update 2019-01-24
Deze site op 24 januari 2019 bijgewerkt


Deze stamboom is uitsluitend bedoeld ter bevordering van de onderlinge communicatie tussen de samensteller en de lezer. Onder geen beding mogen deze gegevens worden gebruikt met het oogmerk geldelijk profijt te verkrijgen. Publicatie van gegevens, waarbij gebruik wordt gemaakt van gegevens uit deze stamboom, dient te geschieden met volledige bronvermelding.

Parenteel, ofwel de nakomelingen, van Jan Hendriks Vuijk, omgeving Gouda, Lopik


I.1
Jan Hendrikszn VUIJK (Fuyck), geboren 1550, gedoopt circa 1550 te Lopik?
Gehuwd voor de kerk voor 1590.
Uit dit huwelijk:

II.1
Bastiaan Jansz VUIJK (Fuyck (op de Posthoorn)), geboren circa 1590 te Lopik, bron: http://home-3.worldonline.nl/~ambleijs/genealogie/kwartierstaten/renes.htm#BM1078, zoon van Jan Hendrikszn VUIJK (Fuyck) (zie I.1).
Gehuwd voor de kerk circa 1615.
Uit dit huwelijk:
2.
Cornelis Bastiaense, geboren circa 1617 te Lopik.

III.1
Bastiaan (de oude) Bastiaens VUIJK (Fuyck), bouwman, geboren circa 1615 te Lopik, overleden voor 1716 te Lopik. Bron: e-mail dd 31-1-2004 van A.J.M. Tetteroo te Rotterdam (a.tetteroo1@chello.nl)
Komt voor in de notariele archieven Montfoort, inv. 1451 d.d.6-1-1719: Bastiaan Bastiaansz Vuijk (sr), bouwman te Benschop. Betr. nalatenschap
, zoon van Bastiaan Jansz VUIJK (Fuyck (op de Posthoorn)) (zie II.1).
Gehuwd voor de kerk circa 1638 met Jannigje BEF, geboren circa 1615, bron: http://home-3.worldonline.nl/~ambleijs/genealogie/kwartierstaten/renes.htm#BM1078.
Uit dit huwelijk:
2.
3.
Theuntje (Fuyck), geboren voor 1655, bron: e-mail Gerard van Woudenberg d.d.5-9-2005.
Ondertrouwd op 07‑04‑1678 te Lopik, gehuwd te Lopikerkapel met Arien Dionysz van MUYLWYCK (Nijsz), 30 jaar oud, gedoopt (Ned.Herv.) op 28‑04‑1647 te Hoornaar, zoon van Dionysis (Nijs) Arien van MUYLWYCK en Cuyntje Gijsdr van BEUSEKOM.

IV.1
Bastiaan (de jonge) Bastiaanse VUIJK (Fuyck), landbouwer, geboren circa 1638 te Lopik, overleden voor 1716 te Lopik. Bron: e-mail dd 31-1-2004 van A.J.M. Tetteroo te Rotterdam (a.tetteroo1@chello.nl), zoon van Bastiaan (de oude) Bastiaens VUIJK (Fuyck) (zie III.1) en Jannigje BEF.
Gehuwd voor de kerk op 19‑02‑1671 te Jaarsvel (Lopikerwaard) met Fijgje Ariaanse van JAARSVELD, uit Lopikerkapel, geboren circa 1648, overleden circa 1692. Bron: e-mail dd 31-1-2004 van A.J.M. Tetteroo te Rotterdam (a.tetteroo1@chello.nl), dochter van Adriaen Cornelisse van JAARSVELD en Fijchjen (Sijtje) Daems SONNEBERGH, opmerking bij huwlijksaantekening van J.H (Harry) Bruger op zijn internetsite: bij overlijden 4x1/4 erfgenaam t.w. 1) Aert (trouwt Leentje Herbertse), 2) Feijgjen (trouwt Dirk Compier), 3) Ariaentje (trouwt Gerrit Jansz van Lexmond), 4) Jannetje (trouwt Cornelis H. MUlder). ( 5 en 6 Aeltje en Lijsbeth jong overleden?).
Uit dit huwelijk:
1.
Jannigje, geboren te Lopikerkapel, gedoopt (R.K.) op 19‑10‑1673 te IJsselstein (getuige(n): Teuntje Bastiaans), 24-3-1714 met attestatie van Lopik (bron: homepage J.H. (Harry) Bruger).
Gehuwd voor de kerk op 40-jarige leeftijd op 24‑03‑1714 te Jaarsveld met Cornelis Harmenszn MULDER, wagenmaker, geboren circa 1670 te Kleef, zie notariële akte d.d. 6-1-1719 te Montfoort, archief M023, inv. 1451, folio 234.
woont bij zijn huwelijk te Gouda.

2.
Ariaentje Sebastiaansdr (Fuyck), geboren circa 1674 te IJsselstein (gezindte: R.K.), overleden voor 1718 te IJsselstein. Bron: e-mail dd 31-1-2004 van A.J.M. Tetteroo te Rotterdam (a.tetteroo1@chello.nl).
Gehuwd voor de kerk circa 1694 met Gerardus Johanneszn van LEXMOND, landbouwer en schepen te Lopik, geboren circa 1662 te Lopik, begraven op 01‑04‑1720 te Lopik. Bron: e-mail dd 31-1-2004 van A.J.M. Tetteroo te Rotterdam (a.tetteroo1@chello.nl)
Huurt van Alette van Blokland 15 morgen wei- en bouwland te Lopik waarop hij een eigen huis bouwt. (akte d.d. 15-2-1723 notaris J. van den Doorslag te Utrecht) bron: e-mail Gerard van Woudenberg d.d.5-9-2005.
Zie ook notariële akte d.d. 6-1-1719 te Montfoort, archief M023, inv. 1451, folio 234.
Zoon van Johannes van LEXMOND.
3.
Lijsbeth, geboren circa 1676 te IJsselstein, waarschijnlijk jong overleden (bron: e-mail Gerard van Woudenberg d.d.5-9-2005).
4.
Aleidis (Aeltjen) Bastiaanse, geboren 1678 te Lopik, gedoopt (R.K.) op 25‑12‑1678 te IJsselstein (getuige(n): Marrigje Gerrits) (waarschijnlijk jong overleden) bron: e-mail Gerard van Woudenberg d.d.5-9-2005.
6.
Adrianus (Aert) Bastiaanse, geboren 1683 te Lopik, gedoopt (R.K.) op 23‑02‑1683 te IJsselstein (getuige(n): Merrigje Gerrits).
Gehuwd voor de kerk na 1710 met Leentie HERBERTSE, geboren voor 1690.
7.
8.
Cornelia Bastiaans, geboren 1689, gedoopt op 18‑10‑1689 te IJsselstein.
9.
Sebastianus Bastiaans, geboren jan. 1692 te Lopik, gedoopt (R.K.) op 13‑01‑1692 te IJsselstein (getuige(n): Ariaentje Bastiaense), zie notariële akte d.d. 6-1-1719 te Montfoort, archief M023, inv. 1451, folio 234.(kopie in archief).

Gehuwd voor de kerk op 05‑04‑1714 te Benschop met Jannichje Gerritsdr van VUUREN, geboren sept. 1690 te Benschop, gedoopt (R.K.) op 16‑09‑1690 te IJsselstein (getuige(n): Lijsberh Hendriksen), zie notariële akte d.d. 6-1-1719 te Montfoort, archief M023, inv. 1451, folio 234.
Dochter van Gerrit Jacobs van VUUREN en Alberta Jacobs van de WEYDE. Sebastianus brengt bij het huwlijk 1/5 part van een huysinge, hoffsterde en negentien morgen land te Lopik in. (akte 22 d.d. 4-7-1714 GA Utrecht inv. 44a3)bron: e-mail Gerard van Woudenberg d.d.5-9-2005.

IV.4
Dirckje Bastiaansdr VUIJK, jp van Lopik (als lidmaat vermeld 1693 en 1-1-1703), geboren voor 1639, dochter van Bastiaan (de oude) Bastiaens VUIJK (Fuyck) (zie III.1) en Jannigje BEF.
Ondertrouwd op 17‑12‑1665 te Lopik, gehuwd voor de kerk te Lopikerkapel met Gilles Adriaansz van JAARSVELD, 18 jaar oud, gedoopt op 05‑12‑1647 te Lopikerkapel, overleden voor 1713, begraven te Lopik. Woont in 1671 in de Hoek; doet in dat jaar samen met zijn vrouw belijdenis. Wordt in 1683 genoemd als ouderling. Huurt huijsinge c.a. boomgaerden en landerijen, groot 23 morgen, gelegen in het gerecht Lopick en grenzend, achter aan de Benschopperkade en voor aan de Jaarsvelt. (not. akten 1692 en 1697, HUA) bron: e-mail Gerard van Woudenberg d.d.5-9-2005, zoon van Adriaen Cornelisse van JAARSVELD en Fijchjen (Sijtje) Daems SONNEBERGH.
Uit dit huwelijk:
1.
Fijchjen, gedoopt op 08‑04‑1666 te Lopik.
2.
Bastiaan, gedoopt op 16‑05‑1669 te Lopik.
3.
Arien, gedoopt op 12‑04‑1674 te Lopik.
4.
Ariaentgen, gedoopt op 11‑07‑1675 te Lopik.
5.
Jannitgen, gedoopt op 26‑01‑1679 te Lopik.

V.8
Feijgje Bastiaensdr VUIJK (Fuyck), geboren circa 1680, gedoopt (R.K.) te Lopikerkapel, begraven op 18‑11‑1742 te Lopik. Huurt in 1740, als weduwe, samen met haar zoon Bastiaan, 16 morgen boomgaard, bouwland, weide en hooiland te Lopik, gelegen boven de kerk en aan de achterzijde grenzend aan de landscheiding van Lopik en Benschop. (not. akte d.d. 23-4-1740 HUA) bron: e-mail Gerard van Woudenberg d.d.5-9-2005, dochter van Bastiaan (de jonge) Bastiaanse VUIJK (Fuyck) (zie IV.1) en Fijgje Ariaanse van JAARSVELD, uit Lopikerkapel.
Gehuwd voor de kerk op 21‑01‑1699 te Lopik (Rooms Kath.) (getuige(n): Ingetien Aerts en Helena Light), zie ook RK trouwboek Cabouw en Willige Langerak met Dirk Drickszn COMPIER, gedoopt circa 1670 te Cabouw, overleden voor 1741.
Uit dit huwelijk:
1.
Sebastianus Dircks, gedoopt (Ned.Herv.) op 20‑03‑1699 te Lopik (getuige(n): Jannechje Bastiaensdr).
2.
Sebastianus Dircksz, gedoopt (Ned.Herv.) op 20‑03‑1700 te Lopik (getuige(n): Jannechjen Bastaensdr).
3.
Sophia Dircksdr, gedoopt (Ned.Herv.) op 25‑06‑1705 te Lopik (getuige(n): Ariaantje Bastaense Vuijck).
4.
Cornellius, gedoopt (Rooms Kath.) op 23‑10‑1713 te Haastrecht.
5.
Adrianus (Arie) Dircksz, geboren voor 1716, gedoopt (Ned.Herv.) op 20‑02‑1707 te Lopik (getuige(n): Lijsbeth Bastiaens).

V.11
Bastiaan Bastiaansz VUIJK, gedoopt op 04‑09‑1687 te IJsselstein. Notarieelarchief Montfoort inv. 1451, akte d.d. 6-1-1719, folio 234, als bloedverwant, werflater en huwelijkspartner. Zoon van Bastiaan (de jonge) Bastiaanse VUIJK (Fuyck) (zie IV.1) en Fijgje Ariaanse van JAARSVELD, uit Lopikerkapel.
Kind:
1.

VI.6
Bastiaan VUIJK (de oudere), stalhouder, geboren circa 1710 te Benschop, begraven op 24‑08‑1780 te Gouda, in de kerk, f.6,=. Op 25 april 1742 de eed afgelegd als poorter van de stad Gouda
Bron: Stamreeks Vuijk op de internetsite van Albertus Vuijk uit Coevorden
Maart 1767: Overdracht onroerend goed t.w. huis en erf Tiemdeweg te Gouda voor f. 400,=. Verkoper is Jan Swartsenburg.
April 1768: Overdracht onroerend goed t.w. huis a/d Groeneweg voor f. 357,= door Bastiaan Vuyk. Koper is Arnoldus ostenrijk.
Zoon van Bastiaan Bastiaansz VUIJK (zie V.11).
Gehuwd voor de kerk (1) op 13‑05‑1742 te Gouda (Ned.Herv.) met Aaltie HOOGENBOOM, overleden op 21‑05‑1743 te Gouda.
Ondertrouwd (2) op 07‑11‑1745 te Gouda, gehuwd voor de kerk op 21‑11‑1745 te Gouda. (Ned.Herv.) met Lena de RUYTER, 31 jaar oud, gedoopt (Remonstants) op 18‑02‑1714 te Gouda, overleden op 01‑02‑1746 te Gouda op 31-jarige leeftijd, begraven op 01‑02‑1764 te Gouda, in de kerk, f. 6,=, dochter van Hendrik de RUYTER en Anna de MOL.
Uit het eerste huwelijk:
1.
doodgeboren, geboren op 15‑06‑1743 te Gouda.
2.
Bastiaan, gedoopt op 25‑05‑1744 te Gouda.
Uit het tweede huwelijk:
3.
4.
Hendrik, geboren 1749, gedoopt (Ned.Herv.) op 02‑05‑1749 te Gouda (getuige(n): Anna MOl), overleden 1749 te Gouda.
5.
Johanna, gedoopt (Ned.Herv.) op 02‑05‑1749 te Gouda (getuige(n): Eva van Kassei), overleden 1749 te Gouda.
6.
Johanna, gedoopt (Ned.Herv.) op 08‑11‑1750 te Gouda (getuige(n): Anna Mol), overleden 1751 te Gouda.
7.
doodgeboren, geboren op 20‑01‑1751 te Gouda.
8.
Hendrik, geboren 1754, gedoopt (Ned.Herv.) op 15‑05‑1754 te Gouda (getuige(n): Anna MOl).

VII.3
Bastiaan VUIJK (de jongere), logementhouder, herbergier en voerman te Gouda, gedoopt (Ned.Herv.) op 22‑05‑1746 te Gouda (getuige(n): Anna Mol), overleden op 27‑10‑1832 te Gouda op 86-jarige leeftijd, begraven op 29‑10‑1832 te Dt.Jans kerk te Gouda. Op 9-7-1759 dient hij een verzoek in bij het stadsbestuur.
Hij heeft het logement "De Utrechtse Dom", aan de Tiendeweg in Gouda, van zijn vader overgenomen
, zoon van Bastiaan VUIJK (de oudere) (zie VI.6) en Lena de RUYTER.
Gehuwd voor de kerk (1) op 22-jarige leeftijd op 12‑02‑1769 te Ouderkerk op de IJssel met Catharina van HERK, 25 jaar oud, gedoopt op 26‑01‑1744 te Ouderkerk op den IJssel (getuige(n): Marigje Govertie), overleden op 02‑01‑1773 te Gouda op 28-jarige leeftijd, begraven op 02‑01‑1773 te Gouda, in de kerk, f.3,=, dochter van Jan Govertie van HERK en Johanna den HARING.
Ondertrouwd (2) op 07‑03‑1773 te Gouda, gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 23‑03‑1773 te Gouda met Johanna SOET, 18 jaar oud, gedoopt (Ned.Herv.) op 10‑11‑1754 te Gouda (getuige(n): Jannetje Vijverloo), overleden op 29‑07‑1823 te Gouda op 68-jarige leeftijd, dochter van Jan SOET en Maria de JONG.
Uit het tweede huwelijk:
1.
Bastiaan (zie VIII.1).
2.
Lena (zie VIII.4).
3.
Maria (zie VIII.6).
4.
Johanna, gedoopt op 11‑12‑1778 te Gouda (getuige(n): Johanna Vijverloo), overleden voor 1790 te Gouda.
5.
Johannes (Jan) (zie VIII.8).
6.
Hendrik (Fuyk) (zie VIII.10).
7.
Lena, gedoopt op 22‑08‑1784 te Gouda (getuige(n): Johanna Vijverloo).
8.
Cornelis Bastiaans (zie VIII.13).
9.
Ary, gedoopt (Ned.Herv.) op 23‑07‑1788 te Gouda (getuige(n): Margje de Jong).
10.
Johanna, gedoopt (Ned.Herv.) op 25‑06‑1790 te Gouda (getuige(n): Johanna de Jong), overleden op 21‑02‑1859 te Veenhuizen (Norg) op 68-jarige leeftijd. Vermeld in bevolkingsregister Veenhuizen/Ommerschans, nummer 14/221 en nummer 15/016. (bron:http://www.drenlias.nl).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 04‑12‑1816 te Gouda. Getuigen:
1) Henricus de Vos, 46 jaar, goudsmid te Schoonhoven, broer van de bruidegom
2) Bastiaan de Vos, 43 jaar, koopman en neef van de bruidegom
3) Reijnier Romijn, 31 jaar, tapper op de Markt, zwager van de bruid
4) Arie Captijn, 45 jaar, schippersknecht, zwager van de bruid
met Weijnand de VOS, voermansknecht, geboren circa 1787 te Schoonhoven, overleden voor 1859, zoon van Andries de VOS en Bastiana KLOOT.
11.
Atij, gedoopt (Ned.Herv.) op 07‑06‑1792 te Gouda (getuige(n): Margaretha de Ruyter).
12.
Jacobus, geboren 1799, gedoopt (Ned.Herv.) op 08‑09‑1799 te Gouda (getuige(n): Maria Fuyk).

VIII.1
Bastiaan VUIJK, vleeschhouwer, gedoopt (Ned.Herv.) op 19‑02‑1774 te Gouda (getuige(n): Johanna Vijverloo), overleden op 21‑01‑1821 te Gouda op 46-jarige leeftijd. Besluiten Stadsbestuur (kamerboeken):
ac.1 inv. 226 blz.223: 1798: Bastiaan Vuijk mag in het boterhuis laten slachten.
ac.1 inv. 228 blz.138: 1800: Bastiaan Vuijk mag als vetweider in het boterhuis slachten.
ac.1 inv. 231 blz.148v: 18048: B. Vuijk jr. slachtvergunning verleend.
Zoon van Bastiaan VUIJK (de jongere) (zie VII.3) en Johanna SOET.
Ondertrouwd op 22‑04‑1798 te Gouda, gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 29‑04‑1798 te Kralingen (Ned.Herv.). Bastiaan, jongeman, wonende te Gouda en Cornelia, jongedochter van Capelle op den IJssel, wonende te Kralingen. Echtgenote is Cornelia van LEEUWEN, 26 jaar oud, tapster, gedoopt op 11‑12‑1771 te Hillegersberg, overleden op 31‑10‑1847 te Gouda op 75-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Bastiaan, geboren op 12‑12‑1800 te Gouda, overleden op 17‑01‑1801 te Gouda, 36 dagen oud.
2.
Bastiaan, geboren op 19‑08‑1802 te Gouda, overleden op 02‑10‑1802 te Gouda, 44 dagen oud.
3.
Arij, geboren op 06‑11‑1803 te Gouda, overleden op 19‑12‑1803 te Gouda, 43 dagen oud.
4.
Bastiaan, geboren op 10‑10‑1810 te Gouda, overleden op 24‑10‑1810 te Gouda, 14 dagen oud.
5.
Jacobus, geboren circa 1812, overleden op 19‑12‑1828 te Gouda.
6.
Arie, geboren op 26‑02‑1815 te Gouda, overleden op 02‑03‑1816 te Gouda op 1-jarige leeftijd.

VIII.4
Lena VUIJK, gedoopt (Ned.Herv.) op 28‑07‑1775 te Gouda (getuige(n): Johanna Vijverloo), overleden op 05‑03‑1854 te Gouda op 78-jarige leeftijd, dochter van Bastiaan VUIJK (de jongere) (zie VII.3) en Johanna SOET.
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 08‑05‑1803 te Gouda met Reinier (of Rijnier) ROMIJN, pottenbakker te Gouda (1819), geboren circa 1785.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria, geboren op 03‑02‑1812 te Gouda. Getuigen: Basstiaan Vuijk sr., 65 jaar, wonende Lange Tiendeweg en Cornelis Wilhelmus van den Berg, 56 jaar, wonenden Gouwe.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 10‑06‑1835 te Gouda, getuigen: 1) Jacob Schouten, 39 jaar, kostschoolhouder, te Keizerstraat, broer van de bruidegom. 2) Hendrik SAchouten, 36 jaar, meester broodbakker, te Westhaven, broer van de bruidegom. 3) Jan Vuyk, 55 jaar, voerman, te Koemarkt, oom van de bruid. 4) Dirk de Jong, 50 jaar, te Spieringstraat, oom van de bruid. Echtgenoot is Adrianus Cornelis SCHOUTEN, scheepmaker, geboren circa 1810 te Spaarndam, zoon van Cornelis SCHOUTEN, mattenmaker, en Sophia Charlotta STROOBACH.
2.
Johanna, logementhoudster (1862), geboren op 28‑08‑1819 om 09.15 uur te Gouda, overleden op 24‑07‑1885 te Purmerend op 65-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) voor 1861 met Kersen Jacob de JONG, gezagvoerder, geboren op 03‑01‑1816 te Amsterdam, overleden op 17‑08‑1852 te Amsterdam op 36-jarige leeftijd. Als opvolger van zijn vader gezagvoerder op het fregat "Anna Louise" (1839-1842) en Amphitrite (1843-1852). De laatse boot is vergaan bij Noordwijk in 1857. Op de thuisreis in 1852 is hij kranktzinnig geworden en kort na aankomst te Amsterdam overleden.
Gehuwd (2) op 42-jarige leeftijd op 29‑03‑1862 te Gouda. Getuigen: 1) Jan Lodewijk Buzard, 27 jaar, militair, broer van de bruidegom. 2) Krijn Jonker, 29 jaar, pottenfabrikant, te Gouda, neef van de bruid. 3) Jacobus Hulst, 72 jaar, kantoorbediende, te Gouda, 4) Reinier Johannes Koppenol, 44 jaar, makelaar, te Gouda. Echtgenoot is Johannes Petrus BUZARD, 24 jaar oud, sergeant bij het Depot der veertiende afdeling Infanterie (1837), geboren op 08‑09‑1837 om 20.00 uur te Gouda (aangifte door: Bastiaan van Gogh, 37jr., sergeant bij voornoemd depot en Cornelis van van der Grijp, 37jr., klerk ter secrtarie.), overleden op 14‑06‑1891 op 53-jarige leeftijd, email 10-3-2018 ajeb@solcon.nl: Hij trouwde vervolgens op 2 sept. 1885 met de weduwe Adriana Cornelia Ruitenbeek (1841 - 15 maart 1891).
Hun eerste dochter, Maria Julia (9 december 1886 - 27 jan. 1979). Zij en haar twee zussen, Louisa (19 mei 1889 - 9 juli 1956) en Helena, groeiden op in een weeshuis te Utrecht. Ze was hooguit een paar maanden oud was toen haar moeder overleed.
Zoon van Antoine (Gabriel) (Anton) BUZARD, sergeant (1852), en Helena WELTIE (OOK WEL WELTHI), breister.

VIII.6
Maria VUIJK, geboren 1777, gedoopt op 19‑03‑1777 te Gouda (getuige(n): Johanna Vijverloo), overleden op 27‑11‑1840 te Gouda, dochter van Bastiaan VUIJK (de jongere) (zie VII.3) en Johanna SOET.
Gehuwd voor 1809 te Gouda met Arie CAPTIJN, geboren voor 1783.
Uit dit huwelijk:
1.
Johanna Pieternella, dienstboede, geboren circa 1809 te Gouda.
2.
Bastiaan, geboren circa 1811 te Gouda.
3.
Diderikus Jacobus, geboren op 23‑06‑1812 om 233 uur te Gouda. Getuigen: Huyg Captijn. schipper, 50 jaar, wonende Nieuwehaven en Pieter Casper Thomas, winkelier, 34 jaar, wonende Regenboog.

VIII.8
Johannes (Jan) VUIJK, postwagenvoerman, voerman en herbergier (7-5-1834), geboren 1780, gedoopt op 01‑10‑1780 te Gouda, overleden op 09‑03‑1844 te Gouda, zoon van Bastiaan VUIJK (de jongere) (zie VII.3) en Johanna SOET.
Gehuwd voor de kerk op 16‑12‑1806 te Gouda met Mara Johanna ROMEIJN, naaister (1811), tapster (1838), geboren circa 1784 te Gouda, overleden op 29‑12‑1838 te Gouda, begraven op 30‑12‑1838 te Gouda.
Uit dit huwelijk:
1.
Joanna (zie IX.16).
3.
Lena, geboren op 06‑02‑1810 te Gouda (gezindte: Ned.Herv.), overleden op 24‑02‑1864 op 54-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 14‑03‑1838 te Gouda. Getuigen: 1) Jan Vuijk, 30 jaar, broodbakker, te Reeuwijk, broer van de bruid. 2) Dirk Bloed, 46 jaar, te Gouda, zwager van de bruid. 3) Dirk Goedhart, 22 jaar, timmerman, te Fuijck, zwager van de bruid. 4) Aart van der Ben, 22 jaar, timmerman, te Gouda met Boudewijn Wilhelmus MARKENSTEIJN, metselaar (1838), geboren circa 1818 te Gouda, zoon van Teunis MARKENSTEIJN en Johanna ABIE. {Hij was eerder gehuwd voor 1837 met Lidea HIJDELAAR, overleden voor 1838.}
4.
Dirkje (zie IX.23).

VIII.10
Hendrik VUIJK (Fuyk), rijtuigverhuurder, voerman (1819), stalmeester (1840), geboren 1782, gedoopt op 14‑06‑1782 te Gouda (getuige(n): Maria Soet), overleden op 19‑06‑1822 te Gouda. Besluiten Stadsbestuur (kamerboeken) ac.1 inv. 228 blz.137v: 1800: H.Vuijk knecht op het postwagenveer op Rotterdam
Politierechter Gouda minuut vonnissen blz.245 d.d.12-7-1820:
Eiser J.A. Bode.
Gedaagde Hendrik Vuijk, rijtuigverhuurder.
Zaak: Overtreding van de bekendmaking van het stadsbestuur van 23-6-1818. Op 15.6.1820 zijn vijf paarden van gedaagde aangetroffen in de jonge elzen in het stedelijk plantsoen aan de Vest bij de Tiendeweg.
Vonnis: Boete f. 5,=.
 
Analyses vonnissen politierechter
Eiser: J.A. Bode CvP
Gedaagde: Hendrijk Vuijk, voerman
Zaak: Overtreding van de bekendmaking van het stadsbestuur van 2-7-1816. Gedaagde heeft een passagies uit de schuit overgehaald om per rijtuig (in plaats van per postwagen) naar Rotterdam gebracht te worden.
Vonnis: Boete f.6,=
Bron: Analyses vonnissen politierechter Gouda 1811 - 1838, blz. 240 d.d. 26-04-1820
 
Eiser: J.A. Bode, CvP
Gedaagden: Hendrik Vuijk, voerman; Pieter van den Bosch,voermansknecht
Zaak: Overtreding van de bekendmaking van het stadsbestuur van 15-8-1820. Gedaagden hebben op 20-10-1820 resp. 28-4-1821 passagiers die uit de veerschuit kwamen overgehaald om per rijtuig naar Rotterdam te worden vervoerd.
Vonnis: Boete van â 7.
Bron: Analyses vonnissen politierechter Gouda 1811 - 1838, blz. 257 d.d. 06-06-1821
, zoon van Bastiaan VUIJK (de jongere) (zie VII.3) en Johanna SOET.
Gehuwd voor de kerk op 12‑02‑1804 te Gouda (Ned.Herv.) met Wilhelmina van HOFWEGEN, 19 jaar oud, naaister (18-7-1832), gedoopt (Ned.Herv.) op 29‑02‑1784 te Gouda, overleden voor 1871, dochter van Gijsbertus van HOFWEGEN en Wilhelmina KOOL.
Uit dit huwelijk:
1.
Johanna, geboren 1807, gedoopt (Ned.Herv.) op 27‑03‑1807 te Gouda.
2.
Wilhelmina (zie IX.26).
3.
Bastiaan (zie IX.27).
4.
Johanna, geboren op 17‑08‑1812 te Gouda. Aangegeven door de stadsvroedvrouw Neeltje Witsius. Getuigen: Bastiaan Vuyk, voerman, 66 jaar, wonende Lange Tiendeweg en Jan Soet, timmermansknecht, 43 jaar, wonende Lange Tiendeweg, overleden op 14‑10‑1846 te Gouda op 34-jarige leeftijd.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 23‑08‑1843 te Gouda. Getuigen: 1) Teunis van der Sneij, 50 jaar, opperman, te Gouda, zwager van de bruidegom. 2) Josephus Gisler, 43 jaar, tapper, te Gouda, zwager van de bruidegom. 3) Bastiaan Vuyk, 30 jaar, koetsier, te Gouda, broer van de bruid. 4) Gijsbertus Vuyk, 28 jaar, inlands kramer, te Gouda, broer van de bruid. Echtgenoot is Klaas STOK, pijpenmaker, geboren circa 1818 te Gouda, zoon van Dirk STOK en Trijnte HOOYMEIJER. {Hij is later gehuwd op 28‑07‑1847 met Willemina Johanna BONGER, geboren circa 1827 te Gouda, dochter van Willem BONGER en Cornelia de JONG.}
5.
Gijsbertus, zakjesplakker, opzichter, geboren op 11‑02‑1815 te Gouda, overleden op 25‑02‑1885 te Kralingen op 70-jarige leeftijd, diverse beroepen o.a. inlands kramer (1843), ziekenvader (1848), pijpmaker (1850, fabrikant (1870).
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op 17‑05‑1843. Getuigen: 1) Bastiaan Vuyk, 33 jaar, koetsier, te Gouda, broer van de bruidegom. 2) Johannes Vuyk, 25 jaar, broodbakker, te Gouda, broer van de bruidegom. 3) Pieter Zandijk, 41 jaar, pijpenmaker, te Gouda, broer van de bruid. 4) Hendrik Zandijk, 32 jaar, pijpenmaker, te Gouda, broer van de bruid. Echtgenote is Johanna ZANDIJK, 38 jaar oud, geboren op 21‑01‑1805 te Gouda, overleden op 13‑12‑1878 te Gouda op 73-jarige leeftijd, dochter van Pieter ZANDIJK en Aagje BRAND. {Zij was eerder gehuwd voor 1842 met Gijsbertus van der SCHELDEN, overleden voor 1843.}
Gehuwd (2) op 55-jarige leeftijd op 03‑08‑1870 te Gouda met Johanna HOOGERWERF, 40 jaar oud, geboren op 14‑07‑1830 te Kralingen, dochter van Pieter HOOGERWERF en Cornelia van BUREN.
6.
Johannes (zie IX.35).

VIII.13
Cornelis Bastiaans VUIJK, dienstbaar, logement- en stalhouder (1833, kastelein (1838), geboren april 1786 te Gouda, gedoopt (Ned.Herv.) op 06‑04‑1786 te Gouda (getuige(n): Maria Soet), overleden op 24‑08‑1867 te Amsterdam, draagt in 1838 zijn logement en uitspanning "De Vergulde Wagen" te Buiksloot over aan zijn schoonzoon, Arie Boer. Gelijktijdig neemt Cornelis van de heer C. Beyersbergen, de betrekking over van kastelijn en verhuurder van paarden en rijtuigen aan het Haagschge Schouw onder Voorschoten.
 
In een latere advertentie staat: "Door gevorderde jaren en ziekelijke omstandigheden wordt uit de hand te koop gepresenteerd: Het sedert jaren bestaan hebbende winstgevend, en met succes gedreven wordende Logement en Stalhouderij met Uitspanning, en waar vele verkoopingen, vergaderingen en Nut van 't Algemeen gehouden wordt, genaamd DE VERGULDE WAGEN, met deszelfs nieuwe moderne gebouwde zaal,zeer geschikt to het geven van partijen en dine's, teven ruime koets- en wagenhuizen, koe- en paardenstallingen, overdekt nieuw gebouwde hooiberg,edn verdere getimmerte, alles staande en gelegen op het aangenaamste gedeelte van Buiksloot, waar dagelijks alle uren schguiten af en aankomen en diligence afrijdt en aankomt. Onafhankelijk van spoorwegen en dagelijks vreemdelingen en reizigers komen om de schoone ligging der Noord-Hollandsche steden en dorpen te bezigtigen en waarzoo wel des winters als zomers drukke passage is; naar verkiezing te aanvaarden. Des verkiezende kan een derde gedeelte der kooppenningen tegen 5 pct. op het pand gevestigd blijven. Te bevragen in persoon of met franco brieven bij den eigenaar en bewoner C. Vuijk.
Zoon van Bastiaan VUIJK (de jongere) (zie VII.3) en Johanna SOET.
Gehuwd op 15‑11‑1812 te Amsterdam met Judith NIEUWENTAP, 22 jaar oud, gedoopt op 07‑10‑1790 te Zwolle, overleden op 11‑02‑1864 te Buiksloot op 73-jarige leeftijd, dochter van Jan Claasen NIEUWENTAP en Christina Elisabeth de VRIES.
Uit dit huwelijk:
1.
Johanna Elisabeth (zie IX.38).
2.
Maria Christina, geboren op 02‑11‑1814 te Amsterdam, overleden op 14‑05‑1851 te Buiksloot op 36-jarige leeftijd.
3.
Adriana Elena, geboren op 24‑08‑1816 te Amsterdam, overleden op 26‑05‑1848 te Buiksloot op 31-jarige leeftijd.
4.
Judic, geboren op 24‑11‑1820 te Amsterdam, overleden op 24‑11‑1820 te Amsterdam, 0 dagen oud.
5.
Bastiaan, geboren op 20‑01‑1822 te Amsterdam, overleden op 06‑03‑1822 te Amsterdam, 45 dagen oud.
6.
Bastiaan, geboren op 14‑06‑1823 te Amsterdam, overleden op 24‑07‑1848 te Buiksloot op 25-jarige leeftijd.
7.
Cornelis Cornelisz (zie IX.44).
8.
Johannes, wijnhandelaar, geboren op 07‑10‑1826 te Amsterdam, overleden op 15‑06‑1903 te 's-Gravenhage op 76-jarige leeftijd.
9.
Judik, geboren op 20‑11‑1827 te Amsterdam, overleden op 12‑01‑1828 te Amsterdam, 53 dagen oud.
10.
Hendrik, 3e stuurman, geboren op 28‑09‑1829 te Amsterdam, overleden op 27‑06‑1852 te Chrismes eiland op 22-jarige leeftijd.
11.
Judik Elizabeth, geboren op 19‑06‑1831 te Amsterdam, overleden op 02‑09‑1831 te Amsterdam, 75 dagen oud.

IX.16
Joanna VUIJK, geboren op 12‑02‑1807, overleden op 30‑11‑1877 te Gouda op 70-jarige leeftijd, dochter van Johannes (Jan) VUIJK (zie VIII.8) en Mara Johanna ROMEIJN, naaister (1811), tapster (1838).
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 07‑05‑1834 te Gouda. Getuigen: 1) Dirk de Vos, 66 jaar, particulier, te Gouwe. 2) Pieter Heijdelaar, 30 jaar, hoofdcomies bij de recherche, te Nieuwehaven. 3) Reinier Romijn, 49 jaar, pottenbakker en herbergier, te Markt, oom van de bruid. 4) Bastiaan Kaptijn, 23 jaar, te Hoogstraat, zwager van de bruid. Echtgenoot is Dirk BLOED, tuinman, gedoopt circa 1790 te Moordrecht, overleden voor 1877 te Gouda.
Gehuwd (2) op 43-jarige leeftijd op 13‑11‑1850 te Gouda met Willem KUJPERS, particulier, geboren circa 1784 te Krimpen a/d IJssel, zoon van Gerrit KUJPERS en Clasijntje LEENTJAAR.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Alida, geboren circa 1837 te Gouda.

IX.18
Johannes Bastiaan (Jan) VUIJK (Vuyk), broodbakker te Reeuwijk (1838), postbesteller (1898), geboren op 05‑10‑1808 te Gouda, gedoopt (Ned.Herv.) op 12‑10‑1808 te Gouda, overleden op 26‑06‑1875 te Gouda op 66-jarige leeftijd, zoon van Johannes (Jan) VUIJK (zie VIII.8) en Mara Johanna ROMEIJN, naaister (1811), tapster (1838).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 09‑05‑1834 te Reeuwijk met Geertruy van der WERF, overleden voor 1873, dochter van Willem van der WERF en Sophia BOSMAN.
Uit dit huwelijk:
1.
Johannes, smidsknecht, geboren op 07‑07‑1834 te Reeuwijk (gezindte: RK), overleden op 13‑02‑1900 te Gouda op 65-jarige leeftijd.
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 07‑05‑1873 te Gouda met Anna Elisabeth van de KASTEELE, 45 jaar oud, dienstbode, geboren op 03‑03‑1828 te Gouda (gezindte: RK), dochter van Zacharias van de KASTEELE en Elisabeth JAGER.
2.
Maria Johanna, geboren op 13‑06‑1837 te Reeuwijk.
3.
Willemina Sophia, naaister, geboren op 01‑07‑1838 te Reeuwijk (gezindte: RK), overleden op 19‑04‑1912 te Rosmalen op 73-jarige leeftijd, overlijdensakte 155 te Goudas.
4.
Johanna Maria (zie X.7).
5.
Adrianus, geboren op 21‑12‑1840 te Reeuwijk, overleden op 02‑01‑1841 te Reeuwijk, 12 dagen oud.
6.
Bastiaan, geboren op 13‑01‑1842 te Reeuwijk, overleden op 20‑05‑1842 te Reeuwijk, 127 dagen oud.
7.
Sophia Maria, naaister, geboren op 11‑01‑1843 te Reeuwijk.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 03‑09‑1873 te Gouda met Jan PENNINGS, bierbrouwersknecht te Gouda (1873), geboren circa 1851 te Gouda.
8.
Reinier, geboren op 23‑02‑1845 te Reeuwijk, overleden op 24‑02‑1845 te Reeuwijk, 1 dag oud.
9.
Elisabeth Maria, geboren 1847 te Gouda, overleden op 29‑06‑1847 te Gouda.
10.
Hendrika Wilhelmina, geboren 1849 te Gouda, overleden op 01‑09‑1849 te Gouda.
11.
Hendrika, geboren 1850 te Gouda, overleden op 30‑05‑1850 te Gouda.

IX.23
Dirkje VUIJK, geboren op 22‑11‑1811 te Gouda, getuigen:
1) Bastiaan Vuyk, voerman, 65 jaar, wonende Lange Tiendeweg (D-181) Gouda
2) Gijsbert van Staveren, schilder, 21 jaar, wonende Kleiweg (G-27) Gouda
, overleden op 16‑11‑1849 te Gouda op 37-jarige leeftijd, dochter van Johannes (Jan) VUIJK (zie VIII.8) en Mara Johanna ROMEIJN, naaister (1811), tapster (1838).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 04‑05‑1836 te Gouda. Getuigen: 1) Frans Lafeber sr, 60 jaar, kleingarenfabrikant, te Varkenmarkt. 2) Abraham Lafeber, 27 jaar, te Varkenmarkt, zwager van de bruidegom. 3) Reijnier Romijn, 51 jaar, pottenfabrikant, te Markt, oom van de bruid. 4) Dirk Bloed, 45 jaar, bouwman, te Korte Akkeren, zwager van de bruid. Echtgenoot is Dirk Johannes GOEDHART, timmerman, geboren circa 1816 te Gouda, zoon van Jan GOEDHART en Alida KEMPER.
Uit dit huwelijk:
1.
Alida Maria, dienstbode, geboren circa 1837, overleden op 10‑05‑1922 te Elst.
Gehuwd op 10‑06‑1886 te Rheden met Hendrik GERRITSEN, timmerman, geboren circa 1849 te De Steeg (Rheden), overleden voor 1922, zoon van Engelbert Willem GERRITSEN, timmerman, en Gerritje VERBEEK. {Hij was eerder gehuwd voor 1886 met Hendrika Maria de GRAAF, overleden voor 1886.}
2.
Jacobus Johannes, geboren op 17‑05‑1848 te Gouda, overleden op 12‑01‑1857 te Veenhuizen (Gem.Norg Dr.) op 8-jarige leeftijd.

IX.26
Wilhelmina VUIJK, geboren 1808, gedoopt (Ned.Herv.) op 22‑05‑1808 te Gouda, dochter van Hendrik VUIJK (Fuyk) (zie VIII.10) en Wilhelmina van HOFWEGEN, naaister (18-7-1832).
Gehuwd op 20‑02‑1840 te Amsterdam met Johann Heinrich BUHRMANN, smid, geboren circa 1816 te Osnabrück, zoon van Johann Heinrich BUHRMANN en Anne Margarethe KREBS.
Uit dit huwelijk:
1.
Johann Heinrich, sergeant bij de marine, geboren circa 1842 te Amsterdam.
2.
Karel Willem, geboren circa 1850 te Amsterdam.

IX.27
Bastiaan VUIJK, kleimolenaarsknecht (1832) inlands kramer (1843), gedoopt (Ned.Herv.) op 20‑04‑1810 te Gouda, overleden op 09‑08‑1875 te Gouda op 65-jarige leeftijd, zoon van Hendrik VUIJK (Fuyk) (zie VIII.10) en Wilhelmina van HOFWEGEN, naaister (18-7-1832).
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 18‑07‑1832 te Gouda. Getuigen; 1) Arie Vuyk, 40 jaar, voermansknecht, lange Tiendeweg Gouda, oom van de bruidegom. 2) Gerrit Pieterse, 36 jaar, kleimalersknecht, te Rozendaal. 3) Gerrit Spruit, 23 jaar, pijpenmakersknecht, te Vijverstraat. 4) Jan van Wijk, 22 jaar, metselaarsknecht, et Tilbrugge =- Dubbele Burt van de Oosthaven. Echtgenote is Maria SLOF, geboren circa 1804 te Moordrecht, dochter van Leendert SLOF, baggerman, en Trijntje KRAAN, dienstbode te Moordrecht.
Gehuwd (2) op 48-jarige leeftijd op 05‑05‑1858. Getuigen: 1) Gijsbertus Vuyk, 43 jaar, particulier, te Gouda, broer van de bruidegom. 2) Jan Vuyk, 42 jaar, bakker, te Gouda, broer van de bruidegom. 3) Gerrit Bode, 31 jaar, te Bergambacht, zwager van de nruid. 4) Jan Omgert, 23 jaar, olieslager, te Gouda. Echtgenote is Marrigje OSKAM, geboren circa 1825 te Lekkerkerk, dochter van Teunis OSKAM en Hilletje GOUWENS. {Zij is later gehuwd op 25‑04‑1877. Getuigen: 1) Jacobus van Mensch, 63 jaar, kleimolenaar, te Gouda. 2) Simon Petrus van der Klein, 43 jaar, vleeshouwer, te Gouda, 3) Gerrit Bode, 50 jaar, koopman, te Bergambacht. 4) Teunis Bode, 28 jaar, timerman, te Bergambacht. Echtgenoot is Bastiaan van der HAM, grafmaker, geboren circa 1813 te Boskoop, zoon van Cornelis van der HAM en Neeltje van MENSCH.}
Uit het eerste huwelijk:
1.
Hendrik, loodwitmakersknecht, tabakskerver (1850), geboren circa 1833 te Gouda, overleden op 14‑09‑1907 te Gouda.
Gehuwd op 21‑09‑1864. Getuigen: 1) Gerardus Johannes Bouwman, 40 jaar, pijpenmaker, te Gouda, broer van de bruid. 2) Teunis Kruisheer, 48 jaar, pijpenmaker, te Gouda, zwager van de rbuid. 3) Gijsbertus Vuyk, 49 jaar, oom van de bruidegom. 4) Johannes Vuyk, 48 jaar, broodbakker, te Gouda, oom van de bruidegom. Echtgenote is Catharina Elisabeth BOUWMAN, pijpenmaaktser, geboren circa 1829 te Gouda, dochter van Gerrit BOUWMAN en Anna de BIES.

IX.35
Johannes VUIJK, broodbakker, geboren op 25‑07‑1816 te Gouda (gezindte: Ned.Herv.), overleden op 14‑02‑1895 te Gouda op 78-jarige leeftijd. Gaat 29-7-1864 naar 's-Gravenhage
Bevolkingsreg. Gouda, 1860-1880 (wijk B deel 2)blz.159, VeesrtaB huis 126b:
gezin - hoofdbewoner: Johannes Vuijk (geh.; geb. 25-07-1816 te G) (bakker; nh) (komt 10-02-1880)
vrouw: Dina Johanna van der Monde (geh.; geb. 28-12-1813 te Amsterdam) (nh) (komt 10-02-1880)
, zoon van Hendrik VUIJK (Fuyk) (zie VIII.10) en Wilhelmina van HOFWEGEN, naaister (18-7-1832).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 25‑04‑1838 te 's-Gravenhage met Dina Johanna van der MONDE, 24 jaar oud, geboren op 28‑12‑1813 te Amsterdam, dochter van Roelof van der MONDE en Petronella KONINGS.
Uit dit huwelijk:
1.
Gijsbertus, geboren op 04‑05‑1839 te Gouda, overleden op 23‑05‑1839 te Gouda, 19 dagen oud.
3.
Hendrik (zie X.26).
4.
Roelof Jacob (zie X.28).
5.
Wilhelmina Johanna, geboren op 14‑11‑1847 te Gouda, overleden op 04‑09‑1901 te Gouda op 53-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 28‑08‑1872 te Gouda. Getuigen: 1) Jan Ypelaar, 80 jaar, te Gouda, grootvader van de bruidegom. 2) Pieter Ypelaar, 56 jaar, te Gouda, oom van de bruidegom. 3) Albertus van Wijk, 31 jaar, magazijnmeester, te Gouda, zwager van de bruid. 4) Hendrik Vuyk, 29 jaar, broodbakker, te Schagen, broer van de bruid. Echtgenoot is Johannes IJPELAAR, 22 jaar oud, zeilmaker, geboren op 06‑06‑1850 te Gouda, zoon van Jan (Johannes) IJPELAAR en Jobje van RUITENBERG.
6.
Johannes, geboren op 04‑01‑1850 te Gouda, overleden op 11‑06‑1936 om 23.30 uur te 's-Gravenhage op 86-jarige leeftijd (kopie in archief). Gaat 21-3-1866 naar 's-Gravenhage (gezinskaart 's-Gravenhage in archief).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 26‑04‑1882 te Leiden (kopie in archief) met Johanna Hendrika HUISKAMP, 24 jaar oud, geboren op 25‑01‑1858 te Vaassen, overleden op 14‑08‑1944 te Gouda op 86-jarige leeftijd.
7.
Adrianus Jacobus (zie X.34).
8.
Gijsbertus, geboren op 23‑12‑1852 te Gouda, overleden op 01‑01‑1853 te Gouda, 9 dagen oud.
9.
Dina Johanna (zie X.38).

IX.38
Johanna Elisabeth VUIJK, geboren op 23‑03‑1813 te Amsterdam, overleden op 16‑12‑1902 te Amsterdam op 89-jarige leeftijd, dochter van Cornelis Bastiaans VUIJK (zie VIII.13) en Judith NIEUWENTAP.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 25‑04‑1833 te Buiksloot met Arie BOER, 23 jaar oud, vleeshouwer (1854) koetsier, logement- en stalhouder (1863), geboren op 25‑01‑1810 te Rotterdam, overleden op 04‑06‑1872 te Buiksloot op 62-jarige leeftijd, zoon van Pieter BOER en Christina de KORT.
Uit dit huwelijk:
1.
Pieter Cornelis, geboren circa 1834, overleden op 18‑03‑1878 te Bloemendaal.
2.
Johanna Christina, geboren circa 1837 te Heemstede.
3.
Johanna Elisabeth, geboren circa 1844 te Buiksloot, overleden op 30‑07‑1907 te Arnhem.
4.
Maria Christina (zie X.43).
5.
Adriana Elena, geboren op 08‑12‑1852.

IX.44
Cornelis Cornelisz VUIJK, logement- en stalhouder, jagermeester, geboren op 11‑06‑1825 te Amsterdam, overleden op 21‑06‑1861 te Purmerend op 36-jarige leeftijd, ook Kornelis, zoon van Cornelis Bastiaans VUIJK (zie VIII.13) en Judith NIEUWENTAP.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 27‑05‑1852 te Amsterdam met Fredrika Carolina VEENENDAAL, 26 jaar oud, societeithoudsster (1861-1876), geboren op 09‑03‑1826 te Woerden (gezindte: Evang.Luth.), overleden op 05‑12‑1904 te 's-Gravenhage op 78-jarige leeftijd, dochter van Gerrit VEENENDAAL en Leonarda ROOS.
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelis Gerardus, geboren op 09‑04‑1853 te Purmerend (gezindte: Ned.Herv.), overleden op 24‑10‑1859 te Purmerend op 6-jarige leeftijd.
2.
Willem Johannes (zie X.46).
3.
Cornelis Gerardus, cadet aan de Kon. Mil. Akademie, geboren op 06‑07‑1861 te Purmerend, overleden op 13‑09‑1880 te Amsterdam op 19-jarige leeftijd. Overlijdensakte nr.30, Gemeente Buiksloot, plaats van overlijden Amsterdam.(advertentie in archief).

X.7
Johanna Maria VUIJK, naaister, geboren op 05‑11‑1839 te Reeuwijk, overleden op 22‑06‑1876 te Rotterdam op 36-jarige leeftijd, dochter van Johannes Bastiaan (Jan) VUIJK (Vuyk) (zie IX.18) en Geertruy van der WERF.
Gehuwd vóór 1874 met Adrianus Franciscus TOORENS, sigarenhandelaar, geboren vóór 1853.
Uit dit huwelijk:
1.
Adrianus Franciscus, geboren op 27‑04‑1872 te Rotterdam, overleden op 24‑06‑1872 te Rotterdam, 58 dagen oud.
2.
Adrianus Franciscus, telegrafist, geboren op 28‑10‑1873 te Rotterdam.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 28‑04‑1898 te Zaltbommel met Wilhalmina Catharina WAREMAN, 28 jaar oud, geboren op 07‑04‑1870 te Zaltbommel, dochter van Thomas WAREMAN en Dirkje BLOM.

X.25
Petronella Elisabeth (Helena) VUIJK, geboren op 07‑11‑1840 te Gouda, overleden op 09‑09‑1932 om 03.00 uur te 's-Gravenhage op 91-jarige leeftijd (kopie in archief), dochter van Johannes VUIJK (zie IX.35) en Dina Johanna van der MONDE.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 16‑07‑1862 te Gouda, getuigen: 1) Adrianua Jacobus van der Monde, 43 jaar, militair te 's-Gravenhage, oom van de bruid 2) Bastiaan Vuyk, 50 jaar, koetsier, oom van de bruid, 3) Jacobus van der Lont, 66 jaar. broodbakker, oudoom van de bruidegom, 4) Adrianus van der Veen, 32 jaar, winkelier, neef van de bruidegom. De laatste 3 te Gouda. Echtgenoot is Albertus van WIJK, 16 jaar oud, zoutzieder, winkelier, geboren op 08‑09‑1845 te Gouda. Bevolkingsreg. Gouda,1860-1880 (wijk B deel 2),blz.164,Veerstal B 130:
hoofdbewoner: Albertus van Wijk (geh.; geb. 08-09-1840) (winkelier; nh) (komt 21-11-1873 uit R 318)
vrouw: Petronella Elisabeth (Helena) Vuijk (geh.; geb. 07-11-1840) (nh) (komt 21-11-1873 uit R 318)
kinderen:
1: Maria Helena van Wijk (geb. 10-01-1863) (nh) (komt 21-11-1873 uit R 318) tweede voornaam Johanna doorgehaald
2: Dina Johanna van Wijk (geb. 01-03-1864) (nh) (komt 21-11-1873 uit R 318) 3: Jan van Wijk (geb. 05-06-1867) (nh) (komt 21-11-1873 uit R 318)
4: Barbara Cornelia van Wijk (geb. 23-05-1869) (nh) (komt 21-11-1873 uit R 318)
5: Willemina Johanna van Wijk (geb. 27-03-1871) (nh) (komt 21-11-1873 uit R 318)
6: Johanna van Wijk (geb. 17-11-1873) (ov. 28-01-1875) (nh) (komt 21-11-1873 uit R 318)
7: Alberta Petronella Elisabeth van Wijk (geb. 29-01-1875) (ov. 24-07-1875) 8: Alberta Petronella Elisabeth van Wijk (geb. 12-12-1875) (ov. 14-12-1875) 9: Alberta Petronella Elisabeth van Wijk (geb. 07-12-1876) (ov. 20-12-1876) 10: Dirk van Wijk (geb. 21-02-1878) (nh)
inwonend: Maria Hendrika Huberdina den Doop (geb. 20-01-1857 te Middelburg) (winkeljuffrouw; rk) (komt 01-06-1877 uit Middelburg; vertr. 16-04-1879 naar 's-Gravenhage)
inwonend: Cecilia Cornelia van Wijk (geb. 12-03-1858) (winkeljuffrouw; rk) (komt 14-09-1878 uit Delft)
inwonend: Johanna Peute (geb. 13-02-1858) (dienstbode; nh) (komt 10-02-1880)
, zoon van Dirk van WIJK, zoutzieder te Gouda, en Maria Helena VINKE.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria Helena, geboren op 10‑01‑1863 te Gouda.
2.
Dina Johanna, geboren op 19‑03‑1864 te Gouda.
3.
Dirk, geboren op 17‑02‑1866 te Gouda.
4.
Jan, geboren op 05‑06‑1867 te Gouda.
5.
Willemina Johanna, geboren op 27‑03‑1871 te Gouda.
6.
Dirk, geboren 1878 te Gouda, overleden op 15‑09‑1946 te Gouda.

X.26
Hendrik VUIJK, broodbakker, geboren op 22‑09‑1842 te Gouda, overleden op 18‑09‑1907 te 's-Gravenhage op 64-jarige leeftijd, zoon van Johannes VUIJK (zie IX.35) en Dina Johanna van der MONDE.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 12‑08‑1868 te 's-Gravenhage (kopie in archief) met Johanna Wilhelmina COENRAADS, 20 jaar oud, geboren op 03‑10‑1847 te 's-Gravenhage.
Uit dit huwelijk:
1.
Johannes (zie XI.10).
2.
Hendrik Jacob, geboren op 18‑08‑1870 te 's-Gravenhage, overleden op 08‑02‑1874 te Gouda op 3-jarige leeftijd.
3.
Cornelis Hendrikszn (zie XI.13).
4.
Roelof Jacob (zie XI.15).
5.
Hendrik, geboren op 19‑07‑1874 om 08.00 uur te Gouda (kopie in archief). Overleden op 15‑09‑1874 te Gouda, 58 dagen oud.
6.
Johanna Wilhelmina, geboren op 22‑12‑1875 te Gouda, overleden op 25‑03‑1876 te Gouda, 94 dagen oud.
7.
Johanna (zie XI.22).
8.
Dina Johanna, geboren op 19‑07‑1879 te Gouda, overleden op 06‑09‑1879 te Gouda, 49 dagen oud.
9.
Jacob Henderik, geboren op 23‑11‑1880 te Gouda, overleden op 04‑02‑1881 te Gouda, 73 dagen oud.
10.
Albertus (zie XI.25).
11.
Johanna Catharina (zie XI.28).
12.
Jaco Hendrik, geboren op 27‑03‑1884 te Gouda, overleden op 29‑07‑1885 te Gouda op 1-jarige leeftijd.
13.
zoon van Hendrik, geboren op 29‑06‑1886 te Gouda, overleden op 29‑06‑1886 te Gouda, 0 dagen oud.
14.
dochter van Hendrik, geboren op 10‑11‑1887 te Gouda, overleden op 10‑11‑1887 te Gouda, 0 dagen oud.

X.28
Roelof Jacob VUIJK, biljartmaker(1873), meubelmaker, schrijnwerker(1880), geboren op 24‑09‑1844 te Gouda, overleden op 10‑09‑1911 te 's-Gravenhage op 66-jarige leeftijd, bevolkingsregister Gouda:1860-1880, blz.84, adres Markt A 68:
hoofdbewoner: Roelof Jacob Vuijk (geh.; geb. 25-09-1844) (meubelmaker; nh) (komt uit C 67; vertr. 26-04-1877 naar Alkmaar)
vrouw: Marianna Frederika Wilhelmina de Graaf (geh.; geb. 09-05-1847 te 's-Gravenhage) (nh) (komt uit C 67; vertr. 26-04-1877 naar Alkmaar)
kind: Cornelia Agatha Vuijk (geb. 14-11-1876) (nh) (vertr. 26-04-1877 naar Alkmaar)
(gezinskaart 's-Gravenhage in archief)
, zoon van Johannes VUIJK (zie IX.35) en Dina Johanna van der MONDE.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 13‑08‑1873 te 's-Gravenhage (kopie in archief) met Marianna Frederica Wilhelmina de GRAAF, 26 jaar oud, geboren op 09‑05‑1847 te 's-Gravenhage, dochter van Nicolaas de Graaf de GRAAF en Catharina Agatha van der LIET.
Uit dit huwelijk:
1.
Johannes, geboren op 16‑10‑1874 te Gouda, overleden op 22‑11‑1874 te Gouda, 37 dagen oud.
2.
Cornelia Agatha, geboren op 14‑11‑1876 te Gouda.
3.
Dina Johanna, hulp in de huishouding, geboren op 27‑01‑1878 te Alkmaar, overleden op 03‑03‑1969 op 91-jarige leeftijd, begraven te Bitterswijck (L) (3 gezinskaarten in archief).

X.34
Adrianus Jacobus VUIJK, notarisklerk, makelaar, geboren op 15‑03‑1851 te Gouda, overleden op 05‑07‑1936 te Amsterdam op 85-jarige leeftijd. Gezinskaart Amsterdam:
geb. Gouda, 15-3-1834. Gehuwd 20-53-1883, kantoorbediende, makelaar. Gekomen mei 1889 van Nieuwer Amstel, gegaan 17-4-1906 naar Hilversum.
Inwonende schoonzuster Klazina Wilhelmina Felix, geb. 4-7-1853, tussen 1903 en 1906.
Zoon van Johannes VUIJK (zie IX.35) en Dina Johanna van der MONDE.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 20‑05‑1883 te Mijdrecht met Anna Maaike FELIX, 28 jaar oud, geboren op 06‑08‑1854 te Mijdrecht, overleden op 09‑02‑1933 te Amsterdam op 78-jarige leeftijd, begraven op 13‑02‑1933 te Nieuwe Oosterbegraafplaats, Amsterdam, dochter van Samuel FELIX en Maria Christina VERTHOREN.
Uit dit huwelijk:
1.
M.C. Geboren na 1832.
2.
Maria Christina, geboren op 16‑09‑1884 te Nieuwer Amstel, gezinskaart in archief.

X.38
Dina Johanna VUIJK, geboren op 03‑09‑1856 te Gouda, overleden op 18‑12‑1937 te Gouda op 81-jarige leeftijd, dochter van Johannes VUIJK (zie IX.35) en Dina Johanna van der MONDE.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 12‑03‑1879 te Gouda, 1) Jacobus Hageman, 44 jaar, pijpenmaker, oom van de bruidegom
2) Jozua Hageman, 33 jaar, pottenbakker, oom van de bruidegom
3) Hendrik Vuyk, 37 jaar, brrodbakker, broer van de bruid
4) Albertus van Wijk, 38 jaar, winkelier, zwager van de bruid
met Leendert Adrianus van STRAATEN, 23 jaar oud, behanger, geboren op 29‑12‑1855 te Gouda, overleden op 06‑09‑1892 te Gouda op 36-jarige leeftijd, uittreksel in archief. Zoon van Damas van STRAATEN, behanger, en Ottolina Helena HAGEMAN.
Uit dit huwelijk:
1.
Damas, geboren op 07‑09‑1879 te Gouda, overleden op 25‑12‑1945 te Gouda op 66-jarige leeftijd.
2.
Johannes, geboren circa 1881 te Gouda.
Gehuwd op 17‑08‑1912 te Bemmel, gescheiden na 14 jaar op 10‑01‑1927 te Rotterdam van Barbara Paulina Wilhelmina van BINSBERGEN, geboren circa 1885 te Alphen en Riel, dochter van Gesinus van BINSBERGEN en Maria Elisabeth de GRAAFF.
3.
Jacobus Gerardus, geboren op 10‑05‑1891 te Gouda, uittreksel in archief.

X.43
Maria Christina BOER, geboren op 02‑04‑1850 te Nieuwendam, overleden op 27‑03‑1935 te Amsterdam op 84-jarige leeftijd, dochter van Arie BOER, vleeshouwer (1854) koetsier, logement- en stalhouder (1863), en Johanna Elisabeth VUIJK (zie IX.38).
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 12‑09‑1872 te Buiksloot met Tijmen Sijmen GROOT, fabrikant (1872), geboren circa 1848 te Buiksloot, overleden voor 1883, zoon van Sijmen GROOT, fabrikant, en Metje EKELMANS.
Gehuwd (2) op 33-jarige leeftijd op 30‑08‑1883 te Amsterdam met Willem Johannes VUIJK, 28 jaar oud (zie X.46).
Uit het eerste huwelijk:
1.
Metje, geboren op 20‑04‑1875 te Buiksloot.
2.
Timon Sijmen, geboren op 30‑10‑1876 te Buiksloot.
Uit het tweede huwelijk:
3.
Johannes (zie XI.43).
4.
Willem Johannes, geboren op 07‑06‑1886 te Amsterdam, overleden op 20‑11‑1886 te Amsterdam, 166 dagen oud.

X.46
Willem Johannes VUIJK, architect, geboren op 09‑02‑1855 te Purmerend (gezindte: Evang.Luth.), overleden op 10‑02‑1918 te 's-Gravenhage op 63-jarige leeftijd. Komt voor in de militieregisters van Purmerend.
Stamregister studenten blz.10, toelatingsexamen 02-10-1873, vertrekdatum 1877 W.J. Vuyk, (Noord-Hollands Archief).
Op 6-2-1858 vennootschap tot het ontwerpen, uitvoeren en administreren van bouwwwerken, aangegaan met Paul Frederik van Rossem.
Gezinskaart Amsterdam (in archief): 16-3-1905 Honings(?)laan 22 met inwonende moeder van wijlen de eerste man van zijn vrouw, 5-1-1917 naar Zandvoort, Boulevard de Favauge 9.
Het architectenduo Van Rossum en Vuyk ontwierpen in 1893 de nieuwe rijstpakhuizen te Wormerveer voor de firma J.A. Laan. Daarvoor hadden zij het hoofdkantoor aan de Zaanweg te Wormerveer voor dezelfde ondernemening ontworpen. Voor grote bedrijfspanden bij collega's werd besloten een sprinkler installatie aan te brengen. De watertoren daarvoor werd eveneens door dit architectenduo ontworpen.
Zoon van Cornelis Cornelisz VUIJK (zie IX.44) en Fredrika Carolina VEENENDAAL, societeithoudsster (1861-1876).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 30‑08‑1883 te Amsterdam met Maria Christina BOER, 33 jaar oud (zie X.43). {Zij was eerder gehuwd op 22-jarige leeftijd op 12‑09‑1872 te Buiksloot met Tijmen Sijmen GROOT, fabrikant (1872), geboren circa 1848 te Buiksloot, overleden voor 1883, zoon van Sijmen GROOT, fabrikant, en Metje EKELMANS.}
Uit dit huwelijk: 2 kinderen (zie onder X.43).

XI.10
Johannes VUIJK, bakker, geboren op 31‑05‑1869 te 's-Gravenhage, overleden op 05‑03‑1946 te Gouda op 76-jarige leeftijd, zoon van Hendrik VUIJK (zie X.26) en Johanna Wilhelmina COENRAADS.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 22‑02‑1893 te Gouda met Helena RUIS, 27 jaar oud, geboren op 11‑01‑1866 te Gouda, overleden op 15‑08‑1932 te Gouda op 66-jarige leeftijd, dochter van Martinus RUIS en Adriana de BRUIJN.
Uit dit huwelijk:
1.
Hendrik, broodbakker, geboren op 08‑12‑1893 te Gouda, overleden 1967 (gezinskaart in archief).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 07‑04‑1920 te Gouda met Susanne Adriana VERBOOM, geboren circa 1895, overleden op 17‑01‑1964 te Gouda, dochter van Willem VERBOOM en Martje Johanna NIEUWOLDA.
2.
Adriana, geboren 1896 te Gouda, overleden op 19‑05‑1907 te Gouda.
3.
Johanna Wilhelmina, geboren 1897, overleden 1983.
4.
Martinus (zie XII.5).
5.
Helena, geboren 1900 te Gouda, overleden op 30‑07‑1939 te Amersfoort. Overlijdensakte Gouda nr.232 d.d. 2-8-1939.
6.
Johannes, geboren 1902 te Gouda, overleden op 01‑05‑1902 te Gouda.
7.
Dirkje, geboren 1903, overleden 1989.
8.
Johanna, geboren 1905 te Gouda, overleden op 22‑03‑1905 te Gouda.
9.
Adriana, geboren 1907 te Gouda, overleden op 23‑06‑1907 om 293 uur te Gouda.

XI.13
Cornelis Hendrikszn VUIJK, geboren circa 1871 te 's-Gravenhage, zoon van Hendrik VUIJK (zie X.26) en Johanna Wilhelmina COENRAADS.
Gehuwd op 22‑02‑1893 te Gouda, bron: genlias (kopie in archief) in attchief) met Helena RUIS, geboren circa 1863 te Gouda, dochter van Martinus RUIS en Adriana de BRUIJN.
Uit dit huwelijk:
1.
Martinus, geboren circa 1899 te Gouda.
Gehuwd 19071922 te Gouda, bron: genlias (kopie in archief) met Alida den OS, geboren circa 1900 te Gouda.

XI.15
Roelof Jacob VUIJK, geboren op 12‑09‑1872 te 's-Gravenhage, overleden op 09‑10‑1947 te Gouda op 75-jarige leeftijd, begraven op 14‑10‑1947 te Akg.Begraafplaats te Gouda. Omschrijving graf, volgnr. C ggg 6: Bedekking staande steen, stenen banden 100x50 hardsteen. Latijn schrift, verheven: "Psalm 116:4 ber. (Rustplaats van) Roelof Jacob Vuijk - geb. 2 sept. 1872 - overl. 9 oct. 1947. Zoon van Hendrik VUIJK (zie X.26) en Johanna Wilhelmina COENRAADS.
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 04‑07‑1900 te Gouda met Dirkje KELDER, geboren circa 1873 te Zaandijk, overleden voor 1911, dochter van Jacob KELDER en Dirkje KNAAP.
Gehuwd (2) op 38-jarige leeftijd op 05‑07‑1911 te Gouda met Cornelia van DIJK, geboren circa 1884 te Waddinxveen, overleden voor 1920, dochter van Adrianus van DIJK en Neeltje VERSCHUUR.
Gehuwd (3) op 47-jarige leeftijd op 01‑09‑1920 te Gouda met Jurriana Elizabeth RELANDER, geboren circa 1880, overleden op 21‑01‑1961 te Gouda, begraven op 25‑01‑1961 te Alg.Begraafplaats "IJsselhof" te Gouda.
Uit het derde huwelijk:
1.
Hendrik, geboren na 1919.
2.
Neeltje, geboren na 1919.

XI.22
Johanna VUIJK, winkelierse, geboren op 27‑05‑1877 te Gouda, overleden op 13‑11‑1963 te Gouda op 86-jarige leeftijd (gezinskaart in archief), dochter van Hendrik VUIJK (zie X.26) en Johanna Wilhelmina COENRAADS.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 27‑06‑1900 (kopie in archief) met Jacob SLUITER, 22 jaar oud, vuurwerker, geboren op 07‑12‑1877 te Gouda, zoon van Gerrit SLUITER en Dirkje van VLAARDINGEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Gerrit, geboren op 26‑01‑1901 te Rotterdam.
2.
Hendrik, geboren op 16‑06‑1903 te Rotterdam.
3.
Dirkje, geboren op 28‑05‑1910 te Rotterdam.

XI.25
Albertus VUIJK, broodbezorger, geboren op 06‑10‑1881 te Gouda, overleden op 18‑01‑1947 te Gouda op 65-jarige leeftijd, zoon van Hendrik VUIJK (zie X.26) en Johanna Wilhelmina COENRAADS.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 06‑06‑1906 te Gouda met Sophia BROER, 20 jaar oud, geboren op 25‑06‑1885 te Gouda, overleden op 16‑07‑1969 te Gouda op 84-jarige leeftijd, begraven op 19‑07‑1969 te Begraafplaats IJsselhof te Gouda, dochter van Johannes Jacobus BROER en Elisabeth de JONG.
Uit dit huwelijk:
1.
Johanna Wilhelmina, geboren op 25‑10‑1906 te Gouda.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 26‑03‑1930 te Gouda met Pieter Cornelis ter HEEGE, 23 jaar oud, geboren op 24‑12‑1906, overleden op 12‑12‑1961 te Amsterdam op 54-jarige leeftijd, zoon van Pieter Johannes ter HEEGE en Maria Margaretha OUDMAIJER.
2.
Johannes Jacobus, geboren op 26‑12‑1908 te Gouda, overleden op 08‑11‑1965 te Gouda op 56-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 15‑08‑1934 te Gouda met Sanderina Johanna de KROON, 23 jaar oud, geboren op 01‑06‑1911 te Gouda, overleden op 22‑10‑1950 te Gouda op 39-jarige leeftijd, begraven op 26‑10‑1950 te Begraafplaats IJsselhof te Gouda, dochter van Martinus de KROON en Pieternella Catharina JUE.
3.
Hendrik, geboren op 09‑11‑1910 te Gouda.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 03‑03‑1948 te Gouda met Jansje GERRITSEN, 27 jaar oud, geboren op 21‑05‑1920 te Gouda, overleden op 18‑12‑1995 te Gouda op 75-jarige leeftijd.
4.
Albertus (zie XII.25).
5.
Elizabeth (zie XII.28).

XI.28
Johanna Catharina VUIJK, naaister, geboren op 19‑11‑1882 te Gouda, bron: gezinskaart van haar zuster[?] Johanna [nr.8669], dochter van Hendrik VUIJK (zie X.26) en Johanna Wilhelmina COENRAADS.
Samenwonend circa 1900 met NN.
Uit deze relatie:
1.
Jan VUIJK, geboren op 28‑04‑1901 te Rotterdam.

XI.43
Johannes VUIJK, architect, geboren op 05‑07‑1884 te Amsterdam, overleden op 09‑11‑1958 te Velp op 74-jarige leeftijd, student Rechten en Letteren in 1906 bij Rector Magn. Dr. W. Nolen als nr. 5545.(gezinskaart in archief) Vrijgesteld van dienstplicht (militieregister Amsterdam in archief), zoon van Willem Johannes VUIJK (zie X.46) en Maria Christina BOER (zie X.43).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 29‑07‑1909 te Leiden met Josepha Maria Wilhelmina REINKE, 19 jaar oud, geboren op 10‑09‑1889 te Leiden, overleden op 08‑05‑1985 te Velp op 95-jarige leeftijd, dochter van Clemens REINKE en Maria BAUM.
Uit dit huwelijk:
1.
Johanna Maria, verpleegkundige, geboren op 06‑11‑1912 te Veenendaal (gezindte: Ned.Herv.), overleden op 24‑12‑2002 te Philipsburg (St. Maarten) op 90-jarige leeftijd, begraven op 29‑12‑2002 te Philipsburg (St. Maarten) (gezinskaart in archief) In 1937 geëmigreerd naar de Nederlandse Antillen (Curacao).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 10‑06‑1937 te Rotterdam met Dr. Arie van der SAR, 30 jaar oud, geboren op 13‑04‑1907 te Zwartewaal, overleden op 29‑12‑1990 te Philipsburg (St. Maarten) op 83-jarige leeftijd, zoon van Leendert van der SAR en Cornelia van der LELY.

XII.5
Martinus VUIJK, geboren 1899, overleden 1972, zoon van Johannes VUIJK (zie XI.10) en Helena RUIS.
Gehuwd op 19‑07‑1922 te Gouda met Alida den OS, dochter van Jan den OS en Helena RUIS.
Uit dit huwelijk:
1.
Martinus (zie XIII.1).

XII.25
Albertus VUIJK, laborant, geboren op 10‑05‑1913 te Gouda, zoon van Albertus VUIJK (zie XI.25) en Sophia BROER.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 11‑05‑1938 te Gouda met Hillegien GEUKES, 24 jaar oud, geboren op 14‑11‑1913 te Gouda, dochter van Fokko GEUKES en Hillegien BOERMA.
Uit dit huwelijk:
1.
doodgeboren dochter, geboren op 27‑12‑1940 te Gouda, overleden op 27‑12‑1940 te Gouda, 0 dagen oud.
2.
Sophia, geboren op 18‑12‑1941 te Gouda, overleden op 23‑12‑1941 te Gouda, 5 dagen oud.
3.
Sophia, geboren op 24‑01‑1943 te Gouda.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 04‑04‑1968 te Leiderdorp met Driekus den HOLLANDER, 32 jaar oud, geboren op 03‑01‑1936 te Zoeterwoude, zoon van A. den HOLLANDER en A. RIETVELD.
4.
Hillegien, geboren op 17‑11‑1945 te Gouda.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 24‑11‑1971 te Leiderdorp met Johan den HOLLANDER, 26 jaar oud, geboren op 21‑01‑1945 te Zoeterwoude, zoon van A. den HOLLANDER en A. RIETVELD.
5.
Albertus (zie XIII.9).

XII.28
Elizabeth VUIJK, geboren op 10‑03‑1916 te Gouda, dochter van Albertus VUIJK (zie XI.25) en Sophia BROER.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 07‑08‑1940 te Gouda met Adrianus VERHOEF, 23 jaar oud, bedrijfsleider, geboren op 17‑09‑1916, overleden op 26‑04‑1978 te Gouda op 61-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Aart, geboren nov.1946 te Gouda, overleden op 10‑12‑1946 te Gouda.

XIII.1
Martinus VUIJK, geboren na 1900, zoon van Martinus VUIJK (zie XII.5) en Alida den OS.
Gehuwd na 1960 met Roelofje Ruth LUNSHOF, geboren op 18‑10‑1942 te Beilen (Dr,), overleden op 12‑12‑1989 te Hamilton (Ontario Canada) op 47-jarige leeftijd, dochter van Geert LUNSHOF en Geesje WESTERHUIS.
Uit dit huwelijk:
1.
Dean, geboren na 1959.
2.
Leslie (Les), geboren na 1960.
3.
David George (zie XIV.3).
4.
Yvonne, geboren na 1962.

XIII.9
Albertus VUIJK, leraar basisonderwijs/ICt-er, geboren op 09‑02‑1948 te Leiden, gedoopt (Ned.Herv.) op 31‑08‑1969 te Leiden, zoon van Albertus VUIJK (zie XII.25) en Hillegien GEUKES.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 14‑10‑1971 te Leiderdorp met Frederika Thèrése Hubertien van RAEMDONCK, 22 jaar oud, geboren op 17‑05‑1949 te Sorong (Indonesië), gedoopt op 31‑08‑1969 te Leiden, dochter van Arnoldus van RAEMDONCK, technisch medewerker BPM, en Yvonne van ESSEL.
Uit dit huwelijk:
1.
Esther, geboren op 27‑09‑1973 te Ledien, overleden op 28‑09‑1973 te Leiden, 1 dag oud.
2.
Marcus, geboren op 27‑12‑1974 te Leiden.
3.
Jürgen Rudolf, geboren op 05‑06‑1976 te Leiden.
4.
Arnoldus Albertus Ruben, geboren op 29‑03‑1979 te Hardenberg.
5.
Albert Frederik Benjamin, geboren op 01‑09‑1981 te Coevorden.

XIV.3
David George VUIJK, geboren na 1960, zoon van Martinus VUIJK (zie XIII.1) en Roelofje Ruth LUNSHOF.
Gehuwd na 1980 met Teresa Lynn MUYS, dochter van Philippus Gerrit (Phil) MUYS (Muijs) en Frederika FLUIT.
Uit dit huwelijk:
1.
Tyler Phillip, geboren na 1980.
2.
Melissa Ruth, geboren na 1980.


Homepage | E-mail