Namenindex
Aanen
Arie
Arie
Jan
Lourens
Adelaar, den
Gijsbert
Adriaanszn
Cornelis
Adriaensdr
Claesken
Adriaenszn
Adriaen
Aertszn
Allaert
Akker, van den
Arie Cornelis
Dirk Pieter
Albers
Martjen
Alberts
Cornelis
Elisabeth
Albertuszn
Cornelis
Amerongen, van
Jacob
Pietertje
Ariensdr.
Niesje
Baas
Gerrit
Maarten
Niesje
Bakker
Anna
Balm
Bernardus Johannes Hubertus Maria
Baltus
Maria
Bart
Annigje
Bastiaenszn
Philip
Batenburg, van
Anna Maria
Beems
Judith
Bennewitz
Dorothea Hendrika
Berg, van den
Jan
Jannetje
Teuntje
Berkhout
Lena
Marinus
Berman
Alida
Beute
Jan
Klaas Harman
Bezemer
Huibert
Bezuijen
Nelletje
Bilderbeek, van
Bernardus
Willem Johannes
Blijleven
Rijnier
Blokland
Aartje
Hendrik
Blokland, van
Jan
Jan
Bloodshoofd
Adriaantje
Boer
Huig
Johanna
Maria
Trijntje
Boers
Klasina Leuwkje
Willem Cornelis
Bogaard, uit den
Anna
Bogaerdt, van den
Huijbertje
Bolen
Anna
Boomgaard
Gerrit
Boon
Adrianus
Christina
Christina
Willem
Boot
Willem
Willem
Borghouts
Paulus Thomas
Petronella Maria
Bosch
Floris
Jannigje
Bosch, van den
Maria
Bosdriesz
Johanna Barendina
Brack
Maria Cornelia Jacoba
Brand
Dirkje
Dirkje
Brandenburg
Johannes Nicolaas
Johannes Nicolaas
Brandt
Annigje
Grietje
Jan
Bransen
Hendrina Christina
Brekoo
Catharina Maria Theresia
Lambertus
Bruijn, de
Willem
Brunt
Adriana
Burger, den
Alida Maria
Cambier
Sija Diderica
Cliet, van
Cornelia
Cornelisdr
Aaltje
Annichjen
Annigje
Huijbertje
Janniken
Jannitgen
Marrigje
Neeltje
Cornelissen
Jannigje
Marrigje
Cornelisz
Cornelis
Dirk
Corneliszn
Cornelis
Dirk
Jan
Cornoelje
Adriana Cornelia
Deeldekaas (Deelthekaas)
Sijgje
Diepenhorst
Neeltje
Dijk, van
Adriana
Dirkje
Jan
Dils
Joseph Hubert
Josephine Adriana Karolina
Dirckszn
Jan
Jan
Dirks
Martijntje
Dirksdr
Antje
Cornelia
Dirrickgen
Elisabeth
Maria
Trijntgen
Dirksen
Cornelis
Cornelis
Cornelis
Cornelis
Elisabeth
Elisabeth
Maria
Marrigje
Dirksz
Cornelis
Cornelis
Gerrit
Dirkszn
Ary
Cornelis
Gerrit
Jan
Philip
Philip
Pieter
Reyer
Donkelaar, van
Geertje
Dwars
Wilhelmina Maria
Ebes
Eelkjen
Ede, van
J.
Eggink
Antje
Jan
Eijk, van
Nelletje
Pieter
Eijser
Alberdina
Eijzerman
Heiltje
Es, van
Cornelis
Willem
Esveldt
Dirk
Willem
Fluit
Klaasje
Franszn
Laureys
Fruijters
Adrianus
Jochim
Gasbare
Claudia
Gelderblom
Jannigje
Gennip, van
Pieternella
Gerrissen
Antonois Andries
Petrus Adrianus
Gerritsdr
Antje
Gerritszn
Baltus
Giessen, van de
Cornelis
Giessen, van der
Dirkje
Gijsbertszn
Cornelis
Goedhart
Dirk Bastiaanse
Goos
Cornelia
Gorisse
Wouter
Graaf, de
Cornelis
Cornelis
Grauw, de
Jacobus
Johannes
Griep
Judith
Groen
Araentie
Jan
Marrigje
Groos, van
Cornelis
Geetruida Christina
Jacob
Groot, de
Adriaan
Gerrigje
Willem
Grootendorst
Lena Hendrika
Pieter
Haan, den
Marrigje
Neeltje
Willem
Hamer, van den
Cornelia
Hamers
Christina Helena
Johannes Jacobus
Hardevelt, van
Johanna Maria
Harten, van
Cornelia
Cornelis
Maria
Hartog
Frans
Neeltje
Heemskerk
Jannetje
Johannes
Hegger
Euphemia
Heijden, van der
Johanna Maria
Heikoop
Jannetje
Hendricksdr
Dirrickgen
Hendriks
Geertruida Maria
Hendriksen
Catharina Bernardina
Hendrikszn
Joost
Hendrikus
Roelof
Hildebrand
Nicolaas
Hoeflaak
Cornelia
Hoek
NN
Holleman
Geertje
Holster
Maria Hoostens
Hooftman
Jan
Neeltje
Teuni
Teunis
Hooftman Tzn.
Jan
Hoogendijk
Aaltje
Hoogendoorn
C.
Hoogervorst
Pietertje
Hooijdonk, van
Johanna Maria
Hop
Bartha
Hopman
Adrianus Arie
Horst, van der
Elisabeth
Houten, van
Petronella
Houwelingen, van
Arie
Barbera
Geertje
Hoving
Roelfina Annechina
Hulsbos
Christina
Huygensdr
Dirkje
IJdo
Hendrik
Jacobs
Maria
Janning
Bernard Heinrich
Christina Frederika Elisabeth
Jans
Janke
Margriet
Jansdr
Aefgen
Anne
Cunera
Jannigje
Maria
Teuntgen
Trijntgen
Jansz
Arien
Cornelis
Janszn
Claes
Cornelis
Cornelis
Dirck
Leendert
Philippus
Pieter
Willem
Johannesz
Cornelis
Jong, de
Cornelia
Hendrikje Alida
Jannetje Cornelia
Maarten
Willem
Jongejan
Arie
Elizabeth
Jongeneel
Adriana
Ariaentje
Jan
Jongh, de
Cornelis
Lijsje
Kalshoven
Dirkje
Klaasje
Kampsteeg
Paulus
Teunis
Kesting
E.
Kijkuit
Leendert
Magcheltje
Kleijn
Dirk
Klijnstra
Janke
Koning, de
Neeltje
Kooij
Gijsbert
Helena Johanna
Korevaar
Ariaantje
Koster
Grietje
Koster, de
Maartje
Kouwe
Jacob
Magdalena Francina
Kreij, de
Eigje
Jan Cornelis
Pietertje
kroes
Adriana
Kuijper, de
Egbertje
Laan, van der
Annigje
Lammers
Gerrit Jan
Jan Reijerse
Langhout
Johanna
Willem
Leede, de
Cornelia
Leeuw, de
Joseph
Martinus Johannes
Leeuwen, van
Machteltje
Leeuwerik, de
Goris
Wouter
Lelijveld
Antje
Lieskade
Gerrit
Willem
Lijbers
Hendrika
Lomwel, van
Jacob
Jacobus
Lucasdr
Araentie
Maas
Johannes Christiaan Hendrik
Judith
Maat
Johanna
Mallegrom
Cornelia
Mare, de
Jannetje Elisabeth
Mayer
H.
Meijer
Monique
Melszn
Pieter
Metz
Regina Sophia
Meulblok
Philippus
Philippus Jacobus
Mik
Willemina Josina
Mulder
Angenita
Wilhelmina
Nagtegaal
Antje
Harmanus
Nes, van
Arie
Cornelia Adriana
Trijntje
Ninghendr
Griet
Oostenrijk
Arij
Oosthoek
Ariaantje
Oskamp
Elisabeth
Otten
Aleida Maria
Otto
Johannes
Wilhelmina
Ouwens
Leendert
Pleun
Ouwerkerk
Adrianus
Hubertus
Paling
Jan
Pauluszn
Willem
Perk
Arie
Pieter Johannes
Philippusz
Dirk
Philips
Jan
Philipsdr
Anna
Philipszn
Aart
Dirck
Pierhagen
Geertje Adriana
Pieters
Cornelis
Willemtgen
Pieterse
Cornelis
Plat
Judith
Ploeg, van der
Evert
Johannes
Poelje, van
Cornelis
Joris Lambertus
Polssen
Niesje
Poot
Johannes Jacobus
Teunis
Posdijk
P.J.
Post
Jacob
Trijntje
Postma
Annigje
Propstra
Martjen
Raaijmaker
Johannes Quirinus
Martinus
Rabbie
Abraham
Ram
Jantie
Ramp
Christina Jacoba
Ree, van
Arie
Johanna Margaretha
Reen, van
Jan
Roelof
Rensen
Lenie
Reyerszn
Dirk
Rhee, van
Catharina Johanna
Rhijnsburger
Antje
Riet, van 't
Jeuntje
Klaas
Rietveld
Gerrit
Gerrit
Neeltje
Rigcheling
Joost Hendrik
Joost Hendrik
Rijkenberg
Lena Aaltje
Rijlaarsdam
Annigje
Arioda
Cornelis
Rijnsburger
Jannigje
Rijswijk, van
Alida Adriana
Ripmeester
Cornelia
Roelofs
Jan
Roest
Cornelia
Roggeveen
Floris
Jacob Johan
Roos
Maartje
Rooseboom
Hendrik Jean
Henriette Jeanne
Roosendaal
Cornelis
Ros
Gerhardus Johannes
Klaas
Rozendaal
Jannigje
Merrigje
Ruis
Helena
Savenije
Antonius Johannes Franciscus
Helena Elisabeth
Schaaij
Dirk
Hendrik
Schelling, van der
Leuntje
Schieveen, van
Paulus
Schoenmaker
Dorothea Hendrika
Jacobus
Schogt
Alida Geertruida
Schoonhoven, van
Geertruida
Jan
Schotsman
Maria
Simons
Martinus
Theodorus Marinus Franciscus
Slaats
Anthony Aartszn
Ariaantje
Teuntje
Slinerland
Agatha
Slob
Arie
Govert
Govert
Sluijs, van der
Cornelia
Gerrit
Smiet
Ferdinand
Willem
Smit
Pieter Theodorus
Willem
Spaan
Mina
Spek
Aart
Spijker
Geerlof Jacobus
Jan
Trijntje
Sprenger
Johannes Petrus
Spruitenburg
Alida Geertruida
Staveren, van
Antje
Catharina
Klazina
Marrigje
Stek
Gerrit
Gijsbert
Stigter
Elberti
Maria
Stout
Annigje
Streefland
Ariaantje
Suyver
Adriana Petronella
Machiel Gerrit Georg
Swaanswijk
Hendrik
Hendrik Fredrik Willem
Swart
Jan
Tang, van der
Cornelis
Tappe
Wilhelmina Christina
Terlouw
Arie Tijs
Jannigje
Theismeijer
Hermanus
Hermanus
Timmer
Kornelis
Maarten
Trapman
Adriana
Hendrik
Treur sr
Reinier
Trompert
Grietje
Jan
Uggelen, van
Peter
Petrus Johannes Jacobus
Uyl, den
Baltus
Janneken
Maria
Vaart, van der
Johannes
Sietske
Veen, van
Magcheltje
Velden, van der
Hermina
Jacobus
Lambertus
Magcheltje
Venstra
Sipkje
Verburg
Maria
Verdam
Hendrik
Marijtje
Verhek
Willigje
Verheuvel
Leendert
Verhoef
Johannes
Johannes
Verhoek
Marretje
Verhoeven
Gozewina
Joacobus
Verhoorn
Pieternella
Verhorst
Pietertje
Vermeulen
Adriana
Adrianus
Vermie
Hermanus Franciscus
Jan
Versluijs
Dirkje
Verspui
Aad
Versteeg
Corstinana Cornelia
Vijver, van der
Jan
Willem
Vinke
Hendrik
Klaas
Vis
Daniƫl
Frederik
Vlasblom
Aart
Teuna Helena
Vlieg
Carolina
Vliet, van
Aantje
Arie
Jacobus
Johanna
Klaas
Simon
Vliet, van de
Hendrik Cornelis
Jacobus Alberts
Vries, de
Boukje
Eelkjen
Hendrik
Neeltje
Vuijk
A.A.
Aaltje
Aaltje
Aart
Aart
Aart
Aart
Aart
Adriana
Adriana
Adriana
Adriana
Adriana
Adriana
Adriana
Adriana Elisabeth
Adriana Elisabeth
Adriana Elizabet
Adriana Johanna
Adriana Wilhelmina
Adrianus
Adrianus
Adrianus
Adrianus
Adrianus
Adrianus
Adrianus
Aefgen
Agnieta
Agnieta
Agnieta Johanna
Albert
Albert
Albert
Albertus
Albertus
Albertus
Albertus
Albertus
Albertus
Albertus
Albertus
Albertus
Albertus
Albertus
Alexander Marcel
Anke Jaqueline
Anna
Anna
Anna Geertruida
Anne
Anne
Annichjen
Annigje
Annigje
Anthonie
Anthony
Anthony
Antie
Antje
Antje
Antje
Antonetta
Antonie
Arie
Arie
Arie Cornelis
Arie Jan
Arien
Arij
Ary
Barend Jan
Bernard Heinrich
C.
Catharina
Catharina Elida
Catharina Johanna
Catharina Johanna
Catharina Johanna
Catharina Johanna
Christina
Christina Cornelia
Christina Hendrika Elisabeth
Claes
Cornelia
Cornelia
Cornelia
Cornelia Maria
Cornelis
Cornelis
Cornelis
Cornelis
Cornelis
Cornelis
Cornelis
Cornelis
Cornelis
Cornelis
Cornelis
Cornelis
Cornelis
Cornelis
Cornelis
Cornelis
Cornelis
Cornelis
Cornelis
Cornelis
Cornelis
Cornelis
Cornelis
Cornelis
Cornelis Hermanus Maarten
Cornelis Jan
Cunera
Dirck
Dirck
Dirk
Dirk
Dirk
Dirk
Dirk
Dirk
Dirk
Dirk
Dirk
Dirk
Dirk
Dirk
Dirk
Dirk Adrianus
Dirk Arie
Dirk Corneliszn
Dirkje
Dirrickgen
doodgeboren dochter
doodgeboren zoontje
Dorothea Hendrika
Egberta
Egberta
Egberta Maria
Elida Catharina
Elisabeth
Elisabeth
Elisabeth
Elisabeth Antje
Elisabeth Joanna
Elizabeth
Evert
Evert
Evert
Filippus
Filippus
Francina
Francina
Francine
Francine
Geertje
Geertje
Geertje
Geertruida
Gerard
Gerardus
Gerrit
Gerrit
Gerrit
Gerrit
Gerrit Jan
Gosewina
Grietje
Grietje
Grietje
Grietje
Helena Johanna
Hendrik
Hendrik
Hendrik
Hendrika
Hendrika
Hendrika
Hendrikje Alida
Hendrikus
Hendrina Christina
Hermanus
Hermanus Dirk
Hermina
Hermina Hendrina
Hina Lidewij
J.
Jacob
Jacob
Jacob
Jacob
Jacob
Jacoba Hendrika Aria
Jacobus
Jacobus Adrianus
Jacobus Johannes
Jacobus Martinus
Jacobus Martinus
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan Albert
Jan Albert
Jan Albert
Jan Albert
Jan Albert
Jan Albert
Jan Albert
Jan Cornelis
Jan Cornelis
Jan Willem
Jan Willemzn
Janke
Janke Pietertje
Jannetje
Jannetje
Jannetje
Jannigje
Jannigje
Jannigje
Jannigje
Jelle Dankert
Johanna
Johanna Adriana
Johanna Angenieta
Johanna Annigje
Johanna Margaretha
Johannes
Johannes
Johannes
Johannes
Johannes
Johannes
Jozina Catharina
Leendert
Leendert
Leendert
Leendert Johannes
levenloos kind
levenloos kind van Albertus
levenloos kind van Jan
levenloze zoon
Lijsje
Linda Yvette
Louise Roosje
Lucas
Maarten
Maartje
Magcheltje
Magdalena
Magdalena Francina
Magdalena Petronella
Maggeltje
Magteltje
Magteltje
Margje
Maria
Maria
Maria
Maria
Maria
Maria
Maria
Maria
Maria Adriana
Maria Cornelia Jacoba
Maria Feikje
Maria Hendrika
Marijn Tehari
Marinus
Marinus
Marrigje
Marrigje
Marrigje
Marrigje
Marrigje
Marrigje
Marrigje
Martinus
Martinus
Merrigje
Merrigje
Merritje
Neeltje
Neeltje
Neeltje
Neeltje
Neeltje
Neeltje
Neeltje
Neeltje
Neeltje Pietertje
Nicolaas
Niesje
NN
Paulus Theodorus Thomas
Petronella
Petronella Adriana Catharina
Petronella Johanna
Petronella Maria
Philip
Philip
Philippus
Philippus
Philippus
Philippus
Philippus
Philippus
Pieter
Pieter
Pieter
Pieter
Pietertje
Reyer
Saskia Maimiti
Sietske Cornelia
Susanne Adriana
Teuna
Teunis
Teunis
Teunis
Teunis
Teunis
Teunis
Teunis Adrianus
Teunis Adrianus
Teuntgen
Teuntje
Teuntje
Teuntje
Teuntje
Teuntje
Titia Willemijn
Trijntgen
Trijntgen
Trijntje
Trijntje
Trijntje
Willem
Willem
Willem
Willem
Willem
Willem
Willem
Willem
Willem
Willem Frederik
Willem Jan
Willem Teunis
Willemina
Willemina Christina
Willempje Adriana
Wim
Zijgje
Vuik
Trijntje
Vuyk
Aart
Aart
Anthony
Antonie
Ariaantje
Ariaantje
Cornelia
Grietje
Jan
Maria
Marigje
Niesje
Weezel, van
Elizabeth Theodora
Wervelman
Albert
Elisabeth
Wessels
Jannetje Elisabeth Maria
Wetering, van de
Johanna Antonnetta
Wiebrens
Johannes
Wiele, van der
Maria
Wieringen, van
Jan
Karel
Wijk, van
Annigje
Dirk
Neeltje
Wijngaarden, van
Cornelia
Wilde, de
J.J.
Wilge Jac.zn, van
Teunis
Wilgen, van
Antje
Wilhelm
Adriana Johanna Maria
Willems
Cornelis
Winters
Jacoba
Wissink
Hendrika
Zandt, van 't
Engelbert
Jan
Zanen
Aart
Pieter
Zekveld
Nicolaas
Zessen, van
Barend
Zuidhoorn
Ariaantje
Maarten
?
NN
NN
NN