikant, en Bouchiena Gesina (Giene) WINTER (zie VIIIn).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 12‑06‑1969 met Jantje (Jannie) REMMELINK, 23 jaar oud, geboren op 13‑05‑1946 te Ede.
Uit dit huwelijk:
1.
Janine (zie Xw).
2.
Koen, april 2000: studeert wiskunde te Utrecht, geboren circa 1971.
Gehuwd met Petra NN, verpleegster.
3.
Gisèle, werkzaam bij "Heil des volks" (v/h laborante), geboren circa 1972.
Gehuwd met Gerard.
4.
Ariëtte (zie Xx).
5.
Gert‑Jan (zie Xy).
6.
Maria Elisabeth Konrada (Elsemarieke), scholiere op de Driestar te Gouda (2000), geboren op 08‑05‑1985.

IXad
Ruth den HARTOGH, oud-onderwijzeres, huisvrouw en moeder(2000), geboren op 24‑04‑1947 te Harderwijk, overleden op 22‑01‑2002 te Veenendaal op 54-jarige leeftijd, begraven op 28‑01‑2002 te Veenendaal, dochter van Arie den HARTOGH, predikant, en Bouchiena Gesina (Giene) WINTER (zie VIIIn).
Gehuwd 1971 met Aaldert TALSMA, predikant Hervorme Kerk te veenendaal (2000), geboren op 21‑01‑1941.
Uit dit huwelijk:
1.
Laura (zie Xz).
2.
Henk, theoloog, (vicaris in Koudum,1999), geboren circa 1973.
3.
Gieneke, meester in de rechten, secretaresse van lid tweede Kamer, geboren op 24‑09‑1974 te Gorinchem.
Gehuwd met Géran KAAI.
4.
Koen, studeert voor arts te Rotterdam (april 2000), geboren circa 1976.
5.
Bertie, voltooide HBO opleiding te wageningen (2000), geboren circa 1977. Werkzaam bij Bartimeus (bron: e-mail Bertie Talsma 20-12-2004).

IXae
Karel den HARTOGH, predikant te Zwitserland, geboren op 17‑05‑1950 te Scherpenzaal, zoon van Arie den HARTOGH, predikant, en Bouchiena Gesina (Giene) WINTER (zie VIIIn).
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op 13‑12‑1978 te Woudenberg, gescheiden 00‑07‑2000 te Ringgenberg (Zwitserland) van Wilhelmina Gijsbertha (Wilma) VERSTEEG, hoofdverpleegster, geboren op 22‑11‑1952.
Gehuwd (2) met Verena ISELI.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Koert, geboren te Bern (Zw).
2.
Bartjan, geboren te Bern (Zw).

IXaf
Arie den HARTOGH, hts'er bij een bedrijf in Belgie, geboren op 19‑10‑1952, overleden op 31‑05‑2004 te Leusden op 51-jarige leeftijd, begraven op 04‑06‑2004 te Oud-Leusden, zoon van Arie den HARTOGH, predikant, en Bouchiena Gesina (Giene) WINTER (zie VIIIn).
Gehuwd met Gera FREDERIKZE, verpleegkundige, geboren te Groot Ammers, 3 zonen.
Uit dit huwelijk:
1.
Arean.
2.
Sjaak.
Gehuwd met Dieneke.
3.
Marko.

IXag
Bertil Arold den HARTOGH, leraar Nederlands aan het Ichtus College te veenendaal, zoon van Arie den HARTOGH, predikant, en Bouchiena Gesina (Giene) WINTER (zie VIIIn).
Gehuwd met Wilma Aline FLOOR, bibliothecaresse, 2 zonen en 1 dochter.
Uit dit huwelijk:
1.
Adriaan.
2.
Jaap.
3.
Anne‑Wil.

IXah
Alica Elisabeth WINTER, geboren op 19‑08‑1964 te Hilversum, dochter van Karel Konraad WINTER (zie VIIIo) en Marretje Marian SCHAAP.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 15‑06‑1994 te Hilversum met Peter Jan Robert VERMAAT, 31 jaar oud, geboren op 15‑06‑1963 te Barneveld.
Uit dit huwelijk:
1.
Arend Jan, geboren op 29‑04‑1999.
2.
Marnix Karel Constantijn, geboren op 17‑02‑2005.

IXai
Konraad WINTER, geboren op 29‑06‑1967 te Hilversum, zoon van Karel Konraad WINTER (zie VIIIo) en Marretje Marian SCHAAP.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 05‑07‑2000 met Beatrijs BAAIJENS, 28 jaar oud, geboren op 20‑07‑1971.
Uit dit huwelijk:
1.
Florian Marien Konraad, geboren op 31‑10‑2001 te Amsterdam.
2.
Joris, geboren op 16‑02‑2005 te Tiel.

IXaj
Fokko Koenraad EGGENS, Politieman, geboren op 06‑09‑1952 te Winterswijk, zoon van Usko EGGENS, adjudant, en Gezina NANNINGA (zie VIIIq).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 26‑08‑1977 te Doesburg met Hanneke OTTEN, 23 jaar oud, geboren op 17‑11‑1953 te Arnhem.
Uit dit huwelijk:
1.
Jasper, geboren op 08‑04‑1980 te Velp (gemeente Rheden).
2.
Marije, geboren op 16‑02‑1983 te Velp (gemeente Rheden).

IXak
Karel EGGENS, automonteur, geboren op 29‑03‑1954 te Winterswijk, zoon van Usko EGGENS, adjudant, en Gezina NANNINGA (zie VIIIq).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 09‑05‑1980 te Arnhem met Jannie KALK, 21 jaar oud, geboren op 19‑08‑1958 te Arnhem.
Uit dit huwelijk:
1.
Willem Jan, geboren op 30‑07‑1986 te Arnhem.
2.
Gijs, geboren op 31‑10‑1987 te Arnhem.

IXal
Monica Christina Lydua EGGENS, geboren op 04‑02‑1959 te Arnhem, dochter van Usko EGGENS, adjudant, en Gezina NANNINGA (zie VIIIq).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 05‑07‑1985 te Rozendaal (Gld) met John JANSEN, 24 jaar oud, geboren op 24‑02‑1961 te Driel.
Uit dit huwelijk:
1.
Emmie, geboren op 08‑03‑1990 te Zwolle.
2.
Eva, geboren op 18‑12‑1992 te Zwolle.

IXam
Christina Angela EGGENS, geboren op 08‑07‑1963 te Arnhem, dochter van Usko EGGENS, adjudant, en Gezina NANNINGA (zie VIIIq).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 18‑06‑1993 te Arnhem met Theo ZWEERS, 32 jaar oud, geboren op 10‑11‑1960 te Didam.
Uit dit huwelijk:
1.
Tim Gabriel, geboren op 14‑03‑1996 te Zevenaar.

IXan
Afina Henriette DELLEMIJN, apothekers-assistente, geboren op 05‑04‑1957 te Zwolle, dochter van Ruth J. DELLEMIJN, slager, en Annie NANNINGA (zie VIIIr).
Gehuwd te Zwolle met Ton PAUW.
Uit dit huwelijk:
1.
Floortje, geboren op 18‑06‑1986 te Zwolle.
2.
Frank, geboren op 08‑01‑1989 te Zwolle.
3.
Anne Marie, geboren op 22‑04‑1991 te Zwolle.

IXao
Dick BOS, maatschappelijkwerker, geboren op 19‑10‑1954 te Vroomshoop, zoon van Rinse BOS, hoofd waterschap, en Rensje NANNINGA (zie VIIIs).
Samenwonend 1986 met Hetty den BESTEN, geboren op 17‑12‑1953.
Uit deze relatie:
1.
Rense, geboren op 26‑07‑1986 te Groningen.
2.
Lauke Johanna Philippien, geboren op 28‑11‑1988 te Groningen.

IXap
Nanco BOS, verpleegkundige, geboren op 29‑03‑1956 te Vroomshoop, e-mail Nanco Bos 27-12-2006, zoon van Rinse BOS, hoofd waterschap, en Rensje NANNINGA (zie VIIIs).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 28‑08‑1986 met Lynte DIJKSTRA, 27 jaar oud, onderwijzeres, geboren op 06‑12‑1958.
Uit dit huwelijk:
1.
Rinse, geboren op 25‑01‑1989 te Smilde.
2.
Paulina, geboren op 10‑12‑1990 te Smilde.
3.
Nyckle, geboren op 27‑05‑1994 te Smilde.

IXaq
Karel Tymen BOS, geboren op 21‑02‑1964 te Dedemsvaart, zoon van Rinse BOS, hoofd waterschap, en Rensje NANNINGA (zie VIIIs).
Samenwonend 1992 met Karin BOONSTRA, geboren op 23‑09‑1964.
Uit deze relatie:
1.
Nynke Maria, geboren op 20‑07‑1992 te Groningen.

IXar
Maria Aafke EIKENAAR, geboren op 27‑03‑1957 te Zwolle, dochter van Jan EIKENAAR, employé a/d Griffie, en Alida NANNINGA (zie VIIIt).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 19‑02‑1987 te Zwolle met Jan Jacob van ECK, geboren te Zwolle.
Uit dit huwelijk:
1.
Maarten, geboren op 24‑05‑1988 te Zwolle, overleden op 16‑06‑1988 te Zwolle, 23 dagen oud.
2.
Peter, geboren op 22‑11‑1989 te Zwolle.
3.
Laura, geboren op 08‑11‑1991 te Zwolle.

IXas
Wilma EIKENAAR, geboren op 17‑12‑1963 te Zwolle, dochter van Jan EIKENAAR, employé a/d Griffie, en Alida NANNINGA (zie VIIIt).
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 19‑12‑1982 met Bert GROOTE, 29 jaar oud, geboren op 27‑07‑1953 te Apeldoorn.
Uit dit huwelijk:
1.
Mark, geboren op 15‑05‑1983.
2.
Alida Andrea, geboren op 13‑12‑1991.

IXat
Jan Hendrik EIKENAAR, geboren op 12‑03‑1966 te Zwolle, zoon van Jan EIKENAAR, employé a/d Griffie, en Alida NANNINGA (zie VIIIt).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 24‑09‑1993 te Oudheusden met Ilze JANSEN, 28 jaar oud, geboren op 25‑08‑1965 te Lekkerkerk.
Uit dit huwelijk:
1.
Alida Ruth, geboren op 12‑01‑1995 te Oudheusden.
2.
Tara Elzelina, geboren op 11‑04‑1996 te Oudheusden.
3.
Ruben Jan, geboren op 16‑08‑1997 te Drunen.

IXau
Nanco NANNINGA, Natuurkundig ingenieur, geboren op 03‑02‑1958 te Loppersum, zoon van Karel NANNINGA (zie VIIIu) en Oukelina (Linie) JAGER.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 12‑10‑1990 te Slochteren, gehuwd voor de kerk op 12‑10‑1990 te Hellum. De zelfde kerk waar Naco's stamvader (9 generaties terug), Roelof Hindriks in 1707 trouwde! Echtgenote is Maria Christina (Ria) MEIJER, 28 jaar oud, geboren op 24‑06‑1962 te Enschede.
Uit dit huwelijk:
1.
Eline, geboren op 17‑05‑1992 te Groningen.
2.
Nanne Karel (Niek), geboren op 22‑12‑1994 te Groningen.
3.
Lennard, geboren op 06‑01‑1998 te Groningen.

IXav
Trijntje Henriëtte NANNINGA, Orthopaedagoge/verpleegkundige, geboren op 09‑02‑1960 te Loppersum, dochter van Karel NANNINGA (zie VIIIu) en Oukelina (Linie) JAGER.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 09‑10‑1992 te Ten Boer met Daniel VERBAAN, 29 jaar oud, stafmedewerker Geref. kerk, geboren op 04‑10‑1963 te Amsterdam, zoon van Willem Martinus VERBAAN, Predikant, en Louise Charlotte de JONG, verpleegkundige.
Uit dit huwelijk:
1.
Mark Daniël, geboren op 19‑07‑1993 te Groningen.
2.
Judith Irene, geboren op 28‑03‑1995 te Amersfoort.
3.
Mirjam Louise, geboren op 13‑01‑1998 te Utrecht.

IXaw
Afina Geesiena (Afien) NANNINGA, arts, geboren op 21‑05‑1963 te Delfzijl, dochter van Karel NANNINGA (zie VIIIu) en Oukelina (Linie) JAGER.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 17‑06‑1988 te Groningen met IJbo BUURMA, 25 jaar oud, predikant, geboren op 22‑05‑1963 te Winsum.
Uit dit huwelijk:
1.
Stefanus Benjamin (Steven), geboren op 21‑09‑1990 te Groningen.
2.
Esther Maria, geboren op 01‑04‑1993 te Groningen.
3.
Eva Elisabeth, geboren op 12‑08‑1994 te Ten Boer.

IXax
Aafke de VRIES, geboren op 15‑01‑1959 te Vroomshoop, dochter van Johannes (Joop) de VRIES, vertegenwoordiger, en Anje (Anneke) NANNINGA (zie VIIIv).
Gehuwd 1979 te Vroomshoop met Dik BOS, belastingconsulent, geboren op 04‑07‑1956 te Schipluiden.
Uit dit huwelijk:
1.
Mark, geboren op 03‑09‑1980 te Maastricht.
2.
Peter, geboren op 01‑05‑1983 te Harderwijk.
3.
Koen, geboren op 21‑01‑1987 te Harderwijk.

IXay
Nanco Jan NANNINGA, hovenier, geboren op 16‑01‑1961 te Groningen, zoon van Jan Jacob NANNINGA (zie VIIIw) en Cobie van GOOR.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 24‑04‑1989 te Assen met Geesje Grietje Johanna (Gea) MIDDELBOSCH, 25 jaar oud, geboren op 05‑04‑1964.
Uit dit huwelijk:
1.
Laura, geboren op 10‑09‑1996 te Assen.

IXaz
Rense NANNINGA, Monteur, audicien (2009), geboren op 29‑11‑1961 te Assen, zoon van Jan Jacob NANNINGA (zie VIIIw) en Cobie van GOOR.
Gehuwd op 41-jarige leeftijd op 25‑04‑2003 te Brielle met Alida Elisabeth (Alies) BURGGRAAFF, 39 jaar oud, geboren op 26‑02‑1964 te Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
1.
Aafke Anna Jiska, geboren op 25‑09‑2007 te Brielle.

IXba
Aafke Jolanda NANNINGA, verpleegkundige, geboren op 03‑12‑1964 te Assen, aanvullingen per e-mail van Theresa Nanninga 10-4-2005, dochter van Jan Jacob NANNINGA (zie VIIIw) en Cobie van GOOR.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 24‑04‑1998 te Delfzijl met Tunnies Jakels (Jacques) DIJKSTRA, 32 jaar oud, geboren op 16‑03‑1966 te Delfzijl.
Uit dit huwelijk:
1.
lanthe, geboren op 21‑11‑2000 te Tiel.
2.
Anne Myrthe, geboren op 08‑12‑2004.
3.
Tije Benjamin, geboren op 08‑12‑2004.

IXbb
Theresa Margretha NANNINGA, coördinator, geboren op 20‑08‑1969 te Assen, aanvulingen per e-mail 10-5-2004: t.nanninga@home.nl, dochter van Jan Jacob NANNINGA (zie VIIIw) en Cobie van GOOR.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 12‑09‑2002 te Assen met Axe KOOI, 31 jaar oud, 3D-tekenaar, geboren op 20‑09‑1970 te Groningen.
Uit dit huwelijk:
1.
Amelie LLya, geboren op 24‑09‑2004.
2.
Maya Frederiek, geboren op 24‑09‑2004.

IXbc
Nanco NANNINGA, Marechaussee, geboren op 22‑09‑1960 te Loppersum, zoon van Klaas NANNINGA (zie VIIIx) en Annechien (Annie) BRUINING.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 05‑11‑1982 te Stedum met Anja BANSBERG, 21 jaar oud, geboren op 26‑09‑1961 te Stedum.
Uit dit huwelijk:
1.
Helena Carola, geboren op 04‑09‑1983 te Apeldoorn.
2.
Klaas Corstiaan, geboren op 25‑04‑1985 te Apeldoorn.

IXbd
Bernhard NANNINGA, zelfstandig marketing adviseur, geboren op 25‑12‑1962 te Loppersum, zoon van Klaas NANNINGA (zie VIIIx) en Annechien (Annie) BRUINING.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 06‑09‑1985 te Loppersum, gescheiden na 5 jaar op 13‑11‑1990 te Loppersum van Alida Roelinka RAIDT, geboren op 03‑12‑1961 te Zwolle, dochter van Roelof RAIDT en Elizabeth HOEK.
Gehuwd (2) op 42-jarige leeftijd op 27‑05‑2005 te Loppersum met Mónica Chiquinquira (Monica Gambino) GAMBINO RAMIREZ, 33 jaar oud, geboren op 10‑03‑1972 te Maracaibo (Venezuela), dochter van Giorgio Gambino Barbero RAMIREZ en Mitrha RAMIREZ.
Uit het tweede huwelijk:
1.
Leonardo (Leo), geboren op 20‑07‑2004 te Paderborn (D).

IXbe
Carolina van der VINNE, geboren op 02‑07‑1962 te Vroomshoop, dochter van Aldert Hendrik van der VINNE en Achiena NANNINGA (zie VIIIy).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 30‑08‑1985 te Den Ham met Gerrit HALLINK.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan Hendrik, geboren op 06‑11‑1990.

IXbf
Jacob Nanco (Joop) van der VINNE, geboren op 08‑01‑1969 te Vroomshoop, zoon van Aldert Hendrik van der VINNE en Achiena NANNINGA (zie VIIIy).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 23‑07‑1993 te Den Ham met Saskia GEULIKER, geboren te Enschede.
Uit dit huwelijk:
1.
Renee Celeste, geboren op 18‑08‑1995 te Vroomshoop.
2.
Marc Akdert Hendrik (Mark), geboren op 06‑05‑1998 te Vroomshoop.
3.
Tim Jacob, geboren op 05‑02‑2000 te Vroomshoop.

IXbg
Nanco WERFF, geboren op 02‑09‑1963 te Sneek, zoon van Piet WERFF en Jantina (Tineke) NANNINGA (zie VIIIz).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 02‑09‑1994 te Sneek met Jeanette van BLEEK, 25 jaar oud, geboren op 12‑09‑1968.
Uit dit huwelijk:
1.
Robbert Hillebrand, geboren op 27‑04‑1998 te Sneek, gedoopt op 26‑07‑1998 te Sneek.

IXbh
Petra WERFF, geboren op 08‑08‑1971 te Sneek, dochter van Piet WERFF en Jantina (Tineke) NANNINGA (zie VIIIz).
Gehuwd voor 2002 te Sneek met Marcel ANDRINGA.
Uit dit huwelijk:
1.
Judith Jantina, geboren op 18‑01‑2002 te Sneek.

IXbi
Reinier TUITMAN, geboren op 20‑11‑1966 te Westerbork, zoon van Reinder TUITMAN, directeur supermarkt, en Hilje (Hillie) NANNINGA (zie VIIIaa).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 11‑10‑1991 te Loppersum met Margaretha ZUIDHOF, 20 jaar oud, geboren op 15‑02‑1971 te Groningen.
Uit dit huwelijk:
1.
Elisabeth (Lisa), geboren op 06‑02‑2001 te Leusden.
2.
Maaike Hilje (Marjolein), geboren op 01‑08‑2002 te Leusden.

IXbj
Nanco Frederik (Frank) TUITMAN, geboren op 31‑12‑1967 te Westerbork, zoon van Reinder TUITMAN, directeur supermarkt, en Hilje (Hillie) NANNINGA (zie VIIIaa).
Gehuwd voor 2001 met Annet.
Uit dit huwelijk:
1.
Luuk Geert, geboren op 08‑06‑2001 te Middelstum.
2.
Demi, geboren op 11‑09‑2003 te Groningen.

IXbk
Johannes Karel (Johan) TUITMAN, geboren op 18‑01‑1971 te Coevorden, zoon van Reinder TUITMAN, directeur supermarkt, en Hilje (Hillie) NANNINGA (zie VIIIaa).
Gehuwd voor 2003 met Sylvia WILTJES.
Uit dit huwelijk:
1.
Elina, geboren op 12‑07‑2003 te Middelstum.

IXbl
Howard NANNINGA, zoon van Gerrit NANNINGA (zie VIIIac) en Luceal.
Gehuwd (1) met Irene.
Gehuwd (2) met Lorrie, ECHTGENOTE van HOWARD NANNINGA.
Uit het eerste huwelijk:
1.
James.
Gehuwd met Lorrie, ECHTGENOTE van JAMES NANNINGA.
2.
Mark, architect.

IXbm
Peter J. TERPSTRA, zoon van Obel TERPSTRA en Grace NANNINGA (zie VIIIad).
Gehuwd met Helen.
Uit dit huwelijk:
1.
Donna (zie Xaa).
2.
Maurice (zie Xab).

IXbn
Wilbur TERPSTRA, zoon van Obel TERPSTRA en Grace NANNINGA (zie VIIIad).
Gehuwd met Mildred.
Uit dit huwelijk:
1.
Clifford (zie Xac).

IXbo
Robert TERPSTRA, zoon van Obel TERPSTRA en Grace NANNINGA (zie VIIIad).
Gehuwd met Mary.
Uit dit huwelijk:
1.
Kathy Sue.
2.
Lisa.
3.
John.

IXbp
William Thomas (Bill) NANNINGA, geboren op 31‑03‑1939, zoon van Claude NANNINGA (zie VIIIae) en Evelyn.
Gehuwd met Bonnie.
Uit dit huwelijk:
1.
Todd Chadwick.
2.
Troy, februari 2001: minister in Holland (Michigan UsA).

IXbq
Carol Joyce NANNINGA, geboren op 19‑10‑1941, bron: e-mailto d.d. 24-9-2008 van carolblankespoor@sbcglobal.net, dochter van Claude NANNINGA (zie VIIIae) en Evelyn.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 20‑08‑1965 met Edward (Ed) BLANKESPOOR, minister in Grand Rapids (UsA) (februari 2001), retired-pastor in the Christian Reformed Church (2008).
Uit dit huwelijk:
1.
Stephen Craig (zie Xad).
2.
Cynthia Sue (zie Xae).
3.
Karen Beth (zie Xaf).
4.
James Edward (zie Xag).

IXbr
Lena Jane STROVEN, dochter van John STROVEN en Effie NANNINGA (zie VIIIaf).
Gehuwd met Bob LAUG.
Uit dit huwelijk:
1.
Jerry, geboren april 1946, overleden oct.2000.
2.
Barbara (zie Xah).

IXbs
Willis STROVEN, zoon van John STROVEN en Effie NANNINGA (zie VIIIaf).
Gehuwd met Betty, ECHTGENOTE van WILLIS STROVEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Cynthia (zie Xai).
2.
Tim.

IXbt
Keith NANNINGA, geboren circa 1942, overleden 1997, zoon van Carl NANNINGA (zie VIIIag) en Betty.
Gehuwd met Joan, ECHTGENOTE van KEITH NANNINGA.
Uit dit huwelijk:
1.
Timothy (zie Xaj).

IXbu
Carla NANNINGA, dochter van Carl NANNINGA (zie VIIIag) en Betty.
Gehuwd met Rick HUIZENGA.
Uit dit huwelijk:
1.
Carin.

IXbv
Sandy NANNINGA, geboren circa 1942, dochter van Fred NANNINGA (zie VIIIah) en Alice.
Gehuwd met Tom van der LAAN.
Uit dit huwelijk:
1.
Julie.
2.
Scott.
3.
Stephen.

IXbw
Larry NANNINGA, geboren op 05‑06‑1944, overleden april 1991, zoon van Fred NANNINGA (zie VIIIah) en Alice.
Gehuwd met Wendy.
Uit dit huwelijk:
1.
Leslie.
2.
Kenneth.

IXbx
Paul NANNINGA, zoon van Fred NANNINGA (zie VIIIah) en Alice.
Gehuwd met Sue.
Uit dit huwelijk:
1.
Jill.

IXby
Marylin Joyce NANNINGA, geboren op 02‑07‑1940, dochter van Nick NANNINGA (zie VIIIai) en Dorothy.
Gehuwd voor 1961 met Clarence Marvin DEPENDER, autoparts-store owner, geboren op 22‑11‑1937 te Eastmanville (Michigan USA). Bron: E-mail Teus de Pender dd 13-11-2003, zoon van Pieter (Peter) de PENDER en Mary Rosalind MODDERMAN.
Uit dit huwelijk:
2.
Dennis Allen (zie Xal).
3.
Derrick Paul, geboren op 30‑11‑1970.

IXbz
Norman NANNINGA, zoon van Nick NANNINGA (zie VIIIai) en Dorothy.
Gehuwd met Rena.
Uit dit huwelijk:
1.
Sue (zie Xam).
2.
Gail (zie Xan).
3.
Tom.
Gehuwd met Cindy.
4.
Theresa.
5.
Karen.

IXca
Roger NANNINGA, zoon van Nick NANNINGA (zie VIIIai) en Dorothy.
Gehuwd met Velma.
Uit dit huwelijk:
1.
Diane.
2.
Dan (zie Xao).
3.
Don (zie Xap).

IXcb
Joan NANNINGA, dochter van Nick NANNINGA (zie VIIIai) en Dorothy.
Gehuwd met Simon ESSENBURG.
Uit dit huwelijk:
1.
Sharon.
Gehuwd met Mike van HAITSMA.
2.
Randy.
Gehuwd met Roxanne.
3.
Nancy.
Gehuwd met Joe.
4.
Kathy.
Gehuwd met William POLS.

IXcc
Raymond NANNINGA, zoon van Ben NANNINGA (zie VIIIaj) en Wilma.
Gehuwd met Joan.
Uit dit huwelijk:
1.
Janice.
Gehuwd met Elvon van EE.
2.
Betsy Jo.
Gehuwd met Michael RUITER.
3.
Carol.
4.
Todd.
5.
Amy.
6.
Mark.

IXcd
Arlaine NANNINGA, dochter van Ben NANNINGA (zie VIIIaj) en Wilma.
Gehuwd met Don POSTMA.
Uit dit huwelijk:
1.
Pat.
Gehuwd met David ROSEMA.
2.
Tim.
3.
Sam.
4.
?

IXce
Lois NANNINGA, dochter van Ben NANNINGA (zie VIIIaj) en Wilma.
Gehuwd met Jack KOSTEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Mary Beth.
2.
?

IXcf
Jerry van VLEET, zoon van Nick van VLEET en Mabel NANNINGA (zie VIIIak).
Gehuwd met Looarine.
Uit dit huwelijk:
1.
Jon Gerard.
2.
Jennifer Lynn.

IXcg
Connie van VLEET, dochter van Nick van VLEET en Mabel NANNINGA (zie VIIIak).
Gehuwd met Joe FEIGENBAUM.
Uit dit huwelijk:
1.
Emily Sue.

IXch
Ruth HEADWORTH, dochter van Clyde HEADWORTH en Effie NANNINGA (zie VIIIal).
Gehuwd met ? THOMPSON.
Uit dit huwelijk:
1.
Keith (zie Xaq).
2.
Lyle.
3.
Gary.

IXci
Earl HEADWORTH, zoon van Clyde HEADWORTH en Effie NANNINGA (zie VIIIal).
Gehuwd met Harriet.
Uit dit huwelijk:
1.
Ellen (zie Xar).
2.
Donna.
Gehuwd met John.

IXcj
Corrie BROUWER, zoon van Clarence BROUWER (zie VIIIan) en Delia.
Gehuwd met Marie.
Uit dit huwelijk:
1.
Debbie (zie Xas).
2.
Kevin (zie Xat).
3.
Bonnie (zie Xau).
4.
Kurtis.
5.
Julie.

IXck
Dennis BROUWER, zoon van Clarence BROUWER (zie VIIIan) en Delia.
Gehuwd met Emily.
Uit dit huwelijk:
1.
Amy.
2.
Lonnie.
3.
Loren.

IXcl
Betty BROUWER, dochter van Clarence BROUWER (zie VIIIan) en Delia.
Gehuwd met Elmer ARENS.
Uit dit huwelijk:
1.
Edwin (zie Xav).
2.
Sandra.
3.
Patricia (zie Xaw).
4.
Kenneth.
Gehuwd met Holly.

IXcm
Shirley BROUWER, dochter van Clarence BROUWER (zie VIIIan) en Delia.
Gehuwd met Glen VERSEEKE.
Uit dit huwelijk:
1.
Cindy.
Gehuwd met Paul WOLTERS.
2.
Brenda.
Gehuwd met Jim SEXTON.
3.
Kim.
4.
Wendy.

IXcn
Rose BROUWER, dochter van Clarence BROUWER (zie VIIIan) en Delia.
Gehuwd met Carl GROTERS.
Uit dit huwelijk:
1.
Craig.
2.
Kelly.

IXco
Judy BROUWER, dochter van Clarence BROUWER (zie VIIIan) en Delia.
Gehuwd met John VOSS.
Uit dit huwelijk:
1.
Lisa.
2.
Scott.

IXcp
Ron MULLENS, zoon van Jack MULLENS en Ethal BROUWER (zie VIIIap).
Gehuwd met Virginia BOUWKAMP.
Uit dit huwelijk:
1.
Greg.
2.
Dawn.
3.
Martin.
4.
Timmy.
5.
Christine.

IXcq
Roger MULLENS, zoon van Jack MULLENS en Ethal BROUWER (zie VIIIap).
Gehuwd met Sue BOUWKAMP.
Uit dit huwelijk:
1.
Stacie.

IXcr
Melvin MULLENS, zoon van Jack MULLENS en Ethal BROUWER (zie VIIIap).
Gehuwd met Hermina BOUWKAMP.
Uit dit huwelijk:
1.
Roger.
2.
Peggy.
3.
Michael.

IXcs
Marvin MULLENS, zoon van Jack MULLENS en Ethal BROUWER (zie VIIIap).
Gehuwd met Marcia BOUWKAMP.
Uit dit huwelijk:
1.
Janice.
2.
Marvin.
3.
Mitchell.
4.
Martin.
5.
Cathy.

IXct
David VER LEE, zoon van Leo Richard VER LEE (zie VIIIaq) en Dagmar.
Gehuwd met Gwen.
Uit dit huwelijk:
1.
Phillip.
2.
Peter.
3.
Amy.

IXcu
David NANNINGA, zoon van Earl NANNINGA (zie VIIIat) en Ella.
Gehuwd met Carol.
Uit dit huwelijk:
1.
Nicole.
2.
Heather.

IXcv
Nathan NANNINGA, zoon van Earl NANNINGA (zie VIIIat) en Ella.
Gehuwd met Linda.
Uit dit huwelijk:
1.
Andy.
2.
Nicholas.
3.
Adam.

IXcw
Robert MCFARLIN, zoon van George MCFARLIN en Mildred NANNINGA (zie VIIIau).
Gehuwd met Kathy.
Uit dit huwelijk:
1.
Robert Corey.
2.
Bradley.
3.
Britt.

IXcx
Kathy NANNINGA, dochter van Corey NANNINGA (zie VIIIav) en Silveretta.
Gehuwd met Randy BLACK.
Uit dit huwelijk:
1.
Colin.
2.
Alexis.

IXcy
Jerry NANNINGA, dochter van Corey NANNINGA (zie VIIIav) en Silveretta.
Gehuwd met Jan.
Uit dit huwelijk:
1.
Sara.
2.
Stephen.

IXcz
Charlene JOSLIN, dochter van Arnold JOSLIN en Julia COOK (zie VIIIaw).
Kind:
1.
Brenda, dochter van Marty KENT.

IXda
Tom BROOKS, zoon van Ellis BROOKS en Julia COOK (zie VIIIaw).
Gehuwd met Jean.
Uit dit huwelijk:
1.
Deanne.
2.
James.

IXdb
Elsie BROOKS, dochter van Ellis BROOKS en Julia COOK (zie VIIIaw).
Gehuwd met Bob STEWART.
Uit dit huwelijk:
1.
Charles.
2.
Wendy.

IXdc
Lorraine BROOKS (LATER HARRIS), dochter van Jesse HARRIS en Julia COOK (zie VIIIaw).
Gehuwd met Bob DEWYER.
Uit dit huwelijk:
1.
Jennifer Lynn, geboren op 04‑04‑1978.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 24‑08‑2000 met Jeff JOHNSON, 32 jaar oud, geboren op 20‑06‑1968.
2.
Jeremiah Robert, geboren op 23‑06‑1979, overleden op 23‑07‑1999 op 20-jarige leeftijd.

IXdd
Jantje (Janny) STAAL, geboren op 28‑01‑1958 te Hoek, bron: e-mail Janny Staal 2-6-2006, dochter van Jan STAAL en Cornelia KOOPMAN (zie VIIIax).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 06‑10‑1978 met Kornelis Henderikus (Kees) KREMER, 25 jaar oud, geboren op 16‑04‑1953 te Uithuizen, zoon van Ebel KREMER en Anje Jantine WERKMAN.
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelia (Corine) (zie Xax).
2.
Ebel, geboren op 16‑01‑1981, overleden op 18‑01‑1981, 2 dagen oud.
3.
Anje Jantina (Anneke), geboren op 22‑03‑1982.
4.
Jan, geboren op 09‑06‑1983.
5.
Thea Elizabeth (Elies), geboren op 21‑01‑1986.
6.
Hendrik Pieter, geboren op 28‑07‑1991.

Xa
Jan Christiaan JAARSMA, geboren op 24‑02‑1962 te 's-Gravenhage, zoon van Feite JAARSMA, verpleegkundige in een psych.ziekenhuis, en Alida Catharina UITTIEN (zie IXa).
Gehuwd met Dicky PLATSCHORRE.
Uit dit huwelijk:
1.
Judith Debora, geboren op 18‑12‑1991 te Spijkenisse.
2.
Timotheüs, geboren op 20‑04‑1994 te Spijkenisse.

Xb
Metje Cornelia JAARSMA, geboren op 10‑02‑1963 te 's-Gravenhage, dochter van Feite JAARSMA, verpleegkundige in een psych.ziekenhuis, en Alida Catharina UITTIEN (zie IXa).
Gehuwd met Dirk Visser.
Uit dit huwelijk:
1.
David VISSER.
2.
Nienke VISSER.

Xc
Cornelia Gijsbertha (Nel) UITTIEN, geboren op 30‑12‑1961 te 's-Gravenhage, dochter van Christiaan Karel UITTIEN (zie IXc) en Huibertje van KLAVEREN.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 08‑02‑1984 te 's-Gravenhage, gescheiden na 29 jaar op 19‑11‑2013 te 's-Gravenhage van Patrick SCHELLEVIS, geboren op 26‑08‑1957 te 's-Gravenhage, zoon van Jaap SCHELLEVIS en Annie REINDERS.
Uit dit huwelijk:
1.
Michael, geboren op 09‑11‑1980 te 's-Gravenhage.

Xd
Jan Christiaan UITTIEN, geboren op 19‑12‑1964 te 's-Gravenhage, zoon van Christiaan Karel UITTIEN (zie IXc) en Huibertje van KLAVEREN.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 20‑05‑1996 te 's-Gravenhage, gescheiden circa 2010 van Esther van DIJK, geboren op 07‑08‑1973 te 's-Gravenhage. Bron:e-mail J.C.Uittien d.d.26-5-2005.
Uit dit huwelijk:
1.
Sander Simeon Jan Christiaan, geboren op 20‑12‑1993 te 's-Gravenhage.
2.
Priscilla Esther Wendy Bianca, geboren op 20‑12‑1993 te 's-Gravenhage.

Xe
Huibertina Christina (Christa) UITTIEN, geboren op 16‑03‑1968 te 's-Gravenhage. Staat op www.schoolpagina als leerling van de Julianaschool, Juliana kleutershoool en Heemskerk Mavo, dochter van Christiaan Karel UITTIEN (zie IXc) en Huibertje van KLAVEREN.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 14‑05‑1987 te 's-Gravenhage, gescheiden na 14 jaar op 14‑04‑2002 te 's-Gravenhage van Paul TAP. Bron:e-mail J.C.Uittien d.d.26-5-2005.
Uit dit huwelijk:
1.
Ricardo Barry, geboren op 03‑06‑1987 te 's-Gravenhage.
2.
Glenn Charley Christiaan, geboren op 17‑02‑1989 te 's-Gravenhage, overleden op 02‑06‑1989 te 's-Gravenhage, 105 dagen oud.
3.
Priscilla Christel Kimberley, geboren op 10‑09‑1991 te 's-Gravenhage.

Xf
Erika UITTIEN, geboren op 29‑07‑1970 te Scheveningen, dochter van Cornelis (Kees) UITTIEN (zie IXe) en Geertje de JONG.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 14‑09‑2001 te Delft met Petrus Leonardus Maria (Peet) HENDRIKS, 38 jaar oud, geboren op 05‑05‑1963, zoon van Leonardus Wilhelmus Maria HENDRIKS en Catharina Johanna HARTMAN. {Hij was eerder samenwonend voor 1995.}
Uit dit huwelijk:
1.
Megan Rose, geboren op 04‑02‑2004 te 's-Gravenhage.
2.
Nikki Roos, geboren op 20‑08‑2005 te 's-Gravenhage.
3.
Caitlin Roza, geboren op 14‑10‑2007 te 's-Gravenhage.

Xg
Madelon Esmeralda GRIEKSPOOR, geboren op 18‑09‑1969 te Lisse, dochter van Barend GRIEKSPOOR, aannemer van grond- en baggerwerk., en Carola Christina VLENDRÉ (zie IXg).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 05‑06‑1998 te Voorburg met Haye E. ELLENS, 35 jaar oud, senior accountmanager zakelijk bedrijf, geboren op 03‑06‑1963 te Utrecht, zoon van Jan Willem ELLENS en Sophia PRUIS.
Uit dit huwelijk:
1.
Laura Wilhelmina, geboren op 05‑10‑1998 te Rijswijk (Z-H).
2.
Michiel Willem, geboren op 27‑12‑2001 te Rijswijk (Z-H).

Xh
Timo Gerard VLENDRÉ, vinoloog, techn.verkoper, geboren op 01‑10‑1964 te Voorburg, zoon van Karel Christiaan VLENDRÉ (zie IXh) en Engellientje Maartje van RIET PAAP.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 01‑05‑1997 te Heemstede, gehuwd voor de kerk op 01‑05‑1997 te Hoofddorp (RK) met Pauline Emma Desirée de JONGE, 27 jaar oud, fysiotherapeut, geboren op 05‑02‑1970 te Hoofddorp (Haarlemmermeer), dochter van Jan de JONGE, belastingambtenaar, en Dawlet Louise Jacq. Francine POOL, verloskundige, adres:Schuielnburg 148, 2135 GN Hoofddorp.
Uit dit huwelijk:
1.
Laura Maartje Louise, geboren op 04‑04‑1999 te Hoofddorp.
2.
Marc Christiaan Johannes, geboren op 02‑05‑2002 om 16.06 uur te Hoofddorp. Geboortekaartje in archief.

Xi
Danielle Corneli VLENDRÉ, geboren op 06‑07‑1969 te Voorburg, dochter van Karel Christiaan VLENDRÉ (zie IXh) en Engellientje Maartje van RIET PAAP.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 30‑11‑1990 te Noordwijkerhout, gehuwd voor de kerk op 30‑11‑1990 te Noordwijkerhout (RK) met Peter DUIVENVOORDEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Nicolas Gerardus Christiaan, geboren op 23‑06‑1993 om 10.30 uur te Noordwijkerhout.
2.
Sanne Christina Margaretha, geboren op 21‑08‑1994 om 13.05 uur te Noordwijkerhout.
3.
Jeffrey Petrus Maarten DUIVENVORDEN, geboren op 25‑05‑1996 om 20.23 uur te Noordwijkerhout.

Xj
Gwendolyn Veronique BRAAM, Office Manager, geboren op 19‑04‑1967 te 's-Gravenhage, dochter van Edmund BRAAM, leraar handvaardigheid, en Yvonne Jeanette VLENDRÉ (zie IXi).
Gehuwd circa 1998 met Pim JONKERS, geboren op 08‑12‑1966.
Uit dit huwelijk:
1.
Max Alexander, geboren op 29‑09‑1999.

Xk
ing. Aldo Rex BRAAM, senior System Engineer bij LogicaCMG, geboren op 03‑11‑1969 te 's-Gravenhage, zoon van Edmund BRAAM, leraar handvaardigheid, en Yvonne Jeanette VLENDRÉ (zie IXi).
Gehuwd met Drs. Hestia VERGUNST, secretaris Hoofd Bedrijfschap Ambachten.
Uit dit huwelijk:
1.
Gidion, geboren op 20‑10‑2003.

Xl
Ronald van der WEERD, rijksambtenaar, geboren op 03‑04‑1963 te 's-Gravenhage, gedoopt (MH) op 01‑09‑1963 te 's-Gravenhage, zoon van Berend van der WEERD, drukkerijbediende, en Cornelia Johanna UITTIEN (zie IXk).
Ondertrouwd op 20‑11‑1992 te 's-Gravenhage, gehuwd op 30-jarige leeftijd op 02‑09‑1993 te 's-Gravenhage, gehuwd voor de kerk op 02‑09‑1993 te Voorburg (Ned.Herv.), ingezegend door Ds. H.Frijling, in de Johanneskapel van de Opstandingskerk te Voorburg. Echtgenote is Jolanda GOOTJES, 33 jaar oud, gezinsverzorgster. Geboren op 03‑10‑1959 te 's-Gravenhage, gedoopt (RK) te 's-Gravenhage, dochter van René Francois (Neek) GOOTJES en Laura de KLERCK.
Uit dit huwelijk:
1.
Brian Virgill, geboren op 24‑10‑1994 te Zoetermeer, gedoopt (Ned.Herv.) op 19‑03‑1995 te Voorburg.
2.
Demi Francis, geboren op 29‑04‑1997 te Zoetermeer.

Xm
Marcel van der WEERD, hovenier, chauffeur, geboren op 19‑01‑1965 te 's-Gravenhage, zoon van Berend van der WEERD, drukkerijbediende, en Cornelia Johanna UITTIEN (zie IXk).
Gehuwd (1) op 30-jarige leeftijd op 29‑12‑1995 te Zoetermeer, gescheiden circa 2000 te Zoetermeer van José HILBRANT, Directrice data-entry onderneming, geboren te 's-Gravenhage. {Zij was ook ooit gehuwd.}
Gehuwd (2) op 42-jarige leeftijd op 13‑02‑2007 te 's-Gravenhage met Angelique BERENDSE, 38 jaar oud, geboren op 24‑06‑1968 te 's-Gravenhage.
Uit het tweede huwelijk:
1.
Sky Cornelis Christiaan, geboren op 10‑04‑2007 om 13.40 uur te Zoetermeer, 2460 gram.
2.
Indy Casperdina Cornelia, geboren op 10‑04‑2007 om 13.46 uur te Zoetermeer, 2750 gram.

Xn
Iris UITTIEN, manager huren van wooncorporatie "Uwoon", geboren op 30‑04‑1961 te Harderwijk. Teamleider klantcontact en verhuurfunctionaris. Opleidimng: ISBW,SVM,SOSA, MHNO de Weiburg, RSG Slingerbos, makelaar O.G. Dochter van Karel Christiaan UITTIEN (zie IXl) en Renate JACOBS, administratief medewerkster (1953-1960).
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 03‑06‑1982 te Harderwijk, gescheiden in 2012 te Zeewolde van Petrus Johannes Clemens (Peter) GRISPEN, regiomanager Beschermd Wonen, 2010 stafmedewerker InteraktContour, geboren op 04‑01‑1962 te Harderwijk. Op internet staat een deel-genealogie met aanvullende gegevens, zie http://genwiki.nl/limburg/index.php?title=Grispen. Zoon van Severinus Gerardus Clemens (Rinus) GRISPEN, fabrieksarbeider, en Carolina Lamberdina (Leny) MONSTER.
Samenwonend (2) 2015 te Zeewolde met Ronald KNIER, geboren op 22‑09‑1966 te Wezep, zoon van IJpe KNIER en Gerrigje EIKENAAR.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Karlijn (zie XIa).
2.
MSc. Diede, psychologe, geboren op 14‑08‑1991 te Zeewolde, 4100 gram en 52 cm.
(kopie akte en geboortekaartje in archief)
. Master of Science in klinische en gezondheidspsychologie.

Samenwonend sinds 16‑10‑2005 te Utrecht met Tim van LINT, itc-specialist.

Xo
Emmy UITTIEN, secretaresse, social media en marketing specialiste. Geboren op 24‑05‑1963 te Harderwijk. Opleiding:
2012 Social Media Manager bij Just Connecting
2010-2011 Eén op één opleiding bij de toepassing van Google Adwords door Hayona
2009 Prezi workshop door Hedwyg van Groenendaal
2008 Adobe Photoshop workshop
2007 Basiscursus Dreamweaver & Fireworks (Webdesign)
2005 Cursus Microsoft Excel en PowerPoint.
1999-2000 MNA (Moderne Bedrijfsadministratie behaalde certificaten:
Belastingrecht
Bediijfsadministratie
Statistiek
1987-1989 Cursus Frans Alliance Fransaise te Roermond
1981 Cursus notuleren Buro Vergouwen Amstelveen
1980-1981 Opleiding voor directiesecretaresse Instituut Schoevers Utrecht
1975-1980 HAVO, Rijkssc.holengemeenschap Harderw?k
Functies:
Assistent architectenbureau Zölner te Roermond.
Social Media manager, Management assistent, marketingmedewerker bij Loko IT-specialisten Zeewolde (tot juni 2017).
Dochter van Karel Christiaan UITTIEN (zie IXl) en Renate JACOBS, administratief medewerkster (1953-1960).
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 06‑06‑1986 te Harderwijk, gescheiden na 28 jaar op 25‑03‑2015 te Zeewolde van Hans Martin Rutger KOKJE, buitenland specialist, geboren op 23‑09‑1962 te Harderwijk. Werkzaam geweest bij de douane Roermond en Schiphol. Later bij de Kamer van Koophandel Midden Nederland en tenslotte Productmanager Opleiding & Traning bij Fenedex te 's-Gravenhage. Oprichter van EDVON, onderneming in voorlichting, advies en training op het gebied van de oorsprong van goederen. (certificaat van oorsprong, EUR.1, leveranciersverklaringen). Zoon van Johannes Jacob (Hans) KOKJE, verkoopleider, en Alberta Berendina (Betty) VELTHUIS (Veldhuys), verpleegster, beeldend kunstenares.
Samenwonend (2) 2016 te Harderwijk met Jeroen FIETJE, geboren voor 1968, zoon van Harm FIETJE.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Sanne Leonie, geboren op 19‑03‑1989 te Roermond.
Samenwonend heel lang met Zeno LEDINA, geboren op 26‑08‑1987.
2.
Kamiel, geboren op 25‑06‑1992 te Lelystad, overleden op 25‑06‑1992 te Lelystad, 0 dagen oud. In archief: geboorte/overlijdenskaartje
"Steeds voelen wij die machteloosheid, die diep doordringende pijn.
Waarom moest je sterven, terwijl je nog niet eens was geboren".
Begraven op 29‑06‑1992 te Lelystad.
3.
Jolien, geboren op 10‑08‑1993 te Lelystad. Op 16 juni 2011 geslaagd voor het HAVO-diploma. Het vervolgonderwijs wordt de Hogere Hotelschool in Leeuwarden.
4.
Wessel Tijmen, geboren op 24‑01‑1997 te Lelystad. Akte 100087
om 19.40 uur. (gewicht 3910 gram, lengte 52 cm)
.
Samenwonend 2014 te Zeewolde met Lauretta van HELDEN, geboren 1998.

Xp
Saskia UITTIEN, commercieel medewerkster, systeembeheerster, winkelierse, huisvrouw en moeder, geboren op 19‑05‑1966 te Harderwijk, dochter van Karel Christiaan UITTIEN (zie IXl) en Renate JACOBS, administratief medewerkster (1953-1960).
Ondertrouwd (1) op 25‑02‑1994 te Harderwijk, gehuwd op 27-jarige leeftijd op 08‑04‑1994 te Harderwijk, gescheiden na 2 jaar op 14‑05‑1996 te Harderwijk van Cornelis A. W. R. (Cock) BOUWER, grafisch ontwerper, geboren op 21‑01‑1964 te 's-Gravenhage, zoon van Klaas Maarten BOUWER en Adriana Dymphina Wilh. Franc. den BOUWMEESTER.
Gehuwd (2) op 31-jarige leeftijd op 21‑08‑1997 te Harderwijk (kopie in archief) met Ing. Alidus Cornelis HOFSTEENGE, 38 jaar oud, bouwkundige/constructeur, vrijwillig brandweerman en -molenaar, geboren op 18‑06‑1959 te Vriescheloo (Bellingwedde), zoon van Roelof HOFSTEENGE, landbouwer (in ruste, 1998), en Albertha Anna KRAAN.
Uit het tweede huwelijk:
1.
Margriet Renate, geboren op 06‑05‑1998 te Zaandam, 20.58 uur, gewicht 3750 gram. (Archief:(kopie in archief) geboorte-akte nr. A 0874203 A).
2.
Carolien Anna, geboren op 27‑11‑2001 om 20.57 uur te Zaandam.

Xq
Egbert PRONK, geboren op 04‑04‑1978 te Maassluis, zoon van Jan PRONK, chauffeur, en Alida Marianne (Marian) van der STEEN (Lideke) (zie IXn).
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 25‑06‑2012 met Bianca KLEIJWEGT, 23 jaar oud, geboren op 13‑09‑1988 te Maassluis.
Uit dit huwelijk:
1.
Emily Solange, geboren op 18‑07‑2015.

Xr
Johan Sebastiaan REINDERS, geboren op 16‑06‑1978 te Loppersum, zoon van Geert Jan REINDERS en Willy NANNINGA (zie IXs).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 16‑08‑2002 met Hanneke ROSING, 22 jaar oud, geboren op 20‑11‑1979.
Uit dit huwelijk:
1.
Elize Charissa, geboren op 02‑08‑2007.
2.
Jocelien Nora, geboren op 29‑06‑2009.
3.
Annelie Robine, geboren op 03‑08‑2014.

Xs
Gerry Antony REINDERS, geboren op 05‑08‑1979 te Loppersum, zoon van Geert Jan REINDERS en Willy NANNINGA (zie IXs).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 05‑09‑2008 met Anja LENTING, geboren voor 1988.
Uit dit huwelijk:
1.
Pascal, geboren op 01‑05‑2009.

Xt
Jolanda Margaretha REINDERS, geboren op 20‑09‑1982 te Loppersum, dochter van Geert Jan REINDERS en Willy NANNINGA (zie IXs).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 21‑04‑2006 met Rudolf Martijn BIJHOLT, 24 jaar oud, geboren op 26‑06‑1981.
Uit dit huwelijk:
1.
Jamine, geboren op 22‑06‑2007.
2.
Marieke, geboren op 10‑07‑2009.

Xu
Thomas EMMELKAMP, geboren op 13‑01‑1982 te Groningen (kopie ID-kaart in archief), zoon van Febo EMMELKAMP en Jenny Alida NANNINGA (zie IXu).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 20‑09‑2014 te Barcelona met Inés Marín ALVARES, 28 jaar oud, geboren op 28‑10‑1985 te Vilalba (Lugo) (Spanje). Vilalba is een gemeente in de Spaanse provincie Lugo in de regio Galicië. (kopie ID-kaart in archief).
Uit dit huwelijk:
1.
Max EMMELKAMP MARíN, geboren op 04‑07‑2015 te Barcelona (kopie ID-kaart in archief).

Xv
Joni EMMELKAMP, geboren op 14‑12‑1987 te Bedum (kopie ID-kaart in archief), dochter van Febo EMMELKAMP en Jenny Alida NANNINGA (zie IXu).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 13‑06‑2014 te Hoogezand-Sappemeer met Ruben Eppo GEERTSEMA, 30 jaar oud, geboren op 14‑02‑1984 te Winschoten (kopie ID-kaart in archief).
Uit dit huwelijk:
1.
Zoë, geboren op 22‑09‑2014 te Amersfoort (kopie ID-kaart in archief).

Xw
Janine den HARTOGH, huisvrouw en werkzaam in de makelaardij, geboren circa 1970, dochter van Cornelis Jacobus (Kees) den HARTOGH (zie IXac) en Jantje (Jannie) REMMELINK.
Gehuwd met Johannes Willem (Hans) BAELDE, analist te Amsterdam (L.A.Z.), april 2000: woonachtig te Woerden.
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelis Jacobus, geboren op 11‑10‑2002 te Bodegraven.
2.
Wilbert.
Gehuwd met Rianne NN.
3.
Elsemarieke (Rianne).

Xx
Ariëtte den HARTOGH, onderwijzeres te Waddinxveen, geboren op 04‑06‑1973, dochter van Cornelis Jacobus (Kees) den HARTOGH (zie IXac) en Jantje (Jannie) REMMELINK.
Gehuwd met Peter Evert DIJS, ICt-Architect te 's-Gravenhage, geboren op 31‑07‑1962 te Paramaribo (Suriname).
Uit dit huwelijk:
1.
Louise Norine, geboren op 27‑02‑2001 te Amsterdam.
2.
Emily Jannie, geboren op 10‑02‑2003 te Bodegraven.
3.
Christina Ariëtte, geboren op 10‑05‑2004 te Bodegraven.

Xy
Gert‑Jan den HARTOGH, zelfstandig handelaar in kaas, geboren op 09‑04‑1976, zoon van Cornelis Jacobus (Kees) den HARTOGH (zie IXac) en Jantje (Jannie) REMMELINK.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 30‑03‑1998 met Annemarie (aNNA) HOOGEDOORN, 22 jaar oud, geboren op 21‑03‑1976.
Uit dit huwelijk:
1.
Cato, geboren op 09‑03‑1999 te Gouda.
2.
Diede, geboren op 28‑04‑2000 te Gouda.
3.
lOUK, geboren op 15‑08‑2002 te Gouda.

Xz
Laura TALSMA, verpleegster, geboren circa 1972, dochter van Aaldert TALSMA, predikant Hervorme Kerk te veenendaal (2000), en Ruth den HARTOGH (zie IXad).
Gehuwd met Louis RUSTENHOVEN, drs. economie bedrijfskunde, werkzaam bij KPN R'dam (april 2000).
Uit dit huwelijk:
1.
Hendrikus Louis Jervaas (Rik), geboren op 04‑06‑1998 te Gouda.
2.
Aaldert Maarten Louis, geboren ca.1999 te Gouda.
3.
Rutger David, geboren op 16‑02‑2002 te Gouda, overleden op 09‑07‑2002 te Leiden, 143 dagen oud, begraven op 15‑07‑2002 te IJsselhof te Gouda.

Xaa
Donna TERPSTRA, dochter van Peter J. TERPSTRA (zie IXbm) en Helen.
Gehuwd met Jerry CHASE.
Uit dit huwelijk:
1.
Robert TERPSTRA (zie XIb).
2.
Tammy.
3.
Michael.

Xab
Maurice TERPSTRA, zoon van Peter J. TERPSTRA (zie IXbm) en Helen.
Gehuwd met Patricia.
Uit dit huwelijk:
1.
Jennifer.
2.
Todd.

Xac
Clifford TERPSTRA, zoon van Wilbur TERPSTRA (zie IXbn) en Mildred.
Gehuwd met Betty ECHTGENOTE van CLIFFORD TERPSTRA.
Uit dit huwelijk:
1.
Chadwick.
2.
Rex.

Xad
Stephen Craig BLANKESPOOR, geboren op 17‑06‑1968, zoon van Edward (Ed) BLANKESPOOR, minister in Grand Rapids (UsA) (februari 2001), en Carol Joyce NANNINGA (zie IXbq).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 24‑04‑1999 met Catherine BRION, 35 jaar oud, geboren op 17‑01‑1964.
Uit dit huwelijk:
1.
Sarah Elisabeth, geboren op 20‑06‑2001.
2.
William EWdward, geboren op 31‑03‑2004.

Xae
Cynthia Sue BLANKESPOOR, geboren op 04‑08‑1969, dochter van Edward (Ed) BLANKESPOOR, minister in Grand Rapids (UsA) (februari 2001), en Carol Joyce NANNINGA (zie IXbq).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 08‑01‑1994 met Mark WHITE, 29 jaar oud, geboren op 02‑04‑1964.
Uit dit huwelijk:
1.
David Henry, geboren op 04‑07‑2001.
2.
Alexandra Caroline, geboren op 27‑04‑2004.
3.
Daniëlle Nicole, geboren op 21‑08‑2008.

Xaf
Karen Beth BLANKESPOOR, geboren op 29‑11‑1972, dochter van Edward (Ed) BLANKESPOOR, minister in Grand Rapids (UsA) (februari 2001), en Carol Joyce NANNINGA (zie IXbq).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 25‑08‑2001 met Karl POLLACK, 27 jaar oud, geboren op 23‑10‑1973.
Uit dit huwelijk:
1.
Annika Marie, geboren op 30‑11‑2004.
2.
Lauren Joy, geboren op 24‑10‑2006.
3.
Audrey Elisabeth, geboren op 04‑03‑2009.
4.
Samantha Hayden, geboren op 04‑03‑2009.

Xag
James Edward BLANKESPOOR, geboren op 15‑08‑1975, zoon van Edward (Ed) BLANKESPOOR, minister in Grand Rapids (UsA) (februari 2001), en Carol Joyce NANNINGA (zie IXbq).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 05‑06‑2004 met Elizabeth Vander HAAGEN, 29 jaar oud, geboren op 15‑03‑1975.
Uit dit huwelijk:
1.
Emma Jordan, geboren op 10‑06‑2007.
2.
Brianne Joelle, geboren op 27‑02‑2009.

Xah
Barbara LAUG, dochter van Bob LAUG en Lena Jane STROVEN (zie IXbr).
Gehuwd met Rick OWEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Nicole.

Xai
Cynthia STROVEN, dochter van Willis STROVEN (zie IXbs) en Betty, ECHTGENOTE van WILLIS STROVEN.
Gehuwd met Greg BUTLER.
Uit dit huwelijk:
1.
Paul.
2.
Ryan.
3.
Phillip.

Xaj
Timothy NANNINGA, zoon van Keith NANNINGA (zie IXbt) en Joan, ECHTGENOTE van KEITH NANNINGA.
Gehuwd met Laura.
Uit dit huwelijk:
1.
Nicole.

Xak
Douglas Clarence De PENDER, geboren op 13‑06‑1961, zoon van Clarence Marvin DEPENDER, autoparts-store owner, en Marylin Joyce NANNINGA (zie IXby).
Gehuwd te onbekend, gescheiden te onbekend van Marcy Jo WESTVELD, geboren op 28‑01‑1969.
Uit dit huwelijk:
1.
Chloe.

Xal
Dennis Allen DEPENDER, geboren op 15‑01‑1964, zoon van Clarence Marvin DEPENDER, autoparts-store owner, en Marylin Joyce NANNINGA (zie IXby).
Gehuwd met Doreen MUNGER.
Uit dit huwelijk:
1.
Nicholas.
2.
Jessica.
3.
Trevor.

Xam
Sue NANNINGA, dochter van Norman NANNINGA (zie IXbz) en Rena.
Gehuwd met Donald MCCRORY.
Uit dit huwelijk:
1.
Nicholas.
2.
Reuben.
3.
Andra.

Xan
Gail NANNINGA, dochter van Norman NANNINGA (zie IXbz) en Rena.
Gehuwd met Dave KLOOSTERMAN.
Uit dit huwelijk:
1.
Steven.

Xao
Dan NANNINGA, zoon van Roger NANNINGA (zie IXca) en Velma.
Gehuwd met Kelly.
Uit dit huwelijk:
1.
Kimberly.
2.
Kristen.

Xap
Don NANNINGA, zoon van Roger NANNINGA (zie IXca) en Velma.
Gehuwd met Kathy.
Uit dit huwelijk:
1.
?
2.
Lindsay.

Xaq
Keith THOMPSON, zoon van ? THOMPSON en Ruth HEADWORTH (zie IXch).
Gehuwd met Joan.
Uit dit huwelijk:
1.
Max Clifford.
2.
Ruth Evelyn.
3.
Jeannette Marie.
4.
Scott Edward.

Xar
Ellen HEADWORTH, dochter van Earl HEADWORTH (zie IXci) en Harriet.
Gehuwd met Ernie CABELLERO.
Uit dit huwelijk:
1.
Ernie (Ernieszn).

Xas
Debbie BROUWER, dochter van Corrie BROUWER (zie IXcj) en Marie.
Gehuwd met Robert KLEINDER.
Uit dit huwelijk:
1.
Jonathon.

Xat
Kevin BROUWER, zoon van Corrie BROUWER (zie IXcj) en Marie.
Gehuwd met Lois.
Uit dit huwelijk:
1.
Tara.

Xau
Bonnie BROUWER, dochter van Corrie BROUWER (zie IXcj) en Marie.
Gehuwd met Marin NOVAK.
Uit dit huwelijk:
1.
Joshua.

Xav
Edwin ARENS, zoon van Elmer ARENS en Betty BROUWER (zie IXcl).
Gehuwd met Barbara.
Uit dit huwelijk:
1.
April.

Xaw
Patricia ARENS, dochter van Elmer ARENS en Betty BROUWER (zie IXcl).
Gehuwd met Thomas TAXOR.
Uit dit huwelijk:
1.
Ryan.

Xax
Cornelia (Corine) KREMER, geboren op 29‑09‑1979, dochter van Kornelis Henderikus (Kees) KREMER en Jantje (Janny) STAAL (zie IXdd).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 10‑05‑2001 met Johannes (Johan) BOUMA, 21 jaar oud, geboren op 28‑07‑1979, zoon van Harm BOUMA en Jantje WEENING.
Uit dit huwelijk:
1.
Laurens Julian, geboren op 07‑01‑2003.
2.
Anna Elies, geboren op 16‑02‑2005.

XIa
Karlijn GRISPEN, fysiotherapeute, geboren op 26‑01‑1989 om 20.52 uur te Lelystad, dochter van Petrus Johannes Clemens (Peter) GRISPEN, regiomanager Beschermd Wonen, 2010 stafmedewerker InteraktContour, en Iris UITTIEN (zie Xn).
Samenwonend 2008, gehuwd op 25-jarige leeftijd op 30‑05‑2014 te Nunspeet (Het Koetshuis) met Gerrit BOONEN, 27 jaar oud, geboren op 01‑01‑1987 te Hierden (Gem. Harderwijk) (gezindte: Ned.Herv.), restaurantkok bij "De Dorpskamer" te Ermelo (2009-2010) zelfstandigwerkend kok bij 's Heerenloo te Amersfoort (2011-), zoon van Jacob (Jaap) BOONEN, aannemer, en Jannetje (Jeanet) FRANKEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Jarno Jaap, geboren op 08‑09‑2015 om 22.55 uur te Harderwijk. Geboren met de keizersnede om het Sint Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk, 3105 gram en 49 cm.

XIb
Robert TERPSTRA, zoon van Jerry CHASE en Donna TERPSTRA (zie Xaa).
Gehuwd met Shelly.
Uit dit huwelijk:
1.
Monica.


Homepage | E-mail