latest update 2019-13-04
Deze site op 13 januari 2019 bijgewerkt

Deze stamboom is uitsluitend bedoeld ter bevordering van de onderlinge communicatie tussen de samensteller en de lezer. Onder geen beding mogen deze gegevens worden gebruikt met het oogmerk geldelijk profijt te verkrijgen. Publicatie van gegevens, waarbij gebruik wordt gemaakt van gegevens uit deze stamboom, dient te geschieden met volledige bronvermelding. Samensteller: Karel Chr. Uittien, J.P. Heyelaan 58, 3842 CL Harderwijk(NL), www.uittien.nl.

voor uitgebreide informatie oven het familiewapen, zie https://www.wazamar.org/Familiewapens-in-de-Nederlanden/Familiewapens/Wapens/Vuijk/familiewapen-VUIJK.htm

Aanzet tot een genealogie VUIJK, VUYK, VUYCK, VUIK en Fuik, omgeving Kralingen.

I.1
Claes Claesz de oude VUIJK, schepen Kralingen tot 1612, geboren voor 1530, overleden op 20‑04‑1613 te Hillegersberg (bron: E-mail Mike Vuyk, sept."97).
Gehuwd voor de kerk voor 1613 met Margriete DIRCX. {Zij is later gehuwd voor de kerk na 1613 met Cornelis Cornelisz BURGER, geboren voor 1593.}
Uit dit huwelijk:
1.
2.
Adriaan Cleasz, geboren voor 1614, bron:e-mail Paul Vuijk 2-12-2007.
3.
Cornelis Claesz, geboren voor 1614.
Gehuwd met Leentge Jansdr.
4.
Marritgen Claesdr, geboren voor 1614.
Gehuwd met Jan Jansz.
5.
Trijntgen Cleasdr, geboren voor 1614.
Gehuwd met Philips Allertsz.
6.
Jan Claesz, geboren voor 1614.
7.
Gerrit Claesz (zie II.10).

II.1
Claes Claesz de jonge VUIJK, schepen Kralingen 1618-1629, geboren voor 1589, overleden 1641 te Kralingen, bron: klapper inv.32 Kralingen. Op verzoek van Cornelis Janssen Nachtegael te Cralingen verklaren Schiltmans Jacobsz, 50 jr out schepen van Schielant , Pieter Leendertsz, 52 jr en Daniël Adryaensz, 44 jr allen wonende te Cralingen dat zij op verzoek van Daniël Gerritsen van Wourden steenhouwer aanwezig zijn geweest bij de secretaris van Crarlingen om landerijen te taxeren ingevolge een proces van Van Wourden tegen Pietertgen Leendersdr weduwe van Jan Cornelisz Nachtegael en haar zoon Cornelis Janssen Nachtegael. De taxatie kon niet doorgaan omdat Claes Claessen Fuyck die ook gevraagd was aanwezig te zijn, niet kwam opdagen. (bron: ONA GA Rotterdam inv.92 verklaring d.d.16-5-1621), zoon van Claes Claesz de oude VUIJK (zie I.1) en Margriete DIRCX.
Gehuwd.
Uit dit huwelijk:
1.
2.
Trijntgen Claes, geboren voor 1650.
Gehuwd met Jan Cornelis van NIEUWERKERCK.
3.
Annetge, overleden na 1641.
Gehuwd met Leendert Pietersz de LANGE, bron: e-mail Paul Vuijk 2-12-2007.

II.10
Gerrit Claesz VUIJK, geboren voor 1614, overleden voor 1666. Gerrit Claesz Vuijck en zijn vrouw Adriaentje Pietersdr, die in Ommoorden onder Hillegersberch wonen en waarvan Adriaentje ziek is, benoemen elkaar tot erfgenaam. De langstlevende moet de kinderen elk 150 gulden geven. (bron: ONA R'dam, inv.260, akte 87 dd 21-2-1636), zoon van Claes Claesz de oude VUIJK (zie I.1) en Margriete DIRCX.
Gehuwd met Adriaentje Pietersdr CLEIJ, overleden na 1636. Ariaentge Pieters, weduwe van Gerrit Claessen Fuyck wonend in Ommoorden in Hillegersberch, benoemt tot haar erfgenamen haar 4 kinderen Claes Gerritsen Fuyck, Diewertge Gerrits Vuyck, Neeltge en Maertge Gerrits. (bron: ONA R'dam, inv.229, akte 89 dd 7-4-1666).
Uit dit huwelijk:
1.
Claes Gerritsz, geboren voor 1660 te Ommoord (Hillegerdberg).
2.
Diewertge Gerritsz, geboren voor 1661 te Ommoord (Hillegersberg).
3.
Neeltge Gerritsz, geboren voor 1662 te Ommoord (Hillegersberg).
4.
Maertge Gerritsz, geboren voor 1664 te Ommoord (Hillegersberg).

III.1
Franck Claesz VUIJK (Vuyck), geboren voor 1609, overleden circa 1641. Oud Notarieel archief Rotterdam:
inv.142, akte 32 d.d. 29-6-1634, blz.58, attestatie of verklaring:
Matijs Claesz, dienaer van justitie in Schielant, 60 jaar, verklaart op verzoek van de dijckgraeff Harman van Wielyck dat hij deposant met harman in Cralingen is geweest. Tijdens een verhoor heeft Aryen Louwen, wonende aldaer bij zijn moeder, bekend dat hij door zijn broer Cors Louwen is geslagen, en met een vork is achtervolgd. Aryen is ontzet door Francq Claesz, zoon can Claes Vuyck. Daarna heeft hij alle ruiten van zijn moeders huis ingeslagen.
inv.142, akte 38 d.d.14-7-1634, blz.67, attestatie of verklaring:
Door Willem Lieseling, 64 jaar, en Matthijs Claesz, 60 jaar, dienaars van justitie in Schielant, wordt een verklaring afgelegd op verzoek van Harman van Wyelijck, bailliu en dijckgraeff van Schielant. Zij hebben van Frank Claesz Vuyck, wonende in het ambacht Cralingen, gehoord dat Aryen Louwen, wonende te Cralingen, door zijn broer Cornelis Louwen achtervolgd werd met een vork. Met het turfschip van voornoemde Franck wist Cornelis te ontkomen naar het land van Cornelis Eeuwotsz. NB: Lieseling tekent als Willem Lysle.
Zoon van Claes Claesz de jonge VUIJK (zie II.1).
Gehuwd voor de kerk vóór 1630 te Hillgersberg met Maertge POUWELSDR, overleden na 1648, dochter van Pouwel ARIENS en Maritgen GERRITSDR. {Zij is later gehuwd voor de kerk op 16‑02‑1648 te Hillegersberg met Cornelis Janszn VERMEULEN, jongeman van Hillegersberg (1637).}
Uit dit huwelijk:
1.
Claes Vranckensz (zie IV.1).
2.
Maertgen Vrancken, geboren 1632 te Kralingen.
Gehuwd voor de kerk op 30‑05‑1660 te Kralingen (Ned.Herv.) met Pieter Cornelisz VERSTOLCK.
3.
Barbertgen Vrancken, gedoopt 1634 te Kralingen, begraven op 27‑05‑1707 te Hilligersberg.
Gehuwd met Dirck Simonsz GENEUGHLIJCK.
4.
Neeltgen Vrancken, geboren 1637, gedoopt 1637 te Kralingen.
Gehuwd met Gerrit Abramsz van OOSTEN.
5.
Diewertgen Vrancken, geboren 1639.
Gehuwd voor de kerk op 01‑01‑1662 te Hillegersberg (Ned.Herv.) met Leendert Pietersz KERCKHOF, geboren voor 1642.

IV.1
Claes Vranckensz VUIJK, bouwman (7-4-1660), geboren circa 1630 te Hilligersberg, overleden ca 1722. Repertorium op de lenen van Honingen 27-3-1672: Cornelis Adriaanszn van Outshoorn, bij dode van zijn broer Adriaan en draagt het leen over aan Claes Franke Fuyk. transportakte 696: Hillegersberg: koopt 2 hont 50 roe land in Wollefoppen van Lenert Corn. Croon
Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.319, akte 214/278, d.d.20-5-1662: Claes Francken Vuijck, wonend op de Wollefoppen te Hillegontsberch bekent schuldig te zijn aan Leendert Pietersz Robbe, wonend te Craelingen. Pieter Leendertsz Kerckhoff (zijn schoonvader) wonend te Omoorden, en Cornelis Jansz Vermeulen, wonend aan der Bregge, beide onder de Ambachte van Hillegontsberch, stellen zich borg.
Zoon van Franck Claesz VUIJK (Vuyck) (zie III.1) en Maertge POUWELSDR.
Gehuwd voor 1660 met Neeltje Pieters KERCKHOF, geboren voor 1640. Repertorium op de lenen van Honingen 25-7-1719: Neeltje Pieters Kerckhoff, bij dode van haar man Claes Francke Fuyk en draagt het leen over aan Cornelis Stolk. Begraven op 05‑12‑1720 te Hillegersberg, in de kerk begraven, kleed van 36 stuivers, classis f. 6.6.-, dochter van Pieter Leenderts KERCKHOF en Maartje CORNELIS.
Uit dit huwelijk:
1.
Maritgen, geboren 1660, gedoopt op 07‑03‑1660 te Hillegersberg.
2.
Vranck, geboren voor 1660.
3.
Jannetge (zie V.4).
4.
Marijtje, geboren 1665, gedoopt op 15‑02‑1665 te Hillegersberg.
Ondertrouwd op 04‑02‑1684 te Hillegersberg, gehuwd voor de kerk op 04‑02‑1684 te Hillegersberg met Pieter Isbrantsz BOS, geboren voor 1664.
6.
Pieter Claasz (zie V.9).
7.
Neeltje, gedoopt (Ned.Herv.) op 15‑05‑1669 te Hillegersberg.
Ondertrouwd op 17‑02‑1696 te Hillegersberg, e-mail Paul Vuijk 2-12-2007 en Digitale Stamboom Gemeente-archief Rotterdam, gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 18‑02‑1696 te Hillegersberg (Ned.Herv.), e-mail Paul Vuijk 2-12-2007 en Digitale Stamboom Gemeente-archief Rotterdam met Huijgh Pietersz SCHOONDER, geboren voor 1676, hij, jongeman, Nieuerkerck en zij: jongedochter, Hillegersberg.

V.4
Jannetge VUIJK, gedoopt op 27‑11‑1661 te Hillegersberg, dochter van Claes Vranckensz VUIJK (zie IV.1) en Neeltje Pieters KERCKHOF.
Ondertrouwd op 26‑01‑1691 te Hillegersberg, gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 28‑02‑1691 te Hillegersberg (Ned.Herv.) met Simon Pietersz HOLLANDER, geboren voor 1671. De "digitale stamboom" van het gemeenterchief Rotterdam vermeldt onder huwelijken Hillegersberg: ondertrouw 26-1-1691 en trouw 18-2-1691: bruigegom Simon Pietersz Hollander, jongeman, Nieuerkerck, bruid Jannetje Claes, jongedochter, wonend aen de Rijkska.
Uit dit huwelijk:
1.
Pieter Simons, gedoopt (Ned.Herv.) op 29‑09‑1702 te Hillegersberg (getuige(n): Maertie Vuijk).

V.8
Maartje Claesdr VUIJK (Fuijck, Vuyck), gedoopt (Ned.Herv.) op 27‑02‑1667 te Hillegersberg, begraven op 21‑02‑1742 te Hillegersberg op 74-jarige leeftijd, dochter van Claes Vranckensz VUIJK (zie IV.1) en Neeltje Pieters KERCKHOF.
Ondertrouwd op 23‑04‑1694 te Hillegersberg, gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 11‑05‑1694 te Rotterdam (Ned.Herv.) met Ary Willemszn Peije HOOGERWAARD, 25 jaar oud, gedoopt op 13‑05‑1668 te Hillegersberg, overleden op 29‑01‑1723 te Hillegersberg op 54-jarige leeftijd, zoon van Willem Peije HOOGERWAARD, arbeider, en Maertie GERRITS, jonge dochter van Kralingen.
Uit dit huwelijk:
1.
Ariaentie, gedoopt (Ned.Herv.) op 11‑07‑1694 te Hilligersberg (getuige(n): Maertie Gerrits).
2.
Neeltie, gedoopt (Ned.Herv.) op 26‑02‑1696 te Hilligersberg (getuige(n): Jannetje Claes Fuijck).
3.
Willemtje, gedoopt (Ned.Herv.) op 01‑01‑1698 te Kralingen.
4.
Maria Ariëns, gedoopt aug. 1699 te Hillegersberg, overleden dec. 1768 te Kralingen.
5.
Klaasie, gedoopt (Ned.Herv.) op 17‑04‑1702 te Hilligersberg (getuige(n): Maria Claas Fuijk).
6.
Grietje (zie VI.8).

V.9
Pieter Claasz VUIJK, geboren nov. 1669, gedoopt (Ned.Herv.) op 24‑11‑1669 te Hillegersberg, begraven op 23‑06‑1745 te Kralingen (ZH), zoon van Claes Vranckensz VUIJK (zie IV.1) en Neeltje Pieters KERCKHOF.
Ondertrouwd (1) op 06‑01‑1696 te Hillegersberg, gehuwd voor de kerk op 25‑02‑1696 te Hillegersberg (Ned.Herv.) met Sara (Saartje) Reijniers (Reugersd) HELDEROP, 27 jaar oud, gedoopt (Ned.Herv.) op 06‑05‑1668 te Ouderkerk a/d IJssel, begraven op 18‑02‑1708 te Hillegersberg op 39-jarige leeftijd, aanvullingen ouders en kinderen, door Paul Vuijk per e-mail d.d.28-1-2008, dochter van Reijnier (Rengert) Pieterszn en Maritje Cornelisdr.
Gehuwd voor de kerk (2) op 20‑01‑1709 te Hillegersberg (Ned.Herv.) met Jannetje Louwerens BRIEL, 32 jaar oud, gedoopt (Ned.Herv.) op 06‑05‑1676 te Moordrecht, begraven op 04‑03‑1763 te Kralingen op 86-jarige leeftijd, dochter van Lourens Corneliszn BRIEL en Leentje JANS.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Klaas (zie VI.9).
2.
Claesje, geboren op 08‑12‑1697 te Kralingen, gedoopt (Ned.Herv.) op 17‑12‑1697 te Kralingen (getuige(n): Cornelis Claas Vuyck en Marytje Vuyck).
3.
Pieter Pieters (zie VI.12).
4.
Marijtje Pietersdr, gedoopt (Ned.Herv.) op 06‑08‑1702 te Bergschenhoek (getuige(n): Reugert Pietersdr en Marijtje Cornelis).
5.
Reugert Pietersdr, gedoopt (Ned.Herv.) op 06‑08‑1702 te Bergschenhoek (getuige(n): Reugert Pieterse en Marijtje Cornelisse), begraven op 19‑08‑1702 te Bergschenhoek, 13 dagen oud.
6.
Neeltje Pietersdr, gedoopt (Ned.Herv.) op 11‑08‑1703 te Bergschenhoek (getuige(n): Cornelis Claasz Vuijk en Jannetje Claasdr Vuijk), begraven op 25‑10‑1711 te Bergschenhoek op 8-jarige leeftijd.
7.
Geertie, geboren 1705, gedoopt (Ned.Herv.) op 08‑02‑1705 te Hillegersberg (getuige(n): Pieter en Leentie Heindrix), begraven op 08‑04‑1706 te Hillegersberg.
Uit het tweede huwelijk:
8.
Sara Pietersdr (zie VI.19).
9.
Louweris Pieterszn (zie VI.20).
10.
Cornelis Pieterszn, geboren 1715, gedoopt (Ned.Herv.) op 16‑06‑1715 te Hillegersberg (getuige(n): Maarte Louwe Briel), overleden voor 1718? ook Kornelis.
11.
Arij Pieterszn, gedoopt (Ned.Herv.) op 05‑02‑1719 te Hillegersberg (getuige(n): Louwersse Briel), overleden voor 1722?

VI.8
Grietje HOOGERWAARD, gedoopt (Ned.Herv.) op 14‑11‑1706 te Kralingen (getuige(n): Jannetje Cornelis Knuyd (Vuijk?)), dochter van Ary Willemszn Peije HOOGERWAARD en Maartje Claesdr VUIJK (Fuijck, Vuyck) (zie V.8).
Ondertrouwd op 20‑08‑1727 te Hillegersberg, gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 14‑09‑1727 te Capelle a/d IJssel met Jan Ariens KRIJGSMAN, 23 jaar oud, gedoopt op 30‑03‑1704 te Zevenhuizen (Z-H), overleden op 23‑05‑1772 te Capelle a/d IJssel op 68-jarige leeftijd, zoon van Arij Pieters KRIJGSMAN en Diewertje Ariens ROOSTER, krijgen 10 kinderen.
Uit dit huwelijk:
1.
Diewertje (zie VII.1).

VI.9
Klaas VUIJK, geboren 1696, gedoopt (Ned.Herv.) op 12‑08‑1696 te Bergschenhoek, begraven op 02‑01‑1784 te Kralingen, zoon van Pieter Claasz VUIJK (zie V.9) en Sara (Saartje) Reijniers (Reugersd) HELDEROP.
Gehuwd voor de kerk op 08‑02‑1739 te Kralingen (Ned.Herv.) met Maria (Marytje) Peije HOOGERWAART, 25 jaar oud, gedoopt (Ned.Herv.) op 17‑09‑1713 te Kralingen (getuige(n): Marietje Hoogerwaard), begraven op 20‑09‑1785 te Kralingen op 72-jarige leeftijd, dochter van Peijen Ariens HOOGERWAART, turf- en veenmaker, en Aagje Davids LEEFLANG.
Uit dit huwelijk:
1.
Peije, geboren 1739, gedoopt op 25‑12‑1739 te Kralingen (getuige(n): Aagje Davids Leeflang).
2.
Sara, gedoopt (Ned.Herv.) op 30‑07‑1741 te Kralingen (getuige(n): Jannitja Jans Voormij).
3.
Pieter Claasz (zie VII.4).
4.
Cornelis Claasz (zie VII.7).
5.
Aegje, gedoopt (Ned.Herv.) op 23‑07‑1747 te Kralingen (getuige(n): Aegje Leeflang).
6.
Maria Klaasz (zie VII.11).
7.
Arij (zie VII.13).
8.
Klaas Klaasz (zie VII.14).
9.
Aegje, gedoopt (Ned.Herv.) op 10‑04‑1757 te Kralingen (getuige(n): Neeltje Hoogerwaert).
10.
Jan, geboren 1758, gedoopt (Ned.Herv.) op 19‑11‑1758 te Kralingen (getuige(n): Johanna van Duren), overleden op 10‑03‑1828 te Boskoop.

VI.12
Pieter Pieters VUIJK, geboren 1699, gedoopt (Ned.Herv.) op 13‑12‑1699 te Hillegersberg (getuige(n): Cornelis Claese Vuijk en Neeltie Pieters Kerkhoff), begraven op 21‑02‑1788 te Kralingen (ZH), zoon van Pieter Claasz VUIJK (zie V.9) en Sara (Saartje) Reijniers (Reugersd) HELDEROP.
Ondertrouwd op 29‑11‑1726 te Kralingen (ZH), gehuwd voor de kerk op 15‑12‑1726 te Kralingen (ZH) (Ned.Herv.) met Jannetje Jans VERMEIJ, 24 jaar oud, gedoopt (Ned.Herv.) op 25‑12‑1701 te Kralingen (ZH), begraven op 13‑05‑1774 te Kralingen (ZH) op 72-jarige leeftijd, dochter van Jan Huijgens VERMEIJ en Maartje Jans SLOBBE.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan Pieters, geboren 1727, gedoopt (Ned.Herv.) op 20‑07‑1727 te Kralingen (ZH) (getuige(n): Lena Jans Vermey), overleden voor 1728.
2.
Jan Pieters, geboren 1728, gedoopt (Ned.Herv.) op 26‑09‑1728 te Kralingen (ZH) (getuige(n): Lena Jans Vermey).
3.
Pieter Pieters (zie VII.20).
4.
Cornelis Pieters (zie VII.22).
5.
Arij Pieters (Fuik) (zie VII.23).
6.
Leendert Pieters, geboren 1739, gedoopt (Ned.Herv.) op 06‑12‑1739 te Kralingen (ZH), overleden voor 1742.
7.
Maria Pieters, geboren 1739, gedoopt (Ned.Herv.) op 06‑12‑1739 te Kralingen (ZH).
8.
Leendert (zie VII.27).

VI.19
Sara Pietersdr VUIJK, gedoopt (Ned.Herv.) op 09‑06‑1709 te Hillegersberg (getuige(n): Maertie Briel), dochter van Pieter Claasz VUIJK (zie V.9) en Jannetje Louwerens BRIEL.
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 23‑03‑1732 te Bergambacht met Dirck Jansz van ZWOL, geboren voor 1714.
Uit dit huwelijk:
1.
Pieternella, gedoopt (Ned.Herv.) op 14‑03‑1734 te Kralingen (getuige(n): Marytje van Dijck).

VI.20
Louweris Pieterszn VUIJK, geboren 1711, gedoopt (Ned.Herv.) op 26‑12‑1711 te Hillegersberg (getuige(n): Maartie Louweris), overleden op 25‑05‑1760 te Kralingen, zoon van Pieter Claasz VUIJK (zie V.9) en Jannetje Louwerens BRIEL.
Gehuwd voor de kerk op 30‑01‑1733 te Kralingen (Ned.Herv.) met Francijntje Ziersdr KLINKERT, 21 jaar oud, gedoopt op 16‑09‑1711 te Hillegersberg, overleden op 16‑08‑1783 te Kralingen op 71-jarige leeftijd, dochter van Sier Arienszn KLINKERT en Marijtje Jacobs EDELMAN, ambachtsvrouw.
Uit dit huwelijk:
1.
Jannetje Lourensdr, gedoopt (Ned.Herv.) op 01‑01‑1734 te Kralingen (getuige(n): Jannetje Louwe Briel), begraven op 13‑05‑1796 te Hillegersberg op 62-jarige leeftijd.
2.
Zier (Sier), geboren 1736, gedoopt (Ned.Herv.) op 12‑08‑1736 te Kralingen (getuige(n): Marytje Klinkert).
3.
Maria Lourens (zie VII.33).
4.
Zier Lourens, geboren 1738, gedoopt (Ned.Herv.) op 29‑06‑1738 te Kralingen (getuige(n): Maria Siere Klinkert).
5.
Zier Lourens, gedoopt (Ned.Herv.) op 14‑08‑1740 te Kralingen (getuige(n): Maria Jacobs Edelman).
6.
7.
Maria Lourens, geboren 1744, gedoopt (Ned.Herv.) op 31‑03‑1744 te Kralingen (getuige(n): Annyntje Dirks Schoon).
8.
Pieter Lourens, geboren 1746, gedoopt (Ned.Herv.) op 14‑08‑1746 te Kralingen (getuige(n): Marytje Hoogerwaert).
9.
Dirk Lourens, gedoopt (Ned.Herv.) op 10‑08‑1749 te Kralingen (getuige(n): Maria Siers Klinkert).
10.
Arie Lourens (zie VII.41).
11.
Dirk, gedoopt (Ned.Herv.) op 08‑10‑1752 te Kralingen (getuige(n): Maria Siers Klinkert).
12.
Jan, geboren 1754, gedoopt (Ned.Herv.) op 28‑07‑1754 te Kralingen (getuige(n): Maria Klinkert).
13.
Jannigje, gedoopt (Ned.Herv.) op 05‑10‑1755 te Kralingen (getuige(n): Maria Hoogwaert en Jannitje Korsse).
14.
Neeltje, gedoopt (Ned.Herv.) op 05‑10‑1755 te Kralingen (getuige(n): Maria Hoogwaert en Jannitje Korsse).
15.
Francijntje Lourens, geboren voor 1757 te Kralingen, http://monden.nu/Groeneweg/GenealogieCrijnJanszGroeneweg.htm:
Cornelis Groeneweg geb. 08-09-1776 Overschie trouwt x 23-06-1799 Kralingen met Francijntje Lourens Vuijk geb. Kralingen (vóór 1780)
Uit dit huwelijk:
1.Pieter Groeneweg * 01-01-1800 Kralingen
2.Johanna Groeneweg * 16-04-1801 Kralingen
3.Neeltje Groeneweg * 06-04-1804 Kralingen
4.Pietertje Groeneweg * 11-01-1807 Kralingen
5.Arie Groeneweg * 11-04-1810 Kralingen
6.Pieter Groeneweg * 02-05-1813 Kralingen
7.Louwrens Groeneweg * 28-11-1816 Kralingen
8.Pieter Groeneweg * 12-02-1822 Kralingen.


VII.1
Diewertje KRIJGSMAN, geboren op 25‑05‑1732 te Zevenhuizen (Z-H), gedoopt op 01‑06‑1732 te Zevenhuizen (Z-H), overleden op 30‑05‑1807 te Kralingen (Z-H) op 75-jarige leeftijd, begraven op 04‑06‑1807 te Kralingen (Z-H), dochter van Jan Ariens KRIJGSMAN en Grietje HOOGERWAARD (zie VI.8).
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 07‑12‑1755 te Kralingen (ZH) (Ned.Herv.) met Cornelis Pieters VUIJK (zie VII.22).
Uit dit huwelijk:
1.
Jan (zie VIII.1).
2.
Gerrit, gedoopt (Ned.Herv.) op 10‑04‑1757 te Kralingen (ZH) (getuige(n): Maertje Krijgsman).
3.
Grietje Pieters, geboren 1759, gedoopt op 06‑05‑1759 te Hillgersberg.
4.
Pietertje (zie VIII.6).

VII.4
Pieter Claasz VUIJK, veenman, gedoopt (Ned.Herv.) op 14‑06‑1744 te Kralingen (getuige(n): Jannitje Jans Vermey), begraven op 23‑10‑1811 te Overschie op 67-jarige leeftijd, zoon van Klaas VUIJK (zie VI.9) en Maria (Marytje) Peije HOOGERWAART.
Ondertrouwd (1) op 18‑07‑1778 te Berkel, gehuwd voor de kerk op 34-jarige leeftijd op 09‑08‑1778 te Berkel (Ned.Herv.) met Klaasje Gerrits HEUS, gedoopt te Berkel, begraven op 15‑11‑1784 te Kralingen.
Ondertrouwd (2) op 15‑04‑1785 te Hillegersberg, gehuwd voor de kerk op 40-jarige leeftijd op 05‑05‑1785 te Hillegersberg (Ned.Herv.) met Elisabeth KERSTEN, 31 jaar oud, gedoopt (Ned.Herv.) op 05‑08‑1753 te Hillegersberg, dochter van Jan Hendrik KERSTEN, Gerechtsbode Ambacht van Hillegersberg en Rotterdam sinds 1752, en Anna Catharina BUT.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Maria (zie VIII.8).
2.
Klaas (zie VIII.9).
3.
Gerrit, gedoopt (Ned.Herv.) op 08‑06‑1783 te Kralingen (getuige(n): Antje Gerrits Heus), begraven op 26‑06‑1783 te Kralingen, 18 dagen oud.
Uit het tweede huwelijk:
4.
Catharina (zie VIII.12).
5.
Aagjte, geboren 1787, gedoopt (Ned.Herv.) op 24‑06‑1787 te Kralingen.
6.
Jan, geboren op 15‑07‑1793 te Overschie, gedoopt (Ned.Herv.) op 21‑07‑1793 te Overschie.

VII.7
Cornelis Claasz VUIJK, geboren okt. 1745, gedoopt (Ned.Herv.) op 31‑10‑1745 te Kralingen (getuige(n): Aegje Leeflang), overleden op 29‑01‑1809 te Rotterdam, begraven op 02‑02‑1809 te Rotterdam. Pieter van Baalen, Pieter Kleyweg en Pieter Slobbe uit naam van Ingetje Elzemans, weduwe van Cornelis Vuyk verkopen huis en erve staande in het noordeinde te Berkel en niet verkocht, aangedamd land aan Jan Post, land en water aan Jan Janse Boer en Jan Stappert, huis en erve aan de Lede in de polder van Berkel aan Isaac Bon uit Pijnacker, veen en aangedamd land in Pijnacker aan Willem Wijnaendts, aandammingen in polder van Delfgaauw in Abtsregt aan Isaac Bon en Pieter Maatje.
Begrensd door Delfweg, Ary van de Leur, Pieter Hogerbrugge, Jan en Hendrik Heynsbroek, Michiel Rodenburg, Willem Suurmondt en Doenkade.
Borgen zijn Willem Wijnaendts, Michiel van der Laan.
Begrensd door Reinier de Heer, Arend Franke van der Burg, Isaac Moleman, Jacob en Antje van der Poel, Leendert en Jan van Puffelen, Kornelis van der Hoek, Jan Stappert, R.C. kerk, Jan Klos, Ledeweg, Hendrik Maatje, Gerrit Bon, Pye Duivestein, Pieter Maatje, Roel Hogervorst. Hof van Delft, Jan Bon, Pieter van Eik, Jan Kornelis van Eik, Leendert van Puffelen, Leendert Zuidgeest, Matthijs Olymans.
Borgen zijn Reinier de Heer te Berkel en Jan Boekamp te Pijnacker, Arend Franke van der Burg en Gerrit de Groot, Gerrit Bon uit Pijnakker (bron: OV Ambacht Overschie inv.379 d.d.21-3-1810)
, zoon van Klaas VUIJK (zie VI.9) en Maria (Marytje) Peije HOOGERWAART.
Ondertrouwd op 31‑10‑1773 te Rotterdam, gehuwd voor de kerk op 14‑11‑1773 te Rotterdam (Ned.Herv.) met Ingetje Floris ELSEMANS, 20 jaar oud, gedoopt (Ned.Herv.) op 12‑08‑1753 te Rotterdam, overleden op 10‑07‑1821 te Rotterdam op 67-jarige leeftijd. Oud Rechterlijk Archief Overschie inv.379, akte 136 d.d.21-3-1810 blz.461, veiling: Pieter van Baalen, Pieter Kleyweg en Pieter Slobbe uit naam van Ingetje Elzemans, weduwe van Cornelis Vuyk, verkopen land gelegen in de polder Zestienhoven, aan Pieter Hogerbrugge.
Johannes Nijgh, notaris te Rotterdam, gevolmachtigde van Pieter Vuyk en Pieter van Baalen, Pieter Kleyweg en Pieter Slobbe uit naam van Ingetje Elzemans, weduwe van Cornelis Vuyk, verkopen huis en erve staande in het Noordeinde te Berkel en niet verkocht, aangedamd land aan Jan Prost, land en water aan Jan Janse Boer en Jan Stappert, huis en erve aan de lede in de polder van Berkel aan Isaac Bon uit Pijnacker, enz. enz.
Dochter van Floris Pieterse ELSEMANS en Aaltje Ariense SCHENK.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria (zie VIII.15).
2.
Aaltje (zie VIII.17).
3.
Klaas (zie VIII.18).
4.
Anna, gedoopt (Ned.Herv.) op 21‑10‑1781 te Rotterdam, begraven op 16‑03‑1782 te Rotterdam, 146 dagen oud.
5.
Floris (zie VIII.21).
6.
Peijen, gedoopt (Ned.Herv.) op 11‑04‑1784 te Rotterdam, begraven op 16‑09‑1784 te Rotterdam, 158 dagen oud.
7.
Johanna, gedoopt (Ned.Herv.) op 05‑06‑1785 te Rotterdam, begraven op 09‑06‑1785 te Rotterdam, 4 dagen oud.
8.
Peijen, gedoopt (Ned.Herv.) op 30‑11‑1786 te Rotterdam, begraven op 08‑02‑1787 te Rotterdam, 70 dagen oud.
9.
Arij (zie VIII.26).
10.
Peijen, gedoopt (Ned.Herv.) op 21‑09‑1790 te Rotterdam, begraven op 11‑10‑1790 te Rotterdam, 20 dagen oud.
11.
Johanna, gedoopt (Ned.Herv.) op 21‑09‑1790 te Rotterdam, overleden op 06‑02‑1791 te Rotterdam, 138 dagen oud, begraven op 10‑02‑1791 te Rotterdam.
12.
Sara (zie VIII.32).
13.
Johanna, geboren op 09‑04‑1794 te Rotterdam, gedoopt (Ned.Herv.) op 14‑04‑1794 te Rotterdam, overleden op 26‑05‑1821 te Rotterdam op 27-jarige leeftijd.
14.
Pieter, geboren op 29‑04‑1796 te Rotterdam, gedoopt (Ned.Herv.) op 08‑05‑1796 te Rotterdam, overleden op 13‑05‑1796 te Rotterdam, 14 dagen oud, begraven op 17‑05‑1796 te Rotterdam.
15.
Pieter, landmeter te Nieuwerkerk a/d IJssel, geboren na 1797, overleden na 1820.

VII.11
Maria Klaasz VUIJK, geboren 1749, gedoopt (Ned.Herv.) op 18‑05‑1749 te Kralingen (getuige(n): Aegje Leeflang), overleden op 18‑03‑1840 te Rotterdam. Archief Kralingen inv.45 folio 303: Erfgenaam van Job Blesgraaf (zie testa- ment 8.3.1774 notais Maarten van Donk) nu huisvrouw van Gilles Kersten. Gift dd 29.10.1802, dochter van Klaas VUIJK (zie VI.9) en Maria (Marytje) Peije HOOGERWAART.
Gehuwd voor de kerk (1) op 06‑02‑1774 met Klaas BLESGRAAFF, geboren voor 1754.
Gehuwd voor de kerk (2) op 03‑11‑1782 te Kralingen (Ned.Herv.) met Gillis KERSTEN, 25 jaar oud, gedoopt (Ned.Herv.) op 16‑01‑1757 te Hillegersberg, zoon van Jan Hendrik KERSTEN, Gerechtsbode Ambacht van Hillegersberg en Rotterdam sinds 1752, en Anna Catharina BUT.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Klaas (zie VIII.36).
2.
Peye, gedoopt (Ned.Herv.) op 13‑10‑1776 te Kralingen (getuige(n): Maria Hoogerwaardt).
3.
Anna, gedoopt (Ned.Herv.) op 11‑07‑1779 te Kralingen (getuige(n): Jannitje Blesgraef).
Uit het tweede huwelijk:
4.
Jan, gedoopt (Ned.Herv.) op 02‑05‑1784 te Kralingen (getuige(n): Anna Catharina But).
5.
Maria, gedoopt (Ned.Herv.) op 24‑09‑1786 te Kralingen (getuige(n): Jannetje Pieters Vuyk).
6.
Gillis, geboren voor 1800.
Gehuwd op 21‑07‑1821 te Monster met Jacoba KERSTEN, 28 jaar oud, geboren op 16‑07‑1793 te Haarlem, dochter van Hendrik KERSTEN en Cornelia TOPAS.

VII.13
Arij VUIJK, gedoopt (Ned.Herv.) op 11‑06‑1752 te Kralingen (getuige(n): Grietje Romijn), overleden op 07‑07‑1811 te Kralingen op 59-jarige leeftijd. Arch.Kralingen inv.49 folio 326 schuldbrief dd 29.3.1782: Schuldig aan zijn vader Klaas Vuyk f.3.480,20 met 2,5% rente. Onderpand: negen akkers, veenland en water ca 423 roeden tudden de kade en lage kade. Ingelost 17.10.1810. Getuige: Gilles Kersten (zwager) Kralingen inv.47 folio 74 Schuldbrief dd 17-4-1810. Schuldig aan Gilles Kersten f.900,00, zoon van Klaas VUIJK (zie VI.9) en Maria (Marytje) Peije HOOGERWAART.
Ondertrouwd op 22‑10‑1779 te Kralingen, gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 14‑11‑1779 te Kralingen (Ned.Herv.) met Jannitje Pieters VUIJK (zie VIII.65).
Uit dit huwelijk:
1.
Maria Arys, geboren 1772, gedoopt (Ned.Herv.) op 29‑12‑1772 te Kralingen (getuige(n): Marytje Hoogerwaert).
2.
Maria Arys, geboren op 23‑12‑1781 te Kralingen, gedoopt op 29‑12‑1781 te Kralingen (getuige(n): Marytje Hoogerwaert).
3.
Klaas Arys, geboren 1786, gedoopt (Ned.Herv.) op 13‑08‑1786 te Kralingen (getuige(n): Maria Vuyk).
4.
Klaas Arys, geboren 1794, gedoopt (Ned.Herv.) op 16‑03‑1794 te Kralingen (getuige(n): Maria Klaas Vuyk).
5.
Maria Arys, geboren op 25‑05‑1799 te Kralingen, gedoopt (Ned.Herv.) op 02‑06‑1799 te Kralingen (getuige(n): Maria Vuyk).

VII.14
Klaas Klaasz VUIJK, gedoopt (Ned.Herv.) op 02‑12‑1753 te Kralingen (getuige(n): Francyntje Klinkert), begraven op 29‑09‑1806 te Hillegersberg op 52-jarige leeftijd, kopie in archief. Bij notaris J. de Groot Stiffry passeren twee hypotheekbrieven. Eén van 2000 gulden ten laste van Theunis de Geus en één ten behoeve van Jan Kleyweg uit Rotterdam op een partij land van 6 morgen in de Spaanse Polder.
Twee van 600 gulden ten laste van Klaas Vuik en ten behoeve van Hieronimus Ledeboer wonend te Rotterdam op een huis en erve aan het Zestienhovense Verlaat. (bron:OV Ambacht Overschie, inv.386, dd 24-8-1806)
, zoon van Klaas VUIJK (zie VI.9) en Maria (Marytje) Peije HOOGERWAART.
Ondertrouwd op 28‑09‑1782 te Hillegersberg, gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 20‑10‑1782 te Hillegersberg (Ned.Herv.) met Aaltje Leenderts van der VOORN, 24 jaar oud, gedoopt op 15‑10‑1758 te Bleiswijk (getuige(n): Gerritje van der Voorn), kopie doop in archief. Overleden na 1838. In 1838 woonachtig in Nieuwerkerk óp de IJssel. Dochter van Leendert van der VOORN en Marij GLANSDORP.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria (zie VIII.49).
2.
Leendert Klaasz (zie VIII.50).
3.
Klaas Klaasze (Fuik) (zie VIII.53).
4.
Grietje Margaretha (zie VIII.56).
5.
Pieter (zie VIII.57).
6.
Sara (zie VIII.60).
7.
Elisabeth Klaasdr (zie VIII.62).
8.
Aagje (zie VIII.64).

VII.20
Pieter Pieters VUIJK, geboren 1730, gedoopt (Ned.Herv.) op 22‑01‑1730 te Kralingen (ZH), zoon van Pieter Pieters VUIJK (zie VI.12) en Jannetje Jans VERMEIJ.
Ondertrouwd op 04‑02‑1757 te Kralingen, gehuwd voor de kerk op 27‑02‑1757 te Kralingen met Araentje Leenderts KLEY, gedoopt voor 1735 te Kralingen.
Uit dit huwelijk:
1.
Jannitje Pieters (zie VIII.65).
2.
Leendert Pieters, gedoopt (Ned.Herv.) op 29‑10‑1758 te Kralingen (getuige(n): Cornelia Kley).
3.
Pieter Pieters, geboren 1759, gedoopt op 26‑12‑1759 te Kralingen (getuige(n): Sara Fuyk).

VII.22
Cornelis Pieters VUIJK, geboren 1731, gedoopt (Ned.Herv.) op 06‑05‑1731 te Kralingen (ZH), begraven op 30‑12‑1796 te Kralingen (ZH), zoon van Pieter Pieters VUIJK (zie VI.12) en Jannetje Jans VERMEIJ.
Gehuwd voor de kerk op 07‑12‑1755 te Kralingen (ZH) (Ned.Herv.) met Diewertje KRIJGSMAN, 23 jaar oud (zie VII.1).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen (zie onder VII.1).

VII.23
Arij Pieters VUIJK (Fuik), gedoopt (Ned.Herv.) op 05‑12‑1734 te Hillegersberg (ZH), overleden na 1778, zoon van Pieter Pieters VUIJK (zie VI.12) en Jannetje Jans VERMEIJ.
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 14‑03‑1762 te Kralingen met Ariaantje Leenderts VISSER, geboren voor 1742.
Uit dit huwelijk:
1.
Pieter Arys, geboren 1763, gedoopt (Ned.Herv.) op 25‑09‑1763 te Kralingen (getuige(n): Jannitje Vermey).
2.
Lena (zie VIII.70).
3.
Jannitje, geboren febr. 1772, gedoopt (Ned.Herv.) op 19‑02‑1772 te Kralingen (getuige(n): Dievertje Krijgsman).
4.
Emmerentia Arys, geboren aug. 1773 te Kralingen, gedoopt (Ned.Herv.) op 08‑08‑1773 te Kralingen (getuige(n): Emmerentia Zuiddam).
5.
Maria Arys, geboren april 1776 te Kralingen, gedoopt (Ned.Herv.) op 08‑04‑1776 te Kralingen (getuige(n): Emmerentie Zuiddam).
6.
Grietje Arys, geboren april 1776 te Kralingen, gedoopt (Ned.Herv.) op 08‑04‑1776 te Kralingen (getuige(n): Emmerentie Zuiddam).
7.
Johannis (Jan) Arys, geboren april 1778 te Kralingen, gedoopt (Ned.Herv.) op 20‑04‑1778 te Kralingen (getuige(n): Jannitje Fuik).
8.
Emmerentie Arys, geboren 1779, gedoopt (Ned.Herv.) op 12‑09‑1779 te Kralingen (getuige(n): Emmerentie Brouwer).

VII.27
Leendert VUIJK, geboren 1742, gedoopt (Ned.Herv.) op 04‑01‑1742 te Kralingen. Geboorteakte Nieuwerkerk aan den IJssel 1815, aktenummer 10
Pieter Broeder, geb.20-03-1815, zv IJsbrand Broeder (particulier, 71 jaar)
en Sophia Kraan, getuige Leendert Vuijk (winkelier, 72 jaar)
, zoon van Pieter Pieters VUIJK (zie VI.12) en Jannetje Jans VERMEIJ.
Gehuwd voor de kerk op 28‑01‑1770 te Kralingen (Ned.Herv) met Sija van BEIJEREN, 25 jaar oud, gedoopt op 17‑01‑1745 te Kralingen, overleden op 31‑05‑1782 op 37-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Adrianus Leenderts (zie VIII.77).
2.
Pieter, geboren 1774, gedoopt op 13‑03‑1774 te Nieuwerkerk a/d IJssel.
3.
Pietertje, geboren 1777, gedoopt op 23‑11‑1777, overleden op 30‑11‑1782. Bron: brief d.d. 27-1-2005 mevr.Vuijk-van der Zwan te 's-Gravenhage.
4.
Adriana, gedoopt op 13‑08‑1780 te Nieuwerkerk a/d IJssel. Bron: brief d.d. 27-1-2005 mevr.Vuijk-van der Zwan te 's-Gravenhage.

VII.33
Maria Lourens VUIJK, geboren 1737, gedoopt (Ned.Herv.) op 25‑08‑1737 te Kralingen (getuige(n): Maria Jacobs Edelman), overleden voor 1801, dochter van Louweris Pieterszn VUIJK (zie VI.20) en Francijntje Ziersdr KLINKERT.
Ondertrouwd op 12‑10‑1770 te Kralingen, gehuwd voor de kerk op 04‑11‑1770 te Kralingen (Ned. Herv.) met Claes Floriszn ROGGEVEEN, geboren voor 1766. {Hij is later ondertrouwd op 27‑12‑1800 te Hillegersberg, gehuwd voor de kerk op 18‑01‑1801 te Hillegersberg (Ned.Herv.) met Neeltje van HANSWIJK, geboren voor 1780.}
Uit dit huwelijk:
1.
Floris, gedoopt (Ned.Herv.) op 09‑05‑1771 te Kralingen (getuige(n): Maria Roggeveen).
2.
Lourens, geboren sept. 1772 te Kralingen, gedoopt (Ned.Herv.) op 13‑09‑1772 te Kralingen (getuige(n): Jannitje Lourens Vuyk).
3.
Dirk, gedoopt (Ned.Herv.) op 21‑11‑1773 te Kralingen (getuige(n): Cornelia Roggeveen).
4.
Floris, geboren mei 1774 te Kralingen, gedoopt (Ned.Herv.) op 09‑05‑1774 te Kralingen (getuige(n): Maria Roggeveen).
5.
Francyntje, gedoopt (Ned.Herv.) op 25‑04‑1779 te Kralingen (getuige(n): Jannitje Vuyk).
6.
Adrianus, gedoopt (Ned.Herv.) op 16‑04‑1781 te Kralingen (getuige(n): Maria Roggeveen).
7.
Alida, gedoopt (Ned.Herv.) op 13‑06‑1784 te Kralingen.
8.
Zier, gedoopt (Ned.Herv.) op 29‑01‑1786 te Kralingen (getuige(n): Maria Ziere Klinkert).

VII.36
Sier Louwerenszn VUIJK (Fuick), geboren sept. 1743 te Kralingen, gedoopt (Ned.Herv.) op 08‑09‑1743 te Kralingen (getuige(n): Maria Siers Klinkert), overleden op 24‑08‑1799 te Kralingen, zoon van Louweris Pieterszn VUIJK (zie VI.20) en Francijntje Ziersdr KLINKERT.
Gehuwd voor de kerk op 13‑03‑1768 te Kralingen (Ned.Herv.) met Lena Pieters DEKKER, geboren juli 1744 te Hillegersberg, gedoopt (Ned.Herv.) op 19‑07‑1744 te Hilligersberg, overleden op 05‑05‑1823 te Kralingen (kopie in archief). Dochter van Pieter Willemze DEKKER en Antie van SLOT (OOK ANTJE SLOP).
Uit dit huwelijk:
1.
Louw (Laurens) Siers (zie VIII.89).
2.
Pieter Ziers, geboren juni 1770, gedoopt (Ned.Herv.) op 10‑06‑1770 te Kralingen (getuige(n): Anna Slot), overleden voor 1772.
3.
Pieter Ziers (zie VIII.92).
4.
Antje Zierense (zie VIII.95).
5.
Dirk Siers, geboren aug. 1773 te Kralingen, gedoopt (Ned.Herv.) op 15‑08‑1773 te Kralingen (getuige(n): Jannitje Vuijk).
6.
Dirk Ziers, geboren aug. 1773 te Kralingen, gedoopt (Ned.Herv.) op 15‑08‑1773 te Kralingen (getuige(n): Jannitje Vuyk), overleden voor 1774.
7.
Dirk Ziers (zie VIII.98).
8.
Francyntje Ziers, geboren mei 1776 te Kralingen, gedoopt (Ned.Herv.) op 19‑05‑1776 te Kralingen (getuige(n): Jannitje Vuyk), overleden voor 1778.
9.
Francyntje Ziers, geboren aug. 1777 te Kralingen, gedoopt (Ned.Herv.) op 17‑08‑1777 te Kralingen (getuige(n): Jannitje Vuyk), overleden voor 1783.
10.
Jan Siers (Vuik) (zie VIII.102).
11.
Francyntje Ziers, geboren 1782, gedoopt (Ned.Herv.) op 21‑04‑1782 te Kralingen (getuige(n): Jannitje Vuyk), overleden voor 1784.
12.
Francyntje Zierense (zie VIII.106).
13.
Neeltje Siers (zie VIII.108).
14.
Jan Sierse (zie VIII.109).

VII.41
Arie Lourens VUIJK, vishandelaar (1811), gedoopt (Ned.Herv.) op 07‑02‑1751 te Kralingen (getuige(n): Maria Siers Klinkert), overleden op 24‑04‑1835 te Kralingen op 84-jarige leeftijd, register civique kaart 38 folio 135. Zoon van Louweris Pieterszn VUIJK (zie VI.20) en Francijntje Ziersdr KLINKERT.
Gehuwd met Antje ROGGEVEEN, geboren voor 1753, begraven op 15‑10‑1800 te Kralingen.
Uit dit huwelijk:
1.
Lourens Arys, geboren sept. 1773 te Langerak, gedoopt (Ned.Herv.) op 12‑09‑1773 te Kralingen (getuige(n): Maria Vuyk).
2.
Maria Arys, geboren 1774, gedoopt (Ned.Herv.) op 11‑09‑1774 te Kralingen (getuige(n): Neeltje Roggeveen).
3.
Maria Arys, geboren okt. 1775 te Kralingen, gedoopt (Ned.Herv.) op 22‑10‑1775 te Kralingen (getuige(n): Maria Kerkhof).
4.
Leendert, geboren dec. 1776, gedoopt (Ned.Herv.) op 15‑12‑1776 te Kralingen (getuige(n): Maria Kerkhof).
5.
Francyntje Arys (zie VIII.117).
6.
Cornelia Arys, geboren 1779, gedoopt (Ned.Herv.) op 28‑03‑1779 te Kralingen (getuige(n): Neeltje Robbe).
7.
Cornelia Arys, geboren april 1780 te Kralingen, gedoopt (Ned.Herv.) op 16‑04‑1780 te Kralingen (getuige(n): Neeltje Robbe) (kopie in archief).
8.
Leendert Arys, geboren 1780, gedoopt (Ned.Herv.) op 15‑12‑1780 te Kralingen (getuige(n): Maria Kerkhof).
9.
Leendert Arys, geboren 1782, gedoopt (Ned.Herv.) op 20‑10‑1782 te Kralingen (getuige(n): Neeltje Roggeveen).
10.
Neeltje, geboren 1784, gedoopt (Ned.Herv.) op 25‑12‑1784 te Kralingen (getuige(n): Jannetje Vuyk).
11.
Maria, geboren jan. 1786 te Kralingen, gedoopt (Ned.Herv.) op 22‑01‑1786 te Kralingen (getuige(n): Neeltje Roggeveen).

VIII.1
Jan VUIJK, geboren circa 1756 te Kralingen, overleden op 15‑10‑1822 te Kralingenn. Delfshaven, 23-11-1800 doopgetuige bij Diert, kind van Diert Verboom en Barbera Blokkeland. het kind is geboren te Schoonderloo. De vader is overleden op 26-7-1800. Zoon van Cornelis Pieters VUIJK (zie VII.22) en Diewertje KRIJGSMAN (zie VII.1).
Ondertrouwd op 19‑05‑1782 te Delfshaven, gehuwd voor de kerk op 02‑06‑1782 te Delfshaven (Ned.Herv.) met Marijtje Maria VERBOOM, 28 jaar oud, gedoopt (Ned.Herv.) op 27‑01‑1754 te Kralingen (ZH), overleden op 02‑04‑1807 te Kralingen (ZH) op 53-jarige leeftijd, begraven op 04‑04‑1807 te Kralingen, dochter van Rocus VERBOOM, weduwnaar te schoonderloo, en Maria BREURMAN.
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelis Jans (zie IX.1).
2.
Diewertje, geboren 1782, gedoopt (Ned.Herv.) op 21‑04‑1782 te Kralingen (ZH) (getuige(n): Dievertje Krijgsman), overleden op 18‑02‑1854 te Kralingen.
3.
Rokus, geboren febr. 1785 te Kralingen, gedoopt (Ned.Herv.) op 27‑02‑1785 te Kralingen (ZH) (getuige(n): Maria Bensman), overleden op 28‑09‑1801 te Kralingen.
4.
Marinus (zie IX.5).
5.
Pieter, geboren op 03‑10‑1792 te Kralingen (ZH), gedoopt (Ned.Herv.) op 07‑10‑1792 te Kralingen (ZH) (getuige(n): Margaretha Breuman), overleden op 20‑09‑1825 te Rotterdam op 32-jarige leeftijd. Komt voor in de militieregisters van Kralingen (staat echter als geboortejaar 1793) (kopie in archief).

VIII.6
Pietertje VUIJK, geboren 1764, gedoopt op 08‑04‑1764 te Hillegersberg, dochter van Cornelis Pieters VUIJK (zie VII.22) en Diewertje KRIJGSMAN (zie VII.1).
Gehuwd voor 1796 met Leendert van der TORRE, begraven op 18‑01‑1797 te Kralingen.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan, geboren circa 1783 te Rotterdam, overleden op 06‑06‑1816 te Rotterdam.
2.
Dievertje, geboren op 17‑06‑1793 te Rotterdam, overleden op 19‑02‑1832 te Rotterdam op 38-jarige leeftijd.

VIII.8
Maria VUIJK, geboren 1779, gedoopt (Ned.Herv.) op 25‑07‑1779 te Kralingen (getuige(n): Marytje Hoogerwaerd), dochter van Pieter Claasz VUIJK (zie VII.4) en Klaasje Gerrits HEUS.
Ondertrouwd op 25‑06‑1802 te Overschie, gehuwd op 25‑06‑1802 te Overschie met Arend KLAZING, geboren voor 1787.
Uit dit huwelijk:
1.
Willemijntje, geboren circa 1808 te Overschie, overleden op 27‑02‑1877 te Delft.
Gehuwd op 18‑08‑1842 te Delft met Abraham de ROO, geboren circa 1817 te Delft, zoon van Abraham de ROO en Willemina BOEKHOLT.
2.
Elizabet, geboren circa 1814 te Overschie, overleden op 04‑06‑1817 te Overschie.
3.
Pitertje, geboren circa 1820, overleden op 02‑07‑1849 te Naaldwijk.

VIII.9
Klaas VUIJK, geboren 1780, gedoopt (Ned.Herv.) op 26‑11‑1780 te Kralingen (getuige(n): Marytje Hoogerwaerd), overleden op 19‑02‑1837 te Overschie, zoon van Pieter Claasz VUIJK (zie VII.4) en Klaasje Gerrits HEUS.
Ondertrouwd op 13‑07‑1804 te Overschie, gehuwd voor de kerk op 29‑07‑1804 te Overschie (Ned.Herv.), gescheiden voor 1810 te Overschie van Neeltje LEEFLANG, geboren juli 1785 te Hillegersberg, jongedochter van Hillegersberg, dochter van Jacob LEEFLANG en Annigje SWART.
Uit dit huwelijk:
1.
Pieter, geboren op 10‑04‑1805 te Overschie, gedoopt (Ned.Herv.) op 14‑04‑1805 te Overschie (getuige(n): Maria Vuijk en Arent Klazing (echtgenoot van Maria)).
2.
Jacob, geboren op 26‑09‑1809 te Overschie, gedoopt (Ned.Herv.) op 08‑10‑1809 te Overschie. Vader: gesepareerde man van Neeltje leeflang; moeder: gescheiden vrouw van Klaas Vuijk; zijnde de moeder zelve met doopgetuige tegenwoordig, het één en ander blijkt uit het copie contract van separatie dato 14 van grasmaand 1809, waarvan copie onder ons is berustende

VIII.12
Catharina VUIJK, gedoopt (Ned.Herv.) op 07‑05‑1786 te Kralingen (getuige(n): Catharina But), overleden op 12‑05‑1816 te Overschie op 30-jarige leeftijd, dochter van Pieter Claasz VUIJK (zie VII.4) en Elisabeth KERSTEN.
Ondertrouwd op 16‑01‑1808 te Rotterdam, gehuwd op 22-jarige leeftijd op 31‑01‑1809 te Rotterdam, gehuwd voor de kerk op 31‑01‑1808 te Overschie (Ned.Herv.) met Floris VUIJK, 25 jaar oud (zie VIII.21). {Hij is later gehuwd op 34-jarige leeftijd op 09‑04‑1817 te Overschie met Neeltje AENMEIJ, geboren juli 1780 te Ouddorp, gedoopt (Ned.Herv.) op 09‑07‑1780 te Ouddorp, overleden op 12‑03‑1850 te Overschie, dochter van Pieter AENMEIJ en Klasina ZONNEMAAR.}
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelis Florisz (zie IX.16).
2.
Floris, geboren op 07‑03‑1810 te Overschie, gedoopt (Ned.Herv.) op 18‑03‑1810 te Overschie, overleden op 31‑07‑1810 te Overschie, 146 dagen oud.
3.
levenloos, geboren op 08‑04‑1812 te Overschie, overleden op 08‑04‑1812 te Overschie, 0 dagen oud, begraven op 10‑04‑1812 te Overschie.
4.
Pieter, Kantoorbediende, geboren op 20‑01‑1814 te Overschie, overleden op 02‑06‑1834 te Overschie op 20-jarige leeftijd.

VIII.15
Maria VUIJK, gedoopt (Ned.Herv.) op 09‑04‑1775 te Rotterdam, overleden op 26‑11‑1849 te Rotterdam op 74-jarige leeftijd, dochter van Cornelis Claasz VUIJK (zie VII.7) en Ingetje Floris ELSEMANS.
Ondertrouwd op 22‑09‑1797 te Rotterdam met Klaas BLESGRAAFF (zie VIII.36).
Uit dit huwelijk:
1.
Job Gilles, timmerman, geboren op 01‑08‑1798 te Delft, gedoopt (Ned.Herv.) op 12‑08‑1798 te Delft (getuige(n): Maria Kersten geb. Vuijk), overleden op 03‑09‑1875 te Rotterdam op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 28‑11‑1821 te Rotterdam met Tanneke Elizabeth van ALTENHOVEN, 22 jaar oud, geboren op 16‑05‑1799 te Rotterdam, gedoopt op 19‑05‑1799, dochter van Jacob van ALTENHOVEN en Anna KRUL.
2.
Ingetje, geboren op 30‑01‑1800 te Delft, gedoopt (Ned.Herv.) op 09‑02‑1800 te Delft (getuige(n): Ingetje Vuijk).
3.
Maria, geboren op 12‑06‑1801 te Delft, gedoopt (Ned.Herv.) op 21‑06‑1801 te Delft (getuige(n): Maria Kertsen-Vuijk), overleden op 04‑10‑1832 te Rotterdam op 31-jarige leeftijd.

VIII.17
Aaltje VUIJK, gedoopt (Ned.Herv.) op 02‑03‑1777 te Rotterdam, overleden op 16‑12‑1843 te Rotterdam op 66-jarige leeftijd, dochter van Cornelis Claasz VUIJK (zie VII.7) en Ingetje Floris ELSEMANS.
Ondertrouwd op 13‑05‑1804 te Rotterdam, gehuwd op 27-jarige leeftijd op 28‑04‑1804 te Rotterdam met Johannes (Jan) ELFRINK, geboren sept. 1777 te Crooswijk, overleden op 24‑06‑1828 te Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
1.
Gerrit, geboren circa 1805 te Rotterdam, overleden op 16‑06‑1814 te Rotterdam.
2.
Daniel, geboren op 22‑02‑1811 te Rotterdam, overleden op 06‑07‑1829 te Rotterdam op 18-jarige leeftijd.
3.
Jannetje, geboren op 31‑07‑1814 te Rotterdam, overleden op 04‑07‑1841 te Rotterdam op 26-jarige leeftijd.
4.
Cornelis, geboren jan. 1817 te Rotterdam, overleden op 13‑03‑1817 te Rotterdam.

VIII.18
Klaas VUIJK, sjouwer (1814), gedoopt (H) op 06‑06‑1779 te Rotterdam, overleden op 09‑02‑1842 te Rotterdam op 62-jarige leeftijd. Komt voor in de militieregisters van Rotterdam. Zoon van Cornelis Claasz VUIJK (zie VII.7) en Ingetje Floris ELSEMANS.
Gehuwd voor 1803 te Rotterdam met Willemijntje van der SCHAS, geboren op 28‑01‑1776 te Vlaardingen, overleden op 19‑03‑1819 te Rotterdam op 43-jarige leeftijd, dochter van Dirk van der SCHAS en Lena van der STAAL.
Uit dit huwelijk:
1.
Ingetje (zie IX.30).
2.
Dirk (zie IX.31).
3.
Maria, geboren op 18‑09‑1806 te Rotterdam (aangifte door: Maria Vuijk (1775-1848), weduwe Blesgraaff).
4.
Willem (zie IX.34).
5.
Lena, geboren op 15‑12‑1810 te Rotterdam, overleden op 24‑03‑1820 te Rotterdam op 9-jarige leeftijd.
6.
Cornelis Klaasz (zie IX.39).
7.
Geertruy (zie IX.42).

VIII.21
Floris VUIJK, Klerk, Bode (1856), Gemeenteontv. Gedoopt (Ned.Herv.) op 23‑02‑1783 te Rotterdam, overleden op 01‑09‑1857 te Overschie op 74-jarige leeftijd, zoon van Cornelis Claasz VUIJK (zie VII.7) en Ingetje Floris ELSEMANS.
Ondertrouwd (1) op 16‑01‑1808 te Rotterdam, gehuwd op 25-jarige leeftijd op 31‑01‑1809 te Rotterdam, gehuwd voor de kerk op 31‑01‑1808 te Overschie (Ned.Herv.) met Catharina VUIJK, 22 jaar oud (zie VIII.12).
Gehuwd (2) op 34-jarige leeftijd op 09‑04‑1817 te Overschie met Neeltje AENMEIJ, geboren juli 1780 te Ouddorp, gedoopt (Ned.Herv.) op 09‑07‑1780 te Ouddorp, overleden op 12‑03‑1850 te Overschie, dochter van Pieter AENMEIJ en Klasina ZONNEMAAR. {Zij was ook ooit gehuwd met Carel LINTNER, schoolmeester, overleden op 20‑11‑1800 te Overschie.}
Uit het eerste huwelijk: 4 kinderen (zie onder VIII.12).
Uit het tweede huwelijk:
5.
Clazina, geboren op 08‑11‑1817 te Overschie, overleden op 12‑01‑1818 te Overschie, 65 dagen oud.
6.
Ingetje Clazina, geboren op 01‑01‑1819 te Overschie, overleden op 14‑05‑1901 te Overschie op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd met Willem NICOLAI, geboren 1826 te Naaldwijk, overleden op 09‑06‑1895 te Overschie, zoon van Pieter NICOLAI en Adriana KEMER.
7.
Dirk, geboren op 31‑01‑1824 te Overschie, overleden op 22‑05‑1825 te Overschie op 1-jarige leeftijd.

VIII.26
Arij VUIJK, pakhuisknecht, gedoopt (Ned.Herv.) op 03‑02‑1788 te Rotterdam (getuige(n): Arij Elsemans en Maria Overgauw), zoon van Cornelis Claasz VUIJK (zie VII.7) en Ingetje Floris ELSEMANS.
Gehuwd (1) voor 1815 met Geertruij ELFRINK, geboren op 03‑03‑1781 te Rotterdam, overleden op 06‑06‑1843 te Rotterdam op 62-jarige leeftijd, dochter van Gerrit ELFRINK en Jannetje van SCHOONEVELT.
Gehuwd (2) op 56-jarige leeftijd op 03‑08‑1844 te Rotterdam met Wilhelmina MIDDELAAR, geboren circa 1794 te 's-Hertogenbosch, dochter van Johannes MIDDELAAR en Hermina STAAL.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Cornelis Ariens, geboren op 20‑12‑1814 te Rotterdam, overleden op 13‑01‑1815 te Rotterdam, 24 dagen oud.
2.
Jannetje, geboren op 19‑03‑1816 te Rotterdam, overleden op 02‑05‑1816 te Rotterdam, 44 dagen oud.

VIII.32
Sara VUIJK, dienstbode, geboren op 28‑04‑1792 te Rotterdam (kopie in archief), gedoopt (Ned.Herv.) op 03‑05‑1792 te Rotterdam (kopie in archief), overleden op 28‑07‑1852 te Rotterdam op 60-jarige leeftijd (kopie in archief), dochter van Cornelis Claasz VUIJK (zie VII.7) en Ingetje Floris ELSEMANS.
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 03‑11‑1830 te Rotterdam (kopie in archief) huwelijksbijlagen in archief. Echtgenoot is Andries Albert de ROODT, 34 jaar oud, geboren op 16‑12‑1795 te Rotterdam (kopie in archief), gedoopt (Ned.Herv.) op 20‑12‑1795 te Rotterdam (kopie in archief), overleden op 01‑06‑1849 te Rotterdam op 53-jarige leeftijd (kopie in archief), zoon van Albert Jan de ROODT en Pieternella Cornelia HARTMAN. {Hij was eerder gehuwd op 26-jarige leeftijd op 06‑11‑1822 te Rotterdam (kopie in archief) met Johanna Kristina HAKMAN, 32 jaar oud, gedoopt (Ned.Herv.) op 10‑11‑1789 te Rotterdam (kopie in archief), overleden op 05‑02‑1830 te Rotterdam op 40-jarige leeftijd (kopie in archief), dochter van Gerrit HAKMAN en Johanna Adriana MALTA.}
Uit dit huwelijk:
1.
Sara Ingetje, geboren op 01‑05‑1833 te Rotterdam (kopie in archief), overleden op 23‑07‑1835 te Rotterdam op 2-jarige leeftijd (kopie in archief).

VIII.36
Klaas BLESGRAAFF, geboren nov. 1774 te Kralingen, gedoopt (Ned.Herv.) op 20‑11‑1774 te Kralingen (getuige(n): Jannitje Blesgraef), overleden op 22‑09‑1801 te Delft, zoon van Klaas BLESGRAAFF en Maria Klaasz VUIJK (zie VII.11).
Ondertrouwd op 22‑09‑1797 te Rotterdam met Maria VUIJK, 22 jaar oud (zie VIII.15).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen (zie onder VIII.15).

VIII.49
Maria VUIJK, gedoopt (Ned.Herv.) op 05‑09‑1784 te Hillegersberg (getuige(n): Maria Pijen Hogewaard), kopie doop in archief. De vader velmeldt als "Fuik". Overleden op 03‑05‑1872 te Haarzuilens op 87-jarige leeftijd, dochter van Klaas Klaasz VUIJK (zie VII.14) en Aaltje Leenderts van der VOORN.
Ondertrouwd op 24‑06‑1804 te Hillegersberg, gehuwd voor de kerk op 19-jarige leeftijd op 01‑07‑1804 te Hillegersberg (Ned.Herv.) met Fries ZUIJDDAM, jongeman van Berckel, daggelder, geboren 1776 te Korteraar, zoon van Daniël ZUIJDDAM en Lena GRAVESTEIN.
Uit dit huwelijk:
1.
Aaltje, geboren circa 1806 te Ter Aar.
Gehuwd (1) op 14‑05‑1829 te Nieuwkoop en Noorden met Teunis KRANENBURG, geboren circa 1804 te Mijdrecht, overleden voor 1858, zoon van Gerri KRANENBURG en Maria KRANENBURG.
Gehuwd (2) op 01‑12‑1859 te Mijdrecht met Martinus van der LINGEN, geboren circa 1805 te Mijdrecht, zoon van Martinus van der LINGEN en Petronella van BEEST. {Hij was eerder gehuwd voor 1858 met Jannetje van der KNAAP, overleden voor 1859.}
2.
Daniel, geboren op 13‑10‑1812 om 04.00 uur te Ter Aar.

VIII.50
Leendert Klaasz VUIJK, scheepstimmerman (1829), scheepmaker (1862), geboren op 07‑01‑1785 te Terbregge (Bergschenhoek), gedoopt (Ned.Herv.) op 15‑01‑1786 te Hillegersberg (getuige(n): Grietje Bakker0), kopie doop in archief. De vader vermeldt als "Claas Fuijk". Overleden op 16‑07‑1872 te Rotterdam op 87-jarige leeftijd. Aanvullingen van Arianne de Klerk (e-mail 9-7-2004)
Koopt 29-5-1817 een scheepmakerij in de polder Vogelesang te Reeuwijk. Bij de volkstelling van 1829 wonen ze echter in Krimpen a/d IJssel huis nr.2 en later te Kralingen. Bron: Gouda, notaris Hardenberg, inv.4 folio 3verso.
In 1872 wonen ze: Wijk 3 huis 120. Kadastraal Sectie H nr. 696, perceelgrootte 1700m2. Bron: Memorie van Successie
, zoon van Klaas Klaasz VUIJK (zie VII.14) en Aaltje Leenderts van der VOORN.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 17‑02‑1811 te Nieuwerkerk a/d IJssel met Aaltje van den TOORN, 32 jaar oud, gedoopt (Remonstr.) op 19‑07‑1778 te Hazerswoude, overleden op 09‑09‑1835 te Kralingen op 57-jarige leeftijd, weduwe van Adrianus Vuijk, dochter van Dirk van den TOORN en Maartje MORAAL (OOK MOREL). {Zij was eerder gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 20‑10‑1799 te Nieuwerkerk met Adrianus Leenderts VUIJK, 27 jaar oud (zie VIII.77).}
Gehuwd (2) op 53-jarige leeftijd op 21‑03‑1838 te Rotterdam (kopie in archief) huwelijksbijlagen in archief. Echtgenote is Arryaantje (Adriana) van der STAL, 39 jaar oud, winkelierse (1838), geboren op 28‑08‑1798 te Rotterdam, overleden op 16‑12‑1860 te Rotterdam op 62-jarige leeftijd, dochter van Willem Gerrit van der STAL en Anna Catharina HOFMANS.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Klaas, scheepstimmerman (1829), geboren op 26‑12‑1811 te Nieuwerkerk aan den IJssel, gedoopt (Ned.Herv.) op 05‑01‑1812 te Nieuwerkerk aan den IJssel (getuige(n): Aaltje van de Vooren) (kopie in archief).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 26‑09‑1835 te Rotterdam met Kristina Susanne SCHOLTEN BEKKER, geboren circa 1813, dochter van Abraham BEKKER en Hendrina SCHULTENS.
2.
Maria (zie IX.58).
3.
Cornelis Leendertsz (zie IX.59).
4.
Maarten, geboren op 23‑02‑1822 te Nieuwerkerk a/d IJssel, overleden op 18‑06‑1822 te Reeuwijk, 115 dagen oud.
Uit het tweede huwelijk:
5.
levensloze dochter, geboren op 10‑06‑1843 te Rotterdam, overleden op 10‑06‑1843 te Rotterdam, 0 dagen oud.

VIII.53
Klaas Klaasze VUIJK (Fuik), gedoopt (Ned.Herv.) op 14‑01‑1787 te Hillegersberg (getuige(n): Maria Vuijk), kopie doop in archief. Overleden op 05‑09‑1841 te Kralingen op 54-jarige leeftijd, bij de doop van zijn oudste dochter staat als vader Klaas Klaasze Fuik. Zoon van Klaas Klaasz VUIJK (zie VII.14) en Aaltje Leenderts van der VOORN.
Gehuwd voor 1811 met Adriana van der NEUT, geboren op 11‑09‑1785 te Hillegersberg, overleden op 12‑01‑1857 te Rotterdam op 71-jarige leeftijd, dochter van Gerrit van der NEUT en Maria SCHIPPERS.
Uit dit huwelijk:
1.
Aaltje, geboren op 27‑02‑1811 te Hillegersberg (aangifte door: Aaltje van de Voorn), gedoopt (Ned.Herv.) op 17‑03‑1811 te Hillegersberg, overleden op 07‑12‑1818 te Rotterdam op 7-jarige leeftijd.
2.
Maria, geboren op 22‑06‑1812 te Kralingen, overleden op 22‑03‑1892 te Kralingen op 79-jarige leeftijd.
3.
Margaretha, geboren op 15‑03‑1815 te Rotterdam.
4.
Barbara, geboren op 05‑11‑1817 te Rotterdam, overleden op 06‑03‑1882 te Kralingen op 64-jarige leeftijd.
5.
Klaas, geboren op 07‑09‑1820 te Rotterdam, overleden op 16‑10‑1820 te Rotterdam, 39 dagen oud.
6.
Aaltje, geboren op 05‑12‑1821 te Rotterdam, overleden op 14‑01‑1836 te Rotterdam op 14-jarige leeftijd.
7.
Klaas (zie IX.69).
8.
Adriana (zie IX.71).
9.
Gerrit, geboren op 25‑02‑1826 te Rotterdam, overleden op 21‑02‑1828 te Rotterdam op 1-jarige leeftijd.
10.
Leendert, geboren op 29‑09‑1827 te Rotterdam, overleden op 11‑02‑1828 te Rotterdam, 135 dagen oud.
11.
Sara, geboren op 23‑09‑1829 te Rotterdam, overleden op 01‑11‑1829 te Rotterdam, 39 dagen oud.
12.
Gerrit, geboren op 10‑09‑1831 te Rotterdam, overleden op 18‑12‑1831 te Rotterdam, 99 dagen oud.

VIII.56
Grietje Margaretha VUIJK, geboren op 07‑03‑1788 te Terbregge (Rotterdam), gedoopt (Ned.Herv.) op 13‑04‑1788 te Hillegersberg (getuige(n): Grietje Bakker), kopie doop in archief. Overleden op 24‑07‑1842 te Rotterdam op 54-jarige leeftijd, dochter van Klaas Klaasz VUIJK (zie VII.14) en Aaltje Leenderts van der VOORN.
Ondertrouwd op 03‑06‑1807 te Rotterdam, gehuwd op 19-jarige leeftijd op 21‑06‑1807 te Rotterdam met Johannes HALBERSTAD, geboren circa 1781, gedoopt (Evang.Luth.) op 02‑03‑1784 te Rotterdam, overleden op 14‑06‑1861 te Rotterdam. De informatie over het nageslacht van deze tak Halberstad op 1-2-2008 ontvangen van de heer P. Scharp, zoon van Philipp HALBERSTAD en Johanna (Anna) SNEIDERS.
Uit dit huwelijk:
1.
Anna Clasina, geboren op 03‑02‑1808 te Terbregge, gedoopt (Evang.Luth.) op 14‑02‑1808 (getuige(n): Anna Snijders), overleden op 22‑04‑1845 te Rotterdam op 37-jarige leeftijd.
2.
Margaretha Engelina, geboren op 24‑02‑1810 te Overschie, gedoopt (Evang.Luth.) op 06‑03‑1810 te Rotterdam, overleden op 01‑06‑1888 te Rotterdam op 78-jarige leeftijd.
3.
Alida Philippina, geboren op 01‑07‑1814 te Bodegraven? Overleden op 22‑04‑1890 te Rotterdam op 75-jarige leeftijd.
4.
Philippus Johannes, genees-, heel- en vroedmeester, geboren op 21‑12‑1816 te Streefkerk, overleden op 17‑03‑1884 te Schoonrewoerd op 67-jarige leeftijd.

VIII.57
Pieter VUIJK, scheepstimmerman(1839), zelfst.scheepmaker(1850), geboren op 27‑09‑1791 te Terbregge (Bergschenhoek), gedoopt (Ned.Herv.) op 02‑10‑1791 te Hilligersberg (getuige(n): Grietje Bakker), kopie doop in archief. DE vader vermeldt als "Vuijk". Overleden op 24‑03‑1866 om 11.00 uur te Delfshaven op 74-jarige leeftijd. Bron: Henk ten Dam, Zwolle. Zoon van Klaas Klaasz VUIJK (zie VII.14) en Aaltje Leenderts van der VOORN.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 03‑05‑1820 te Rotterdam (getuige(n): Pieter Vuijk, 27 jaar, scheepstimmerman, neef van de bruidegom, Adrianus Kortlandt, 27 jaar, scheepstimmerman en Jacob de Visser, 48 jaar, sergeant na Heeren Burgemesteren (van Rotterdam)) met Maria Catharina MARBACH, 23 jaar oud, gedoopt (Ned.Herv.) op 07‑09‑1796 te Kampen, overleden op 28‑02‑1867 te Rotterdam op 70-jarige leeftijd, dochter van Johan Christiaan Peter Christoffel MARBACH, eerste luitemant in de 5e halve brigade, 3 battaillon, en Aaltjen KUIPERS. Rotterdamse Dijk 7-beneden (1839), Waschbeeklaan 5 (1857).
Uit dit huwelijk:
1.
Aaltje, naaister tot 1850 daarna dienstbode, geboren op 01‑03‑1821 te Rotterdam, overleden op 02‑11‑1912 te Haarlem op 91-jarige leeftijd (overlijdensadvertentie in archief), op 3 april 1857 vertrokken naar Batavia (Ned.Indië).
Gehuwd op 42-jarige leeftijd op 11‑11‑1863 te Batavia (Ned.Indië) met Johan CASPERS, 35 jaar oud, kapitein van de bark "Fenna", geboren op 08‑08‑1828 te Amsterdam.
2.
Sara (zie IX.83).
3.
Klaas (zie IX.84).
4.
Leendert (zie IX.87).
5.
Johan Christiaan, zeeman (1857), geboren op 23‑12‑1829 te Delfshaven, overleden op 10‑06‑1854 te Rotterdam op 24-jarige leeftijd.
6.
Pieter (zie IX.90).
7.
Maria (zie IX.93).
8.
Johannes, zeeman (1861), geboren op 01‑03‑1839 te Delfshaven. Komt voor in de militieregisters van Rotterdam. (gezinskaart in archief).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 22‑07‑1868 te Rotterdam met Maria van SCHIE, 25 jaar oud, geboren op 06‑01‑1843 te Rotterdam, dochter van Simon van SCHIE, welvarende Lutherse koopman, en Johanna Catharina ELZERMAN.

VIII.60
Sara VUIJK, geboren circa 1795, dochter van Klaas Klaasz VUIJK (zie VII.14) en Aaltje Leenderts van der VOORN.
Gehuwd op 22‑11‑1818 te Delfshaven met Diert VERBOOM, geboren circa 1800 te Schoonderloo (Delfshaven), zoon van Diert VERBOOM en Barbara BLOKLAND.
Uit dit huwelijk:
1.
Barbara, geboren circa 1819 te Delfshaven, overleden op 26‑01‑1888 te Rotterdam.
2.
Nicolaas, geboren circa 1821 te Rotterdam.
3.
Diert, geboren op 27‑05‑1822 te Rotterdam, overleden op 21‑08‑1824 te Rotterdam op 2-jarige leeftijd.
4.
Alida, geboren juli 1824 te Rotterdam, overleden op 06‑08‑1824 te Rotterdam.
5.
Diert, geboren maart 1829, overleden op 05‑05‑1832 te Rotterdam.
6.
Maria, geboren op 12‑04‑1831 te Rotterdam, overleden op 23‑05‑1832 te Rotterdam op 1-jarige leeftijd.
7.
Diert, geboren op 25‑05‑1833 te Rotterdam, overleden op 13‑07‑1833 te Rotterdam, 49 dagen oud.
8.
Sara, geboren circa 1836 te Rotterdam.

VIII.62
Elisabeth Klaasdr VUIJK, dienstmaagd, geboren op 11‑08‑1797 te Hillegersberg, kopie in archief. Gedoopt (Ned.Herv.) op 20‑08‑1797 te Hillegersberg (getuige(n): Lena van der Voorn), kopie doop in archief. Dochter van Klaas Klaasz VUIJK (zie VII.14) en Aaltje Leenderts van der VOORN.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 05‑05‑1821 te Nieuwerkerk a/d IJssel, huwelijksakte in archief. Echtgenoot is Cornelis TOM, 29 jaar oud, verver in Nieuwerkerk a/d IJssel (1824), geboren op 04‑03‑1792 te Nieuwerkerk a/d IJssel, kopie doop in archief. (gezindte: Ned.Herv.), zoon van Arie TOM en Adriaantje van den AREND.
Uit dit huwelijk:
1.
Klaas (zie IX.104).
2.
Maria, geboren op 08‑03‑1824 te Nieuwerkerk a/d IJssel.
3.
Adriana, geboren op 18‑07‑1825 te Nieuwerkerk a/d IJssel.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 20‑09‑1851 te Nieuwerkerk aan den IJssel met Cornelis VISSER, geboren circa 1827 te Nieuwerkerk aan den IJssel.

VIII.64
Aagje VUIJK, geboren op 11‑02‑1802 te Hillegersberg, gedoopt (Ned.Herv.) op 21‑02‑1802 te Hillegersberg (getuige(n): Jannetje Vuik), kopie doop in archief. Overleden op 12‑09‑1844 te Kralingen op 42-jarige leeftijd, bij de doop staat als vader Klaas "Vuik" i.p.v. "Vuijk", dochter van Klaas Klaasz VUIJK (zie VII.14) en Aaltje Leenderts van der VOORN.
Gehuwd voor 1835 met Willem van der VEER, geboren voor 1815.
Uit dit huwelijk:
1.
Anningje, geboren op 07‑12‑1830 te Kralingen, overleden op 16‑01‑1913 te Rotterdam op 82-jarige leeftijd.
2.
Aaltje, geboren op 07‑06‑1833 te Kralingen, overleden op 28‑04‑1875 te Kralingen op 41-jarige leeftijd.
3.
Teunis, geboren op 02‑04‑1836 te Kralingen.
4.
Klaas, geboren op 16‑12‑1838 te Kralingen.
5.
Willem, geboren op 04‑09‑1841 te Kralingen, overleden op 23‑12‑1883 te Kralingen op 42-jarige leeftijd.
6.
doodgeboren zoontje, geboren op 12‑09‑1844 te Kralingen, overleden op 12‑09‑1844 te Kralingen, 0 dagen oud.

VIII.65
Jannitje Pieters VUIJK, geboren 1757, gedoopt (Ned.Herv.) op 11‑12‑1757 te Kralingen (getuige(n): Sara Fuik), overleden op 22‑10‑1822 te Kralingen, dochter van Pieter Pieters VUIJK (zie VII.20) en Araentje Leenderts KLEY.
Ondertrouwd op 22‑10‑1779 te Kralingen, gehuwd voor de kerk op 14‑11‑1779 te Kralingen (Ned.Herv.) met Arij VUIJK, 27 jaar oud (zie VII.13).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen (zie onder VII.13).

VIII.70
Lena VUIJK, geboren maart 1770 te Kralingen, gedoopt (Ned.Herv.) op 18‑03‑1770 te Kralingen (getuige(n): Emerentia Zuiddam), overleden op 29‑06‑1839 te Kralingen, dochter van Arij Pieters VUIJK (Fuik) (zie VII.23) en Ariaantje Leenderts VISSER.
Ondertrouwd op 25‑09‑1789 te Kralingen, gehuwd voor de kerk op 18‑10‑1789 te Kralingen (Ned.Herv.) met Jan Ariensz KRIJGSMAN, 24 jaar oud, gedoopt op 14‑04‑1765 te Kralingen, overleden op 16‑12‑1839 te Kralingen op 74-jarige leeftijd, zoon van Arie Jansz KRIJGSMAN en Neeltje Jans JONGELEEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Adriana, geboren op 08‑01‑1792 te Kralingen, gedoopt op 08‑01‑1792 te Kralingen (getuige(n): Jannetje Pieters Vuyk).
2.
Cornelis, geboren op 31‑05‑1795 te Kralingen, gedoopt (Ned.Herv.) op 31‑05‑1795 te Kralingen (getuige(n): Cornelia Krijgsman).
3.
Pieter, geboren op 11‑08‑1795 te Kralingen, gedoopt (Ned.Herv.) op 19‑08‑1798 te Kralingen (getuige(n): Grietje Jongeleen).
4.
Grietje, geboren op 17‑11‑1799 te Kralingen, gedoopt (Ned.Herv.) op 24‑11‑1799 te Kralingen (getuige(n): Cornelia Krijgsman).

VIII.77
Adrianus Leenderts VUIJK, scheepmaker, gedoopt op 07‑06‑1772 te Nieuwerkerk a/d IJssel, overleden op 16‑04‑1810 te Nieuwerkerk a/d IJssel op 37-jarige leeftijd. Aanvullende gegevens per e-mail 7-7-2004 van Jacquline Hofland. Zoon van Leendert VUIJK (zie VII.27) en Sija van BEIJEREN.
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 20‑10‑1799 te Nieuwerkerk met Aaltje van den TOORN, 21 jaar oud, gedoopt (Remonstr.) op 19‑07‑1778 te Hazerswoude, overleden op 09‑09‑1835 te Kralingen op 57-jarige leeftijd, weduwe van Adrianus Vuijk, dochter van Dirk van den TOORN en Maartje MORAAL (OOK MOREL). {Zij is later gehuwd op 32-jarige leeftijd op 17‑02‑1811 te Nieuwerkerk a/d IJssel met Leendert Klaasz VUIJK, 26 jaar oud (zie VIII.50).}
Uit dit huwelijk:
1.
Sija (zie IX.119).
2.
Dirk (zie IX.120).
3.
Leendert (zie IX.122).
4.
Maartje, geboren op 04‑09‑1805 te Nieuwerkerk a/d IJssel, overleden op 04‑09‑1806 te Nieuwerkerk a/d IJssel op 1-jarige leeftijd.
5.
Maartje, naaister (1829), geboren op 20‑04‑1807 te Nieuwerkerk a/d IJssel, gedoopt op 26‑04‑1807 te Nieuwerkerk a/d IJssel, overleden 1848 te Rubens (Rusland).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 12‑11‑1836 te Kralingen met Hendrik PAU, 22 jaar oud, geboren op 08‑11‑1814 te Rotterdam, overleden op 19‑10‑1900 te Rotterdam op 85-jarige leeftijd, zoon van Hendrik PAU en Maaike OTTERSPOOR.
6.
Adriana, naaister (1807), geboren op 23‑03‑1809 te Nieuwerkerk a/d IJssel, gedoopt op 02‑04‑1809 te Nieuwerkerk a/d IJssel, overleden op 15‑10‑1842 te Nieuwerkerk a/d IJssel op 33-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 20‑11‑1839 te Rotterdam (kopie in archief) huwelijksbijlagen in archief. Echtgenoot is Stephanus BOOGMANS, 27 jaar oud, scheepstimmerman, geboren op 22‑10‑1812 te Hellevoetsluis, zoon van Pieter BOOGMANS en Elisabeth. MONTANUS.

VIII.89
Louw (Laurens) Siers VUIJK, geboren jan. 1769, gedoopt (Ned.Herv.) op 18‑01‑1769 te Kralingen (getuige(n): Marya Vuyk), zoon van Sier Louwerenszn VUIJK (Fuick) (zie VII.36) en Lena Pieters DEKKER.
Gehuwd voor 1796 met Klaasje Pieters de JONG, geboren voor 1775.
Uit dit huwelijk:
2.
Lena, geboren op 03‑11‑1799 te Kralingen, gedoopt (Ned.Herv.) op 10‑11‑1799 te Kralingen (getuige(n): Elisabeth de Jong), overleden op 19‑01‑1840 te Kralingen op 40-jarige leeftijd.
Gehuwd voor 1840 met Gijsbert KRUIJT, geboren voor 1840.

VIII.92
Pieter Ziers VUIJK, geboren 1772, gedoopt (Ned.Herv.) op 15‑01‑1772 te Kralingen (getuige(n): Anna Slot en Antje Dekker), zoon van Sier Louwerenszn VUIJK (Fuick) (zie VII.36) en Lena Pieters DEKKER.
Ondertrouwd op 30‑08‑1794 te Kralingen, gehuwd voor de kerk op 21‑09‑1794 te Kralingen (Ned.Herv.) met Neeltje Jacobs KRUYNINGER, 24 jaar oud, geboren te Kralingen, gedoopt (Ned.Herv.) op 17‑12‑1769 te Kralingen (getuige(n): Neeltje Kruit), dochter van Jacobus Ariensz KRUYNINGER en Maria Jans van der WILG.
Uit dit huwelijk:
1.
Lena Pieters, gedoopt (Ned.Herv.) op 01‑03‑1795 te Kralingen (getuige(n): Antje Xers Vuyk), overleden voor 1798.
2.
Lena, gedoopt (Ned.Herv.) op 03‑06‑1798 te Kralingen (getuige(n): Antje Vuyk).

VIII.95
Antje Zierense VUIJK, gedoopt (Ned.Herv.) op 15‑01‑1772 te Kralingen (getuige(n): Anna Slot en Antje Dekker), overleden op 17‑04‑1802 op 30-jarige leeftijd, dochter van Sier Louwerenszn VUIJK (Fuick) (zie VII.36) en Lena Pieters DEKKER.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 20‑04‑1800 te Kralingen met Pieter Jans UYTENBROEK, geboren 1775 te Overschie, overleden op 28‑08‑1857 te Overschie, zoon van Jan Ariens UYTENBROEK en Lijsje Arense KROON.
Uit dit huwelijk:
1.
Elizabeth, geboren op 04‑06‑1800 te Kralingen, gedoopt (Ned.Herv.) op 08‑06‑1800 te Kralingen (getuige(n): Lena van Vorselen), overleden op 26‑04‑1885 te Overschie op 84-jarige leeftijd.

VIII.98
Dirk Ziers VUIJK, veehouder en visser, gedoopt (Ned.Herv.) op 06‑11‑1774 te Kralingen (getuige(n): Jannitje Vuyk), overleden op 21‑06‑1838 te Kralingen op 63-jarige leeftijd. Komt voor in de militieregisters van Rotterdam (kopie in archief). Zoon van Sier Louwerenszn VUIJK (Fuick) (zie VII.36) en Lena Pieters DEKKER.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 04‑05‑1806 te Kralingen met Wijmpje van ZANTEN, 35 jaar oud, gedoopt (Ned.Herv.) op 10‑03‑1771 te Kralingen, overleden op 15‑12‑1859 te Kralingen op 88-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Zier, geboren 1807 te Kralingen, overleden op 20‑07‑1815 te Kralingen.
2.
Cornelis, geboren op 21‑03‑1813 te Kralingen, overleden op 22‑07‑1814 te Kralingen op 1-jarige leeftijd.
3.
Cornelis, geboren op 26‑12‑1814 te Kralingen, overleden op 10‑05‑1815 te Kralingen, 135 dagen oud.
4.
Lena, geboren op 31‑05‑1816 te Kralingen.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 04‑05‑1838 te Rotterdam met Jacobus WEBER, 26 jaar oud, geboren op 05‑05‑1811 te Rotterdam.
5.
Zier, geboren op 17‑12‑1817 te Kralingen, overleden op 01‑04‑1818 te Kralingen, 105 dagen oud.
6.
Zier, geboren op 04‑06‑1820 te Kralingen, overleden op 19‑05‑1821 te Kralingen, 349 dagen oud.
7.
Ariaantje (zie IX.144).

VIII.102
Jan Siers VUIJK (Vuik), scheepmaker te Koudekerk, geboren sept. 1778 te Kralingen, gedoopt (Ned.Herv.) op 20‑09‑1778 te Kralingen (getuige(n): Jannitje Vuijk), volgens de doopinschrijving zoon van Sier Vuijk en Lena Pieters Dekker. (kopie in archief). Overleden op 26‑03‑1818 te Koudekerk, circa 39 jaar. Volgens de overlijdensakte zoon van Jan Arysen Vuik en Adriana Visser. (kopie in archief). repertorium Koudekerk aan den Rijn 1818-1819,inv.5238,
akte 67, d.d.2-9-1815: Jan Vuijk, scheepmaker te Koudekerk, transporteert aan Reijer van Harten, kuiper te Delft, enige meubelen en gereedschappen voor 423 gulden 10 stuivers.
akte 295,d.d.22-9-1818: Reijer van Harten, meester-kuiper te Delft stemt toe in de zuivere algehele en definitieve doorhaling der inschrijving gedaan ten verzoeke van hem comparant ten kantore van de bewaarder der hypotheken te Leiden op 19-08-1814 deel 32 nummer 33 ten laste van Jan Vuijk, scheepmaker te Koudekerk.
Zoon van Sier Louwerenszn VUIJK (Fuick) (zie VII.36) en Lena Pieters DEKKER.
Ondertrouwd op 02‑07‑1803 te Delft. Jan Vuijk j.m. geb. te Kralingen en wonende buiten de Haagpoort met Ingetje van Harten j.d. geb. alhier en wonende aan de Nieuwen Langendijk. Gehuwd voor de kerk op 17‑07‑1803 te Delft (Ned.Herv.) met Ingetje van HARTEN, geboren juni 1779 te Delft (aangifte door: Ingetje van der Beek), gedoopt (Ned.Herv.) op 13‑06‑1779 te Delft, overleden voor 1848, 22-09-1818: Ingetje van Harten, weduwe van Jan Vuijk, scheepmaakster, wonende te Koudekerk, doet veilen een huis en erve met een scheepstimmerwerf en twee grote werkloodsen, getekend met nummer 26, staande en gelegen in de Hondsdijk te Koudekerk, benevens de daarbij behorende gereedschappen, welk perceel, na op 1.000 gulden in bod gebracht te zijn, is opgehouden en niet verkocht.
29-10-1818: Ingetje van Harten, weduwe van Jan Vuijk, zonder beroep te Koudekerk woonachtig, verkoopt publiek aan diverse personen meubilaire en andere goederen waarvan het montant der koopsommen bedraagt 337 gulden 50 cent en de kosten 38 gulden 60 cent
, dochter van Reijer van HARTEN en Anna VILAARS.
Uit dit huwelijk:
1.
Reijer VUIK (Fuik) (zie IX.145).
2.
Jacobus Johannes (zie IX.147).
3.
Jan (Vuik) (zie IX.149).
4.
Johanna (Vuik), geboren op 26‑12‑1812 te Koudekerk.
5.
Pieter (Vuik), geboren op 11‑04‑1814 te Koudekerk.
6.
Naatje (Vuik), geboren op 03‑02‑1816 te Koudekerk.
7.
Anna VUIK (zie IX.155).

VIII.106
Francyntje Zierense VUIJK, geboren 1783, gedoopt (Ned.Herv.) op 14‑09‑1783 te Kralingen (getuige(n): Jannitje Vuyk), overleden op 10‑06‑1849 te Kralingen, dochter van Sier Louwerenszn VUIJK (Fuick) (zie VII.36) en Lena Pieters DEKKER.
Gehuwd voor de kerk op 16‑05‑1802 te Kralingen met Jacob van den BERG, geboren voor 1794.
Uit dit huwelijk:
1.
Anna, geboren op 31‑10‑1813 te Kralingen, overleden op 18‑04‑1887 te Rotterdam op 73-jarige leeftijd.
2.
Zier, geboren circa 1823 te Kralingen, overleden op 04‑05‑1888 te Rotterdam.
3.
doorgeboren, overleden op 31‑05‑1812 te Kralingen.

VIII.108
Neeltje Siers VUIJK, gedoopt (Ned.Herv.) op 08‑05‑1785 te Kralingen (getuige(n): Jannetje Vuyk), overleden op 29‑06‑1855 te Kralingen op 70-jarige leeftijd, dochter van Sier Louwerenszn VUIJK (Fuick) (zie VII.36) en Lena Pieters DEKKER.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 09‑03‑1814 te Kralingen met Johannes HOEK, geboren circa 1785 te Kralingen.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan, geboren op 23‑08‑1814 te Kralingen, overleden op 30‑10‑1814 te Kralingen, 68 dagen oud.

VIII.109
Jan Sierse VUIJK, geboren juni 1786 te Kralingen, gedoopt (Ned.Herv.) op 25‑06‑1786 te Kralingen (getuige(n): Jannetje Vuijk), volgens het doopboek op 26-6-1786 gedoopt. Het militieregister geeft ten onrechte 1785 als geboortejaar. (kopie in archief). Overleden op 26‑05‑1857 te Kralingen. Komt voor in de militieregisters. (kopie in archief), zoon van Sier Louwerenszn VUIJK (Fuick) (zie VII.36) en Lena Pieters DEKKER.
Gehuwd (1) voor 1812 met Maria den HOLLANDER, overleden voor 1850.
Gehuwd (2) voor 1857 met Grietje van ERK, geboren voor 1825, dochter van Arie Goverts van HERK en Neeltje POLS.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Jannetje (zie IX.162).
2.
Lena, geboren op 20‑01‑1813 te Kralingen, overleden op 07‑06‑1813 te Kralingen, 138 dagen oud.
3.
Helena, geboren op 01‑05‑1814 te Kralingen, overleden op 27‑09‑1891 te Kralingen op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd voor 1891 met Teunis de BRUIN, geboren voor 1820, overleden voor 1891.
4.
Ziere, geboren op 14‑11‑1815 te Kralingen (kopie in archief), overleden op 27‑11‑1815 te Kralingen, 13 dagen oud.
5.
Antje (Johanna) (zie IX.168).
6.
Neeltje, geboren op 27‑02‑1818 te Kralingen, overleden op 08‑09‑1818 te Kralingen, 193 dagen oud.
7.
Frans, geboren op 07‑04‑1820 te Kralingen, overleden op 28‑04‑1820 te Kralingen, 21 dagen oud.
8.
Frans, geboren op 04‑07‑1822 te Kralingen, overleden op 29‑07‑1822 te Kralingen, 25 dagen oud.
9.
Frans, geboren op 22‑02‑1824 te Kralingen, overleden op 28‑04‑1824 te Kralingen, 66 dagen oud.
10.
Sier (zie IX.173).

VIII.117
Francyntje Arys VUIJK, geboren 1777, gedoopt (Ned.Herv.) op 23‑11‑1777 te Kralingen (getuige(n): Jannitje Vuyk), overleden op 19‑03‑1853 te Kralingen, dochter van Arie Lourens VUIJK (zie VII.41) en Antje ROGGEVEEN.
Gehuwd voor de kerk op 23‑06‑1799 te Kralingen met Cornelis GROENEWEG, 22 jaar oud, geboren op 08‑09‑1776 te Overschie, overleden op 05‑09‑1841 te Kralingen op 64-jarige leeftijd, zoon van Pieter GROENEWEG en Neeltje van HAMSWIJK.
Uit dit huwelijk:
1.
Pieter, geboren op 01‑01‑1800 te Kralingen, gedoopt (Ned.Herv.) op 05‑01‑1800 te Kralingen (getuige(n): Neeltje Hanswijk).
2.
Johanna, gedoopt (Ned.Herv.) op 16‑04‑1801 te Kralingen (getuige(n): Krijna Donker).
3.
Neeltje, geboren op 06‑04‑1804 te Kralingen, gedoopt (Ned.Herv.) op 08‑04‑1804 te Kralingen, overleden op 26‑05‑1818 te Kralingen op 14-jarige leeftijd.
4.
Pietertje, geboren op 11‑01‑1807 te Kralingen, gedoopt (Ned.Herv.) op 25‑01‑1807 te Kralingen.
5.
Arij, geboren op 11‑04‑1810 te Kralingen, gedoopt op 22‑04‑1810 te Kralingen (getuige(n): Francijntje Vuijk, de moeder), overleden op 16‑06‑1872 te Kralingen op 62-jarige leeftijd.
6.
Pieter, geboren op 02‑05‑1813 te Kralingen, overleden op 30‑05‑1818 te Kralingen op 5-jarige leeftijd.
7.
Louwrens, geboren op 28‑11‑1816 te Kralingen.
8.
Pieter, geboren op 12‑02‑1822 te Kralingen.

IX.1
Cornelis Jans VUIJK, sjouwer (1839), schipper, geboren op 18‑02‑1768, gedoopt (Ned.Herv.) op 26‑02‑1786 te Kralingen (ZH) (getuige(n): Diewertje Krijgsman), register civique Rotterdam kaart 39 blz.136.
Zoon van Jan VUIJK (zie VIII.1) en Marijtje Maria VERBOOM.
Gehuwd op 45-jarige leeftijd op 04‑08‑1813 te Rotterdam (ZH) (kopie in archief) huwelijksbijlagen in archief. Echtgenote is Jacoba PROOST, 20 jaar oud, gedoopt (Ned.Herv.) op 21‑06‑1793 te Schiedam (ZH), overleden op 03‑03‑1861 op 67-jarige leeftijd, dochter van Andreas PROOST en Bernardina FRANKEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Barendina, geboren op 27‑03‑1814 te Rotterdam, overleden op 11‑01‑1826 te Rotterdam (ZH) op 11-jarige leeftijd.
2.
Wilhelmina Francina, geboren op 06‑01‑1817 te Rotterdam (ZH), overleden op 03‑03‑1871 te Rotterdam op 54-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 24‑07‑1844 te Rotterdam (kopie in archief) huwelijksbijlagen in archief. Echtgenoot is Pieter Cornelis SENSEN, geboren circa 1820 te Rotterdam, zoon van Johannes SENSEN en Margaretha GROEN.
3.
Jan Marinus (zie X.4).
4.
Jacoba Cornelia, geboren op 15‑07‑1823 te Rotterdam (ZH), overleden op 26‑07‑1825 te Rotterdam (ZH) op 2-jarige leeftijd.

IX.5
Marinus VUIJK, dagloner (1811) visser en veerman (1840), geboren op 30‑08‑1787 te Kralingen, gedoopt (Ned.Herv.) op 02‑09‑1787 te Kralingen (ZH), overleden op 12‑05‑1857 te Kralingen (ZH) op 69-jarige leeftijd. Nalatende 9 kinderen, lidmaat (Ned.Herv.) 22 maart 1807, register civique Rotterdam kaart 39 foloi 136. Zoon van Jan VUIJK (zie VIII.1) en Marijtje Maria VERBOOM.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 24‑10‑1811 te Kralingen (kopie in archief). Echtgenote is Barbara van MOURIK, 24 jaar oud, geboren op 09‑10‑1787 te Gouderak (ZH), gedoopt (Ned.Herv.) op 14‑10‑1787 te Ouderkerk a/d IJssel, overleden op 24‑02‑1839 te Kralingen (ZH) op 51-jarige leeftijd, dochter van Gijbert van MOURIK en Cornelia (MEVR. van MOURINK). Op de trouwakte staat de aantekening dat een akte is overlegd waarin staat dat de geslachtsnamen Mourik en Mouwrik en de voornamen Marinus en Marynus dezelfde personen zijn.(bron; e-mail Frank Coster 25-4-2005).
Uit dit huwelijk:
1.
Maria, geboren op 01‑03‑1812 te Kralingen, overleden op 21‑04‑1812 te Kralingen, 51 dagen oud.
2.
Maria (zie X.10).
3.
Gijsbert (zie X.11).
4.
Jan, geboren op 11‑02‑1817 te Kralingen.
5.
Jan (zie X.14).
6.
Rokus, scheepstimmerman, geboren op 31‑12‑1818 te Kralingen, overleden op 20‑11‑1872 te Rotterdam op 53-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 27‑05‑1840 te Rotterdam (kopie in archief) huwelijksbijlagen in archief. Echtgenote is Maria STOLBERG, 22 jaar oud, geboren op 16‑03‑1818 te Rotterdam, overleden op 03‑05‑1843 te Rotterdam op 25-jarige leeftijd, dochter van Andries Willem STOLBERG, pakhuisbaas, en Pieternella WUISTER.
Gehuwd (2) op 27-jarige leeftijd op 14‑10‑1846 te Rotterdam met Sophia BOESER, geboren circa 1822 te Rotterdam, overleden op 14‑07‑1884 te Rotterdam, dochter van Andries Willem BOESER en Gijsbertha GRONDHOUT.
7.
Zier, geboren op 08‑03‑1819 te Kralingen.
8.
Cornelia, geboren op 10‑07‑1820 te Kralingen, overleden op 09‑12‑1820 te Kralingen, 152 dagen oud.
9.
Cornelia (zie X.23).
10.
Cornelis Marinuszn (zie X.24).
11.
Pieter (zie X.27).
12.
Willem (zie X.29).
13.
Divertje, geboren op 07‑07‑1830 te Kralingen, overleden op 02‑02‑1902 te Rotterdam op 71-jarige leeftijd.

IX.16
Cornelis Florisz VUIJK, geemeenteontvanger en bode te Loosduinen, geboren 1808, gedoopt (Ned.Herv.) op 03‑05‑1808 te Overschie, overleden op 03‑05‑1844 te 's-Gravenhage. Uit: Oud Archief der Evang.Luth.Gemeente te 'sGravenhage onder nr. 60, Testamenten, legaten,giften etc.: Rekening en verantwoording, dd. 28 oktober 1851, van de voogden, over de boedel nagelaten aan hun onmondigen kinderen. In 1832 benoemd tot ontvanger der gemeente Loosduinen als opvolger van A. van der Gaag. In 1844 eervol ontslag en opgevolgd door H. can der Gaag. Zoon van Floris VUIJK (zie VIII.21) en Catharina VUIJK (zie VIII.12).
Gehuwd op 07‑08‑1831 te Loosduinen met Angenesia Catharina Jacobina SIGEL, 20 jaar oud, geboren op 04‑04‑1811 te 's-Gravenhage, overleden op 27‑07‑1848 te Loosduinen op 37-jarige leeftijd, dochter van Christiaan David SIGEL en Albertina BRON.
Uit dit huwelijk:
1.
Floris (zie X.33).
2.
Albertina, geboren op 19‑05‑1833 te Loosduinen.
3.
Catharina, geboren op 02‑08‑1834 te Loosduinen, overleden op 25‑02‑1922 te Loosduinen op 87-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 09‑05‑1860 te 's-Gravenhage (kopie in archief) met Johannes Frederikus JANSEN, geboren circa 1837, overleden op 22‑05‑1905 te Oegstgeest, zoon van Willem JANSEN en Ardina ARST.
4.
Christiaan David (zie X.38).
5.
Neeltje, geboren op 06‑05‑1839 te Loosduinen, overleden op 11‑04‑1840 te Loosduinen, 341 dagen oud.
6.
Pieter, geboren op 19‑12‑1840 te Loosduinen, overleden op 29‑06‑1855 om 17.30 uur te 's-Gravenhage op 14-jarige leeftijd (kopie in archief).
7.
Jacobus (zie X.42).
8.
Ingetje Clasina, geboren op 29‑08‑1844 om 10.00 uur te 's-Gravenhage (kopie in archief).

IX.30
Ingetje VUIJK, geboren op 21‑02‑1802 te Rotterdam (kopie in archief), gedoopt (Ned.Herv.) op 28‑02‑1802 te Rotterdam (kopie in archief), overleden op 16‑03‑1847 te Rotterdam op 45-jarige leeftijd (kopie in archief), dochter van Klaas VUIJK (zie VIII.18) en Willemijntje van der SCHAS.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 30‑04‑1828 te Rotterdam (kopie in archief) met Johan Herman ESCHMEIJER, 30 jaar oud, geboren op 02‑05‑1797 te Rotterdam (kopie in archief), gedoopt (Ned.Herv.) op 07‑05‑1797 te Rotterdam (kopie in archief), overleden op 01‑01‑1862 te Rotterdam op 64-jarige leeftijd (kopie in archief), zoon van Herman Willem ESCHMEIJER en Geertruij LOOIJE.
Uit dit huwelijk:
1.
levenloos, geboren op 16‑01‑1829 te Rotterdam, overleden op 16‑01‑1829 te Rotterdam, 0 dagen oud.
2.
Neeltje Francina, geboren op 13‑01‑1830 te Rotterdam, overleden op 31‑03‑1895 te Rotterdam op 65-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) voor 1850 met Willem MULDER, overleden voor 1860.
Gehuwd (2) voor 1880 met Willem LINDENBERG, overleden voor 1895.
3.
Willem Johannes Arnoldus, geboren op 10‑02‑1833 te Rotterdam, overleden op 06‑01‑1890 te Rotterdam op 56-jarige leeftijd.
4.
Geertrui, geboren circa 1834 te Rotterdam.
5.
Helena Maria, geboren circa 1834 te Rotterdam.
6.
Anna Maria, geboren circa 1836.
7.
Johan Herman, geboren circa 1841 te Rotterdam.

IX.31
Dirk VUIJK, tabakswerker, geboren op 25‑06‑1804 te Rotterdam. Komt voor in de militieregisters van Rotterdam. Zoon van Klaas VUIJK (zie VIII.18) en Willemijntje van der SCHAS.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 26‑03‑1828 te Rotterdam (kopie in archief) huwelijksbijlagen. Echtgenote is Neeltje BROUWER, 26 jaar oud, geboren op 01‑11‑1801 te Rotterdam, gedoopt (Ned.Herv.) op 15‑11‑1801 te Rotterdam, overleden op 30‑07‑1887 te Rotterdam op 85-jarige leeftijd, dochter van Leendert BROUWER en Lijdia SCHALKERS.
Uit dit huwelijk:
1.
Willemijntje (zie X.55).
2.
doodgeboren, geboren op 12‑04‑1829 te Rotterdam, overleden op 12‑04‑1829 te Rotterdam, 0 dagen oud.
3.
Leendert Nicolaas, geboren op 18‑09‑1831 te Rotterdam. Komt voor in de militieregisters van Rotterdam.
4.
Klaas, geboren op 14‑04‑1833 te Rotterdam, overleden op 02‑08‑1833 te Rotterdam, 110 dagen oud.
6.
Lidia Dederica, geboren op 29‑11‑1836 te Rotterdam, overleden op 21‑05‑1841 te Rotterdam op 4-jarige leeftijd.
7.
Bernardus (zie X.62).
8.
Willem (zie X.64).
9.
Lydia Clasina (zie X.67).
10.
Neeltje (zie X.70).

IX.34
Willem VUIJK, zakkendrager, geboren op 27‑10‑1808 te Rotterdam, overleden op 21‑04‑1882 te Rotterdam op 73-jarige leeftijd. Komt voor in de militieregisters van Rotterdam. Zoon van Klaas VUIJK (zie VIII.18) en Willemijntje van der SCHAS.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 06‑11‑1833 te Rotterdam met Cornelia Hendrica van den BRINK, 38 jaar oud, geboren op 25‑12‑1794 te Buren, overleden voor 1849, dochter van Cornelis Lambertus van den BRINK, landman, en Neeltje van BEUSICHEM.
Gehuwd (2) op 42-jarige leeftijd op 06‑11‑1850 te Rotterdam (kopie in archief) huwelijksbijlagen in archief. Echtgenote is Elisabeth van CULENBORG, 44 jaar oud, geboren op 12‑08‑1806 te Erichem (Gld), overleden op 18‑01‑1865 te Rotterdam op 58-jarige leeftijd (kopie in archief), dochter van Cornelis van CULENBORG en Jenneken van BEUSICHEM.
Gehuwd (3) op 57-jarige leeftijd op 13‑06‑1866 te Rotterdam (kopie in archief) met Lisabeth van CUIJLENBORG, 19 jaar oud, geboren op 13‑02‑1847 te Buren, gedoopt op 21‑03‑1847 te Asch (Gem. Buren), overleden op 27‑01‑1913 te Nijmegen op 65-jarige leeftijd, dochter van Cornelis van CUIJLENBORG en Geertruij van ARKEL. {Zij is later gehuwd op 44-jarige leeftijd op 29‑10‑1891 te Rotterdam met Arie de REUS, geboren circa 1839 te Gouda, zoon van Pieter de REUS en Maria JOUWER.}
Uit het eerste huwelijk:
1.
Neeltje Cornelia Hendrika, geboren op 18‑11‑1835 te Rotterdam, overleden op 18‑12‑1836 te Rotterdam op 1-jarige leeftijd.
Uit het derde huwelijk:

IX.39
Cornelis Klaasz VUIJK, wijnstokersknecht (1834), winkelier (1856), geboren op 26‑09‑1812 te Rotterdam, zoon van Klaas VUIJK (zie VIII.18) en Willemijntje van der SCHAS.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 08‑10‑1834 te Rotterdam (kopie in archief) huwelijksbijlagen in archief. Gescheiden na 10 jaar op 30‑10‑1844 te Rotterdam van Fredrika Arinetta WORTMAN, geboren op 29‑12‑1815 te Rotterdam, dochter van Fredrik WORTMAN en Elisabeth SCHULTE.
Gehuwd (2) op 32-jarige leeftijd op 13‑08‑1845 te Rotterdam met Anna Christina STRANG, geboren circa 1821, dochter van Cornelis Nicolaas STRANG en Aagje de GOOYER.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Frederik Cornelis, winkelbediende, geboren op 31‑03‑1836 te Rotterdam, overleden op 01‑06‑1892 te Veenhuizen (Norg Dr.) op 56-jarige leeftijd. Komt voor in de militieregisters van Rotterdam (kopie in archief). In het overlijdensbericht stond als moeder: Anna de Jong.
Uit het tweede huwelijk:
2.
Klaas, geboren op 11‑01‑1846 te Rotterdam.
3.
Cornelis Nicolaas (zie X.79).
4.
Aagje (zie X.82).
5.
Willem Cornelis, geboren op 26‑10‑1851 te Rotterdam (gezindte: Ned.Herv.), overleden op 27‑03‑1931 te Rotterdam op 79-jarige leeftijd. Op 21 8 1912 vertrokken naar de Rijks Werk Inrichting Veenhuizen. (2 gezinskaarten in archief) staat op gezinkaart van zijn zuster Anna Christina.
6.
Willemijntje, geboren op 15‑12‑1853 te Rotterdam.
7.
Anna Christina (zie X.85).
8.
Maria Elizabeth, geboren op 03‑03‑1860 te Rotterdam, overleden voor 1863.
9.
Maria Elizabeth (zie X.90).

IX.42
Geertruy VUIJK, naaister, geboren op 24‑10‑1814 te Rotterdam, dochter van Klaas VUIJK (zie VIII.18) en Willemijntje van der SCHAS.
Samenwonend (1) voor 1833.
Gehuwd (2) op 37-jarige leeftijd op 17‑02‑1852 te Rotterdam (kopie in archief) huwelijksbijlagen in archief. Echtgenoot is Anthony BOENDER, geboren circa 1813 te Nieuw Beijerland.
Uit de eerste relatie:
1.
Geertruij VUIJK, geboren op 13‑06‑1832, overleden op 31‑01‑1833 te Rotterdam, 232 dagen oud.
2.
Anna Maria VUIJK, geboren op 18‑08‑1835 om 02.00 uur te 's-Gravenhage. Geboorteakte in archief. De aangifte is gedaan door Eva Johanna Rennooy geb. Phlanges, 52 jaar. Getuigen: Bartholomeus Rennooy, 52 jaar, schoenmaker en Johannes Willem Rennooy, 22 jaar, particulier. Overleden op 26‑08‑1835 om 10.00 uur te 's-Gravenhage, 8 dagen oud (kopie in archief). Aangifte door: Bartholomeus Rinnooij, 52 jaar, schoenmaker en Johan Wilhelm Ziek, 22 jaar, perticulier.
Uit het tweede huwelijk:
3.
Maria, geboren circa 1853.

IX.58
Maria VUIJK, geboren op 24‑09‑1813 te Nieuwerkerk aan den IJssel, gedoopt (Ned.Herv.) op 10‑10‑1813 te Nieuwerkerk aan den IJssel, overleden op 05‑04‑1885 te Kralingen op 71-jarige leeftijd, dochter van Leendert Klaasz VUIJK (zie VIII.50) en Aaltje van den TOORN.
Gehuwd voor 1858 met Arie BIJDEBEEK, geboren 1821 te 's-Gravenhage, overleden op 09‑03‑1875 te Rotterdam, zoon van Hendrik BIJDEBEEK en Saartje de GEEST.
Uit dit huwelijk:
1.
Hendrik, geboren circa 1844 te Rotterdam.
Gehuwd op 03‑01‑1872 te Rotterdam met Johanna Catharina van SCHIE, 33 jaar oud, geboren op 30‑04‑1838 te Rotterdam, dochter van Simon van SCHIE, welvarende Lutherse koopman, en Johanna Catharina ELZERMAN.
2.
Sara, geboren circa 1857, overleden op 23‑02‑1926 te Oegstgeest.
Gehuwd voor 1926 met Lodewijk van DUUREN, geboren voor 1860.

IX.59
Cornelis Leendertsz VUIJK, geboren op 25‑01‑1816 te Nieuwerkerk a/d IJssel, gedoopt (Ned.Herv.) op 25‑01‑1816 te Nieuwerkerk a/d IJssel. Getuigen: Hendrik Voogd, arbeider, 35 jaar en Dirk Verhoef, arbeider, 45 jaar, overleden op 27‑10‑1895 te Rotterdam op 79-jarige leeftijd, zoon van Leendert Klaasz VUIJK (zie VIII.50) en Aaltje van den TOORN.
Gehuwd voor 1840 met Johanna van KONIJNENBURG, geboren op 30‑10‑1815 te Rotterdam, dochter van Dirk van KONIJNENBURG en Neeltje van LANGEVELD.
Uit dit huwelijk:
1.
Leendert, geboren op 18‑02‑1839 te Kralingen, overleden op 23‑07‑1839 te Kralingen, 155 dagen oud.
2.
Neeltje (zie X.100).
3.
Aaltje (zie X.102).
4.
Dirk (zie X.103).
5.
Leendert (zie X.105).
6.
Henderijka, geboren op 17‑10‑1849 te Delfshaven, overleden voor 1854.
7.
Cornelis Cornelissen, geboren op 15‑10‑1851 te Delfshaven, overleden op 08‑05‑1876 te Delfshaven op 24-jarige leeftijd (advertentie in archief).
8.
Henderika (zie X.110).
9.
Gerardus (zie X.111).

IX.69
Klaas VUIJK, scheepstimmerman, scheepmaker (1865), kruidenier en partlevinker, geboren op 08‑12‑1822 te Rotterdam, geboorteakte in archief. Overleden op 30‑05‑1902 te Rotterdam op 79-jarige leeftijd, zoon van Klaas Klaasze VUIJK (Fuik) (zie VIII.53) en Adriana van der NEUT.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 17‑08‑1853 te Rotterdam, gescheiden voor 1902 te Rotterdam van Hester van SCHIE, geboren op 01‑01‑1827 te Rotterdam, overleden op 08‑10‑1905 te Rotterdam op 78-jarige leeftijd, dochter van Simon van SCHIE, welvarende Lutherse koopman, en Johanna Catharina ELZERMAN.
Uit dit huwelijk:
1.
Adriana, geboren op 03‑12‑1854 te Rotterdam, overleden op 14‑11‑1905 te Rotterdam op 50-jarige leeftijd (advertentie in archief).
2.
Johanna Catharina (zie X.115).
3.
Klaas (zie X.116).
4.
Hester (zie X.119).
5.
Maria Margaretha, geboren op 03‑11‑1862 te Rotterdam, overleden op 17‑05‑1866 te Rotterdam op 3-jarige leeftijd.
6.
Simon (zie X.121).
7.
Maria Margaretha, geboren op 24‑07‑1867 te Rotterdam, overleden op 16‑12‑1942 te Hilversum op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 13‑10‑1904 te Rotterdam met Hermannus Johannes Bartholoneus VERBEEK, 53 jaar oud, gezagvoerder der varende koopvaardij, geboren op 03‑02‑1851 te Groningen (gezindte: Rooms Kath.), overleden voor 1942, zoon van Bartholomeus Johannes VERBEEK en Maria Renette Jacobine SCHONINGH. {Hij was eerder gehuwd op 35-jarige leeftijd op 18‑08‑1886 te Rotterdam met Johanna Catharina VUIJK, 30 jaar oud (zie X.115).}
8.
Barend Willem (zie X.124).

IX.71
Adriana VUIJK, geboren op 17‑09‑1824 te Rotterdam, overleden op 31‑10‑1899 te Rotterdam op 75-jarige leeftijd, dochter van Klaas Klaasze VUIJK (Fuik) (zie VIII.53) en Adriana van der NEUT.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 18‑08‑1852 te Kralingen, huwelijksakte in archief. Echtgenoot is Klaas TOM, 30 jaar oud (zie IX.104).
Uit dit huwelijk:
1.
Elisabeth, geboren 1860 te Kralingen, overleden op 28‑10‑1927 te Kralingen.

IX.83
Sara VUIJK, geboren op 09‑07‑1823 te Rotterdam, overleden op 26‑06‑1902 te Rotterdam op 78-jarige leeftijd. Aarlanderveen bev.reg. 1869-1880,deel 4,blz.201,247,deel 5 blz.6, wijk 4 huis 106 en 130, wijk 5 huis 3:
Sara Vuijk, partner Leendert van Duijvenbode, geb.9-7-1823 te Rotterdam, kerk Ned.Herv.later Chr. Geref.,ingekomen 00-12-1870 Delfshaven, 4-1-1873 Alphen,9-6-1874 wijk 4 nr. 106, vertrokken wijk 4 nr. 130, 3-1-1871 Alphen, weer bennengekomen en 16-7-1889 vertrokken naar R'dam
 
Alphen bev.reg.1870-1880,deel 1,blz.175,Wijk D, huis nr.415:
Sara Vuijk, partner Leendert van Duijvenbode, geb.09-07-1823 te Rotterdam kerk Ned.Herv.,ingekomen 00-01-1871 Aarlanderveen, vertrokken 04-01-1873 Aarlanderveen,
, dochter van Pieter VUIJK (zie VIII.57) en Maria Catharina MARBACH.
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 07‑08‑1861 te Rotterdam met Leendert van DUIVENBODEN, 29 jaar oud, zeeman, schipper (1870-1880), geboren op 18‑10‑1831 te Rotterdam, overleden op 12‑07‑1899 te Rotterdam op 67-jarige leeftijd, zoon van Dirk Simon van DUIVENBODEN en Gijsberta van DIJK.
Uit dit huwelijk:
1.
Gijsberta (Gijsje) van DUIVENBODE, huishoudster, geboren op 29‑04‑1862 te Rotterdam.
2.
Maria Catharina Pieternella van DUIVENBODE, hoofd linnenkamer van het Ooglijders Gasthuis te Rotterdam, geboren op 22‑02‑1866 te Delfshaven, overleden op 16‑03‑1932 te Heemstede op 66-jarige leeftijd.

IX.84
Klaas VUIJK, scheepmakersknecht bij vader Pieter (1850), scheepmaker (1857), geboren op 27‑12‑1825 te Rotterdam, overleden op 26‑12‑1914 te Haarlem op 88-jarige leeftijd, begraven op 29‑12‑1914 te Haarlem, zoon van Pieter VUIJK (zie VIII.57) en Maria Catharina MARBACH.
Gehuwd (1) met Nina (EEN JAVAANSE VROUW), geboren te desa Suren (Oost Java, Ned.Indië).
Gehuwd (2) met Kina (EEN MADOERESE VROUW), geboren circa 1842 te desa Glagahweru (Ned.Indië).
Uit het eerste huwelijk:
1.
Johan Adolf (zie X.129).
2.
Julia Clara, geboren op 07‑01‑1864 te desa Suren op Oost Java? Overleden op 20‑02‑1866 te Bondowoso (Ned. Oost-Indië) op 2-jarige leeftijd, bron: www.roosjeroos.nl.
Uit het tweede huwelijk:
3.
Wilton Rudolph (zie X.132).

IX.87
Leendert VUIJK, scheepmakersknecht, scheepstimmerman (1856), geboren op 05‑02‑1827 te Rotterdam, met vrouw en kind, op 29 mei 1861 naar Kaap de Goede Hoop vertrokken, zoon van Pieter VUIJK (zie VIII.57) en Maria Catharina MARBACH.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 26‑03‑1856 te Rotterdam, op 29 mei 1861, vanuit Kerklaan 253, samen met hun zoon, vertrokken naar Zuid-Afrika (Kaap de Goede Hoop) met Helena NAGEL, 30 jaar oud, dienstbode (1856), geboren op 27‑12‑1825 te Rotterdam, dochter van Jacobus NAGEL en Susanne van ALLENHOVEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Pieter, geboren op 08‑11‑1856 te Rotterdam.

IX.90
Pieter VUIJK, zeeman (1857) stuurman (1862), koopvaardij-kaptein (1867), geboren op 27‑05‑1832 te Delfshaven, overleden op 03‑05‑1901 te Haarlem op 68-jarige leeftijd. Komt voor in de militieregisters van Rotterdam. Zoon van Pieter VUIJK (zie VIII.57) en Maria Catharina MARBACH.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 15‑04‑1857 met Maartje van SCHIE, 22 jaar oud, geboren op 02‑05‑1834 te Rotterdam (gezindte: Ev.Luth.), dochter van Simon van SCHIE, welvarende Lutherse koopman, en Johanna Catharina ELZERMAN.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria Catharina, geboren op 24‑06‑1859 te Rotterdamn, overleden op 11‑07‑1932 te Haarlem op 73-jarige leeftijd.
2.
Simon (zie X.137).
3.
Aaltje, geboren op 08‑02‑1865 te Rotterdam, overleden op 06‑02‑1938 te Amsterdam op 72-jarige leeftijd, persoonskaart in archief.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 17‑03‑1892 te Haarlem met Hendrik van BILDERBEEK, 30 jaar oud, handelsreiziger, geboren op 15‑02‑1862 te Utrecht, overleden op 09‑02‑1938 te Amsterdam op 75-jarige leeftijd, zoon van Bernardus van BILDERBEEK, bediende te Utrecht (1846), en Catharina CRONSELAAR, naaister (1846).
4.
Johanna Catharina, huishoudster, geboren op 27‑07‑1868 te Rotterdam (gezindte: Ev.Luth.), van Haarlem naar Zwolle (12-6-1901) naar 's-Gravenhage (7-5-1908).
5.
Pieter jr. (zie X.142).

IX.93
Maria VUIJK, naaister, geboren op 04‑01‑1836 te Delfshaven, overleden op 09‑03‑1864 te Rotterdam op 28-jarige leeftijd, dochter van Pieter VUIJK (zie VIII.57) en Maria Catharina MARBACH.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 28‑01‑1863 (getuige(n): Johannes Zijdeman, 26 jaar, lithograaf, broeder van de bruidegom, Johannes Vuijk, zeeman, 24 jaar, broeder van de bruid, Christiaan Johannes de Boer, 27 jaar, klerk kantoor hypotheken en Hendrik Cornelis van der Graaf 45 jaar, bediende op het Gemeentehuis) met Johannes Jacobus ZIJDEMAN, 29 jaar oud, timmerman, geboren op 19‑04‑1833, zoon van Geerit ZIJDEMAN en Neeltje van SANTEN. {Hij was eerder gehuwd op 27-jarige leeftijd op 23‑05‑1860 te Rotterdam met Jacoba Magdalena PIETERSE, overleden op 02‑08‑1861 te Rotterdam. Hij was ook ooit gehuwd met Maria Elisabeth PLUIJMERT, geboren op 14‑01‑1836.}
Uit dit huwelijk:
1.
Gerrit, geboren op 23‑02‑1864 te Rotterdam, overleden op 16‑03‑1866 te Rotterdam op 2-jarige leeftijd.

IX.104
Klaas TOM, geboren op 27‑05‑1822 te Nieuwerkerk a/d IJssel, overleden op 09‑07‑1912 te Nieuwerkerk a/d IJssel op 90-jarige leeftijd, zoon van Cornelis TOM, verver in Nieuwerkerk a/d IJssel (1824), en Elisabeth Klaasdr VUIJK (zie VIII.62).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 18‑08‑1852 te Kralingen, huwelijksakte in archief. Echtgenote is Adriana VUIJK, 27 jaar oud (zie IX.71).
Uit dit huwelijk: 1 kind (zie onder IX.71).

IX.119
Sija VUIJK, geboren op 08‑09‑1800 te Nieuwerkerk a/d IJssel, gedoopt op 14‑09‑1800 te Nieuwerkerk a/d IJssel, overleden op 24‑06‑1874 te Rotterdam op 73-jarige leeftijd, dochter van Adrianus Leenderts VUIJK (zie VIII.77) en Aaltje van den TOORN.
Gehuwd voor 1825 met Hendrik PERDIJK, geboren voor 1804.
Uit dit huwelijk:
1.
Aaltje, geboren circa 1824 te Reeuwijk.
2.
Maria, geboren circa 1825 te Haastrecht.
3.
Hendrik, geboren 1843 te Kralingen, overleden op 17‑04‑1886 te Rotterdam.

IX.120
Dirk VUIJK, schipper (1829), scheepstimmerman/scheepmaker, geboren op 08‑06‑1802 te Nieuwerkerk a/d IJssel, gedoopt op 13‑06‑1802 te Nieuwerkerk a/d IJssel, overleden op 07‑12‑1877 te Rotterdam op 75-jarige leeftijd, op overlijdensbericht staat als vader: Dirk Vuijk, zoon van Adrianus Leenderts VUIJK (zie VIII.77) en Aaltje van den TOORN.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 18‑05‑1838 te Kralingen met Cornelia OTTERSPOOR, 23 jaar oud, dienstbode, geboren op 18‑08‑1814 te Rotterdam, overleden op 04‑10‑1861 te Kralingen op 47-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Adrianus (zie X.149).
2.
Dirk, geboren op 08‑09‑1841 te Kralingen.
3.
Aaltje (zie X.153).
4.
Leendert, geboren op 13‑06‑1847 te Kralingen, overleden op 03‑07‑1860 te Kralingen op 13-jarige leeftijd.

IX.122
Leendert VUIJK, modelmaker (1878), scheepmaker, geboren op 10‑01‑1804 te Nieuwerkerk a/d IJssel, gedoopt op 15‑01‑1804 te Nieuwerkerk a/d IJssel, overleden op 03‑06‑1881 te Kralingen op 77-jarige leeftijd, zoon van Adrianus Leenderts VUIJK (zie VIII.77) en Aaltje van den TOORN.
Gehuwd met Neeltje in 't HOUT, geboren op 18‑10‑1815 te Kralingen, overleden op 31‑03‑1871 te Kralingen op 55-jarige leeftijd, dochter van Peter in 't HOUT en Johanna Gerritse.
Uit dit huwelijk:
1.
Johanna (zie X.156).
2.
Aaltje, geboren op 04‑04‑1836 te Kralingen, overleden op 05‑03‑1911 te Rotterdam op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd met Abraham OUWELEEN, winkelier, geboren op 29‑12‑1827 te Bergschenhoek.
3.
Johanna, geboren op 14‑11‑1837 te IJsselmonde.
4.
Adrianus (Arie) (zie X.160).
5.
Pieter (zie X.163).
6.
Pieternella, geboren op 23‑06‑1843 te Kralingen (gezindte: Geref.), overleden op 19‑06‑1927 te Rotterdam op 83-jarige leeftijd, woonde samen met 2 nichtjes, t.w. Pieternella Alida van Rijnberk, dochter van Maartje Sophia Vuijk, en Martina Sophia van Deth. (gezinskaart in archief).
7.
Maartje Sophia (zie X.167).
8.
Pieter (zie X.168).
9.
Leendert Gerrit (zie X.170).
10.
Nicolaas Christiaan, geboren op 01‑05‑1857 te Kralingen, overleden op 26‑05‑1857 te Kralingen, 25 dagen oud.

IX.129
Zier (ook wel Sier) Laurensz VUIJK, geboren op 26‑07‑1795 te Kralingen, gedoopt (Ned.Herv.) op 02‑08‑1795 te Kralingen (getuige(n): Antje Zierts Vuyk), overleden op 07‑09‑1856 te Kralingen op 61-jarige leeftijd. Komt voor in de militieregisters van Kralingen. Wordt afgekeurs vanwege "zeer hoofd" (kopie in archief). Zoon van Louw (Laurens) Siers VUIJK (zie VIII.89) en Klaasje Pieters de JONG.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 10‑03‑1824 te Kralingen met Engeltje ZWIEP, 28 jaar oud, geboren op 04‑07‑1795 te Bleiswijk, overleden op 02‑02‑1866 te Kralingen op 70-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Klaasje, geboren op 09‑06‑1824 te Kralingen, overleden op 02‑08‑1862 te Kralingen op 38-jarige leeftijd.
2.
Aaltje, geboren op 04‑04‑1827 te Kralingen.
3.
Alida, geboren 1828, overleden op 03‑02‑1886 te Kralingen.

IX.144
Ariaantje VUIJK, geboren op 18‑12‑1822 te Kralingen, overleden op 21‑05‑1861 te Kralingen op 38-jarige leeftijd, dochter van Dirk Ziers VUIJK (zie VIII.98) en Wijmpje van ZANTEN.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 10‑12‑1841 te Kralingen met Daniël ZWIEP, 28 jaar oud, timmerman, geboren op 24‑10‑1813 te Hillegersberg, overleden op 08‑07‑1877 te Kralingen op 63-jarige leeftijd, zoon van Jan ZWIEP, arbeider, en Aaltje van der KRAAN.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan, geboren op 08‑09‑1842 te Kralingen.
2.
Dirk, geboren op 18‑01‑1844 te Kralingen, overleden op 21‑03‑1846 te Kralingen op 2-jarige leeftijd.
3.
Aaltje, geboren op 26‑12‑1845 te Kralingen, overleden op 08‑06‑1871 te Kralingen op 25-jarige leeftijd.
4.
Dirk, geboren op 12‑10‑1848 te Kralingen.
5.
Ziere, geboren op 22‑03‑1851 te Kralingen, overleden op 09‑03‑1852, 353 dagen oud.
6.
Cornelis, geboren op 11‑08‑1853 te Kralingen.
7.
Ziere, geboren op 05‑04‑1857 te Kralingen.

IX.145
Reijer VUIK (Fuik), commissaris van het schuitenveer op Delft. Gedoopt (Ned.Herv.) op 05‑02‑1806 te Koudekerk, ouders Jan Fuik en Ingetje van Harten (kopie in archief). Overleden op 06‑01‑1884 om 18.30 uur te Leiden op 77-jarige leeftijd, op de overlijdensakte vermeldt als Fuik. (kopie in archief). Zoon van Jan Siers VUIJK (Vuik) (zie VIII.102) en Ingetje van HARTEN.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 10‑02‑1836 te Maassluis met Hendrika de BRUIN, 25 jaar oud, dienstbode, geboren op 29‑10‑1810 te Bloemendaal (Gouda) (kopie in archief). Gedoopt (Ned.Herv.) op 31‑10‑1810 te Bloemendaal (Gouda) (getuige(n): Adriana Molenaar), doopboek Gereformeerde Gemeente van Noorwaddinxveen, Zuidwaddinxveen en Bloemendaal. Overleden op 06‑05‑1878 om 06.00 uur te Leiden op 67-jarige leeftijd, 67 jaar, dochter van Jan de BRUIN, uitdrager, koopman (1813), en Krijna (Krijntje) MOLENAAR.
Uit dit huwelijk:
1.
Krijntje, geboren op 23‑03‑1837 om 09.00 uur te Maassluis, had een logement in de Hoogstraat 263 te Rotterdam (Bron: van Hennie van Apeldoorn 13-11-2014).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 06‑03‑1867 te Leiden met Jan de KNIJF, 33 jaar oud, pakhuisbaas, geboren op 27‑07‑1833 te Oudshoorn, overleden op 01‑08‑1885 om 02.00 uur te Rotterdam op 52-jarige leeftijd, in een huis aan de Hopstraat, 52 jaar (kopie in archief). weduwnaar van Anna Catharina Otto, echtgenoot van Trijntje Vuik (dus geen Vuijk). Zoon van Jan de KNIJF en Pieternella van BEMMEL, hebben een nicht, Teunte de Knijf geb. 1879, Hofstraat 32, Rotterdam en haar moeder, ook een Teuntje de Knijf, in huis genomen. (bron: bev.register, kopie in archief). {Hij was eerder gehuwd op 26-jarige leeftijd op 02‑05‑1860 te Rotterdam met Anna Catharina OTTS, geboren maart 1830 te Willemstad, overleden op 01‑05‑1866 te Rotterdam.}
2.
Jan, geboren op 13‑05‑1838 te Maassluis, overleden op 26‑11‑1838 te Maassluis, 197 dagen oud.
3.
Jan, geboren op 16‑09‑1839 te Maassluis.
4.
Ingetje, geboren op 26‑10‑1841 te Koudekerk.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 16‑07‑1879 te Leiden met Isaac FLES, geboren circa 1852 te Leiden.
5.
Reijer FUIK (zie X.189).
6.
Ingetje, geboren op 12‑02‑1845 te Koudekerk.
7.
Adriana, geboren op 30‑09‑1846 te Koudekerk.
8.
Adrianus, geboren op 26‑03‑1848 te Koudekerk.
9.
Adriana, geboren op 16‑09‑1849 te Koudekerk.
10.
Stephanus, geboren op 17‑02‑1851 te Koudekerk.
11.
Adrianus, geboren op 13‑03‑1852 te Koudekerk.

IX.147
Jacobus Johannes VUIJK, geboren circa 1809 te Koudekerk, zoon van Jan Siers VUIJK (Vuik) (zie VIII.102) en Ingetje van HARTEN.
Gehuwd op 24‑10‑1832 te Delft met Petronela de FRENDER, geboren circa 1808 te Delft, dochter van Jan de FRENDER en Evertje VERWEIJ.
Uit dit huwelijk:
1.
kind van Jacobus Johannes, geboren op 10‑11‑1833 te Delft.
2.
Cornelia, geboren op 03‑11‑1834 te Delft, overleden op 09‑12‑1834 te Delft, 36 dagen oud.
3.
Everdina (zie X.199).
4.
Jacoba Petronella, geboren op 29‑01‑1839 te Delft, overleden op 25‑06‑1846 te Delft op 7-jarige leeftijd.
5.
Johannes Jacobus, geboren op 25‑01‑1841 te Delft, overleden op 17‑03‑1841 te Delft, 51 dagen oud.
6.
Cornelia, geboren op 15‑06‑1842 te Delft, overleden op 25‑06‑1842 te Delft, 10 dagen oud.
7.
Johannes, geboren 1844 te Delft, overleden op 22‑01‑1845 te Delft.
8.
Johannes Jacobus, geboren op 30‑03‑1846 te Delft, overleden op 26‑07‑1915 te Vrijenban (Gem.Delft) op 69-jarige leeftijd.
9.
Jacobus Johannes, geboren op 09‑06‑1850 te Delft.

IX.149
Jan VUIJK (Vuik), geboren op 25‑10‑1811 te Koudekerk, overleden op 28‑06‑1849 te Delft op 37-jarige leeftijd, zoon van Jan Siers VUIJK (Vuik) (zie VIII.102) en Ingetje van HARTEN.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 07‑05‑1834 te Delft met Cornelia POST, geboren circa 1809 te Delft, overleden op 10‑07‑1849 te Delft, dochter van Jacob POST en Aagtje de RAAT.
Uit dit huwelijk:
1.
Johannes, geboren op 15‑05‑1835 te Delft, overleden op 24‑07‑1849 te Delft op 14-jarige leeftijd.
2.
Jacob, geboren op 15‑01‑1838 te Delft, overleden op 17‑02‑1862 te Delft op 24-jarige leeftijd.
3.
Ingetje, geboren op 16‑05‑1843 te Delft, overleden op 26‑12‑1847 te Delft op 4-jarige leeftijd.
4.
Anna, geboren op 15‑04‑1846 te Delft, overleden op 04‑07‑1849 te Delft op 3-jarige leeftijd.
5.
Arie, geboren op 20‑06‑1849 te Delft, overleden op 02‑07‑1849 te Delft, 12 dagen oud.

IX.155
Anna VUIK, dienstbode, geboren op 03‑11‑1817 te Koudekerk, overleden op 04‑02‑1894 om 21.30 uur te 's-Gravenhage op 76-jarige leeftijd (kopie in archief), dochter van Jan Siers VUIJK (Vuik) (zie VIII.102) en Ingetje van HARTEN.
Samenwonend (1) voor 1847 met NN.
Gehuwd (2) op 30-jarige leeftijd op 17‑05‑1848 te 's-Gravenhage met Jacobus Johannes de FOOIJ, broodbakker, geboren 1815 te 's-Gravenhage, weduwnaar van Catarina Voerman. Zoon van Johannes de FOOIJ en Johanna JANSEN.
Uit de eerste relatie:
1.
Charles Nicolaas VUIK, geboren op 13‑12‑1846 om 21.00 uur te 's-Gravenhage, aangegeven door Nicolaas Rutten, 29 jaar, korporaal. Getuigen Charles Leonard Heutz, 27 jaar en Frederik Nitzel, 27 jaar, korporaals en wonende alhier.

IX.162
Jannetje VUIJK, geboren op 09‑08‑1811 te Kralingen, overleden op 31‑01‑1874 te Kralingen op 62-jarige leeftijd, dochter van Jan Sierse VUIJK (zie VIII.109) en Maria den HOLLANDER.
Gehuwd voor 1834 met Willem HAAK, varkensslager, geboren voor 1813, overleden voor 1884.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan, visser, geboren op 11‑03‑1833 te Kralingen, overleden op 17‑03‑1917 te Rotterdam (Kralingen) op 84-jarige leeftijd.
2.
Cornelis, visser, geboren circa 1835, overleden op 02‑05‑1874 te Kralingen.
3.
Maria, geboren circa 1836 te Kralingen, overleden op 22‑11‑1844 te Kralingen.
4.
Zier, geboren sept.1841 te Kralingen, overleden op 01‑11‑1841 te Kralingen.
5.
Leendert, geboren circa 1845 te Kralingen, overleden op 19‑07‑1857 te Kralingen.
6.
Lena, geboren 1849 te Kralingen, overleden op 28‑04‑1884 te Kralingen.
7.
Teunis, geboren nov.1854 te Kralingen, overleden op 06‑12‑1854 te Kralingen.

IX.168
Antje (Johanna) VUIJK, geboren op 18‑02‑1817 te Kralingen, overleden op 25‑09‑1877 te Kralingen op 60-jarige leeftijd, dochter van Jan Sierse VUIJK (zie VIII.109) en Maria den HOLLANDER.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 03‑06‑1843 te Kralingen met Dirk ROGGEVEEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Nicolaas, geboren circa 1850 te Kralingen.

IX.173
Sier VUIJK, visser, geboren voor 1829, zoon van Jan Sierse VUIJK (zie VIII.109) en Maria den HOLLANDER.
Gehuwd (1) voor 1841 met Maartje HOEK, geboren voor 1821.
Gehuwd (2) voor 1850 met Wilhelmina den OUDEN, geboren voor 1829.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Jan (zie X.221).
2.
Neeltje, geboren op 22‑11‑1842 te Kralingen, overleden op 16‑11‑1847 te Kralingen op 4-jarige leeftijd.
3.
Maria, geboren op 03‑03‑1844 te Kralingen, overleden op 26‑06‑1844 te Kralingen, 115 dagen oud.
Uit het tweede huwelijk:
4.
Frank (zie X.226).
5.
Dirk (zie X.228).
6.
Mietje (zie X.231).
7.
Grietje (zie X.233).
8.
Grietje, geboren op 13‑12‑1854 te Kralingen.
9.
Teunis (zie X.235).
10.
Zegert, geboren op 13‑03‑1858 te Kralingen, overleden op 16‑07‑1884 te Kralingen op 26-jarige leeftijd.
11.
Grietje, geboren op 25‑06‑1860 te Kralingen, overleden op 30‑07‑1860 te Kralingen, 35 dagen oud.
12.
Willem (zie X.239).
13.
Grietje (zie X.242).
14.
Sier, geboren op 13‑09‑1866 te Kralingen, overleden op 20‑10‑1869 te Kralingen op 3-jarige leeftijd.
15.
Pieter, geboren op 30‑04‑1869 te Kralingen, overleden op 21‑05‑1871 te Kralingen op 2-jarige leeftijd.

X.4
Jan Marinus VUIJK, timmerman (1849), geboren op 17‑03‑1821 te Rotterdam, overleden op 01‑01‑1891 te Rotterdam op 69-jarige leeftijd (copie in archief). Bij zijn huwelijk in 1839 nog niet militieplichtig. Komt voor in de militieregisters van Rotterdam.
Zoon van Cornelis Jans VUIJK (zie IX.1) en Jacoba PROOST.
Gehuwd (1) op 18-jarige leeftijd op 20‑11‑1839 te Rotterdam (kopie in archief) huwelijksbijlagen in archief. Echtgenote is Helena de LANGE, 21 jaar oud, dienstbode, geboren op 23‑10‑1818 te Rotterdam, overleden op 11‑05‑1868 te Rotterdam op 49-jarige leeftijd, dochter van Johannes Jan de LANGE en Hendrika MULDER.
Gehuwd (2) op 48-jarige leeftijd op 29‑09‑1869 te Rotterdam met Elizabeth ANDRIESSEN, 35 jaar oud, geboren op 24‑03‑1834 te Rotterdam, bron: e-mail dick vuijk 10-3-2010, dochter van Roelof ANDRIESSEN en Maria Magdalena ZUIDMULDER.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Cornelis Jacobus, geboren op 13‑10‑1840 te Rotterdam, overleden op 25‑05‑1849 om 03.00 uur te Rotterdam op 8-jarige leeftijd (kopie in archief).
2.
Johannes Hendricus (zie XI.2).
3.
Jacobus Wilhelmus (zie XI.4).
4.
Helena Johanna (zie XI.7).
5.
Wilhelmina Pieternella, geboren op 02‑07‑1848 te Rotterdam.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 22‑02‑1882 te Utrecht met Albertus DEKKER, 22 jaar oud, geboren op 06‑05‑1859 te Utrecht, zoon van Albertus DEKKER en Elisabeth Wilhelmina MUIJS.
6.
Cornelia Johanna, geboren op 15‑02‑1851 te Rotterdam, overleden voor 1852.
7.
Cornelia Johanna, geboren op 29‑12‑1853 te Rotterdam.
8.
Cornelis Jacobus (zie XI.12).
9.
Hendrika Johanna, geboren op 14‑09‑1862 te Rotterdam, overleden op 27‑11‑1862 te Rotterdam, 74 dagen oud.
Uit het tweede huwelijk:
10.
Maria Magdalena, geboren op 02‑02‑1872 te Amsterdam, overleden voor 1874.
11.
Maria Magdalena, geboren op 09‑07‑1873 te Rotterdam.
12.
Maria Magdalena (zie XI.18).

X.10
Maria VUIJK, geboren op 07‑04‑1813 te Kralingen, overleden op 15‑04‑1874 te Rotterdam op 61-jarige leeftijd, dochter van Marinus VUIJK (zie IX.5) en Barbara van MOURIK.
Gehuwd voor 1842 met Willem STEENWIJK, geboren circa 1811 te Rotterdam, overleden op 09‑10‑1881 te Rotterdam, zoon van Pieter STEENWIJK en Maria WAALWIJK.
Uit dit huwelijk:
1.
Barbara Bardiena, geboren op 09‑09‑1841 te Rotterdam, overleden op 02‑11‑1843 te Rotterdam op 2-jarige leeftijd.
2.
Pieter, geboren circa 1843 te Rotterdam.
3.
Marinus, geboren circa 1847 te Rotterdam.
4.
Adriana Cornelia, geboren op 06‑12‑1853 te Rotterdam, uittreksel in archief, kopie huwelijksakte in archief.

X.11
Gijsbert VUIJK, schepenmaker, geboren op 21‑03‑1815 te Kralingen (ZH), overleden op 28‑10‑1888 te Kralingen (ZH) op 73-jarige leeftijd, zoon van Marinus VUIJK (zie IX.5) en Barbara van MOURIK.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 03‑09‑1836 te Kralingen (ZH) met Maria van NIEROP, 23 jaar oud, geboren op 30‑11‑1812 te Berkel (ZH), overleden op 03‑08‑1862 te Kralingen (ZH) op 49-jarige leeftijd, dochter van Hillebrand van NIEROP en Maria van der POL, woonde in 1836 te Berkel.
Uit dit huwelijk:
1.
Marinus, geboren op 17‑01‑1837 te Kralingen, overleden op 06‑02‑1837 te Kralingen, 20 dagen oud.
2.
Marinus, geboren op 21‑06‑1838 te Kralingen, overleden op 19‑09‑1838 te Kralingen, 90 dagen oud.
3.
Hillebrand, geboren op 11‑10‑1839 te Kralingen, overleden op 31‑05‑1844 te Kralingen op 4-jarige leeftijd.
4.
Marinus (zie XI.26).
5.
Barbara Maria, geboren op 05‑04‑1844 te Kralingen, overleden op 09‑12‑1927 te Rotterdam op 83-jarige leeftijd.
Gehuwd op 52-jarige leeftijd op 12‑08‑1896 te Rotterdam met Hendrik van den BERG, geboren circa 1847 te Kralingen, zoon van Michiel van den BERG en Lena OUDENAARDEN.
6.
Maria Hillebrandina (zie XI.32).
7.
Cornelia Maria (zie XI.34).
8.
Hillebrand (zie XI.35).
9.
Gijsberta Johanna, geboren op 02‑08‑1853 te Kralingen, overleden op 22‑11‑1853 te Kralingen, 112 dagen oud.
10.
Gijsbert (zie XI.39).

X.14
Jan VUIJK, geboren 1818, overleden op 25‑01‑1880 te Kralingen, zoon van Marinus VUIJK (zie IX.5) en Barbara van MOURIK.
Gehuwd (1) voor 1839 met Maria de BRUIJN, geboren voor 1818, overleden voor 1878.
Gehuwd (2) voor 1881 met Lena den OUDEN, geboren voor 1840.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Barbara (zie XI.42).
2.
doorgeboren kind van Jan, geboren op 25‑12‑1840 te Kralingen, overleden op 25‑12‑1840 te Kralingen, 0 dagen oud.
3.
Margje Maria, geboren op 09‑01‑1842 te Kralingen, overleden op 02‑09‑1844 te Kralingen op 2-jarige leeftijd.
4.
Maartje (zie XI.46).
5.
Marinus, geboren op 20‑08‑1848 te Kralingen, overleden op 23‑02‑1849 te Kralingen, 187 dagen oud.
6.
Maria, geboren op 28‑02‑1857 te Kralingen.

X.23
Cornelia VUIJK, geboren op 05‑09‑1821 te Kralingen, overleden op 30‑01‑1902 te Rotterdam op 80-jarige leeftijd, dochter van Marinus VUIJK (zie IX.5) en Barbara van MOURIK.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 24‑02‑1843 te Kralingen met Willem DELWELL, aschophaler (1874), bouwman, geboren circa 1788 te Hillegersberg, zoon van Johannes (Jan) DELWELL en Anna (Antje) van der LUCHT.
Uit dit huwelijk:
1.
Anna, geboren circa 1848 te Kralingen.
2.
Johannes, geboren circa 1849 te Kralingen.
3.
Dievertje, geboren op 26‑11‑1850 te Rotterdam.
4.
Cornelia Wilhelmina, geboren circa 1853 te Kralingen.
5.
Elisabeth, geboren op 15‑11‑1857 te Kralingen.
6.
Susanne Wilhelmina, geboren circa 1863 te Kralingen.
7.
Lena Johanna, geboren circa 1868 te Kralingen.

X.24
Cornelis Marinuszn VUIJK, koopman en winkelier aan de Leuvehaven, in tabakswaren, geboren op 22‑09‑1823 te Kralingen, overleden op 02‑08‑1895 te Rotterdam op 71-jarige leeftijd (kopie in archief) (diverse advertentie in archief), zoon van Marinus VUIJK (zie IX.5) en Barbara van MOURIK.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 31‑10‑1849 te Rotterdam (kopie in archief) huwelijksbijlagen in archief. Echtgenote is Alida Christina MICHAëLIS, geboren circa 1821 te Zaltbommel, dochter van Casper Bernard Arnold MICHAëLIS en Catharina Elisabeth SCHUTLZE.
Gehuwd (2) op 39-jarige leeftijd op 25‑02‑1863 te Rotterdam met Arijana TRESSON, geboren circa 1839 te Rotterdam, dochter van Jan Joseph TRESSON en Elizabeth LANDHEER.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Barbera (zie XI.57).
2.
Catharina Elizabeth (zie XI.59).
3.
Marinus Cornelis, geboren op 21‑05‑1855 te Rotterdam, overleden voor 1859.
4.
Alida Urselina (zie XI.62).
5.
Marinus, geboren op 05‑03‑1859 te Rotterdam.

X.27
Pieter VUIJK, sjouwer 1848, scheepsmaker, geboren op 13‑02‑1825 te Kralingen, overleden op 15‑08‑1897 te Rotterdam op 72-jarige leeftijd, zoon van Marinus VUIJK (zie IX.5) en Barbara van MOURIK.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 19‑04‑1848 te Kralingen (kopie in archief). Echtgenote is Alida HEUS, 24 jaar oud, naaister, geboren op 27‑03‑1824 te Kralingen, overleden op 05‑11‑1896 te Rotterdam op 72-jarige leeftijd, dochter van Job HEUS, arbeider, en Aartje van KRUINIGER.
Uit dit huwelijk:
1.
Marinus (zie XI.64).
2.
Alida (zie XI.67).
3.
Barbara, geboren op 20‑07‑1851 te Kralingen, overleden op 16‑05‑1910 te Rotterdam op 58-jarige leeftijd.
4.
Maria (zie XI.70).
5.
Pieter (zie XI.71).
6.
Cornelia, geboren op 05‑06‑1860 te Kralingen, overleden op 10‑03‑1863 te Kralingen op 2-jarige leeftijd.
7.
Cornelia, geboren op 05‑04‑1867 te Kralingen, overleden op 26‑03‑1895 te Rotterdam op 27-jarige leeftijd.

X.29
Willem VUIJK, geboren op 27‑03‑1827 te Kralingen, overleden op 16‑06‑1884 te Kralingen op 57-jarige leeftijd (kopie in archief), zoon van Marinus VUIJK (zie IX.5) en Barbara van MOURIK.
Gehuwd (1) voor 1869 met Sijgje de BRUIN, overleden voor 1869.
Gehuwd (2) voor 1870 met Maria GROENENDIJK, geboren voor 1849.
Uit het tweede huwelijk:
1.
Marijnus (zie XI.75).
2.
Maria (zie XI.80).
3.
Willem, geboren op 07‑11‑1872 te Kralingen, overleden op 18‑03‑1873 te Kralingen, 131 dagen oud.
4.
Arie, geboren op 07‑11‑1872 te Kralingen, overleden op 09‑11‑1872 te Kralingen, 2 dagen oud.
5.
Batje, geboren op 03‑07‑1874 te Kralingen, overleden op 19‑10‑1874 te Kralingen, 108 dagen oud.
6.
Barbara Clasina (zie XI.85).

X.33
Floris VUIJK, geboren op 07‑02‑1832 te Loosduinen, overleden op 17‑12‑1861 te Magasarie (Borneo Ned.Oost Indie) op 29-jarige leeftijd, overlijdensakte nr.70 d.d.16-2-1864 gemeente Den Helder. Zoon van Cornelis Florisz VUIJK (zie IX.16) en Angenesia Catharina Jacobina SIGEL.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 06‑08‑1852 te Hellevoetsluis met Elizabeth van der WELLEN, geboren circa 1831 te Medemblik, dochter van Johan Diederich van der WELLEN en Trijntje HOUTZAGER.
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelis Floris Johann, geboren 1853, overleden op 09‑06‑1853 te Den Helder.

X.38
Christiaan David VUIJK, schoenmaker (1865), laarzenmaker, geboren op 26‑04‑1837 te Loosduinen, overleden op 02‑10‑1928 om 05.00 uur te 's-Gravenhage op 91-jarige leeftijd (kopie in archief), zoon van Cornelis Florisz VUIJK (zie IX.16) en Angenesia Catharina Jacobina SIGEL.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 02‑02‑1859 te 's-Gravenhage (kopie in archief) met Angenita Elisabeth Adriana SEGBOER, 24 jaar oud, geboren op 03‑03‑1834 om 18.30 uur te Dinteloord, overleden op 23‑07‑1898 te 's-Gravenhage op 64-jarige leeftijd, dochter van Willem Arie SEGBOER, Molenaar, Particulier, en Cornelia Johanna JISKOOT.
Uit dit huwelijk:
1.
2.
Cornelis Jacobus, geboren op 09‑01‑1861 te 's-Gravenhage, overleden op 26‑01‑1862 om 12.00 uur te 's-Gravenhage op 1-jarige leeftijd (kopie in archief).
3.
Cornelis Floris (zie XI.94).
4.
Catharina (zie XI.97).
5.
Christina Davina, geboren op 09‑08‑1867 te 's-Gravenhage, overleden op 10‑10‑1900 te Wagenborgen (gem.Termunten) op 33-jarige leeftijd, bev.reg.'s-Gravenhage: 19-08-1897 naar krankzinnigengesticht te 's-Gravenhage waar ze op 29-12-1897 weer uitkwam. Op 10-2-1900 vertrokken naar Termunten.
6.
Cornelia Johanna, geboren op 18‑12‑1869 te 's-Gravenhage, overleden op 19‑10‑1940 om 06.35 uur te 's-Gravenhage op 70-jarige leeftijd (kopie in archief) (kopie in archief).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 14‑06‑1899 te 's-Gravenhage (kopie in archief) met Pieter Grardus de JONG, koopman (1899), geboren circa 1872 te 's-Gravenhage, zoon van Willem Pieter Johannes Jacobus de JONG, koopman, en Gerarda te LINDE.
7.
Jacobus (zie XI.101).
8.
Johannes Cornelis (zie XI.103).

X.42
Jacobus VUIJK, hoofdconducteur (1881), geboren op 20‑11‑1842 te 's-Gravenhage, overleden op 26‑08‑1929 te Harlingen op 86-jarige leeftijd, zoon van Cornelis Florisz VUIJK (zie IX.16) en Angenesia Catharina Jacobina SIGEL.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 23‑05‑1872 te Harlingen (kopie in archief) met Pietje de JONG, 25 jaar oud, geboren op 13‑10‑1846 te Harlingen, overleden op 20‑01‑1923 te Harlingen op 76-jarige leeftijd, dochter van Wybe Lieuwes de JONG en Douwtje Lieuwes VISSER.
Uit dit huwelijk:
1.
Theodora, geboren op 18‑09‑1872 te Harlingen ((kopie in archief)).
Gehuwd op 45-jarige leeftijd op 20‑12‑1917 te Harlingen (kopie in archief) met Sjierk van der WEIDE, geboren circa 1873 te Harlingen, zoon van Bouwe van der WEIDE en Lieuwkje WIJNALDA.
2.
Jacobus, geboren op 03‑03‑1874 te Harlingen, overleden op 13‑03‑1874 te Harlingen, 10 dagen oud (kopie in archief).
3.
Jacobus, klerk, geboren op 01‑12‑1875 te Boxtel, bron: gezinsblad Dordrecht ((kopie in archief)), overleden op 18‑06‑1897 te Harlingen op 21-jarige leeftijd (kopie in archief). Komt voor in de militieregisters van Boxtel. Gezinsblad Dordrecht: ingekomen 5-6-1896 van Harlingen en daarnaar vertrokken op 27-2-1897.
4.
Wiebe, geboren op 16‑06‑1877 te Harlingen ((kopie in archief)), overleden op 06‑08‑1878 te Harlingen op 1-jarige leeftijd (kopie in archief).
5.
Wiebe, geboren op 13‑02‑1879 te Harlingen, overleden op 25‑09‑1895 te Harlingen op 16-jarige leeftijd (kopie in archief).
6.
Christiaan David (zie XI.111).
7.
Catharina, geboren op 15‑09‑1883 te Oudezijl (gem. Nieuweschans).
8.
Cornelis, geboren op 25‑10‑1884 te Harlingen, overleden op 31‑03‑1901 te Groningen op 16-jarige leeftijd. Arriveert op 13 juli 1919 met het ms Tosari vauit Rotterdam op Ellis Island
(Noord Amerika) en op 19 november 1920 met het zelfde schip maar dan vanuit Batavia (Ned.Indië)
.
9.
Floris (zie XI.115).

X.55
Willemijntje VUIJK, geboren op 12‑04‑1829 te Rotterdam, dochter van Dirk VUIJK (zie IX.31) en Neeltje BROUWER.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 06‑03‑1861 te Rotterdam met Pieter de LIGT, geboren circa 1832 te Rotterdam, overleden op 28‑05‑1888 te Rotterdam, zoon van Jacob de LIGT en Johanna van den BURG.
Uit dit huwelijk:
1.
Diederika, geboren op 13‑06‑1871 te Rotterdam, overleden op 29‑08‑1871 te Rotterdam, 77 dagen oud.
2.
Johanna, geboren op 26‑03‑1874 te Rotterdam, overleden op 18‑08‑1874 te Rotterdam, 145 dagen oud.

X.60
Maria Diderica Lidia ((Lijdia Clasina)) VUIJK, geboren op 14‑06‑1834 te Rotterdam, dochter van Dirk VUIJK (zie IX.31) en Neeltje BROUWER.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 01‑10‑1856 te Rotterdam met Pieter LUCAS, geboren 1832 te Rotterdam, overleden op 08‑10‑1882 te Rotterdam, zoon van Cornelis LUCAS en Paulina van der LINDEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Pieter, geboren circa 1858 te Rotterdam.
2.
Dirkje, geboren circa 1862 te Rotterdam.
3.
Bernardus, geboren circa 1863 te Rotterdam.
4.
doodgeboren dochter, geboren op 26‑10‑1870 te Rotterdam, overleden op 26‑10‑1870 te Rotterdam, 0 dagen oud.
5.
Paulina, geboren op 21‑01‑1872 te Rotterdam, overleden op 12‑09‑1926 te Beesel op 54-jarige leeftijd.
6.
Cornelis Frans, geboren circa 1875 te Rotterdam.
7.
Lijdia Clasina, geboren op 30‑01‑1875 te Rotterdam.
8.
Leendert Adriaan Johannes, geboren op 21‑01‑1879 te Rotterdam, overleden op 07‑11‑1879 te Rotterdam, 290 dagen oud.
9.
Frans Cornelis, geboren op 24‑05‑1882 te Rotterdam.

X.62
Bernardus VUIJK, geboren op 06‑12‑1838 te Rotterdam, overleden op 08‑12‑1890 te Rotterdam op 52-jarige leeftijd. Komt voor in de militieregisters van Rotterdam. Zoon van Dirk VUIJK (zie IX.31) en Neeltje BROUWER.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 07‑02‑1872 te Rotterdam met Alida van WINGERDEN, geboren circa 1850 te Rotterdam, overleden op 27‑10‑1893 te Rotterdam, dochter van Willem van WINGERDEN en Catharina JANSEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Dirk Wilhelmus (zie XI.128).
2.
Catharina Cornelia, geboren op 22‑01‑1877 te Rotterdam.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 17‑08‑1910 te Rotterdam met Willem de STERKE, geboren circa 1874 te Rotterdam, zoon van Henderikus de STERKE en Elizabeth Frederika KOSTER.

X.64
Willem VUIJK, winkelknecht, geboren op 18‑03‑1841 te Rotterdam, overleden op 12‑12‑1924 te Rotterdam op 83-jarige leeftijd. Komt voor in de militieregisters van Rotterdam. (gezinskaart in archief), zoon van Dirk VUIJK (zie IX.31) en Neeltje BROUWER.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 02‑11‑1864 te Rotterdam met Elizabeth GROENINGS, 26 jaar oud, geboren op 21‑07‑1838 te Rotterdam (kopie in archief), overleden op 08‑03‑1923 te Rotterdam op 84-jarige leeftijd (kopie in archief), dochter van Johannes Frderik GROENINGS en Anna Wilhelmina VOSSING.
Uit dit huwelijk:
2.
Johannes Frederik (zie XI.134).
3.
Anna Wilhelmina (zie XI.137).
4.
Willem (zie XI.138).
5.
Elisabeth (zie XI.141).
6.
Henri (zie XI.142).
7.
Henriëtte Francina, geboren op 15‑05‑1877 te Rotterdam, overleden op 26‑05‑1877 te Rotterdam, 11 dagen oud.
8.
Karel (zie XI.145).
9.
Bernardus (zie XI.147).

X.67
Lydia Clasina VUIJK, geboren op 28‑10‑1843 te Rotterdam, dochter van Dirk VUIJK (zie IX.31) en Neeltje BROUWER.
Gehuwd (1) op 41-jarige leeftijd op 04‑02‑1885 te Rotterdam met Petrus Franciscus BASTENS, 40 jaar oud, geboren op 16‑07‑1844 te Rotterdam, overleden op 06‑01‑1905 te Rotterdam op 60-jarige leeftijd, zoon van Anna Maria BASTENS.
Gehuwd (2) op 66-jarige leeftijd op 03‑11‑1909 te Rotterdam (kopie in archief) met Dirk FONTEIN, 72 jaar oud, geboren op 11‑04‑1837 te Rotterdam, overleden op 03‑11‑1915 te Rotterdam op 78-jarige leeftijd, zoon van Dirk FONTEIN (FONTIJN) en Apolonia MULDER. {Hij was eerder gehuwd op 29-jarige leeftijd op 24‑10‑1866 te Rotterdam (kopie in archief) met Petronella Johanna FONTIJN, 25 jaar oud, geboren op 29‑08‑1841 te Rotterdam (kopie in archief).}
Uit het eerste huwelijk:
1.
Anna Maria Geertruida, geboren op 14‑10‑1887 te Rotterdam.

X.70
Neeltje VUIJK, geboren op 06‑04‑1847 te Rotterdam, overleden op 19‑12‑1907 te Rotterdam op 60-jarige leeftijd (gezinskaart in archief), dochter van Dirk VUIJK (zie IX.31) en Neeltje BROUWER.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 07‑12‑1870 te Rotterdam met Adrianus HARREWIJN, 28 jaar oud, koetsier, loswerkman, geboren op 08‑08‑1842 te Rijswijk (Z-H), bron van de gegevens over dit gezin: e-mail Jan Harrewijn 3-3-2008, zoon van Cornelis HARREWIJN en Anna Helene KRAMER.
Uit dit huwelijk:
1.
Adrianus, geboren op 23‑02‑1872 te Rotterdam, overleden op 15‑01‑1873 te Rotterdam, 327 dagen oud.
2.
Cornelis, loswerkman, koetsier, geboren op 17‑12‑1873 te Rotterdam.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 22‑05‑1901 te Rotterdam met Maria Wilhelmina ROMEIJN, geboren circa 1871 te Rotterdam, dochter van Frans Aalbert ROMEIJN en Anna Maria Wilhelmina GREVE.
3.
Leendert Nicolaas, geboren op 05‑04‑1875 te Rotterdam, overleden op 04‑11‑1875 te Rotterdam, 213 dagen oud.
4.
Adrianus, geboren op 22‑11‑1877 te Rotterdam, overleden voor 1883 te Rotterdam.
5.
Neeltje, geboren op 20‑02‑1878 te Rotterdam, overleden op 19‑12‑1955 te 's-Gravenhage op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 16‑07‑1913 te Rotterdam met Hubertus van der VORST, geboren circa 1871 te Oss, zoon van Johannes Antonius van der VORST en Hendrika van VALEN.
6.
Johanna Helena, geboren op 01‑01‑1880 te Rotterdam, overleden op 17‑03‑1883 te Rotterdam op 3-jarige leeftijd.
7.
Adrianus, geboren op 20‑07‑1881 te Rotterdam, overleden op 02‑03‑1883 te Rotterdam op 1-jarige leeftijd.
8.
Maria Geertruida Dorothea, geboren op 23‑01‑1883 te Rotterdam.
9.
Anna Helena, geboren op 22‑03‑1885 te Rotterdam.
10.
Adrianus, geboren op 22‑11‑1887 te Rotterdam.
11.
Adrina, geboren op 08‑08‑1890 te Rotterdam.

X.73
Geertruida Willemina Elisabeth VUIJK, geboren op 10‑02‑1871 te Rotterdam, overleden op 13‑01‑1951 te Rotterdam op 79-jarige leeftijd (gezinskaart in archief), dochter van Willem VUIJK (zie IX.34) en Lisabeth van CUIJLENBORG.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 19‑04‑1893 te Rotterdam met Hendrik Paulus WISSELAAR, 31 jaar oud, timmerman, geboren op 11‑01‑1862 te Rotterdam, overleden op 18‑09‑1935 te Rotterdam op 73-jarige leeftijd, de details over dit gezin ontvangen van Joke van Amerongen-Wisselaar op 31-1-2011. Zoon van Hendrik WISSELAAR en Antonia Johanna LUGENSLAND.
Uit dit huwelijk:
1.
Antonia Johanna, geboren op 20‑01‑1894 te Rotterdam, overleden op 07‑09‑1928 te Rotterdam op 34-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 22‑11‑1922 te Rotterdam met Euft HOEK, 29 jaar oud, geboren op 14‑03‑1893 te Oud-Beijerland, overleden op 10‑02‑1991 te Rotterdam op 97-jarige leeftijd, zoon van Pieter HOEK en Maaike den TUINDER. {Hij is later gehuwd op 49-jarige leeftijd op 10‑06‑1942 te Rotterdam met Willemina Cornelia WISSELAAR, 30 jaar oud, geboren op 24‑06‑1911 te Rotterdam, overleden op 14‑06‑1998 te Ridderkerk op 86-jarige leeftijd, dochter van Hendrik Paulus WISSELAAR, timmerman, en Geertruida Willemina Elisabeth VUIJK (zie X.73).}
2.
Lisabeth, winkelierster, geboren op 02‑08‑1895 te Rotterdam, overleden op 07‑03‑1985 te Rotterdam op 89-jarige leeftijd.
3.
Hendrik, geboren op 10‑10‑1896 te Rotterdam, overleden op 29‑02‑1972 te 's-Gravenhage op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd op 49-jarige leeftijd op 08‑02‑1946 te 's-Gravenhage met Christina M. SCHUURMAN, 41 jaar oud, geboren op 08‑08‑1904 te ? Overleden jan. 1964 te 's-Gravenhage.
4.
Willem, directeur (boekhoud-machinesfabriek), geboren op 07‑09‑1898 te Rotterdam, overleden op 16‑12‑1976 te Capelle a/d IJssel op 78-jarige leeftijd, begraven op 19‑12‑1978 te Oud-Kralingen.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 16‑01‑1924 te Rotterdam, gehuwd voor de kerk op 16‑01‑1924 te Rotterdam (Ned.Herv.) met Elisabeth Maartje Betsie van der BOOM, 24 jaar oud, geboren op 11‑01‑1900 te Schiedam, overleden op 15‑09‑1986 te Rotterdam op 86-jarige leeftijd, begraven op 19‑09‑1986 te Oud-Kralingen.
5.
Hendrika Paulina, geboren op 24‑10‑1900 te Rotterdam, overleden op 28‑02‑2000 te Zwijndrecht op 99-jarige leeftijd.
6.
Geertruida Wilhelmina Elisabeth, onderwijzeres aan een openbare lagere school te Rotterdam/Kralingen, geboren op 19‑11‑1902 te Rotterdam, overleden op 04‑05‑1989 te Zwijndrecht op 86-jarige leeftijd.
7.
Arendina, geboren op 07‑10‑1904 te Rotterdam, overleden op 08‑03‑1927 te Rotterdam op 22-jarige leeftijd.
8.
Willemina Cornelia, geboren op 24‑06‑1911 te Rotterdam, overleden op 14‑06‑1998 te Ridderkerk op 86-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 10‑06‑1942 te Rotterdam met Euft HOEK, 49 jaar oud, geboren op 14‑03‑1893 te Oud-Beijerland, overleden op 10‑02‑1991 te Rotterdam op 97-jarige leeftijd, zoon van Pieter HOEK en Maaike den TUINDER. {Hij was eerder gehuwd op 29-jarige leeftijd op 22‑11‑1922 te Rotterdam met Antonia Johanna WISSELAAR, 28 jaar oud, geboren op 20‑01‑1894 te Rotterdam, overleden op 07‑09‑1928 te Rotterdam op 34-jarige leeftijd, dochter van Hendrik Paulus WISSELAAR, timmerman, en Geertruida Willemina Elisabeth VUIJK (zie X.73).}

X.74
Willem Cornelis VUIJK, bierhandelaar (1875), koopman (1918), fabrikant (1927), geboren op 09‑07‑1875 te Utrecht, overleden op 05‑08‑1927 te Nijmegen op 52-jarige leeftijd, begraven op 08‑08‑1927 te "Rustoord" Nijmegen. Komt voor in de militieregisters van Utrecht. (gezinskaart 's-Gravenhage in archief), zoon van Willem VUIJK (zie IX.34) en Lisabeth van CUIJLENBORG.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 16‑01‑1900 te Nijmegen, gescheiden na 18 jaar op 04‑04‑1918 te Arnhem van Jacoba Wilhelmina Susanne REIJNDERS, geboren op 02‑10‑1878 te Nijmegen (gezinskaart 's-Gravenhage in archief) Volgens die kaart blijken haar kinderen uit het eerste huwelijk bij haar te wonen. Het tweede huwelijk bleef kinderloos. Dochter van Willem Frederik REIJNDERS en Jacoba Wilhelmina van GILS, modiste. {Zij is later gehuwd op 41-jarige leeftijd op 08‑07‑1920 met Doctor Johannes Vitus van DIJCK, 41 jaar oud, strafrechtsgeleerde, raadsheer bij de Hoge Raad te 's-Gravenhage, geboren op 18‑11‑1878 te Goor, overleden op 26‑10‑1930 te 's-Gravenhage op 51-jarige leeftijd. Doorliep het gymnasium te Groningen, studeerde rechten en promoveerde aldaar op 28 november 1905 tot doctor in de rechtswetenschap op een proefschrift "Bijdragen tot de psychologie van den misdadiger". Nog meer bijzonderheden in: Biografisch Woodenboek van Nederland 1880-2000. Zoon van Godewin Arnold van DIJCK, kapitein van het Oost-Indisch leger, en Henderieka HEERSE.}
Gehuwd (2) op 43-jarige leeftijd op 10‑12‑1918 te Amsterdam met Dorothea C.R. LOOIENGA, 45 jaar oud, weduwe van Martnus Jacobus Schuurmans, geboren op 18‑08‑1873 te Leeuwarden, dochter van Louwrens LOOIENGA en Catharina TICHELAAR. {Zij was eerder gehuwd voor 1918 met Martinus Jacobus SCHUURMAN, geboren voor 1880, overleden voor 1918.}
Uit het eerste huwelijk:
1.
Lisabeth Wilhelmina, geboren op 15‑10‑1900 te Nijmegen, gezinskaart 's-Gravenhage (in archief): ingekomen van Haarlemmerliede en Spaarnewoude op 14-5-1928.
2.
Wilhelmina Jacoba, geboren op 14‑11‑1901 te Nijmegen, overleden op 09‑01‑1902 te Nijmegen, 56 dagen oud (kopie in archief).
3.
Jacoba Cornelia, rijkstelefoniste, geboren op 25‑11‑1902 te Nijmegen, overleden na 1971 (persoons- en 2 gezinskaarten in archief).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 26‑07‑1927 te Nijmegen, gescheiden na 44 jaar op 25‑04‑1972 te Nijmegen van K.H.F. RAMMELT JR, geboren voor 1918, verloofd 31-12-1926.
4.
Cornelia Frederika, verpleegster o.a. in het Wilhelmina Gasthuis te Amsterdam, geboren op 06‑11‑1904 te Nijmegen, overleden op 13‑05‑1945 om 17.00 uur te Venhuizen op 40-jarige leeftijd, overlijdensakte nr. B-3787 te 's-Gravenhage (advertentie in archief).
5.
Geertruida Helena, geboren op 11‑03‑1906 te Nijmegen.
6.
Willem Frederik Cornelis, off.van adm. 2e kl. Kon. Marine, geboren op 13‑03‑1912 te Nijmegen, vertrekt op 29-8-1931 uit 's-Gravenhage naar het Kon. Inst. Marina in Den Helder. Ingeschreven in's-Gravenhage op 7-9-1938 en op 19-9 weer vertrokken naar Den Helder op de HM Schorpioen (marineschip).
Gehuwd na 1930 met Geertruida Jacoba Johanna Cornelia MEIJER, geboren op 02‑01‑1913 te Tjimari (Ned.Indië).

X.79
Cornelis Nicolaas VUIJK, geboren op 20‑07‑1847 te Rotterdam, overleden op 05‑04‑1927 te Rotterdam op 79-jarige leeftijd. Komt voor in de militieregisters van Rotterdam. (gezinskaart in archief), zoon van Cornelis Klaasz VUIJK (zie IX.39) en Anna Christina STRANG.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 21‑02‑1872 te Rotterdam met Rooksie van WIJNEN, geboren circa 1846 te Dordrecht, dochter van Herbert van WIJNEN en Catharina van IJSSELMUIDEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Anna Rosina (zie XI.183).
2.
Herbert, bouwkundig tekenaar bij de Gemeente, geboren op 06‑03‑1875 te Rotterdam, overleden op 02‑01‑1918 te Rotterdam op 42-jarige leeftijd. Komt voor in de militieregisters van Rotterdam. (gezinskaart in archief).
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 12‑05‑1910 te Rotterdam met Catharina AALBREGT, 37 jaar oud, geboren op 15‑06‑1872 te Rotterdam, dochter van Hugo AALBREGT en Maria JANSEN.
3.
Cornelis Nicolaas (zie XI.186).

X.82
Aagje VUIJK, geboren op 03‑06‑1849 te Rotterdam, overleden op 17‑01‑1936 te Driebergen-Rijsenburg op 86-jarige leeftijd, dochter van Cornelis Klaasz VUIJK (zie IX.39) en Anna Christina STRANG.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 03‑02‑1875 te Rotterdam met Hendrik VERHOEF, geboren voor 1855, overleden voor 1936, zoon van Johannes VERHOEF en Elizabeth BLOM.
Uit dit huwelijk:
1.
Elizabeth, geboren op 16‑01‑1876 te Rotterdam.
2.
Cornelis Nicolaas, geboren op 10‑01‑1878 te Rotterdam, overleden op 08‑05‑1878 te Rotterdam, 118 dagen oud.
3.
Johannes, geboren op 10‑03‑1879 te Rotterdam, overleden op 06‑09‑1885 te Rotterdam op 6-jarige leeftijd.
4.
Cornelis, geboren op 19‑12‑1880 te Rotterdam, overleden op 08‑01‑1959 te Driebergen-Rijsenburg op 78-jarige leeftijd.
5.
Hendrika Agatha, geboren op 07‑09‑1882 te Rotterdam, overleden op 06‑03‑1883 te Rotterdam, 180 dagen oud.

X.85
Anna Christina VUIJK, geboren op 14‑06‑1857 te Rotterdam, overleden op 06‑02‑1941 te Wassenaar op 83-jarige leeftijd (3 gezinskaarten in archief), dochter van Cornelis Klaasz VUIJK (zie IX.39) en Anna Christina STRANG.
Samenwonend (1) voor 1874.
Gehuwd (2) op 27-jarige leeftijd op 13‑05‑1885 te Rotterdam, gemeentearchief Rotterdam (kopie in archief), gescheiden na 11 jaar op 19‑03‑1897 te Rotterdam (kopie in archief) van Gijsbert de BRUIN, geboren circa 1842 te Krimpen a/d IJssel, zoon van Johannis Cornelis de BRUIN en Pieternella de JONGH.
Gehuwd (3) op 41-jarige leeftijd op 01‑09‑1898 te Rotterdam, bron:gemeentearchief Rotterdam (kopie in archief), gescheiden na 16 jaar op 23‑06‑1915 te Rotterdam van Jan Willem JOLIJ, bootwerker, geboren op 26‑08‑1853 om 01.00 uur te Wijhe (kopie in archief) (gezindte: Rooms Kath.) (kopie gezinskaart in archief), zoon van Jan Jozef JOLIJ, marskramer, en Elizabeth CRISMAN. {Hij is later gehuwd op 65-jarige leeftijd op 25‑09‑1918 te Rotterdam met Johanna WILLEMSTEIJN, 53 jaar oud, geboren op 27‑04‑1865 te IJsselmonde, dochter van Pieter WILLEMSTEIJN en Klazina SPARREBOOM.}
Uit de eerste relatie:
1.
Anna Christina VUIJK, geboren op 04‑09‑1874 te Kralingen, overleden op 05‑08‑1877 te Rotterdam op 2-jarige leeftijd.
2.
Willem VUIJK, geboren op 09‑12‑1876 te Kralingen, overleden op 30‑08‑1882 te Rotterdam op 5-jarige leeftijd.
3.
Elisabeth VUIJK, geboren dec. 1881 te Rotterdam, overleden op 21‑01‑1882 te Rotterdam.
4.
Willem Cornelis VUIJK, geboren op 12‑08‑1883 te Rotterdam (kopie in archief), overleden op 24‑12‑1883 te Rotterdam, 134 dagen oud.
Uit het tweede huwelijk:
5.
Anna Christina, geboren op 07‑04‑1886 te Rotterdam (kopie in archief).
6.
Johannes Willem, geboren op 25‑05‑1894 te Rotterdam, overleden op 01‑12‑1916 te Rotterdam op 22-jarige leeftijd.
7.
Geragdina Maria, geboren op 10‑01‑1896 te Rotterdam.
Uit het derde huwelijk:
8.
Marinus, geboren op 20‑04‑1880 te Rotterdam. Op 22 mei 1894 met akte 2824 erkend door de moeder, op 1 september 1898 met akte 1926 erkend door de ouders.(kopie in archief) (gezinskaart in archief).
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 08‑03‑1916 te Rotterdam met Francina Adriana VISSER, 37 jaar oud, geboren op 24‑09‑1878 te Rotterdam, dochter van Gerrit VISSER en Anna Cornelia KEESMAAT.

X.90
Maria Elizabeth VUIJK, geboren circa 1862 te Rotterdam, dochter van Cornelis Klaasz VUIJK (zie IX.39) en Anna Christina STRANG.
Gehuwd op 24‑06‑1885 te Rotterdam met Arie BOERENDONK, geboren circa 1859 te Rotterdam, zoon van Arie BOERENDONK en Alda Beker JANSEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Arie, geboren circa 1886 te Rotterdam.
2.
Cornelis, geboren op 01‑12‑1887 te Rotterdam.
3.
Jan, geboren op 31‑10‑1889 te Rotterdam, overleden op 17‑11‑1895 te Rotterdam op 6-jarige leeftijd.
4.
Klaas, geboren op 23‑11‑1890 te Rotterdam, overleden op 12‑07‑1891 te Rotterdam, 231 dagen oud.
5.
Alida, geboren op 09‑07‑1892 te Rotterdam.
6.
Willem, geboren op 19‑10‑1894 te Rotterdam.
7.
Anna Christina, geboren op 24‑01‑1899 te Rotterdam.

X.100
Neeltje VUIJK, geboren op 07‑06‑1840 te Kralingen (gezindte: Ned.Herv.), overleden op 16‑03‑1921 te Rotterdam op 80-jarige leeftijd. Evang.Luth. Dochter van Cornelis Leendertsz VUIJK (zie IX.59) en Johanna van KONIJNENBURG.
Gehuwd voor 1869 te Delfshaven? Echtgenoot is Hendrik BREETVELD, scheepmaker, geboren op 27‑08‑1841 te Delfshaven (gezindte: Ned.Herv.), zoon van Jan BREETVELD en Maria de ZANGER.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria, geboren op 05‑03‑1867 te Delfshaven (gezindte: Ned.Herv.).
2.
Cornelis, geboren op 10‑02‑1869 te Delfshaven (gezindte: Ned.Herv.).
3.
Jan, geboren op 12‑09‑1871 te Delfshaven (gezindte: Ned.Herv.).
4.
Hendrik Johannes, geboren op 15‑12‑1877 te Delfshaven (gezindte: Ned.Herv.).
5.
Johannes, geboren op 12‑04‑1880 te Delfshaven (gezindte: Ned.Herv.).
6.
Johanna, geboren op 30‑07‑1882 te Delfshaven (gezindte: Ned.Herv.).
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 16‑04‑1919 te Rotterdam met Lambertus Hendrikus Mathijs VOS, geboren circa 1885 te Rotterdam, zoon van Mathijs VOS en Anna van der SCHANS.

X.102
Aaltje VUIJK, geboren op 29‑01‑1843 te Kralingen, overleden op 03‑03‑1931 te Rotterdam op 88-jarige leeftijd, dochter van Cornelis Leendertsz VUIJK (zie IX.59) en Johanna van KONIJNENBURG.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 08‑04‑1866 te Kralingen met Nicolaas BRAS.
Uit dit huwelijk:
1.
Johanna, geboren circa 1868 te Rotterdam, overleden op 22‑08‑1933 te Schiebroek.
2.
Aaltje, geboren circa 1874 te Delfshaven.
3.
Dirk, geboren op 11‑09‑1876 te Delfshaven, overleden op 17‑03‑1921 te Le Havre (Frankrijk) op 44-jarige leeftijd, "op noodlottige wijze".
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 19‑07‑1905 te Rotterdam met Trijntje ROONA, 32 jaar oud, geboren op 18‑10‑1872 te Groningen, overleden op 16‑08‑1952 te Salt Lake City (USA) op 79-jarige leeftijd, emigreert in 1949 met dochter Aaltje en haar gezin naar de USA.
4.
Kornelis, geboren op 30‑03‑1879 te Rotterdam, overleden op 04‑05‑1879 te Rotterdam, 35 dagen oud.

X.103
Dirk VUIJK, snidsknecht, bankwerker, metaalbewerker, geboren op 04‑07‑1845 te Kralingen (gezindte: Ned.Herv.), overleden op 22‑11‑1930 te Rotterdam op 85-jarige leeftijd, begraven op 25‑11‑1930 te Rotterdam-Crooswijk (gezinskaart in archief), zoon van Cornelis Leendertsz VUIJK (zie IX.59) en Johanna van KONIJNENBURG.
Gehuwd voor 1876 met Johanna RIJNSDORP, geboren op 17‑08‑1843 te Delfshaven, overleden op 06‑03‑1929 te Rotterdam op 85-jarige leeftijd, begraven op 09‑03‑1929 te Algem. Begraafplaats Crooswijk.
Uit dit huwelijk:
1.
Johanna, geboren op 24‑06‑1874 te Delfshaven, overleden voor 1888.
2.
Gerardina, geboren op 02‑07‑1875 te Delfshaven (gezindte: Ned.Herv.), overleden op 02‑06‑1933 te Rotterdam op 57-jarige leeftijd (gezinskaart in archief).
3.
Cornelis Dirksen (zie XI.223).
4.
Johanna Evelina, geboren op 13‑06‑1882 te Rotterdam.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 16‑12‑1909 te Rotterdam met Jacob Johannes ANTHEUNISSEN, geboren circa 1872 te Vlissingen, zoon van Johannes Jacobus ANTHEUNISSEN en Catharina Maria KEGGE.
5.
Dirk (zie XI.227).
6.
Johanna, geboren op 24‑10‑1887 te Rotterdam, overleden op 26‑02‑1888 te Rotterdam, 125 dagen oud.

X.105
Leendert VUIJK, bankwerker, geboren op 01‑04‑1847 te Kralingen, overleden op 19‑07‑1917 te Vlissingen op 70-jarige leeftijd (kopie in archief), zoon van Cornelis Leendertsz VUIJK (zie IX.59) en Johanna van KONIJNENBURG.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 24‑09‑1873 te Rotterdam met Maria Alida de SWART, 23 jaar oud, geboren op 27‑03‑1850 te Rotterdam. Overleden op 05‑06‑1937 te Vlissingen op 87-jarige leeftijd (kopie in archief). Bron: Kadaster Vlissingen, Leggernummer 6, Artikelnr. 3255
Naam de Swart, Alida Maria of Maria Alida, Bijzonderheden wed. Leendert Vuijk en consorten
, dochter van Petrus Josephus de SWART en Willemina Susanna VERSNEL.
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelis Leendertsen (zie XI.230).
2.
Leendert, machinist grote vaart, geboren op 22‑08‑1875 te Delfshaven, overleden op 09‑07‑1918 te Rotterdam op 42-jarige leeftijd (gezinskaart in archief).
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 10‑08‑1911 te Rotterdam (Gezinskaart in archief). Echtgenote is Titia Alberta van RUIVEN, 31 jaar oud, geboren op 03‑04‑1880 om 10.30 uur te Winschoten (kopie in archief). Dochter van Antoon Christiaan van RUIVEN, landmeter, en Hinderika Maria Elizabeth GROENIER.
3.
Willemina Suzanna, geboren op 08‑07‑1877 te Delfshaven, overleden voor 1880 te Vlissingen.
4.
Johannes (zie XI.235).
5.
Wilmina Susanna (zie XI.238).
6.
Marinus (zie XI.239).
7.
Petrus Josephus, geboren op 25‑11‑1883 te Vlissingen ((kopie in archief) akte in archief). Overleden op 12‑07‑1884 te Vlissingen, 230 dagen oud (kopie in archief).
8.
Johanna, geboren op 03‑08‑1885 te Vlissingen ((kopie in archief) akte in archief). Overleden op 02‑04‑1886 te Utrecht, 242 dagen oud.
9.
Johanna, geboren op 01‑01‑1887 te Utrecht (kopie in archief).
10.
Bastiaan Cornelis, machinist, geboren op 21‑01‑1888 te Utrecht, overleden op 27‑03‑1932 te Eindhoven op 44-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 23‑03‑1916 te Vlissingen (kopie in archief). Echtgenote is Dorathea Sophgia FAGG, 24 jaar oud, geboren op 25‑01‑1892 te Vlissingen, overleden op 16‑03‑1974 te Vlissingen op 82-jarige leeftijd, dochter van Thomas FAGG en Elizabeth Alida HAGEMAN.

X.110
Henderika VUIJK, geboren op 06‑07‑1854 te Delfshaven, overleden op 31‑05‑1911 te Rotterdam op 56-jarige leeftijd (gezinskaart in archief), dochter van Cornelis Leendertsz VUIJK (zie IX.59) en Johanna van KONIJNENBURG.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 20‑11‑1884 te Rotterdam met Johannes de WIT, 24 jaar oud, fabrieksarbeider, geboren op 13‑04‑1860 te Rotterdam. {Hij is later gehuwd op 52-jarige leeftijd op 28‑08‑1912 te Rotterdam met Adriaantje Annetje OPHOF, 24 jaar oud, geboren op 21‑01‑1888 te IJsselmonde.}
Uit dit huwelijk:
1.
Geertje, geboren op 19‑05‑1885 te Delfshaven.
2.
Johanna, geboren op 15‑05‑1886 te Rotterdam, te Rotterdam geboren op 15-5-1886: Johanna Vuijk dochter van Henderika Vuijk. (Geëcht bij het huwelijk?), overleden op 01‑02‑1888 te Rotterdam op 1-jarige leeftijd.
3.
Jacob, geboren op 08‑08‑1888 te Rotterdam.
4.
Johanna, geboren op 02‑12‑1889 te Rotterdam, overleden op 21‑11‑1890 te Rotterdam, 354 dagen oud.
5.
Cornelia Johanna, geboren op 22‑02‑1891 te Rotterdam.
6.
Cornelis, geboren op 13‑08‑1892 te Rotterdam, overleden op 30‑12‑1892 te Rotterdam, 139 dagen oud.
7.
Johannes, geboren op 13‑08‑1892 te Rotterdam, overleden op 21‑04‑1893 te Rotterdam, 251 dagen oud.
8.
Johannes Hendrikus, geboren op 19‑10‑1893 te Rotterdam.
9.
Johanna Cornelia, geboren op 01‑12‑1895 te Rotterdam.

X.111
Gerardus VUIJK, bouwkundig hoofdambtenaar bij de Rijksgebouwendienst (Justitie), geboren op 01‑12‑1856 te Delfshaven (gezindte: Ned.Herv.), overleden op 14‑02‑1939 te Rotterdam op 82-jarige leeftijd (Alphen,bev.reg.1870-1880,deel 6 blz.86, wijk D huis 151: Gerardus Vuijk, geboren 01-12-1856 te Delfshaven, kerk Ned.Herv.,beroep bouwkundige, ingekomen 31-10-1879 van en vertroken naar Rotterdam 4-5-1880. Komt voor in Doetinchem (vindplaats Streekarchivariaat Regio Achterhoek)).
(gezinskaart Rotterdam in archief)
, zoon van Cornelis Leendertsz VUIJK (zie IX.59) en Johanna van KONIJNENBURG.
Ondertrouwd op 21‑06‑1888, gehuwd op 31-jarige leeftijd op 05‑07‑1888 te Rotterdam, folio d064 (extract en bijlagen in archief) met Frederika Geertruida Louisa HANTZSCH, 25 jaar oud, naaister, geboren op 17‑06‑1863 om 10.30 uur te Zutphen. Geboren als Santvoort maar gewettigd bij het huwelijk van haar ouders op 17-10-1863. (kopie in archief).
(gezindte: R.K.), dochter van Friedrich Heinrich Julius HANTZSCH, trompetter bij het 4e Regiment Dragonders (1888), en Rikka Grada Helena SANTVOORT.
Uit dit huwelijk:
1.
Hendrika Geertruida, geboren op 24‑05‑1889 te Haarlem. Komt voor in Doetinchem (vindplaats Streekarchivariaat Regio Achterhoek).
Gehuwd na 1910 met E.J. NIEUWEMHUIS, geboren voor 1900.
2.
Karel Gerardus (zie XI.258).

X.115
Johanna Catharina VUIJK, geboren op 30‑04‑1856 te Rotterdam (gezindte: Evang.Luth.), overleden op 27‑05‑1900 te Rotterdam op 44-jarige leeftijd (gezinskaart in archief), dochter van Klaas VUIJK (zie IX.69) en Hester van SCHIE.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 18‑08‑1886 te Rotterdam met Hermannus Johannes Bartholoneus VERBEEK, 35 jaar oud, gezagvoerder der varende koopvaardij, geboren op 03‑02‑1851 te Groningen (gezindte: Rooms Kath.), overleden voor 1942, zoon van Bartholomeus Johannes VERBEEK en Maria Renette Jacobine SCHONINGH. {Hij is later gehuwd op 53-jarige leeftijd op 13‑10‑1904 te Rotterdam met Maria Margaretha VUIJK, 37 jaar oud, geboren op 24‑07‑1867 te Rotterdam, overleden op 16‑12‑1942 te Hilversum op 75-jarige leeftijd, dochter van Klaas VUIJK (zie IX.69) en Hester van SCHIE.}
Uit dit huwelijk:
1.
Maria Renette Jacobine, geboren op 24‑09‑1887 te Rotterdam (gezindte: Evang.Luth.).
2.
Klaas, horlogemaker, geboren op 06‑09‑1892 te Rotterdam (gezindte: Evang.Luth.).
3.
Bartholomeus Johannes Hermannus, electricien, geboren op 30‑10‑1894 te Rotterdam (gezindte: Rooms Kath.).
4.
Hermannus Johannes Bartholomeus, geboren op 24‑03‑1897 te Rotterdam (gezindte: Evang.Luth.).

X.116
Klaas VUIJK, schilder, scheepstimmerman, geboren op 09‑09‑1857 te Rotterdam, overleden op 08‑04‑1930 te Rotterdam op 72-jarige leeftijd. Behoorde tot de oprichters van het Rotterdamse schildersbedrijf "Vuijk en van Reekum" dat in 2013 failliet ging. Komt voor in de militieregisters van Rotterdam. (gezinskaart in archief), zoon van Klaas VUIJK (zie IX.69) en Hester van SCHIE.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 27‑10‑1888 te Rotterdam met Lena Adriana LUREMAN, geboren circa 1863 te Rotterdam, dochter van Johannes Matinus LUREMAN en Elizabeth Hendrina Johanna van VEEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Hester, kantoorbediende, geboren op 24‑03‑1889 te Rotterdam (2 gezinskaarten in archief).
Gehuwd op 48-jarige leeftijd op 07‑10‑1937 te Rotterdam met Cornelis KOENDERMAN, 46 jaar oud, graanwerker, geboren op 20‑04‑1891 te Rotterdam, zoon van Paulus Philippus KOENDERMAN en Petronella van DIJK. {Hij was eerder gehuwd op 24-jarige leeftijd op 03‑11‑1915 te Rotterdam met Joanna den HAAN, 24 jaar oud, geboren op 05‑01‑1891 te Rotterdam, dochter van Willem den HAAN en Maria Catharina MONTÉ.}
3.
Lena Adriana (zie XI.269).
4.
Klaas (zie XI.270).
5.
Johanna Martina (Vuyk), geboren op 27‑05‑1895 te Rotterdam (gezindte: Ned.Herv.), overleden op 03‑06‑1970 te Rotterdam op 75-jarige leeftijd (gezinskaart in archief).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 03‑12‑1925 te Rotterdam met Jan KRAAIJEVELD, 25 jaar oud, werktuigkundig ingenieur, geboren op 02‑10‑1900 te Rotterdam (gezindte: Ned.Herv.), zoon van Cornelis Huibert KRAAIJEVELD en Hendrina Adriana KALIS.

X.119
Hester VUIJK, geboren op 16‑04‑1860 te Rotterdam, overleden op 14‑09‑1938 te Nijmegen op 78-jarige leeftijd. Ook een akte te Rotterdam, pagina s065v. (gezinskaart in archief), dochter van Klaas VUIJK (zie IX.69) en Hester van SCHIE.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 10‑09‑1884 te Rotterdam met Johannes Bastiaan van der REIJDEN, 27 jaar oud, machinist, geboren op 21‑12‑1856 te Rotterdam, zoon van Bastiaan van der REYDEN en Jacoba WIJS.
Uit dit huwelijk:
1.
Bastiaan Johannes, restaurantkok, geboren op 01‑09‑1893 te Rotterdam.
2.
Klaas, stuurman Rotterdamsche Lloyd, geboren op 04‑04‑1895 te Rotterdam.

X.121
Simon VUIJK, scheepstekenaar en modelmaker bij Wilton-Feijenoord, geboren op 14‑05‑1865 te Rotterdam (kopie in archief). (gezindte: Ned.Herv.), overleden op 12‑01‑1954 om 13.00 uur te Voorburg op 88-jarige leeftijd. Overleden in een ziekenhuis in's Gravenhage, volgens een brief van zijn kleinzoon Simon uit Deventer. (kopie-akte in archief). Komt voor in de militieregisters van Rotterdam. (2 gezinskaarten in archief), zoon van Klaas VUIJK (zie IX.69) en Hester van SCHIE.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 24‑08‑1898 te Rotterdam, gehuwd voor de kerk op 24‑08‑1898 te te Rotterdam in de Laurenskerk (protestant) met Barbara ERNST, 23 jaar oud, geboren op 09‑03‑1875 te Rotterdam (gezindte: Ned.Herv.), overleden febr. 1959, dochter van Gerrit ERNST en Pieternella BRONS.
Uit dit huwelijk:
1.
Hester Pieternella (zie XI.277).
2.
Pieternella Hester Pietje, geboren op 02‑01‑1900 te Rotterdam (gezindte: Ned.Herv.), overleden op 26‑08‑1900 te Rotterdam, 236 dagen oud, door een ongelukkige val uit de kinderwagen op de brug over de Maas.
3.
Klaas (zie XI.279).
4.
Simon (zie XI.281).
5.
Gerardus (Gerard) (zie XI.283).
6.
Pieter (Piet), timmerman, geboren op 23‑09‑1905 te Rotterdam (gezindte: Ned.Herv.). Gezinskaart Amsterdam: 6-9-19-1933 van en 23-2-1934 naar Rotterdam, Drievriendenstraat 20a. (gezinskaart Amsterdam en Rotterdam in archief).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 13‑09‑1932 te Rotterdam met Wilhelmina Cornelia QUIK, 23 jaar oud, geboren op 26‑03‑1909 te Rotterdam (gezindte: Ned.Herv.), dochter van Marinus QUIK en Geertruida JAARSVELD.
7.
Maria Margaretha (zie XI.288).
8.
Barend Willem (zie XI.289).
9.
Johan Bastiaan (Jan), geboren op 15‑09‑1912 te Rotterdam.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 15‑06‑1938 te Rotterdam met NN, geboren voor 1918.
10.
Hermanus Johannes Batholomeus (Herman), geboren op 05‑02‑1915 te Rotterdam.
11.
Leendert (Leo), geboren op 16‑01‑1917 te Rotterdam, overleden 1963 te Voorburg, bij een ongeluk om het leven gekomen.

X.124
Barend Willem VUIJK, stuurman op de grote vaart, geboren op 11‑02‑1870 te Rotterdam, overleden op 01‑02‑1941 te De Bilt op 70-jarige leeftijd. Komt voor in de militieregisters van Rotterdam. (gezinskaart en pasfoto in archief), zoon van Klaas VUIJK (zie IX.69) en Hester van SCHIE.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 09‑07‑1895 te Rotterdam met Maria Susanna (Rie) de GAST, 23 jaar oud, geboren op 20‑04‑1872 te Rotterdam, dochter van Willem Eliza de GAST en Maria Susanna SCHOONMADE.
Uit dit huwelijk:
1.
Hester (zie XI.296).
2.
Willem Eliza, geboren op 15‑04‑1898 te Rotterdam, overleden op 10‑09‑1898 te Rotterdam, 148 dagen oud.
3.
Willem Eliza (zie XI.298).
4.
Maria Susanna (zie XI.301).
5.
Adriana, geboren op 03‑04‑1902 te Rotterdam.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 17‑04‑1929 te Rotterdam. Met de hanschoen, de bruidegom was in Sitoebondo (Ned.Indië). Echtgenoot is Baltus BERGMAN, 27 jaar oud, geboren op 28‑11‑1901 te Rotterdam, zoon van Johannes BERGMAN en Maria Cornelia van WIJK.
6.
Klaas, machinebankwerker, geboren op 14‑01‑1906 te Rotterdam, overleden op 12‑06‑1983 te Rotterdam op 77-jarige leeftijd (gezinskaart in archief).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 18‑07‑1934 te Rotterdam met Christina Maria HOOGENDOORN, 27 jaar oud, geboren op 27‑08‑1906 te Rotterdam, overleden op 08‑07‑1992 te Rotterdam op 85-jarige leeftijd, bron: http://www.geocities.com/axelmarrit/Hoogendoorn.htm. Dochter van Johannes HOOGENDOORN en Neeltje de JONG.
7.
Martientje, geboren na 1921, overleden jan.1951 te 's-Gravenhage, familie-advertentie, begraven te Kerkhoflaan, 's-Gravenhage.

X.129
Johan Adolf VUIJK, koopman en bankier, geboren op 21‑09‑1862 te Suren, Besuki, Bondowoso, Oost Java (gezindte: Ned.Herv.), overleden op 08‑08‑1941 te Asuncion (Paraguay) op 78-jarige leeftijd. Alphen bev.reg. 1870-1880, deel 1 blz. 175
naam Johan Adolf Vuijk
geboren 21-09-1862 te Soeren
adres Alphen, wijk D nr. 415
kerk NH
vertrokken 13-09-1872 Delfshaven
, zoon van Klaas VUIJK (zie IX.84) en Nina (EEN JAVAANSE VROUW).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 16‑12‑1893 te Asunción (Paraguay) met Johanna Theodora PLATE, 20 jaar oud, geboren op 02‑09‑1873 te Amsterdam, overleden op 09‑12‑1911 te Bloemendaal op 38-jarige leeftijd, dochter van Antoine PLATE, bankier in Asunciòn (Paraquay), en Nicolette Henrietta Matthia WEIMAR ten CATE.
Uit dit huwelijk:
2.
3.
4.
5.
6.
Wilton Rudolf (zie XI.318).
7.
Wilhem, geboren op 09‑12‑1911 te Asunción (Paraquay Zuid-Amerika), overleden op 09‑12‑1911 te Asunción (Paraquay Zuid-Amerika), 0 dagen oud.

X.132
Wilton Rudolph VUIJK, smid, werktuigbouwkundige, tekenaar/ontwerper van schepen, geboren op 24‑07‑1865 te Glaghaweru (Oost Java), overleden op 01‑01‑1947 te Heemstede op 81-jarige leeftijd, begraven op 06‑01‑1947 te Algemene Brgraafplaats te Heemstede. De meeste informatie over deze tak Vuijk komt van Henk ten Dam uit Zwolle. Komt voor in de militieregisters van Glagawero (N.O.I.). Zoon van Klaas VUIJK (zie IX.84) en Kina (EEN MADOERESE VROUW).
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 18‑05‑1893 te Rotterdam met Elisabeth Anna Maria ROTSCHEID, 22 jaar oud, geboren op 13‑05‑1871 te Delfshaven, overleden op 02‑10‑1934 te Heemstede op 63-jarige leeftijd, begraven op 06‑10‑1934 te Heemstede, dochter van Paulus Johannes ROTSCHEID, veearts, en Elizabeth MALBRANC.
Gehuwd (2) op 81-jarige leeftijd op 24‑10‑1946 te Heemstede (getuige(n): Christiana Adriana Cornelia de Jong, 36 jaar,zuster der bruid, Jan van Scaik, 28 jaar ambtenaar ter secretarie) met Petronella Jacoba (Nel) de JONG, huishoudster, geboren 1905 te Haarlem, dochter van Aart de JONG en Anthonia Johanna Geertruida van HAVERKAMP.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Elisabeth (Bep) (zie XI.322).
2.
Wilton (Wil) (zie XI.323).
3.
Adolphine (Doll) (zie XI.326).

X.137
Simon VUIJK, geboren op 11‑04‑1860 te Rotterdam, zoon van Pieter VUIJK (zie IX.90) en Maartje van SCHIE.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 03‑06‑1885 te Kralingen. Bruidegom woonde te Rotterdam, onlangs gewoond hebbende in Haarlem. Echtgenote is Magdalena SCHENK, 24 jaar oud, geboren op 21‑01‑1861 te Alkemade, overleden op 08‑01‑1940 te Haarlem op 78-jarige leeftijd, dochter van Johannes Daniël Vrijdag SCHENK en Adriana van der WERKEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Adriana, geboren circa 1885 te Rotterdam.
Gehuwd op 22‑05‑1919 te Poortugaal met Jacob Andries van der BIE, 23 jaar oud, geboren op 10‑08‑1895 te Poortugaal, zoon van Andries Albertus van der BIE en Louwina Francina VILLERIUS.
2.
Maartje, verkoopster in een confectiemagazijn, geboren op 07‑12‑1885 te Kralingen, overleden op 26‑01‑1973 te Ermelo (Sonneheert) op 87-jarige leeftijd, begraven 1973 te Ermelo.
3.
Johannes Daniel Pieter, winkelier, geboren op 01‑02‑1887 te Rotterdam, overleden op 28‑10‑1890 te Rotterdam op 3-jarige leeftijd.
4.
Adriana, geboren op 18‑05‑1889 te Rotterdam, overleden op 09‑08‑1975 op 86-jarige leeftijd, begraven te Poortugaal, vak P, rij 22-12 (gezinskaart in archief).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 22‑05‑1919 te Poortugaal met Jacob Andries van der BIE, 23 jaar oud, geboren op 10‑08‑1895 te Poortugaal, zoon van Adrianus Albertus van der BIE en Louwina Francina VILLERIUS.
5.
Johannes Daniël Pieter, geboren op 11‑03‑1892 te Rotterdam. Komt voor in de militieregisters van Rotterdam.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 29‑07‑1915 te Haarlem met Maria van den AARDWEG, geboren circa 1890 te Haarlem, dochter van Franciscus van den AARDWEG en Maria Elisabeth BREURING.
6.
Simon, kassier, geboren op 04‑12‑1898 te Haarlem, overleden op 19‑10‑1978 te Ermelo (Sonneheert) op 79-jarige leeftijd, begraven 1978 te Varenlaan, Ermelo. Komt voor in de militieregisters van Haarlemn onder nummer 59. Geschikt geacht voor een kaderopleiding. Zwaait af op 24-9-1924 (kopie in archief). Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 09‑06‑1921 te Haarlem met Johanna Adriana BLONK, 22 jaar oud, geboren op 24‑07‑1898, overleden op 21‑08‑1979 te Ermelo (Sonneheert) op 81-jarige leeftijd, begraven 1979 te Ermelo, dochter van Marinus BLONK en Maria Catharina TAVERNE.

X.142
Pieter jr. VUIJK, cargadoor (1905), geboren op 11‑06‑1873 te Kralingen, overleden op 07‑04‑1951 te Bloemendaal op 77-jarige leeftijd, begraven op 11‑04‑1951 te Brgraafplaats Westerveld te Velsen. Komt voor in de militieregisters van Kralingen, vrijgesteld wegens broederdienst (kopie in archief). Zoon van Pieter VUIJK (zie IX.90) en Maartje van SCHIE.
Gehuwd (1) op 31-jarige leeftijd op 18‑05‑1905 te Haarlem met Christina Margaretha KEIJZER, 30 jaar oud, geboren op 27‑03‑1875 te Haarlem, overleden op 29‑04‑1917 te Overveen (Bloemendaal) op 42-jarige leeftijd, begraven op 02‑05‑1917 te Begraafplaats Westerveld te Velsen, dochter van Johannes KEIJZER en Johanna Elisabeth BÖTTGER.
Gehuwd (2) op 49-jarige leeftijd op 12‑07‑1922 te Edam met Maria KEIJZER, 39 jaar oud, geboren op 23‑08‑1882 te Monnickendam, overleden op 27‑05‑1957 te huize "Wildhoef" Bloemendaal op 74-jarige leeftijd, begraven op 31‑05‑1957 te "Westerveld" te Velsen, dochter van Hillebrand KEIJZER en Niesje de BOER.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Pieter Johannes (zie XI.337).

X.149
Adrianus VUIJK, timmerman, geboren op 07‑10‑1839 te Kralingen, overleden op 29‑10‑1913 te Rotterdam op 74-jarige leeftijd, zoon van Dirk VUIJK (zie IX.120) en Cornelia OTTERSPOOR, dienstbode.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 17‑05‑1870 te Kralingen met Johanna Wilhelmina van EVERDINGEN, dochter van Willem van EVERDINGEN en Aartje BAIJENSE.
Uit dit huwelijk:
1.
Dirk (zie XI.339).
2.
Willem, geboren op 23‑01‑1878 te Kralingen, overleden op 28‑06‑1878 te Kralingen, 156 dagen oud (kopie in archief).
3.
Aartje, geboren op 05‑01‑1879 te Kralingen, overleden op 08‑06‑1879 te Kralingen, 154 dagen oud.
4.
Aartje Cornelia, geboren op 09‑08‑1880 te Kralingen, overleden op 25‑12‑1880 te Kralingen, 138 dagen oud.
5.
Willem Leendert (zie XI.344).
6.
Cornelia, geboren op 03‑11‑1882 te Kralingen.
7.
Johanna Wilhelmina (zie XI.348).
8.
Aaltje, geboren op 12‑09‑1889 te Kralingen.

X.153
Aaltje VUIJK, geboren op 15‑05‑1845 te Kralingen, overleden op 15‑02‑1883 te Rotterdam op 37-jarige leeftijd, dochter van Dirk VUIJK (zie IX.120) en Cornelia OTTERSPOOR, dienstbode.
Gehuwd voor 1876 met Cornelis van de ROVAART, geboren circa 1842 te Middelharnis, overleden op 01‑05‑1860 te Rotterdam, zoon van Magchiel Goris van de ROVAART en Jannetje KOM.
Uit dit huwelijk:
1.
Dirk Leendert, geboren op 28‑07‑1875 te Rotterdam.
2.
Cornelia, geboren op 10‑10‑1878 te Rotterdam, overleden op 19‑01‑1895 te Rotterdam op 16-jarige leeftijd.
3.
Frans, geboren op 26‑02‑1880 te Rotterdam, overleden op 24‑06‑1880 te Rotterdam, 119 dagen oud.

X.156
Johanna VUIJK, geboren op 14‑11‑1832 te Delfshaven (gezindte: Geref.), overleden op 12‑02‑1915 te Rotterdam op 82-jarige leeftijd (gezinskaart in archief), dochter van Leendert VUIJK (zie IX.122) en Neeltje in 't HOUT.
Gehuwd voor 1873 met Jacobus van der ZWAAL, modelmaker, geboren circa 1838 (gezindte: Geref.), overleden op 27‑05‑1899 te Rotterdam, eerder weduwnaar van Hendrina Burgdorffer, zoon van Nicolaas van der ZWAAL en Neeltje van der STOEL.
Uit dit huwelijk:
1.
Nicolaas, geboren op 12‑10‑1872 te Kralingen (gezindte: Geref.).
2.
Leendert, machinist, geboren op 26‑12‑1873 te Kralingen (gezindte: Geref.).
3.
Nicolaas, geboren op 16‑06‑1875 te Kralingen (gezindte: Geref.).
4.
Jacobus Johannes, schilder, geboren op 22‑07‑1878 te Kralingen (gezindte: Geref.), overleden op 01‑09‑1923 te Rotterdam op 45-jarige leeftijd.
5.
Maria, geboren op 05‑01‑1880 te Kralingen (gezindte: Geref.).

X.160
Adrianus (Arie) VUIJK, scheepsbouwmeester, geboren op 26‑09‑1839 te IJsselmonde, overleden op 07‑05‑1910 te Capelle a/d IJssel op 70-jarige leeftijd (advertentie in archief). Stichter van der scheepswerf A.Vuyk & Zonen te Capelle a/d IJssel (15-12-1872 - 1979). De kennis van de scheepsbouwers werd ingebracht in een ingenieurs Adviesbureau voor werven, reders en overheden: VUYK ENGENEERING, Postbus 1, 2900 AA Capelle a/d IJssel. Bron: Henk ten Dam, Zwolle.
(kopie in archief)
, zoon van Leendert VUIJK (zie IX.122) en Neeltje in 't HOUT.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 25‑05‑1864 te Rotterdam met Neeltje VAL, 23 jaar oud, geboren op 29‑07‑1840 te Rotterdam, overleden op 20‑05‑1880 te Capelle a/d Ijssel op 39-jarige leeftijd, bron: e-mail 7-7-2004 van Jacquline Hofland, dochter van Wouter VAL, gistkoper, en Cornelia de BRUIJ.
Ondertrouwd (2) op 26‑04‑1883 te Rotterdam, gehuwd op 43-jarige leeftijd op 10‑05‑1883 te Rotterdam met Maria Anna Hendrika van KLAVEREN, 51 jaar oud, geboren op 05‑04‑1832 te Rotterdam, overleden op 07‑11‑1910 te Rijswijk (Z-H) op 78-jarige leeftijd, dochter van Stephanus van KLAVEREN en Aagje POP.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Neeltje (zie XI.359).
2.
Cornelia, geboren op 22‑06‑1867 te Rotterdam, overleden op 22‑09‑1956 te Hoenkoop op 89-jarige leeftijd.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 30‑07‑1902 te Capelle a/d IJssel met Jan Brand ROMEYN, geboren circa 1869 te Barneveld (gezindte: Ned.Herv.), overleden op 12‑08‑1960 te Hoenkoop (advertentie in archief), begraven op 16‑08‑1960 te Oudewater, zoon van Dirk Fredrik ROMEYN en Neeltje BLOEMENDAAL.
3.
Leendert (zie XI.362).
4.
Wouter (Vuijck) (zie XI.364).
5.
Helena, geboren op 28‑04‑1874 te Capelle a/d IJssel, overleden op 03‑01‑1927 te Rotterdam op 52-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 23‑12‑1903 te Capelle a/d IJssel met Theunis HEUKELS, geboren circa 1878 te Wunseradeel-Lollum, zoon van Nicolaas HEUKELS en Baukje MARRA.
6.
Pieter Azn (zie XI.369).
7.
Helena (zie XI.372).
8.
Adriana, geboren op 12‑03‑1879 te Capelle a/d IJssel, overleden op 16‑06‑1880 te . op 1-jarige leeftijd.

X.163
Pieter VUIJK, geboren op 02‑03‑1841 te IJsselmonde, overleden op 25‑08‑1842 te Kralingen op 1-jarige leeftijd, zoon van Leendert VUIJK (zie IX.122) en Neeltje in 't HOUT.
Gehuwd voor 1870 met Hendrika Johanna van MULLEM, geboren voor 1850.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria, geboren op 13‑07‑1865 om 08.00 uur te Ouderkerk a/d IJssel (kopie-akte in archief).
2.
Pietertje, geboren op 04‑01‑1867 om 21.30 uur te Ouderkerk a/d IJssel (kopie-akte in archief).
3.
Maarten (zie XI.376).
4.
Leentje, geboren op 29‑11‑1872 te Ouderderk a/d IJssel.

X.167
Maartje Sophia VUIJK, geboren op 01‑04‑1845 te Kralingen, dochter van Leendert VUIJK (zie IX.122) en Neeltje in 't HOUT.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 08‑06‑1870 te Kralingen met Ing. Gerrit Willem van RIJNBERK, 29 jaar oud, ingenieur werktuigkundige, geboren op 26‑05‑1841 te Tiel, overleden op 08‑11‑1908 te Rotterdam op 67-jarige leeftijd, zoon van Willem van RIJNBERK, slijter in sterke drank, en Geertrui BOR.
Uit dit huwelijk:
1.
Helena Pieternella, geboren op 20‑02‑1875 te Rotterdam.
2.
Geertrui Maria Johanna, geboren op 18‑01‑1876 te Rotterdam, overleden op 03‑07‑1944 te Brussel op 68-jarige leeftijd, bron: http://www.stamboomplein.nl.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 13‑09‑1894 te Rotterdfam met Gerard van DETH, geboren circa 1866 te Brussel, zoon van Arthur Gerard van DETH en Wilhelmina Gertrude van den HEUVEL.
3.
Willem, geboren op 21‑11‑1877 te Rotterdam, overleden op 16‑03‑1881 te Rotterdam op 3-jarige leeftijd.
4.
Willem Ebenhaezer, geboren op 11‑07‑1881 te Rotterdam.
5.
Pieternella Alida, geboren op 05‑02‑1886 te Rotterdam.

X.168
Pieter VUIJK, kantoorbediende (1878), administrateur, scheepsbouwmeester, geboren op 23‑05‑1850 te Kralingen, overleden op 11‑06‑1916 te Ermelo op 66-jarige leeftijd (kopie in archief) (gezinskaart in archief), zoon van Leendert VUIJK (zie IX.122) en Neeltje in 't HOUT.
Ondertrouwd op 19‑09‑1878 te Amsterdam, gehuwd op 28-jarige leeftijd op 10‑10‑1878 te Amsterdam (kopie in archief) met Aartje van VESSEM, 22 jaar oud, geboren op 08‑06‑1856 te Kralingen, overleden op 22‑07‑1910 op 54-jarige leeftijd, dochter van Jacobus van VESSEM en Catharina Anna van der MAAS.
Uit dit huwelijk:
1.
Leendert, tekenaar, machine tekenaar, scheepsbuwkundige, scheepsbouwexpert, geboren op 16‑12‑1879 te Rotterdam. Komt voor in de militieregisters van Rotterdam. (gezinskaart Rotterdam in archief).
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 16‑07‑1914 te Rotterdam met Gerritje MOLL, 28 jaar oud, geboren op 07‑08‑1885 te Rotterdam, dochter van Willem MOLL en Aaltje ROELOFSEN.
2.
Catharina Anna (Vuyk), geboren op 15‑11‑1881 te Rotterdam, overleden op 17‑08‑1918 om 09.00 uur te Leeuwarden op 36-jarige leeftijd (kopie in archief).
Gehuwd voor 1918 met Lulof HEUKELS, geboren voor 1890.
3.
Jacobus Adrianus, geboren op 09‑07‑1885 te Rotterdam, overleden op 23‑07‑1885 te Rotterdam, 14 dagen oud.

X.170
Leendert Gerrit VUIJK, director tugboat company (sleepvaart mij.), geboren op 14‑05‑1852 te Kralingen, overleden op 16‑05‑1910 te Voorburg op 58-jarige leeftijd, zoon van Leendert VUIJK (zie IX.122) en Neeltje in 't HOUT.
Ondertrouwd op 24‑08‑1877 te Kralingen, gehuwd op 25-jarige leeftijd op 05‑09‑1877 te Rotterdam met Cornelia Barendia Margaretha van WIJK, 24 jaar oud, geboren op 11‑09‑1852 te Rotterdam, overleden op 18‑08‑1922 te Baarn op 69-jarige leeftijd, begraven op 21‑08‑1922 te Baarn, dochter van Pieter van WIJK en Petronella SAARBERG.
Uit dit huwelijk:
1.
Pieter (zie XI.390).
2.
Leendert (zie XI.393).
3.
Neeltje Petronella Johanna, geboren op 23‑10‑1883 te Rotterdam, overleden op 16‑11‑1919 te Velp (gemeente Rheden) op 36-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 06‑07‑1911 te Voorburg met Reinier Marius WESTERINK, 37 jaar oud, predikant Geref.Kerk Lollum (Fr.), voorburg (ZH), Velp, geboren op 10‑03‑1874 te Elburg, overleden op 01‑10‑1940 te Velp op 66-jarige leeftijd. {Hij is later gehuwd na 1919 te Naaldwijk (Z-H) met Neeltje Johanna KUYVENHOVEN, geboren op 07‑04‑1884 te Naaldwijk, weduwe van Jan Hendrik Habermehl.}
4.
Leendert Gerrit, kantoorbediende, geboren op 20‑12‑1885 te Rotterdam (gezinskaart in archief).

X.189
Reijer FUIK, wijnkopersknecht (1867) boekhandelaar (1870), geboren op 05‑05‑1843 te Koudekerk, zoon van Reijer VUIK (Fuik) (zie IX.145) en Hendrika de BRUIN, dienstbode.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 19‑10‑1866 te Hazerswoude, de bruidegomsfamilienaam op de huwelijksakte is Vuik (kopie in archief). Echtgenote is Willemijntje van STAVEREN, 22 jaar oud, geboren op 28‑10‑1843 te Hazerswoude, dochter van Adrianus van STAVEREN en Elisabeth HOGERVORST.
Uit dit huwelijk:
1.
Reijer Johannes, geboren op 12‑10‑1867 te Leiden, overleden op 10‑02‑1873 te Leiden op 5-jarige leeftijd, 5 jaar oud.
2.
Adrianus, geboren op 08‑12‑1870 te Leiden, overleden op 28‑02‑1871 te Leiden, 82 dagen oud.
3.
4.
Adriaan, geboren op 16‑10‑1876 te Leiden, overleden op 09‑02‑1878 te Leiden op 1-jarige leeftijd.
5.
Hendrik Adrianus, geboren op 04‑02‑1880 te Leiden.

X.199
Everdina VUIJK, geboren op 24‑04‑1836 te Delft, overleden op 19‑03‑1901 te Delft op 64-jarige leeftijd, dochter van Jacobus Johannes VUIJK (zie IX.147) en Petronela de FRENDER.
Gehuwd met onbekend.
Uit dit huwelijk:
1.
Johannes VUIJK (zie XI.407).
Kinderen:
2.
Everdina VUIJK, geboren op 18‑08‑1871 te Delft.
3.
Everdina VUIJK, geboren op 25‑01‑1873 te Amsterdam, overleden op 29‑04‑1873 te Delft, 94 dagen oud.
4.
Abraham VUIJK, geboren op 07‑06‑1874 te Delft, overleden op 03‑11‑1874 te Delft, 149 dagen oud.

X.221
Jan VUIJK, gem. werkman, geboren op 11‑10‑1841 te Kralingen. Vonnis van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam dat de vader zijn kind te laat heeft aangegeven en verzoekt alsnog het kind in te schrijven in het geboorteregister van de Burgerlijke Stand, overleden op 25‑08‑1919 te Rotterdam op 77-jarige leeftijd (3 gezinskaarten in archief), zoon van Sier VUIJK (zie IX.173) en Maartje HOEK.
Gehuwd (1) op 32-jarige leeftijd op 17‑12‑1873 te Rotterdam met Cornelia Stander VISBEEN, 24 jaar oud, geboren op 21‑06‑1849 te Oude-Tonge, overleden op 06‑08‑1887 te Rotterdam op 38-jarige leeftijd, dochter van Florus VISBEEN en Geertje van der LINDEN.
Gehuwd (2) op 48-jarige leeftijd op 18‑06‑1890 te Kralingen met Wilhelmina KNOOP, 25 jaar oud, geboren op 24‑05‑1865 te Noor Beijerland.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Zier (zie XI.409).
2.
Geertje Wilhelmina, geboren op 11‑06‑1876 te Rotterdam, overleden op 25‑07‑1876 te Rotterdam, 44 dagen oud.
3.
Geertje Willelmina, geboren op 10‑09‑1877 te Rotterdam, overleden op 27‑01‑1878 te Rotterdam, 139 dagen oud.
4.
Geertje Willemina (zie XI.414).
5.
doodgeboren zoontje, geboren op 21‑01‑1882 te Rotterdam, overleden op 21‑01‑1882 te Rotterdam, 0 dagen oud.
6.
doodgeboren dochter, geboren op 07‑08‑1883 te Rotterdam, overleden op 07‑08‑1883 te Rotterdam, 0 dagen oud.
7.
Maria, geboren op 12‑04‑1885 te Rotterdam, overleden op 24‑12‑1888 te Rotterdam op 3-jarige leeftijd.
8.
doodgeboren kind, geboren op 04‑08‑1887 te Rotterdam, overleden op 04‑08‑1887 te Rotterdam, 0 dagen oud.
Uit het tweede huwelijk:
9.
Maartje Wilhelmina (zie XI.421).
10.
Arie (zie XI.423).
11.
Zegert, geboren op 05‑05‑1894 te Kralingen, overleden op 15‑10‑1895 te Rotterdam op 1-jarige leeftijd.
12.
Cornelia, geboren op 20‑08‑1896 te Rotterdam.
13.
Maria (zie XI.428).
14.
Wilhelmina (zie XI.430).
15.
Arentje (zie XI.432).
16.
Frank, geboren op 13‑05‑1911 te Rotterdam (gezindte: Ned.Herv.).

X.226
Frank VUIJK, geboren op 08‑08‑1849 te Kralingen, zoon van Sier VUIJK (zie IX.173) en Wilhelmina den OUDEN.
Gehuwd voor 1885 met Alida den OUTER, geboren op 26‑08‑1852 te Kralingen, overleden op 04‑01‑1920 te Rotterdam op 67-jarige leeftijd, dochter van Leendert den OUTER en Adriana HEUS.
Uit dit huwelijk:
1.
Zier, geboren op 19‑06‑1879 te Kralingen, overleden op 05‑08‑1904 te Rotterdam op 25-jarige leeftijd. Komt voor in de militieregisters van Kralingen.
2.
Leendert, geboren op 18‑03‑1881 te Kralingen, overleden op 28‑06‑1909 te Rotterdam op 28-jarige leeftijd. Komt voor in de militieregisters van Kralingen.
3.
Jan (zie XI.437).
4.
Adrianus (zie XI.439).
5.
Dirk (zie XI.441).
6.
Adriana Wilhelmina, geboren op 10‑01‑1892 te Kralingen.
7.
Teunis (zie XI.444).
8.
Job, geboren op 07‑11‑1897 te Rotterdam.

X.228
Dirk VUIJK, geboren op 16‑09‑1850 te Kralingen (gezindte: Ned.Herv.), overleden op 24‑02‑1912 te Rotterdam op 61-jarige leeftijd (gezinskaart in archief), zoon van Sier VUIJK (zie IX.173) en Wilhelmina den OUDEN.
Gehuwd voor 1879 met Neeltje ROOS, geboren voor 1858.
Uit dit huwelijk:
1.
Mina (zie XI.448).
2.
Andries, geboren op 19‑09‑1888 te Kralingen (gezindte: Ned.Herv.), overleden op 08‑05‑1906 te Rotterdam op 17-jarige leeftijd.
3.
Neeltje (zie XI.451).
4.
Maria (zie XI.453).
5.
Cier, touwslager, geboren op 09‑07‑1897 te Rotterdam, overleden op 20‑02‑1918 te Rotterdam op 20-jarige leeftijd.
6.
Pieternella Johanna, geboren op 10‑07‑1911 te Rotterdam.

X.231
Mietje VUIJK, geboren op 22‑09‑1852 te Kralingen, overleden op 11‑01‑1931 te Rotterdam op 78-jarige leeftijd (gezinskaart in archief), dochter van Sier VUIJK (zie IX.173) en Wilhelmina den OUDEN.
Gehuwd voor 1879 met Hendrik VOS, geboren op 26‑12‑1850 te Kralingen.
Uit dit huwelijk:
1.
Neeltje, dienstbode, geboren op 08‑11‑1878 te Kralingen.
2.
Mina, geboren op 06‑05‑1882 te Kralingen.
3.
Zier, heier, geboren op 26‑01‑1888 te Kralingen.
4.
Margrietha, geboren op 09‑04‑1888 te Kralingen.
5.
Teunis, arbeider Gemeente Werken, geboren op 05‑03‑1890 te Kralingen.
6.
Maria, geboren op 24‑06‑1893 te Kralingen.

X.233
Grietje VUIJK, geboren op 06‑03‑1854 te Kralingen, overleden op 11‑01‑1857 te Kralingen op 2-jarige leeftijd, dochter van Sier VUIJK (zie IX.173) en Wilhelmina den OUDEN.
Gehuwd voor 1885 met Johannes Adrianus van der GOES, geboren voor 1860.
Uit dit huwelijk:
1.
Trijntje, geboren op 16‑10‑1885 te Kralingen.
2.
Zier, geboren op 25‑02‑1888 te Kralingen.
3.
Johanna Wilhelmina, geboren op 22‑05‑1890 te Rotterdam.
4.
Frank, geboren op 25‑03‑1892 te Kralingen.

X.235
Teunis VUIJK, visscher, gemeentearbeider (1904), geboren op 02‑03‑1857 te Kralingen, overleden op 29‑02‑1932 te Salt Lake City (USA) op 74-jarige leeftijd. Arriveert op 22 oktober 1918 met de Nieuw Amsterdam van de Holland-Amerika lijn op Ellis Island (Noord Amerika). Opgestapt in Rotterdam. (gezinskaart Rotterdam in archief), zoon van Sier VUIJK (zie IX.173) en Wilhelmina den OUDEN.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 28‑11‑1883 te Kralingen met Dirkje van ZOMEREN, 24 jaar oud, geboren op 30‑08‑1859 te Kralingen, dochter van Martinus van ZOMEREN en Plonia HEUS.
Uit dit huwelijk:
1.
Wilhelmina, geboren op 20‑04‑1884 te Kralingen. Arriveert op 22 oktober 1918 met de Nieuw-Amsterdam van de Holland-Amerika lijn op Ellis Island (Noord Amerika). Opgestapt in Rotterdam.
2.
Apolonia, geboren op 09‑01‑1886 te Kralingen, overleden op 15‑12‑1886 te Kralingen, 340 dagen oud.
3.
Martinus, zendeling, geboren op 19‑03‑1887 te Kralingen. Gezinskaart Amsterdam: 7-7-1924 van Rotterdam, 23-4-1927 naar Salt Lake City. Arriveert op 22 oktober 1918 met de Nieuw-Amsterdam van de Holland-Amerika lijn op Ellis Island (Noord Amerika). Opgestapt in Rotterdam. (gezinskaart Amsterdam en Rotterdam in archief).
4.
Apolonia, geboren op 08‑01‑1889 te Kralingen, overleden op 03‑06‑1889 te Kralingen, 146 dagen oud.
5.
Maria, geboren op 08‑01‑1889 te Kralingen, overleden op 12‑06‑1889 te Kralingen, 155 dagen oud.
6.
Apolonia Pieternella, geboren op 04‑03‑1890 te Kralingen, overleden op 25‑03‑1977 te Salt Lake City (USA) op 87-jarige leeftijd, begraven op 29‑03‑1977 te Salt Lake City (USA).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 22‑07‑1914 te Rotterdam met Hermanus van der ZWAAG, 23 jaar oud, geboren op 04‑01‑1891 te Rotterdam, zoon van Albertus van der ZWAAG en Henderina Antonie FONTIJN.
7.
Maria, geboren op 18‑11‑1892 te Kralingen.
8.
Zier, geboren op 25‑06‑1894 te Kralingen, overleden op 09‑07‑1894 te Kralingen, 14 dagen oud.
9.
Pieternella, geboren op 09‑06‑1895 te Rotterdam.
10.
Grietje, geboren op 03‑09‑1896 te Rotterdam, overleden voor 1901 te Rotterdam.
11.
Dirkje (Vuyk), geboren op 26‑02‑1898 te Rotterdam. Arriveert op 22 oktober 1918 met de Nieuw-Amsterdam van de Holland-Amerika lijn op Ellis Island (Noord Amerika). Opgestapt in Rotterdam.
12.
Grietje (Vuyk), geboren op 10‑01‑1901 te Rotterdam. Arriveert op 22 oktober 1918 met de Nieuw-Amsterdam van de Holland-Amerika lijn op Ellis Island (Noord Amerika). Opgestapt in Rotterdam.
13.
Sier, geboren op 25‑01‑1903 te Rotterdam, overleden op 17‑02‑1903 te Rotterdam, 23 dagen oud.
14.
Sier (Vuyk) (zie XI.480).

X.239
Willem VUIJK, loswerkman, geboren op 22‑06‑1861 te Kralingen, overleden op 17‑02‑1907 te Rotterdam op 45-jarige leeftijd (gezinskaart in archief), zoon van Sier VUIJK (zie IX.173) en Wilhelmina den OUDEN.
Gehuwd voor 1901 met Johanna Klazina BLOM, geboren op 19‑02‑1863 te Haarlemmermeer (gezindte: Ned.Herv.), overleden op 21‑06‑1927 te Rotterdam op 64-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Sier, geboren op 07‑02‑1890 te Kralingen, overleden op 22‑11‑1892 te Kralingen op 2-jarige leeftijd.
2.
Koosje (zie XI.484).
3.
Wilhelmina, geboren op 08‑11‑1893 te Kralingen, overleden op 24‑12‑1894 te Kralingen op 1-jarige leeftijd.
4.
Wilhelmina, geboren op 19‑09‑1895 te Rotterdam, overleden op 20‑09‑1895 te Rotterdam, 1 dag oud.
5.
Sier, geboren op 07‑10‑1896 te Rotterdam, overleden op 04‑03‑1897 te Rotterdam, 148 dagen oud.
6.
Elizabeth, geboren op 13‑09‑1897 te Rotterdam, overleden op 27‑02‑1916 te Rotterdam op 18-jarige leeftijd.
7.
Sier (zie XI.489).

X.242
Grietje VUIJK, geboren op 06‑03‑1864 te Kralingen (gezinskaart in archief), dochter van Sier VUIJK (zie IX.173) en Wilhelmina den OUDEN.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 24‑07‑1885 te Kralingen met Johannes Adrianus van der GOES, 28 jaar oud, geboren op 04‑10‑1856 te Kralingen.
Uit dit huwelijk:
1.
Trijntje, geboren op 16‑10‑1885 te Kralingen.
2.
Zier, geboren op 25‑02‑1888 te Kralingen.
3.
Johanna Wilhelmina, geboren op 22‑05‑1890 te Kralingen.
4.
Frank, geboren op 25‑03‑1892 te Kralingen.
5.
Wilhelmina, geboren op 31‑08‑1895 te Kralingen.

XI.2
Johannes Hendricus VUIJK, schrijnwerker, geboren op 04‑08‑1842 te Rotterdam, overleden op 29‑07‑1908 te 's-Gravenhage op 65-jarige leeftijd. Komt voor in de militieregisters van Rotterdam. Zoon van Jan Marinus VUIJK (zie X.4) en Helena de LANGE, dienstbode.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 10‑11‑1875 te Rotterdam met Geertruida Angenita BEIJER, 38 jaar oud, geboren op 14‑08‑1837 te St.Oedenrode, overleden op 24‑10‑1905 te 's-Gravenhage op 68-jarige leeftijd, dochter van Aart BEIJER en Maria Josephina Rosalie Anne Petronella PETRE.
Uit dit huwelijk:
1.
Johannes Hendricus Arnoldus, geboren op 20‑06‑1876 te Rotterdam.
2.
Doodgeboren zoontje, geboren op 17‑04‑1880 te Rotterdam, overleden op 17‑04‑1880 te Rotterdam, 0 dagen oud.
3.
Wilhelmus Cornelis (zie XII.3).

XI.4
Jacobus Wilhelmus VUIJK, iujzerdraaier, machinist grote handelsvaart, geboren op 10‑08‑1844 te Rotterdam, overleden op 29‑01‑1931 te Rotterdam op 86-jarige leeftijd. Komt voor in de militieregisters van Rotterdam. Tweede-machinist op het stoomschip de "Vulcain" (zie kopie monsterrol 1905-71 in gemeentearchief Delfzijl) (kopie gezinskaart in archief) Zoon van Jan Marinus VUIJK (zie X.4) en Helena de LANGE, dienstbode.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 12‑02‑1873 te Rotterdam met Hendrika Petronella SLINKERT, 29 jaar oud, geboren op 27‑05‑1843 te Rotterdam, overleden op 30‑01‑1931 te Rotterdam op 87-jarige leeftijd, dochter van Antonius Hermanus SLINKERT en Anna Elizabeth GOUDSWAARD.
Uit dit huwelijk:
1.
doodgeboren dochter, geboren op 12‑11‑1873 te Rotterdam, overleden op 12‑11‑1873 te Rotterdam, 0 dagen oud.
2.
Elizabert Anna, geboren op 05‑11‑1874 te Rotterdam, overleden op 05‑11‑1884 te Rotterdam op 10-jarige leeftijd.
3.
Wilhelmina Helena, kostuumnaaister, geboren op 30‑11‑1876 te Rotterdam (gezindte: Rooms Kath.), weduwe van Johannes Philip van Kruijl (gezinskaart in archief).
Gehuwd (1) op 35-jarige leeftijd op 10‑04‑1912 te Rotterdam met Johannes Philip van KRUIJL, 54 jaar oud, kleermaker, geboren op 17‑12‑1857 te Delft (gezindte: Ned.Herv.), overleden op 07‑08‑1922 te Rotterdam op 64-jarige leeftijd, zoon van Barend Gijsbert van KRUIJL en Johanna KLAPPER.
Gehuwd (2) op 46-jarige leeftijd op 04‑07‑1923 te 's-Gravenhage (kopie in archief) met Matthijs DEKKER, boekdrukker, geboren circa 1880 te Haarlemmerliede (gezindte: Gereformeerd). Vóór 1923 gescheiden van Helena Theresia Oosterwijk, zoon van Pieter DEKKER en Neeltje BOUDA.
4.
Jacobus Wilhelmus, geboren op 03‑02‑1879 te Rotterdam, overleden op 21‑11‑1879 te Rotterdam, 291 dagen oud.
5.
Jacobus Wilhelmus (zie XII.11).
6.
Hendrika Petronella, geboren op 18‑04‑1882 te Rotterdam, overleden op 01‑05‑1882 te Rotterdam, 13 dagen oud.
7.
Anna Hendrika, geboren op 19‑10‑1883 te Rotterdam, overleden op 10‑02‑1884 te Rotterdam, 114 dagen oud.
8.
Anthonius Cornelis, geboren op 28‑12‑1884 te Rotterdam, overleden op 13‑05‑1886 te Rotterdam op 1-jarige leeftijd.

XI.7
Helena Johanna VUIJK, geboren op 29‑05‑1846 te Rotterdam, overleden op 25‑07‑1919 te Rotterdam op 73-jarige leeftijd, dochter van Jan Marinus VUIJK (zie X.4) en Helena de LANGE, dienstbode.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 28‑10‑1868 te Rotterdam met Wilhelmus Johannes JACOBS, 24 jaar oud, geboren op 09‑10‑1844 te Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria Johanna, geboren circa 1870 te Rotterdam, overleden op 07‑12‑1936 te Overschie.
2.
Jacobus Wilhelmus, geboren op 14‑03‑1871 te Rotterdam.
3.
Helena Johanna, geboren op 24‑10‑1872 te Rotterdam, overleden op 28‑04‑1874 te Rotterdam op 1-jarige leeftijd.
4.
Hendrikus Wilhelmus, geboren op 25‑11‑1873 te Rotterdam, overleden op 07‑02‑1874 te Rotterdam, 74 dagen oud.
5.
Hendrikus Marie, geboren mei 1875 te Rotterdam, overleden op 21‑10‑1875 te Rotterdam.
6.
Helena Johanna, geboren op 31‑12‑1879 te Rotterdam.
7.
Hendrika Wilhelmina, geboren op 27‑05‑1881 te Rotterdam.
8.
Wilhelmus Jacobus Johannes, geboren op 28‑12‑1890 te Rotterdam.

XI.12
Cornelis Jacobus VUIJK, kermisreiziger (1881), los werkman (begin 1900), geboren op 12‑03‑1856 te Rotterdam, overleden op 14‑01‑1922 te Rotterdam. op 65-jarige leeftijd (kopie in archief). Komt voor in de militieregisters van Rotterdam. (gezinskaart in archief) Bron voor het vervolg van deze tak Vuijk: e-mail D.J. Vuijk 28-12-2007, zoon van Jan Marinus VUIJK (zie X.4) en Helena de LANGE, dienstbode.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 12‑01‑1881 te Amsterdam, bij het wordt 1 kind erkend. Echtgenote is Gerdina Geertruida van NUS, 31 jaar oud, werkster, geboren op 13‑04‑1849 te Utrecht, overleden op 04‑11‑1903 te Rotterdam op 54-jarige leeftijd, dochter van Jacobus van NUS, bediende, en Johanna HEIJHOF.
Uit dit huwelijk:
1.
Jacobus Cornelis (zie XII.24).

XI.18
Maria Magdalena VUIJK, geboren op 09‑07‑1874 om 20.00 uur te Rotterdam, aangifte door de vroedvrouw Dina Cornelia Drost (kopie in archief). Overleden op 21‑08‑1919 te Rotterdam op 45-jarige leeftijd, dochter van Jan Marinus VUIJK (zie X.4) en Elizabeth ANDRIESSEN.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 22‑03‑1893 te Rotterdam met Hendrik KLOUWENS, 24 jaar oud, geboren op 02‑06‑1868 te Rotterdam, zoon van Hendrik Reinier KLOUWENS en Battje ZUIDMEER.
Uit dit huwelijk:
1.
Hendrik Reinier, geboren op 09‑07‑1893 te Rotterdam.
2.
Alida Elizabeth, geboren op 19‑08‑1896 te Rotterdam.
3.
Cornelis Jacobus, geboren op 08‑04‑1899 te Rotterdam.
4.
Elizabeth Alida, geboren op 02‑09‑1900 te Rotterdam.

XI.26
Marinus VUIJK, scheepstimmerman (1881), geboren op 30‑12‑1841 te Kralingen, overleden op 15‑04‑1920 te Rotterdam op 78-jarige leeftijd, zoon van Gijsbert VUIJK (zie X.11) en Maria van NIEROP.
Gehuwd (1) voor 1872 met Neeltje de KOK, geboren 1843 te Rotterdam, overleden op 12‑05‑1875 te Rotterdam, dochter van Jan de KOK en Anna Maria van COMMENIE.
Gehuwd (2) op 39-jarige leeftijd op 28‑12‑1881 te Amsterdam met Antje GROOT, tapster (1881), geboren circa 1837 te Oosthuizen, overleden voor 1920, weduwe van Jan Zwaan. Dochter van Klaas GROOT, scheepstimmerman, en Aagje RUITER.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Gijsbertus, geboren op 02‑03‑1872 te Rotterdam.
2.
Anna Maria, geboren op 16‑11‑1873 te Rotterdam.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 26‑10‑1898 te Amsterdam met Jan MULDER, sergeant-zeilmaker (1898), geboren circa 1863 te Groningen, zoon van Willem MULDER en Anna Gesina KOLTHOF.

XI.32
Maria Hillebrandina VUIJK, geboren op 28‑05‑1845 te Kralingen, overleden op 22‑01‑1923 te Rotterdam op 77-jarige leeftijd (gezinskaart in archief), dochter van Gijsbert VUIJK (zie X.11) en Maria van NIEROP.
Gehuwd voor 1845 met Jacobus Hendricus de HARING, geboren voor 1863.
Uit dit huwelijk:
1.
doodgeboren zoon, geboren op 01‑08‑1883 te Rotterdam, overleden op 01‑08‑1883 te Rotterdam, 0 dagen oud.
2.
Gijsbertus, geboren op 02‑09‑1884 te Rotterdam.

XI.34
Cornelia Maria VUIJK, geboren op 16‑07‑1848 te Kralingen, overleden op 20‑01‑1883 te Rotterdam op 34-jarige leeftijd, dochter van Gijsbert VUIJK (zie X.11) en Maria van NIEROP.
Gehuwd voor 1873 met Maarten Lambertus KURPERSHOEK, geboren voor 1852.
Uit dit huwelijk:
1.
Hendrik, geboren circa 1872 te Rotterdam.
2.
Gijsbert, geboren circa 1874 te Kralingen.
3.
Leendert Hendrik, geboren 1877 te Kralingen, overleden op 15‑07‑1880 te Rotterdam.
4.
Leendert Hendrik, geboren op 12‑08‑1880 te Rotterdam.
5.
Maarten Lambertus, geboren op 19‑02‑1882 te Rotterdam, overleden op 04‑11‑1882 te Rotterdam, 258 dagen oud.

XI.35
Hillebrand VUIJK, scheepstimmerman, geboren op 05‑01‑1850 te Kralingen (ZH) (gezindte: Ned.Herv.), overleden op 16‑05‑1939 te Amsterdam (NH) op 89-jarige leeftijd. Bron: brief Gem.A'dam dd 1-12-1992. Op 31 januari 1880 uit Kralingen in Amsterdam. Tot maart 1880: Grote Kattenburgstraat 84, tot december 1880: Grote Wittenburgstraat 84, tot februari 1882 op nummer 138 daarna Conradstraat 8. Zoon van Gijsbert VUIJK (zie X.11) en Maria van NIEROP.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 01‑07‑1874 te Utrecht met Eva van ALPHEN, 22 jaar oud, dienstbode, geboren op 10‑02‑1852 te Zuilen (UT), overleden op 03‑12‑1875 te Utrecht op 23-jarige leeftijd, dochter van Adrianus van ALPHEN en Johanna ZWART.
Gehuwd (2) op 26-jarige leeftijd op 11‑10‑1876 te Utrecht met Antje KOLTHOF, 27 jaar oud, geboren op 18‑12‑1848 te Groningen (GR), overleden op 16‑10‑1928 te Amsterdam (NH) op 79-jarige leeftijd, dochter van Jan KOLTHOF, Oppasser, en Antje Berends van der SCHANS.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Gijsbertus, geboren op 19‑05‑1875 te Utrecht, overleden op 21‑10‑1875 te Utrecht, 155 dagen oud.
Uit het tweede huwelijk:
2.
Maria, geboren op 29‑07‑1877 te Utrecht, overleden op 10‑12‑1882 te Amsterdam (NH) op 5-jarige leeftijd.
3.
Antje, dienstbode, geboren op 23‑01‑1879 te Kralingen (ZH), overleden op 13‑02‑1902 te Watergraafsmeer (NH) op 23-jarige leeftijd.
4.
Gijsbert, geboren op 20‑03‑1880 te Amsterdam (NH), overleden op 24‑05‑1892 te Amsterdam (NH) op 12-jarige leeftijd.
5.
Barbara, geboren op 30‑05‑1881 te Amsterdam (NH), overleden op 29‑05‑1888 te Amsterdam (NH) op 6-jarige leeftijd.
6.
Jan, geboren op 21‑12‑1882 te Amsterdam (NH), overleden op 02‑02‑1883 te Amsterdam (NH), 43 dagen oud.
7.
Jan, geboren op 20‑03‑1884 te Amsterdam (NH), overleden op 03‑01‑1885 te Amsterdam (NH), 289 dagen oud.
8.
Jan (zie XII.47).
9.
Maria (zie XII.50).
10.
11.
Gijsbert (zie XII.53).
12.
Hillebrand, geboren op 31‑01‑1895 te Amsterdam (NH), overleden op 02‑02‑1895 te Amsterdam (NH), 2 dagen oud.

XI.39
Gijsbert VUIJK, kleermaker, geboren op 12‑04‑1855 te Kralingen, overleden op 21‑07‑1920 te Rotterdam op 65-jarige leeftijd (gezinskaart in archief), zoon van Gijsbert VUIJK (zie X.11) en Maria van NIEROP.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 30‑07‑1891 te Rotterdam met Jannetje LEENTVAAR, 26 jaar oud, geboren op 07‑06‑1865 te Kralingen, overleden op 08‑03‑1936 te Rotterdam op 70-jarige leeftijd, dochter van Willem LEENTVAAR en Maartje van ZANTEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Gijsbert Willem, geboren op 17‑04‑1892 te Kralingen.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 18‑06‑1919 te Utrecht met Louisa Evertje de GRUITER, geboren circa 1895 te Utrecht, dochter van Jan de GRUITER en Evertje GRIMMELIKHUIJSEN.
2.
Maartje Maria, rijkstelefoniste, geboren op 02‑09‑1893 te Kralingen (gezinskaart in archief).

XI.42
Barbara VUIJK, geboren op 17‑10‑1838 te Kralingen, overleden op 18‑07‑1920 te Rotterdam op 81-jarige leeftijd (gezinskaart in archief), dochter van Jan VUIJK (zie X.14) en Maria de BRUIJN.
Gehuwd voor 1915 met Frank den OUDEN, overleden voor 1920.
Uit dit huwelijk:
1.
Neeltje Johanna, geboren op 26‑09‑1874 te Kralingen.

XI.46
Maartje VUIJK, werkster, geboren op 08‑02‑1844 te Kralingen, overleden op 14‑02‑1918 te Rotterdam op 74-jarige leeftijd (gezinskaart in archief), dochter van Jan VUIJK (zie X.14) en Maria de BRUIJN.
Gehuwd voor 1880 met Jacobus den OUTER, geboren circa 1800, overleden op 25‑05‑1876 te Kralingen. {Hij was eerder gehuwd voor 1840 met Johanna KLEIJ, geboren voor 1820.}
Uit dit huwelijk:
1.
Jan, geboren op 27‑07‑1867 te Kralingen.
2.
Leendert Johannes, geboren op 04‑05‑1869 te Kralingen.
3.
Barbara, geboren op 05‑04‑1871 te Kralingen.
4.
Marinus, geboren op 25‑02‑1873 te Kralingen, overleden op 24‑06‑1877 te Kralingen op 4-jarige leeftijd.
5.
Maarten, geboren op 09‑03‑1874 te Kralingen, overleden op 05‑08‑1875 te Kralingen op 1-jarige leeftijd.
6.
Jacobus Maarten, geboren op 30‑05‑1876 te Kralingen, overleden op 01‑12‑1876 te Kralingen, 185 dagen oud.

XI.57
Barbera VUIJK, geboren op 28‑09‑1850 te Rotterdam, overleden op 11‑12‑1907 te Rotterdam op 57-jarige leeftijd. GA Rotterdam, nr.33.01 Handschriftenverzameling nr. 4312: Stukken betreffende Gerrit Huibert van Loon en Barbara Vuijk 1851-1877. Dochter van Cornelis Marinuszn VUIJK (zie X.24) en Alida Christina MICHAëLIS.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 16‑05‑1877 te Rotterdam met Gerrit Huibert van LOON, geboren circa 1839 te Rotterdam, zoon van Gerrit van LOON en Maria de VISSER.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria, geboren op 11‑07‑1878 te Rotterdam.
2.
Cornelis, geboren op 17‑05‑1881 te Rotterdam, overleden op 31‑10‑1881 te Rotterdam, 167 dagen oud.
3.
Alida Christina, geboren op 24‑10‑1884 te Rotterdam.
4.
Gerritdina Cornelia, geboren op 21‑12‑1888 te Rotterdam.

XI.59
Catharina Elizabeth VUIJK, geboren op 09‑11‑1853 te Rotterdam, overleden op 12‑09‑1882 te Rotterdam op 28-jarige leeftijd, dochter van Cornelis Marinuszn VUIJK (zie X.24) en Alida Christina MICHAëLIS.
Gehuwd 1873 te Rotterdam met Willem 't HOEN, geboren voor 1855.
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelis, geboren op 30‑12‑1875 te Rotterdam.
2.
Johannes, geboren op 11‑02‑1878 te Rotterdam.
3.
Alida Christina, geboren op 23‑01‑1880 te Rotterdam.
4.
Barent, geboren op 06‑09‑1882 te Rotterdam.

XI.62
Alida Urselina VUIJK, onderwijzeres, geboren op 01‑05‑1857 te Rotterdam (gezinskaart in archief), dochter van Cornelis Marinuszn VUIJK (zie X.24) en Alida Christina MICHAëLIS.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 25‑06‑1884 te Rotterdam met Pieter Hendrik Adrianus WANDERS, geboren circa 1858 te 's-Gravenhage, overleden op 08‑11‑1895 te Rotterdam (overlijdensadvertentie in archief), zoon van Hendricus Johannes WANDERS en Jacoba Arendina HASEVELD.
Uit dit huwelijk:
1.
Hendrik Johannes, onderwijzer, geboren op 03‑06‑1889 te 's-Gravenhage.
2.
Alida Christina, handwerk-onderwijzeres, geboren op 04‑02‑1893 te 's-Gravenhage.
3.
Jacoba Arendina, onderwijzeres, geboren op 06‑02‑1895 te 's-Gravenhage.

XI.64
Marinus VUIJK, touwslager, scheepstimmerman (1898), geboren op 30‑12‑1846 te Hillegersberg, geëcht 19-4-1848, bij het huwelijk van zijn ouders. Overleden op 24‑04‑1936 te Rotterdam op 89-jarige leeftijd. Op 28 maart 1867, door de arrondementsrechtbank Rotterdam, veroordeelt tot 1 maand gevangenisstraf wegens "Onderlingen zamenspanning of vereniging om den arbeid te doen staken". (kopie in archief).
(gezinskaart in archief)
, zoon van Pieter VUIJK (zie X.27) en Alida HEUS, naaister.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 02‑07‑1873 te Kralingen met Maria KONIJN, 20 jaar oud, geboren op 21‑01‑1853 te Hillegersberg, overleden op 01‑04‑1941 te Poortugaal op 88-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Pieter, sigarenmaker, geboren op 10‑09‑1873 te Kralingen, overleden op 16‑01‑1940 te Rotterdam op 66-jarige leeftijd (gezinskaart in archief).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 28‑05‑1902 te Rotterdam met Maartje den OUTER, 27 jaar oud, geboren op 20‑09‑1874 te Kralingen, dochter van Arie den OUTER en Lena HEUS.
2.
Johannes (zie XII.79).
3.
Marinus, grondwerker, geboren op 27‑05‑1878 te Kralingen. Komt voor in de militieregisters van Kralingen. (gezinskaart in archief).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 12‑03‑1902 te Rotterdam met Engeltje WOUDENBERG, 21 jaar oud, geboren op 29‑06‑1880 te Rotterdam, dochter van Cornelis WOUDENBERG en Helena Johanna KREMERS.
4.
Adriana Alida, geboren op 11‑11‑1880 te Kralingen, overleden op 02‑11‑1886 te Kralingen op 5-jarige leeftijd.
5.
Dirk, geboren op 01‑02‑1883 te Kralingen, overleden op 25‑05‑1884 te Kralingen op 1-jarige leeftijd.
6.
Frank, geboren op 04‑02‑1885 te Kralingen, overleden op 24‑11‑1885 te Kralingen, 293 dagen oud.
7.
Alida, geboren op 09‑08‑1886 te Kralingen, overleden op 24‑09‑1886 te Kralingen, 46 dagen oud.
8.
Johanna, geboren op 09‑08‑1886 te Kralingen, overleden op 27‑09‑1886 te Kralingen, 49 dagen oud.
9.
Frank, geboren op 23‑09‑1887 te Kralingen, overleden op 21‑10‑1888 te Kralingen op 1-jarige leeftijd.
10.
Frank (zie XII.89).
11.
Cornelis Johannes, geboren op 13‑11‑1892 te Kralingen, overleden op 01‑09‑1893 te Kralingen, 292 dagen oud.
12.
Adriana Alida, geboren op 02‑09‑1894 te Kralingen, overleden op 25‑05‑1918 te Rotterdam op 23-jarige leeftijd (kopie in archief).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 24‑05‑1916 te Rotterdam met Pier BOSCH, 22 jaar oud, expeditieknecht, geboren op 25‑10‑1893 te Rotterdam.

XI.67
Alida VUIJK, geboren op 16‑04‑1848 te Kralingen, overleden op 30‑10‑1874 te Kralingen op 26-jarige leeftijd, dochter van Pieter VUIJK (zie X.27) en Alida HEUS, naaister.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 28‑09‑1870 te Rotterdam met Jan LINDEMAN, geboren circa 1850 te Rotterdam, zoon van Jan LINDEMAN en Aaltie BANNING.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan, geboren op 31‑07‑1870 te Rotterdam, erkend 28-9-1870 bij huwelijk ouders, overleden op 19‑04‑1871 te Rotterdam, 262 dagen oud.
2.
Alida, geboren op 15‑10‑1871 te Rotterdam.

XI.70
Maria VUIJK, geboren op 10‑06‑1854 te Kralingen (gezinskaart in archief), dochter van Pieter VUIJK (zie X.27) en Alida HEUS, naaister.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 26‑08‑1882 te Krimpen a/d IJssel met Dirk de WIT, 24 jaar oud, metselaar, geboren op 11‑12‑1857 te Moordrecht, zoon van Leendert de WIT en Maria PLAK.
Uit dit huwelijk:
1.
Alida Cornelia, geboren op 11‑01‑1885 te Hillegersberg.
2.
Maria, geboren op 19‑04‑1886 te Hillegersberg.
3.
Pieter, geboren op 12‑06‑1889 te Hillegersberg.
4.
Margaretha, geboren op 26‑02‑1892 te Hillegersberg, overleden op 30‑08‑1892 te Hillegersberg, 186 dagen oud.
5.
Dirk, metselaar, geboren op 17‑06‑1893 te Hillegersberg.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 12‑02‑1919 te Culemborg met Johanna Hendrika van STIGT, geboren circa 1899 te Culemborg, dochter van Johannes Jacobus van STIGT, sigarenmaker, en Geertruida van UNEN.

XI.71
Pieter VUIJK, stoker, smid, geboren op 07‑05‑1857 te Kralingen, overleden op 19‑02‑1914 te Rotterdam op 56-jarige leeftijd (gezinskaart in archief), zoon van Pieter VUIJK (zie X.27) en Alida HEUS, naaister.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 06‑06‑1883 te Kralingen met Elisabeth de RIDDER, 19 jaar oud, dienstbode, geboren op 04‑11‑1863 te Rotterdam, overleden op 01‑03‑1944 te Poortugaal op 80-jarige leeftijd, begraven op 06‑03‑1944 te Alg.Begraafplaats Crooswijk, dochter van Gerrit de RIDDER, karremen, sleeper, en Cornelia WESTPHAL.
Uit dit huwelijk:
1.
Alida, geboren op 01‑03‑1884 te Kralingen (gezinskaart in archief).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 30‑11‑1904 te Rotterdam met Cornelis Johannes LAMPEN, 20 jaar oud, sleper, geboren op 22‑05‑1884 te Kralingen, zoon van Gerardus Adrianus LAMPEN en Wilhelmina MEEUWSE.
2.
Cornelia, geboren op 20‑10‑1885 te Kralingen, overleden op 20‑01‑1887 te Kralingen op 1-jarige leeftijd.
3.
Pieter (zie XII.105).
4.
Stien, geboren 1887.
5.
Frans, geboren 1888.
6.
Cornelia, geboren op 05‑06‑1888 te Kralingen.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 02‑06‑1909 te Rotterdam met Johannes ROTSCHEIDT, geboren circa 1883 te Delfshaven, zoon van Adrianus ROTSCHEIDT en Maria Jacoba NOBEL.
7.
Nel, geboren 1889.
8.
Elisabeth, geboren op 24‑12‑1889 te Kralingen, overleden op 12‑10‑1890 te Kralingen, 292 dagen oud.
9.
Marie, geboren 1890.
10.
Gerrit (zie XII.114).
11.
Cis, geboren 1892.
12.
Elisabeth (Bet) (zie XII.118).
13.
Maria (zie XII.120).
14.
Maria Elizabeth, geboren op 13‑09‑1897 te Rotterdam.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 28‑05‑1919 te Rotterdam met Arie de GIER, geboren circa 1898 te Capelle a/d IJssel, zoon van Arie de GIER en Elisabeth TWIGT.
15.
Christina, geboren op 09‑01‑1899 te Rotterdam.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 23‑08‑1922 te Rotterdam met Adrianus van BRUGGEN, geboren circa 1895 te Rotterdam, zoon van Cornelis van BRUGGEN en Barbara KAIM.
16.
Pieternella (zie XII.126).
17.
Marinus (zie XII.127).
18.
Franciscus, geboren op 03‑04‑1904 te Rotterdam, overleden op 20‑11‑1904 te Rotterdam, 231 dagen oud.
19.
Francisca (zie XII.131).

XI.75
Marijnus VUIJK, wagenmaker, geboren op 07‑04‑1869 te Kralingen. Komt voor in de militieregisters van Kralingen. (gezinskaart in archief), zoon van Willem VUIJK (zie X.29) en Maria GROENENDIJK.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 21‑12‑1892 te Rotterdam met Adriana de JONGE, 21 jaar oud, geboren op 28‑11‑1871 te Wolphaertsdijk, overleden op 02‑02‑1913 te Rotterdam op 41-jarige leeftijd, dochter van Adriana de JONGE.
Gehuwd (2) op 45-jarige leeftijd op 20‑05‑1914 te Rotterdam met Barbera van VLIET, 45 jaar oud, geboren op 06‑03‑1869 te Rotterdam, overleden op 06‑08‑1935 te Rotterdam op 66-jarige leeftijd, dochter van Hendrik Lodewijk van VLIET en Henderina DAS.
Gehuwd (3) op 67-jarige leeftijd op 09‑12‑1936 te Rotterdam met Wilhelmina van EIJK, 67 jaar oud, weduwe van Jan Hendrik Lankhorst, geboren op 24‑04‑1869 te Schoonhoven.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Maria, geboren op 11‑02‑1895 te Rotterdam, volgens de gezinskaart op 30-7-1917 vertrokken naar de Schorsezandweg in Schore in België. (gezinskaart in archief).

XI.80
Maria VUIJK, geboren op 11‑02‑1871 te Kralingen (gezinskaart in archief), dochter van Willem VUIJK (zie X.29) en Maria GROENENDIJK.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 20‑11‑1895 te Rotterdam met Frank BOER, 24 jaar oud, wagenmaker, geboren op 03‑06‑1871 te Kralingen (gezindte: Ned.Herv.), zoon van Cornelis BOER en Aafje PONS.
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelis Willem, geboren op 14‑07‑1897 te Rotterdam.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 27‑12‑1918 te De Werken en Sleeuwijk met Geertruida BOXMAN, geboren voor 1898 te De Werken en Sleeuwijk, dochter van Cornelis BOXMAN en Maria ROCHAT.
2.
Willem Johannes, geboren op 29‑09‑1898 te Rotterdam.
3.
Maria, naaister, geboren op 02‑12‑1900 te Rotterdam.
4.
Aafje, geboren op 09‑01‑1902 te Rotterdam.
5.
Willemina Johanna, geboren op 25‑03‑1903 te Rotterdam (gezindte: Ned.Herv.).
6.
Willem Johannes, bankwerker, plaatwerker, geboren op 29‑06‑1904 te Rotterdam (gezindte: Ned.Herv.).
7.
Frans, timmerman, geboren op 27‑11‑1905 te Rotterdam (gezindte: Ned.Herv.).

XI.85
Barbara Clasina VUIJK, kraamverpleegster, geboren op 13‑03‑1876 te Kralingen, overleden op 12‑05‑1953 om 22.30 uur te Schiedam op 77-jarige leeftijd (kopie overlijdensakte en advertentie in archief) (2 gezinskaarten in archief), dochter van Willem VUIJK (zie X.29) en Maria GROENENDIJK.
Samenwonend (1) circa 1901 met NN.
Samenwonend (2) circa 1912 met NN`.
Gehuwd (3) voor 1950 met Gerrit van WIERINGEN, geboren op 29‑09‑1857 te Schiedam, overleden voor 1953.
Uit de eerste relatie:
1.
Pieter VUIJK, matroos grote vaart, geboren op 24‑01‑1902 te Rotterdam, erkenning door de moeder op 7-10-1915. Er ariveerde in 1917 en 1918 op Ellis-Island (Noord-Amerika) een Piet Vuyk van resp. 15 en 16 jaar.
Uit de tweede relatie:
2.
doodgeboren zoontje VUIJK, geboren op 17‑04‑1913 te Rotterdam, overleden op 17‑04‑1913 te Rotterdam, 0 dagen oud.

XI.90
Agnecia Catharina Jacobina VUIJK (Vuijck, Vuyk), geboren circa 1854 te Den Helder, overleden op 28‑12‑1900 te De Rijp. Gezinsblad
Marinus Johannes van Leeuwen, geb. te Colijnsplaat 1 jan 1853, ovl. te de Rijp 9 nov 1902, beroep(en): arts, Adres Rechtestraat Huis 67 9 nov 1902, zoon van Johannes van Leeuwen en Mengia Margaretha Sivert
Gehuwd te Nieuw-Lekkerland 12 feb 1879 met:
Agnesia Catharina Jacobina Vuijck, alias: Angenecia; Vuyk, geb. te den Helder 1 jan 1854, ovl. te de Rijp 28 dec 1900, Adres Rechtestraat Huis 67 28 dec 1900, dochter van Floris Vuijck en Elisabeth van der Wellen
1) Elisabeth Mengia van Leeuwen, geb. te de Rijp 5 jun 1881
2) Atje Johanna Mengia Margaretha van Leeuwen, geb. te de Rijp 27 apr 1884
3) Johannes Floris van Leeuwen, geb. te de Rijp 23 apr 1886, beroep(en): assistent van de Senembah Maatschappij
4) Agnesia Catharina Jacobina van Leeuwen, geb. te de Rijp 14 okt 188
, dochter van Floris VUIJK (zie X.33) en Elizabeth van der WELLEN.
Gehuwd op 12‑02‑1879 te Nieuw Lekkerland met Marinus Johannes van LEEUWEN, geboren circa 1853 te Colijnsplaat, zoon van Johannes van LEEUWEN en Mengia Margaretha SIVERT.
Uit dit huwelijk:
1.
Petrus Martinus, geboren circa 1880 te Alblasserdam.
Gehuwd op 24‑09‑1907 te Utrecht, gescheiden na 8 jaar op 02‑12‑1915 te Alkmaar van Antoinette Wilhelmine INGENEGERE, geboren circa 1881 te Utrecht, dochter van Willem Pieter INGENEGERE en Helena KEUCHENIUS.
2.
Elisabeth Mengia, geboren circa 1882 te De Rijp.
Gehuwd op 05‑05‑1908 te Groningen met Melchior FEENSTRA, geboren circa 1876 te Holwerd (Westdongeradeel), zoon van Libbe FEENSTRA en Abigaïl CORSTIUS.

XI.91
Willem Cornelis Floris VUIJK, werkzaam bij de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij (H.Y.S.M.), geboren op 08‑08‑1859 om 00.30 uur te 's-Gravenhage ((kopie in archief)), overleden op 26‑02‑1940 om 22.45 uur te 's-Gravenhage op 80-jarige leeftijd (kopie in archief), later schoenmaker. (gezinskaart in archief), zoon van Christiaan David VUIJK (zie X.38) en Angenita Elisabeth Adriana SEGBOER.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 25‑05‑1881 te 's-Gravenhage (kopie in archief) met Maria johanna de BIE, 22 jaar oud, geboren op 19‑10‑1858 te Voorburg, dochter van Anthonie Willem de BIE, metselaar, en Maria Johanna de ZWART.
Uit dit huwelijk:
1.
Christiaan David (zie XII.147).
2.
Willem Cornelis Floris (zie XII.150).
3.
Anton Willem, geboren op 04‑08‑1896 om 08.30 uur te 's-Gravenhage, overleden 1896 te 's-Gravenhage.
4.
Anton Willem, geboren op 11‑07‑1898 om 22.00 uur te 's-Gravenhage (kopie in archief), overleden juli 1898 te 's-Gravenhage.
5.
Antoon Willem, geboren op 26‑09‑1899 te Leiden, overleden op 22‑02‑1900 om 05.00 uur te 's-Gravenhage, 149 dagen oud (kopie in archief).

XI.94
Cornelis Floris VUIJK, magazijnknecht (1918), winkelbediende (1930), geboren op 11‑02‑1863 te 's-Gravenhage, overleden op 03‑09‑1931 om 21.30 uur te 's-Gravenhage op 68-jarige leeftijd (kopie in archief) (gezinskaart in archief), zoon van Christiaan David VUIJK (zie X.38) en Angenita Elisabeth Adriana SEGBOER.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 24‑11‑1886 te 's-Gravenhage (kopie in archief) met Anna Maria PLOEG, 21 jaar oud, geboren op 05‑02‑1865 te 's-Gravenhage, overleden op 08‑05‑1938 om 10.00 uur te 's-Gravenhage op 73-jarige leeftijd (kopie in archief), dochter van Wilhelmus Theodorus PLOEG, koperpletter, smid, en Johanna van KAMPEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Christiaan David (zie XII.155).
2.
Johanna, dienstbode, geboren op 15‑08‑1889 te 's-Gravenhage (gezinskaart in archief).
3.
Angenita Elisabeth Adriana, ziekenverpleegster (1920), geboren op 06‑04‑1891 te 's-Gravenhage, overleden op 01‑02‑1930 te Nijmegen op 38-jarige leeftijd. Overlijdensakte nr. 8, Gemeente Ubbergen, afgitedatum 11-2-1930. (2 gezinskaarten in archief). Op 3-1+1911 vertrokken naar Rotterdam, op 30-3-1918 terug in 's-Gravenhage, op 24-4-1918 naar Uden, op 30-5-1920 terug en op 9-6-1920 naar Amsterdam.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 30‑04‑1920 te 's-Gravenhage (kopie in archief) met Johan Franz TOSSERAM, 26 jaar oud, kantoorbediende, boekhouder, geboren op 11‑08‑1893 te 's-Gravenhage, overleden na 1930, zoon van Johann Wilhelm TOSSERAM, kleermaker, en Aaltje ZWAAN.
4.
Cornelis Floris, geboren op 02‑06‑1894 om 09.00 uur te 's-Gravenhage (kopie in archief)
, overleden op 12‑08‑1894 om 16.00 uur te 's-Gravenhage, 71 dagen oud (kopie in archief).
5.
Cornelis Floris (zie XII.161).
6.
Wilhelmus Theodorus, geboren op 13‑07‑1897 te 's-Gravenhage, overleden dec.1897 te 's-Gravenhage.
7.
Wilhelmina Johanna (zie XII.165).
8.
Anna Maria, geboren op 17‑11‑1901 om 22.00 uur te 's-Gravenhage (kopie in archief) (gezinskaart in archief).
9.
Wilhelmus Theodorus (zie XII.167).

XI.97
Catharina VUIJK, naaister, geboren op 14‑02‑1865 om 08.00 uur te 's-Gravenhage (kopie in archief). Getuigen: Johan Frederik Jansen, 28 jaar en Willem Frederik Beeeser, 33 jaar, winkeliers. Overleden op 29‑01‑1932 om 16.00 uur te 's-Gravenhage op 66-jarige leeftijd (kopie in archief), begraven op 02‑02‑1932 te 's-Gravenhage, Nieuw Eyk en Duynen (overlijdensadvertentie in archief), dochter van Christiaan David VUIJK (zie X.38) en Angenita Elisabeth Adriana SEGBOER.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 21‑10‑1891 te 's-Gravenhage (kopie akte en bijlagen archief). Echtgenoot is Wilhelmus Theodorus Christiaan PLOEG, 30 jaar oud, hoofdgasfitter bij G.E.B. Geboren op 28‑08‑1861 om 07.00 uur te 's-Gravenhage (kopie in archief), overleden op 20‑01‑1911 om 22.00 uur te 's-Gravenhage op 49-jarige leeftijd (kopie in archief), zoon van Wilhelmus Theodorus PLOEG, koperpletter, smid, en Johanna van KAMPEN.
Uit dit huwelijk:
2.
Angenita Elisabeth Adriana (Ita), geboren op 25‑03‑1894 om 01.00 uur te 's-Hertogenbosch. Geboren aan de Kanaaldijk, wijk M, huis 130. Getuigen bij de aangifte waren: Cornelis Floris Vuijk, schoenmaker, wonende te 's-Gravenhage, 31 jaren en Franciscus van den Bogaard, arbeider, 33 jaren, wonende alhier. ((kopie in archief)). Overleden op 13‑11‑1963 te 's-Gravenhage op 69-jarige leeftijd (persoonskaart in archief).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 12‑11‑1919 te 's-Gravenhage met Daniel Frederik WIERSMA, 30 jaar oud, ambtenaar, geboren op 29‑04‑1889 om 03.00 uur te 's-Gravenhage. Getuigen bij de aangifte: Daniel Frederik van Esveld, oud 72 jaren, modelmaker en Johannes Martinus Geneste, oud 74 jaren, zonder beroep, beide wonende alhier. Zoon van Andries WIERSMA, letterzetter, en Margaretha Johanna van ESVELD.
3.
Johanna, winkeljuffrouw, sigaren-winkelierster, geboren op 29‑08‑1895 om 18.00 uur te 's-Gravenhage (kopie in archief), overleden op 13‑07‑1946 om 00.00 uur te 's-Gravenhage op 50-jarige leeftijd (kopie in archief), begraven op 17‑07‑1946 te Nieuw Eykenduynen (gezins- en persoonskaart in archief).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 21‑12‑1921 te 's-Gravenhage met Gerardus Johannes OLRICHS, 22 jaar oud, kantoorbediende, boekhouder (1921), filiaalhouder (1927), geboren op 20‑06‑1899 te 's-Gravenhage. Blijkens zijn gezinskaart was hij op 25-9-1928 adj.insp. bedrijfsverz.mij. Zoon van Sjoerd Hayung OLRICHS, broodbakker, en Hendrika Willemina van VALBURG.
4.
Cornelia Johanna, geboren op 23‑06‑1897 te Enschede, overleden op 16‑09‑1946 om 20.30 uur te 's-Gravenhage op 49-jarige leeftijd (kopie in archief), begraven op 20‑09‑1946 te 's-Gravenhage, Nieuw Eykemduynen. overlijdensadvertentie in archief (persoonskaart in archief).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 25‑08‑1920 te 's-Gravenhage (kopie in archief) met Willem Leendert MOURITS, 23 jaar oud, Kruidenier, geboren op 19‑11‑1896 om 06.00 uur te 's-Gravenhage (kopie in archief), overleden op 15‑01‑1972 te 's-Gravenhage op 75-jarige leeftijd, zoon van Jan MOURITS, koopman, en Maria STEENHOEK.
5.
Theodorus Wilhelmus, politie-brigadier, controleur pharm.fabriek, geboren op 14‑12‑1898 te Enschede, overleden op 12‑03‑1961 te Driebergen op 62-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 01‑02‑1922 te Rotterdam (kopie in archief) met Hendrika VLAMING, 25 jaar oud, geboren op 19‑05‑1896 te Rotterdam, dochter van Johannes Adrianus Anthonius VLAMING en Johanna van SCHOUWEN.
6.
Catharinus (zie XII.179).
7.
Christiaan (zie XII.181).
8.
Adriaan, handelsreiziger, geboren op 24‑09‑1905 te Lonneker, overleden op 13‑03‑1979 te 's-Gravenhage op 73-jarige leeftijd (persoonskaart in archief).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 23‑02‑1938 te 's-Gravenhage met Rosa Wilhelmine BAUMHARDT, 27 jaar oud, geboren op 24‑04‑1910 te Gladbeck (Nordrhein-Wstf). Op 28-12-1937 ingeschreven in het bevolkingsregister van 's-Gravenhage, afkomstig van Gladbeckt (D). {Zij was ook ooit gehuwd.}
9.
Catharina (zie XII.186).

XI.101
Jacobus VUIJK, schoenmaker, geboren op 16‑03‑1872 te 's-Gravenhage (gezindte: geen), overleden op 10‑11‑1941 om 07.45 uur te 's-Gravenhage op 69-jarige leeftijd (kopie in archief), begraven op 13‑11‑1941 te Nieuw Eykenduynen, zoon van Christiaan David VUIJK (zie X.38) en Angenita Elisabeth Adriana SEGBOER.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 12‑04‑1893 te 's-Gravenhage (kopie in archief) met Helena Maria Catharina van TEECKELENBURGH, 23 jaar oud, geboren op 24‑01‑1870 te 's-Gravenhage, dochter van Jacobus Karel van TEECKELENBURGH, behanger, en Johanna Antoinette WEIMAR.
Uit dit huwelijk:
1.
Jacobus Karel, geboren op 27‑06‑1893 om 11.00 uur te 's-Gravenhage, overleden april 1897 te 's-Gravenhage.
2.
3.
Sophia Johanna Antoinette, naaister, geboren op 05‑07‑1897 om 16.00 uur te 's-Gravenhage (kopie in archief) (gezinskaart in archief).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 22‑06‑1921 te 's-Gravenhage (kopie in archief) met Johannes LANGENBERG, 24 jaar oud, brievenbesteller, geboren op 28‑11‑1896 om 05.00 uur te 's-Gravenhage (kopie in archief) (gezinskaart in archief), zoon van Adam Pieter LANGENBERG, schoenmaker, en Hendrika Alida Sophia GEURENS, zonder (1863).
4.
Christina Davina (zie XII.197).
5.
Jacobus Karel (zie XII.198).
6.

XI.103
Johannes Cornelis VUIJK, schoenmaker (1898). arbeider, machinebankwerker (1921), geboren op 14‑04‑1874 om 11.00 uur te 's-Gravenhage (kopie in archief) (3 gezinskaarten in archief), zoon van Christiaan David VUIJK (zie X.38) en Angenita Elisabeth Adriana SEGBOER.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 05‑01‑1898 te 's-Gravenhage (kopie in archief) met Johanna MOLIER, 23 jaar oud, geboren op 17‑11‑1874 om 02.00 uur te 's-Gravenhage (kopie in archief), dochter van Hendrik MOLIER en Jansje Jacoba BOUWMAN.
Uit dit huwelijk:
1.
2.
Hendrik (zie XII.204).
3.
Johannes Cornelis, geboren op 14‑10‑1900 om 10.00 uur te 's-Gravenhage (kopie in archief), overleden nov.1900 te 's-Gravenhage.
4.
Johanna, geboren op 20‑11‑1901 te 's-Gravenhage.
5.
6.
Johanna, geboren op 01‑05‑1904 te 's-Gravenhage.
7.
Francina Johanna, dienstbode, geboren op 27‑10‑1905 te 's-Gravenhage (gezinskaart in archief).
8.
Johanna Cornelia, geboren op 08‑10‑1906 te 's-Gravenhage, overleden op 25‑01‑1940 om 17.30 uur te 's-Gravenhage op 33-jarige leeftijd (kopie in archief).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 13‑01‑1937 te 's-Gravenhage, gescheiden na 1937 te 's-Gravenhage van Arie Johannes Frederik de GRAAFF, P.T.T.beambte, geboren op 28‑10‑1914 te 's-Gravenhage, overleden op 10‑12‑1986 te 's-Gravenhage op 72-jarige leeftijd.
9.
Johannes Cornelis, fabrieksarbeider, geboren op 09‑11‑1907 te 's-Gravenhage (gezinskaart in archief).
10.
Jacobus (zie XII.217).
11.
Philippina, geboren op 22‑05‑1911 te Strijp.
12.
Francois Antonius Philippus, geboren op 18‑09‑1912 te 's-Gravenhage (gezinskaart in archief).
13.
Jan, geboren op 16‑02‑1914 te 's-Gravenhage.
14.
Antje, geboren op 01‑02‑1915 te 's-Gravenhage (gezinskaart in archief).
15.
Jan Jacobus, geboren op 05‑03‑1917 te 's-Gravenhage (gezinskaart in archief).

XI.111
Christiaan David VUIJK, klerk, inspecteur van politie, geboren op 30‑09‑1881 te Oudezijl (gem. Nieuweschans) (gezindte: Doopsgezind), overleden op 29‑10‑1962 te 's-Gravenhage op 81-jarige leeftijd, zoon van Jacobus VUIJK (zie X.42) en Pietje de JONG.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 02‑12‑1908 te 's-Gravenhage (kopie in archief). Voor de toestemming van de moeder van de bruid is de tussenkomst van kantonrechter ingeroepen. Echtgenote is Hendrica Jacoba van HENSBERGEN, 25 jaar oud, geboren op 06‑09‑1883 te Wassenaar, overleden voor 1962, dochter van Christoffel van HENSBERGEN en Marianne RENDEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Marianne (zie XII.225).
2.
Jacobus, geboren op 04‑12‑1910 te 's-Gravenhage.
3.
Hendrica Jacoba, geboren op 28‑07‑1912 te 's-Gravenhage.
4.
Christina Yheodora, geboren op 25‑06‑1914 te 's-Gravenhage.

XI.115
Floris VUIJK, kantoorbediende (1911), schrijver bij de staatsspoorwegen (1915), geboren op 28‑08‑1886 te Harlingen (gezinskaart in archief), zoon van Jacobus VUIJK (zie X.42) en Pietje de JONG.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 02‑03‑1911 te Groningen met Grietje ROELFSEMA, 32 jaar oud, geboren op 14‑12‑1878 te Groningen, dochter van Derk ROELFSEMA en Catharina OVERBEEK.
Uit dit huwelijk:
1.
levenloos geboren, geboren op 21‑10‑1915 te Groningen, overleden op 21‑10‑1915 te Groningen, 0 dagen oud.
2.
levenloos geboren, geboren op 08‑03‑1919 te Groningen, overleden op 08‑03‑1919 te Groningen, 0 dagen oud.

XI.128
Dirk Wilhelmus VUIJK, geboren op 20‑04‑1875 te Rotterdam, overleden op 25‑12‑1946 te Rotterdam op 71-jarige leeftijd. Komt voor in de militieregisters van Rotterdam (kopie in archief) (gezinskaart in archief), zoon van Bernardus VUIJK (zie X.62) en Alida van WINGERDEN.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 15‑02‑1911 te Rotterdam met Arendje Cornelia van ES, geboren circa 1885 te Rotterdam, dochter van Pieter van ES en Heijltje VOGELAAR.
Uit dit huwelijk:
1.
Catharina Cornelia (zie XII.232).
2.
Bernardus, geboren op 30‑06‑1911 te Rotterdam.
3.
Pieter, kok op de grote vaart, geboren op 13‑07‑1913 te Rotterdam, overleden op 27‑04‑1941 te Middellandse Zee op 27-jarige leeftijd, akte gemeente Rotterdam (gezinskaart in archief).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 05‑04‑1939 te Rotterdam met Allegonda Francisca van der POEL, geboren voor 1920`.
4.
Cornelis, geboren op 18‑10‑1914 te Rotterdam.
5.
Dirk, geboren op 03‑01‑1916 te Rotterdam, overleden op 17‑01‑1920 te Rotterdam op 4-jarige leeftijd.
6.
Karel, geboren op 17‑02‑1917 te Rotterdam.
7.
Aart, geboren op 20‑08‑1918 te Rotterdam, overleden op 23‑10‑1920 te Rotterdam op 2-jarige leeftijd.
8.
Heiltje Anna Alida, geboren op 04‑01‑1920 te Rotterdam.
9.
Anna Leentje, geboren op 05‑02‑1922 te Rotterdam, overleden op 14‑07‑1922 te Rotterdam, 159 dagen oud.
10.
André Leemdert, geboren op 06‑04‑1924 te Rotterdam.
11.
Aart, geboren op 19‑04‑1929 te Rotterdam.

XI.132
Dirk Leendert Nicolaas Willem VUIJK, bediende, oopman in melk, geboren op 03‑03‑1865 te Rotterdam, overleden op 25‑10‑1930 te Rotterdam op 65-jarige leeftijd, begraven op 24‑10‑1930 te Rotterdam-Crooswijk. Komt voor in de militieregisters van Rotterdam (kopie in archief). Zoon van Willem VUIJK (zie X.64) en Elizabeth GROENINGS.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 08‑10‑1890 te Rotterdam met Anna Sophia BOONE, 20 jaar oud, geboren op 03‑12‑1869 te Vlaardingen, overleden voor 1930, dochter van Daniël Lambertus BOONE en Gepke ZWART.
Uit dit huwelijk:
1.
Elisabeth (zie XII.245).
2.
Willem (zie XII.247).
4.
Lambertus Daniel, geboren op 03‑03‑1895 te Rotterdam, overleden op 18‑08‑1895 te Rotterdam, 168 dagen oud.
5.
Jan Willem (zie XII.253).
6.
Bernardus, geboren op 13‑11‑1902 te Rotterdam, overleden op 01‑09‑1923 te Rotterdam op 20-jarige leeftijd.
7.
Anna Sophia, geboren op 08‑06‑1904 te Rotterdam, overleden op 15‑08‑1905 te Rotterdam op 1-jarige leeftijd.

XI.134
Johannes Frederik VUIJK, schrijver bij de politie, kantoorbediende, winkelier in dameshoeden, geboren op 18‑03‑1867 te Rotterdam (gezindte: Ned.Herv.). Komt voor in de militieregisters van Rotterdam. (gezinskaart in archief), zoon van Willem VUIJK (zie X.64) en Elizabeth GROENINGS.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 20‑12‑1894 te Rotterdam met Maria Petronella Johanna SCHULLER, 27 jaar oud, geboren op 20‑11‑1867 te Delft (gezindte: Rooms Kath.), dochter van Lambertus SCHULLER en Petronella Johanna FRANKEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Pieter Mari Johan, geboren op 03‑06‑1895 te Rotterdam.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 23‑04‑1925 te Rotterdam met Helena Eliza Henriette KNIEP, geboren circa 1899 te Leiden, dochter van Konrad Hermann Theodor KNIEP en Geertruid LUIMES.
2.
Johannes Fredrik (zie XII.259).

XI.137
Anna Wilhelmina VUIJK, geboren op 28‑02‑1869 te Rotterdam (gezindte: Ned.Herv.), overleden op 19‑06‑1953 om 18.25 uur te 's-Gravenhage op 84-jarige leeftijd (kopie in archief) (2 gezinskaarten in archief), dochter van Willem VUIJK (zie X.64) en Elizabeth GROENINGS.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 06‑09‑1894 te Rotterdam met Johannes Baptista BOUDIER, 34 jaar oud, geboren op 28‑12‑1859 te Dordrecht (gezindte: Rooms Kath.), overleden op 23‑09‑1929 op 69-jarige leeftijd, zoon van Franciscus Johannes BOUDIER en Hermina van EFFEREN.
Uit dit huwelijk:
1.
Franciscus Johannes Willem, geboren op 15‑10‑1895 te Rotterdam.
2.
Anna Wilhelmina Elizabeth, rijkstelefoniste, geboren op 07‑12‑1900 te Rotterdam.

XI.138
Willem VUIJK, reiziger, koopman in papier, geboren op 20‑10‑1870 te Rotterdam (gezindte: Ned.Herv.), overleden op 21‑10‑1931 te Alkmaar op 61-jarige leeftijd, begraven op 04‑11‑1931 te Alkmaar (gezinskaart Alkmaar en Rotterdam in archief), zoon van Willem VUIJK (zie X.64) en Elizabeth GROENINGS.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 20‑06‑1906 te Alkmaar met Geertrui Johanna Margaretha CLAUSING, 33 jaar oud, geboren op 23‑01‑1873 te Alkmaar, dochter van Gerardus Diederik CLAUSING en Maria Elisabeth HENZE.
Uit dit huwelijk:
1.
Willem (zie XII.263).
2.
Johan Evert, geboren op 01‑09‑1909 te Rotterdam, overleden op 10‑09‑1909 te Rotterdam, 9 dagen oud.

XI.141
Elisabeth VUIJK, geboren op 29‑07‑1872 te Rotterdam, overleden op 24‑05‑1945 te Voorburg op 72-jarige leeftijd (kopie in archief) overlijdensakte 's-Gravenhage nr. B-3298 in archief. (gezinskaart in archief), dochter van Willem VUIJK (zie X.64) en Elizabeth GROENINGS.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 22‑11‑1894 te Rotterdam met Gerardus DIEDERIX, 25 jaar oud, winkelier, depothouder modekleding, geboren op 22‑12‑1868 te Rotterdam, overleden voor 1945, zoon van Johannes DIEDERIX en Geertruida HERREWIJN.
Uit dit huwelijk:
1.
Geertruida Elizabeth, rijkstelefoniste, geboren op 09‑04‑1896 te Rotterdam.
2.
Gerardus Willem, kantoorbediende, geboren op 26‑05‑1899 te Rotterdam.
3.
Elizabeth Anna Wilhelmina, rijkstelefoniste, geboren op 25‑09‑1901 te Rotterdam.
4.
Willem Johannes, kantoorbediende, geboren op 29‑11‑1903 te Rotterdam.

XI.142
Henri VUIJK, melkverkoper, geboren op 22‑09‑1874 te Rotterdam, overleden op 21‑11‑1914 te Rotterdam op 40-jarige leeftijd, uittreksel in archief. Komt voor in de militieregisters van Rotterdam. (gezinskaart in archief), zoon van Willem VUIJK (zie X.64) en Elizabeth GROENINGS.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 04‑05‑1895 te Zwartsluis met Grietje van VEEN, 22 jaar oud, geboren op 26‑02‑1873 om 11.00 uur te Zwartsluis (geboorteakte in archief), overleden op 24‑11‑1938 om 20.00 uur te Kethel en Spaland op 65-jarige leeftijd (overlijdensakte in archief), dochter van Jan van VEEN, timmerman, en Anna STUART.
Uit dit huwelijk:
1.
Grietje (zie XII.271).
2.
Jan (zie XII.272).
3.
Henri, geboren op 07‑05‑1899 te Rotterdam, overleden op 02‑04‑1900 te Rotterdam, 330 dagen oud.
4.
Anna Henriette, geboren op 20‑06‑1903 te Rotterdam, overleden op 22‑02‑1912 te Rotterdam op 8-jarige leeftijd.
5.
Caspardina, geboren op 17‑10‑1904 te Rotterdam, uittreksel in archief.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 13‑05‑1931 te Schiedam (afkondiging, akte en bijlgaen in archief). Echtgenoot is Marinus Hendrik Laurens WESTSTRATE, 24 jaar oud, onderwijzer, geboren op 02‑06‑1906 te Sluis, zoon van Hendrik WESTSTRATE, kommies bij Rijksbelastingen, en Janna KOK.
6.
Henri (zie XII.278).
7.
Johannes, geboren op 06‑03‑1908.
8.
Johanna Margaretha, geboren op 27‑02‑1910 te Rotterdam, overleden op 18‑03‑1910 te Rotterdam, 19 dagen oud.
9.
Marchinus Johannes (Ginus), geboren op 27‑02‑1911.

XI.145
Karel VUIJK, (zet)kastelein, poffertjes bakker, geboren op 23‑06‑1879 te Rotterdam. Komt voor in de militieregisters van Rotterdam. Noord-Hollands Archief, Toegangsnummer 60 Krijgsraden, inv.nr. 155
Karel Vuijk, 1899, Dossier 48
(gezinskaart 's-Gravenhage en Rotterdam in archief)
, zoon van Willem VUIJK (zie X.64) en Elizabeth GROENINGS.
Gehuwd voor 1909, gescheiden op 12‑02‑1948 te Leiden van Johanna BRANS, geboren op 01‑06‑1882 te 's-Hertogenbosch, dochter van Theodorus BRANS en Sophia de GROOT.
Uit dit huwelijk:
1.
Johanna Maria (zie XII.284).
2.
Jean Fréderic, kok, geboren op 18‑08‑1908 te Brussel.
3.
Charles Leopold, geboren op 03‑02‑1913 te Elsene (België).
4.
Sophia Bertha Victorie, geboren op 15‑05‑1915 te Rotterdam.
5.
Hendrik, geboren op 02‑01‑1921 te Rotterdam.

XI.147
Bernardus VUIJK, telegrombesteller, later brievenbesteller, geboren op 29‑08‑1881 te Rotterdam, overleden op 25‑07‑1952 om 17.45 uur te Breda op 70-jarige leeftijd (aangifte door: Christoffel Hendrik Otto, 72 jaar, begrafenisondernemer) (kopie in archief) (gezinskaart in archief) Komt voor in de militieregisters van Rotterdam. Zoon van Willem VUIJK (zie X.64) en Elizabeth GROENINGS.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 16‑04‑1902 te Rotterdam met Conelia Catharina ZEEDIJK, 20 jaar oud, geboren op 21‑01‑1882 te Rotterdam, dochter van Cornelis ZEEDIJK en Maria BUSKOP.
Uit dit huwelijk:
1.
Elizabeth Cornelia Mensje, geboren op 27‑06‑1903 te Rotterdam, overleden op 06‑01‑1905 te Rotterdam op 1-jarige leeftijd.
2.
Bernardus, secretaris consulaat republiek Portugal, geboren op 12‑02‑1905 te Rotterdam (gezinskaart in archief).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 17‑02‑1926 te Rotterdam met Catharina Elizabeth HELLEWEGEN, geboren circa 1894 te Rotterdam, dochter van Hendrikus Petrus HELLEWEGEN en Margaretha Hillegonda Maria ROGGEVEEN.
3.
Cornelis, geboren op 24‑07‑1907 te Rotterdam, overleden op 04‑08‑1907 te Rotterdam, 11 dagen oud.
4.
Willem (zie XII.293).
5.
Cornelis, geboren op 12‑11‑1912 te Rotterdam (gezinskaart in archief).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 08‑12‑1937 te Rotterdam met Adriana LAURENS, 22 jaar oud, geboren op 01‑04‑1915 te Rotterdam (gezindte: Rooms Kath.), dochter van Matthijs Hubertus LAURENS, pakhuisknecht, en Theodora VERHEUL.
6.
Mensje, geboren op 24‑10‑1914 te Rotterdam.

XI.183
Anna Rosina VUIJK, geboren op 18‑10‑1872 te Rotterdam, dochter van Cornelis Nicolaas VUIJK (zie X.79) en Rooksie van WIJNEN.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 30‑03‑1892 te Rotterdam met Willem Leendert van GELDEREN, geboren circa 1868 te Rotterdam, overleden op 09‑11‑1918 te Rotterdam (advertentie in archief), zoon van Jacobus van GELDEREN en Niesje Jacoba van der HOEVEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Jacoba Rooksie, geboren op 13‑06‑1893 te Rotterdam.

XI.186
Cornelis Nicolaas VUIJK, anbtenaar gemeentelijk havenbedrijf, geboren op 05‑09‑1880 te Rotterdam. Komt voor in de militieregisters van Rotterdam. (gezinskaart en advertentie in archief), zoon van Cornelis Nicolaas VUIJK (zie X.79) en Rooksie van WIJNEN.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 18‑08‑1910 te Rotterdam met Louisa Sophia van ZUUREN, 20 jaar oud, geboren op 16‑04‑1890 te Rotterdam, dochter van Adrianus Franciscus van ZUUREN en Helena Johanna MERTENS.
Uit dit huwelijk:
1.
Rookze, geboren op 13‑08‑1911 te Rotterdam.

XI.223
Cornelis Dirksen VUIJK, smid, bankwerker, geboren op 13‑04‑1879 te Rotterdam, overleden op 13‑10‑1962 te Rotterdam op 83-jarige leeftijd. Komt voor in de militieregisters van Rotterdam. (gezinskaart in archief), zoon van Dirk VUIJK (zie X.103) en Johanna RIJNSDORP.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 15‑05‑1913 te Rotterdam met Neeltje LOOS, 29 jaar oud, geboren op 26‑06‑1883 te Rotterdam, overleden op 13‑08‑1963 te Rotterdam op 80-jarige leeftijd, dochter van Siomon Jacobus LOOS en Cornelia van BEZEIJ.
Uit dit huwelijk:
1.
Dirk, geboren op 04‑11‑1915 te Rotterdam.
2.
Simon Jacobus, geboren op 04‑07‑1919 te Rotterdam.

XI.227
Dirk VUIJK, onderwijzer bij de Gemeente, geboren op 04‑11‑1883 te Rotterdam, overleden op 08‑12‑1964 te Rotterdam op 81-jarige leeftijd, begraven te Alg. Begraafplaats Hofwijk te Rotterdam (gezinskaart in archief), zoon van Dirk VUIJK (zie X.103) en Johanna RIJNSDORP.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 13‑11‑1918 te Rotterdam met Janna Hendrika BEEN, 31 jaar oud, geboren op 27‑08‑1887 te Rotterdam, bron: digitale stamboom Rotterdam. Overleden op 28‑08‑1971 te Bergen op Zoom op 84-jarige leeftijd, begraven te Protestantse Begraafplaats Bergen op Zoom, dochter van Pieter BEEN en Maatje VALK.
Uit dit huwelijk:
1.
Dirk (zie XII.302).
2.
Maatje Johanna, geboren op 04‑12‑1922 te Rotterdam.

XI.230
Cornelis Leendertsen VUIJK, machinist grote vaart, geboren op 20‑12‑1873 te Delfshaven, overleden op 05‑03‑1956 om 07.00 uur te 's-Gravenhage) op 82-jarige leeftijd (kopie akte en overlijdens advertentie in archief), begraven op 08‑03‑1956 te Alg.Begraafplaats Kleiweg, Rijswijk (gezinskaart Rotterdam in archief), zoon van Leendert VUIJK (zie X.105) en Maria Alida de SWART.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 23‑12‑1909 te Rotterdam met Maria Alberdina Elisabeth van RUIJVEN, geboren circa 1875, overleden op 20‑11‑1949 te Rijswijk (Z-H), begraven op 23‑11‑1949 te Alg. Begraafplaats te Rijswijk (Z-H), dochter van Antoon Christiaan van RUIJVEN en Hindrika Maria Elisabeth GROENIER.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria Alida Cornelia, geboren op 16‑09‑1910 te Rotterdam.
2.
Hindrika Maria Elisabeth, geboren op 06‑10‑1914 te Rotterdam (advertentie in archief).
3.
Cornelis, geboren op 16‑09‑1915 te Rotterdam.

XI.235
Johannes VUIJK, bankwerker, geboren op 18‑01‑1878 te Delfshaven (gezindte: Ned.Herv.), overleden op 17‑05‑1922 te Rotterdam op 44-jarige leeftijd (gezinskaart in archief), zoon van Leendert VUIJK (zie X.105) en Maria Alida de SWART.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 19‑08‑1909 te Vlissingen (kopie in archief). Echtgenote is Maria Hendrika van der HOOFT, 22 jaar oud, geboren op 05‑09‑1886 te Vlissingen (gezindte: Ned.Herv.), dochter van Willem Cornelis van der HOOFT en Johanna KEGGE.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria Alida Johanna, geboren op 31‑03‑1911 te Rotterdam (gezindte: Ned.Herv.), bron: http://home.hetnet.nl/
.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 04‑08‑1937 te Rotterdam met Marinus Christianus van SPRANG, 26 jaar oud, conciërge, geboren op 09‑07‑1911 te Roosendaal en Nispem, overleden op 07‑01‑1981 te Haarlem op 69-jarige leeftijd.
2.
Johanna Wilhelmina Cornelia (Ans), geboren op 30‑12‑1914, overleden op 22‑09‑2001 te Papendrecht op 86-jarige leeftijd (gezinskaart in archief) bron: familieadvertentie.
Gehuwd voor 1950 met NN ATTEMA, geboren voor 1920.

XI.238
Wilmina Susanna VUIJK, geboren op 18‑12‑1880 te Vlissingen ((kopie in archief). Overleden op 17‑12‑1960 te Vlissingen op 79-jarige leeftijd, dochter van Leendert VUIJK (zie X.105) en Maria Alida de SWART.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 03‑05‑1904 te Vlissingen (kopie in archief). Echtgenoot is Pieter LAGAAIJ, geboren circa 1879 te Vlissingen, overleden op 19‑01‑1939 te Vlissingen (kopie in archief). Zoon van Johannes Cornelis LAGAAIJ en Sara Johanna HARDER.
Uit dit huwelijk:
1.
Johannis Cornelis, geboren op 13‑02‑1905 te Vlissingen ((kopie in archief) akte in archief).
2.
Pieter, geboren circa 1908 te Vlissingen, overleden op 31‑12‑1910 te Vlissingen (kopie in archief).
3.
Leendert, geboren op 02‑07‑1909 te Vlissingen ((kopie in archief) akte in archief). Overleden op 31‑12‑1910 om 15.30 uur te Vlissingen op 1-jarige leeftijd, 17 maanden. Aktedatum 2-1-1911 (kopie in archief).
4.
Leendert, geboren op 28‑02‑1914 te Vlissingen, overleden op 16‑01‑1925 te Middelburg op 10-jarige leeftijd (kopie in archief).

XI.239
Marinus VUIJK, machinist, geboren op 25‑09‑1882 te Vlissingen ((kopie in archief) akte in archief). Overleden op 15‑07‑1964 te Vlissingen op 81-jarige leeftijd, zoon van Leendert VUIJK (zie X.105) en Maria Alida de SWART.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 30‑09‑1908 te Vlissingen (kopie in archief). Echtgenote is Johanna Pieterneel Josephina CORVELEIJN, 25 jaar oud, geboren op 27‑06‑1883 te Vlissingen, overleden op 26‑09‑1926 te Vlissingen op 43-jarige leeftijd (kopie in archief). Dochter van Jacobus Peterus CORVELEIJN, boorder, en Maria Catharina KOELEMAN.
Gehuwd (2) op 47-jarige leeftijd op 27‑11‑1929 te Vlissingen (kopie in archief). Echtgenote is Clasina Pieternella KOK, geboren circa 1881 te Middelburg, dochter van Anthonie Jacob KOK en Antonia de EXTER. {Zij was eerder gehuwd voor 1928 met Willem Frederik DIRKS, overleden voor 1928.}
Uit het eerste huwelijk:
1.
Jacobus Petrus, geboren op 27‑09‑1912 te Vlissingen.
2.
Marinus, geboren op 27‑09‑1912 te Vlissingen.
3.
Maria Alida, geboren circa 1919 te Vlissingen.
Gehuwd op 15‑12‑1939 te Vlissingen met Petrus Henricus de VEN, timmerman, geboren circa 1914 te Vught, zoon van Johannes de VEN en Theresia Maria van den HEUVEL.

XI.258
Karel Gerardus VUIJK, bouwkundige, ambtenaar Ned. Ind. Spoorwegen, geboren op 29‑07‑1893 om 18.30 uur te 's-Gravenhage (kopie in archief), overleden op 31‑07‑1967 te Haarlemmermeer op 74-jarige leeftijd, gecremeerd op 02‑08‑1967 te Westerveld (Velsen) (gezinskaart Rotterdam in archief) Komt voor in Doetinchem (vindplaats Streekarchivariaat Regio Achterhoek). Zoon van Gerardus VUIJK (zie X.111) en Frederika Geertruida Louisa HANTZSCH, naaister.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 25‑08‑1921 te Rotterdam met Hendrika Alida KNEGTMANS, 29 jaar oud, geboren op 16‑04‑1892 te Rotterdam, overleden op 24‑06‑1985 te Soest op 93-jarige leeftijd, dochter van Hendrik KNEGTMANS en Gerritje NIESINK.
Uit dit huwelijk:
1.
Louise Gerda Dorothea (Loes), geboren op 08‑08‑1922 te Soerabaja (N.O.I.).
2.
Hans Karel, geboren op 10‑06‑1924 te Semarang (N.O.I.).
3.
Carla Hendrika, geboren op 16‑08‑1931 te Bodjinegors (N.O.I.).

XI.267
Elizabeth Hendrina Johanna VUIJK, geboren op 30‑07‑1890 te Rotterdam (gezinskaart in archief), dochter van Klaas VUIJK (zie X.116) en Lena Adriana LUREMAN.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 31‑05‑1923 te Rotterdam met Jan BAX, 31 jaar oud, kantoorbediende, melkhandelaar, geboren op 17‑07‑1891 te Rotterdam, zoon van Jan Adriaan BAX en Elisabeth Johanna PLEMP.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan Adriaan, geboren op 12‑12‑1924 te Rotterdam.
2.
Lena Adriana, geboren op 29‑08‑1929 te Rotterdam.

XI.269
Lena Adriana VUIJK, geboren op 07‑01‑1892 te Rotterdam (gezinskaart in archief), dochter van Klaas VUIJK (zie X.116) en Lena Adriana LUREMAN.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 03‑03‑1921 te Rotterdam met Adrianus van REEKUM, huisschilder, geboren circa 1890 te Rotterdam, zoon van Adrianus van REEKUM en Jeanne Marie DON.
Uit dit huwelijk:
1.
Adrianus, geboren op 12‑02‑1922 te Rotterdam.

XI.270
Klaas VUIJK, schilder, geboren op 29‑09‑1893 te Rotterdam (gezinskaart in archief), zoon van Klaas VUIJK (zie X.116) en Lena Adriana LUREMAN.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 12‑02‑1925 te Rotterdam met Elsije Pieternella van BRUMMELEN, geboren circa 1901 te Hillegersberg, dochter van Dirk Johannes van BRUMMELEN en Johanna ADVOKAAT.
Uit dit huwelijk:
1.
Lena Adriana, geboren op 19‑03‑1926 te Schiebroek.

XI.277
Hester Pieternella VUIJK, geboren op 01‑02‑1899 te Rotterdam, kopie in archief. (gezindte: Ned.Herv.) (gezinskaart in archief), dochter van Simon VUIJK (zie X.121) en Barbara ERNST.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 09‑01‑1929 te Rotterdam met Johannes SCHNITKER, 30 jaar oud, tekenaar, geboren op 14‑02‑1898 te Hillegersberg. De kweekschool doorlopen maar door de werkeloosheid van de jaren dertig noodgedwongen een baan als tekenaar bij de Rotterdamse Electriciteits Maatschappij aangenomen. Zoon van Pieter SCHNITKER en Dina de JONG.
Uit dit huwelijk:
1.
Pieter, geboren op 12‑11‑1929 te Rotterdam (gezindte: Ned.Herv.).
2.
Simon, geboren op 13‑04‑1935 te Rotterdam (gezindte: Ned.Herv.).

XI.279
Klaas VUIJK, scheepswerktuigkundige (machinist), geboren op 18‑02‑1901 te Rotterdam, op 7-6-1928 vertrokken naar Balik Papan (Ned. Indië). Werkzaam bij de BPM in Palembang op Sumatra. Bij de machtsovername door de Japanners in 1942 vermist geraakt.(bron infomatie over Klaas en zijn gezin: e-mail simonvuyk@tiscali.nl), zoon van Simon VUIJK (zie X.121) en Barbara ERNST.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 05‑09‑1929 te Rotterdam met Maria Susanna van SMAALEN, 25 jaar oud, winkelbediende, geboren op 22‑09‑1903 te Rotterdam, dochter van Hendrik van SMAALEN en Maria Susanna GOLDBERG.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria Susanna Mia, geboren 1936.
2.
Barbara Wilhelmina, geboren 1940.

XI.281
Simon VUIJK, onderwijzer, geboren op 04‑11‑1902 te Rotterdam, overleden okt. 1975, zoon van Simon VUIJK (zie X.121) en Barbara ERNST.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 21‑01‑1931 te Rotterdam met Jansje van SMAALEN, 25 jaar oud, geboren op 27‑05‑1905 te Rotterdam, overleden april 1996, dochter van Hendrik van SMAALEN en Maria Susanna GOLDBERG.
Uit dit huwelijk:
1.
Simon (zie XII.331).

XI.283
Gerardus (Gerard) VUIJK, horlogemaker, geboren op 28‑12‑1903 te Rotterdam (gezinskaart in archief), zoon van Simon VUIJK (zie X.121) en Barbara ERNST.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 13‑10‑1937 te Rotterdam met Johana NEEF, 40 jaar oud, geboren op 12‑11‑1896 te Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
1.
Hillegonda, geboren op 07‑06‑1939 te Rotterdam.

XI.288
Maria Margaretha VUIJK, naaister, geboren op 11‑05‑1908 te Rotterdam, dochter van Simon VUIJK (zie X.121) en Barbara ERNST.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 19‑02‑1936 te Rotterdam, gezinskaart in archief. Echtgenoot is Johannes Henri Herman de GRUIJL, 28 jaar oud, winkelier "De Rijwielbokser", geboren op 21‑09‑1907 te Rotterdam, gezinskaart in archief. Zoon van Johannes Willem de GRUIJL en Gertruida Adriana BAKKER.
Uit dit huwelijk:
1.
Barbara, geboren op 26‑11‑1938 te Rotterdam.

XI.289
Barend Willem VUIJK, horlogemaker (1951), geboren op 01‑06‑1910 te Rotterdam, overleden op 01‑06‑1991 op 81-jarige leeftijd, begraven te Gieten, zoon van Simon VUIJK (zie X.121) en Barbara ERNST.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 03‑07‑1940 te Rotterdam (advertentie in archief) met Maria Christina (Rietje) van VEEN, 22 jaar oud, geboren op 12‑11‑1917, overleden op 10‑10‑1986 op 68-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Michelle, geboren circa 1945.
2.
Martientje, geboren 1948 te 's-Gravenhage, overleden op 18‑01‑1951 te 's-Gravenhage (advertentie in archief).
3.
Martinus Engelbertus, geboren circa 1948, overleden op 18‑01‑1951 om 15.00 uur te 's-Gravenhage (kopie in archief).
4.
Barbara, geboren voor 1949.
5.
Barendje, geboren voor 1950.

XI.296
Hester VUIJK, geboren op 10‑12‑1896 te Rotterdam (gezinskaart in archief), dochter van Barend Willem VUIJK (zie X.124) en Maria Susanna (Rie) de GAST.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 26‑11‑1924 te Rotterdam met Sebastiaan van DAM, 23 jaar oud, kantoorbediende, geboren op 10‑03‑1901 te Rotterdam, zoon van Jacobus van DAM en Anna Maria REMPF.
Uit dit huwelijk:
1.
Sebastiaan, geboren op 01‑02‑1925 te Rotterdam.
2.
Anna Maria, geboren op 05‑08‑1927 te Rotterdam.
3.
Maria Susanna, geboren op 29‑03‑1932 te Rotterdam.

XI.298
Willem Eliza VUIJK, bankwerker, techinisch employe, geboren op 28‑12‑1899 te Rotterdam, op 29-9-1928 vertrokken naar Pladjoe, Sumatra (Ned. Oost Indië), op 29-12-1933 terug gekomen van Palembang (N.O.I.), op 23-6-1934 vertrokken naar Palik Papan (N.O.I.) en op 21-6-1946 weer terug in Rotterdam. (2 gezinskaarten in archief), zoon van Barend Willem VUIJK (zie X.124) en Maria Susanna (Rie) de GAST.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 27‑05‑1925 te Rotterdam met Pietje de JONG, 21 jaar oud, geboren op 10‑10‑1903 te Rotterdam, dochter van Gosse de JONG en Helena Johanna SCHULER.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria Susanna, geboren op 08‑02‑1926 te Rotterdam.
2.
Helena Johanna, geboren op 28‑09‑1927 te Rotterdam.
3.
Adriana, geboren op 25‑01‑1932 te Palembang (N.O.I.).
4.
Barend Willem (zie XII.346).

XI.301
Maria Susanna VUIJK, geboren op 05‑04‑1901 te Rotterdam (gezindte: Ned.Herv.) (gezinskaart in archief), dochter van Barend Willem VUIJK (zie X.124) en Maria Susanna (Rie) de GAST.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 11‑07‑1923 te Rotterdam met Franciscus Cornelis VELTENAAR, 25 jaar oud, dekknecht, 3e stuurman grote vaart, geboren op 11‑06‑1898 te Rotterdam (gezindte: Ned.Herv.), zoon van Pieter Cornelis VELTENAAR en Johanna Sara DAALE.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria Susanna, geboren op 02‑09‑1923 te Rotterdam (gezindte: Ned.Herv.).
2.
Johanna Dina, geboren op 19‑11‑1926 te Rotterdam (gezindte: Ned.Herv.).

XI.308
Nicolette Antoinette (Nena) VUIJK, geboren op 09‑12‑1894 te Asunción (Paraquay Zuid-Amerika), overleden jan. 1943, dochter van Johan Adolf VUIJK (zie X.129) en Johanna Theodora PLATE.
Gehuwd met Daniël ALMADA.
Uit dit huwelijk:
1.
Juan Antonia.
2.
Ronán.

XI.310
Johanna Theodora (Nini) VUIJK, geboren op 15‑08‑1896 te Asunción (Paraquay Zuid-Amerika), dochter van Johan Adolf VUIJK (zie X.129) en Johanna Theodora PLATE.
Gehuwd (1) met Erich KRAUS.
Gehuwd (2) met Alberto GRILLON.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Hilda.
Uit het tweede huwelijk:
2.
Marta Renée, overleden vóór 1967.

XI.312
Johan Adolf jr. (Tito) VUIJK, geboren op 13‑05‑1900 te Asunción (Paraquay), overleden op 17‑04‑1967 op 66-jarige leeftijd, zoon van Johan Adolf VUIJK (zie X.129) en Johanna Theodora PLATE.
Gehuwd 1921, gescheiden ná 1940 van Frida KROPFF.
Uit dit huwelijk:
1.
Erica Luisa (Erili) (zie XII.355).
2.
Juan Oscar (Hansi) (zie XII.356).
3.
Gerda Anita, geboren 1926 te Asunción (Paraquay Zuid-Amerika), overleden 1927.
4.
Noberto Enrique (Noni) (zie XII.359).
5.
Helga Irene (zie XII.362).
6.
Ellen Irmgard (zie XII.364).
7.
Edgar Walter (Bubi) (zie XII.365).
8.
Carlos Frederico (Lucho), techniker, geboren 1935, "interessiert sich für Radio, Elektrizität, Mechaniek und alles Technische. Leider ohne feste Stellung.
9.
10.
Gerardo Rodolfo Gerti, "Mechanieker, spezialisiert auf Dieselmotore", geboren 1939.
11.
Frida Margarita (zie XII.372).

XI.315
Paulina Cornelia (Neca) VUIJK, geboren op 07‑03‑1903 te Asunción (Paraquay Zuid-Amerika), dochter van Johan Adolf VUIJK (zie X.129) en Johanna Theodora PLATE.
Gehuwd met Tulio Ameida HUERTA, overleden 1962.
Uit dit huwelijk:
1.
Juana Josefina (Porota).
2.
Leocadio (Bobi).

XI.317
Louisa Henriëtta (Papi) VUIJK, geboren op 02‑03‑1906 te Asunción (Paraquay Zuid-Amerika), dochter van Johan Adolf VUIJK (zie X.129) en Johanna Theodora PLATE.
Gehuwd met NN ARTECHE.
Uit dit huwelijk:
1.
Juan Carlos.

XI.318
Wilton Rudolf VUIJK, geboren op 05‑08‑1908 te Asunción (Paraquay Zuid-Amerika), overleden 1965, zoon van Johan Adolf VUIJK (zie X.129) en Johanna Theodora PLATE.
Gehuwd met Etelvina CARDOZO.
Uit dit huwelijk:
1.
Hilda, geboren na 1928.
2.
Juan Adolfo (Chino), geboren na 1928.
3.
Adelaida (Nena), geboren na 1928.
4.
Wilton Rudolph (Tato), geboren na 1928.
5.
Carmen Graciela (Chiquita), geboren na 1928.
6.
Etelvina (Porota), geboren na 1928.
7.
Cornelia (Nelly), geboren na 1928.
8.
Carlos, geboren na 1928.

XI.322
Elisabeth (Bep) VUIJK, lerares (koken en voedingsleer) bekend schrijfster van kookboeken, geboren op 11‑02‑1905 te Delfshaven (Gem.Rotterdam), overleden op 24‑08‑1991 te Loenen a/d Vecht op 86-jarige leeftijd, dochter van Wilton Rudolph VUIJK (zie X.132) en Elisabeth Anna Maria ROTSCHEID.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 26‑05‑1932 te Sukabumi (West java) met Ferdiand (Boet) de WILLIGEN, 32 jaar oud, geboren op 30‑11‑1899 te Solo (Surakarta, midden Java), overleden op 20‑08‑1986 te Loenen a/d Vecht op 86-jarige leeftijd, zoon van Jan Liebrecht Karel Frank de WILLIGEN, kapitein KNIL (Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger), en Abigael Jacoba LIMBA.
Uit dit huwelijk:
1.
Hans Christiaan, geboren op 17‑05‑1933 te Ambon.
2.
Rudolf Liebrecht, geboren op 27‑10‑1934 te Ambon (Indon.), overleden op 29‑08‑1961 te Bergen op Zoom op 26-jarige leeftijd.

XI.323
Wilton (Wil) VUIJK, radiomonteur, geboren op 30‑07‑1906 te Rotterdam, overleden op 11‑06‑1991 te Niteroi (Brasil) op 84-jarige leeftijd. Komt voor in de militieregisters van Rotterdam. Bedrijfsleider bij Philips later eigen electrotechnische fabriek, zoon van Wilton Rudolph VUIJK (zie X.132) en Elisabeth Anna Maria ROTSCHEID.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 17‑07‑1930 te Soest met Johanna Maria KROMHOUT, 23 jaar oud, geboren op 01‑05‑1907, overleden op 12‑02‑1997 te Niteroi (Brasilië) op 89-jarige leeftijd, dochter van Gerardus KROMHOUT en Allegonda Anna de GRAAFF.
Uit dit huwelijk:
1.
Eleonora, geboren op 30‑12‑1927 te Ginneken en Bavel, gedoopt te Haarlem (in de St.Bavo) (getuige(n): krijgt de namen: Eleonora Maria Theresia).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 26‑10‑1949 met James (Jim) SWAN, 26 jaar oud, geboren op 22‑04‑1923 te Brasilie, overleden op 27‑02‑1996 op 72-jarige leeftijd.
2.
Inge, geboren op 26‑09‑1931 te Enschede.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 09‑02‑1952 te Neteroi (Brasilie) met Carlos Alberto Rodriques De AQUINO, 24 jaar oud, ingenieur, geboren op 24‑07‑1927 te Rio de Janeiro.
3.
Elisabeth (Lies), stewardess KLM, geboren op 12‑02‑1937 te Eindhoven.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 18‑06‑1959 te Broussard Lafayette Louisiana (USA), gescheiden 1970 van Eduardo CALMON COSTA, geboren op 27‑02‑1937 te Rio de Janeiro (Brasilie).

XI.326
Adolphine (Doll) VUIJK, geboren op 07‑11‑1909 te Rotterdam (Delfshaven), dochter van Wilton Rudolph VUIJK (zie X.132) en Elisabeth Anna Maria ROTSCHEID.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 29‑06‑1933 te Heemstede met Johannes Wilhelmus (Jan) ROTSCHEID, 26 jaar oud, geboren op 04‑03‑1907 te Rotterdam, overleden op 15‑04‑1990 te Leusden op 83-jarige leeftijd, zoon van Carel Adolf (Dolf) ROTSCHEID, veearts, en Hendrika Adriana Johanna Wilhelmina RIS.
Uit dit huwelijk:
1.
Carl ROTHSCHAID, geboren op 03‑07‑1934 te Driebergen, overleden op 07‑12‑1995 te Rolde op 61-jarige leeftijd. Naamswijziging omstreeks 1979 van Rotscheid in Rothschaid.
2.
Ingrid, geboren op 30‑03‑1936 te Driebergen.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 19‑09‑1957 te Driebergen met Hendrik ten DAM, 36 jaar oud, samensteller en beschrijver van de genealogie vuijk (R'damse tak), geboren op 05‑05‑1921.
3.
Wilton Rudolf, geboren op 13‑12‑1937 te Driebergen.
4.
Paul Jan, geboren op 13‑07‑1942 te Driebergen, overleden op 05‑07‑1962 op 19-jarige leeftijd.
5.
Jan Willem, geboren op 01‑07‑1947 te Driebergen.

XI.337
Pieter Johannes VUIJK, notaris, geboren op 18‑02‑1906 te Haarlem (gezindte: Ned.Herv.), overleden op 08‑08‑1956 te Bloemendaal op 50-jarige leeftijd, gecremeerd aug.1906, gezinskaart Amsterdam (in archief): student, 6-10-19247 van en 28-1-1926 naar Bloemendaal. Van Bloemendaal 3-2-1927 en naar Amersfoort 26-9-1928, Huygenslaan.
candidaat-notaris te Lunteren (1-1-1939), notaris te Bloemendaal (1954)
, zoon van Pieter jr. VUIJK (zie X.142) en Christina Margaretha KEIJZER.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 20‑09‑1932 met Ninette Geertruida KEIJZER, 22 jaar oud, geboren op 20‑02‑1910 te Edam.
Uit dit huwelijk:
1.
Johannes Peter (Hans), geboren op 14‑08‑1933 te "De Egel" Lunteren.
2.
Christina Marguerita (Rita), geboren op 18‑06‑1935 te "De Lindenhoek" Lunteren.
3.
Ninette Elisabeth (Nineke), geboren 1944.

XI.339
Dirk VUIJK, smidsknecht, metaaldraaier bij de gasfabriek Rotterdam, geboren op 02‑07‑1876 te Kralingen, in 1911 van Rotterdam vertrokken naar Dordrecht en in 1912 weer teruggekomen naar Rotterdam. Komt voor in de militieregisters van Rotterdam. (gezinskaart in archief), zoon van Adrianus VUIJK (zie X.149) en Johanna Wilhelmina van EVERDINGEN.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 23‑08‑1899 te Rotterdam met Anna Maria van HANSWIJK, 20 jaar oud, geboren op 18‑02‑1879 te Kralingen, dochter van Cezaar van HANSWIJK en Maria HOOGERWERF.
Uit dit huwelijk:
1.
Johanna Willemina (zie XII.402).
2.
Cezaar Hugo (zie XII.403).
3.
Adrianus, geboren op 10‑01‑1909 te Rotterdam.
4.
Maria, geboren op 09‑09‑1913 te Rotterdam.

XI.344
Willem Leendert VUIJK, waterfitter, arbeider gemeentewerken, geboren op 27‑09‑1881 te Kralingen (gezindte: Ned.Herv.), overleden op 15‑01‑1967 te Apeldoorn op 85-jarige leeftijd. Bron: e-mail dd 4-2-2004 van Jacqueline Hofland (jahoflan@xs4all.nl). (gezinskaart in archief) Komt voor in de militieregisters van Kralingen. Zoon van Adrianus VUIJK (zie X.149) en Johanna Wilhelmina van EVERDINGEN.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 10‑04‑1907 te Rotterdam (Gezinskaart in archief). Echtgenote is Maria Josepha Wilhelmina BOER, 24 jaar oud, geboren op 22‑07‑1882 te Kralingen (gezindte: Ned.Herv.), overleden op 04‑11‑1962 te Rotterdam op 80-jarige leeftijd, dochter van Johannes Gerardus BOER en Jacoba EMBROEK.
Uit dit huwelijk:
1.
Jacoba Johanna, geboren op 22‑04‑1908 te Rotterdam (gezindte: Ned.Herv.).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 13‑08‑1930 te Rotterdam met Boudewijn VALK, 26 jaar oud, geboren op 19‑03‑1904 te Rotterdam, overleden op 06‑01‑1974 te Rotterdam op 69-jarige leeftijd, zoon van Jan VALK en Lena de RAAT, dienstbode.
2.
Adrianus (zie XII.409).
3.
Sophia, geboren op 19‑12‑1912 te Rotterdam (gezindte: Ned.Herv.), overleden sept.1990 te Rotterdam.
Gehuwd sept.1990 met Dik KOOIJMAN.
4.
Anna (zie XII.415).

XI.348
Johanna Wilhelmina VUIJK, geboren op 29‑11‑1885 te Kralingen (gezindte: Ned.Herv.), dochter van Adrianus VUIJK (zie X.149) en Johanna Wilhelmina van EVERDINGEN.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 02‑09‑1908 te Rotterdam met Jacob de GROOT, 26 jaar oud, handelsreiziger, geboren op 10‑07‑1882 te Kralingen, zoon van Hein de GROOT en Johanna Jacoba KEGGE.
Uit dit huwelijk:
1.
Herman, tijdschrijver GEB, geboren op 26‑10‑1908 te Rotterdam.
2.
Johanna Wilhelmina, geboren op 28‑01‑1910 te Rotterdam, in 1936 vertrokken naar Soerabaja, Ned. Oost Indië.
3.
Cornelia, geboren op 04‑06‑1914 te Rotterdam.
4.
Alexander, geboren op 23‑07‑1922 te Rotterdam.

XI.359
Neeltje VUIJK, geboren op 02‑04‑1865 te Rotterdam, dochter van Adrianus (Arie) VUIJK (zie X.160) en Neeltje VAL.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 01‑11‑1893 te Capelle a/d IJssel met Adrianus Franciscus DERKSEN, hoofd Chr.school te Oudewater, geboren circa 1865 te Valburg, overleden op 13‑09‑1937 te Oudewater, zoon van Frans DERKSEN, tabaksplanet, en Adriana Willemina MATERS.
Uit dit huwelijk:
1.
Adriana Wilhelmina, geboren 1895 te Oudewater.
2.
Adrianus Franciskus, Scheepsbouwkundige (1923), geboren op 26‑01‑1903, overleden op 15‑10‑1973 op 70-jarige leeftijd, begraven op 17‑09‑1973 te Oudewater.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 20‑05‑1931 te 's-Gravenhage (kopie in archief) met Neeltje VUIJK, 26 jaar oud, geboren op 28‑12‑1904 te Capelle a/d IJssel, overleden op 08‑02‑1989 te Alblasserdam op 84-jarige leeftijd, begraven te Kerkstraat, Alblasserdam, graf 20 afd.G-018, op 8-6-1931 vertrokken naar Kade, wijk C, huis 168 te Alblasserdam. Dochter van Wouter VUIJK (Vuijck) (zie XI.364) en Maartje OLIEMANS.

XI.362
Leendert VUIJK, scheepsbouwmeester, vennoot Firma A.VUYK & ZONEN Capelle a/d IJssel, geboren op 23‑09‑1869 te Duisburg, overleden op 20‑12‑1926 te Capelle a/d IJsel op 57-jarige leeftijd, begraven op 24‑12‑1926. Secretaris A.R.kiesvereniging "Nederland en Oranje" (1926).
Jubileumboek, met hoogachting opgedragen aan het zilveren bruidspaar de heer en mevrouw L. Vuijk-van den Boom, 1901-1926. z.p. Folio: 14 p., geïll. 1926, 6 juni Betreft L. Vuijk Azn en Johanna Anje van den Boom, gehuwd Ouderkerk a/d Amstel, 6 juni1901. Tussen 1902 en 1925 werden 13 kinderen geboren te Capelle a/d/ IJssel. Zinspeling op zijn wethouderschap te Capelle.
Zoon van Adrianus (Arie) VUIJK (zie X.160) en Neeltje VAL.
Ondertrouwd op 23‑05‑1901 te Capelle a/d IJssel, gehuwd op 31-jarige leeftijd op 06‑06‑1901 te Capelle a/d IJssel met Johannette Anje van den BOOM, 21 jaar oud, geboren op 09‑10‑1879 te Hardinxveld, overleden op 10‑12‑1941 te Bussum op 62-jarige leeftijd, begraven op 13‑10‑1941 te Alg.Begraafplaats te Naarden, dochter van Marinus van den BOOM en Geertruida Wilhelmina EMMINK.
Uit dit huwelijk:
1.
Neeltje, geboren op 27‑02‑1902 te Capelle a/d IJssel. Verloofd op 23-5-1926 met Mr. W.G. Klomp uit Bussum.
Gemeentesecretaris van Bussum van 1-12-1942 tot 31-12-1955: Mr. W.G. Klomp.

Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 02‑03‑1927 te Capelle a/d IJssel met Willem Gerard KLOMP, geboren circa 1892 te Wimbritseradeel, zoon van Johannes Gerhardus KLOMP en Gerritje Elisabeth KLEBER.
2.
Geertruida Willemina, geboren op 22‑02‑1903 te Capelle a/d IJssel.
3.
Maria Anna Hendrika (zie XII.426).
4.
Johannetta Helena, geboren op 01‑12‑1906 te Capelle a/d IJssel.
5.
Roelfina Alberdina, geboren op 23‑08‑1908 te Capelle a/d IJssel.
6.
Adrianus (Adri) (zie XII.429).
7.
Gerarda Johanna, geboren op 06‑02‑1912 te Capelle a/d IJssel.
8.
Helena Cornelia Nelly, geboren op 16‑10‑1913 te Capelle a/d IJssel.
9.
Cornelia, geboren op 05‑04‑1915 te Capelle a/d IJssel.
10.
Leendert (Leo) (zie XII.434).
11.
Marinus (Max) (zie XII.436).
12.
Wouter Pieter, antiquair, geboren op 24‑08‑1922 te Capelle a/d IJssel, overleden op 12‑06‑2016 te Amsterdam op 93-jarige leeftijd (advertentie in archief). Hij haalde soms rare fratsen uit. De misschien wel opmerkelijkste actie van boekhandelaar en antiquair Wout Vuyk, die in juni op 93-jarige leeftijd overleed, staat opgetekend in 'Steven', een verhaal van J.J. Voskuil. In dat verhaal, opgenomen in de bundel Onder andere (2007), denkt boekhandelaar Steven Buijs (Vuyk) een trouwe klant op diefstal te betrappen door hem, midden in de winkel, op de borst te stompen: "Meneer, wat doet u nou? zei hij nog - ik zeg: Ja, ik dacht dat daar een boek onder zat. Maar omdat ik zo zenuwachtig was, had ik vergeten te voelen of dat echt zo was. Nou, die klant heb ik niet meer teruggezien."Vuyk was "geen toonbeeld van geduld, tact was zijn kracht niet", schrijft journalist Paul Arnoldussen in een necrologie die in augustus in literair tijdschrift De Parelduiker staat. "Maar wel: vol energie, vol ondernemingslust, een tikje rechtlijnig. En met enorme vakkennis." Cultuur en met name literatuur ervoer Vuyk als bevrijdend. "[Vuyk] zocht een weg in wat voor hem een jungle moest zijn, zonder enige bagage en met beperkte hulpmiddelen", schreef Voskuil, die jarenlang met hem bevriend was. "Hij was origineel, een origineel soort halfzachtheid, die hem iets eigens gaf."
 
Na een streng-gereformeerde jeugd in het Zuid-Hollandse Capelle aan den IJssel , en de Mulo, ging Vuyk eind jaren veertig werken in een Haagse boekhandel. Zijn eerste eigen boekhandel opende hij in 1950, in het pand tegenover Station Hilversum waar tot op de dag van vandaag boekhandel v/h Wout Vuyk zit. Uitgever Geert van Oorschot was er een graag geziene gast, aangezien Vuyk bereid was diens controversiële werken van Gerard Reve te verkopen. Boven de winkel opende Vuyk een galerie, waar onder andere de Zuid-Afrikaanse schrijver en schilder Breyten Breytenbach exposeerde.
 
In 1966 verhuisde Vuyk met vrouw en vier kinderen naar Amsterdam. Daar opende hij een antiquariaat op de Spuistraat. Hij groeide er, mede door zijn aanwezigheid op de vrijdagse boekenmarkt op het nabij gelegen Spuiplein, uit tot een begrip. Klanten uit Nederland, Frankrijk en Duitsland kwamen naar Vuyks winkel, gespecialiseerd in kunstboeken en werken over Nederlands-Indië. Toen Vuyk in 2012 zijn winkel sloot, was hij te oud om zijn boeken zelf naar de Spuimarkt te tillen. (Bron: NRC)
 
Een periode daarvoor zat hij aan de Spuistraat, ik meen dat de zaak doorliep van Singel 383 naar Spuistraat 316. Vuyk (1922-2016) was gespecialiseerd in onder andere Nederlands Indië. Zijn winkel was, zoals vele antiquariaten, bekend vanwege grote stapels boeken. Ik herinner me ook een keer, maar dat was waarschijnlijk in het laatste jaar, dat het er vrij opgeruimd uitzag. Wat ik van Vuyk wist:hij was doodsbang te weinig geld te vragen voor zijn boeken. Een moeilijke met geld. Maar dat hebben meer antiquaren..'Antiquaren horen mopperaars te zijn', zo vond Vuyk, die vorige week vrijdag nog op de boekenmarkt op het Amsterdamse Spui was. (Bron: Renzo Werner)s
.
Gehuwd voor 1997 met Maria Johanna Carolina HEIJMANS, geboren op 15‑10‑1916 te Amsterdam, overleden op 20‑08‑1997 te Zeist op 80-jarige leeftijd, dochter van Victor Henri HEIJMANS en Henrëtte Elisabeth COOL.
13.
Benita, geboren op 04‑12‑1925 te Capelle a/d IJssel.

XI.364
Wouter VUIJK (Vuijck), scheepsbouwmeester, geboren op 04‑09‑1872 te Duisburg, overleden op 16‑04‑1944 te Krimpen aan de IJssel op 71-jarige leeftijd, begraven te Oud Eik en Duinen, 's Gravenhage (Aanvullende gegevens gekregen van J.P. de Groot per e-mail 7-11-2004), zoon van Adrianus (Arie) VUIJK (zie X.160) en Neeltje VAL.
Ondertrouwd (1) op 05‑10‑1899 te Rotterdam, gehuwd op 27-jarige leeftijd op 19‑10‑1899 te Rotterdam met Maartje OLIEMANS, 19 jaar oud, geboren op 27‑12‑1879 te Kralingen (kopie in archief), overleden op 06‑01‑1930 te Capelle a/d Ijssel op 50-jarige leeftijd, begraven op 09‑01‑1930 te Capelle a/d IJssel, dochter van Pieter OLIEMANS en Plonia in 't HOUT.
Ondertrouwd (2) op 19‑05‑1931 te Delft, gehuwd op 58-jarige leeftijd op 04‑06‑1931 te Delft met Jacoba van WOERDEN, 50 jaar oud, geboren op 21‑12‑1880 te Vrijenbaan (Gem. Delft), overleden op 02‑11‑1967 te Rotterdam op 86-jarige leeftijd, begraven op 07‑11‑1967 te begraafplaats "Jaffa" te Delft, verloofd in april 1931.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Maria Anna Hendrika, geboren na 1898, overleden op 20‑04‑1911 te Capelle a/d IJssel.
2.
doodgeboren dochter, geboren op 11‑08‑1900 te Capelle a/d IJssel, overleden op 11‑08‑1900 te Capelle a/d IJssel, 0 dagen oud.
3.
Adrianus Wouters (zie XII.443).
4.
Plonia (zie XII.446).
5.
Neeltje, geboren op 28‑12‑1904 te Capelle a/d IJssel, overleden op 08‑02‑1989 te Alblasserdam op 84-jarige leeftijd, begraven te Kerkstraat, Alblasserdam, graf 20 afd.G-018, op 8-6-1931 vertrokken naar Kade, wijk C, huis 168 te Alblasserdam.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 20‑05‑1931 te 's-Gravenhage (kopie in archief) met Adrianus Franciskus DERKSEN, 28 jaar oud, Scheepsbouwkundige (1923), geboren op 26‑01‑1903, overleden op 15‑10‑1973 op 70-jarige leeftijd, begraven op 17‑09‑1973 te Oudewater, zoon van Adrianus Franciscus DERKSEN, hoofd Chr.school te Oudewater, en Neeltje VUIJK (zie XI.359).
6.
Pieter (zie XII.448).
7.
Mies, geboren op 23‑06‑1908. Bron: e-mail J. de Groot d.d. 7-11-2004.
8.
Leendert Wouter Pieter, makelaar en assurantieën, geboren op 11‑05‑1909 te Capelle a/d IJssel, overleden op 10‑05‑1943 te Rotterdam op 33-jarige leeftijd, familieadvertentie in archief (gezinskaart 's-Gravenhage in archief).
Ondertrouwd op 10‑11‑1936 te Scheveningen, gehuwd op 27-jarige leeftijd op 27‑11‑1936 te Scheveningen, gehuwd voor de kerk op 27‑11‑1936 te Scheveningen (Geref.Kerk) met Tjitske WIERDA, 32 jaar oud, geboren op 29‑10‑1904 te Bornwird (Westdongeradeel), bron: familieadvertentie.
9.
Plonia (zie XII.454).
10.
Wouter, geboren op 18‑09‑1913 te Capelle a/d IJssel. Bron: e-mail J. de Groot d.d. 7-11-2004.
11.
Ma, geboren circa 1914. Bron: e-mail J. de Groot d.d. 7-11-2004.
12.
Corrie, geboren circa 1916. Bron: e-mail J. de Groot d.d. 7-11-2004.

XI.369
Pieter Azn VUIJK, scheepsbouwmeester en directeur bij A.vuyk en Zonen, geboren op 30‑07‑1875 te Capelle a/d IJssel, overleden op 28‑11‑1933 om 20.30 uur te Scheveningen op 58-jarige leeftijd (kopie in archief) overlijdensakte en diverse overlijdensadvertenties in archief. Begraven op 02‑12‑1933 te Oud Eik en Duinen te 's-Gravenhage, jarenlang diaken en scriba bij de Kerkeraad van Scheveningen.
(gezinskaart in archief)
, zoon van Adrianus (Arie) VUIJK (zie X.160) en Neeltje VAL.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 16‑04‑1903 te Rotterdam met Neeltje OLIEMANS, 21 jaar oud, geboren op 21‑01‑1882 te Kralingen, overleden op 21‑04‑1954 te Scheveningen op 72-jarige leeftijd, begraven op 24‑04‑1954 te Oud Eik en Duinen te 's-Gravenhage, dochter van Pieter OLIEMANS en Plonia in 't HOUT.
Uit dit huwelijk:
1.
Neeltje, geboren op 06‑01‑1904 te Capelle a/d IJssel, overleden op 08‑02‑1989 te Amstelveen op 85-jarige leeftijd, komt voor op de gezinskaart van Pieter Oliemans [nr.9512].
2.
Elonia, geboren op 10‑12‑1904 te Capelle a/d IJssel, komt voor op de gezinskaart van Pieter Oliemans [nr.9512].
3.
levenloos geboren kind, geboren circa 1907.
4.
Maria Anna Hendrika (zie XII.462).
5.
Pieter Adrianus (zie XII.463).
6.
Plonia, geboren op 10‑11‑1910 te Capelle a/d IJssel. Bron: brief d.d. 27-1-2005 mevr.Vuijk-van der Zwan te 's-Gravenhage. Komt voor op de gezinskaart van Pieter Oliemans [nr.9512].
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 28‑08‑1936 te 's-Gravenhage met Maarten Gerardus KORTLEVEN, geboren circa 1906.
7.
Wouter Adrianus (zie XII.467).
8.
Maartje Jacoba, geboren op 06‑10‑1914 te Capelle a/d IJssel, overleden op 24‑02‑1998 op 83-jarige leeftijd, foto grafzerk in archief (advertentie in archief). Begraven te Vught. Bron: brief d.d. 27-1-2005 mevr.Vuijk-van der Zwan te 's-Gravenhage.
Ondertrouwd op 22‑08‑1939 te Schevineingen, gehuwd op 24-jarige leeftijd op 08‑09‑1939 te Scheveningen met Ype WIERDA, 30 jaar oud, ec.drs. Geboren op 02‑10‑1908, overleden op 11‑11‑1998 op 90-jarige leeftijd.
9.
Cornelia, geboren op 11‑10‑1916 te Capelle a/d IJssel, overleden op 19‑11‑2009 te Amsterdam op 93-jarige leeftijd, overlijdensadvertentie in archief.
Gehuwd op 41-jarige leeftijd op 07‑05‑1958 te 's-Gravenhage, verloofd op 11-10-1954 (advertentie in archief), gehuwd voor de kerk op 07‑05‑1958 te Capelle a/d IJssel (Ned.Herv.), door de Weleerwaarde Heer Ds. H. Jongebreur van Rotterdaam-Heyplaat, met Mr. Marius JONGEBREUR, geboren voor 1925.
10.
Adrianus (zie XII.473).

XI.372
Helena VUIJK, geboren circa 1878 te Capelle a/d IJssel, overleden op 03‑01‑1927 te Rotterdam, dochter van Adrianus (Arie) VUIJK (zie X.160) en Neeltje VAL.
Gehuwd op 23‑12‑1903 te Capelle a/d IJssel met Theunis HEUKELS, Hoofd ener school (1906), geboren circa 1881 te Wonseradeel-Lollum, overleden op 13‑01‑1953 te Rotterdam, begraven op 17‑01‑1953 te Oud-Kralingen. Oud-lid Tweede Kamer der Staten Generaal, oud-lid van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, oud-curator van de Nederlandsche Economosche Hogeschool.
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.
Zoon van Nicolaas HEUKELS en Baukje MARRA.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria Anna Hendrika, geboren op 28‑03‑1905 te Rijswijk (Z-H).
2.
Nicolaas, geboren op 12‑06‑1906 te Rijswijk (Z-H).
3.
Baukje, geboren op 28‑08‑1907 te Rijswijk (Z-H).

XI.376
Maarten VUIJK, geboren op 02‑01‑1870 te Ouderkerk a/d IJssel, zoon van Pieter VUIJK (zie X.163) en Hendrika Johanna van MULLEM.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 01‑11‑1894 te Oudewater met Geertrui van WIJNGAARDEN, geboren circa 1873 te Oudewater, dochter van Gerrit van WIJNGAARDEN en Marrigje GROENEVELD.
Uit dit huwelijk:
1.
Gerrit, smid, geboren op 16‑04‑1896 te Barendrecht, overleden op 04‑10‑1960 te oortuaal op 64-jarige leeftijd, overledene woonde te Rotterdam.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 12‑08‑1925 te Rotterdam met Wilhelmina van der WELLE, 28 jaar oud, geboren op 03‑10‑1896 te Rotterdam.

XI.390
Pieter VUIJK, kantoorbediende (1901), bankier (1914), bankdirecteur (1932), geboren op 25‑05‑1878 te Kralingen, overleden op 22‑07‑1933 te Aerdenhout op 55-jarige leeftijd, begraven op 27‑07‑1933 te Baarn. Nieuwe Algemene Begraafplaats, Wijkamplaan. Komt 2x voor in de militieregisters van Kralingen. Signalement: lang 1,783m, ovaal gezicht, hoog voorhoofd, grijze ogen, gewone neus, kin spits, haar blond (kopie in archief).
Gezinskaart Amsterdam (in archief): 7-2-1901 van en 24--1902 naar Rotterdam als kantoorbedienede. Als bankier van Londen 29-9-1914 en 2-6-1915 naar Zandvoort. Op 30-8-1927 van Baarn, als directeur voor de Nederlandse Bank voor Zuid Afrika. Op 20-4-1932 vertrokken naar Bloemendaal, Korenbloemlaan 27. Op 2-6-1930 ingeschreven in het Bevolkingsregister van 's-Gravenhage.
Zoon van Leendert Gerrit VUIJK (zie X.170) en Cornelia Barendia Margaretha van WIJK.
Gehuwd (1) op 42-jarige leeftijd op 25‑02‑1921 te Baarn. Op de huwlijksakte van Baarn worden, volgens Genlias, geen moeders van het bruidspaar vermeld. Volgens de gezinskaart gehuwd 13-9-1912 te Edmonton. Dat klopt ook beter met het eerste kind, gescheiden na 9 jaar op 02‑06‑1930 te Amsterdam van Jadwiga Reich ROSENBLATT, geboren op 30‑04‑1886 te Lodz (Polen), volgens de Amsterdamse gezinskaart, overleden op 18‑11‑1950 te Amsterdam op 64-jarige leeftijd, gecremeerd op 21‑11‑1950 te Driehuis-Westerveld te Velsen. De Volkskrant van 28-10-2010: Twee jaar lang, meestal na zijn werk bij Rijkswaterstaat, bezocht Mussert Jadwiga Rosenblatt, een negen jaar oudere vrouw. Haar echtgenoot was directeur van de Bank van Nederlands-Zuid-Afrika. In de tijd van de relatie, de jaren twintig, was Mussert nog niet politiek actief, en was er van rassenwetten van de naziÆs en van het bestaan van de NSB nog geen sprake. Later zou Rosenblatt naar Parijs verhuizen en in 1950 overlijden. Dochter van Joseph ROSENBLATT.
Gehuwd (2) op 52-jarige leeftijd op 14‑07‑1930 te Zandvoort met Jonkvrouw Henriëtte Dorothée BICKER, 32 jaar oud, geboren op 01‑10‑1897 te Rijswijk (Z-H), dochter van Willem Herman BICKER en Henriete Dorothee (Barones) van HEEMSTRA.
Uit het eerste huwelijk:
1.
prof. dr. Marquerita, hoogleraar psychologie, geboren op 23‑06‑1913 te Londen, overleden op 20‑04‑1989 te Amsterdam op 75-jarige leeftijd. Groeide op in Zandvoort verhuisde naar Baarn. Ging in 1935 psychologie studeren. Gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift "Expirementeel onderzoek over analogievorming en inductie bij vijf- en zesjarihe kinderen". Op 16 november 1948 aangesteld aan de UvA als privaatdocent psychologie. Op 9 juli 1952 benoemd tot lector, op 21 juni 1960 tot eerste vrouwelijke hoogleraar psychologie. (uitgebreide info op: http://resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon/lemmata/data/Vuyk).
Uit het tweede huwelijk:
2.
Petronella, geboren op 05‑05‑1931 te Amsterdam.

XI.393
Leendert VUIJK, kantoorbediende, directeur sleepvaartdienst, geboren op 27‑03‑1880 te Kralingen. Komt voor in de militieregisters van Kralingen. (gezinskaart in archief), zoon van Leendert Gerrit VUIJK (zie X.170) en Cornelia Barendia Margaretha van WIJK.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 14‑04‑1910 te Rotterdam met Johanna Jacoba PETERS, 28 jaar oud, geboren op 03‑02‑1882 te Rotterdam, dochter van Diedrich PETERS en Clasina CALISSENDORFF.
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelia Berendina Margaretha, geboren op 03‑02‑1911 te Rotterdam.

XI.400
Reijer Johannes FUIK (Fuik), geboren op 23‑05‑1874 te Leiden, volgens de geboorte- en trouwakte is de familienaam Fuik. Zoon van Reijer FUIK (zie X.189) en Willemijntje van STAVEREN.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 06‑08‑1896 te Leiden (kopie in archief). Echtgenote is Anna Maria FONTEIN, geboren circa 1877 te Leiden, dochter van Paulus FONTEIN, koopman, en Willemina den HOUTER.
Uit dit huwelijk:
1.
Paulina Wilhelmina Louise, geboren op 19‑12‑1897 te Leiden.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 01‑10‑1931 te Rotterdam met Maarten Adrianus HOOIJKAAS, geboren voor 1910.

XI.407
Johannes VUIJK, los werkman (gezinskaart), schipper (1929), geboren op 02‑04‑1876 om 02.00 uur te Vlaardingen, door de moeder bij akte van 29-10-1898 erkend als haar zoon. (geboorteakte in archief), overleden op 30‑06‑1952 te Delft op 76-jarige leeftijd (Gezinskaart in archief). Komt voor in de militieregisters van Vlaardingen (kopie in archief). Zoon van onbekend en Everdina VUIJK (zie X.199).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 30‑11‑1898 te Delft met Maria Sophia THOEN, 17 jaar oud, geboren op 12‑01‑1881 te Delft, overleden op 18‑03‑1950 te Delft op 69-jarige leeftijd, dochter van Walterus THOEN en Catharina Wilhelmina BETTENHAUSEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Johannes (zie XII.485).
2.
Wilhelmina Catharina, dienstbode, geboren op 04‑04‑1900 te Delft (gezindte: Rooms Kath.) (gezinskaart in archief).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 09‑05‑1928 te Delft, huwelijksakte in archief met Franciscus Anthonius BREHM, 31 jaar oud, huisschilder, geboren op 05‑12‑1896 te Delft, overleden op 18‑08‑1963 om 17.45 uur te Delft op 66-jarige leeftijd, overlijdensakte in archief, zoon van Herman Johannes BREHM en Maria SCHENKELS.
3.
Everdina, geboren op 07‑02‑1902 te Delft (gezinskaart in archief).
4.
Maria Sophia, geboren op 12‑07‑1903 om 13.00 uur te Delft (kopie in archief). (Gezinskaart in archief).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 01‑05‑1929 te Delft (kopie in archief). Echtgenoot is Cornelis Nicolaas Adrianus SLUIS, geboren circa 1896 te Hof van Delft, zoon van Cornelis Nicolaas SLUIS en Margaretha Anthonia Johanna van BUITENEN.
5.
Wouter Waltherus (zie XII.492).
6.
Cornelia, geboren op 28‑07‑1907 te Delft.
7.
Hendrik Pieter (zie XII.495).
8.
9.
Pieter Cornelis, geboren op 19‑06‑1915 te Delft.
10.
Theodorus, tuindersknecht, geboren op 13‑10‑1918 te Delft, overleden op 10‑11‑1946 om 13.00 uur te Delft op 28-jarige leeftijd, ongehuwd (kopie in archief).

XI.409
Zier VUIJK, los werkman, geboren op 05‑05‑1874 te Rotterdam. Op 19-11-1940 vertrokken naar Amsterdam. (gezinskaart in archief), zoon van Jan VUIJK (zie X.221) en Cornelia Stander VISBEEN.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 10‑07‑1907 te Rotterdam met Francina ZWEERE, 25 jaar oud, geboren op 17‑04‑1882 te Kralingen, dochter van Zwerus ZWEERE en Jenneke KENTIE.
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelia (zie XII.502).
2.
Frederike, geboren op 30‑12‑1911 te Rotterdam.
3.
Jan, geboren op 17‑11‑1914 te Rotterdam.
4.
Jenneke, geboren op 09‑01‑1918 te Rotterdam, overleden op 29‑06‑1918 te Rotterdam, 171 dagen oud.

XI.414
Geertje Willemina VUIJK, geboren op 18‑04‑1879 te Rotterdam (gezinskaart in archief), dochter van Jan VUIJK (zie X.221) en Cornelia Stander VISBEEN.
Samenwonend (1) 1904 te Rotterdam met NN.
Gehuwd (2) op 44-jarige leeftijd op 18‑07‑1923 te Rotterdam met Johannes BRUSIK, 44 jaar oud, verlofhouder, grondwerker, geboren op 13‑07‑1879 te Rotterdam, zoon van Theodorus Bernard Herman BRUSIK en Anna Maria VERHEIJ. {Hij was eerder gehuwd juni 1917 te Rotterdam, gescheiden op 20‑09‑1921 te Rotterdam van Wilhelmina Christina Jeanetta VISSER, geboren op 07‑08‑1878 te Rotterdam.}
Uit de eerste relatie:
1.
Cornelis VUIJK, geboren op 05‑04‑1905 te Rotterdam, overleden op 02‑09‑1905 te Rotterdam, 150 dagen oud.
2.
Jan VUIJK (zie XII.507).
3.
Wilhelmina Cornelia VUIJK, geboren op 25‑02‑1913 te Rotterdam (gezindte: Ned.Herv.), overleden op 04‑06‑1913 te Rotterdam, 99 dagen oud.

XI.421
Maartje Wilhelmina VUIJK, geboren op 21‑08‑1890 te Kralingen, overleden op 13‑09‑1931 te Rotterdam op 41-jarige leeftijd (2 gezinskaarten in archief), dochter van Jan VUIJK (zie X.221) en Wilhelmina KNOOP.
Samenwonend (1) juli 1914 te Rotterdam met NN.
Gehuwd (2) op 24-jarige leeftijd op 03‑02‑1915 te Rotterdam met Paulus Johannes WERNER, 30 jaar oud, bootsman, schipper, geboren op 16‑11‑1884 te Raamsdonk, zoon van Gijsbertus WERNER en Anthonetta FRIS.
Uit de eerste relatie:
1.
Antonette Wilhelmina VUIJK, geboren op 05‑04‑1914 te Rotterdam, overleden op 10‑08‑1914 te Rotterdam, 127 dagen oud.
Uit het tweede huwelijk:
2.
Jan Gijsbertus, geboren op 02‑10‑1915 te Rotterdam, overleden op 23‑01‑1932 te Rotterdam op 16-jarige leeftijd.
3.
Gijsbertus, geboren op 18‑11‑1918 te Rotterdam.
4.
Antonetta Wilhelmina, geboren op 28‑12‑1921 te Rotterdam, overleden op 10‑07‑1922 te Rotterdam, 194 dagen oud.
5.
Wilhelmina, geboren op 22‑11‑1923 te Rotterdam, overleden op 14‑01‑1931 te Rotterdam op 7-jarige leeftijd.
6.
Antonetta, geboren op 28‑12‑1925 te Rotterdam.
7.
Arie, geboren op 28‑12‑1925 te Rotterdam.

XI.423
Arie VUIJK, tuinder, gem. werkman, geboren op 17‑12‑1891 te Kralingen (gezinskaart in archief), zoon van Jan VUIJK (zie X.221) en Wilhelmina KNOOP.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 10‑02‑1915 te Rotterdam met Samelina VIERGEVER, geboren circa 1895 te Noordwelle, dochter van Cornelis VIERGEVER en Wilhelmina OCERDULVE.
Uit dit huwelijk:
1.
Mina, geboren op 11‑08‑1915 te Rotterdam.
2.
Cornelia Wilhelmina, geboren op 15‑06‑1919 te Rotterdam.
3.
Jan, geboren nov. 1921, overleden op 07‑12‑1921 te Rotterdam.
4.
Jan, geboren op 27‑10‑1921 te Rotterdam.
5.
Levina, geboren op 24‑12‑1923 te Rotterdam.
6.
Geertje Wilhelmina, geboren op 06‑10‑1931 te Rotterdam.
7.
Jan Cornelis, geboren op 28‑01‑1935 te Rotterdam.

XI.428
Maria VUIJK, geboren op 11‑08‑1898 te Rotterdam (2 gezinskaarten in archief), dochter van Jan VUIJK (zie X.221) en Wilhelmina KNOOP.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 11‑02‑1920 te Rotterdam met Hermanus Cornelis JANSEN, 23 jaar oud, matroos, arbeider, grondwerker bij de Gemeente, geboren op 06‑05‑1896 te Culemborg, zoon van Hermanus Cornelis JANSEN en Hendrika Adriana van LANGELAAR.
Uit dit huwelijk:
1.
Herman Cornelis, geboren op 16‑02‑1917 te Rotterdam, gewettigd.
2.
Jan, geboren op 07‑07‑1920 te Rotterdam.
3.
Hendrika Adriana, geboren op 17‑05‑1922 te Rotterdam.
4.
Cornelia, geboren op 28‑09‑1923 te Rotterdam.
5.
Maartje Wilhelmina, geboren op 22‑04‑1929 te Rotterdam.
6.
Frank, geboren op 24‑09‑1930 te Rotterdam.
7.
Arie, geboren op 12‑09‑1933 te Rotterdam.
8.
Wilhelmina, geboren op 19‑06‑1937 te Rotterdam.

XI.430
Wilhelmina VUIJK, geboren op 07‑07‑1901 te Rotterdam (gezindte: Ned.Herv.), overleden op 25‑07‑1937 te Rotterdam op 36-jarige leeftijd (gezinskaart in archief), dochter van Jan VUIJK (zie X.221) en Wilhelmina KNOOP.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 24‑08‑1921 te Rotterdam met Pieter Hermanus FETERIS, 29 jaar oud, geboren op 26‑11‑1891 te Rotterdam (gezindte: Rooms Kath.), zoon van Pieter Hermanus FETERIS en Elizabeth Johanna DIENER.
Uit dit huwelijk:
1.
Mijndert Pieter, geboren op 18‑01‑1925 te Rotterdam (gezindte: Ned.Herv.), overleden op 01‑01‑1926 te Rotterdam, 348 dagen oud.
2.
Mijndert Pieter, geboren op 11‑04‑1926 te Rotterdam (gezindte: Ned.Herv.).
3.
Wilhelmina, geboren op 11‑04‑1927 te Rotterdam (gezindte: Ned.Herv.).
4.
Elisabeth Jphanna, geboren op 06‑01‑1929 te Rotterdam (gezindte: Ned.Herv.).
5.
Geertje Wilhelmina, geboren op 22‑11‑1930 te Rotterdam (gezindte: Ned.Herv.), overleden op 11‑01‑1934 te Rotterdam op 3-jarige leeftijd.
6.
Adriana Wilhelmina, geboren op 22‑11‑1930 te Rotterdam (gezindte: Ned.Herv.), overleden op 28‑12‑1930 te Rotterdam, 36 dagen oud.
7.
Jan, geboren op 08‑06‑1932 te Rotterdam (gezindte: Ned.Herv.).
8.
Pieter Hermanus, geboren op 21‑08‑1933 te Rotterdam (gezindte: Ned.Herv.).
9.
Maarten, geboren op 09‑05‑1935 te Rotterdam (gezindte: Ned.Herv.).
10.
Lambertus, geboren op 25‑09‑1936 te Rotterdam (gezindte: Ned.Herv.).

XI.432
Arentje VUIJK, geboren op 15‑12‑1905 te Rotterdam, dochter van Jan VUIJK (zie X.221) en Wilhelmina KNOOP.
Gehuwd (1) op 18-jarige leeftijd op 27‑02‑1924 te Rotterdam met Christianus van BREUGEL, 24 jaar oud, geboren op 24‑06‑1899 te Princenhagen, zoon van Jacobus Adrianus van BREUGEL en Goverdina de JONG.
Gehuwd (2) op 27-jarige leeftijd op 07‑06‑1933 te Rotterdam met Adrianus HOOGENDAM, 31 jaar oud, geboren op 29‑11‑1901 te Rotterdam.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Goverdina Wilhelmina, geboren op 31‑05‑1924 te Rotterdam.
Uit het tweede huwelijk:
2.
Wilhelmina, geboren op 14‑08‑1938 te Rotterdam.

XI.437
Jan VUIJK, werkzaam bij de spoorwegen, geboren op 28‑01‑1884 te Kralingen, overleden op 04‑07‑1947 te Rotterdam op 63-jarige leeftijd (kopie in archief). (gezinskaart in archief), zoon van Frank VUIJK (zie X.226) en Alida den OUTER.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 24‑08‑1910 te Rotterdam met Helena van KLEEF, 21 jaar oud, geboren op 01‑12‑1888 te Rotterdam, dochter van Arie Jacob van KLEEF en Jannigje de HOOG.
Uit dit huwelijk:
1.
Alida johanna, geboren op 16‑03‑1911 om 15.00 uur te Rotterdam (kopie in archief). (gezindte: Ned.Herv.).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 14‑06‑1933 te Rotterdam met Wilhelmis Adrianus HOOGLAND, geboren circa 1913 te Duisburg Hambom (Pruisen), zoon van Adrianus Bernardus HOOGLAND en Hendrika KRUITHOF.
2.
Johanna Alida (zie XII.547).
3.
Arie Jacob, los werkman, geboren op 23‑01‑1913 te Rotterdam (gezindte: Ned.Herv.).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 27‑05‑1936 te Rotterdam (kopie in archief). Gescheiden na 13 jaar op 13‑02‑1950 te Rotterdam van Anna Maria Elizabeth SLANGEN, geboren circa 1913 te Kerkrade.
4.
Frank Jan (zie XII.550).
5.
Jan Sier, geboren op 21‑09‑1918 te Rotterdam (gezindte: Ned.Herv.).
6.
Jacobus Johannes (zie XII.554).
7.
Zier Leendert, geboren op 17‑09‑1920 te Rotterdam (gezindte: Ned.Herv.).

XI.439
Adrianus VUIJK, werkzaam bij het spoor, geboren op 08‑07‑1886 te Kralingen, overleden op 05‑12‑1938 te Rotterdam op 52-jarige leeftijd (gezinskaart in archief), zoon van Frank VUIJK (zie X.226) en Alida den OUTER.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 26‑02‑1913 te Rotterdam met Johanna Wilhelmina ENDERS, 22 jaar oud, geboren op 22‑03‑1890 te Utrecht, overleden op 21‑09‑1942 te Poortugaal op 52-jarige leeftijd, dochter van Manus Johannes ENDERS en Elisabeth Hendrika van DORSSEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Alida, geboren op 14‑09‑1913 te Rotterdam.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 03‑08‑1932 te Rotterdam met Johannes Martinus van HAAREN, 18 jaar oud, geboren op 17‑10‑1913 te Rotterdam, zoon van Martinus van HAAREN en Anna GROTEPAS.
2.
3.
Marinus, geboren na 1915.
4.
Adrianus, geboren op 30‑06‑1920 te Rotterdam.

XI.441
Dirk VUIJK, wegwerker bij de Hollandsche IJzeren Spoorweg Mij., opperman, geboren op 06‑05‑1889 te Kralingen (gezindte: Ned.Herv.), zoon van Frank VUIJK (zie X.226) en Alida den OUTER.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 22‑08‑1918 te Oud-Beijerland met Maria de KONING, geboren circa 1894 te Oud-Beijerland (gezindte: Ned.Herv.), dochter van Pieter de KONING en Aaltje de GROOT.
Uit dit huwelijk:
1.
Frank, geboren op 31‑12‑1918 te Oud Beijerland (gezindte: Ned.Herv.).
2.
Aaltje, geboren op 05‑10‑1920 te Rotterdam (gezindte: Ned.Herv.).
3.
Pieter, geboren op 18‑09‑1924 te Rotterdam (gezindte: Ned.Herv.), overleden op 17‑12‑1944 te Ulm (Duitsland) op 20-jarige leeftijd, akte Rotterdam 1946 nr.544.

XI.444
Teunis VUIJK, spoorwegarbeider, geboren op 18‑07‑1895 te Rotterdam (gezindte: Ned.Herv.) (gezinskaart in archief), zoon van Frank VUIJK (zie X.226) en Alida den OUTER.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 30‑01‑1929 te Rotterdam met Maria HOLLAAR, 25 jaar oud, dienstbode, geboren op 14‑03‑1903 te Rotterdam (gezindte: Ned.Herv.), overleden op 22‑05‑1949 te Rotterdam op 46-jarige leeftijd, dochter van Jan HOLLAAR en Maria Wilhelmina MAISSAN.
Uit dit huwelijk:
1.
Frank, geboren op 02‑12‑1929 te Rotterdam (gezindte: Ned.Herv.).
2.
Jan, geboren op 16‑12‑1934 te Rotterdam (gezindte: Ned.Herv.).

XI.448
Mina VUIJK, geboren op 03‑02‑1878 te Rotterdam (gezindte: Ned.Herv.), overleden op 20‑08‑1909 te Rotterdam op 31-jarige leeftijd (gezinskaart in archief), dochter van Dirk VUIJK (zie X.228) en Neeltje ROOS.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 17‑04‑1901 te Rotterdam met Arie de BRUIN, 24 jaar oud, pakhuisknecht, geboren op 14‑11‑1876 te Kralingen (gezindte: Ned.Herv.), zoon van Arie de BRUIN en Clasina Johanna PRONK.
Uit dit huwelijk:
1.
Dirk, geboren op 08‑01‑1902 te Rotterdam.
2.
Cornelis, geboren op 02‑11‑1903 te Rotterdam (gezindte: Ned.Herv.).
3.
Clasina Johanna, geboren op 27‑01‑1906 te Rotterdam (gezindte: Ned.Herv.).
4.
Arie Andries, geboren op 02‑01‑1908 te Rotterdam (gezindte: Ned.Herv.).

XI.451
Neeltje VUIJK, geboren op 03‑07‑1891 te Kralingen (gezindte: Ned.Herv.), dochter van Dirk VUIJK (zie X.228) en Neeltje ROOS.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 07‑07‑1915 te Kralingen met Adrianus van den BERG, 27 jaar oud, touwslager, loswerkman, geboren op 12‑09‑1887 te Kralingen (gezindte: Ned.Herv.), zoon van Willem van den BERG en Pieternella Josephina HENDRIKS.
Uit dit huwelijk:
1.
Pieternella Josephina, geboren op 10‑07‑1911 te Rotterdam, geboren als "Vuijk" (gezindte: Ned.Herv.).
2.
Dirk, geboren op 10‑11‑1912 te Rotterdam, geboren als "Vuijk" (gezindte: Ned.Herv.\).
3.
neeltje, geboren op 22‑09‑1921 te Rotterdam (gezindte: Ned.Herv.).
4.
Adriana Anthonia, geboren op 07‑01‑1923 te Rotterdam (gezindte: Ned.Herv.).
5.
Adrianus, geboren op 29‑07‑1925 te Rotterdam (gezindte: Ned.Herv.).

XI.453
Maria VUIJK, geboren op 29‑04‑1894 te Kralingen (gezindte: Ned.Herv.), overleden op 30‑04‑1932 te Rotterdam op 38-jarige leeftijd (gezinskaart in archief), dochter van Dirk VUIJK (zie X.228) en Neeltje ROOS.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 23‑10‑1912 te Rotterdam met Johannes Pieter SAP, 22 jaar oud, wagenmaker, geboren op 15‑01‑1890 te Kralingen, zoon van Leendert Jan SAP en Jannetje KONIJN.
Uit dit huwelijk:
1.
Leendert Johannes, geboren op 25‑12‑1912 te Rotterdam.
2.
Neeltje Jannetje, geboren op 12‑02‑1914 te Rotterdam.
3.
Dirk, geboren op 03‑12‑1916 te Rotterdam.
4.
Johannes Pieter, geboren op 01‑02‑1919 te Rotterdam.
5.
Andries, geboren op 04‑12‑1920 te Rotterdam.
6.
Piet, geboren op 02‑05‑1922 te Rotterdam.
7.
Marie, geboren op 15‑04‑1923 te Rotterdam.
8.
Johanna, geboren op 01‑12‑1925 te Rotterdam.

XI.480
Sier VUIJK (Vuyk), zendeling, geboren op 04‑05‑1904 te Rotterdam (kopie in archief) (gezindte: Ned.Herv.), overleden op 10‑03‑1981 te Salt Lake City (USA) op 76-jarige leeftijd, begraven op 13‑03‑1981 te Wasatch Lawn Memorial Park, Salt Lake City (USA). Arriveert op 22 oktober 1918 met de Nieuw-Amsterdam van de Holland-Amerika lijn op Ellis Island (Noord Amerika). Opgestapt in Rotterdam.
Gezinskaart Amsterdam (in archief):inwonend bij Ponstra, Weteringschans 101, 25-11-1927 van Salt Lake City, 2-4-1928 naar Gouda, Graaf Florisweg.
Alle gegevens betreffende huwelijk en nakomelingen op 5-1-2011 ontvangen van per e-mail Henk Wolda, 1626 106 Avenue SE, Bellevue, WA 98004, USA.
Gezinskaart Rotterdam (in archief): "op 16-5-1928 ingekomen van Gouda en op 19-10-1928 vertrokken naar Groningen, H.W. Mesdagstraat 18. Amerikaans burger".
Zoon van Teunis VUIJK (zie X.235) en Dirkje van ZOMEREN.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 17‑09‑1930 te Salt Lake City (USA) met Henderkien (Henny) van KOMEN, 22 jaar oud, geboren op 23‑04‑1908 te Groningen, overleden op 28‑12‑1992 te Salt Lake City (USA) op 84-jarige leeftijd, begraven op 02‑01‑1993 te Salt Lake City (USA), Wasatch Lawn Memorial Park, bron: e-mail pyboth@gmail.com d.d.25-1-2016:
Our beloved mother, grandmother and sister, Henderkien V. Vuyk, age 84, passed away December 28, 1992 in Salt Lake City, Utah. Born April 23, 1908 in Groningen, The Netherlands to Pouwel and Maria Meyer Van Komen. She came to the United States in 1930 and married Sier Vuyk September 17, 1930 in the Salt Lake LDS Temple. Preceded in death by her husband in 1981, and by a son, William (Bill).
Active member of the LDS Church; served in the Primary, Young Women and Relief Society auxiliaries; served several stake missions; was a temple worker; and worked for the past 12 years in the extraction program; worked for ZCMI.Survived by her three sons and their wives, Thomas P. Vuyk (Joyce), Pouwel S. Vuyk (Betsey), and Marty Vuyk (Mary Jane); 21 grandchildren and 17 great-grandchildren; brothers, Bert Van Komen (Marie) and Willem Van Komen (Dina); sisters, Tini Hekking (Roelof), Bonnie Kroon (Richard), Eva Veenstra, and Jelli Althoff, Amsterdam, Holland. A brother, Bouke (Bob) Van Komen preceded her in death. Published: Wednesday, Dec. 30, 1992 12:00 a.m.
Dochter van Pouwel van KOMEN, arbeider, en Maria MEIJER.
Uit dit huwelijk:
1.
Thomas P. Geboren na 1931 te Salt Lake City (USA).
Gehuwd na 1951 te Salt Lake City (USA) met Joyce NN.
2.
Pouwel S. Geboren na 1932 te Salt Lake City (USA).
Gehuwd na 1952 te Salt Lake City (USA) met Betsy NN.
3.
Marty, geboren na 1933 te Salt Lake City (USA).
Gehuwd na 1953 te Salt Lake City (USA) met Mary Jane NN.
4.
William Albert (Bill), geboren op 14‑12‑1944 te Salt Lake City (USA), overleden op 29‑12‑1981 te Salt Lake City (USA) op 37-jarige leeftijd.

XI.484
Koosje VUIJK, geboren op 14‑02‑1892 te Kralingen (gezinskaart in archief), dochter van Willem VUIJK (zie X.239) en Johanna Klazina BLOM.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 31‑01‑1912 te Rotterdam met Johannes Antonius BOELEE, 23 jaar oud, expeditieknecht, plaatwerker, geboren op 11‑08‑1888 te Rotterdam (gezindte: Ned.Herv.), zoon van Johannes Antonius BOELEE en Elizabeth Martha van den BERG.
Uit dit huwelijk:
1.
Johannes Antonius, geboren op 08‑02‑1912 te Rotterdam.
2.
Willem, geboren op 30‑07‑1913 te Rotterdam.
3.
Sier, geboren op 04‑08‑1919 te Rotterdam.

XI.489
Sier VUIJK, bloemist, geboren op 31‑10‑1901 te Rotterdam (gezindte: Ned.Herv.), overleden maart 1986, op 17-10-1940 vertrokken naar Cape;;e a/d IJssel. (gezinskaart Rotterdam in archief), zoon van Willem VUIJK (zie X.239) en Johanna Klazina BLOM.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 06‑04‑1932 te Rotterdam met Ida van WELIE, 24 jaar oud, geboren op 21‑01‑1908 te Rotterdam (gezindte: Ned.Herv.), dochter van Jan Martinus van WELIE, bloemist, en Maartje Cornelia Theodora BROERE.
Uit dit huwelijk:
1.
Louise Viola Irene (zie XII.596).

XII.3
Wilhelmus Cornelis VUIJK, goederenbesteller, controleeur bij de HYSM later NS (1939), geboren op 29‑03‑1881 te Rotterdam (gezindte: Rooms Kath.), overleden op 11‑03‑1939 om 09.15 uur te 's-Gravenhage op 57-jarige leeftijd (kopie in archief) (gezinskaart in archief), zoon van Johannes Hendricus VUIJK (zie XI.2) en Geertruida Angenita BEIJER.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 19‑05‑1909 te 's-Gravenhage met Gesina Theodora RODING, 21 jaar oud, geboren op 04‑12‑1887 te Nijmegen, dochter van Reinirus RODING, metselaar, en Engeliena Magretha RUSSERT, dienstbode.
Uit dit huwelijk:
1.
Wilhelmus Reinirus, geboren op 12‑10‑1910 te 's-Gravenhage (gezindte: Rooms Kath.), overleden op 23‑10‑1929 om 20.00 uur te 's-Gravenhage op 19-jarige leeftijd (kopie in archief).
2.
Johannes Hendricus, kapper, geboren op 19‑04‑1912 te 's-Gravenhage (gezindte: Rooms Kath.).
3.
Gerardus Albertus, geboren op 04‑11‑1913 te 's-Gravenhage (gezindte: Rooms Kath.).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 08‑02‑1939 te 's-Gravenhage met J.E. HENNEKEN, geboren voor 1917.
4.
Engelina Margaretha (zie XIII.6).
5.
Reinerus Anthonius, geboren op 20‑12‑1917 te 's-Gravenhage (gezindte: Rooms Kath.), overleden op 13‑06‑1929 om 14.00 uur te 's-Gravenhage op 11-jarige leeftijd (kopie in archief).
6.
Agniet Geertruida Maria, geboren op 27‑01‑1921 te 's-Gravenhage (gezindte: Rooms Kath.).
7.
Theodorus Antonius, geboren op 11‑08‑1922 te 's-Gravenhage (gezindte: Rooms Kath.).
8.
Maria Gesina, geboren op 31‑12‑1926 te 's-Gravenhage (gezindte: Rooms Kath.).
9.
Wilhelmina Reina, geboren op 04‑01‑1930 te 's-Gravenhage (gezindte: Rooms Kath.).

XII.11
Jacobus Wilhelmus VUIJK, ijzerdraaier, geboren op 26‑07‑1880 te Rotterdam, overleden op 13‑01‑1951 om 21.00 uur te 's-Gravenhage op 70-jarige leeftijd (kopie in archief). Komt voor in de militieregisters van Rotterdam. (gezinskaart in archief), zoon van Jacobus Wilhelmus VUIJK (zie XI.4) en Hendrika Petronella SLINKERT.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 22‑07‑1903 te Rotterdam (kopie in archief) met Elizabeth Frederika Geertruida BAUMAN, 19 jaar oud, geboren op 22‑02‑1884 te Rotterdam, dochter van Nicolaas Frans BAUMAN en Johanna Geertruida SCHEFFERS.
Uit dit huwelijk:
1.
Jacobus Wilhelmus (zie XIII.12).
2.
Johanna Geertruida (zie XIII.15).
3.
Hendrika Petronella (zie XIII.17).
4.
Nicolaas Frans (zie XIII.18).
5.
Elizabeth Frederika Geertruida, geboren dec. 1913, overleden op 13‑05‑1915 te 's-Gravenhage, overlijdensakte te Rotterdam.
6.
Wilhelmina Helena, geboren op 21‑01‑1915 te 's-Gravenhage.
7.
Herman, geboren op 23‑02‑1918 te 's-Gravenhage.
8.
Wilhelmina Helena, geboren op 09‑11‑1922 te 's-Gravenhage, overleden op 29‑03‑1923 om 20.30 uur te 's-Gravenhage, 140 dagen oud (kopie in archief).

XII.24
Jacobus Cornelis VUIJK, los werkman, geboren op 17‑04‑1879 te Amsterdam, overleden op 13‑12‑1905 te Rotterdam op 26-jarige leeftijd (gezinskaart in archief) erkend bij het huwelijk van zijn ouders. Komt voor in de militieregisters van Amsterdam. Zoon van Cornelis Jacobus VUIJK (zie XI.12) en Gerdina Geertruida van NUS, werkster.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 03‑04‑1901 te Rotterdam met Jeannette Henriëtte van STAVEREN, 18 jaar oud, geboren op 26‑03‑1883 te Rotterdam, overleden op 08‑09‑1966 te Rotterdam op 83-jarige leeftijd, dochter van Jan van STAVEREN en Catharina Francisca van NOORDEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelis Jacobus (Cor) (zie XIII.24).
2.
Jan (zie XIII.26).
3.
Jacobus Cornelis (Koos) (zie XIII.28).

XII.47
Jan VUIJK, administrateur (1927), bouwkundig opzichter, scheepstimmerman, geboren op 12‑11‑1885 te Amsterdam (gezins- en persoonskaart in archief), zoon van Hillebrand VUIJK (zie XI.35) en Antje KOLTHOF.
Gehuwd op 41-jarige leeftijd op 24‑03‑1927 te Amsterdam met Maria BAKKER, 33 jaar oud, coupeuse, geboren op 03‑04‑1893 te Akersloot, dochter van Teunis BAKKER, timmerman (1927), en Marijtje BAS.
Uit dit huwelijk:
1.
Hans Cornelis, geboren op 12‑12‑1927 te Bussum, overleden op 20‑12‑1927 te Bussum, 8 dagen oud.
2.
Erna Mary, geboren op 26‑12‑1928 te Bussum.
3.
Frederik Jan (Frits) (zie XIII.32).
4.
Mary Anna, geboren op 28‑03‑1931 te Bussum.
5.
Jan Willem (zie XIII.35).

XII.50
Maria VUIJK, geboren op 12‑01‑1888 te Amsterdam (NH), overleden op 26‑01‑1960 te Amsterdam (NH) op 72-jarige leeftijd, begraven op 29‑01‑1960 te Amsterdam, persoonskaart in archief, dochter van Hillebrand VUIJK (zie XI.35) en Antje KOLTHOF.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 09‑09‑1920 te Amsterdam (NH) met Johannes Fredericus Cornelus RIETBERGEN, 31 jaar oud, timmerman, betonwerker, geboren op 31‑03‑1889 te Arnhem (GE) (gezindte: Rooms Kath.), overleden op 22‑07‑1951 te Amsterdam (NH) op 62-jarige leeftijd (persoonskaart in archief), zoon van Franciscus Everhardus RIETBERGEN, timmerman, en Johanna Hendrika NASZ.
Uit dit huwelijk:
1.
Johannes Fredricus Cornelis, geboren op 20‑11‑1921 te Bussum (NH).
Gehuwd met T. van STRAATEN.
2.
Maria (zie XIII.40).

XII.51
Marinus Cornelis Daniel VUIJK, kantoorbediende (1920), reiziger, technisch inkoper, geboren op 19‑04‑1891 te Amsterdam (NH), overleden na 1977. Komt voor in de militieregisters van Amsterdam. Persoonskaart in archief. Adressen daarop:
27-04-1921 Bussum.
01-05-1933 Huizerweg 184, Bussum.
07-01-1946 2e Helmerstraat 44-lll, Amsterdam.
17-05-1978 Jan Luijkenstraat 68hs.
22-06-1978 Herman Heijermansweg 1, Zandvoort.
Militieregister in archief. Lengte 1.76m, ingelijfd 09-03-1911 bij het 5e Regiment Infanterie.
Zoon van Hillebrand VUIJK (zie XI.35) en Antje KOLTHOF.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 08‑06‑1920 te Amsterdam met Cornelia BAKKER, 24 jaar oud, geboren op 30‑05‑1896 te Akersloot, overleden op 26‑01‑1940 te Bussum op 43-jarige leeftijd, dochter van Teunis BAKKER, timmerman, en Marijtje BAS.
Uit dit huwelijk:
1.
Corry, geboren op 04‑05‑1921 te Bussum, overleden op 09‑11‑2012 te Zandvoort op 91-jarige leeftijd.
2.
Maria, geboren op 03‑11‑1923 te Bussum, overleden op 06‑09‑2012 te Loosdrecht op 88-jarige leeftijd.

XII.53
Gijsbert VUIJK, mach.bankwerker, kantoorbediende, chauffeur, houder rijwielstalling, geboren op 26‑06‑1892 te Amsterdam (NH). Militieregister (in archief): lengte 1,644m, op 30 oktober 1911 "tot den dienstplicht aangewezen". Zoon van Hillebrand VUIJK (zie XI.35) en Antje KOLTHOF.
Gehuwd op 18‑07‑1818 te Amsterdam met Annigje MEIJER, geboren op 16‑10‑1893 te Vleuten (gezindte: Rooms Kath.), dochter van Jan MEIJER, seinhuiswachter, en Annigje van 't HOOFD.
Uit dit huwelijk:
1.
Hillebrand, geboren op 31‑12‑1918 te Amsterdam (NH), overleden op 19‑01‑1920 te Amsterdam (NH) op 1-jarige leeftijd.
2.
Hillebrand, automonteur in garage van zijn vader, geboren op 23‑12‑1920 te Zaandam, overleden nov.1981, begraven op 19‑11‑1981 te Amsterdam. Militieregister (in archief) 17 maart 1939 geschikt voor de dienstplicht. Lengte 1,73m, gewicht 65 kg.
3.
Annie, geboren op 11‑06‑1927 te Amsterdam.

XII.79
Johannes VUIJK, sigarenmaker, geboren op 29‑12‑1875 te Kralingen (gezindte: Ned.Herv.), overleden op 01‑06‑1919 te Rotterdam op 43-jarige leeftijd (gezinskaart in archief), zoon van Marinus VUIJK (zie XI.64) en Maria KONIJN.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 10‑10‑1900 te Rotterdam met Hendrina den OUTER, geboren circa 1879 te Kralingen, dochter van Cornelis den OUTER en Alida HEUS.
Uit dit huwelijk:
1.
Marinus Cornelis (zie XIII.46).
2.
Alida Maria, geboren op 20‑05‑1902 te Rotterdam (gezindte: Ned.Herv.).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 11‑04‑1923 te Rotterdam met Jan van SONSBEEK, geboren circa 1900, zoon van Izak van SONSBEEK en Wilhelmina Frederika Sophia SMIT.
3.
Maria Engelina, geboren op 10‑06‑1904 te Rotterdam (gezindte: Ned.Herv.).
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 07‑11‑1923 te Rotterdam met Hendrik Petrus Johannes van SONSBEEK, geboren circa 1902 te Rotterdam, zoon van Izak van SONSBEEK en Wilhelmina Frederika Sophia SMIT.
4.
Adriana Alida, geboren op 19‑09‑1906 te Rotterdam (gezindte: Ned.Herv.) (kopie in archief).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 20‑02‑1927 te Rotterdam met Willem Frederik de HAAS, 22 jaar oud, geboren op 22‑07‑1904 te Rotterdam, zoon van Jacobus Petrus de HAAS en Adriana Neeltje van SOMEREN.
5.
Hendrina Johanna, geboren op 28‑06‑1909 te Rotterdam (gezindte: Ned.Herv.).
6.
Francina Johanna, geboren op 22‑11‑1913 te Rotterdam (gezindte: Ned.Herv.).
7.
Johanna Francina, geboren op 22‑11‑1913 te Rotterdam (gezindte: Ned.Herv.).

XII.89
Frank VUIJK, papier snijder, drukker, typograaf, geboren op 24‑03‑1890 te Kralingen, overleden op 29‑05‑1980 te 's Gravenhage op 90-jarige leeftijd, verzorgde bij Drukkerij Trio (Nobelstraat 27, eerder gevestigd in de Juffr. Idastraat, Den Haag Centrum) o.a. drukwerk van de kunstenaars Dirk van Gelder en Thijs Mauve.
In het archief een dankbetuiging d.d. juni 1953, van Dirk van Gelder voor de zorg die hij had besteed aan de 14 etsen in het boek "Veere" van zijn hand. (Zie: https://www.zeelandinkleur.nl/veerse/zeeuwse-kunstenaars/dirk-van-gelder/)
(bron: email 3-7-2018 van de heer Jacques Schutter)
Zoon van Marinus VUIJK (zie XI.64) en Maria KONIJN.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 22‑03‑1916 te Rotterdam, trouwboekje in archief (bron: email 3-7-2018 van Jacques Schutter) met Theodora Wilhelmina Johanna HULSBUS, 25 jaar oud, geboren op 16‑10‑1890 om 14.00 uur te Rotterdam (kopie in archief). Overleden op 02‑06‑1971 te Rijswijk (Z-H) op 80-jarige leeftijd, dochter van Theodorus Antonius HULSBUS en Theodora Johanna GROENENDIJK.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria (zie XIII.58).
2.
Theodorus, geboren op 14‑02‑1921 te Rotterdam, overleden op 19‑04‑1927 te Rotterdam op 6-jarige leeftijd, aan difterie.

XII.105
Pieter VUIJK, tremmer, fabrieksarbeider, havenarbeider, opperman, geboren op 27‑12‑1886 te Kralingen (gezindte: Rooms Kath.) (gezinskaart in archief), zoon van Pieter VUIJK (zie XI.71) en Elisabeth de RIDDER, dienstbode.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 04‑07‑1917 te Rotterdam met Cornelia van de LOGT, geboren circa 1893 te Utrecht, dochter van Johannes van de LOGT en Hendrika VERNOOIJ.
Uit dit huwelijk:
1.
Elisabeth, geboren op 15‑08‑1917 te Rotterdam (gezindte: Rooms Kath.).
2.
Johannes Pieter, geboren op 05‑03‑1920 te Rotterdam (gezindte: Rooms Kath.).
3.
Hendrika Cornelia, geboren op 14‑03‑1921 te Rotterdam (gezindte: Rooms Kath.).
4.
Alida, geboren op 01‑10‑1924 te Rotterdam (gezindte: Rooms Kath.).
5.
Gerrit, geboren op 27‑04‑1926 te Rotterdam (gezindte: Rooms Kath.).
6.
Maria, geboren op 21‑03‑1928 te Rotterdam (gezindte: Rooms Kath.).
7.
Christina, geboren op 25‑02‑1930 te Rotterdam (gezindte: Rooms Kath.).
8.
Pieternella, geboren op 07‑10‑1932 te Rotterdam (gezindte: Rooms Kath.).

XII.114
Gerrit VUIJK, los werrkman, smid, geboren op 22‑04‑1891 te Kralingen (gezindte: Rooms Kath.) (2 gezinskaarten in archief), zoon van Pieter VUIJK (zie XI.71) en Elisabeth de RIDDER, dienstbode.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 17‑07‑1918 te Rotterdam met Elisabeth HARDEBOL, geboren circa 1892 te IJsselmonde, dochter van Abraham HARDEBOL en Cornelia LAGENDIJK.
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelia, geboren op 07‑08‑1917 te Rotterdam.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 29‑12‑1937 te Rotterdam met Nicolaas van DIEJEN, 19 jaar oud, geboren op 09‑09‑1918 te Rotterdam.
2.
Pieter, geboren op 09‑09‑1920 te Rotterdam.
3.
Gerrit, geboren op 03‑06‑1922 te Rotterdam.
4.
Elizabeth, geboren op 04‑04‑1925 te Rotterdam.
5.
Jacoba, geboren op 22‑08‑1927 te Rotterdam.

XII.118
Elisabeth (Bet) VUIJK, geboren op 04‑01‑1894 te Kralingen, overleden op 22‑09‑1918 te Rotterdam op 24-jarige leeftijd (gezinskaart in archief), dochter van Pieter VUIJK (zie XI.71) en Elisabeth de RIDDER, dienstbode.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 17‑02‑1915 te Rotterdam met Cornelis Antonie ERMSTRANG, geboren voor 1900.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan, geboren op 04‑05‑1515 te Rotterdam.
2.
Pieter, geboren op 13‑05‑1916 te Rotterdam.

XII.120
Maria VUIJK, geboren op 26‑02‑1896 te Rotterdam (gezindte: Rooms Kath.), overleden op 31‑12‑1976 te Rotterdam op 80-jarige leeftijd, gecremeerd op 05‑01‑1977 te Rotterdam (gezinskaart in archief), dochter van Pieter VUIJK (zie XI.71) en Elisabeth de RIDDER, dienstbode.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 10‑04‑1918 te Rotterdam met Jacob van den HAM, 19 jaar oud, betonwerker, pakhuisknecht, broodbezorger, geboren op 08‑05‑1898 te Rotterdam, overleden op 26‑01‑1970 te Rotterdam op 71-jarige leeftijd, zoon van Dirk van den HAM en Helena VERMEULEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Helena, geboren op 15‑10‑1919 te Rotterdam, overleden op 22‑12‑1991 te Rotterdam op 72-jarige leeftijd, gecremeerd op 27‑12‑1991 te Rotterdam.
2.
Pieter, geboren op 14‑12‑1920 te Rotterdam.

XII.126
Pieternella VUIJK, geboren op 04‑05‑1900 te Rotterdam (gezindte: geen) (gezinskaart in archief), dochter van Pieter VUIJK (zie XI.71) en Elisabeth de RIDDER, dienstbode.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 15‑02‑1922 te Rotterdam met Albert van der ZALM, 25 jaar oud, geboren op 03‑06‑1896 te Rotterdam (gezindte: geen), zoon van Gerrit van der ZALM en Cornelia Hendrika TIMMERS.
Uit dit huwelijk:
1.
Gerrit, geboren op 04‑07‑1922 te Rotterdam.

XII.127
Marinus VUIJK, macinist, machinebankwerker, geboren op 15‑07‑1902 te Rotterdam (gezinskaart in archief), zoon van Pieter VUIJK (zie XI.71) en Elisabeth de RIDDER, dienstbode.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 03‑11‑1930 te Sas van Gent (kopie in archief). Echtgenote is Celina Maria de WAGENAERE, 28 jaar oud, geboren op 25‑03‑1902 te Sas van Gent, dochter van Petrus Franciscu de WAGENAERE en Stephanie ROEGIERS.
Uit dit huwelijk:
1.
Celina Maria, geboren op 26‑03‑1932 te Rotterdam.

XII.131
Francisca VUIJK, geboren op 11‑10‑1905 te Rotterdam (gezindte: Ned.Herv.) (gezinskaart in archief), dochter van Pieter VUIJK (zie XI.71) en Elisabeth de RIDDER, dienstbode.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 17‑02‑1927 te Rotterdam met Arie van LEEUWEN, 22 jaar oud, onderwijzer, geboren op 08‑06‑1904 te Rotterdam (gezindte: Ned.Herv.), zoon van Hendrik van LEEUWEN en Cornelia Alida LAGERWAARD.
Uit dit huwelijk:
1.
Hendrik, geboren op 04‑04‑1929 te Rotterdam (gezindte: Ned.Herv.).
2.
Pieter, geboren op 14‑05‑1930 te Rotterdam (gezindte: Ned.Herv.).

XII.147
Christiaan David VUIJK, arbeider (1905), besteller, onderladingmeester bij de Ned.spoorw. Geboren op 05‑08‑1882 om 02.30 uur te 's-Gravenhage ((kopie in archief)), overleden op 24‑08‑1968 te Vlissingen op 86-jarige leeftijd, woonde aanvankelijk; J.v.Campenplein 44, 's-Gravenhage, zoon van Willem Cornelis Floris VUIJK (zie XI.91) en Maria johanna de BIE.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 02‑08‑1905 te 's-Gravenhage met Anna Cornelia HOGEWONING, 21 jaar oud, geboren op 01‑01‑1884 te 's-Gravenhage, overleden op 15‑01‑1928 te 's-Gravenhage op 44-jarige leeftijd, dochter van Willem HOGEWONING en Anna Cornelia van der STRAATEN.
Gehuwd (2) op 47-jarige leeftijd op 14‑05‑1930 te 's-Gravenhage (kopie in archief) met Hendrika (Riek) HOGEWONING, 40 jaar oud, geboren op 22‑09‑1889 te 's-Gravenhage, dochter van Willem HOGEWONING en Anna Cornelia van der STRAATEN. {Zij was eerder gehuwd op 20-jarige leeftijd op 23‑03‑1910 te 's-Gravenhage (kopie in archief), gescheiden na 17 jaar op 23‑01‑1928 te 's-Gravenhage van Hendricus Willem KINDT, geboren op 31‑08‑1886 te 's-Gravenhage. In 1924 uit het bevolkingsregister van 's-Gravenhage afgevoerd naar New York. Zijn kinderen werden opgevoed in het huis van de tweede echtgenoot van zijn vrouw.}
Uit het eerste huwelijk:
1.
Willem Cornelis Floris, verwarmingsmonteur, geboren op 20‑05‑1906 te 's-Gravenhage (gezinskaart in archief).
2.

XII.150
Willem Cornelis Floris VUIJK, spoorwegarbeider, huisschilder, geboren op 30‑05‑1890 te 's-Gravenhage, overleden op 29‑08‑1923 om 05.00 uur te 's-Gravenhage op 33-jarige leeftijd (kopie in archief) (2 gezinskaarten in archief) Bev.reg.'s-Gravenhage: 22-2-1908 uit 's-Gravenhage naar Enschede (Pelsstraat 25), 5-11-1908 terug uit Enschede, zoon van Willem Cornelis Floris VUIJK (zie XI.91) en Maria johanna de BIE.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 14‑12‑1910 te 's-Gravenhage (kopie in archief) met Arendje IMMERZEEL, 20 jaar oud, geboren op 01‑12‑1890 te 's-Gravenhage, dochter van Jacobus IMMERZEEL, vischhandelaar (1904), en Elsje SLUIJTER. {Zij is later gehuwd op 35-jarige leeftijd op 26‑05‑1926 te 's-Gravenhage met Gerrit GARRETSEN, 27 jaar oud, geboren op 14‑01‑1899 te Apeldoorn.}
Uit dit huwelijk:
1.
Jacobus, geboren op 16‑06‑1911 te 's-Gravenhage.
2.
Marius Johannes (zie XIII.86).
3.
Willem Cornelis Floris, geboren op 21‑03‑1915 te 's-Gravenhage.
4.
Arend (zie XIII.89).

XII.155
Christiaan David VUIJK, winkelbediende (1913), geboren op 07‑03‑1887 te 's-Gravenhage, zoon van Cornelis Floris VUIJK (zie XI.94) en Anna Maria PLOEG.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 30‑04‑1913 te 's-Gravenhage met Hendrika Gijsbertha ADEE, geboren 1886 te 's-Gravenhage. Volgens de gezinskaart te 's-Gravenhage op 20 november ingekomen van 's-Hertogenbosch. Dochter van Pieter ADEE en Catharina Elisabeth van WEELDE.
Uit dit huwelijk:
1.
Catharina Elisabeth, geboren op 14‑07‑1914 te 's-Gravenhage (gezindte: geen) (gezinskaart in archief).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 02‑09‑1938 te 's-Gravenhage met Jan van der GRAAF, 26 jaar oud, kant.bediende (1937), correspent grooth. ijzer en staal (1938), geboren op 20‑10‑1911 te Rotterdam (gezindte: geen).

XII.161
Cornelis Floris VUIJK, chauffeur (1918), geboren op 10‑08‑1895 om 05.00 uur te 's-Gravenhage (kopie in archief) (gezinskaart in archief), zoon van Cornelis Floris VUIJK (zie XI.94) en Anna Maria PLOEG.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 31‑07‑1918 te 's-Gravenhage (kopie in archief). Voor toestemming van de vader van de bruid is de tussenkomst van de kantonrechter ingeroepen. Echtgenote is Anna Maria Cornelia FORTUIN, 22 jaar oud, dienstbode (1918), geboren op 08‑03‑1896 te Rotterdam, dochter van Jan FORTUIN, koopman in eieren (1918), en Cornelia STUIFBERGEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelis Floris (zie XIII.93).
2.
Christiaan David (zie XIII.95).
3.
Cornelia Anna Maria (zie XIII.98).

XII.165
Wilhelmina Johanna VUIJK, kostuumnaaister, geboren op 06‑09‑1899 om 05.00 uur te 's-Gravenhage (kopie in archief). (gezindte: geen), dochter van Cornelis Floris VUIJK (zie XI.94) en Anna Maria PLOEG.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 16‑05‑1923 te 's-Gravenhage (kopie in archief) met Karel van BOOMA, 24 jaar oud, electromonteur, geboren op 07‑05‑1899 te Leiden (gezindte: geen), zoon van Karel van BOOMA, garagechef, en Wilhelmina Jacoba REITSMA.
Uit dit huwelijk:
1.
Anna Maria, geboren op 16‑02‑1924 te 's-Gravenhage (gezindte: geen).
2.
Karel Johannes Frans, geboren op 19‑01‑1928 te 's-Gravenhage (gezindte: geen).

XII.167
Wilhelmus Theodorus VUIJK, ambtenaar bij de Prov. Grieffie, geboren op 08‑09‑1908 te 's-Gravenhage (gezindte: geen) (gezinskaart in archief), zoon van Cornelis Floris VUIJK (zie XI.94) en Anna Maria PLOEG.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 17‑04‑1936 te 's-Gravenhage met Hermina Maria Elisabeth van LONKHUIJZEN, 28 jaar oud, geboren op 23‑01‑1908 te 's-Gravenhage (gezindte: geen), dochter van Andries van LONKHUIJZEN, militair, en Maria Johanna Hendrina PRINS.
Uit dit huwelijk:
1.
Robert Andries Johan, geboren op 17‑05‑1938 te 's-Gravenhage (gezindte: geen).

XII.169
Wilhelmus Theodorus Christiaan PLOEG, fitter Gem.Gasfabriek, werkman Generale Staf, geboren op 06‑11‑1892 te Enschede, overleden op 11‑05‑1962 te 's-Gravenhage op 69-jarige leeftijd (persoonskaart in archief), zoon van Wilhelmus Theodorus Christiaan PLOEG, hoofdgasfitter bij G.E.B., en Catharina VUIJK (zie XI.97).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 13‑11‑1918 te 's-Gravenhage met Geertruida MAST, 26 jaar oud, geboren op 14‑09‑1892 te Zutphen, overleden op 09‑06‑1969 te 's-Gravenhage op 76-jarige leeftijd, begraven te Nieuw Eykenduynen. In archief o.a. paspoort, spaarbankboekje en gezinskaart.
Dochter van Hendrik MAST, schrijnwerker, en Wilhelmina Geertruida van DONGEREN.
Uit dit huwelijk:
1.
Wilhelmus Theodorus Christiaan, vertegenwoordiger, Kantoorbed. Geboren op 14‑09‑1919 te 's-Gravenhage, gedoopt (Ned.Herv.) op 05‑10‑1919 te 's-Gravenhage, overleden op 25‑09‑1984 te 's-Gravenhage op 65-jarige leeftijd, begraven op 29‑09‑1984 te Nieuw Eykenduynen.
2.
Wilhelmina Geertruida (Mien), steno-typiste, Secretaresse, geboren op 02‑10‑1921 te 's-Gravenhage, overleden op 09‑01‑1991 te Leidschendam op 69-jarige leeftijd, begraven op 14‑01‑1991 te Nieuw Eykenduynen. Aanvankelijk was haar roepnaam Truus.

XII.179
Catharinus PLOEG, klerk (1916), fondsbode (1931) hoofd inspecteur verz. bank, geboren op 14‑04‑1901 te Enschede, overleden op 04‑07‑1947 te Dordrecht op 46-jarige leeftijd, overlijdensadvertentie in archief, begraven op 08‑07‑1947 te Algemene Begr.plaats Essenhof, Dordrecht (foto zerk in archief). Hoofdinspecteur voor de Zuid-Hollandse eilanden, Schouwen-Duiveland en Sint Philipsland van de Nationale Levensverzekeringsmaatschappij. (persoonskaart in archief), zoon van Wilhelmus Theodorus Christiaan PLOEG, hoofdgasfitter bij G.E.B., en Catharina VUIJK (zie XI.97).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 23‑04‑1925 te Dirksland (kopie in archief) met Maartje Maria VOOGT, 23 jaar oud, geboren op 12‑10‑1901 te Fijnaart en Heiningen, dochter van Adrianus VOOGT en Cornelia LOUWEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Adrianus (zie XIII.104).
2.
Marta Marijke (zie XIII.107).
3.
Margit, geboren op 26‑01‑1938 te Dordrecht (geboorteadvertentie in archief).

XII.181
Christiaan PLOEG, wijnhandelaar/distilateur, kantoorbediende, adm.medewerker, geboren op 12‑06‑1903 om 07.00 uur te 's-Gravenhage (kopie in archief), overleden op 06‑03‑1975 te Tubbergen op 71-jarige leeftijd (persoonskaart in archief), zoon van Wilhelmus Theodorus Christiaan PLOEG, hoofdgasfitter bij G.E.B., en Catharina VUIJK (zie XI.97).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 12‑06‑1929 te 's-Gravenhage (kopie in archief) met Johanna Alida Maria CORNELISSEN, 23 jaar oud, geboren op 24‑04‑1906 te 's-Gravenhage, dochter van Petrus Franciscus CORNELISSEN, vleeshouwer (1897), wijnhandelaar, en Geertruida Theodora van BAALEN, strijkster.
Uit dit huwelijk:
2.
Johannes Marie Louis Therese (Hans), geboren op 08‑09‑1937 te 's-Gravenhage, in het R.K. Ziekenhuis Westeinde. (geboorteadvertentie in archief).

XII.186
Catharina PLOEG, kantoorbediende (1931), geboren op 10‑09‑1908 te Lonneker, overleden op 08‑05‑1971 te 's-Gravenhage op 62-jarige leeftijd, begraven op 11‑05‑1971 te Nieuw Eykenduynen, 's-Gravenhage. Belijdenis Ned.Herv.Kerk Den Haag, 27-3-1942.
Ondanks geruchten en kwaadsprekerij heeft zij in de Tweede Wereldoorlog niet met de vijand gecollaboreerd. Zij is niet in aanraking geweest met de Dienst Bijzondere Rechtspleging. Zowel in het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging alsmede in het archief van de Stichting Politieke Delinquenten komt haar naam niet voor.(bron: brief ARA d.d.06-06-2001)
In 1949 de ouderlijke macht ontzegt.(persoonskaart in archief).
Dochter van Wilhelmus Theodorus Christiaan PLOEG, hoofdgasfitter bij G.E.B., en Catharina VUIJK (zie XI.97).
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 09‑12‑1931 te 's-Gravenhage (kopie in archief), gescheiden na 6 jaar op 24‑12‑1937 te 's-Gravenhage van Johannes Jacobus GROENEVELD, kleermaker, bontwerker, geboren op 15‑10‑1907 te 's-Gravenhage, overleden op 24‑08‑1980 te Valkenburg-H (L) op 72-jarige leeftijd. Op persoonskaart: nationaliteit Ned. art. 1a wet 92, zoon van Johannes Jacobus GROENEVELD, huisschilder, en Helena Maria Lettes MEULMAN. {Hij is later gehuwd op 30-jarige leeftijd op 18‑05‑1938 te 's-Gravenhage, gescheiden na 7 jaar op 30‑11‑1945 te 's-Gravenhage van Wilhelmina LIGTVOET, geboren op 08‑02‑1909 te 's-Gravenhage. Hij is later gehuwd op 38-jarige leeftijd op 30‑01‑1946 te 's-Gravenhage met Alida BAAIJ, 33 jaar oud, geboren op 20‑09‑1912 te 's-Gravenhage, overleden op 04‑06‑1975 te 's-Gravenhage op 62-jarige leeftijd.}
Ondertrouwd (2) op 26‑11‑1938 te 's-Gravenhage, verloofd op 22 maart 1938. (kopie in archief), gehuwd op 30-jarige leeftijd op 07‑12‑1938 te 's-Gravenhage met Jan Jacob (Jaap) UITTIEN, 26 jaar oud, bouwkundige, (1936) aannemer van timmerwerken (1939), geboren op 01‑08‑1912 om 07.00 uur te Loppersum (kopie in archief), overleden op 01‑04‑1941 te St.Idesbald (Belgie) op 28-jarige leeftijd. Was voor 3 maanden als timmerman werkzaam voor de N.V. Bouw en Handelmij "De Bever" uit Amsterdam in (Fort-?)Mardijck (Noord Frankrijk). Tijdens zijn werk, aan de bouw van onderkomens voor militairen, getroffen door een kogel uit boordgeschut van een overkomend vliegtuig. Overleden in het marinelazeret St. Idesbald (Gemeente Koksijde (Belgie). Als enig bewijs daarvan is er een vodje papier van 15 bij 20 cm met daarop de volgende tekst:
"Bescheinigung. Am 1.4.1941 verstarb hier im Marinelazarett St.Idesbald der Atbeiter Jean Uittien (hollander) geb. am 1.8.1912 zu Loppersum (Prov. Groningen) von der Bau-Firma De Bever, an der Folgen eines Bachdurchschusses. St. Idesbald, den 28. August 1941. (getekend Dr. Fokker(?).Zie http:\\www\uittien\00348.pdf
, begraven op 04‑04‑1941 te Duinkerken (Frankrijk) (persoonskaart in archief), zoon van Christiaan UITTIEN, boerenknecht (1884), koopmansbediende (1894), kruidenier (tot 1926), en Aaltje NANNINGA, naaister (1894).
Samenwonend (3) circa 1944, gescheiden circa 1960 van Maarten van GELDER.
Gehuwd (4) op 55-jarige leeftijd op 14‑11‑1963 te Alphen aan de Rijn met Petrus Johannes van SLINGERLAND, 53 jaar oud, fabrieksarbeider, geboren op 09‑04‑1910 te Zoeterwoude, zoon van Adolf van SLINGERLAND en Lourentina Cecilla van HOLSTEIJN.
Uit het tweede huwelijk:
1.
Cornelia Johanna (zie XIII.113).
2.
Karel Christiaan (zie XIII.115).

XII.192
Angenita Elisabeth Adriana VUIJK, diensbode, geboren op 26‑09‑1895 om 04.30 uur te 's-Gravenhage (kopie in archief) (gezindte: Ned.Herv.) (3 gezinskaarten in archief), dochter van Jacobus VUIJK (zie XI.101) en Helena Maria Catharina van TEECKELENBURGH.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 26‑09‑1917 te 's-Gravenhage (kopie in archief), gescheiden na 5 jaar op 19‑06‑1923 te 's-Gravenhage van Johannes Cornelis Hendricus DUIVEMAN, broodbakker, geboren op 28‑04‑1896 te 's-Gravenhage, zoon van Johannes DUIVEMAN, schoenmaker, en Gerardina Henrica GROENESTEIN.
Gehuwd (2) op 29-jarige leeftijd op 09‑09‑1925 te 's-Gravenhage (kopie in archief) met Geerlig de GRAAF, 28 jaar oud, meubelmaker, geboren op 03‑06‑1897 te Haarlemmermeer (gezindte: Ned.Herv.), zoon van Hendrik de GRAAF en Adriaantje KARMAN.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Johannes, operazanger, geboren op 01‑02‑1919 te 's-Gravenhage.
Uit het tweede huwelijk:
2.
Jacobus, geboren op 03‑11‑1926 te 's-Gravenhage.

XII.197
Christina Davina VUIJK, geboren op 23‑04‑1899 om 23.00 uur te 's-Gravenhage (kopie in archief), dochter van Jacobus VUIJK (zie XI.101) en Helena Maria Catharina van TEECKELENBURGH.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 26‑06‑1918 te 's-Gravenhage (kopie in archief) met Christiaan Paulus NEIJZEN, goudsmid, geboren circa 1897 te 's-Gravenhage, zoon van Christiaan NEIJZEN, gemeentewerkman, en Paulina Augusta BOUTEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Christiaan, geboren op 16‑10‑1918 te 's-Gravenhage.
2.