latest update 2021-04-05
Op 4 mei 2021 bijgewerkt

Deze stamboom is uitsluitend bedoeld ter bevordering van de onderlinge communicatie tussen de samensteller en de lezer. Onder geen beding mogen deze gegevens worden gebruikt met het oogmerk geldelijk profijt te verkrijgen. Publicatie van gegevens, waarbij gebruik wordt gemaakt van gegevens uit deze stamboom, dient te geschieden met volledige bronvermelding. Samensteller: Karel Chr. Uittien, J.P. Heyelaan 58, 3842 CL Harderwijk(NL), www.uittien.nl.

voor uitgebreide informatie oven het familiewapen, zie https://www.wazamar.org/

Aanzet tot een genealogie VUIJK, VUYK, VUYCK, VUIK en Fuik, omgeving Rotterdam/Kralingen.

Generatie I
 
I
Claes VUIJK, geboren te Kralingen circa 1490, overleden te Kralingen circa 1550.
Kind:

Generatie II
 
II
Claes Claesz de oude VUIJK, schepen Kralingen tot 1612, geboren te Kralingen circa 1545, overleden te Hillegersberg op 20‑04‑1613 (bron: E-mail Mike Vuyk, sept."97), zoon van Claes VUIJK (zie I).
Gehuwd voor de kerk voor 1613 met Margriete DIRCX. {Zij is later gehuwd voor de kerk na 1613 met Cornelis Cornelisz BURGER, geboren voor 1593.}
Uit dit huwelijk:
1.
Jan Claesz, Schepen van Kralingen tot 1612, geboren circa 1570, overleden te Hillegersberg op 20‑04‑1613.
Gehuwd voor de kerk na 1590 met Geertgen Arië`s.
2.
3.
Gerrit Claesz (zie IIIb).
4.
Adriaan Cleasz, geboren voor 1614, overleden circa 1670, bron:e-mail Paul Vuijk 2-12-2007.
5.
Cornelis Claesz, geboren voor 1614.
Gehuwd met Leentge Jansdr.
6.
Marritgen Claesdr, geboren voor 1614.
Gehuwd met Jan Jansz.
7.
Trijntgen Cleasdr, geboren voor 1614.
Gehuwd met Philips Allertsz.
8.
Jan Claesz, geboren voor 1614.

Generatie III
 
IIIa
Claes Claesz de jonge VUIJK, schepen Kralingen 1618-1629, geboren te Kralingen circa 1588, overleden te Kralingen 1641, bron: klapper inv.32 Kralingen. Op verzoek van Cornelis Janssen Nachtegael te Cralingen verklaren Schiltmans Jacobsz, 50 jr out schepen van Schielant , Pieter Leendertsz, 52 jr en Daniël Adryaensz, 44 jr allen wonende te Cralingen dat zij op verzoek van Daniël Gerritsen van Wourden steenhouwer aanwezig zijn geweest bij de secretaris van Crarlingen om landerijen te taxeren ingevolge een proces van Van Wourden tegen Pietertgen Leendersdr weduwe van Jan Cornelisz Nachtegael en haar zoon Cornelis Janssen Nachtegael. De taxatie kon niet doorgaan omdat Claes Claessen Fuyck die ook gevraagd was aanwezig te zijn, niet kwam opdagen. (bron: ONA GA Rotterdam inv.92 verklaring d.d.16-5-1621), zoon van Claes Claesz de oude VUIJK (zie II) en Margriete DIRCX.
Gehuwd voor de kerk voor 1610 met onbekend.
Uit dit huwelijk:
2.
Annetge, geboren circa 1610, overleden na 1641.
Gehuwd voor de kerk op 18‑02‑1631 met Leendert Pietersz de LANGE, bron: e-mail Paul Vuijk 2-12-2007.
3.
Trijntgen Claes, geboren voor 1650.
Gehuwd met Jan Cornelis van NIEUWERKERCK.

IIIb
Gerrit Claesz VUIJK, geboren circa 1613, overleden te Hillegersberg voor 1666. Gerrit Claesz Vuijck en zijn vrouw Adriaentje Pietersdr, die in Ommoorden onder Hillegersberch wonen en waarvan Adriaentje ziek is, benoemen elkaar tot erfgenaam. De langstlevende moet de kinderen elk 150 gulden geven. (bron: ONA R'dam, inv.260, akte 87 dd 21-2-1636), zoon van Claes Claesz de oude VUIJK (zie II) en Margriete DIRCX.
Gehuwd voor de kerk voor 1660 met Adriaentje Pietersdr CLEIJ, overleden na 1636. Ariaentge Pieters, weduwe van Gerrit Claessen Fuyck wonend in Ommoorden in Hillegersberch, benoemt tot haar erfgenamen haar 4 kinderen Claes Gerritsen Fuyck, Diewertge Gerrits Vuyck, Neeltge en Maertge Gerrits. (bron: ONA R'dam, inv.229, akte 89 dd 7-4-1666).
Uit dit huwelijk:
1.
Claes Gerritsz, geboren te Ommoord (Hillegerdberg) voor 1660.
2.
Diewertge Gerritsz, geboren te Ommoord (Hillegersberg) voor 1661.
3.
Neeltge Gerritsz, geboren te Ommoord (Hillegersberg) voor 1662.
Gehuwd voor de kerk te Kralingen ? Echtgenoot is Maarten Jansz VISCH, geboren voor 1670, overleden voor 1681.
4.
Maertge Gerritsz, geboren te Ommoord (Hillegersberg) voor 1664.

Generatie IV
 
IV
Vranck Claesz VUIJK (Vuyck), geboren voor 1609, overleden circa 1641. Oud Notarieel archief Rotterdam:
inv.142, akte 32 d.d. 29-6-1634, blz.58, attestatie of verklaring:
Matijs Claesz, dienaer van justitie in Schielant, 60 jaar, verklaart op verzoek van de dijckgraeff Harman van Wielyck dat hij deposant met harman in Cralingen is geweest. Tijdens een verhoor heeft Aryen Louwen, wonende aldaer bij zijn moeder, bekend dat hij door zijn broer Cors Louwen is geslagen, en met een vork is achtervolgd. Aryen is ontzet door Francq Claesz, zoon can Claes Vuyck. Daarna heeft hij alle ruiten van zijn moeders huis ingeslagen.
inv.142, akte 38 d.d.14-7-1634, blz.67, attestatie of verklaring:
Door Willem Lieseling, 64 jaar, en Matthijs Claesz, 60 jaar, dienaars van justitie in Schielant, wordt een verklaring afgelegd op verzoek van Harman van Wyelijck, bailliu en dijckgraeff van Schielant. Zij hebben van Frank Claesz Vuyck, wonende in het ambacht Cralingen, gehoord dat Aryen Louwen, wonende te Cralingen, door zijn broer Cornelis Louwen achtervolgd werd met een vork. Met het turfschip van voornoemde Franck wist Cornelis te ontkomen naar het land van Cornelis Eeuwotsz. NB: Lieseling tekent als Willem Lysle.
Zoon van Claes Claesz de jonge VUIJK (zie IIIa) en onbekend.
Gehuwd voor de kerk te Hillgersberg vóór 1630 met Maertge POUWELSDR, geboren circa 1610, overleden na 1648, dochter van Pouwel ARIENS en Maritgen GERRITSDR. {Zij is later gehuwd voor de kerk te Hillegersberg op 16‑02‑1648 met Cornelis Janszn VERMEULEN, jongeman van Hillegersberg (1637).}
Uit dit huwelijk:
1.
Leendert Vrancensz, geboren circa 1626.
2.
3.
Maertgen Vrancken, geboren te Kralingen 1632.
Gehuwd voor de kerk te Kralingen op 30‑05‑1660 (Ned.Herv.) met Pieter Cornelisz VERSTOLCK.
4.
Barbertgen Vrancken, gedoopt te Kralingen 1634, begraven te Hilligersberg op 27‑05‑1707.
Gehuwd met Dirck Simonsz GENEUGHLIJCK.
5.
Neeltgen Vrancken, gedoopt te Kralingen 1637, overleden 1708, 71 jaar.
Gehuwd met Gerrit Abramsz van OOSTEN, overleden 1702.
6.
Diewertgen Vrancken, geboren 1639, overleden na 1662.
Gehuwd voor de kerk te Hillegersberg op 01‑01‑1662 (Ned.Herv.) met Leendert Pietersz KERCKHOF, geboren voor 1642.

Generatie V
 
V
Claes Vranckensz VUIJK, bouwman (7-4-1660), geboren te Hilligersberg circa 1630, overleden te Hillegersberg op 01‑01‑1722. Repertorium op de lenen van Honingen 27-3-1672: Cornelis Adriaanszn van Outshoorn, bij dode van zijn broer Adriaan en draagt het leen over aan Claes Franke Fuyk. transportakte 696: Hillegersberg: koopt 2 hont 50 roe land in Wollefoppen van Lenert Corn. Croon
Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.319, akte 214/278, d.d.20-5-1662: Claes Francken Vuijck, wonend op de Wollefoppen te Hillegontsberch bekent schuldig te zijn aan Leendert Pietersz Robbe, wonend te Craelingen. Pieter Leendertsz Kerckhoff (zijn schoonvader) wonend te Omoorden, en Cornelis Jansz Vermeulen, wonend aan der Bregge, beide onder de Ambachte van Hillegontsberch, stellen zich borg.
Zoon van Vranck Claesz VUIJK (Vuyck) (zie IV) en Maertge POUWELSDR.
Gehuwd te Hillegersberg voor 1660 met Neeltje Pieters KERCKHOF, geboren circa 1638. Repertorium op de lenen van Honingen 25-7-1719: Neeltje Pieters Kerckhoff, bij dode van haar man Claes Francke Fuyk en draagt het leen over aan Cornelis Stolk. Begraven te Hillegersberg op 05‑12‑1720, in de kerk begraven, kleed van 36 stuivers, classis f. 6.6.-, dochter van Pieter Leenderts KERCKHOF en Maartje CORNELIS.
Uit dit huwelijk:
1.
Claes Vranckensz (zie VIa).
2.
Vranck, geboren voor 1660.
3.
Maritgen, gedoopt te Hillegersberg op 07‑03‑1660, overleden 1664, 4 jaar oud.
4.
Jannetge (zie VIb).
5.
Marijtje, geboren 1665, gedoopt te Hillegersberg op 15‑02‑1665.
Ondertrouwd te Hillegersberg op 04‑02‑1684, gehuwd voor de kerk te Hillegersberg op 04‑02‑1684 met Pieter Isbrantsz BOS, geboren voor 1664.
7.
Neeltje, gedoopt (Ned.Herv.) te Hillegersberg op 15‑05‑1669.
Ondertrouwd te Hillegersberg op 17‑02‑1696, e-mail Paul Vuijk 2-12-2007 en Digitale Stamboom Gemeente-archief Rotterdam, gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd te Hillegersberg op 18‑02‑1696 (Ned.Herv.), e-mail Paul Vuijk 2-12-2007 en Digitale Stamboom Gemeente-archief Rotterdam met Huijgh Pietersz SCHOONDER, geboren voor 1676, hij, jongeman, Nieuerkerck en zij: jongedochter, Hillegersberg.
8.
Pieter Claasz (zie VId).
9.
Cornelis Claesz, geboren te Hillegersberg op 10‑06‑1674.
Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd te Rotterdam op 03‑10‑1702 met Maria VERBURG.

Generatie VI
 
VIa
Claes Vranckensz VUIJK, jongeman van Hillegersberg, geboren voor 1640, zoon van Claes Vranckensz VUIJK (zie V) en Neeltje Pieters KERCKHOF.
Gehuwd voor de kerk te Hillegersberg op 02‑01‑1661 (Ned.Herv.) met Neeltje Dirckx, jongedochter van Cralingen, geboren voor 1640.
Uit dit huwelijk:

VIb
Jannetge VUIJK, gedoopt te Hillegersberg op 27‑11‑1661, overleden te Hillegersberg op 11‑04‑1737 op 75-jarige leeftijd, dochter van Claes Vranckensz VUIJK (zie V) en Neeltje Pieters KERCKHOF.
Ondertrouwd te Hillegersberg op 26‑01‑1691, gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd te Hillegersberg op 28‑02‑1691 (Ned.Herv.) met Simon Pietersz HOLLANDER, geboren te Nieuwerkerk aan den IJssel 1661, overleden te Hillegersberg op 11‑04‑1737. De "digitale stamboom" van het gemeenterchief Rotterdam vermeldt onder huwelijken Hillegersberg: ondertrouw 26-1-1691 en trouw 18-2-1691: bruigegom Simon Pietersz Hollander, jongeman, Nieuerkerck, bruid Jannetje Claes, jongedochter, wonend aen de Rijkska.
Uit dit huwelijk:
1.
Pieter Simons, gedoopt (Ned.Herv.) te Hillegersberg op 29‑09‑1702 (getuige(n): Maertie Vuijk), overleden te Hillegersberg op 29‑05‑1724 op 21-jarige leeftijd.

VIc
Maartje Claesdr VUIJK (Fuijck, Vuyck), gedoopt (Ned.Herv.) te Hillegersberg op 27‑02‑1667, begraven te Hillegersberg op 21‑02‑1742 op 74-jarige leeftijd, dochter van Claes Vranckensz VUIJK (zie V) en Neeltje Pieters KERCKHOF.
Ondertrouwd te Hillegersberg op 23‑04‑1694, gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd te Rotterdam op 11‑05‑1694 (Ned.Herv.) met Ary Willemszn Peije HOOGERWAARD, 25 jaar oud, gedoopt te Hillegersberg op 13‑05‑1668, overleden te Hillegersberg op 29‑01‑1723 op 54-jarige leeftijd, zoon van Willem Peije HOOGERWAARD, arbeider, en Maertie GERRITS, jonge dochter van Kralingen.
Uit dit huwelijk:
1.
Ariaentie, gedoopt (Ned.Herv.) te Hilligersberg op 11‑07‑1694 (getuige(n): Maertie Gerrits).
2.
Neeltie, gedoopt (Ned.Herv.) te Hilligersberg op 26‑02‑1696 (getuige(n): Jannetje Claes Fuijck).
3.
Willemtje, gedoopt (Ned.Herv.) te Kralingen op 01‑01‑1698.
4.
Maria Ariëns, gedoopt te Hillegersberg aug. 1699, overleden te Kralingen dec. 1768.
5.
Klaasie, gedoopt (Ned.Herv.) te Hilligersberg op 17‑04‑1702 (getuige(n): Maria Claas Fuijk).
6.
Grietje (zie VIId).

VId
Pieter Claasz VUIJK, gedoopt (Ned.Herv.) te Hillegersberg op 24‑11‑1669, begraven te Kralingen (ZH) op 23‑06‑1745 op 75-jarige leeftijd, zoon van Claes Vranckensz VUIJK (zie V) en Neeltje Pieters KERCKHOF.
Ondertrouwd (1) te Hillegersberg op 06‑01‑1696, gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd te Hillegersberg op 25‑02‑1696 (Ned.Herv.) met Sara (Saartje) Reijniers (Reugersd) HELDEROP, 27 jaar oud, gedoopt (Ned.Herv.) te Ouderkerk a/d IJssel op 06‑05‑1668, begraven te Hillegersberg op 18‑02‑1708 op 39-jarige leeftijd, aanvullingen ouders en kinderen, door Paul Vuijk per e-mail d.d.28-1-2008, dochter van Reijnier (Rengert) Pieterszn en Maritje Cornelisdr.
Gehuwd voor de kerk (2) op 39-jarige leeftijd te Hillegersberg op 20‑01‑1709 (Ned.Herv.) met Jannetje Louwerens BRIEL, 32 jaar oud, gedoopt (Ned.Herv.) te Moordrecht op 06‑05‑1676, begraven te Kralingen op 04‑03‑1763 op 86-jarige leeftijd, dochter van Lourens Corneliszn BRIEL en Leentje JANS.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Klaas Pietersz (zie VIIe).
2.
Claesje, geboren te Kralingen op 08‑12‑1697, gedoopt (Ned.Herv.) te Kralingen op 17‑12‑1697 (getuige(n): Cornelis Claas Vuyck en Marytje Vuyck).
3.
Pieter Pieters (zie VIIf).
4.
Marijtje Pietersdr, gedoopt (Ned.Herv.) te Bergschenhoek op 06‑08‑1702 (getuige(n): Reugert Pietersdr en Marijtje Cornelis).
5.
Rengert Pietersz, gedoopt (Ned.Herv.) te Bergschenhoek op 06‑08‑1702 (getuige(n): Rengert Pieterse en Marijtje Cornelisse), begraven te Bergschenhoek op 19‑08‑1702, 13 dagen oud.
6.
Neeltje Pietersdr, gedoopt (Ned.Herv.) te Bergschenhoek op 11‑08‑1703 (getuige(n): Cornelis Claasz Vuijk en Jannetje Claasdr Vuijk), begraven te Bergschenhoek op 25‑10‑1711 op 8-jarige leeftijd.
7.
Geertie, geboren 1705, gedoopt (Ned.Herv.) te Hillegersberg op 08‑02‑1705 (getuige(n): Pieter en Leentie Heindrix), begraven te Hillegersberg op 08‑04‑1706.
Uit het tweede huwelijk:
8.
Sara Pietersdr (zie VIIg).
9.
Louweris Pieterszn (zie VIIh).
10.
Cornelis Pieterszn, geboren 1715, gedoopt (Ned.Herv.) te Hillegersberg op 16‑06‑1715 (getuige(n): Maarte Louwe Briel), overleden voor 1718? ook Kornelis.
11.
Arij Pieterszn, gedoopt (Ned.Herv.) te Hillegersberg op 05‑02‑1719 (getuige(n): Louwersse Briel), overleden voor 1722?

Generatie VII
 
VIIa
Jannetje Claes VUIJK (Fuijck), gedoopt te Hillegersberg op 27‑11‑1661, dochter van Claes Vranckensz VUIJK (zie VIa) en Neeltje Dirckx, jongedochter van Cralingen.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 26‑02‑1691 met Simon Pietersz HOLLAND (Hollander).
Uit dit huwelijk:
1.
Claes, gedoopt (Ned.Herv.) te Hilligersberg op 07‑05‑1692 (getuige(n): Pieter IJsbrantsz en Maria Claes).
2.
Pieter, gedoopt (Ned.Herv.) te Hilligersberg op 29‑09‑1702 (getuige(n): Maertie Vuijk).

VIIb
Cornelis Claasse VUIJK, jongeman van Hillegontsberg, geboren te Hilligersberg circa 1663, 1719: wonen de aan de Vismart, zoon van Claes Vranckensz VUIJK (zie VIa) en Neeltje Dirckx, jongedochter van Cralingen.
Ondertrouwd (1) te Rotterdam op 17‑09‑1702, gehuwd voor de kerk te Rotterdam op 03‑10‑1702 (Ned.Herv.) met Maria Leenderts VERBURG (Verbrugge), weduwe van Hillegontsberg, geboren vóór 1685, overleden vóór 1719.
Ondertrouwd (2) te Rotterdam op 04‑06‑1719, gehuwd voor de kerk te Rotterdam op 20‑06‑1719 (Ned.Herv.) met Christina van AARZEN, weduwe van Lambert van Bremen, geboren voor 1697.
Uit het eerste huwelijk:

VIIc
Arij Claesen VUIJK (de Vuijck, Fuyck), jongeman van Bergssenhoeck. Wonende (1693) Koolsesingel R'dam, gedoopt te Bergschenhoek vóór 1670, begraven te Rotterdam op 10‑05‑1720, zoon van Claes Vranckensz VUIJK (zie VIa) en Neeltje Dirckx, jongedochter van Cralingen.
Ondertrouwd te Rotterdam op 01‑02‑1693, gehuwd voor de kerk te Rotterdam op 17‑02‑1693 (Ned.Herv.) met Maertje Claessen, jongedochter van Rotterdam, wonende Koolsesingel, geboren voor 1673, mogelijk dochter van Claes Leendersen Wijs en N.N., Ned.Herv. gedoopt 17-7-1672 te Bleiswijk.
Uit dit huwelijk:
2.
Klaas Ariens (de) (zie VIIIc).
3.
Geertruij (de Vuijk) (zie VIIId).
4.
Johannis (Vuijck), geboren 1700, gedoopt (Ned.Herv.) te Rotterdam op 02‑07‑1700 (getuige(n): Cornelis brouwer en Marijtie Claes).
5.
Maria, geboren 1701, gedoopt (Ned.Herv.) te Rotterdam op 04‑09‑1701.
6.
Johannis, geboren 1703, gedoopt (Ned.Herv.) te Rotterdam op 07‑10‑1703 (getuige(n): Frans Vuijck en Marijtie Claas).
7.
Marijtie (Vuijck), geboren 1707, gedoopt (Ned.Herv.) te Rotterdam op 27‑02‑1707 (getuige(n): Pietertie Diriks).

VIId
Grietje HOOGERWAARD, gedoopt (Ned.Herv.) te Kralingen op 14‑11‑1706 (getuige(n): Jannetje Cornelis Knuyd (Vuijk?)), dochter van Ary Willemszn Peije HOOGERWAARD en Maartje Claesdr VUIJK (Fuijck, Vuyck) (zie VIc).
Ondertrouwd te Hillegersberg op 20‑08‑1727, gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd te Capelle a/d IJssel op 14‑09‑1727 met Jan Ariens KRIJGSMAN, 23 jaar oud, gedoopt te Zevenhuizen (Z-H) op 30‑03‑1704, overleden te Capelle a/d IJssel op 23‑05‑1772 op 68-jarige leeftijd, zoon van Arij Pieters KRIJGSMAN en Diewertje Ariens ROOSTER, krijgen 10 kinderen.
Uit dit huwelijk:
1.
Diewertje (zie VIIIe).

VIIe
Klaas Pietersz VUIJK, geboren te Bergschenhoek op 08‑08‑1696, gedoopt (Ned.Herv.) te Bergschenhoek op 12‑08‑1696, overleden te Kralingen op 26‑12‑1783 op 87-jarige leeftijd, begraven te Kralingen op 02‑01‑1784, zoon van Pieter Claasz VUIJK (zie VId) en Sara (Saartje) Reijniers (Reugersd) HELDEROP.
Gehuwd voor de kerk op 42-jarige leeftijd te Kralingen op 08‑02‑1739 (Ned.Herv.) met Maria (Marytje) Peije HOOGERWAART, 25 jaar oud, gedoopt (Ned.Herv.) te Kralingen op 17‑09‑1713 (getuige(n): Marietje Hoogerwaard), begraven te Kralingen op 20‑09‑1785 op 72-jarige leeftijd, dochter van Peijen Ariens HOOGERWAART, turf- en veenmaker, en Aagje Davids LEEFLANG.
Uit dit huwelijk:
1.
Peije, geboren 1739, gedoopt te Kralingen op 25‑12‑1739 (getuige(n): Aagje Davids Leeflang).
2.
Sara, gedoopt (Ned.Herv.) te Kralingen op 30‑07‑1741 (getuige(n): Jannitja Jans Voormij).
3.
Pieter Claasz (zie VIIIf).
4.
Cornelis Claasz (zie VIIIg).
5.
Aegje, gedoopt (Ned.Herv.) te Kralingen op 23‑07‑1747 (getuige(n): Aegje Leeflang).
6.
Maria Klaasz (zie VIIIh).
7.
Arij Klaasze (zie VIIIi).
8.
Klaas Klaasz (zie VIIIj).
9.
Aegje, gedoopt (Ned.Herv.) te Kralingen op 10‑04‑1757 (getuige(n): Neeltje Hoogerwaert).
10.
Jan, geboren 1758, gedoopt (Ned.Herv.) te Kralingen op 19‑11‑1758 (getuige(n): Johanna van Duren), overleden te Boskoop op 10‑03‑1828.

VIIf
Pieter Pieters VUIJK, geboren 1699, gedoopt (Ned.Herv.) te Hillegersberg op 13‑12‑1699 (getuige(n): Cornelis Claese Vuijk en Neeltie Pieters Kerkhoff), begraven te Kralingen (ZH) op 21‑02‑1788, zoon van Pieter Claasz VUIJK (zie VId) en Sara (Saartje) Reijniers (Reugersd) HELDEROP.
Ondertrouwd te Kralingen (ZH) op 29‑11‑1726, gehuwd voor de kerk te Kralingen (ZH) op 15‑12‑1726 (Ned.Herv.) met Jannetje Jans VERMEIJ, 24 jaar oud, gedoopt (Ned.Herv.) te Kralingen (ZH) op 25‑12‑1701, begraven te Kralingen (ZH) op 13‑05‑1774 op 72-jarige leeftijd, dochter van Jan Huijgens VERMEIJ en Maartje Jans SLOBBE.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan Pieters, gedoopt (Ned.Herv.) te Kralingen (ZH) op 20‑07‑1727 (getuige(n): Lena Jans Vermey), overleden voor 1728.
2.
Jan Pieters, geboren 1728, gedoopt (Ned.Herv.) te Kralingen (ZH) op 26‑09‑1728 (getuige(n): Lena Jans Vermey).
3.
Pieter Pieters (zie VIIIk).
4.
Cornelis Pieters (zie VIIIl).
5.
Arij Pieters (Fuik) (zie VIIIm).
6.
Leendert Pieters, geboren 1739, gedoopt (Ned.Herv.) te Kralingen (ZH) op 06‑12‑1739, overleden voor 1742.
7.
Maria Pieters, geboren 1739, gedoopt (Ned.Herv.) te Kralingen (ZH) op 06‑12‑1739.
8.
Leendert (zie VIIIn).

VIIg
Sara Pietersdr VUIJK, gedoopt (Ned.Herv.) te Hillegersberg op 09‑06‑1709 (getuige(n): Maertie Briel), dochter van Pieter Claasz VUIJK (zie VId) en Jannetje Louwerens BRIEL.
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd te Bergambacht op 23‑03‑1732 met Dirck Jansz van ZWOL, geboren voor 1714.
Uit dit huwelijk:
1.
Pieternella, gedoopt (Ned.Herv.) te Kralingen op 14‑03‑1734 (getuige(n): Marytje van Dijck).

VIIh
Louweris Pieterszn VUIJK, geboren 1711, gedoopt (Ned.Herv.) te Hillegersberg op 26‑12‑1711 (getuige(n): Maartie Louweris), overleden te Kralingen op 25‑05‑1760, zoon van Pieter Claasz VUIJK (zie VId) en Jannetje Louwerens BRIEL.
Gehuwd voor de kerk te Kralingen op 30‑01‑1733 (Ned.Herv.) met Francijntje Ziersdr KLINKERT, 21 jaar oud, gedoopt te Hillegersberg op 16‑09‑1711, overleden te Kralingen op 16‑08‑1783 op 71-jarige leeftijd, dochter van Sier Arienszn KLINKERT en Marijtje Jacobs EDELMAN, ambachtsvrouw.
Uit dit huwelijk:
1.
Jannetje Lourensdr, gedoopt (Ned.Herv.) te Kralingen op 01‑01‑1734 (getuige(n): Jannetje Louwe Briel), begraven te Hillegersberg op 13‑05‑1796 op 62-jarige leeftijd.
2.
Zier (Sier), geboren 1736, gedoopt (Ned.Herv.) te Kralingen op 12‑08‑1736 (getuige(n): Marytje Klinkert).
3.
Maria Lourens (zie VIIIo).
4.
Zier Lourens, geboren 1738, gedoopt (Ned.Herv.) te Kralingen op 29‑06‑1738 (getuige(n): Maria Siere Klinkert).
5.
Zier Lourens, gedoopt (Ned.Herv.) te Kralingen op 14‑08‑1740 (getuige(n): Maria Jacobs Edelman).
7.
Maria Lourens, geboren 1744, gedoopt (Ned.Herv.) te Kralingen op 31‑03‑1744 (getuige(n): Annyntje Dirks Schoon).
8.
Pieter Lourens, geboren 1746, gedoopt (Ned.Herv.) te Kralingen op 14‑08‑1746 (getuige(n): Marytje Hoogerwaert).
9.
Dirk Lourens, gedoopt (Ned.Herv.) te Kralingen op 10‑08‑1749 (getuige(n): Maria Siers Klinkert).
10.
Arie Lourens (zie VIIIq).
11.
Dirk, gedoopt (Ned.Herv.) te Kralingen op 08‑10‑1752 (getuige(n): Maria Siers Klinkert).
12.
Jan, geboren 1754, gedoopt (Ned.Herv.) te Kralingen op 28‑07‑1754 (getuige(n): Maria Klinkert).
13.
Jannigje, gedoopt (Ned.Herv.) te Kralingen op 05‑10‑1755 (getuige(n): Maria Hoogwaert en Jannitje Korsse).
14.
Neeltje, gedoopt (Ned.Herv.) te Kralingen op 05‑10‑1755 (getuige(n): Maria Hoogwaert en Jannitje Korsse).
15.
Francijntje Lourens, geboren te Kralingen voor 1757, http://monden.nu/Groeneweg/GenealogieCrijnJanszGroeneweg.htm:
Cornelis Groeneweg geb. 08-09-1776 Overschie trouwt x 23-06-1799 Kralingen met Francijntje Lourens Vuijk geb. Kralingen (vóór 1780)
Uit dit huwelijk:
1.Pieter Groeneweg * 01-01-1800 Kralingen
2.Johanna Groeneweg * 16-04-1801 Kralingen
3.Neeltje Groeneweg * 06-04-1804 Kralingen
4.Pietertje Groeneweg * 11-01-1807 Kralingen
5.Arie Groeneweg * 11-04-1810 Kralingen
6.Pieter Groeneweg * 02-05-1813 Kralingen
7.Louwrens Groeneweg * 28-11-1816 Kralingen
8.Pieter Groeneweg * 12-02-1822 Kralingen.


Generatie VIII
 
VIIIa
Claes Corneliszn VUIJK (Vuijck), geboren 1704, gedoopt (Ned.Herv.) te Rotterdam op 12‑06‑1704 (getuige(n): Vranck Vuijck en Marija Vuijck), bron, inklusief het vervolg aan kinderen en kleinkinderen: e-mail Paul Vuijk 28-1-2008, zoon van Cornelis Claasse VUIJK (zie VIIb) en Maria Leenderts VERBURG (Verbrugge), weduwe van Hillegontsberg.
Gehuwd voor de kerk te Rotterdam op 22‑05‑1726 met Margrieta Jans ELIAS, geboren voor 1707.
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelis Claes, geboren te Rotterdam 1727, gedoopt te Rotterdam op 26‑01‑1727 (getuige(n): Ephraim van Sante en Elisabet Gillis).
2.
Elysabeth, geboren 1729, gedoopt (Ned.Herv.) te Rotterdam op 08‑03‑1729.
Ondertrouwd te Rotterdam op 12‑09‑1752, gehuwd voor de kerk te Rotterdam op 27‑08‑1752 (Ned.Herv.) met Jacob VASTER, geboren te Hannover voor 1735.
3.
Johannis Claasse, geboren 1730, gedoopt (Ned.Herv.) te Rotterdam op 03‑12‑1730 (getuige(n): Jan Reijnesteijn en Elisabet Giddis).
4.
Marietje, geboren te Rotterdam aug. 1732, gedoopt (Ned.Herv.) te Rotterdam op 28‑08‑1732 (kopie in archief). Overleden te Rotterdam voor 1742.
5.
Alexander, geboren 1733, gedoopt (Ned.Herv.) te Rotterdam op 10‑12‑1733 (getuige(n): Grietie Sanders Heijligendag).
6.
Leendert, gedoopt (Ned.Herv.) te Rotterdam op 09‑12‑1734 (getuige(n): Anna Lief).
7.
doodgeboren, geboren te Rotterdam op 12‑05‑1735, begraven te Rotterdam op 12‑05‑1735, 0 dagen oud.
8.
Dirk (Fuik), gedoopt (Ned.Herv.) te Rotterdam op 12‑02‑1736 (getuige(n): Pieter Janze en Anna Stevesoon).
9.
Leendert, geboren te Rotterdam op 20‑12‑1739, begraven te Rotterdam op 22‑11‑1741 op 1-jarige leeftijd.
10.
Marietie, geboren febr. 1742, gedoopt (Ned.Herv.) te Rotterdam op 22‑02‑1742 (getuige(n): Anna Lief) (kopie in archief).
Ondertrouwd te Rotterdam op 21‑06‑1747, gehuwd voor de kerk te Rotterdam op 07‑07‑1767 (Ned.Herv.) met Cornelis RIJDA, geboren te Rotterdam voor 1747.

VIIIb
Nicolaas Ariens VUIJK (Claes (de) Vuijck), arbeider (1717), geboren 1693, gedoopt (Ned.Herv.) te Rotterdam op 18‑12‑1693 (getuige(n): Frans Claesse Vuijck en Aelte Crijne), jongeman, afkomstig van Rotterdam, zoon van Arij Claesen VUIJK (de Vuijck, Fuyck) (zie VIIc) en Maertje Claessen, jongedochter van Rotterdam, wonende Koolsesingel.
Ondertrouwd te Rotterdam op 17‑05‑1716, gehuwd voor de kerk te Rotterdam op 01‑06‑1716 (Ned.Herv.) met Neeltje Jaspers LANS, geboren vóór 1700.
Uit dit huwelijk:
1.
Maartie, geboren 1717, gedoopt (Ned.Herv.) te Rotterdam op 01‑06‑1717 (getuige(n): Arij Klaas de Vuijk, Aberam Jasper Lans en Arijaantje Laans), overleden te Rotterdam op 27‑06‑1717.
2.
Jasper, gedoopt (Ned.Herv.) te Rotterdam op 01‑06‑1717 (getuige(n): Arij en Maartie Klaasz Vuijk, Aberam en Arijaantje Jaspers Lans), overleden te Rotterdam op 20‑06‑1717, 19 dagen oud.
3.
Rusje (de), gedoopt (Ned.Herv.) te Rotterdam op 19‑11‑1719 (getuige(n): Abraham Lans en Ariaantje Lans).
4.
Arij Klaeszn, gedoopt (Ned.Herv.) te Rotterdam op 11‑12‑1721 (getuige(n): Maertje Klaes en Jan Hamwijk).
5.
Jasper Claaszn, jongeman van Rotterdam, gedoopt (Ned.Herv.) te Rotterdam op 23‑12‑1723 (getuige(n): Abram Lans en Grietie Ciere).
Ondertrouwd te Rotterdam op 26‑05‑1749, gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd te Rotterdam op 11‑05‑1749 (Ned.Herv.) met Anna WEIJDOM, geboren te Utrecht voor 1729.

VIIIc
Klaas Ariens VUIJK (de), geboren 1695, gedoopt (Ned.Herv.) te Rotterdam op 12‑06‑1695 (getuige(n): Frans de Vuijck en Aafie Claas), ook Claas, zoon van Arij Claesen VUIJK (de Vuijck, Fuyck) (zie VIIc) en Maertje Claessen, jongedochter van Rotterdam, wonende Koolsesingel.
Ondertrouwd te Rotterdam op 28‑04‑1720, gehuwd voor de kerk te Rotterdam op 14‑05‑1720 (Ned.Herv.) met Anna van WIJK, afkomstig van Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
1.
Frans, jongeman, geboren 1726, gedoopt (Ned.Herv.) te Rotterdam op 06‑10‑1726 (getuige(n): Bastiaen Coel, Cornelia van Soelen en Maritie van Niewerkerck). VOC-opvarenden:
Frans van der Vuijk uit Nieuwerkerk, in dienst getreden 29-5-1746. Als opvarende van het schip Bosbeek, in Azie overleden op 14-11-1746, op weg naar Batavia.

Ondertrouwd te Rotterdam op 28‑07‑1748, gehuwd voor de kerk te Rotterdam op 14‑07‑1748 (Ned.Herv.) met Hester HOFHOUT, jongedochter, geboren te Rotterdam voor 1728.

VIIId
Geertruij VUIJK (de Vuijk), geboren 1697, gedoopt (Ned.Herv.) te Rotterdam op 21‑04‑1697 (getuige(n): Leendert de Vuijck en Aaltie Crijne), dochter van Arij Claesen VUIJK (de Vuijck, Fuyck) (zie VIIc) en Maertje Claessen, jongedochter van Rotterdam, wonende Koolsesingel.
Ondertrouwd te Rotterdam op 14‑05‑1721, gehuwd voor de kerk te Rotterdam op 27‑04‑1721 (Ned.Herv.) met Jan HAMWIJK, geboren voor 1701.
Uit dit huwelijk:
1.
Jannetje Jansdr, gedoopt te Rotterdam op 27‑04‑1728, begraven te Rotterdam op 23‑05‑1766 op 38-jarige leeftijd.

VIIIe
Diewertje KRIJGSMAN, geboren te Zevenhuizen (Z-H) op 25‑05‑1732, gedoopt te Zevenhuizen (Z-H) op 01‑06‑1732, overleden te Kralingen (Z-H) op 30‑05‑1807 op 75-jarige leeftijd, begraven te Kralingen (Z-H) op 04‑06‑1807, dochter van Jan Ariens KRIJGSMAN en Grietje HOOGERWAARD (zie VIId).
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd te Kralingen (ZH) op 07‑12‑1755 (Ned.Herv.) met Cornelis Pieters VUIJK (zie VIIIl).
Uit dit huwelijk:
1.
Jan (zie IXa).
2.
Gerrit, gedoopt (Ned.Herv.) te Kralingen (ZH) op 10‑04‑1757 (getuige(n): Maertje Krijgsman).
3.
Grietje Pieters, geboren 1759, gedoopt te Hillgersberg op 06‑05‑1759.
4.
Pietertje (zie IXb).

VIIIf
Pieter Claasz VUIJK, veenman, gedoopt (Ned.Herv.) te Kralingen op 14‑06‑1744 (getuige(n): Jannitje Jans Vermey), begraven te Overschie op 23‑10‑1811 op 67-jarige leeftijd, zoon van Klaas Pietersz VUIJK (zie VIIe) en Maria (Marytje) Peije HOOGERWAART.
Ondertrouwd (1) te Berkel op 18‑07‑1778, gehuwd voor de kerk op 34-jarige leeftijd te Berkel op 09‑08‑1778 (Ned.Herv.) met Klaasje Gerrits HEUS, gedoopt te Berkel, begraven te Kralingen op 15‑11‑1784.
Ondertrouwd (2) te Hillegersberg op 15‑04‑1785, gehuwd voor de kerk op 40-jarige leeftijd te Hillegersberg op 05‑05‑1785 (Ned.Herv.) met Elisabeth KERSTEN, 31 jaar oud, gedoopt (Ned.Herv.) te Hillegersberg op 05‑08‑1753, dochter van Jan Hendrik KERSTEN, Gerechtsbode Ambacht van Hillegersberg en Rotterdam sinds 1752, en Anna Catharina BUT.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Maria (zie IXc).
2.
Klaas (zie IXd).
3.
Gerrit, gedoopt (Ned.Herv.) te Kralingen op 08‑06‑1783 (getuige(n): Antje Gerrits Heus), begraven te Kralingen op 26‑06‑1783, 18 dagen oud.
Uit het tweede huwelijk:
4.
Catharina (zie IXe).
5.
Aagjte, geboren 1787, gedoopt (Ned.Herv.) te Kralingen op 24‑06‑1787.
6.
Jan, geboren te Overschie op 15‑07‑1793, gedoopt (Ned.Herv.) te Overschie op 21‑07‑1793.

VIIIg
Cornelis Claasz VUIJK, geboren okt. 1745, gedoopt (Ned.Herv.) te Kralingen op 31‑10‑1745 (getuige(n): Aegje Leeflang), overleden te Rotterdam op 29‑01‑1809, begraven te Rotterdam op 02‑02‑1809. Pieter van Baalen, Pieter Kleyweg en Pieter Slobbe uit naam van Ingetje Elzemans, weduwe van Cornelis Vuyk verkopen huis en erve staande in het noordeinde te Berkel en niet verkocht, aangedamd land aan Jan Post, land en water aan Jan Janse Boer en Jan Stappert, huis en erve aan de Lede in de polder van Berkel aan Isaac Bon uit Pijnacker, veen en aangedamd land in Pijnacker aan Willem Wijnaendts, aandammingen in polder van Delfgaauw in Abtsregt aan Isaac Bon en Pieter Maatje.
Begrensd door Delfweg, Ary van de Leur, Pieter Hogerbrugge, Jan en Hendrik Heynsbroek, Michiel Rodenburg, Willem Suurmondt en Doenkade.
Borgen zijn Willem Wijnaendts, Michiel van der Laan.
Begrensd door Reinier de Heer, Arend Franke van der Burg, Isaac Moleman, Jacob en Antje van der Poel, Leendert en Jan van Puffelen, Kornelis van der Hoek, Jan Stappert, R.C. kerk, Jan Klos, Ledeweg, Hendrik Maatje, Gerrit Bon, Pye Duivestein, Pieter Maatje, Roel Hogervorst. Hof van Delft, Jan Bon, Pieter van Eik, Jan Kornelis van Eik, Leendert van Puffelen, Leendert Zuidgeest, Matthijs Olymans.
Borgen zijn Reinier de Heer te Berkel en Jan Boekamp te Pijnacker, Arend Franke van der Burg en Gerrit de Groot, Gerrit Bon uit Pijnakker (bron: OV Ambacht Overschie inv.379 d.d.21-3-1810)
, zoon van Klaas Pietersz VUIJK (zie VIIe) en Maria (Marytje) Peije HOOGERWAART.
Ondertrouwd te Rotterdam op 31‑10‑1773, gehuwd voor de kerk te Rotterdam op 14‑11‑1773 (Ned.Herv.) met Ingetje Floris ELSEMANS, 20 jaar oud, gedoopt (Ned.Herv.) te Rotterdam op 12‑08‑1753, overleden te Rotterdam op 10‑07‑1821 op 67-jarige leeftijd. Oud Rechterlijk Archief Overschie inv.379, akte 136 d.d.21-3-1810 blz.461, veiling: Pieter van Baalen, Pieter Kleyweg en Pieter Slobbe uit naam van Ingetje Elzemans, weduwe van Cornelis Vuyk, verkopen land gelegen in de polder Zestienhoven, aan Pieter Hogerbrugge.
Johannes Nijgh, notaris te Rotterdam, gevolmachtigde van Pieter Vuyk en Pieter van Baalen, Pieter Kleyweg en Pieter Slobbe uit naam van Ingetje Elzemans, weduwe van Cornelis Vuyk, verkopen huis en erve staande in het Noordeinde te Berkel en niet verkocht, aangedamd land aan Jan Prost, land en water aan Jan Janse Boer en Jan Stappert, huis en erve aan de lede in de polder van Berkel aan Isaac Bon uit Pijnacker, enz. enz.
Dochter van Floris Pieterse ELSEMANS en Aaltje Ariense SCHENK.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria (zie IXf).
2.
Aaltje (zie IXg).
3.
Klaas (zie IXh).
4.
Anna, gedoopt (Ned.Herv.) te Rotterdam op 21‑10‑1781, begraven te Rotterdam op 16‑03‑1782, 146 dagen oud.
5.
Floris (zie IXi).
6.
Peijen, gedoopt (Ned.Herv.) te Rotterdam op 11‑04‑1784, begraven te Rotterdam op 16‑09‑1784, 158 dagen oud.
7.
Johanna, gedoopt (Ned.Herv.) te Rotterdam op 05‑06‑1785, begraven te Rotterdam op 09‑06‑1785, 4 dagen oud.
8.
Peijen, gedoopt (Ned.Herv.) te Rotterdam op 30‑11‑1786, begraven te Rotterdam op 08‑02‑1787, 70 dagen oud.
9.
Arij (zie IXj).
10.
Peijen, gedoopt (Ned.Herv.) te Rotterdam op 21‑09‑1790, begraven te Rotterdam op 11‑10‑1790, 20 dagen oud.
11.
Johanna, gedoopt (Ned.Herv.) te Rotterdam op 21‑09‑1790, overleden te Rotterdam op 06‑02‑1791, 138 dagen oud, begraven te Rotterdam op 10‑02‑1791.
12.
Sara (zie IXk).
13.
Johanna, geboren te Rotterdam op 09‑04‑1794, gedoopt (Ned.Herv.) te Rotterdam op 14‑04‑1794, overleden te Rotterdam op 26‑05‑1821 op 27-jarige leeftijd.
14.
Pieter, geboren te Rotterdam op 29‑04‑1796, gedoopt (Ned.Herv.) te Rotterdam op 08‑05‑1796, overleden te Rotterdam op 13‑05‑1796, 14 dagen oud, begraven te Rotterdam op 17‑05‑1796.
15.
Pieter, landmeter te Nieuwerkerk a/d IJssel, geboren na 1797, overleden na 1820.

VIIIh
Maria Klaasz VUIJK, geboren 1749, gedoopt (Ned.Herv.) te Kralingen op 18‑05‑1749 (getuige(n): Aegje Leeflang), overleden te Rotterdam op 18‑03‑1840. Archief Kralingen inv.45 folio 303: Erfgenaam van Job Blesgraaf (zie testa- ment 8.3.1774 notais Maarten van Donk) nu huisvrouw van Gilles Kersten. Gift dd 29.10.1802, dochter van Klaas Pietersz VUIJK (zie VIIe) en Maria (Marytje) Peije HOOGERWAART.
Gehuwd voor de kerk (1) op 06‑02‑1774 met Klaas BLESGRAAFF, geboren voor 1754.
Gehuwd voor de kerk (2) te Kralingen op 03‑11‑1782 (Ned.Herv.) met Gillis KERSTEN, 25 jaar oud, gedoopt (Ned.Herv.) te Hillegersberg op 16‑01‑1757, zoon van Jan Hendrik KERSTEN, Gerechtsbode Ambacht van Hillegersberg en Rotterdam sinds 1752, en Anna Catharina BUT.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Klaas (zie IXl).
2.
Peye, gedoopt (Ned.Herv.) te Kralingen op 13‑10‑1776 (getuige(n): Maria Hoogerwaardt).
3.
Anna, gedoopt (Ned.Herv.) te Kralingen op 11‑07‑1779 (getuige(n): Jannitje Blesgraef).
Uit het tweede huwelijk:
4.
Jan, gedoopt (Ned.Herv.) te Kralingen op 02‑05‑1784 (getuige(n): Anna Catharina But).
5.
Maria, gedoopt (Ned.Herv.) te Kralingen op 24‑09‑1786 (getuige(n): Jannetje Pieters Vuyk).
6.
Gillis, geboren voor 1800.
Gehuwd te Monster op 21‑07‑1821 met Jacoba KERSTEN, 28 jaar oud, geboren te Haarlem op 16‑07‑1793, dochter van Hendrik KERSTEN en Cornelia TOPAS.

VIIIi
Arij Klaasze VUIJK, gedoopt (Ned.Herv.) te Kralingen op 11‑06‑1752 (getuige(n): Grietje Romijn), overleden te Kralingen op 07‑07‑1811 op 59-jarige leeftijd. Arch.Kralingen inv.49 folio 326 schuldbrief dd 29.3.1782: Schuldig aan zijn vader Klaas Vuyk f.3.480,20 met 2,5% rente. Onderpand: negen akkers, veenland en water ca 423 roeden tudden de kade en lage kade. Ingelost 17.10.1810. Getuige: Gilles Kersten (zwager) Kralingen inv.47 folio 74 Schuldbrief dd 17-4-1810. Schuldig aan Gilles Kersten f.900,00
Koninklijke Courant 3-5-1810: Allen die iets te vorderen hebben van Arij Klaze Vuijk en Jannetje Pieterse Vuijk opgave doen aan Corn.de Gelde enz. ((kopie in archief))
Koninklijke Courant 21-6-1810: Veiling insolventen boedel van A.K.Vuijk (kopie in archief)
Koninklijke Courant 24-8-1810: Afwikkeling boedel Arij Klaasze Vuijk. (kopie in archief)
Courier van A'dam 28-09-1810: Verantwoording.(kopie in archief)
, zoon van Klaas Pietersz VUIJK (zie VIIe) en Maria (Marytje) Peije HOOGERWAART.
Ondertrouwd te Kralingen op 22‑10‑1779, gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd te Kralingen op 14‑11‑1779 (Ned.Herv.) met Jannitje Pieters VUIJK (zie IXu).
Uit dit huwelijk:
1.
Maria Arys, geboren 1772, gedoopt (Ned.Herv.) te Kralingen op 29‑12‑1772 (getuige(n): Marytje Hoogerwaert).
2.
Maria Arys, geboren te Kralingen op 23‑12‑1781, gedoopt te Kralingen op 29‑12‑1781 (getuige(n): Marytje Hoogerwaert).
3.
Klaas Arys, geboren 1786, gedoopt (Ned.Herv.) te Kralingen op 13‑08‑1786 (getuige(n): Maria Vuyk).
4.
Klaas Arys, geboren 1794, gedoopt (Ned.Herv.) te Kralingen op 16‑03‑1794 (getuige(n): Maria Klaas Vuyk).
5.
Maria Arys, geboren te Kralingen op 25‑05‑1799, gedoopt (Ned.Herv.) te Kralingen op 02‑06‑1799 (getuige(n): Maria Vuyk).

VIIIj
Klaas Klaasz VUIJK, gedoopt (Ned.Herv.) te Kralingen op 02‑12‑1753 (getuige(n): Francyntje Klinkert), begraven te Hillegersberg op 29‑09‑1806 op 52-jarige leeftijd, kopie in archief. Bij notaris J. de Groot Stiffry passeren twee hypotheekbrieven. Eén van 2000 gulden ten laste van Theunis de Geus en één ten behoeve van Jan Kleyweg uit Rotterdam op een partij land van 6 morgen in de Spaanse Polder.
Twee van 600 gulden ten laste van Klaas Vuik en ten behoeve van Hieronimus Ledeboer wonend te Rotterdam op een huis en erve aan het Zestienhovense Verlaat. (bron:OV Ambacht Overschie, inv.386, dd 24-8-1806)
, zoon van Klaas Pietersz VUIJK (zie VIIe) en Maria (Marytje) Peije HOOGERWAART.
Ondertrouwd te Hillegersberg op 28‑09‑1782, gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd te Hillegersberg op 20‑10‑1782 (Ned.Herv.) met Aaltje Leenderts van der VOORN, 24 jaar oud, gedoopt te Bleiswijk op 15‑10‑1758 (getuige(n): Gerritje van der Voorn), kopie doop in archief. Overleden te Nieuwerkerk aan den IJssel op 29‑02‑1844 om 23.30 uur op 85-jarige leeftijd (in archief). In 1838 woonachtig in Nieuwerkerk óp de IJssel. Dochter van Leendert van der VOORN en Marij GLANSDORP.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria (zie IXm).
2.
Leendert Klaasz (zie IXn).
3.
4.
5.
Pieter (zie IXq).
6.
Sara (zie IXr).
7.
Elisabeth Klaasdr (zie IXs).
8.
Aagje (zie IXt).

VIIIk
Pieter Pieters VUIJK, geboren 1730, gedoopt (Ned.Herv.) te Kralingen (ZH) op 22‑01‑1730, zoon van Pieter Pieters VUIJK (zie VIIf) en Jannetje Jans VERMEIJ.
Ondertrouwd te Kralingen op 04‑02‑1757, gehuwd voor de kerk te Kralingen op 27‑02‑1757 met Araentje Leenderts KLEY, gedoopt te Kralingen voor 1735.
Uit dit huwelijk:
1.
Jannitje Pieters (zie IXu).
2.
Leendert Pieters, gedoopt (Ned.Herv.) te Kralingen op 29‑10‑1758 (getuige(n): Cornelia Kley).
3.
Pieter Pieters, geboren 1759, gedoopt te Kralingen op 26‑12‑1759 (getuige(n): Sara Fuyk).

VIIIl
Cornelis Pieters VUIJK, geboren 1731, gedoopt (Ned.Herv.) te Kralingen (ZH) op 06‑05‑1731, begraven te Kralingen (ZH) op 30‑12‑1796, zoon van Pieter Pieters VUIJK (zie VIIf) en Jannetje Jans VERMEIJ.
Gehuwd voor de kerk te Kralingen (ZH) op 07‑12‑1755 (Ned.Herv.) met Diewertje KRIJGSMAN, 23 jaar oud (zie VIIIe).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen (zie onder VIIIe).

VIIIm
Arij Pieters VUIJK (Fuik), gedoopt (Ned.Herv.) te Hillegersberg (ZH) op 05‑12‑1734, overleden na 1778, zoon van Pieter Pieters VUIJK (zie VIIf) en Jannetje Jans VERMEIJ.
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd te Kralingen op 14‑03‑1762 met Ariaantje Leenderts VISSER, geboren voor 1742.
Uit dit huwelijk:
1.
Pieter Arys, geboren 1763, gedoopt (Ned.Herv.) te Kralingen op 25‑09‑1763 (getuige(n): Jannitje Vermey).
2.
Lena (zie IXv).
3.
Jannitje, geboren febr. 1772, gedoopt (Ned.Herv.) te Kralingen op 19‑02‑1772 (getuige(n): Dievertje Krijgsman).
4.
Emmerentia Arys, geboren te Kralingen aug. 1773, gedoopt (Ned.Herv.) te Kralingen op 08‑08‑1773 (getuige(n): Emmerentia Zuiddam).
5.
Maria Arys, geboren te Kralingen april 1776, gedoopt (Ned.Herv.) te Kralingen op 08‑04‑1776 (getuige(n): Emmerentie Zuiddam).
6.
Grietje Arys, geboren te Kralingen april 1776, gedoopt (Ned.Herv.) te Kralingen op 08‑04‑1776 (getuige(n): Emmerentie Zuiddam).
7.
Johannis (Jan) Arys, geboren te Kralingen april 1778, gedoopt (Ned.Herv.) te Kralingen op 20‑04‑1778 (getuige(n): Jannitje Fuik).
8.
Emmerentie Arys, geboren 1779, gedoopt (Ned.Herv.) te Kralingen op 12‑09‑1779 (getuige(n): Emmerentie Brouwer).

VIIIn
Leendert VUIJK, geboren 1742, gedoopt (Ned.Herv.) te Kralingen op 04‑01‑1742, overleden te Nieuwerkerk op 24‑12‑1817. Komt voor als getuige bij geboorteakte Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenummer 10 20-3-1815: Pieter Broeder, zv IJsbrand Broeder (particulier, 71 jaar) en Sophia Kraan, getuige Leendert Vuijk (winkelier, 72 jaar), zoon van Pieter Pieters VUIJK (zie VIIf) en Jannetje Jans VERMEIJ.
Gehuwd voor de kerk te Kralingen op 28‑01‑1770 (Ned.Herv) met Sija van BEIJEREN, 25 jaar oud, gedoopt te Kralingen op 17‑01‑1745, overleden op 31‑05‑1782 op 37-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
2.
Pieter, geboren 1774, gedoopt te Nieuwerkerk a/d IJssel op 13‑03‑1774.
3.
Pietertje, geboren 1777, gedoopt op 23‑11‑1777, overleden op 30‑11‑1782. Bron: brief d.d. 27-1-2005 mevr.Vuijk-van der Zwan te 's-Gravenhage.
4.
Adriana, gedoopt te Nieuwerkerk a/d IJssel op 13‑08‑1780. Bron: brief d.d. 27-1-2005 mevr.Vuijk-van der Zwan te 's-Gravenhage.

VIIIo
Maria Lourens VUIJK, geboren 1737, gedoopt (Ned.Herv.) te Kralingen op 25‑08‑1737 (getuige(n): Maria Jacobs Edelman), overleden voor 1801, dochter van Louweris Pieterszn VUIJK (zie VIIh) en Francijntje Ziersdr KLINKERT.
Ondertrouwd te Kralingen op 12‑10‑1770, gehuwd voor de kerk te Kralingen op 04‑11‑1770 (Ned. Herv.) met Claes Floriszn ROGGEVEEN, geboren voor 1766. {Hij is later ondertrouwd te Hillegersberg op 27‑12‑1800, gehuwd voor de kerk te Hillegersberg op 18‑01‑1801 (Ned.Herv.) met Neeltje van HANSWIJK, geboren voor 1780.}
Uit dit huwelijk:
1.
Floris, gedoopt (Ned.Herv.) te Kralingen op 09‑05‑1771 (getuige(n): Maria Roggeveen).
2.
Lourens, geboren te Kralingen sept. 1772, gedoopt (Ned.Herv.) te Kralingen op 13‑09‑1772 (getuige(n): Jannitje Lourens Vuyk).
3.
Dirk, gedoopt (Ned.Herv.) te Kralingen op 21‑11‑1773 (getuige(n): Cornelia Roggeveen).
4.
Floris, geboren te Kralingen mei 1774, gedoopt (Ned.Herv.) te Kralingen op 09‑05‑1774 (getuige(n): Maria Roggeveen).
5.
Francyntje, gedoopt (Ned.Herv.) te Kralingen op 25‑04‑1779 (getuige(n): Jannitje Vuyk).
6.
Adrianus, gedoopt (Ned.Herv.) te Kralingen op 16‑04‑1781 (getuige(n): Maria Roggeveen).
7.
Alida, gedoopt (Ned.Herv.) te Kralingen op 13‑06‑1784.
8.
Zier, gedoopt (Ned.Herv.) te Kralingen op 29‑01‑1786 (getuige(n): Maria Ziere Klinkert).

VIIIp
Sier Louwerenszn VUIJK (Fuick), geboren te Kralingen sept. 1743, gedoopt (Ned.Herv.) te Kralingen op 08‑09‑1743 (getuige(n): Maria Siers Klinkert), overleden te Kralingen op 24‑08‑1799, zoon van Louweris Pieterszn VUIJK (zie VIIh) en Francijntje Ziersdr KLINKERT.
Gehuwd voor de kerk te Kralingen op 13‑03‑1768 (Ned.Herv.) met Lena Pieters DEKKER, geboren te Hillegersberg juli 1744, gedoopt (Ned.Herv.) te Hilligersberg op 19‑07‑1744, overleden te Kralingen op 05‑05‑1823 (kopie in archief). Dochter van Pieter Willemze DEKKER en Antie van SLOT (OOK ANTJE SLOP).
Uit dit huwelijk:
1.
2.
Pieter Ziers, geboren juni 1770, gedoopt (Ned.Herv.) te Kralingen op 10‑06‑1770 (getuige(n): Anna Slot), overleden voor 1772.
3.
Pieter Ziers (zie IXy).
4.
Antje Zierense (zie IXz).
5.
Dirk Siers, geboren te Kralingen aug. 1773, gedoopt (Ned.Herv.) te Kralingen op 15‑08‑1773 (getuige(n): Jannitje Vuijk).
6.
Dirk Ziers, geboren te Kralingen aug. 1773, gedoopt (Ned.Herv.) te Kralingen op 15‑08‑1773 (getuige(n): Jannitje Vuyk), overleden voor 1774.
7.
Dirk Ziers (zie IXaa).
8.
Francyntje Ziers, geboren te Kralingen mei 1776, gedoopt (Ned.Herv.) te Kralingen op 19‑05‑1776 (getuige(n): Jannitje Vuyk), overleden voor 1778.
9.
Francyntje Ziers, geboren te Kralingen aug. 1777, gedoopt (Ned.Herv.) te Kralingen op 17‑08‑1777 (getuige(n): Jannitje Vuyk), overleden voor 1783.
10.
Jan Siers (Vuik) (zie IXab).
11.
Francyntje Ziers, geboren 1782, gedoopt (Ned.Herv.) te Kralingen op 21‑04‑1782 (getuige(n): Jannitje Vuyk), overleden voor 1784.
12.
13.
Neeltje Siers (zie IXad).
14.
Jan Sierse (zie IXae).

VIIIq
Arie Lourens VUIJK, vishandelaar (1811), gedoopt (Ned.Herv.) te Kralingen op 07‑02‑1751 (getuige(n): Maria Siers Klinkert), overleden te Kralingen op 24‑04‑1835 op 84-jarige leeftijd, register civique kaart 38 folio 135. Zoon van Louweris Pieterszn VUIJK (zie VIIh) en Francijntje Ziersdr KLINKERT.
Gehuwd met Antje ROGGEVEEN, geboren voor 1753, begraven te Kralingen op 15‑10‑1800.
Uit dit huwelijk:
1.
Lourens Arys, geboren te Langerak sept. 1773, gedoopt (Ned.Herv.) te Kralingen op 12‑09‑1773 (getuige(n): Maria Vuyk).
2.
Maria Arys, geboren 1774, gedoopt (Ned.Herv.) te Kralingen op 11‑09‑1774 (getuige(n): Neeltje Roggeveen).
3.
Maria Arys, geboren te Kralingen okt. 1775, gedoopt (Ned.Herv.) te Kralingen op 22‑10‑1775 (getuige(n): Maria Kerkhof).
4.
Leendert, geboren dec. 1776, gedoopt (Ned.Herv.) te Kralingen op 15‑12‑1776 (getuige(n): Maria Kerkhof).
5.
Francyntje Arys (zie IXaf).
6.
Cornelia Arys, geboren 1779, gedoopt (Ned.Herv.) te Kralingen op 28‑03‑1779 (getuige(n): Neeltje Robbe).
7.
Cornelia Arys, geboren te Kralingen april 1780, gedoopt (Ned.Herv.) te Kralingen op 16‑04‑1780 (getuige(n): Neeltje Robbe) (kopie in archief).
8.
Leendert Arys, geboren 1780, gedoopt (Ned.Herv.) te Kralingen op 15‑12‑1780 (getuige(n): Maria Kerkhof).
9.
Leendert Arys, geboren 1782, gedoopt (Ned.Herv.) te Kralingen op 20‑10‑1782 (getuige(n): Neeltje Roggeveen).
10.
Neeltje, geboren 1784, gedoopt (Ned.Herv.) te Kralingen op 25‑12‑1784 (getuige(n): Jannetje Vuyk).
11.
Maria, geboren te Kralingen jan. 1786, gedoopt (Ned.Herv.) te Kralingen op 22‑01‑1786 (getuige(n): Neeltje Roggeveen).

Generatie IX
 
IXa
Jan VUIJK, veenman`, geboren te Kralingen circa 1756, overleden te Kralingenn op 15‑10‑1822. Delfshaven, 23-11-1800 doopgetuige bij Diert, kind van Diert Verboom en Barbera Blokkeland. het kind is geboren te Schoonderloo. De vader is overleden op 26-7-1800.
R'damse courant 12-11-1822:verzoek opgave schulden i.v.m. overlijden. (kopie in archief)
, zoon van Cornelis Pieters VUIJK (zie VIIIl) en Diewertje KRIJGSMAN (zie VIIIe).
Ondertrouwd te Delfshaven op 19‑05‑1782, gehuwd voor de kerk te Delfshaven op 02‑06‑1782 (Ned.Herv.) met Marijtje Maria VERBOOM, 28 jaar oud, gedoopt (Ned.Herv.) te Kralingen (ZH) op 27‑01‑1754, overleden te Kralingen (ZH) op 02‑04‑1807 op 53-jarige leeftijd, begraven te Kralingen op 04‑04‑1807, dochter van Rocus VERBOOM, weduwnaar te schoonderloo, en Maria BREURMAN.
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelis Jans (zie Xa).
2.
Diewertje, geboren 1782, gedoopt (Ned.Herv.) te Kralingen (ZH) op 21‑04‑1782 (getuige(n): Dievertje Krijgsman), overleden te Kralingen op 18‑02‑1854.
3.
Rokus, geboren te Kralingen febr. 1785, gedoopt (Ned.Herv.) te Kralingen (ZH) op 27‑02‑1785 (getuige(n): Maria Bensman), overleden te Kralingen op 28‑09‑1801.
4.
Marinus (zie Xb).
5.
Pieter, geboren te Kralingen (ZH) op 03‑10‑1792, gedoopt (Ned.Herv.) te Kralingen (ZH) op 07‑10‑1792 (getuige(n): Margaretha Breuman), overleden te Rotterdam op 20‑09‑1825 op 32-jarige leeftijd. Komt voor in de militieregisters van Kralingen (staat echter als geboortejaar 1793) (kopie in archief).

IXb
Pietertje VUIJK, geboren 1764, gedoopt te Hillegersberg op 08‑04‑1764, overleden te Rotterdam op 24‑04‑1847, eerder weduwe van Leendert van der Torre daarna van Jan Rietman. Partner Jan van den Heuvel.(kopie in archief), dochter van Cornelis Pieters VUIJK (zie VIIIl) en Diewertje KRIJGSMAN (zie VIIIe).
Gehuwd voor 1796 met Leendert van der TORRE, begraven te Kralingen op 18‑01‑1797.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan, geboren te Rotterdam circa 1783, overleden te Rotterdam op 06‑06‑1816.
2.
Dievertje, geboren te Rotterdam op 17‑06‑1793, overleden te Rotterdam op 19‑02‑1832 op 38-jarige leeftijd.

IXc
Maria VUIJK, geboren 1779, gedoopt (Ned.Herv.) te Kralingen op 25‑07‑1779 (getuige(n): Marytje Hoogerwaerd), dochter van Pieter Claasz VUIJK (zie VIIIf) en Klaasje Gerrits HEUS.
Ondertrouwd te Overschie op 25‑06‑1802, gehuwd te Overschie op 25‑06‑1802 met Arend KLAZING, geboren voor 1787.
Uit dit huwelijk:
1.
Willemijntje, geboren te Overschie circa 1808, overleden te Delft op 27‑02‑1877.
Gehuwd te Delft op 18‑08‑1842 met Abraham de ROO, geboren te Delft circa 1817, zoon van Abraham de ROO en Willemina BOEKHOLT.
2.
Elizabet, geboren te Overschie circa 1814, overleden te Overschie op 04‑06‑1817.
3.
Pitertje, geboren circa 1820, overleden te Naaldwijk op 02‑07‑1849.

IXd
Klaas VUIJK, geboren 1780, gedoopt (Ned.Herv.) te Kralingen op 26‑11‑1780 (getuige(n): Marytje Hoogerwaerd), overleden te Overschie op 19‑02‑1837, zoon van Pieter Claasz VUIJK (zie VIIIf) en Klaasje Gerrits HEUS.
Ondertrouwd te Overschie op 13‑07‑1804, gehuwd voor de kerk te Overschie op 29‑07‑1804 (Ned.Herv.), gescheiden te Overschie voor 1810 van Neeltje LEEFLANG, geboren te Hillegersberg juli 1785, jongedochter van Hillegersberg, dochter van Jacob LEEFLANG en Annigje SWART.
Uit dit huwelijk:
1.
Pieter, geboren te Overschie op 10‑04‑1805, gedoopt (Ned.Herv.) te Overschie op 14‑04‑1805 (getuige(n): Maria Vuijk en Arent Klazing (echtgenoot van Maria)).
2.
Jacob, geboren te Overschie op 26‑09‑1809, gedoopt (Ned.Herv.) te Overschie op 08‑10‑1809. Vader: gesepareerde man van Neeltje leeflang; moeder: gescheiden vrouw van Klaas Vuijk; zijnde de moeder zelve met doopgetuige tegenwoordig, het één en ander blijkt uit het copie contract van separatie dato 14 van grasmaand 1809, waarvan copie onder ons is berustende

IXe
Catharina VUIJK, gedoopt (Ned.Herv.) te Kralingen op 07‑05‑1786 (getuige(n): Catharina But), overleden te Overschie op 12‑05‑1816 op 30-jarige leeftijd, dochter van Pieter Claasz VUIJK (zie VIIIf) en Elisabeth KERSTEN.
Ondertrouwd te Rotterdam op 16‑01‑1808, gehuwd op 22-jarige leeftijd te Rotterdam op 31‑01‑1809, gehuwd voor de kerk te Overschie op 31‑01‑1808 (Ned.Herv.) met Floris VUIJK, 25 jaar oud (zie IXi). {Hij is later gehuwd op 34-jarige leeftijd te Overschie op 09‑04‑1817 met Neeltje AENMEIJ, geboren te Ouddorp juli 1780, gedoopt (Ned.Herv.) te Ouddorp op 09‑07‑1780, overleden te Overschie op 12‑03‑1850, dochter van Pieter AENMEIJ en Klasina ZONNEMAAR.}
Uit dit huwelijk:
1.
2.
Floris, geboren te Overschie op 07‑03‑1810, gedoopt (Ned.Herv.) te Overschie op 18‑03‑1810, overleden te Overschie op 31‑07‑1810, 146 dagen oud.
3.
levenloos, geboren te Overschie op 08‑04‑1812, overleden te Overschie op 08‑04‑1812, 0 dagen oud, begraven te Overschie op 10‑04‑1812.
4.
Pieter, Kantoorbediende, geboren te Overschie op 20‑01‑1814, overleden te Overschie op 02‑06‑1834 op 20-jarige leeftijd.

IXf
Maria VUIJK, gedoopt (Ned.Herv.) te Rotterdam op 09‑04‑1775, overleden te Rotterdam op 26‑11‑1849 op 74-jarige leeftijd, dochter van Cornelis Claasz VUIJK (zie VIIIg) en Ingetje Floris ELSEMANS.
Ondertrouwd te Rotterdam op 22‑09‑1797, gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd te Rotterdam op 15‑10‑1797 (Ned.Herv.) met Klaas BLESGRAAFF (zie IXl).
Uit dit huwelijk:
1.
Job Gilles, timmerman, geboren te Delft op 01‑08‑1798, gedoopt (Ned.Herv.) te Delft op 12‑08‑1798 (getuige(n): Maria Kersten geb. Vuijk), overleden te Rotterdam op 03‑09‑1875 op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd te Rotterdam op 28‑11‑1821 met Tanneke Elizabeth van ALTENHOVEN, 22 jaar oud, geboren te Rotterdam op 16‑05‑1799, gedoopt op 19‑05‑1799, dochter van Jacob van ALTENHOVEN en Anna KRUL.
2.
Ingetje, geboren te Delft op 30‑01‑1800, gedoopt (Ned.Herv.) te Delft op 09‑02‑1800 (getuige(n): Ingetje Vuijk).
3.
Maria, geboren te Delft op 12‑06‑1801, gedoopt (Ned.Herv.) te Delft op 21‑06‑1801 (getuige(n): Maria Kertsen-Vuijk), overleden te Rotterdam op 04‑10‑1832 op 31-jarige leeftijd.

IXg
Aaltje VUIJK, gedoopt (Ned.Herv.) te Rotterdam op 02‑03‑1777, overleden te Rotterdam op 16‑12‑1843 op 66-jarige leeftijd, dochter van Cornelis Claasz VUIJK (zie VIIIg) en Ingetje Floris ELSEMANS.
Ondertrouwd te Rotterdam op 13‑05‑1804, gehuwd op 27-jarige leeftijd te Rotterdam op 28‑04‑1804 met Johannes (Jan) ELFRINK, geboren te Crooswijk sept. 1777, overleden te Rotterdam op 24‑06‑1828.
Uit dit huwelijk:
1.
Gerrit, geboren te Rotterdam circa 1805, overleden te Rotterdam op 16‑06‑1814.
2.
Daniel, geboren te Rotterdam op 22‑02‑1811, overleden te Rotterdam op 06‑07‑1829 op 18-jarige leeftijd.
3.
Jannetje, geboren te Rotterdam op 31‑07‑1814, overleden te Rotterdam op 04‑07‑1841 op 26-jarige leeftijd.
4.
Cornelis, geboren te Rotterdam jan. 1817, overleden te Rotterdam op 13‑03‑1817.

IXh
Klaas VUIJK, sjouwer (1814), gedoopt (H) te Rotterdam op 06‑06‑1779, overleden te Rotterdam op 09‑02‑1842 op 62-jarige leeftijd. Komt voor in de militieregisters van Rotterdam. Zoon van Cornelis Claasz VUIJK (zie VIIIg) en Ingetje Floris ELSEMANS.
Gehuwd te Rotterdam voor 1803 met Willemijntje van der SCHAS, geboren te Vlaardingen op 28‑01‑1776, overleden te Rotterdam op 19‑03‑1819 op 43-jarige leeftijd, dochter van Dirk van der SCHAS en Lena van der STAAL.
Uit dit huwelijk:
1.
Ingetje (zie Xd).
2.
Dirk (zie Xe).
3.
Maria, geboren te Rotterdam op 18‑09‑1806 (aangifte door: Maria Vuijk (1775-1848), weduwe Blesgraaff).
4.
Willem (zie Xf).
5.
Lena, geboren te Rotterdam op 15‑12‑1810, overleden te Rotterdam op 24‑03‑1820 op 9-jarige leeftijd.
6.
Cornelis Klaasz (zie Xg).
7.
Geertruy (zie Xh).

IXi
Floris VUIJK, Klerk, Bode (1856), Gemeenteontv. Gedoopt (Ned.Herv.) te Rotterdam op 23‑02‑1783, overleden te Overschie op 01‑09‑1857 op 74-jarige leeftijd, zoon van Cornelis Claasz VUIJK (zie VIIIg) en Ingetje Floris ELSEMANS.
Ondertrouwd (1) te Rotterdam op 16‑01‑1808, gehuwd op 25-jarige leeftijd te Rotterdam op 31‑01‑1809, gehuwd voor de kerk te Overschie op 31‑01‑1808 (Ned.Herv.) met Catharina VUIJK, 22 jaar oud (zie IXe).
Gehuwd (2) op 34-jarige leeftijd te Overschie op 09‑04‑1817 met Neeltje AENMEIJ, geboren te Ouddorp juli 1780, gedoopt (Ned.Herv.) te Ouddorp op 09‑07‑1780, overleden te Overschie op 12‑03‑1850, dochter van Pieter AENMEIJ en Klasina ZONNEMAAR. {Zij was ook ooit gehuwd met Carel LINTNER, schoolmeester, overleden te Overschie op 20‑11‑1800.}
Uit het eerste huwelijk: 4 kinderen (zie onder IXe).
Uit het tweede huwelijk:
5.
Clazina, geboren te Overschie op 08‑11‑1817, overleden te Overschie op 12‑01‑1818, 65 dagen oud.
6.
Ingetje Clazina, geboren te Overschie op 01‑01‑1819, overleden te Overschie op 14‑05‑1901 op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd met Willem NICOLAI, geboren te Naaldwijk 1826, overleden te Overschie op 09‑06‑1895, zoon van Pieter NICOLAI en Adriana KEMER.
7.
Dirk, geboren te Overschie op 31‑01‑1824, overleden te Overschie op 22‑05‑1825 op 1-jarige leeftijd.

IXj
Arij VUIJK, pakhuisknecht, gedoopt (Ned.Herv.) te Rotterdam op 03‑02‑1788 (getuige(n): Arij Elsemans en Maria Overgauw), zoon van Cornelis Claasz VUIJK (zie VIIIg) en Ingetje Floris ELSEMANS.
Gehuwd (1) voor 1815 met Geertruij ELFRINK, geboren te Rotterdam op 03‑03‑1781, overleden te Rotterdam op 06‑06‑1843 op 62-jarige leeftijd, dochter van Gerrit ELFRINK en Jannetje van SCHOONEVELT.
Gehuwd (2) op 56-jarige leeftijd te Rotterdam op 03‑08‑1844 met Wilhelmina MIDDELAAR, geboren te 's-Hertogenbosch circa 1794, dochter van Johannes MIDDELAAR en Hermina STAAL.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Cornelis Ariens, geboren te Rotterdam op 20‑12‑1814, overleden te Rotterdam op 13‑01‑1815, 24 dagen oud.
2.
Jannetje, geboren te Rotterdam op 19‑03‑1816, overleden te Rotterdam op 02‑05‑1816, 44 dagen oud.

IXk
Sara VUIJK, dienstbode, geboren te Rotterdam op 28‑04‑1792 (kopie in archief), gedoopt (Ned.Herv.) te Rotterdam op 03‑05‑1792 (kopie in archief), overleden te Rotterdam op 28‑07‑1852 op 60-jarige leeftijd (kopie in archief), dochter van Cornelis Claasz VUIJK (zie VIIIg) en Ingetje Floris ELSEMANS.
Gehuwd op 38-jarige leeftijd te Rotterdam op 03‑11‑1830 (kopie in archief) huwelijksbijlagen in archief. Echtgenoot is Andries Albert de ROODT, 34 jaar oud, geboren te Rotterdam op 16‑12‑1795 (kopie in archief), gedoopt (Ned.Herv.) te Rotterdam op 20‑12‑1795 (kopie in archief), overleden te Rotterdam op 01‑06‑1849 op 53-jarige leeftijd (kopie in archief), zoon van Albert Jan de ROODT en Pieternella Cornelia HARTMAN. {Hij was eerder gehuwd op 26-jarige leeftijd te Rotterdam op 06‑11‑1822 (kopie in archief) met Johanna Kristina HAKMAN, 32 jaar oud, gedoopt (Ned.Herv.) te Rotterdam op 10‑11‑1789 (kopie in archief), overleden te Rotterdam op 05‑02‑1830 op 40-jarige leeftijd (kopie in archief), dochter van Gerrit HAKMAN en Johanna Adriana MALTA.}
Uit dit huwelijk:
1.
Sara Ingetje, geboren te Rotterdam op 01‑05‑1833 (kopie in archief), overleden te Rotterdam op 23‑07‑1835 op 2-jarige leeftijd (kopie in archief).

IXl
Klaas BLESGRAAFF, geboren te Kralingen nov. 1774, gedoopt (Ned.Herv.) te Kralingen op 20‑11‑1774 (getuige(n): Jannitje Blesgraef), overleden te Delft op 22‑09‑1801, zoon van Klaas BLESGRAAFF en Maria Klaasz VUIJK (zie VIIIh).
Ondertrouwd te Rotterdam op 22‑09‑1797, gehuwd voor de kerk te Rotterdam op 15‑10‑1797 (Ned.Herv.) met Maria VUIJK, 22 jaar oud (zie IXf).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen (zie onder IXf).

IXm
Maria VUIJK, gedoopt (Ned.Herv.) te Hillegersberg op 05‑09‑1784 (getuige(n): Maria Pijen Hogewaard), kopie doop in archief. De vader velmeldt als "Fuik". Overleden te Haarzuilens op 03‑05‑1872 op 87-jarige leeftijd, dochter van Klaas Klaasz VUIJK (zie VIIIj) en Aaltje Leenderts van der VOORN.
Ondertrouwd te Hillegersberg op 24‑06‑1804, gehuwd voor de kerk op 19-jarige leeftijd te Hillegersberg op 01‑07‑1804 (Ned.Herv.) met Fries ZUIJDDAM, jongeman van Berckel, daggelder, geboren te Korteraar 1776, zoon van Daniël ZUIJDDAM en Lena GRAVESTEIN.
Uit dit huwelijk:
1.
Aaltje, geboren te Ter Aar circa 1806.
Gehuwd (1) te Nieuwkoop en Noorden op 14‑05‑1829 met Teunis KRANENBURG, geboren te Mijdrecht circa 1804, overleden voor 1858, zoon van Gerri KRANENBURG en Maria KRANENBURG.
Gehuwd (2) te Mijdrecht op 01‑12‑1859 met Martinus van der LINGEN, geboren te Mijdrecht circa 1805, zoon van Martinus van der LINGEN en Petronella van BEEST. {Hij was eerder gehuwd voor 1858 met Jannetje van der KNAAP, overleden voor 1859.}
2.
Daniel, geboren te Ter Aar op 13‑10‑1812 om 04.00 uur.

IXn
Leendert Klaasz VUIJK, scheepstimmerman (1829), scheepmaker (1862), geboren te Terbregge (Bergschenhoek) op 07‑01‑1785, gedoopt (Ned.Herv.) te Hillegersberg op 15‑01‑1785 (getuige(n): Grietje Bakker), kopie doop in archief. De vader vermeldt als "Claas Fuijk". Overleden te Rotterdam op 16‑07‑1872 op 87-jarige leeftijd. Aanvullingen van Arianne de Klerk (e-mail 9-7-2004)
Koopt 29-5-1817 een scheepmakerij in de polder Vogelesang te Reeuwijk. Bij de volkstelling van 1829 wonen ze echter in Krimpen a/d IJssel huis nr.2 en later te Kralingen. Bron: Gouda, notaris Hardenberg, inv.4 folio 3verso.
In 1872 wonen ze: Wijk 3 huis 120. Kadastraal Sectie H nr. 696, perceelgrootte 1700m2. Bron: Memorie van Successie
, zoon van Klaas Klaasz VUIJK (zie VIIIj) en Aaltje Leenderts van der VOORN.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd te Nieuwerkerk a/d IJssel op 17‑02‑1811 met Aaltje van den TOORN, 32 jaar oud, gedoopt (Remonstr.) te Hazerswoude op 19‑07‑1778, overleden te Kralingen op 09‑09‑1835 op 57-jarige leeftijd, weduwe van Adrianus Vuijk, dochter van Dirk van den TOORN en Maartje MORAAL (OOK MOREL). {Zij was eerder gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd te Nieuwerkerk op 20‑10‑1799 met Adrianus Leenderts VUIJK, 27 jaar oud (zie IXw).}
Gehuwd (2) op 53-jarige leeftijd te Rotterdam op 21‑03‑1838 (kopie in archief) huwelijksbijlagen in archief. Echtgenote is Arryaantje (Adriana) van der STAL, 39 jaar oud, winkelierse (1838), geboren te Rotterdam op 28‑08‑1798, overleden te Rotterdam op 16‑12‑1860 op 62-jarige leeftijd, dochter van Willem Gerrit van der STAL en Anna Catharina HOFMANS.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Klaas, scheepstimmerman (1829), geboren te Nieuwerkerk aan den IJssel op 26‑12‑1811, gedoopt (Ned.Herv.) te Nieuwerkerk aan den IJssel op 05‑01‑1812 (getuige(n): Aaltje van de Vooren) (kopie in archief).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd te Rotterdam op 26‑09‑1835 met Kristina Susanne SCHOLTEN BEKKER, geboren circa 1813, dochter van Abraham BEKKER en Hendrina SCHULTENS.
2.
Maria (zie Xi).
4.
Maarten, geboren te Nieuwerkerk a/d IJssel op 23‑02‑1822, overleden te Reeuwijk op 18‑06‑1822, 115 dagen oud.
Uit het tweede huwelijk:
5.
levensloze dochter, geboren te Rotterdam op 10‑06‑1843, overleden te Rotterdam op 10‑06‑1843, 0 dagen oud.

IXo
Klaas Klaasze VUIJK (Fuik), gedoopt (Ned.Herv.) te Hillegersberg op 14‑01‑1787 (getuige(n): Maria Vuijk), kopie doop in archief. Overleden te Kralingen op 05‑09‑1841 op 54-jarige leeftijd, bij de doop van zijn oudste dochter staat als vader Klaas Klaasze Fuik. Zoon van Klaas Klaasz VUIJK (zie VIIIj) en Aaltje Leenderts van der VOORN.
Gehuwd voor 1811 met Adriana van der NEUT, geboren te Hillegersberg op 11‑09‑1785, overleden te Rotterdam op 12‑01‑1857 op 71-jarige leeftijd, dochter van Gerrit van der NEUT en Maria SCHIPPERS.
Uit dit huwelijk:
1.
Aaltje, geboren te Hillegersberg op 27‑02‑1811 (aangifte door: Aaltje van de Voorn), gedoopt (Ned.Herv.) te Hillegersberg op 17‑03‑1811, overleden te Rotterdam op 07‑12‑1818 op 7-jarige leeftijd.
2.
Maria, geboren te Kralingen op 22‑06‑1812, overleden te Kralingen op 22‑03‑1892 op 79-jarige leeftijd.
3.
Margaretha, geboren te Rotterdam op 15‑03‑1815.
4.
Barbara, geboren te Rotterdam op 05‑11‑1817, overleden te Kralingen op 06‑03‑1882 op 64-jarige leeftijd.
5.
Klaas, geboren te Rotterdam op 07‑09‑1820, overleden te Rotterdam op 16‑10‑1820, 39 dagen oud.
6.
Aaltje, geboren te Rotterdam op 05‑12‑1821, overleden te Rotterdam op 14‑01‑1836 op 14-jarige leeftijd.
7.
Klaas (zie Xk).
8.
Adriana (zie Xl).
9.
Gerrit, geboren te Rotterdam op 25‑02‑1826, overleden te Rotterdam op 21‑02‑1828 op 1-jarige leeftijd.
10.
Leendert, geboren te Rotterdam op 29‑09‑1827, overleden te Rotterdam op 11‑02‑1828, 135 dagen oud.
11.
Sara, geboren te Rotterdam op 23‑09‑1829, overleden te Rotterdam op 01‑11‑1829, 39 dagen oud.
12.
Gerrit, geboren te Rotterdam op 10‑09‑1831, overleden te Rotterdam op 18‑12‑1831, 99 dagen oud.

IXp
Grietje Margaretha VUIJK, geboren te Terbregge (Rotterdam) op 07‑03‑1788, gedoopt (Ned.Herv.) te Hillegersberg op 13‑04‑1788 (getuige(n): Grietje Bakker), kopie doop in archief. Overleden te Rotterdam op 24‑07‑1842 op 54-jarige leeftijd, dochter van Klaas Klaasz VUIJK (zie VIIIj) en Aaltje Leenderts van der VOORN.
Ondertrouwd te Rotterdam op 03‑06‑1807, gehuwd op 19-jarige leeftijd te Rotterdam op 21‑06‑1807 met Johannes HALBERSTADT, geboren circa 1781, gedoopt (Evang.Luth.) te Rotterdam op 02‑03‑1784, overleden te Rotterdam op 14‑06‑1861. De informatie over het nageslacht van deze tak Halberstad op 1-2-2008 ontvangen van de heer P. Scharp, zoon van Philipp HALBERSTAD en Johanna (Anna) SNEIDERS.
Uit dit huwelijk:
1.
Anna Clasina HALBERSTAD, geboren te Terbregge op 03‑02‑1808, gedoopt (Evang.Luth.) op 14‑02‑1808 (getuige(n): Anna Snijders), overleden te Rotterdam op 22‑04‑1845 op 37-jarige leeftijd.
2.
Margaretha Engelina HALBERSTAD, geboren te Overschie op 24‑02‑1810, gedoopt (Evang.Luth.) te Rotterdam op 06‑03‑1810, overleden te Rotterdam op 01‑06‑1888 op 78-jarige leeftijd.
3.
Alida Philippina HALBERSTAD, geboren te Bodegraven? op 01‑07‑1814, overleden te Rotterdam op 22‑04‑1890 op 75-jarige leeftijd.
4.
Philippus Johannes HALBERSTAD, genees-, heel- en vroedmeester, geboren te Streefkerk op 21‑12‑1816, overleden te Schoonrewoerd op 17‑03‑1884 op 67-jarige leeftijd.

IXq
Pieter VUIJK, scheepstimmerman(1839), zelfst.scheepmaker(1850), geboren te Terbregge (Bergschenhoek) op 27‑09‑1791, gedoopt (Ned.Herv.) te Hilligersberg op 02‑10‑1791 (getuige(n): Grietje Bakker), kopie doop in archief. DE vader vermeldt als "Vuijk". Overleden te Delfshaven op 24‑03‑1866 om 11.00 uur op 74-jarige leeftijd (kopie in archief). Bron: Henk ten Dam, Zwolle. Zoon van Klaas Klaasz VUIJK (zie VIIIj) en Aaltje Leenderts van der VOORN.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd te Rotterdam op 03‑05‑1820 (getuige(n): Pieter Vuijk, 27 jaar, scheepstimmerman, neef van de bruidegom, Adrianus Kortlandt, 27 jaar, scheepstimmerman en Jacob de Visser, 48 jaar, sergeant na Heeren Burgemesteren (van Rotterdam)) met Maria Catharina MARROBACH, 23 jaar oud, gedoopt (Ned.Herv.) te Kampen op 07‑09‑1796, overleden te Rotterdam op 28‑02‑1867 op 70-jarige leeftijd, dochter van Johan Christiaan Peter Christoffel MARBACH, eerste luitemant in de 5e halve brigade, 3 battaillon, en Aaltjen KUIPERS. Rotterdamse Dijk 7-beneden (1839), Waschbeeklaan 5 (1857).
Uit dit huwelijk:
1.
Aaltje, naaister tot 1850 daarna dienstbode, geboren te Rotterdam op 01‑03‑1821, overleden te Haarlem op 02‑11‑1912 op 91-jarige leeftijd (overlijdensadvertentie in archief), op 3 april 1857 vertrokken naar Batavia (Ned.Indië). Wordt door broer Klaas bedacht met een legaat van ƒ 1.000,= in zijn testament van 24-7-1884.
Gehuwd op 42-jarige leeftijd te Batavia (Ned.Indië) op 11‑11‑1863 met Johan CASPERS, 35 jaar oud, kapitein van de bark "Fenna", geboren te Amsterdam op 08‑08‑1828.
2.
Sara (Saartje) (zie Xm).
3.
Klaas (zie Xn).
4.
Leendert (zie Xo).
5.
Johan Christiaan, zeeman (1857), geboren te Delfshaven op 23‑12‑1829, overleden te Rotterdam op 10‑06‑1854 op 24-jarige leeftijd.
6.
Pieter (zie Xp).
7.
Maria (zie Xq).
8.
Johannes, zeeman (1861), geboren te Delfshaven op 01‑03‑1839. Komt voor in de militieregisters van Rotterdam. (gezinskaart in archief).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd te Rotterdam op 22‑07‑1868 met Maria van SCHIE, 25 jaar oud, geboren te Rotterdam op 06‑01‑1843, dochter van Simon van SCHIE, welvarende Lutherse koopman, en Johanna Catharina ELZERMAN.

IXr
Sara VUIJK, geboren circa 1795, dochter van Klaas Klaasz VUIJK (zie VIIIj) en Aaltje Leenderts van der VOORN.
Gehuwd te Delfshaven op 22‑11‑1818 met Diert VERBOOM, geboren te Schoonderloo (Delfshaven) circa 1800, zoon van Diert VERBOOM en Barbara BLOKLAND.
Uit dit huwelijk:
1.
Barbara, geboren te Delfshaven circa 1819, overleden te Rotterdam op 26‑01‑1888.
2.
Nicolaas, geboren te Rotterdam circa 1821.
3.
Diert, geboren te Rotterdam op 27‑05‑1822, overleden te Rotterdam op 21‑08‑1824 op 2-jarige leeftijd.
4.
Alida, geboren te Rotterdam juli 1824, overleden te Rotterdam op 06‑08‑1824.
5.
Diert, geboren maart 1829, overleden te Rotterdam op 05‑05‑1832.
6.
Maria, geboren te Rotterdam op 12‑04‑1831, overleden te Rotterdam op 23‑05‑1832 op 1-jarige leeftijd.
7.
Diert, geboren te Rotterdam op 25‑05‑1833, overleden te Rotterdam op 13‑07‑1833, 49 dagen oud.
8.
Sara, geboren te Rotterdam circa 1836.

IXs
Elisabeth Klaasdr VUIJK, dienstmaagd, geboren te Hillegersberg op 11‑08‑1797, kopie in archief. Gedoopt (Ned.Herv.) te Hillegersberg op 20‑08‑1797 (getuige(n): Lena van der Voorn), kopie doop in archief. Dochter van Klaas Klaasz VUIJK (zie VIIIj) en Aaltje Leenderts van der VOORN.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd te Nieuwerkerk a/d IJssel op 05‑05‑1821, huwelijksakte in archief. Echtgenoot is Cornelis TOM, 29 jaar oud, verver in Nieuwerkerk a/d IJssel (1824), geboren te Nieuwerkerk a/d IJssel op 04‑03‑1792, kopie doop in archief. (gezindte: Ned.Herv.), zoon van Arie TOM en Adriaantje van den AREND.
Uit dit huwelijk:
1.
Klaas (zie Xr).
2.
Maria, geboren te Nieuwerkerk a/d IJssel op 08‑03‑1824.
3.
Adriana, geboren te Nieuwerkerk a/d IJssel op 18‑07‑1825.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd te Nieuwerkerk aan den IJssel op 20‑09‑1851 met Cornelis VISSER, geboren te Nieuwerkerk aan den IJssel circa 1827.

IXt
Aagje VUIJK, geboren te Hillegersberg op 11‑02‑1802, gedoopt (Ned.Herv.) te Hillegersberg op 21‑02‑1802 (getuige(n): Jannetje Vuik), kopie doop in archief. Overleden te Kralingen op 12‑09‑1844 op 42-jarige leeftijd, bij de doop staat als vader Klaas "Vuik" i.p.v. "Vuijk", dochter van Klaas Klaasz VUIJK (zie VIIIj) en Aaltje Leenderts van der VOORN.
Gehuwd voor 1835 met Willem van der VEER, geboren voor 1815.
Uit dit huwelijk:
1.
Anningje, geboren te Kralingen op 07‑12‑1830, overleden te Rotterdam op 16‑01‑1913 op 82-jarige leeftijd.
2.
Aaltje, geboren te Kralingen op 07‑06‑1833, overleden te Kralingen op 28‑04‑1875 op 41-jarige leeftijd.
3.
Teunis, geboren te Kralingen op 02‑04‑1836.
4.
Klaas, geboren te Kralingen op 16‑12‑1838.
5.
Willem, geboren te Kralingen op 04‑09‑1841, overleden te Kralingen op 23‑12‑1883 op 42-jarige leeftijd.
6.
doodgeboren zoontje, geboren te Kralingen op 12‑09‑1844, overleden te Kralingen op 12‑09‑1844, 0 dagen oud.

IXu
Jannitje Pieters VUIJK, geboren 1757, gedoopt (Ned.Herv.) te Kralingen op 11‑12‑1757 (getuige(n): Sara Fuik), overleden te Kralingen op 22‑10‑1822, dochter van Pieter Pieters VUIJK (zie VIIIk) en Araentje Leenderts KLEY.
Ondertrouwd te Kralingen op 22‑10‑1779, gehuwd voor de kerk te Kralingen op 14‑11‑1779 (Ned.Herv.) met Arij Klaasze VUIJK, 27 jaar oud (zie VIIIi).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen (zie onder VIIIi).

IXv
Lena VUIJK, geboren te Kralingen maart 1770, gedoopt (Ned.Herv.) te Kralingen op 18‑03‑1770 (getuige(n): Emerentia Zuiddam), overleden te Kralingen op 29‑06‑1839, dochter van Arij Pieters VUIJK (Fuik) (zie VIIIm) en Ariaantje Leenderts VISSER.
Ondertrouwd te Kralingen op 25‑09‑1789, gehuwd voor de kerk te Kralingen op 18‑10‑1789 (Ned.Herv.) met Jan Ariensz KRIJGSMAN, 24 jaar oud, gedoopt te Kralingen op 14‑04‑1765, overleden te Kralingen op 16‑12‑1839 op 74-jarige leeftijd, zoon van Arie Jansz KRIJGSMAN en Neeltje Jans JONGELEEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Adriana, geboren te Kralingen op 08‑01‑1792, gedoopt te Kralingen op 08‑01‑1792 (getuige(n): Jannetje Pieters Vuyk).
2.
Cornelis, geboren te Kralingen op 31‑05‑1795, gedoopt (Ned.Herv.) te Kralingen op 31‑05‑1795 (getuige(n): Cornelia Krijgsman).
3.
Pieter, geboren te Kralingen op 11‑08‑1795, gedoopt (Ned.Herv.) te Kralingen op 19‑08‑1798 (getuige(n): Grietje Jongeleen).
4.
Grietje, geboren te Kralingen op 17‑11‑1799, gedoopt (Ned.Herv.) te Kralingen op 24‑11‑1799 (getuige(n): Cornelia Krijgsman).

IXw
Adrianus Leenderts VUIJK, scheepmaker, gedoopt te Nieuwerkerk a/d IJssel op 07‑06‑1772, overleden te Nieuwerkerk a/d IJssel op 16‑04‑1810 op 37-jarige leeftijd. Aanvullende gegevens per e-mail 7-7-2004 van Jacquline Hofland. Zoon van Leendert VUIJK (zie VIIIn) en Sija van BEIJEREN.
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd te Nieuwerkerk op 20‑10‑1799 met Aaltje van den TOORN, 21 jaar oud, gedoopt (Remonstr.) te Hazerswoude op 19‑07‑1778, overleden te Kralingen op 09‑09‑1835 op 57-jarige leeftijd, weduwe van Adrianus Vuijk, dochter van Dirk van den TOORN en Maartje MORAAL (OOK MOREL). {Zij is later gehuwd op 32-jarige leeftijd te Nieuwerkerk a/d IJssel op 17‑02‑1811 met Leendert Klaasz VUIJK, 26 jaar oud (zie IXn).}
Uit dit huwelijk:
1.
Sija (zie Xs).
2.
Dirk (zie Xt).
3.
Leendert (zie Xu).
4.
Maartje, geboren te Nieuwerkerk a/d IJssel op 04‑09‑1805, overleden te Nieuwerkerk a/d IJssel op 04‑09‑1806 op 1-jarige leeftijd.
5.
Maartje, naaister (1829), geboren te Nieuwerkerk a/d IJssel op 20‑04‑1807, gedoopt te Nieuwerkerk a/d IJssel op 26‑04‑1807, overleden te Rubens (Rusland) 1848.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd te Kralingen op 12‑11‑1836 met Hendrik PAU, 22 jaar oud, geboren te Rotterdam op 08‑11‑1814, overleden te Rotterdam op 19‑10‑1900 op 85-jarige leeftijd, zoon van Hendrik PAU en Maaike OTTERSPOOR.
6.
Adriana (zie Xv).

IXx
Louw (Laurens) Siers VUIJK, geboren jan. 1769, gedoopt (Ned.Herv.) te Kralingen op 18‑01‑1769 (getuige(n): Marya Vuyk), zoon van Sier Louwerenszn VUIJK (Fuick) (zie VIIIp) en Lena Pieters DEKKER.
Gehuwd voor 1796 met Klaasje Pieters de JONG, geboren voor 1775.
Uit dit huwelijk:
2.
Lena, geboren te Kralingen op 03‑11‑1799, gedoopt (Ned.Herv.) te Kralingen op 10‑11‑1799 (getuige(n): Elisabeth de Jong), overleden te Kralingen op 19‑01‑1840 op 40-jarige leeftijd.
Gehuwd voor 1840 met Gijsbert KRUIJT, geboren voor 1840.

IXy
Pieter Ziers VUIJK, geboren 1772, gedoopt (Ned.Herv.) te Kralingen op 15‑01‑1772 (getuige(n): Anna Slot en Antje Dekker), zoon van Sier Louwerenszn VUIJK (Fuick) (zie VIIIp) en Lena Pieters DEKKER.
Ondertrouwd te Kralingen op 30‑08‑1794, gehuwd voor de kerk te Kralingen op 21‑09‑1794 (Ned.Herv.) met Neeltje Jacobs KRUYNINGER, 24 jaar oud, geboren te Kralingen, gedoopt (Ned.Herv.) te Kralingen op 17‑12‑1769 (getuige(n): Neeltje Kruit), dochter van Jacobus Ariensz KRUYNINGER en Maria Jans van der WILG.
Uit dit huwelijk:
1.
Lena Pieters, gedoopt (Ned.Herv.) te Kralingen op 01‑03‑1795 (getuige(n): Antje Xers Vuyk), overleden voor 1798.
2.
Maria (Mietje) (zie Xx).
3.
Lena, gedoopt (Ned.Herv.) te Kralingen op 03‑06‑1798 (getuige(n): Antje Vuyk).

IXz
Antje Zierense VUIJK, gedoopt (Ned.Herv.) te Kralingen op 15‑01‑1772 (getuige(n): Anna Slot en Antje Dekker), overleden op 17‑04‑1802 op 30-jarige leeftijd, dochter van Sier Louwerenszn VUIJK (Fuick) (zie VIIIp) en Lena Pieters DEKKER.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd te Kralingen op 20‑04‑1800 met Pieter Jans UYTENBROEK, geboren te Overschie 1775, overleden te Overschie op 28‑08‑1857, zoon van Jan Ariens UYTENBROEK en Lijsje Arense KROON.
Uit dit huwelijk:
1.
Elizabeth, geboren te Kralingen op 04‑06‑1800, gedoopt (Ned.Herv.) te Kralingen op 08‑06‑1800 (getuige(n): Lena van Vorselen), overleden te Overschie op 26‑04‑1885 op 84-jarige leeftijd.

IXaa
Dirk Ziers VUIJK, veehouder en visser, gedoopt (Ned.Herv.) te Kralingen op 06‑11‑1774 (getuige(n): Jannitje Vuyk), overleden te Kralingen op 21‑06‑1838 op 63-jarige leeftijd. Komt voor in de militieregisters van Rotterdam (kopie in archief). Zoon van Sier Louwerenszn VUIJK (Fuick) (zie VIIIp) en Lena Pieters DEKKER.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd te Kralingen op 04‑05‑1806 met Wijmpje van ZANTEN, 35 jaar oud, gedoopt (Ned.Herv.) te Kralingen op 10‑03‑1771, overleden te Kralingen op 15‑12‑1859 op 88-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Zier, geboren te Kralingen 1807, overleden te Kralingen op 20‑07‑1815.
2.
Cornelis, geboren te Kralingen op 21‑03‑1813, overleden te Kralingen op 22‑07‑1814 op 1-jarige leeftijd.
3.
Cornelis, geboren te Kralingen op 26‑12‑1814, overleden te Kralingen op 10‑05‑1815, 135 dagen oud.
4.
Lena, geboren te Kralingen op 31‑05‑1816.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd te Rotterdam op 04‑05‑1838 met Jacobus WEBER, 26 jaar oud, geboren te Rotterdam op 05‑05‑1811.
5.
Zier, geboren te Kralingen op 17‑12‑1817, overleden te Kralingen op 01‑04‑1818, 105 dagen oud.
6.
Zier, geboren te Kralingen op 04‑06‑1820, overleden te Kralingen op 19‑05‑1821, 349 dagen oud.
7.
Ariaantje (zie Xy).

IXab
Jan Siers VUIJK (Vuik), scheepmaker te Koudekerk, geboren te Kralingen sept. 1778, gedoopt (Ned.Herv.) te Kralingen op 20‑09‑1778 (getuige(n): Jannitje Vuijk), volgens de doopinschrijving zoon van Sier Vuijk en Lena Pieters Dekker. (kopie in archief). Overleden te Koudekerk op 26‑03‑1818, circa 39 jaar. Volgens de overlijdensakte zoon van Jan Arysen Vuik en Adriana Visser. (kopie in archief). repertorium Koudekerk aan den Rijn 1818-1819,inv.5238,
akte 67, d.d.2-9-1815: Jan Vuijk, scheepmaker te Koudekerk, transporteert aan Reijer van Harten, kuiper te Delft, enige meubelen en gereedschappen voor 423 gulden 10 stuivers.
akte 295,d.d.22-9-1818: Reijer van Harten, meester-kuiper te Delft stemt toe in de zuivere algehele en definitieve doorhaling der inschrijving gedaan ten verzoeke van hem comparant ten kantore van de bewaarder der hypotheken te Leiden op 19-08-1814 deel 32 nummer 33 ten laste van Jan Vuijk, scheepmaker te Koudekerk.
Zoon van Sier Louwerenszn VUIJK (Fuick) (zie VIIIp) en Lena Pieters DEKKER.
Ondertrouwd te Delft op 02‑07‑1803. Jan Vuijk j.m. geb. te Kralingen en wonende buiten de Haagpoort met Ingetje van Harten j.d. geb. alhier en wonende aan de Nieuwen Langendijk. Gehuwd voor de kerk te Delft op 17‑07‑1803 (Ned.Herv.) met Ingetje van HARTEN, geboren te Delft juni 1779 (aangifte door: Ingetje van der Beek), gedoopt (Ned.Herv.) te Delft op 13‑06‑1779, overleden voor 1848, 22-09-1818: Ingetje van Harten, weduwe van Jan Vuijk, scheepmaakster, wonende te Koudekerk, doet veilen een huis en erve met een scheepstimmerwerf en twee grote werkloodsen, getekend met nummer 26, staande en gelegen in de Hondsdijk te Koudekerk, benevens de daarbij behorende gereedschappen, welk perceel, na op 1.000 gulden in bod gebracht te zijn, is opgehouden en niet verkocht.
29-10-1818: Ingetje van Harten, weduwe van Jan Vuijk, zonder beroep te Koudekerk woonachtig, verkoopt publiek aan diverse personen meubilaire en andere goederen waarvan het montant der koopsommen bedraagt 337 gulden 50 cent en de kosten 38 gulden 60 cent
, dochter van Reijer van HARTEN en Anna VILAARS.
Uit dit huwelijk:
1.
2.
Jacobus Johannes (zie Xaa).
3.
Jan (Vuik) (zie Xab).
4.
Johanna (Vuik), geboren te Koudekerk op 26‑12‑1812.
5.
Pieter (Vuik), geboren te Koudekerk op 11‑04‑1814.
6.
Naatje (Vuik), geboren te Koudekerk op 03‑02‑1816.
7.
Anna VUIK (zie Xac).

IXac
Francyntje Zierense VUIJK, geboren 1783, gedoopt (Ned.Herv.) te Kralingen op 14‑09‑1783 (getuige(n): Jannitje Vuyk), overleden te Kralingen op 10‑06‑1849, dochter van Sier Louwerenszn VUIJK (Fuick) (zie VIIIp) en Lena Pieters DEKKER.
Gehuwd voor de kerk te Kralingen op 16‑05‑1802 met Jacob van den BERG, geboren voor 1794.
Uit dit huwelijk:
1.
Anna, geboren te Kralingen op 31‑10‑1813, overleden te Rotterdam op 18‑04‑1887 op 73-jarige leeftijd.
2.
Zier, geboren te Kralingen circa 1823, overleden te Rotterdam op 04‑05‑1888.
3.
doorgeboren, overleden te Kralingen op 31‑05‑1812.

IXad
Neeltje Siers VUIJK, gedoopt (Ned.Herv.) te Kralingen op 08‑05‑1785 (getuige(n): Jannetje Vuyk), overleden te Kralingen op 29‑06‑1855 op 70-jarige leeftijd, dochter van Sier Louwerenszn VUIJK (Fuick) (zie VIIIp) en Lena Pieters DEKKER.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd te Kralingen op 09‑03‑1814 met Johannes HOEK, geboren te Kralingen circa 1785.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan, geboren te Kralingen op 23‑08‑1814, overleden te Kralingen op 30‑10‑1814, 68 dagen oud.

IXae
Jan Sierse VUIJK, geboren te Kralingen juni 1786, gedoopt (Ned.Herv.) te Kralingen op 25‑06‑1786 (getuige(n): Jannetje Vuijk), volgens het doopboek op 26-6-1786 gedoopt. Het militieregister geeft ten onrechte 1785 als geboortejaar. (kopie in archief). Overleden te Kralingen op 26‑05‑1857. Komt voor in de militieregisters. (kopie in archief), zoon van Sier Louwerenszn VUIJK (Fuick) (zie VIIIp) en Lena Pieters DEKKER.
Gehuwd (1) voor 1812 met Maria den HOLLANDER, overleden te Kralingen op 23‑03‑1843.
Gehuwd (2) voor 1857 met Grietje van ERK, geboren voor 1825, dochter van Arie Goverts van HERK en Neeltje POLS.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Jannetje (zie Xad).
2.
Lena, geboren te Kralingen op 20‑01‑1813, overleden te Kralingen op 07‑06‑1813, 138 dagen oud.
3.
Helena, geboren te Kralingen op 01‑05‑1814, overleden te Kralingen op 27‑09‑1891 op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd voor 1891 met Teunis de BRUIN, geboren voor 1820, overleden voor 1891.
4.
Ziere, geboren te Kralingen op 14‑11‑1815 (kopie in archief), overleden te Kralingen op 27‑11‑1815, 13 dagen oud.
5.
Antje (Johanna) (zie Xae).
6.
Neeltje, geboren te Kralingen op 27‑02‑1818, overleden te Kralingen op 08‑09‑1818, 193 dagen oud.
7.
Zier (zie Xaf).
8.
Frans, geboren te Kralingen op 07‑04‑1820, overleden te Kralingen op 28‑04‑1820, 21 dagen oud.
9.
Frans, geboren te Kralingen op 04‑07‑1822, overleden te Kralingen op 29‑07‑1822, 25 dagen oud.
10.
Frans, geboren te Kralingen op 22‑02‑1824, overleden te Kralingen op 28‑04‑1824, 66 dagen oud.

IXaf
Francyntje Arys VUIJK, geboren 1777, gedoopt (Ned.Herv.) te Kralingen op 23‑11‑1777 (getuige(n): Jannitje Vuyk), overleden te Kralingen op 19‑03‑1853, dochter van Arie Lourens VUIJK (zie VIIIq) en Antje ROGGEVEEN.
Gehuwd voor de kerk te Kralingen op 23‑06‑1799 met Cornelis GROENEWEG, 22 jaar oud, geboren te Overschie op 08‑09‑1776, overleden te Kralingen op 05‑09‑1841 op 64-jarige leeftijd, zoon van Pieter GROENEWEG en Neeltje van HAMSWIJK.
Uit dit huwelijk:
1.
Pieter, geboren te Kralingen op 01‑01‑1800, gedoopt (Ned.Herv.) te Kralingen op 05‑01‑1800 (getuige(n): Neeltje Hanswijk).
2.
Johanna, gedoopt (Ned.Herv.) te Kralingen op 16‑04‑1801 (getuige(n): Krijna Donker).
3.
Neeltje, geboren te Kralingen op 06‑04‑1804, gedoopt (Ned.Herv.) te Kralingen op 08‑04‑1804, overleden te Kralingen op 26‑05‑1818 op 14-jarige leeftijd.
4.
Pietertje, geboren te Kralingen op 11‑01‑1807, gedoopt (Ned.Herv.) te Kralingen op 25‑01‑1807.
5.
Arij, geboren te Kralingen op 11‑04‑1810, gedoopt te Kralingen op 22‑04‑1810 (getuige(n): Francijntje Vuijk, de moeder), overleden te Kralingen op 16‑06‑1872 op 62-jarige leeftijd.
6.
Pieter, geboren te Kralingen op 02‑05‑1813, overleden te Kralingen op 30‑05‑1818 op 5-jarige leeftijd.
7.
Louwrens, geboren te Kralingen op 28‑11‑1816.
8.
Pieter, geboren te Kralingen op 12‑02‑1822.

Generatie X
 
Xa
Cornelis Jans VUIJK, schipper (1813), sjouwer (1839), geboren op 18‑02‑1768, gedoopt (Ned.Herv.) te Kralingen (ZH) op 26‑02‑1786 (getuige(n): Diewertje Krijgsman), register civique Rotterdam kaart 39 blz.136.
Zoon van Jan VUIJK (zie IXa) en Marijtje Maria VERBOOM.
Gehuwd op 45-jarige leeftijd te Rotterdam (ZH) op 04‑08‑1813, huwelijksakte en huwelijksbijlagen in archief. Echtgenote is Jacoba PROOST, 20 jaar oud, gedoopt (Ned.Herv.) te Schiedam (ZH) op 21‑06‑1793, overleden te Rotterdam op 03‑03‑1861 op 67-jarige leeftijd, dochter van Andreas PROOST en Bernardina FRANKEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Barendina, geboren te Rotterdam op 27‑03‑1814, overleden te Rotterdam (ZH) op 11‑01‑1826 op 11-jarige leeftijd.
2.
3.
Jan Marinus (zie XIb).
4.
Jacoba Cornelia, geboren te Rotterdam (ZH) op 15‑07‑1823, overleden te Rotterdam (ZH) op 26‑07‑1825 op 2-jarige leeftijd.

Xb
Marinus VUIJK, dagloner (1811) visser en veerman (1840), geboren te Kralingen op 30‑08‑1787, gedoopt (Ned.Herv.) te Kralingen (ZH) op 02‑09‑1787, overleden te Kralingen (ZH) op 12‑05‑1857 op 69-jarige leeftijd. Nalatende 9 kinderen, lidmaat (Ned.Herv.) 22 maart 1807, register civique Rotterdam kaart 39 foloi 136. Zoon van Jan VUIJK (zie IXa) en Marijtje Maria VERBOOM.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd te Kralingen op 24‑10‑1811 (kopie in archief). Echtgenote is Barbara van MOURIK, 24 jaar oud, geboren te Gouderak (ZH) op 09‑10‑1787, gedoopt (Ned.Herv.) te Ouderkerk a/d IJssel op 14‑10‑1787, overleden te Kralingen (ZH) op 24‑02‑1839 op 51-jarige leeftijd, dochter van Gijbert van MOURIK en Cornelia (MEVR. van MOURINK). Op de trouwakte staat de aantekening dat een akte is overlegd waarin staat dat de geslachtsnamen Mourik en Mouwrik en de voornamen Marinus en Marynus dezelfde personen zijn.(bron; e-mail Frank Coster 25-4-2005).
Uit dit huwelijk:
1.
Maria, geboren te Kralingen op 01‑03‑1812, overleden te Kralingen op 21‑04‑1812, 51 dagen oud.
2.
Maria (zie XIc).
3.
Gijsbert (zie XId).
4.
Jan, geboren te Kralingen op 11‑02‑1817.
5.
Jan (zie XIe).
6.
Rokus, scheepstimmerman, geboren te Kralingen op 31‑12‑1818, overleden te Rotterdam op 20‑11‑1872 op 53-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd te Rotterdam op 27‑05‑1840 (kopie in archief) huwelijksbijlagen in archief. Echtgenote is Maria STOLBERGEN, 22 jaar oud, geboren te Rotterdam op 16‑03‑1818, overleden te Rotterdam op 03‑05‑1843 op 25-jarige leeftijd, dochter van Andries Willem STOLBERG, pakhuisbaas, en Pieternella WUISTER.
Gehuwd (2) op 27-jarige leeftijd te Rotterdam op 14‑10‑1846 met Sophia BOESER, geboren te Rotterdam circa 1822, overleden te Rotterdam op 14‑07‑1884, dochter van Andries Willem BOESER en Gijsbertha GRONDHOUT.
7.
Zier, geboren te Kralingen op 08‑03‑1819.
8.
Cornelia, geboren te Kralingen op 10‑07‑1820, overleden te Kralingen op 09‑12‑1820, 152 dagen oud.
9.
Cornelia (zie XIf).
10.
11.
Pieter (zie XIh).
12.
Willem (zie XIi).
13.
Divertje (zie XIj).

Xc
Cornelis Florisz VUIJK, geemeenteontvanger en bode te Loosduinen, gedoopt (Ned.Herv.) te Overschie op 03‑05‑1808, overleden te 's-Gravenhage op 03‑05‑1844 op 36-jarige leeftijd. Uit: Oud Archief der Evang.Luth.Gemeente te 'sGravenhage onder nr. 60, Testamenten, legaten,giften etc.: Rekening en verantwoording, dd. 28 oktober 1851, van de voogden, over de boedel nagelaten aan hun onmondigen kinderen. In 1832 benoemd tot ontvanger der gemeente Loosduinen als opvolger van A. van der Gaag. In 1844 eervol ontslag en opgevolgd door H. can der Gaag. Zoon van Floris VUIJK (zie IXi) en Catharina VUIJK (zie IXe).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd te Loosduinen op 07‑08‑1831 met Angenesia Catharina Jacobina SIGEL, 20 jaar oud, geboren te 's-Gravenhage op 04‑04‑1811, overleden te Loosduinen op 27‑07‑1848 op 37-jarige leeftijd, dochter van Christiaan David SIGEL en Albertina BRON.
Uit dit huwelijk:
1.
Floris (zie XIk).
2.
Albertina, geboren te Loosduinen op 19‑05‑1833.
3.
Catharina (zie XIl).
4.
Christiaan David (zie XIm).
5.
Neeltje, geboren te Loosduinen op 06‑05‑1839, overleden te Loosduinen op 11‑04‑1840, 341 dagen oud.
6.
Pieter, geboren te Loosduinen op 19‑12‑1840, overleden te 's-Gravenhage op 29‑06‑1855 om 17.30 uur op 14-jarige leeftijd (kopie in archief).
7.
Jacobus (zie XIn).
8.
Ingetje Clasina, geboren te 's-Gravenhage op 29‑08‑1844 om 10.00 uur (kopie in archief).

Xd
Ingetje VUIJK, geboren te Rotterdam op 21‑02‑1802 (kopie in archief), gedoopt (Ned.Herv.) te Rotterdam op 28‑02‑1802 (kopie in archief), overleden te Rotterdam op 16‑03‑1847 op 45-jarige leeftijd (kopie in archief), dochter van Klaas VUIJK (zie IXh) en Willemijntje van der SCHAS.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd te Rotterdam op 30‑04‑1828 (kopie in archief) met Johan Herman ESCHMEIJER, 30 jaar oud, geboren te Rotterdam op 02‑05‑1797 (kopie in archief), gedoopt (Ned.Herv.) te Rotterdam op 07‑05‑1797 (kopie in archief), overleden te Rotterdam op 01‑01‑1862 op 64-jarige leeftijd (kopie in archief), zoon van Herman Willem ESCHMEIJER en Geertruij LOOIJE.
Uit dit huwelijk:
1.
levenloos, geboren te Rotterdam op 16‑01‑1829, overleden te Rotterdam op 16‑01‑1829, 0 dagen oud.
2.
Neeltje Francina, geboren te Rotterdam op 13‑01‑1830, overleden te Rotterdam op 31‑03‑1895 op 65-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) voor 1850 met Willem MULDER, overleden voor 1860.
Gehuwd (2) voor 1880 met Willem LINDENBERG, overleden voor 1895.
3.
Willem Johannes Arnoldus, geboren te Rotterdam op 10‑02‑1833, overleden te Rotterdam op 06‑01‑1890 op 56-jarige leeftijd.
4.
Geertrui, geboren te Rotterdam circa 1834.
5.
Helena Maria, geboren te Rotterdam circa 1834.
6.
Anna Maria, geboren circa 1836.
7.
Johan Herman, geboren te Rotterdam circa 1841.

Xe
Dirk VUIJK, tabakswerker, geboren te Rotterdam op 25‑06‑1804, overleden te Rotterdam op 20‑08‑1860 op 56-jarige leeftijd. Komt voor in de militieregisters van Rotterdam. Zoon van Klaas VUIJK (zie IXh) en Willemijntje van der SCHAS.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd te Rotterdam op 26‑03‑1828 (kopie in archief) huwelijksbijlagen. Echtgenote is Neeltje BROUWER, 26 jaar oud, geboren te Rotterdam op 01‑11‑1801, gedoopt (Ned.Herv.) te Rotterdam op 15‑11‑1801, overleden te Rotterdam op 30‑07‑1887 op 85-jarige leeftijd, dochter van Leendert BROUWER en Lijdia SCHALKERS.
Uit dit huwelijk:
1.
Willemijntje (zie XIo).
2.
doodgeboren, geboren te Rotterdam op 12‑04‑1829, overleden te Rotterdam op 12‑04‑1829, 0 dagen oud.
3.
Leendert Nicolaas, geboren te Rotterdam op 18‑09‑1831. Komt voor in de militieregisters van Rotterdam.
4.
Klaas, geboren te Rotterdam op 14‑04‑1833, overleden te Rotterdam op 02‑08‑1833, 110 dagen oud.
6.
Lidia Dederica, geboren te Rotterdam op 29‑11‑1836, overleden te Rotterdam op 21‑05‑1841 op 4-jarige leeftijd.
7.
Bernardus (zie XIq).
8.
Willem (zie XIr).
9.
Lydia Clasina (zie XIs).
10.
Neeltje (zie XIt).

Xf
Willem VUIJK, zakkendrager, geboren te Rotterdam op 27‑10‑1808, overleden te Rotterdam op 21‑04‑1882 op 73-jarige leeftijd. Komt voor in de militieregisters van Rotterdam. Zoon van Klaas VUIJK (zie IXh) en Willemijntje van der SCHAS.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd te Rotterdam op 06‑11‑1833 met Cornelia Hendrica van den BRINK, 38 jaar oud, geboren te Buren op 25‑12‑1794, overleden voor 1849, dochter van Cornelis Lambertus van den BRINK, landman, en Neeltje van BEUSICHEM.
Gehuwd (2) op 42-jarige leeftijd te Rotterdam op 06‑11‑1850 (kopie in archief) huwelijksbijlagen in archief. Echtgenote is Elisabeth van CULENBORG, 44 jaar oud, geboren te Erichem (Gld) op 12‑08‑1806, overleden te Rotterdam op 18‑01‑1865 op 58-jarige leeftijd (kopie in archief), dochter van Cornelis van CULENBORG en Jenneken van BEUSICHEM.
Gehuwd (3) op 57-jarige leeftijd te Rotterdam op 13‑06‑1866 (kopie in archief) met Lisabeth van CUIJLENBORG, 19 jaar oud, geboren te Buren op 13‑02‑1847, gedoopt te Asch (Gem. Buren) op 21‑03‑1847, overleden te Nijmegen op 27‑01‑1913 op 65-jarige leeftijd, dochter van Cornelis van CUIJLENBORG en Geertruij van ARKEL. {Zij is later gehuwd op 44-jarige leeftijd te Rotterdam op 29‑10‑1891 met Arie de REUS, geboren te Gouda circa 1839, zoon van Pieter de REUS en Maria JOUWER.}
Uit het eerste huwelijk:
1.
Neeltje Cornelia Hendrika, geboren te Rotterdam op 18‑11‑1835, overleden te Rotterdam op 18‑12‑1836 op 1-jarige leeftijd.
Uit het derde huwelijk:

Xg
Cornelis Klaasz VUIJK, wijnstokersknecht (1834), winkelier (1856), geboren te Rotterdam op 26‑09‑1812 (aktenummer: b241v), zoon van Klaas VUIJK (zie IXh) en Willemijntje van der SCHAS.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd te Rotterdam op 08‑10‑1834 (kopie in archief) huwelijksbijlagen in archief. Gescheiden na 10 jaar te Rotterdam op 30‑10‑1844 van Fredrika Arinetta WORTMAN, geboren te Rotterdam op 29‑12‑1815, dochter van Fredrik WORTMAN en Elisabeth SCHULTE.
Gehuwd (2) op 32-jarige leeftijd te Rotterdam op 13‑08‑1845 met Anna Christina STRANG, 24 jaar oud, geboren te Rotterdam op 07‑02‑1821, dochter van Cornelis Nicolaas STRANG en Aagje de GOOYER.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Frederik Cornelis, winkelbediende, geboren te Rotterdam op 31‑03‑1836, overleden te Veenhuizen (Norg Dr.) op 01‑06‑1892 op 56-jarige leeftijd. Komt voor in de militieregisters van Rotterdam (kopie in archief). In het overlijdensbericht stond als moeder: Anna de Jong.
Uit het tweede huwelijk:
2.
Klaas, geboren te Rotterdam op 11‑01‑1846.
3.
Cornelis Nicolaas (zie XIw).
4.
Aagje (zie XIx).
5.
Willem Cornelis, geboren te Rotterdam op 26‑10‑1851 (gezindte: Ned.Herv.), overleden te Rotterdam op 27‑03‑1931 op 79-jarige leeftijd. Op 21 8 1912 vertrokken naar de Rijks Werk Inrichting Veenhuizen. (2 gezinskaarten in archief) staat op gezinkaart van zijn zuster Anna Christina.
6.
Willemijntje, geboren te Rotterdam op 15‑12‑1853, overleden te Rotterdam op 06‑03‑1855 op 1-jarige leeftijd.
7.
Anna Christina (zie XIy).
8.
Maria Elizabeth, geboren te Rotterdam op 03‑03‑1860, overleden voor 1863.
9.
Maria Elizabeth (zie XIz).

Xh
Geertruy VUIJK, naaister, geboren te Rotterdam op 24‑10‑1814, dochter van Klaas VUIJK (zie IXh) en Willemijntje van der SCHAS.
Samenwonend (1) voor 1833.
Gehuwd (2) op 37-jarige leeftijd te Rotterdam op 17‑02‑1852 (kopie in archief) huwelijksbijlagen in archief. Echtgenoot is Anthony BOENDER, geboren te Nieuw Beijerland circa 1813.
Uit de eerste relatie:
1.
Geertruij VUIJK, geboren op 13‑06‑1832, overleden te Rotterdam op 31‑01‑1833, 232 dagen oud.
2.
Anna Maria VUIJK, geboren te 's-Gravenhage op 18‑08‑1835 om 02.00 uur. Geboorteakte in archief. De aangifte is gedaan door Eva Johanna Rennooy geb. Phlanges, 52 jaar. Getuigen: Bartholomeus Rennooy, 52 jaar, schoenmaker en Johannes Willem Rennooy, 22 jaar, particulier. Overleden te 's-Gravenhage op 26‑08‑1835 om 10.00 uur, 8 dagen oud (kopie in archief). Aangifte door: Bartholomeus Rinnooij, 52 jaar, schoenmaker en Johan Wilhelm Ziek, 22 jaar, perticulier.
Uit het tweede huwelijk:
3.
Maria, geboren circa 1853.

Xi
Maria VUIJK, geboren te Nieuwerkerk aan den IJssel op 24‑09‑1813, gedoopt (Ned.Herv.) te Nieuwerkerk aan den IJssel op 10‑10‑1813, overleden te Kralingen op 05‑04‑1885 op 71-jarige leeftijd, dochter van Leendert Klaasz VUIJK (zie IXn) en Aaltje van den TOORN.
Gehuwd voor 1858 met Arie BIJDEBEEK, geboren te 's-Gravenhage 1821, overleden te Rotterdam op 09‑03‑1875, zoon van Hendrik BIJDEBEEK en Saartje de GEEST.
Uit dit huwelijk:
1.
Hendrik, geboren te Rotterdam circa 1844.
Gehuwd te Rotterdam op 03‑01‑1872 met Johanna Catharina van SCHIE, 33 jaar oud, geboren te Rotterdam op 30‑04‑1838, dochter van Simon van SCHIE, welvarende Lutherse koopman, en Johanna Catharina ELZERMAN.
2.
Sara, geboren circa 1857, overleden te Oegstgeest op 23‑02‑1926.
Gehuwd voor 1926 met Lodewijk van DUUREN, geboren voor 1860.

Xj
Cornelis Leendertsz VUIJK, geboren te Nieuwerkerk a/d IJssel op 25‑01‑1816 (aktenummer: 3), gedoopt (Ned.Herv.) te Nieuwerkerk a/d IJssel op 25‑01‑1816. Getuigen: Hendrik Voogd, arbeider, 35 jaar en Dirk Verhoef, arbeider, 45 jaar, overleden te Rotterdam op 27‑10‑1895 op 79-jarige leeftijd, zoon van Leendert Klaasz VUIJK (zie IXn) en Aaltje van den TOORN.
Gehuwd voor 1840 met Johanna van KONIJNENBURG, geboren te Rotterdam op 30‑10‑1815, dochter van Dirk van KONIJNENBURG en Neeltje van LANGEVELD.
Uit dit huwelijk:
1.
Leendert, geboren te Kralingen op 18‑02‑1839, overleden te Kralingen op 23‑07‑1839, 155 dagen oud.
2.
Neeltje (zie XIaa).
3.
Aaltje (zie XIab).
4.
Dirk (zie XIac).
5.
Leendert (zie XIad).
6.
Henderijka, geboren te Delfshaven op 17‑10‑1849, overleden voor 1854.
7.
Cornelis Cornelissen, geboren te Delfshaven op 15‑10‑1851, overleden te Delfshaven op 08‑05‑1876 op 24-jarige leeftijd (advertentie in archief).
8.
Henderika (zie XIae).
9.
Gerardus (zie XIaf).

Xk
Klaas VUIJK, scheepstimmerman, scheepmaker (1865), kruidenier en partlevinker, geboren te Rotterdam op 08‑12‑1822 (aktenummer: 2319), geboorteakte in archief. Overleden te Rotterdam op 30‑05‑1902 op 79-jarige leeftijd, zoon van Klaas Klaasze VUIJK (Fuik) (zie IXo) en Adriana van der NEUT.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd te Rotterdam op 17‑08‑1853 (kopie huwelijk en bijlagen in archief). Gescheiden te Rotterdam voor 1902 van Hester van SCHIE, geboren te Rotterdam op 01‑01‑1827, overleden te Rotterdam op 08‑10‑1905 op 78-jarige leeftijd, dochter van Simon van SCHIE, welvarende Lutherse koopman, en Johanna Catharina ELZERMAN.
Uit dit huwelijk:
1.
Adriana, geboren te Rotterdam op 03‑12‑1854, overleden te Rotterdam op 14‑11‑1905 op 50-jarige leeftijd (advertentie in archief).
2.
Johanna Catharina (zie XIag).
3.
Klaas (zie XIah).
4.
Hester (zie XIai).
5.
Maria Margaretha, geboren te Rotterdam op 03‑11‑1862, overleden te Rotterdam op 17‑05‑1866 op 3-jarige leeftijd.
6.
Simon (zie XIaj).
7.
Maria Margaretha, geboren te Rotterdam op 24‑07‑1867, overleden te Hilversum op 16‑12‑1942 op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd te Rotterdam op 13‑10‑1904 met Hermannus Johannes Bartholoneus VERBEEK, 53 jaar oud, gezagvoerder der varende koopvaardij, geboren te Groningen op 03‑02‑1851 (gezindte: Rooms Kath.), overleden voor 1942, zoon van Bartholomeus Johannes VERBEEK en Maria Renette Jacobine SCHONINGH. {Hij was eerder gehuwd op 35-jarige leeftijd te Rotterdam op 18‑08‑1886 met Johanna Catharina VUIJK, 30 jaar oud (zie XIag).}
8.
Barend Willem (zie XIak).

Xl
Adriana VUIJK, geboren te Rotterdam op 17‑09‑1824, overleden te Rotterdam op 31‑10‑1899 op 75-jarige leeftijd, dochter van Klaas Klaasze VUIJK (Fuik) (zie IXo) en Adriana van der NEUT.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd te Kralingen op 18‑08‑1852, huwelijksakte in archief. Echtgenoot is Klaas TOM, 30 jaar oud (zie Xr).
Uit dit huwelijk:
1.
Elisabeth, geboren te Kralingen 1860, overleden te Kralingen op 28‑10‑1927.

Xm
Sara (Saartje) VUIJK, geboren te Rotterdam op 09‑07‑1823, overleden te Rotterdam op 26‑06‑1902 op 78-jarige leeftijd. Aarlanderveen bev.reg. 1869-1880,deel 4,blz.201,247,deel 5 blz.6, wijk 4 huis 106 en 130, wijk 5 huis 3:
Sara Vuijk, partner Leendert van Duijvenbode, geb.9-7-1823 te Rotterdam, kerk Ned.Herv.later Chr. Geref.,ingekomen 00-12-1870 Delfshaven, 4-1-1873 Alphen,9-6-1874 wijk 4 nr. 106, vertrokken wijk 4 nr. 130, 3-1-1871 Alphen, weer bennengekomen en 16-7-1889 vertrokken naar R'dam.
 
Alphen bev.reg.1870-1880,deel 1,blz.175,Wijk D, huis nr.415:
Sara Vuijk, partner Leendert van Duijvenbode, geb.09-07-1823 te Rotterdam kerk Ned.Herv.,ingekomen 00-01-1871 Aarlanderveen, vertrokken 04-01-1873 Aarlanderveen.
 
Wordt door broer Klaas n zijn testament van 24-7-1884 bedacht met zijn huis en erf, kadastraal Aarlanderceen sectie C de nummers 1709, 1710, 1778 en 1779, alsmede een som geld van ƒ 5.000,=.
Dochter van Pieter VUIJK (zie IXq) en Maria Catharina MARROBACH.
Gehuwd op 38-jarige leeftijd te Rotterdam op 07‑08‑1861 met Leendert van DUIVENBODEN, 29 jaar oud, zeeman, schipper (1870-1880), geboren te Rotterdam op 18‑10‑1831, overleden te Rotterdam op 12‑07‑1899 op 67-jarige leeftijd, zoon van Dirk Simon van DUIVENBODEN en Gijsberta van DIJK.
Uit dit huwelijk:
1.
Gijsberta (Gijsje) van DUIVENBODE, huishoudster, geboren te Rotterdam op 29‑04‑1862.
2.
Maria Catharina Pieternella van DUIVENBODE, hoofd linnenkamer van het Ooglijders Gasthuis te Rotterdam, geboren te Delfshaven op 22‑02‑1866, overleden te Heemstede op 16‑03‑1932 op 66-jarige leeftijd.

Xn
Klaas VUIJK, scheepmakersknecht bij vader Pieter (1850), scheepmaker (1857), geboren te Rotterdam op 27‑12‑1825 (aktenummer: 2533), overleden te Haarlem op 26‑12‑1914 op 88-jarige leeftijd, begraven te Haarlem op 29‑12‑1914, testamenten d.d. 24-7 en 10-08-1884 in archief. Zoon van Pieter VUIJK (zie IXq) en Maria Catharina MARROBACH.
Gehuwd (1) met Nina (EEN JAVAANSE VROUW), geboren te desa Suren (Oost Java, Ned.Indië).
Gehuwd (2) met Kina (EEN MADOERESE VROUW), geboren te desa Glagahweru (Ned.Indië) circa 1842.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Johann Adolf (zie XIal).
2.
Julia Clara, geboren te desa Suren op Oost Java? op 07‑01‑1864, overleden te Bondowoso (Ned. Oost-Indië) op 20‑02‑1866 op 2-jarige leeftijd, bron: www.roosjeroos.nl.
Uit het tweede huwelijk:
3.
Wilton Rudolph (zie XIam).

Xo
Leendert VUIJK, scheepmakersknecht, scheepstimmerman (1856, timmerman (1883), geboren te Rotterdam op 05‑02‑1828 om 11.00 uur (aktenummer: 241), overleden te Pietermaritzburg (Natal Zuid Afrika) op 04‑08‑1883 op 55-jarige leeftijd, in een psychiatrisch ziekenhuis (kopie in archief). met vrouw en kind, op 29 mei 1861 naar Kaap de Goede Hoop vertrokken, zoon van Pieter VUIJK (zie IXq) en Maria Catharina MARROBACH.
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd te Rotterdam op 26‑03‑1856 (kopie in archief). Echtgenote is Helena NAGEL, 30 jaar oud, dienstbode (1856), geboren te Rotterdam op 27‑12‑1825 om 23.00 uur (kopie in archief). Dochter van Jacobus NAGEL en Susanne van ALLENHOVEN.
Gehuwd (2) te Zuid Afrika na 1864 met Johanna Magdalena Catharina MARÉ, geboren te Zuid-Afrika op 08‑05‑1848, overleden te Pretoria (Transvaal Z-A) op 17‑11‑1927 op 79-jarige leeftijd, dochter van Frederik Korsten MARÉ en Johanna Helena Josina van NIEKERK.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Pieter, geboren te Rotterdam op 08‑11‑1856.
2.
Leendert Jacobus, geboren voor 1863, overleden te Germiston (Zuid Afrika) op 23‑02‑1950.
Uit het tweede huwelijk:
3.
Frederik Korsten, geboren te ? op 25‑01‑1867.
4.
Klaas Korsten, geboren te ? op 29‑08‑1869.
5.
Maria Catharina (zie XIan).
6.
Johanna Helena Sasanne, geboren te ? op 04‑11‑1875.
7.
Alida, geboren te ? op 04‑10‑1878.
8.
Susanna, geboren te ? op 07‑09‑1881.

Xp
Pieter VUIJK, zeeman (1857) stuurman (1862), koopvaardij-kaptein (1867), geboren te Delfshaven op 27‑05‑1832, overleden te Haarlem op 03‑05‑1901 op 68-jarige leeftijd, Komt voor in de militieregisters van Rotterdam. Was o.a. kapitein op de "Cato". In 1875 heeft hij "op de Plata-rivier bij het eilandje Flores geankerd liggende, in een zware pampero, enige schade bekomen en was genoodzaakt beide ankers met 60 vadem ketting te laten slippen; is van een en ander ter reede van Buenos Ayres weder voorzien geworden". (18-12-1875 De Tijd en 20-12-1875 in Het Vaderland). Op 27 december 1875 was het schip zeilklaar om af te varen naar Bordeaux,(5-2-1875 Algemeen Handelsblad) waar het op 15 maart is binnengelopen.(20-3-1876 De Standaard)
In 1872 kapitein op de Niphon. Onderweg van Saigon nar Manilla wegend lekkage op 4-1-1872 te Singapore.(6-2-1872 De Tijd)
, zoon van Pieter VUIJK (zie IXq) en Maria Catharina MARROBACH.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 15‑04‑1857 met Maartje van SCHIE, 22 jaar oud, geboren te Rotterdam op 02‑05‑1834 (gezindte: Ev.Luth.), dochter van Simon van SCHIE, welvarende Lutherse koopman, en Johanna Catharina ELZERMAN.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria Catharina, geboren te Rotterdamn op 24‑06‑1859, overleden te Haarlem op 11‑07‑1932 op 73-jarige leeftijd, beginstigde in twee testamenten (in archief).
2.
Simon (zie XIao).
3.
Aaltje, geboren te Rotterdam op 08‑02‑1865, overleden te Amsterdam op 06‑02‑1938 op 72-jarige leeftijd, persoonskaart in archief.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd te Haarlem op 17‑03‑1892 met Hendrik van BILDERBEEK, 30 jaar oud, handelsreiziger, geboren te Utrecht op 15‑02‑1862, overleden te Amsterdam op 09‑02‑1938 op 75-jarige leeftijd, zoon van Bernardus van BILDERBEEK, bediende te Utrecht (1846), en Catharina CRONSELAAR, naaister (1846).
4.
Johanna Catharina, huishoudster, geboren te Rotterdam op 27‑07‑1868 (gezindte: Ev.Luth.), van Haarlem naar Zwolle (12-6-1901) naar 's-Gravenhage (7-5-1908).
5.
Pieter jr. (zie XIap).

Xq
Maria VUIJK, naaister, geboren te Delfshaven op 04‑01‑1836, overleden te Rotterdam op 09‑03‑1864 op 28-jarige leeftijd, dochter van Pieter VUIJK (zie IXq) en Maria Catharina MARROBACH.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 28‑01‑1863 (getuige(n): Johannes Zijdeman, 26 jaar, lithograaf, broeder van de bruidegom, Johannes Vuijk, zeeman, 24 jaar, broeder van de bruid, Christiaan Johannes de Boer, 27 jaar, klerk kantoor hypotheken en Hendrik Cornelis van der Graaf 45 jaar, bediende op het Gemeentehuis) met Johannes Jacobus ZIJDEMAN, 29 jaar oud, timmerman, geboren op 19‑04‑1833, zoon van Geerit ZIJDEMAN en Neeltje van SANTEN. {Hij was eerder gehuwd op 27-jarige leeftijd te Rotterdam op 23‑05‑1860 met Jacoba Magdalena PIETERSE, overleden te Rotterdam op 02‑08‑1861. Hij was ook ooit gehuwd met Maria Elisabeth PLUIJMERT, geboren op 14‑01‑1836.}
Uit dit huwelijk:
1.
Gerrit, geboren te Rotterdam op 23‑02‑1864, overleden te Rotterdam op 16‑03‑1866 op 2-jarige leeftijd.

Xr
Klaas TOM, geboren te Nieuwerkerk a/d IJssel op 27‑05‑1822 (aktenummer: 18), overleden te Nieuwerkerk a/d IJssel op 09‑07‑1912 op 90-jarige leeftijd, zoon van Cornelis TOM, verver in Nieuwerkerk a/d IJssel (1824), en Elisabeth Klaasdr VUIJK (zie IXs).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd te Kralingen op 18‑08‑1852, huwelijksakte in archief. Echtgenote is Adriana VUIJK, 27 jaar oud (zie Xl).
Uit dit huwelijk: 1 kind (zie onder Xl).

Xs
Sija VUIJK, geboren te Nieuwerkerk a/d IJssel op 08‑09‑1800, gedoopt te Nieuwerkerk a/d IJssel op 14‑09‑1800, overleden te Rotterdam op 24‑06‑1874 op 73-jarige leeftijd, dochter van Adrianus Leenderts VUIJK (zie IXw) en Aaltje van den TOORN.
Gehuwd voor 1825 met Hendrik PERDIJK, geboren voor 1804.
Uit dit huwelijk:
1.
Aaltje, geboren te Reeuwijk circa 1824.
2.
Maria, geboren te Haastrecht circa 1825.
3.
Hendrik, geboren te Kralingen 1843, overleden te Rotterdam op 17‑04‑1886.

Xt
Dirk VUIJK, schipper (1829), scheepstimmerman/scheepmaker, geboren te Nieuwerkerk a/d IJssel op 08‑06‑1802, gedoopt te Nieuwerkerk a/d IJssel op 13‑06‑1802, overleden te Rotterdam op 07‑12‑1877 op 75-jarige leeftijd, op overlijdensbericht staat als vader: Dirk Vuijk, zoon van Adrianus Leenderts VUIJK (zie IXw) en Aaltje van den TOORN.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd te Kralingen op 18‑05‑1838 met Cornelia OTTERSPOOR, 23 jaar oud, dienstbode, geboren te Rotterdam op 18‑08‑1814, overleden te Kralingen op 04‑10‑1861 op 47-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Adrianus (zie XIaq).
2.
Dirk, geboren te Kralingen op 08‑09‑1841.
3.
Aaltje (zie XIar).
4.
Leendert, geboren te Kralingen op 13‑06‑1847, overleden te Kralingen op 03‑07‑1860 op 13-jarige leeftijd.

Xu
Leendert VUIJK, modelmaker (1878), scheepmaker, geboren te Nieuwerkerk a/d IJssel op 10‑01‑1804, gedoopt te Nieuwerkerk a/d IJssel op 15‑01‑1804, overleden te Kralingen op 03‑06‑1881 op 77-jarige leeftijd, zoon van Adrianus Leenderts VUIJK (zie IXw) en Aaltje van den TOORN.
Gehuwd met Neeltje in 't HOUT, geboren te Kralingen op 18‑10‑1815, overleden te Kralingen op 31‑03‑1871 op 55-jarige leeftijd, dochter van Peter in 't HOUT en Johanna Gerritse.
Uit dit huwelijk:
1.
Johanna (zie XIas).
2.
Aaltje, geboren te Kralingen op 04‑04‑1836, overleden te Rotterdam op 05‑03‑1911 op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd met Abraham OUWELEEN, winkelier, geboren te Bergschenhoek op 29‑12‑1827.
3.
Johanna, geboren te IJsselmonde op 14‑11‑1837.
4.
Adrianus (Arie) (zie XIat).
5.
Pieter, geboren te IJsselmonde op 02‑03‑1841, overleden te Kralingen op 25‑08‑1842 op 1-jarige leeftijd, +(kopie in archief).
6.
Pieternella, geboren te Kralingen op 23‑06‑1843 (gezindte: Geref.), overleden te Rotterdam op 19‑06‑1927 op 83-jarige leeftijd, woonde samen met 2 nichtjes, t.w. Pieternella Alida van Rijnberk, dochter van Maartje Sophia Vuijk, en Martina Sophia van Deth. (gezinskaart in archief).
7.
Maartje Sophia (zie XIau).
8.
Pieter (zie XIav).
9.
Leendert Gerrit (zie XIaw).
10.
Nicolaas Christiaan, geboren te Kralingen op 01‑05‑1857, overleden te Kralingen op 26‑05‑1857, 25 dagen oud.

Xv
Adriana VUIJK, naaister (1807), geboren te Nieuwerkerk a/d IJssel op 23‑03‑1809, gedoopt te Nieuwerkerk a/d IJssel op 02‑04‑1809, overleden te Nieuwerkerk a/d IJssel op 15‑10‑1842 op 33-jarige leeftijd, dochter van Adrianus Leenderts VUIJK (zie IXw) en Aaltje van den TOORN.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd te Rotterdam op 20‑11‑1839 (kopie in archief) huwelijksbijlagen in archief. Echtgenoot is Stephanus BOOGMANS, 27 jaar oud, scheepstimmerman, geboren te Hellevoetsluis op 22‑10‑1812, zoon van Pieter BOOGMANS en Elisabeth. MONTANUS.
Uit dit huwelijk:
1.
Pieter, geboren te Rotterdam op 08‑08‑1840.

Xw
Zier (ook wel Sier) Laurensz VUIJK, geboren te Kralingen op 26‑07‑1795, gedoopt (Ned.Herv.) te Kralingen op 02‑08‑1795 (getuige(n): Antje Zierts Vuyk), overleden te Kralingen op 07‑09‑1856 op 61-jarige leeftijd. Komt voor in de militieregisters van Kralingen. Wordt afgekeurs vanwege "zeer hoofd" (kopie in archief). Zoon van Louw (Laurens) Siers VUIJK (zie IXx) en Klaasje Pieters de JONG.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd te Kralingen op 10‑03‑1824 met Engeltje ZWIEP, 28 jaar oud, geboren te Bleiswijk op 04‑07‑1795, overleden te Kralingen op 02‑02‑1866 op 70-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Klaasje, geboren te Kralingen op 09‑06‑1824, overleden te Kralingen op 02‑08‑1862 op 38-jarige leeftijd.
2.
Aaltje, geboren te Kralingen op 04‑04‑1827.
3.
Alida, geboren 1828, overleden te Kralingen op 03‑02‑1886.

Xx
Maria (Mietje) VUIJK, geboren 1797, overleden te Kralingen op 09‑08‑1848, dochter van Pieter Ziers VUIJK (zie IXy) en Neeltje Jacobs KRUYNINGER.
Gehuwd (1) voor 1830 met Willem den OUDEN, geboren voor 1798, overleden voor 1835.
Gehuwd (2) voor 1835 met Simon DEKKER, geboren voor 1814.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Pieter, geboren voor 1818.
Uit het tweede huwelijk:
2.
Ciemtje, geboren 1834, overleden te Kralingen op 02‑12‑1835.

Xy
Ariaantje VUIJK, geboren te Kralingen op 18‑12‑1822 (aktenummer: 93), overleden te Kralingen op 21‑05‑1861 op 38-jarige leeftijd, dochter van Dirk Ziers VUIJK (zie IXaa) en Wijmpje van ZANTEN.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd te Kralingen op 10‑12‑1841 met Daniël ZWIEP, 28 jaar oud, timmerman, geboren te Hillegersberg op 24‑10‑1813, overleden te Kralingen op 08‑07‑1877 op 63-jarige leeftijd, zoon van Jan ZWIEP, arbeider, en Aaltje van der KRAAN.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan, geboren te Kralingen op 08‑09‑1842.
2.
Dirk, geboren te Kralingen op 18‑01‑1844, overleden te Kralingen op 21‑03‑1846 op 2-jarige leeftijd.
3.
Aaltje, geboren te Kralingen op 26‑12‑1845, overleden te Kralingen op 08‑06‑1871 op 25-jarige leeftijd.
4.
Dirk, geboren te Kralingen op 12‑10‑1848.
5.
Ziere, geboren te Kralingen op 22‑03‑1851, overleden op 09‑03‑1852, 353 dagen oud.
6.
Cornelis, geboren te Kralingen op 11‑08‑1853.
7.
Ziere, geboren te Kralingen op 05‑04‑1857.

Xz
Reijer VUIK (Fuik), commissaris van het schuitenveer op Delft. Gedoopt (Ned.Herv.) te Koudekerk op 05‑02‑1806, ouders Jan Fuik en Ingetje van Harten (kopie in archief). Overleden te Leiden op 06‑01‑1884 om 18.30 uur op 77-jarige leeftijd, op de overlijdensakte vermeldt als Fuik. (kopie in archief). Zoon van Jan Siers VUIJK (Vuik) (zie IXab) en Ingetje van HARTEN.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd te Maassluis op 10‑02‑1836 met Hendrika de BRUIN, 25 jaar oud, dienstbode, geboren te Bloemendaal (Gouda) op 29‑10‑1810 (kopie in archief). Gedoopt (Ned.Herv.) te Bloemendaal (Gouda) op 31‑10‑1810 (getuige(n): Adriana Molenaar), doopboek Gereformeerde Gemeente van Noorwaddinxveen, Zuidwaddinxveen en Bloemendaal. Overleden te Leiden op 06‑05‑1878 om 06.00 uur op 67-jarige leeftijd, 67 jaar, dochter van Jan de BRUIN, uitdrager, koopman (1813), en Krijna (Krijntje) MOLENAAR.
Uit dit huwelijk:
1.
Krijntje, geboren te Maassluis op 23‑03‑1837 om 09.00 uur (kopie in archief), had een logement in de Hoogstraat 263 te Rotterdam (Bron: van Hennie van Apeldoorn 13-11-2014).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd te Leiden op 06‑03‑1867 met Jan de KNIJF, 33 jaar oud, pakhuisbaas, geboren te Oudshoorn op 27‑07‑1833, overleden te Rotterdam op 01‑08‑1885 om 02.00 uur op 52-jarige leeftijd, in een huis aan de Hopstraat, 52 jaar (kopie in archief). weduwnaar van Anna Catharina Otto, echtgenoot van Trijntje Vuik (dus geen Vuijk). Zoon van Jan de KNIJF en Pieternella van BEMMEL, hebben een nicht, Teunte de Knijf geb. 1879, Hofstraat 32, Rotterdam en haar moeder, ook een Teuntje de Knijf, in huis genomen. (bron: bev.register, kopie in archief). {Hij was eerder gehuwd op 26-jarige leeftijd te Rotterdam op 02‑05‑1860 met Anna Catharina OTTS, geboren te Willemstad maart 1830, overleden te Rotterdam op 01‑05‑1866.}
2.
Jan, geboren te Maassluis op 13‑05‑1838, overleden te Maassluis op 26‑11‑1838, 197 dagen oud.
3.
Jan, geboren te Maassluis op 16‑09‑1839.
4.
Ingetje, geboren te Koudekerk op 26‑10‑1841.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd te Leiden op 16‑07‑1879 met Isaac FLES, geboren te Leiden circa 1852.
5.
Reijer FUIK (zie XIax).
6.
Ingetje, geboren te Koudekerk op 12‑02‑1845.
7.
Adriana, geboren te Koudekerk op 30‑09‑1846.
8.
Adrianus, geboren te Koudekerk op 26‑03‑1848.
9.
Adriana, geboren te Koudekerk op 16‑09‑1849.
10.
Stephanus, geboren te Koudekerk op 17‑02‑1851.
11.
Adrianus, geboren te Koudekerk op 13‑03‑1852.

Xaa
Jacobus Johannes VUIJK, geboren te Koudekerk circa 1809, zoon van Jan Siers VUIJK (Vuik) (zie IXab) en Ingetje van HARTEN.
Gehuwd te Delft op 24‑10‑1832 met Petronela de FRENDER, geboren te Delft circa 1808, dochter van Jan de FRENDER en Evertje VERWEIJ.
Uit dit huwelijk:
1.
kind van Jacobus Johannes, geboren te Delft op 10‑11‑1833.
2.
Cornelia, geboren te Delft op 03‑11‑1834, overleden te Delft op 09‑12‑1834, 36 dagen oud.
3.
Everdina (zie XIay).
4.
Jacoba Petronella, geboren te Delft op 29‑01‑1839, overleden te Delft op 25‑06‑1846 op 7-jarige leeftijd.
5.
Johannes Jacobus, geboren te Delft op 25‑01‑1841, overleden te Delft op 17‑03‑1841, 51 dagen oud.
6.
Cornelia, geboren te Delft op 15‑06‑1842, overleden te Delft op 25‑06‑1842, 10 dagen oud.
7.
Johannes, geboren te Delft 1844, overleden te Delft op 22‑01‑1845.
8.
Johannes Jacobus, geboren te Delft op 30‑03‑1846, overleden te Vrijenban (Gem.Delft) op 26‑07‑1915 op 69-jarige leeftijd.
9.
Jacobus Johannes, geboren te Delft op 09‑06‑1850.

Xab
Jan VUIJK (Vuik), geboren te Koudekerk op 25‑10‑1811 (aktenummer: 16), overleden te Delft op 28‑06‑1849 op 37-jarige leeftijd, zoon van Jan Siers VUIJK (Vuik) (zie IXab) en Ingetje van HARTEN.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd te Delft op 07‑05‑1834 met Cornelia POST, geboren te Delft circa 1809, overleden te Delft op 10‑07‑1849, dochter van Jacob POST en Aagtje de RAAT.
Uit dit huwelijk:
1.
Johannes, geboren te Delft op 15‑05‑1835, overleden te Delft op 24‑07‑1849 op 14-jarige leeftijd.
2.
Jacob, geboren te Delft op 15‑01‑1838, overleden te Delft op 17‑02‑1862 op 24-jarige leeftijd.
3.
Ingetje, geboren te Delft op 16‑05‑1843, overleden te Delft op 26‑12‑1847 op 4-jarige leeftijd.
4.
Anna, geboren te Delft op 15‑04‑1846, overleden te Delft op 04‑07‑1849 op 3-jarige leeftijd.
5.
Arie, geboren te Delft op 20‑06‑1849, overleden te Delft op 02‑07‑1849, 12 dagen oud.

Xac
Anna VUIK, dienstbode, geboren te Koudekerk op 03‑11‑1817 (aktenummer: 37), overleden te 's-Gravenhage op 04‑02‑1894 om 21.30 uur op 76-jarige leeftijd (kopie in archief), dochter van Jan Siers VUIJK (Vuik) (zie IXab) en Ingetje van HARTEN.
Samenwonend (1) voor 1847 met NN.
Gehuwd (2) op 30-jarige leeftijd te 's-Gravenhage op 17‑05‑1848 met Jacobus Johannes de FOOIJ, broodbakker, geboren te 's-Gravenhage 1815, weduwnaar van Catarina Voerman. Zoon van Johannes de FOOIJ en Johanna JANSEN.
Uit de eerste relatie:
1.
Charles Nicolaas VUIK, geboren te 's-Gravenhage op 13‑12‑1846 om 21.00 uur, aangegeven door Nicolaas Rutten, 29 jaar, korporaal. Getuigen Charles Leonard Heutz, 27 jaar en Frederik Nitzel, 27 jaar, korporaals en wonende alhier.

Xad
Jannetje VUIJK, geboren te Kralingen op 09‑08‑1811 (aktenummer: 11), overleden te Kralingen op 31‑01‑1874 op 62-jarige leeftijd, dochter van Jan Sierse VUIJK (zie IXae) en Maria den HOLLANDER.
Gehuwd voor 1834 met Willem HAAK, varkensslager, geboren voor 1813, overleden voor 1884.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan, visser, geboren te Kralingen op 11‑03‑1833, overleden te Rotterdam (Kralingen) op 17‑03‑1917 op 84-jarige leeftijd.
2.
Cornelis, visser, geboren circa 1835, overleden te Kralingen op 02‑05‑1874.
3.
Maria, geboren te Kralingen circa 1836, overleden te Kralingen op 22‑11‑1844.
4.
Zier, geboren te Kralingen sept.1841, overleden te Kralingen op 01‑11‑1841.
5.
Leendert, geboren te Kralingen circa 1845, overleden te Kralingen op 19‑07‑1857.
6.
Lena, geboren te Kralingen 1849, overleden te Kralingen op 28‑04‑1884.
7.
Teunis, geboren te Kralingen nov.1854, overleden te Kralingen op 06‑12‑1854.

Xae
Antje (Johanna) VUIJK, geboren te Kralingen op 18‑02‑1817 (aktenummer: 10), overleden te Kralingen op 25‑09‑1877 op 60-jarige leeftijd, dochter van Jan Sierse VUIJK (zie IXae) en Maria den HOLLANDER.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd te Kralingen op 03‑06‑1843 met Dirk ROGGEVEEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Nicolaas, geboren te Kralingen circa 1850.

Xaf
Zier VUIJK, visser, geboren te Kralingen op 08‑03‑1819 (aktenummer: 9), overleden te Kralingen op 29‑12‑1873 op 54-jarige leeftijd, zoon van Jan Sierse VUIJK (zie IXae) en Maria den HOLLANDER.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd te Kralingen op 18‑09‑1841 met Maartje HOEK, geboren voor 1821, overleden te Kralingen op 17‑07‑1845.
Gehuwd (2) op 29-jarige leeftijd te Kralingen op 20‑10‑1848 met Wilhelmina den OUDEN, 22 jaar oud, geboren te Kralingen op 06‑04‑1826, overleden te Rotterdam op 24‑09‑1910 op 84-jarige leeftijd, 84 jaar . (in archief). Dochter van Frank den OUDEN en Grietje VUIJK.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Jan (zie XIaz).
2.
Neeltje, geboren te Kralingen op 22‑11‑1842, overleden te Kralingen op 16‑11‑1847 op 4-jarige leeftijd.
3.
Maria, geboren te Kralingen op 03‑03‑1844, overleden te Kralingen op 26‑06‑1844, 115 dagen oud.
Uit het tweede huwelijk:
4.
Frank (zie XIba).
5.
Dirk (zie XIbb).
6.
Mietje (zie XIbc).
7.
Grietje, geboren te Kralingen op 06‑03‑1854, overleden te Kralingen op 11‑01‑1857 op 2-jarige leeftijd.
8.
Grietje, geboren te Kralingen op 13‑12‑1854.
9.
Teunis (zie XIbd).
10.
Zegert, metselaar, geboren te Kralingen op 13‑03‑1858, overleden te Kralingen op 16‑07‑1884 op 26-jarige leeftijd.
11.
Grietje, geboren te Kralingen op 25‑06‑1860, overleden te Kralingen op 30‑07‑1860, 35 dagen oud.
12.
Willem (zie XIbe).
13.
Grietje (zie XIbf).
14.
Sier, geboren te Kralingen op 13‑09‑1866, overleden te Kralingen op 20‑10‑1869 op 3-jarige leeftijd.
15.
Pieter, geboren te Kralingen op 30‑04‑1869, overleden te Kralingen op 21‑05‑1871 op 2-jarige leeftijd.

Generatie XI
 
XIa
Wilhelmina Francina VUIJK, geboren te Rotterdam (ZH) op 06‑01‑1817 (aktenummer: 49), overleden te Rotterdam op 03‑03‑1871 op 54-jarige leeftijd, dochter van Cornelis Jans VUIJK (zie Xa) en Jacoba PROOST.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd te Rotterdam op 24‑07‑1844 (kopie in archief) huwelijksbijlagen in archief. Echtgenoot is Pieter Cornelis SENSEN, 24 jaar oud, geboren te Rotterdam op 28‑07‑1819, overleden te Rotterdam op 14‑05‑1887 op 67-jarige leeftijd, zoon van Johannes SENSEN en Margaretha GROEN. {Hij is later gehuwd op 54-jarige leeftijd te Rotterdam op 01‑07‑1874 met Maria Hester KRAMER, geboren te Tiel circa 1828.}
Uit dit huwelijk:
1.
Jacoba Margaretha, geboren te Rotterdam op 01‑11‑1845.
2.
Cornelis Johannes, geboren te Rotterdam op 27‑01‑1850, overleden te Rotterdam op 29‑01‑1850, 2 dagen oud, 3 dagen oud.
3.
Wilhelmus Fransina, geboren te Rotterdam op 09‑09‑1852, overleden te Rotterdam op 24‑12‑1859 op 7-jarige leeftijd.
4.
Cornelis Johannes, geboren te Rotterdam op 01‑10‑1856.

XIb
Jan Marinus VUIJK, timmerman (1849), geboren te Rotterdam op 17‑03‑1821, overleden te Rotterdam op 01‑01‑1891 op 69-jarige leeftijd (copie in archief). Bij zijn huwelijk in 1839 nog niet militieplichtig. Komt voor in de militieregisters van Rotterdam.
Zoon van Cornelis Jans VUIJK (zie Xa) en Jacoba PROOST.
Gehuwd (1) op 18-jarige leeftijd te Rotterdam op 20‑11‑1839 (kopie in archief) huwelijksbijlagen in archief. Echtgenote is Helena de LANGE, 21 jaar oud, dienstbode, geboren te Rotterdam op 23‑10‑1818, overleden te Rotterdam op 11‑05‑1868 op 49-jarige leeftijd, dochter van Johannes Jan de LANGE en Hendrika MULDER.
Gehuwd (2) op 48-jarige leeftijd te Rotterdam op 29‑09‑1869 met Elizabeth ANDRIESSEN, 35 jaar oud, geboren te Rotterdam op 24‑03‑1834, bron: e-mail dick vuijk 10-3-2010, dochter van Roelof ANDRIESSEN en Maria Magdalena ZUIDMULDER.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Cornelis Jacobus, geboren te Rotterdam op 13‑10‑1840, overleden te Rotterdam op 25‑05‑1849 om 03.00 uur op 8-jarige leeftijd (kopie in archief).
2.
Johannes Hendricus (zie XIIa).
3.
Jacobus Wilhelmus (zie XIIb).
4.
Helena Johanna (zie XIIc).
5.
Wilhelmina Pieternella, geboren te Rotterdam op 02‑07‑1848.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd te Utrecht op 22‑02‑1882 met Albertus DEKKER, 22 jaar oud, geboren te Utrecht op 06‑05‑1859, zoon van Albertus DEKKER en Elisabeth Wilhelmina MUIJS.
6.
Cornelia Johanna, geboren te Rotterdam op 15‑02‑1851, overleden voor 1852.
7.
Cornelia Johanna, geboren te Rotterdam op 29‑12‑1853, overleden te Rotterdam op 03‑11‑1855 op 1-jarige leeftijd.
8.
Cornelis Jacobus (zie XIId).
9.
Hendrika Johanna, geboren te Rotterdam op 14‑09‑1862, overleden te Rotterdam op 27‑11‑1862, 74 dagen oud.
Uit het tweede huwelijk:
10.
Maria Magdalena, geboren te Amsterdam op 02‑02‑1872, overleden voor 1874.
11.
Maria Magdalena, geboren te Rotterdam op 09‑07‑1873.
12.
Maria Magdalena (zie XIIe).

XIc
Maria VUIJK, geboren te Kralingen op 07‑04‑1813 (aktenummer: 20), overleden te Rotterdam op 15‑04‑1874 op 61-jarige leeftijd, dochter van Marinus VUIJK (zie Xb) en Barbara van MOURIK.
Gehuwd voor 1842 met Willem STEENWIJK, geboren te Rotterdam circa 1811, overleden te Rotterdam op 09‑10‑1881, zoon van Pieter STEENWIJK en Maria WAALWIJK.
Uit dit huwelijk:
1.
Barbara Bardiena, geboren te Rotterdam op 09‑09‑1841, overleden te Rotterdam op 02‑11‑1843 op 2-jarige leeftijd.
2.
Pieter, geboren te Rotterdam circa 1843.
3.
Marinus, geboren te Rotterdam circa 1847.
4.
Adriana Cornelia, geboren te Rotterdam op 06‑12‑1853, uittreksel in archief, kopie huwelijksakte in archief.

XId
Gijsbert VUIJK, schepenmaker, geboren te Kralingen (ZH) op 21‑03‑1815 (aktenummer: 16), overleden te Kralingen (ZH) op 28‑10‑1888 op 73-jarige leeftijd, zoon van Marinus VUIJK (zie Xb) en Barbara van MOURIK.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd te Kralingen (ZH) op 03‑09‑1836 met Maria van NIEROP, 23 jaar oud, geboren te Berkel (ZH) op 30‑11‑1812, overleden te Kralingen (ZH) op 03‑08‑1862 op 49-jarige leeftijd, dochter van Hillebrand van NIEROP en Maria van der POL, woonde in 1836 te Berkel.
Uit dit huwelijk:
1.
Marinus, geboren te Kralingen op 17‑01‑1837, overleden te Kralingen op 06‑02‑1837, 20 dagen oud.
2.
Marinus, geboren te Kralingen op 21‑06‑1838, overleden te Kralingen op 19‑09‑1838, 90 dagen oud.
3.
Hillebrand, geboren te Kralingen op 11‑10‑1839, overleden te Kralingen op 31‑05‑1844 op 4-jarige leeftijd.
4.
Marinus (zie XIIf).
5.
Barbara Maria (Maria), geboren te Kralingen op 05‑04‑1844, overleden te Rotterdam op 09‑12‑1927 op 83-jarige leeftijd.
Gehuwd op 52-jarige leeftijd te Rotterdam op 12‑08‑1896 met Hendrik van den BERG, geboren te Kralingen circa 1847, zoon van Michiel van den BERG en Lena OUDENAARDEN.
6.
7.
Cornelia Maria (zie XIIh).
8.
Hillebrand (zie XIIi).
9.
Gijsberta Johanna, geboren te Kralingen op 02‑08‑1853, overleden te Kralingen op 22‑11‑1853, 112 dagen oud.
10.
Gijsbert (zie XIIj).

XIe
Jan VUIJK, geboren 1818, overleden te Kralingen op 25‑01‑1880, zoon van Marinus VUIJK (zie Xb) en Barbara van MOURIK.
Gehuwd (1) voor 1839 met Maria de BRUIJN, geboren voor 1818, overleden voor 1878.
Gehuwd (2) voor 1881 met Lena den OUDEN, geboren voor 1840.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Barbara (zie XIIk).
2.
doorgeboren kind van Jan, geboren te Kralingen op 25‑12‑1840, overleden te Kralingen op 25‑12‑1840, 0 dagen oud.
3.
Margje Maria, geboren te Kralingen op 09‑01‑1842, overleden te Kralingen op 02‑09‑1844 op 2-jarige leeftijd.
4.
Maartje (zie XIIl).
5.
Marinus, geboren te Kralingen op 20‑08‑1848, overleden te Kralingen op 23‑02‑1849, 187 dagen oud.
6.
Maria, geboren te Kralingen op 28‑02‑1857.

XIf
Cornelia VUIJK, geboren te Kralingen op 05‑09‑1821 (aktenummer: 59), overleden te Rotterdam op 30‑01‑1902 op 80-jarige leeftijd, dochter van Marinus VUIJK (zie Xb) en Barbara van MOURIK.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd te Kralingen op 24‑02‑1843 met Willem DELWELL, aschophaler (1874), bouwman, geboren te Hillegersberg circa 1788, zoon van Johannes (Jan) DELWELL en Anna (Antje) van der LUCHT.
Uit dit huwelijk:
1.
Anna, geboren te Kralingen circa 1848.
2.
Johannes, geboren te Kralingen circa 1849.
3.
Dievertje, geboren te Rotterdam op 26‑11‑1850.
4.
Cornelia Wilhelmina, geboren te Kralingen circa 1853.
5.
Elisabeth, geboren te Kralingen op 15‑11‑1857.
6.
Susanne Wilhelmina, geboren te Kralingen circa 1863.
7.
Lena Johanna, geboren te Kralingen circa 1868.

XIg
Cornelis Marinuszn VUIJK, koopman en winkelier aan de Leuvehaven, in tabakswaren, geboren te Kralingen op 22‑09‑1823 (aktenummer: 71), overleden te Rotterdam op 02‑08‑1895 op 71-jarige leeftijd (kopie in archief) (diverse advertentie in archief), zoon van Marinus VUIJK (zie Xb) en Barbara van MOURIK.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd te Rotterdam op 31‑10‑1849 (kopie in archief) huwelijksbijlagen in archief. Echtgenote is Alida Christina MICHAëLIS, 28 jaar oud, geboren te Zaltbommel op 04‑01‑1821, dochter van Casper Bernard Arnold MICHAëLIS, opperwachtmeester, en Catharina Elisabeth SCHUTLZE.
Gehuwd (2) op 39-jarige leeftijd te Rotterdam op 25‑02‑1863 met Arijana TRESSON, geboren te Rotterdam circa 1839, dochter van Jan Joseph TRESSON en Elizabeth LANDHEER.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Barbera (zie XIIm).
2.
3.
Marinus Cornelis, geboren te Rotterdam op 21‑05‑1855, overleden voor 1859.
4.
Alida Urselina (zie XIIo).
5.
Marinus, geboren te Rotterdam op 05‑03‑1859.

XIh
Pieter VUIJK, sjouwer 1848, scheepsmaker, geboren te Kralingen op 13‑02‑1825 (aktenummer: 10), overleden te Rotterdam op 15‑08‑1897 op 72-jarige leeftijd, zoon van Marinus VUIJK (zie Xb) en Barbara van MOURIK.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd te Kralingen op 19‑04‑1848 (kopie in archief). Echtgenote is Alida HEUS, 24 jaar oud, naaister, geboren te Kralingen op 27‑03‑1824, overleden te Rotterdam op 05‑11‑1896 op 72-jarige leeftijd, dochter van Job HEUS, arbeider, en Aartje van KRUINIGER.
Uit dit huwelijk:
1.
Marinus (zie XIIp).
2.
Alida (zie XIIq).
3.
Barbara, geboren te Kralingen op 20‑07‑1851, overleden te Rotterdam op 16‑05‑1910 op 58-jarige leeftijd.
4.
Maria (zie XIIr).
5.
Pieter (zie XIIs).
6.
Cornelia, geboren te Kralingen op 05‑06‑1860, overleden te Kralingen op 10‑03‑1863 op 2-jarige leeftijd.
7.
Cornelia, geboren te Kralingen op 05‑04‑1867, overleden te Rotterdam op 26‑03‑1895 op 27-jarige leeftijd.

XIi
Willem VUIJK, rijtuig- en wagenmaker aan de Hoflaan in Kralingen, geboren te Kralingen op 27‑03‑1827 (aktenummer: 32), overleden te Kralingen op 16‑06‑1884 op 57-jarige leeftijd (kopie in archief) (in archief), zoon van Marinus VUIJK (zie Xb) en Barbara van MOURIK.
Gehuwd (1) voor 1869 met Sijgje de BRUIN, overleden voor 1869.
Gehuwd (2) voor 1870 met Maria GROENENDIJK, geboren voor 1849.
Uit het tweede huwelijk:
1.
Marijnus (zie XIIt).
2.
Maria (zie XIIu).
3.
Willem, geboren te Kralingen op 07‑11‑1872, overleden te Kralingen op 18‑03‑1873, 131 dagen oud.
4.
Arie, geboren te Kralingen op 07‑11‑1872, overleden te Kralingen op 09‑11‑1872, 2 dagen oud.
5.
Batje, geboren te Kralingen op 03‑07‑1874, overleden te Kralingen op 19‑10‑1874, 108 dagen oud.
6.
Barbara Clasina (zie XIIv).

XIj
Divertje VUIJK, geboren te Kralingen op 07‑07‑1830 (aktenummer: 43), overleden te Rotterdam op 02‑02‑1902 op 71-jarige leeftijd, dochter van Marinus VUIJK (zie Xb) en Barbara van MOURIK.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd te Kralingen op 28‑01‑1852 met Pieter van KAL, geboren te Delfshaven circa 1825, zoon van Meindert van KAL en Pieternella van RAVESTIJN.
Uit dit huwelijk:
1.
Pieternella, geboren te Kralingen op 13‑04‑1852.
2.
Marinus, geboren te Kralingen op 23‑05‑1853, overleden te Kralingen op 07‑08‑1853, 76 dagen oud (in archief).
3.
Pieternella, geboren te Rotterdam op 20‑08‑1854, overleden te Rotterdam op 27‑11‑1856 op 2-jarige leeftijd.
4.
Marinus, geboren te Rotterdam op 24‑12‑1855, overleden te Rotterdam op 15‑03‑1856, 82 dagen oud.
5.
Meindert Marinus, geboren te Rotterdam op 25‑01‑1857.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd te Rotterdam op 19‑05‑1886 met Cornelia Johanna van NIEDEK, geboren te Kralingen circa 1857.
6.
Barbara Berendina, geboren te Rotterdam op 21‑06‑1858, overleden te Rotterdam op 17‑10‑1858, 118 dagen oud.
7.
Pieternella Maria Cornelia, geboren te Rotterdam op 12‑07‑1859, overleden te Rotterdam op 26‑01‑1860, 198 dagen oud.
8.
Pieter, geboren te Rotterdam. op 15‑01‑1861, overleden te Rotterdam op 22‑04‑1863 op 2-jarige leeftijd, 2 jaar en 3 maanden.
9.
Barbara Barendina, geboren te Rotterdam op 05‑10‑1862, overleden te Rotterdam op 13‑03‑1864 op 1-jarige leeftijd.
10.
Maria Cornelia, geboren te Rotterdam op 03‑08‑1864, overleden te Rotterdam op 18‑03‑1871 op 6-jarige leeftijd.
11.
Pieter Marinus, geboren te Rotterdam op 08‑12‑1867, overleden te Rotterdam op 23‑10‑1870 op 2-jarige leeftijd.
12.
Barbera Barendina, geboren te Rotterdam op 23‑01‑1870, overleden te Rotterdam op 04‑05‑1870, 101 dagen oud.
13.
Maria Cornelia, geboren te Rotterdam op 24‑08‑1872.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd te Rotterdam op 11‑05‑1892 met Reinier de RUIJTER, geboren te Rotterdam circa 1869.

XIk
Floris VUIJK, controleur 3e klasse te Margasari (N.O.I), geboren te Loosduinen op 07‑02‑1832 (aktenummer: 8), overleden te Margasarie (Borneo Ned.Oost Indie) op 17‑12‑1861 op 29-jarige leeftijd, overlijdensakte nr.70 d.d.16-2-1864 gemeente Den Helder. veel vermeldingen in o.a. de kranten "Javabode" en "Oostpost".
Notarieelarchief W.J.H. de Bok te Den Helder, akte b693 d.d. 24-4-1862, inzake voogdij over de nagelaten kinderen.
Zoon van Cornelis Florisz VUIJK (zie Xc) en Angenesia Catharina Jacobina SIGEL.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd te Hellevoetsluis op 06‑08‑1852 met Elizabeth van der WELLEN, geboren te Medemblik circa 1831, overleden te Den Helder op 25‑04‑1862, dochter van Johan Diederich van der WELLEN en Trijntje HOUTZAGER.
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelis Floris Johann, geboren te Den Helder op 12‑05‑1853, overleden te Den Helder op 09‑06‑1853, 28 dagen oud.

XIl
Catharina VUIJK, geboren te Loosduinen op 02‑08‑1834 (aktenummer: 42), overleden te Loosduinen op 25‑02‑1922 op 87-jarige leeftijd, dochter van Cornelis Florisz VUIJK (zie Xc) en Angenesia Catharina Jacobina SIGEL.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd te 's-Gravenhage op 09‑05‑1860 (kopie in archief) met Johannes Frederikus JANSEN, 23 jaar oud, geboren te Loosduinen op 14‑10‑1836, overleden te Oegstgeest op 22‑05‑1905 op 68-jarige leeftijd, zoon van Willem JANSEN en Ardina ARST.
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelis, geboren te 's-Gravenhage op 06‑07‑1869 om 19.00 uur.

XIm
Christiaan David VUIJK, schoenmaker (1865), laarzenmaker, geboren te Loosduinen op 26‑04‑1837 (aktenummer: 36), overleden te 's-Gravenhage op 02‑10‑1928 om 05.00 uur op 91-jarige leeftijd (kopie in archief), zoon van Cornelis Florisz VUIJK (zie Xc) en Angenesia Catharina Jacobina SIGEL.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd te 's-Gravenhage op 02‑02‑1859 (kopie in archief) met Angenita Elisabeth Adriana SEGBOER, 24 jaar oud, geboren te Dinteloord op 03‑03‑1834 om 18.30 uur, overleden te 's-Gravenhage op 23‑07‑1898 op 64-jarige leeftijd, dochter van Willem Arie SEGBOER, Molenaar, Particulier, en Cornelia Johanna JISKOOT.
Uit dit huwelijk:
2.
Cornelis Jacobus, geboren te 's-Gravenhage op 09‑01‑1861, overleden te 's-Gravenhage op 26‑01‑1862 om 12.00 uur op 1-jarige leeftijd (kopie in archief).
3.
Cornelis Floris (zie XIIy).
4.
Catharina (zie XIIz).
5.
Christina Davina, geboren te 's-Gravenhage op 09‑08‑1867, overleden te Wagenborgen (gem.Termunten) op 10‑10‑1900 op 33-jarige leeftijd, bev.reg.'s-Gravenhage: 19-08-1897 naar krankzinnigengesticht te 's-Gravenhage waar ze op 29-12-1897 weer uitkwam. Op 10-2-1900 vertrokken naar Termunten.
6.
Cornelia Johanna, geboren te 's-Gravenhage op 18‑12‑1869, overleden te 's-Gravenhage op 19‑10‑1940 om 06.35 uur op 70-jarige leeftijd (kopie in archief) (kopie in archief).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd te 's-Gravenhage op 14‑06‑1899 (kopie in archief) met Pieter Grardus de JONG, koopman (1899), geboren te 's-Gravenhage circa 1872, zoon van Willem Pieter Johannes Jacobus de JONG, koopman, en Gerarda te LINDE.
7.
Jacobus (zie XIIaa).
8.
Johannes Cornelis (zie XIIab).

XIn
Jacobus VUIJK, matroos 3e klasse bij de Kon. Ned. Marine. Vanaf 1-5-1870 bij de HYSM (voorloper NS), geboren te 's-Gravenhage op 20‑11‑1842, overleden te Harlingen op 26‑08‑1929 op 86-jarige leeftijd, was conducteur te Harlingen (1870-1874), bezoldinging van f. 365,= tot 500 per maand. Van 1874 tot 1886 conducteur/remmer met een bezoldining van f. 365 tot f. 450. Hoofdconucteur 2e Kl. (1881) te Nieuweschans, Hoofdconducteru 1e Kl. te Harlingen en Groningen. Bezoldiging oplopend tot f. 700,= per maand. Op 1 maart 1908 op eigen verzoek eervol ontslag met toekinning van pensioen. (personeelskaart in archief). Zoon van Cornelis Florisz VUIJK (zie Xc) en Angenesia Catharina Jacobina SIGEL.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd te Harlingen op 23‑05‑1872 (kopie in archief) met Pietje de JONG, 25 jaar oud, geboren te Harlingen op 13‑10‑1846, overleden te Harlingen op 20‑01‑1923 op 76-jarige leeftijd, dochter van Wybe Lieuwes de JONG en Douwtje Lieuwes VISSER.
Uit dit huwelijk:
1.
Theodora, geboren te Harlingen op 18‑09‑1872 ((kopie in archief)).
Gehuwd op 45-jarige leeftijd te Harlingen op 20‑12‑1917 (kopie in archief) met Sjierk van der WEIDE, geboren te Harlingen circa 1873, zoon van Bouwe van der WEIDE en Lieuwkje WIJNALDA.
2.
Jacobus, geboren te Harlingen op 03‑03‑1874, overleden te Harlingen op 13‑03‑1874, 10 dagen oud (kopie in archief).
3.
Jacobus, was wekzaam bij de HYSM, voorloper NS. Geboren te Boxtel op 01‑12‑1875, bron: gezinsblad Dordrecht ((kopie in archief)), overleden te Harlingen op 18‑06‑1897 op 21-jarige leeftijd (kopie in archief). Komt voor in de militieregisters van Boxtel. Gezinsblad Dordrecht: ingekomen 5-6-1896 van en weer vertrokken naar Harlingen op 27-2-1897.
HYSM, beëdigd op 21-6-1993. Functies: te Harlingen: 1-11-1892 summerair, Buitenpost 1-5-1893/1-6-1894 klerk 3e klasse, 5-3-1895 onbepaald verlof i.v.m. dienstplicht, van 1-6-1896 Zwijndrecht, 1-3-1897 klerk 3e klasse Buitenpost. Was de Franse taal machtig. Bezoldiging oplopend van f. 1,= per dag tot f. 450 per maand. (personeelskaart in archief).

4.
Wiebe, geboren te Harlingen op 16‑06‑1877 ((kopie in archief)), overleden te Harlingen op 06‑08‑1878 op 1-jarige leeftijd (kopie in archief).
5.
Wiebe, geboren te Harlingen op 13‑02‑1879, overleden te Harlingen op 25‑09‑1895 op 16-jarige leeftijd (kopie in archief).
6.
Christiaan David (zie XIIac).
7.
Catharina, geboren te Oudezijl (gem. Nieuweschans) op 15‑09‑1883.
8.
Cornelis, geboren te Harlingen op 25‑10‑1884, overleden te Groningen op 31‑03‑1901 op 16-jarige leeftijd. Arriveert op 13 juli 1919 met het ms Tosari vauit Rotterdam op Ellis Island
(Noord Amerika) en op 19 november 1920 met het zelfde schip maar dan vanuit Batavia (Ned.Indië)
.
9.
Floris (zie XIIad).

XIo
Willemijntje VUIJK, geboren te Rotterdam op 12‑04‑1829, dochter van Dirk VUIJK (zie Xe) en Neeltje BROUWER.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd te Rotterdam op 06‑03‑1861 met Pieter de LIGT, geboren te Rotterdam circa 1832, overleden te Rotterdam op 28‑05‑1888, zoon van Jacob de LIGT en Johanna van den BURG.
Uit dit huwelijk:
1.
Willemijntje, geboren te Rotterdam op 17‑11‑1867.
2.
Diederika, geboren te Rotterdam op 13‑06‑1871, overleden te Rotterdam op 29‑08‑1871, 77 dagen oud.
3.
Johanna, geboren te Rotterdam op 26‑03‑1874, overleden te Rotterdam op 18‑08‑1874, 145 dagen oud.

XIp
Maria Diderica Lidia ((Lijdia Clasina)) VUIJK, geboren te Rotterdam op 14‑06‑1834 (aktenummer: 1171), dochter van Dirk VUIJK (zie Xe) en Neeltje BROUWER.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd te Rotterdam op 01‑10‑1856 met Pieter LUCAS, geboren te Rotterdam 1832, overleden te Rotterdam op 08‑10‑1882, zoon van Cornelis LUCAS en Paulina van der LINDEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Pieter, geboren te Rotterdam 1859, overleden te Rotterdam op 19‑08‑1860.
2.
Dirkje, geboren te Rotterdam circa 1862.
3.
Bernardus, geboren te Rotterdam circa 1863.
4.
doodgeboren dochter, geboren te Rotterdam op 26‑10‑1870, overleden te Rotterdam op 26‑10‑1870, 0 dagen oud.
5.
Paulina, geboren te Rotterdam op 21‑01‑1872, overleden te Beesel op 12‑09‑1926 op 54-jarige leeftijd.
6.
Cornelis Frans, geboren te Rotterdam circa 1875.
7.
Lijdia Clasina, geboren te Rotterdam op 30‑01‑1875.
8.
Leendert Adriaan Johannes, geboren te Rotterdam op 21‑01‑1879, overleden te Rotterdam op 07‑11‑1879, 290 dagen oud.
9.
Frans Cornelis, geboren te Rotterdam op 24‑05‑1882.

XIq
Bernardus VUIJK, geboren te Rotterdam op 06‑12‑1838, overleden te Rotterdam op 08‑12‑1890 op 52-jarige leeftijd. Komt voor in de militieregisters van Rotterdam. Zoon van Dirk VUIJK (zie Xe) en Neeltje BROUWER.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd te Rotterdam op 07‑02‑1872 met Alida van WINGERDEN, geboren te Rotterdam circa 1850, overleden te Rotterdam op 27‑10‑1893, dochter van Willem van WINGERDEN en Catharina JANSEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Dirk Wilhelmus (zie XIIae).
2.
Catharina Cornelia, geboren te Rotterdam op 22‑01‑1877.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd te Rotterdam op 17‑08‑1910 met Willem de STERKE, geboren te Rotterdam circa 1874, zoon van Henderikus de STERKE en Elizabeth Frederika KOSTER.

XIr
Willem VUIJK, winkelknecht, geboren te Rotterdam op 18‑03‑1841, overleden te Rotterdam op 12‑12‑1924 op 83-jarige leeftijd. Komt voor in de militieregisters van Rotterdam. (gezinskaart in archief), zoon van Dirk VUIJK (zie Xe) en Neeltje BROUWER.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd te Rotterdam op 02‑11‑1864 met Elizabeth GROENINGS, 26 jaar oud, geboren te Rotterdam op 21‑07‑1838 (kopie in archief), overleden te Rotterdam op 08‑03‑1923 op 84-jarige leeftijd (kopie in archief), dochter van Johannes Frderik GROENINGS en Anna Wilhelmina VOSSING.
Uit dit huwelijk:
2.
Johannes Frederik (zie XIIag).
3.
Anna Wilhelmina (zie XIIah).
4.
Willem (zie XIIai).
5.
Elisabeth (zie XIIaj).
6.
Henri (zie XIIak).
7.
Henriëtte Francina, geboren te Rotterdam op 15‑05‑1877, overleden te Rotterdam op 26‑05‑1877, 11 dagen oud.
8.
Karel (zie XIIal).
9.
Bernardus (zie XIIam).

XIs
Lydia Clasina VUIJK, geboren te Rotterdam op 28‑10‑1843, dochter van Dirk VUIJK (zie Xe) en Neeltje BROUWER.
Gehuwd (1) op 41-jarige leeftijd te Rotterdam op 04‑02‑1885 met Petrus Franciscus BASTENS, 40 jaar oud, geboren te Rotterdam op 16‑07‑1844, overleden te Rotterdam op 06‑01‑1905 op 60-jarige leeftijd, zoon van Anna Maria BASTENS.
Gehuwd (2) op 66-jarige leeftijd te Rotterdam op 03‑11‑1909 (kopie in archief) met Dirk FONTEIN, 72 jaar oud, geboren te Rotterdam op 11‑04‑1837, overleden te Rotterdam op 03‑11‑1915 op 78-jarige leeftijd, zoon van Dirk FONTEIN (FONTIJN) en Apolonia MULDER. {Hij was eerder gehuwd op 29-jarige leeftijd te Rotterdam op 24‑10‑1866 (kopie in archief) met Petronella Johanna FONTIJN, 25 jaar oud, geboren te Rotterdam op 29‑08‑1841 (kopie in archief).}
Uit het eerste huwelijk:
1.
Anna Maria Geertruida, geboren te Rotterdam op 14‑10‑1887.

XIt
Neeltje VUIJK, geboren te Rotterdam op 06‑04‑1847 (aktenummer: 937), overleden te Rotterdam op 19‑12‑1907 op 60-jarige leeftijd (gezinskaart in archief), dochter van Dirk VUIJK (zie Xe) en Neeltje BROUWER.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd te Rotterdam op 07‑12‑1870 met Adrianus HARREWIJN, 28 jaar oud, koetsier, loswerkman, geboren te Rijswijk (Z-H) op 08‑08‑1842, bron van de gegevens over dit gezin: e-mail Jan Harrewijn 3-3-2008, zoon van Cornelis HARREWIJN en Anna Helene KRAMER.
Uit dit huwelijk:
1.
Adrianus, geboren te Rotterdam op 23‑02‑1872, overleden te Rotterdam op 15‑01‑1873, 327 dagen oud.
2.
Cornelis, loswerkman, koetsier, geboren te Rotterdam op 17‑12‑1873.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd te Rotterdam op 22‑05‑1901 met Maria Wilhelmina ROMEIJN, geboren te Rotterdam circa 1871, dochter van Frans Aalbert ROMEIJN en Anna Maria Wilhelmina GREVE.
3.
Leendert Nicolaas, geboren te Rotterdam op 05‑04‑1875, overleden te Rotterdam op 04‑11‑1875, 213 dagen oud.
4.
Adrianus, geboren te Rotterdam op 22‑11‑1877, overleden te Rotterdam voor 1883.
5.
Neeltje, geboren te Rotterdam op 20‑02‑1878, overleden te 's-Gravenhage op 19‑12‑1955 op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd te Rotterdam op 16‑07‑1913 met Hubertus van der VORST, geboren te Oss circa 1871, zoon van Johannes Antonius van der VORST en Hendrika van VALEN.
6.
Johanna Helena, geboren te Rotterdam op 01‑01‑1880, overleden te Rotterdam op 17‑03‑1883 op 3-jarige leeftijd.
7.
Adrianus, geboren te Rotterdam op 20‑07‑1881, overleden te Rotterdam op 02‑03‑1883 op 1-jarige leeftijd.
8.
Maria Geertruida Dorothea, geboren te Rotterdam op 23‑01‑1883.
9.
Anna Helena, geboren te Rotterdam op 22‑03‑1885.
10.
Adrianus, geboren te Rotterdam op 22‑11‑1887.
11.
Adrina, geboren te Rotterdam op 08‑08‑1890.

XIu
Geertruida Willemina Elisabeth VUIJK, geboren te Rotterdam op 10‑02‑1871 (aktenummer: 548), overleden te Rotterdam op 13‑01‑1951 op 79-jarige leeftijd (gezinskaart in archief), dochter van Willem VUIJK (zie Xf) en Lisabeth van CUIJLENBORG.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd te Rotterdam op 19‑04‑1893 met Hendrik Paulus WISSELAAR, 31 jaar oud, timmerman, geboren te Rotterdam op 11‑01‑1862, overleden te Rotterdam op 18‑09‑1935 op 73-jarige leeftijd, de details over dit gezin ontvangen van Joke van Amerongen-Wisselaar op 31-1-2011. Zoon van Hendrik WISSELAAR en Antonia Johanna LUGENSLAND.
Uit dit huwelijk:
1.
Antonia Johanna, geboren te Rotterdam op 20‑01‑1894, overleden te Rotterdam op 07‑09‑1928 op 34-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd te Rotterdam op 22‑11‑1922 met Euft HOEK, 29 jaar oud, geboren te Oud-Beijerland op 14‑03‑1893, overleden te Rotterdam op 10‑02‑1991 op 97-jarige leeftijd, zoon van Pieter HOEK en Maaike den TUINDER. {Hij is later gehuwd op 49-jarige leeftijd te Rotterdam op 10‑06‑1942 met Willemina Cornelia WISSELAAR, 30 jaar oud, geboren te Rotterdam op 24‑06‑1911, overleden te Ridderkerk op 14‑06‑1998 op 86-jarige leeftijd, dochter van Hendrik Paulus WISSELAAR, timmerman, en Geertruida Willemina Elisabeth VUIJK (zie XIu).}
2.
Lisabeth, winkelierster, geboren te Rotterdam op 02‑08‑1895, overleden te Rotterdam op 07‑03‑1985 op 89-jarige leeftijd.
3.
Hendrik, geboren te Rotterdam op 10‑10‑1896, overleden te 's-Gravenhage op 29‑02‑1972 op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd op 49-jarige leeftijd te 's-Gravenhage op 08‑02‑1946 met Christina M. SCHUURMAN, 41 jaar oud, geboren te ? op 08‑08‑1904, overleden te 's-Gravenhage jan. 1964.
4.
Willem, directeur (boekhoud-machinesfabriek), geboren te Rotterdam op 07‑09‑1898, overleden te Capelle a/d IJssel op 16‑12‑1976 op 78-jarige leeftijd, begraven te Oud-Kralingen op 19‑12‑1978.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd te Rotterdam op 16‑01‑1924, gehuwd voor de kerk te Rotterdam op 16‑01‑1924 (Ned.Herv.) met Elisabeth Maartje Betsie van der BOOM, 24 jaar oud, geboren te Schiedam op 11‑01‑1900, overleden te Rotterdam op 15‑09‑1986 op 86-jarige leeftijd, begraven te Oud-Kralingen op 19‑09‑1986.
5.
Hendrika Paulina, geboren te Rotterdam op 24‑10‑1900, overleden te Zwijndrecht op 28‑02‑2000 op 99-jarige leeftijd.
6.
Geertruida Wilhelmina Elisabeth, onderwijzeres aan een openbare lagere school te Rotterdam/Kralingen, geboren te Rotterdam op 19‑11‑1902, overleden te Zwijndrecht op 04‑05‑1989 op 86-jarige leeftijd.
7.
Arendina, geboren te Rotterdam op 07‑10‑1904, overleden te Rotterdam op 08‑03‑1927 op 22-jarige leeftijd.
8.
Willemina Cornelia, geboren te Rotterdam op 24‑06‑1911, overleden te Ridderkerk op 14‑06‑1998 op 86-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd te Rotterdam op 10‑06‑1942 met Euft HOEK, 49 jaar oud, geboren te Oud-Beijerland op 14‑03‑1893, overleden te Rotterdam op 10‑02‑1991 op 97-jarige leeftijd, zoon van Pieter HOEK en Maaike den TUINDER. {Hij was eerder gehuwd op 29-jarige leeftijd te Rotterdam op 22‑11‑1922 met Antonia Johanna WISSELAAR, 28 jaar oud, geboren te Rotterdam op 20‑01‑1894, overleden te Rotterdam op 07‑09‑1928 op 34-jarige leeftijd, dochter van Hendrik Paulus WISSELAAR, timmerman, en Geertruida Willemina Elisabeth VUIJK (zie XIu).}

XIv
Willem Cornelis Willems VUIJK, bierhandelaar (1875), koopman (1918), fabrikant (1927), geboren te Utrecht op 09‑07‑1875 (aktenummer: 1320), overleden te Nijmegen op 05‑08‑1927 op 52-jarige leeftijd, begraven te "Rustoord" Nijmegen op 08‑08‑1927. Komt voor in de militieregisters van Utrecht. (gezinskaart 's-Gravenhage in archief). Testament d.d. 10-1-1900 (in archief), zoon van Willem VUIJK (zie Xf) en Lisabeth van CUIJLENBORG.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd te Nijmegen op 16‑01‑1900, gescheiden na 18 jaar te Arnhem op 04‑04‑1918 van Jacoba Wilhelmina Susanne REIJNDERS, geboren te Nijmegen op 02‑10‑1878 (gezinskaart 's-Gravenhage in archief) Volgens die kaart blijken haar kinderen uit het eerste huwelijk bij haar te wonen. Het tweede huwelijk bleef kinderloos. Dochter van Willem Frederik REIJNDERS en Jacoba Wilhelmina van GILS, modiste. {Zij is later gehuwd op 41-jarige leeftijd op 08‑07‑1920 met Doctor Johannes Vitus van DIJCK, 41 jaar oud, strafrechtsgeleerde, raadsheer bij de Hoge Raad te 's-Gravenhage, geboren te Goor op 18‑11‑1878, overleden te 's-Gravenhage op 26‑10‑1930 op 51-jarige leeftijd. Doorliep het gymnasium te Groningen, studeerde rechten en promoveerde aldaar op 28 november 1905 tot doctor in de rechtswetenschap op een proefschrift "Bijdragen tot de psychologie van den misdadiger". Nog meer bijzonderheden in: Biografisch Woodenboek van Nederland 1880-2000. Zoon van Godewin Arnold van DIJCK, kapitein van het Oost-Indisch leger, en Henderieka HEERSE.}
Gehuwd (2) op 43-jarige leeftijd te Amsterdam op 10‑12‑1918 (in archief) met Dorothea C.R. LOOIENGA, 45 jaar oud, weduwe van Martnus Jacobus Schuurmans, geboren te Leeuwarden op 18‑08‑1873, dochter van Louwrens LOOIENGA en Catharina TICHELAAR. {Zij was eerder gehuwd voor 1918 met Martinus Jacobus SCHUURMAN, geboren voor 1880, overleden voor 1918.}
Uit het eerste huwelijk:
1.
Lisabeth Wilhelmina, geboren te Nijmegen op 15‑10‑1900 om 00.30 uur, overleden te Nijmegen op 09‑01‑1902 op 1-jarige leeftijd, gezinskaart 's-Gravenhage (in archief): ingekomen van Haarlemmerliede en Spaarnewoude op 14-5-1928.
2.
Wilhelmina Jacoba, geboren te Nijmegen op 14‑11‑1901, overleden te Nijmegen op 09‑01‑1902, 56 dagen oud (kopie in archief).
3.
Jacoba Cornelia, rijkstelefoniste, geboren te Nijmegen op 25‑11‑1902, overleden na 1971 (persoons- en 2 gezinskaarten in archief).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd te Nijmegen op 26‑07‑1927, gescheiden na 44 jaar te Nijmegen op 25‑04‑1972 van K.H.F. RAMMELT JR, geboren voor 1918, verloofd 31-12-1926.
4.
Cornelia Frederika, verpleegster o.a. in het Wilhelmina Gasthuis te Amsterdam, geboren te Nijmegen op 06‑11‑1904, overleden te Venhuizen op 13‑05‑1945 om 17.00 uur op 40-jarige leeftijd, overlijdensakte nr. B-3787 te 's-Gravenhage (advertentie in archief).
5.
Geertruida Helena, geboren te Nijmegen op 11‑03‑1906.
6.
Willem Frederik Cornelis, off.van adm. 2e kl. Kon. Marine, geboren te Nijmegen op 13‑03‑1912, volgens de gezinskaart (in archief) in 's-Gravenhage binnen gekomen op 29-8-1931 als adelborst en later off. adm. 3e kl., uitgeschreven op 23-12-1937 naar Soerabaia. Op 19-9-1938 weer ingeshreven komend van het Kon. Inst. Marina in Den Heldeer als off. v.administratie 2e klas. Ingeschreven in's-Gravenhage op 7-9-1938 en op 19-9-1938 weer vertrokken naar Den Helder op HM Schorpioen (marineschip).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd te 's-Gravenhage op 26‑10‑1938 met Geertruida Jacoba Johanna Cornelia MEIJER, 25 jaar oud, geboren te Tjimari (Ned.Indië) op 02‑01‑1913.

XIw
Cornelis Nicolaas VUIJK, geboren te Rotterdam op 20‑07‑1847 (aktenummer: 1779), overleden te Rotterdam op 05‑04‑1927 op 79-jarige leeftijd. Komt voor in de militieregisters van Rotterdam. (gezinskaart in archief), zoon van Cornelis Klaasz VUIJK (zie Xg) en Anna Christina STRANG.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd te Rotterdam op 21‑02‑1872 met Rooksie van WIJNEN, geboren te Dordrecht circa 1846, dochter van Herbert van WIJNEN en Catharina van IJSSELMUIDEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Anna Rosina (zie XIIan).
2.
Herbert, bouwkundig tekenaar bij de Gemeente, geboren te Rotterdam op 06‑03‑1875, overleden te Rotterdam op 02‑01‑1918 op 42-jarige leeftijd. Komt voor in de militieregisters van Rotterdam. (gezinskaart in archief).
Gehuwd op 35-jarige leeftijd te Rotterdam op 12‑05‑1910 met Catharina AALBREGT, 37 jaar oud, geboren te Rotterdam op 15‑06‑1872, dochter van Hugo AALBREGT en Maria JANSEN.
3.
Cornelis Nicolaas (zie XIIao).

XIx
Aagje VUIJK, geboren te Rotterdam op 03‑06‑1849 (aktenummer: 1539), overleden te Driebergen-Rijsenburg op 17‑01‑1936 op 86-jarige leeftijd, dochter van Cornelis Klaasz VUIJK (zie Xg) en Anna Christina STRANG.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd te Rotterdam op 03‑02‑1875 met Hendrik VERHOEF, geboren voor 1855, overleden voor 1936, zoon van Johannes VERHOEF en Elizabeth BLOM.
Uit dit huwelijk:
1.
Elizabeth, geboren te Rotterdam op 16‑01‑1876.
2.
Cornelis Nicolaas, geboren te Rotterdam op 10‑01‑1878, overleden te Rotterdam op 08‑05‑1878, 118 dagen oud.
3.
Johannes, geboren te Rotterdam op 10‑03‑1879, overleden te Rotterdam op 06‑09‑1885 op 6-jarige leeftijd.
4.
Cornelis, geboren te Rotterdam op 19‑12‑1880, overleden te Driebergen-Rijsenburg op 08‑01‑1959 op 78-jarige leeftijd.
5.
Hendrika Agatha, geboren te Rotterdam op 07‑09‑1882, overleden te Rotterdam op 06‑03‑1883, 180 dagen oud.

XIy
Anna Christina VUIJK, geboren te Rotterdam op 14‑06‑1857 (aktenummer: 1949), overleden te Wassenaar op 06‑02‑1941 op 83-jarige leeftijd (3 gezinskaarten in archief), dochter van Cornelis Klaasz VUIJK (zie Xg) en Anna Christina STRANG.
Samenwonend (1) voor 1874.
Gehuwd (2) op 27-jarige leeftijd te Rotterdam op 13‑05‑1885, gemeentearchief Rotterdam (kopie in archief), gescheiden na 11 jaar te Rotterdam op 19‑03‑1897 (kopie in archief) van Gijsbert de BRUIN, geboren te Krimpen a/d IJssel circa 1842, zoon van Johannis Cornelis de BRUIN en Pieternella de JONGH.
Gehuwd (3) op 41-jarige leeftijd te Rotterdam op 01‑09‑1898, bron:gemeentearchief Rotterdam (kopie in archief), gescheiden na 16 jaar te Rotterdam op 23‑06‑1915 van Jan Willem JOLIJ, bootwerker, geboren te Wijhe op 26‑08‑1853 om 01.00 uur (kopie in archief) (gezindte: Rooms Kath.) (kopie gezinskaart in archief), zoon van Jan Jozef JOLIJ, marskramer, en Elizabeth CRISMAN. {Hij is later gehuwd op 65-jarige leeftijd te Rotterdam op 25‑09‑1918 met Johanna WILLEMSTEIJN, 53 jaar oud, geboren te IJsselmonde op 27‑04‑1865, dochter van Pieter WILLEMSTEIJN en Klazina SPARREBOOM.}
Uit de eerste relatie:
1.
Anna Christina VUIJK, geboren te Kralingen op 04‑09‑1874, overleden te Rotterdam op 05‑08‑1877 op 2-jarige leeftijd.
2.
Willem VUIJK, geboren te Kralingen op 09‑12‑1876, overleden te Rotterdam op 30‑08‑1882 op 5-jarige leeftijd.
3.
Elisabeth VUIJK, geboren te Rotterdam dec. 1881, overleden te Rotterdam op 21‑01‑1882.
4.
Willem Cornelis VUIJK, geboren te Rotterdam op 12‑08‑1883 (kopie in archief), overleden te Rotterdam op 24‑12‑1883, 134 dagen oud.
Uit het tweede huwelijk:
5.
Anna Christina, geboren te Rotterdam op 07‑04‑1886 (kopie in archief).
6.
Johannes Willem, geboren te Rotterdam op 25‑05‑1894, overleden te Rotterdam op 01‑12‑1916 op 22-jarige leeftijd.
7.
Geragdina Maria, geboren te Rotterdam op 10‑01‑1896.
Uit het derde huwelijk:
8.
Marinus, geboren te Rotterdam op 20‑04‑1880. Op 22 mei 1894 met akte 2824 erkend door de moeder, op 1 september 1898 met akte 1926 erkend door de ouders.(kopie in archief) (gezinskaart in archief).
Gehuwd op 35-jarige leeftijd te Rotterdam op 08‑03‑1916 met Francina Adriana VISSER, 37 jaar oud, geboren te Rotterdam op 24‑09‑1878, dochter van Gerrit VISSER en Anna Cornelia KEESMAAT.

XIz
Maria Elizabeth VUIJK, geboren te Rotterdam circa 1862, dochter van Cornelis Klaasz VUIJK (zie Xg) en Anna Christina STRANG.
Gehuwd te Rotterdam op 24‑06‑1885 met Arie BOERENDONK, geboren te Rotterdam circa 1859, zoon van Arie BOERENDONK en Alda Beker JANSEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Arie, geboren te Rotterdam circa 1886.
2.
Cornelis, geboren te Rotterdam op 01‑12‑1887.
3.
Jan, geboren te Rotterdam op 31‑10‑1889, overleden te Rotterdam op 17‑11‑1895 op 6-jarige leeftijd.
4.
Klaas, geboren te Rotterdam op 23‑11‑1890, overleden te Rotterdam op 12‑07‑1891, 231 dagen oud.
5.
Alida, geboren te Rotterdam op 09‑07‑1892.
6.
Willem, geboren te Rotterdam op 19‑10‑1894.
7.
Anna Christina, geboren te Rotterdam op 24‑01‑1899.

XIaa
Neeltje VUIJK, geboren te Kralingen op 07‑06‑1840 (aktenummer: 59) (gezindte: Ned.Herv.), overleden te Rotterdam op 16‑03‑1921 op 80-jarige leeftijd. Evang.Luth. Dochter van Cornelis Leendertsz VUIJK (zie Xj) en Johanna van KONIJNENBURG.
Gehuwd te Delfshaven? voor 1869 met Hendrik BREETVELD, scheepmaker, geboren te Delfshaven op 27‑08‑1841 (gezindte: Ned.Herv.), zoon van Jan BREETVELD en Maria de ZANGER.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria, geboren te Delfshaven op 05‑03‑1867 (gezindte: Ned.Herv.).
2.
Cornelis, geboren te Delfshaven op 10‑02‑1869 (gezindte: Ned.Herv.).
3.
Jan, geboren te Delfshaven op 12‑09‑1871 (gezindte: Ned.Herv.).
4.
Hendrik Johannes, geboren te Delfshaven op 15‑12‑1877 (gezindte: Ned.Herv.).
5.
Johannes, geboren te Delfshaven op 12‑04‑1880 (gezindte: Ned.Herv.).
6.
Johanna, geboren te Delfshaven op 30‑07‑1882 (gezindte: Ned.Herv.).
Gehuwd op 36-jarige leeftijd te Rotterdam op 16‑04‑1919 met Lambertus Hendrikus Mathijs VOS, geboren te Rotterdam circa 1885, zoon van Mathijs VOS en Anna van der SCHANS.

XIab
Aaltje VUIJK, geboren te Kralingen op 29‑01‑1843 (aktenummer: 16), overleden te Rotterdam op 03‑03‑1931 op 88-jarige leeftijd, dochter van Cornelis Leendertsz VUIJK (zie Xj) en Johanna van KONIJNENBURG.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd te Kralingen op 08‑04‑1866 met Nicolaas BRAS.
Uit dit huwelijk:
1.
Johanna, geboren te Rotterdam circa 1868, overleden te Schiebroek op 22‑08‑1933.
2.
Aaltje, geboren te Delfshaven circa 1874.
3.
Dirk, geboren te Delfshaven op 11‑09‑1876, overleden te Le Havre (Frankrijk) op 17‑03‑1921 op 44-jarige leeftijd, "op noodlottige wijze".
Gehuwd op 28-jarige leeftijd te Rotterdam op 19‑07‑1905 met Trijntje ROONA, 32 jaar oud, geboren te Groningen op 18‑10‑1872, overleden te Salt Lake City (USA) op 16‑08‑1952 op 79-jarige leeftijd, emigreert in 1949 met dochter Aaltje en haar gezin naar de USA.
4.
Kornelis, geboren te Rotterdam op 30‑03‑1879, overleden te Rotterdam op 04‑05‑1879, 35 dagen oud.

XIac
Dirk VUIJK, snidsknecht, bankwerker, metaalbewerker, geboren te Kralingen op 04‑07‑1845 (gezindte: Ned.Herv.), overleden te Rotterdam op 22‑11‑1930 op 85-jarige leeftijd, begraven te Rotterdam-Crooswijk op 25‑11‑1930 (gezinskaart in archief), zoon van Cornelis Leendertsz VUIJK (zie Xj) en Johanna van KONIJNENBURG.
Gehuwd voor 1876 met Johanna RIJNSDORP, geboren te Delfshaven op 17‑08‑1843, overleden te Rotterdam op 06‑03‑1929 op 85-jarige leeftijd, begraven te Algem. Begraafplaats Crooswijk op 09‑03‑1929.
Uit dit huwelijk:
1.
Johanna, geboren te Delfshaven op 24‑06‑1874, overleden voor 1888.
2.
Gerardina, geboren te Delfshaven op 02‑07‑1875 (gezindte: Ned.Herv.), overleden te Rotterdam op 02‑06‑1933 op 57-jarige leeftijd (gezinskaart in archief).
3.
Cornelis Dirksen (zie XIIap).
4.
Johanna Everdina (zie XIIaq).
5.
Dirk (zie XIIar).
6.
Johanna, geboren te Rotterdam op 24‑10‑1887, overleden te Rotterdam op 26‑02‑1888, 125 dagen oud.

XIad
Leendert VUIJK, bankwerker, baas bankwerkerij, ketelmakerij en schilderswerkplaats, geboren te Kralingen op 01‑04‑1847 (aktenummer: 39), overleden te Vlissingen op 19‑07‑1917 op 70-jarige leeftijd (kopie in archief). In dienst getreden 18-1-1886. (kopie personeelskaart Hollands IJzeren Spoorweg Maatschappij, voorloper NS, in archief). Zoon van Cornelis Leendertsz VUIJK (zie Xj) en Johanna van KONIJNENBURG.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd te Rotterdam op 24‑09‑1873 met Maria Alida de SWART, 23 jaar oud, geboren te Rotterdam. op 27‑03‑1850, overleden te Vlissingen op 05‑06‑1937 op 87-jarige leeftijd (kopie in archief). Bron: Kadaster Vlissingen, Leggernummer 6, Artikelnr. 3255
Naam de Swart, Alida Maria of Maria Alida, Bijzonderheden wed. Leendert Vuijk en consorten
, dochter van Petrus Josephus de SWART en Willemina Susanna VERSNEL.
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelis Leendertsen (zie XIIas).
2.
Leendert, machinist grote vaart, geboren te Delfshaven op 22‑08‑1875, overleden te Rotterdam op 09‑07‑1918 op 42-jarige leeftijd, na school op 14-7-1890 als leerling in dienst bij de HYSM, voorloper NS. (personeelskaart HYSM en gezinskaart in archief).
Gehuwd op 35-jarige leeftijd te Rotterdam op 10‑08‑1911 (Gezinskaart in archief). Echtgenote is Titia Alberta van RUIJVEN, 31 jaar oud, geboren te Winschoten op 03‑04‑1880 om 10.30 uur (kopie in archief). (gezinskaart in archief), dochter van Antoon Christiaan van RUIJVEN, landmeter, en Hinderika Maria Elizabeth GROENIER.
3.
Willemina Suzanna, geboren te Delfshaven op 08‑07‑1877, overleden te Vlissingen voor 1880.
4.
Johannes (zie XIIat).
5.
Wilmina Susanna (zie XIIau).
6.
Marinus (zie XIIav).
7.
Petrus Josephus, geboren te Vlissingen op 25‑11‑1883 ((kopie in archief) akte in archief). Overleden te Vlissingen op 12‑07‑1884, 230 dagen oud (kopie in archief).
8.
Johanna, geboren te Vlissingen op 03‑08‑1885 ((kopie in archief) akte in archief). Overleden te Utrecht op 02‑04‑1886, 242 dagen oud.
9.
Johanna, geboren te Utrecht op 01‑01‑1887 (kopie in archief).
10.
Bastiaan Cornelis, machinist, geboren te Utrecht op 21‑01‑1888, overleden te Eindhoven op 27‑03‑1932 op 44-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd te Vlissingen op 23‑03‑1916 (kopie in archief). Echtgenote is Dorathea Sophgia FAGG, 24 jaar oud, geboren te Vlissingen op 25‑01‑1892, overleden te Vlissingen op 16‑03‑1974 op 82-jarige leeftijd, dochter van Thomas FAGG en Elizabeth Alida HAGEMAN.

XIae
Henderika VUIJK, geboren te Delfshaven op 06‑07‑1854, overleden te Rotterdam op 31‑05‑1911 op 56-jarige leeftijd (gezinskaart in archief), dochter van Cornelis Leendertsz VUIJK (zie Xj) en Johanna van KONIJNENBURG.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd te Rotterdam op 20‑11‑1884 met Johannes de WIT, 24 jaar oud, fabrieksarbeider, geboren te Rotterdam op 13‑04‑1860, overleden te Rotterdam op 05‑04‑1941 om 08.00 uur op 80-jarige leeftijd (in archief). {Hij is later gehuwd op 52-jarige leeftijd te Rotterdam op 28‑08‑1912 met Adriaantje Annetje OPHOF, 24 jaar oud, geboren te IJsselmonde op 21‑01‑1888, overleden te 's-Gravenhage op 11‑11‑1949 om 18.15 uur op 61-jarige leeftijd, akte te Rijswijk. (in archief).}
Uit dit huwelijk:
1.
Geertje, geboren te Delfshaven op 19‑05‑1885.
2.
Johanna, geboren te Rotterdam op 15‑05‑1886, te Rotterdam geboren op 15-5-1886: Johanna Vuijk dochter van Henderika Vuijk. (Geëcht bij het huwelijk?), overleden te Rotterdam op 01‑02‑1888 op 1-jarige leeftijd.
3.
Jacob, geboren te Rotterdam op 08‑08‑1888.
4.
Johanna, geboren te Rotterdam op 02‑12‑1889, overleden te Rotterdam op 21‑11‑1890, 354 dagen oud.
5.
Cornelia Johanna, geboren te Rotterdam op 22‑02‑1891.
6.
Cornelis, geboren te Rotterdam op 13‑08‑1892, overleden te Rotterdam op 30‑12‑1892, 139 dagen oud.
7.
Johannes, geboren te Rotterdam op 13‑08‑1892, overleden te Rotterdam op 21‑04‑1893, 251 dagen oud.
8.
Johannes Hendrikus, geboren te Rotterdam op 19‑10‑1893.
9.
Johanna Cornelia, geboren te Rotterdam op 01‑12‑1895.

XIaf
Gerardus VUIJK, bouwkundig hoofdambtenaar bij de Rijksgebouwendienst (Justitie), geboren te Delfshaven op 01‑12‑1856 (gezindte: Ned.Herv.), overleden te Rotterdam op 14‑02‑1939 op 82-jarige leeftijd (Alphen,bev.reg.1870-1880,deel 6 blz.86, wijk D huis 151: Gerardus Vuijk, geboren 01-12-1856 te Delfshaven, kerk Ned.Herv.,beroep bouwkundige, ingekomen 31-10-1879 van en vertroken naar Rotterdam 4-5-1880. Komt voor in Doetinchem (vindplaats Streekarchivariaat Regio Achterhoek)).
(gezinskaart Rotterdam in archief)
, zoon van Cornelis Leendertsz VUIJK (zie Xj) en Johanna van KONIJNENBURG.
Ondertrouwd op 21‑06‑1888, gehuwd op 31-jarige leeftijd te Rotterdam op 05‑07‑1888, folio d064 (extract en bijlagen in archief) met Frederika Geertruida Louisa HANTZSCH, 25 jaar oud, naaister, geboren te Zutphen op 17‑06‑1863 om 10.30 uur. Geboren als Santvoort maar gewettigd bij het huwelijk van haar ouders op 17-10-1863. (kopie in archief).
(gezindte: R.K.), dochter van Friedrich Heinrich Julius HANTZSCH, trompetter bij het 4e Regiment Dragonders (1888), en Rikka Grada Helena SANTVOORT.
Uit dit huwelijk:
1.
Hendrika Geertruida, geboren te Haarlem op 24‑05‑1889. Komt voor in Doetinchem (vindplaats Streekarchivariaat Regio Achterhoek).
Gehuwd na 1910 met E.J. NIEUWEMHUIS, geboren voor 1900.
2.
Karel Gerardus (zie XIIaw).

XIag
Johanna Catharina VUIJK, geboren te Rotterdam op 30‑04‑1856 (aktenummer: 1434) (gezindte: Evang.Luth.), overleden te Rotterdam op 27‑05‑1900 op 44-jarige leeftijd (gezinskaart in archief), dochter van Klaas VUIJK (zie Xk) en Hester van SCHIE.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd te Rotterdam op 18‑08‑1886 met Hermannus Johannes Bartholoneus VERBEEK, 35 jaar oud, gezagvoerder der varende koopvaardij, geboren te Groningen op 03‑02‑1851 (gezindte: Rooms Kath.), overleden voor 1942, zoon van Bartholomeus Johannes VERBEEK en Maria Renette Jacobine SCHONINGH. {Hij is later gehuwd op 53-jarige leeftijd te Rotterdam op 13‑10‑1904 met Maria Margaretha VUIJK, 37 jaar oud, geboren te Rotterdam op 24‑07‑1867, overleden te Hilversum op 16‑12‑1942 op 75-jarige leeftijd, dochter van Klaas VUIJK (zie Xk) en Hester van SCHIE.}
Uit dit huwelijk:
1.
Maria Renette Jacobine, geboren te Rotterdam op 24‑09‑1887 (gezindte: Evang.Luth.).
2.
Klaas, horlogemaker, geboren te Rotterdam op 06‑09‑1892 (gezindte: Evang.Luth.).
3.
Bartholomeus Johannes Hermannus, electricien, geboren te Rotterdam op 30‑10‑1894 (gezindte: Rooms Kath.).
4.
Hermannus Johannes Bartholomeus, geboren te Rotterdam op 24‑03‑1897 (gezindte: Evang.Luth.).

XIah
Klaas VUIJK, schilder, scheepstimmerman, geboren te Rotterdam op 09‑09‑1857 (aktenummer: 2822), overleden te Rotterdam op 08‑04‑1930 op 72-jarige leeftijd. Behoorde tot de oprichters van het Rotterdamse schildersbedrijf "Vuijk en van Reekum" dat in 2013 failliet ging. Komt voor in de militieregisters van Rotterdam. (gezinskaart in archief), zoon van Klaas VUIJK (zie Xk) en Hester van SCHIE.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd te Rotterdam op 27‑10‑1888 met Lena Adriana LUREMAN, geboren te Rotterdam circa 1863, dochter van Johannes Matinus LUREMAN en Elizabeth Hendrina Johanna van VEEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Hester, kantoorbediende, geboren te Rotterdam op 24‑03‑1889 (2 gezinskaarten in archief).
Gehuwd op 48-jarige leeftijd te Rotterdam op 07‑10‑1937 met Cornelis KOENDERMAN, 46 jaar oud, graanwerker, geboren te Rotterdam op 20‑04‑1891, zoon van Paulus Philippus KOENDERMAN en Petronella van DIJK. {Hij was eerder gehuwd op 24-jarige leeftijd te Rotterdam op 03‑11‑1915 met Joanna den HAAN, 24 jaar oud, geboren te Rotterdam op 05‑01‑1891, dochter van Willem den HAAN en Maria Catharina MONTÉ.}
3.
Lena Adriana (zie XIIay).
4.
Klaas (zie XIIaz).
5.
Johanna Martina (Vuyk), geboren te Rotterdam op 27‑05‑1895 (gezindte: Ned.Herv.), overleden te Rotterdam op 03‑06‑1970 op 75-jarige leeftijd (gezinskaart in archief).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd te Rotterdam op 03‑12‑1925 met Jan KRAAIJEVELD, 25 jaar oud, werktuigkundig ingenieur, geboren te Rotterdam op 02‑10‑1900 (gezindte: Ned.Herv.), zoon van Cornelis Huibert KRAAIJEVELD en Hendrina Adriana KALIS.

XIai
Hester VUIJK, geboren te Rotterdam op 16‑04‑1860 (aktenummer: 1341), overleden te Nijmegen op 14‑09‑1938 op 78-jarige leeftijd. Ook een akte te Rotterdam, pagina s065v. (gezinskaart in archief), dochter van Klaas VUIJK (zie Xk) en Hester van SCHIE.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd te Rotterdam op 10‑09‑1884 met Johannes Bastiaan van der REIJDEN, 27 jaar oud, machinist, geboren te Rotterdam op 21‑12‑1856, zoon van Bastiaan van der REYDEN en Jacoba WIJS.
Uit dit huwelijk:
1.
Bastiaan Johannes, restaurantkok, geboren te Rotterdam op 01‑09‑1893.
2.
Klaas, stuurman Rotterdamsche Lloyd, geboren te Rotterdam op 04‑04‑1895.

XIaj
Simon VUIJK, scheepstekenaar en modelmaker bij Wilton-Feijenoord, geboren te Rotterdam op 14‑05‑1865 (aktenummer: 1727) (kopie in archief). (gezindte: Ned.Herv.), overleden te Voorburg op 12‑01‑1954 om 13.00 uur op 88-jarige leeftijd. Overleden in een ziekenhuis in's Gravenhage, volgens een brief van zijn kleinzoon Simon uit Deventer. (kopie-akte in archief). Komt voor in de militieregisters van Rotterdam. (2 gezinskaarten in archief), zoon van Klaas VUIJK (zie Xk) en Hester van SCHIE.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd te Rotterdam op 24‑08‑1898, gehuwd voor de kerk te te Rotterdam in de Laurenskerk op 24‑08‑1898 (protestant) met Barbara ERNST, 23 jaar oud, geboren te Rotterdam op 09‑03‑1875 (gezindte: Ned.Herv.), overleden te Rotterdam op 24‑01‑1958 op 82-jarige leeftijd, dochter van Gerrit ERNST en Pieternella BRONS.
Uit dit huwelijk:
1.
Hester Pieternella (zie XIIba).
2.
Pieternella Hester Pietje, geboren te Rotterdam op 02‑01‑1900 (gezindte: Ned.Herv.), overleden te Rotterdam op 26‑08‑1900, 236 dagen oud, door een ongelukkige val uit de kinderwagen op de brug over de Maas.
3.
Klaas (zie XIIbb).
4.
Simon (zie XIIbc).
5.
Gerardus (Gerard) (zie XIIbd).
6.
Pieter (Piet), timmerman, geboren te Rotterdam op 23‑09‑1905 (gezindte: Ned.Herv.). Gezinskaart Amsterdam: 6-9-19-1933 van en 23-2-1934 naar Rotterdam, Drievriendenstraat 20a. (gezinskaart Amsterdam en Rotterdam in archief).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd te Rotterdam op 13‑09‑1932 met Wilhelmina Cornelia QUIK, 23 jaar oud, geboren te Rotterdam op 26‑03‑1909 (gezindte: Ned.Herv.), dochter van Marinus QUIK en Geertruida JAARSVELD.
7.
Maria Margaretha (zie XIIbe).
8.
Barend Willem (zie XIIbf).
9.
Johan Bastiaan (Jan), geboren te Rotterdam op 15‑09‑1912.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd te Rotterdam op 15‑06‑1938 met NN, geboren voor 1918.
10.
Hermanus Johannes Batholomeus (Herman), geboren te Rotterdam op 05‑02‑1915.
11.
Leendert (Leo), geboren te Rotterdam op 16‑01‑1917, overleden te Voorburg 1963, bij een ongeluk om het leven gekomen.

XIak
Barend Willem VUIJK, stuurman op de grote vaart, geboren te Rotterdam op 11‑02‑1870 (aktenummer: 619), overleden te De Bilt op 01‑02‑1941 op 70-jarige leeftijd. Komt voor in de militieregisters van Rotterdam. (gezinskaart en pasfoto in archief), zoon van Klaas VUIJK (zie Xk) en Hester van SCHIE.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd te Rotterdam op 09‑07‑1895 met Maria Susanna (Rie) de GAST, 23 jaar oud, geboren te Rotterdam op 20‑04‑1872, dochter van Willem Eliza de GAST en Maria Susanna SCHOONMADE.
Uit dit huwelijk:
1.
Hester (zie XIIbg).
2.
Willem Eliza, geboren te Rotterdam op 15‑04‑1898, overleden te Rotterdam op 10‑09‑1898, 148 dagen oud.
3.
Willem Eliza (zie XIIbh).
4.
Maria Susanna (zie XIIbi).
5.
Adriana, geboren te Rotterdam op 03‑04‑1902.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd te Rotterdam op 17‑04‑1929. Met de hanschoen, de bruidegom was in Sitoebondo (Ned.Indië). Echtgenoot is Baltus BERGMAN, 27 jaar oud, geboren te Rotterdam op 28‑11‑1901, zoon van Johannes BERGMAN en Maria Cornelia van WIJK.
6.
Klaas, machinebankwerker, geboren te Rotterdam op 14‑01‑1906, overleden te Rotterdam op 12‑06‑1983 op 77-jarige leeftijd (gezinskaart in archief).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd te Rotterdam op 18‑07‑1934 met Christina Maria HOOGENDOORN, 27 jaar oud, geboren te Rotterdam op 27‑08‑1906, overleden te Rotterdam op 08‑07‑1992 op 85-jarige leeftijd, bron: http://www.geocities.com/axelmarrit/Hoogendoorn.htm. Dochter van Johannes HOOGENDOORN en Neeltje de JONG.
7.
Martientje, geboren na 1921, overleden te 's-Gravenhage jan.1951, familie-advertentie, begraven te Kerkhoflaan, 's-Gravenhage.

XIal
Johann Adolf VUIJK, koopman en bankier, geboren te Suren, Besuki, Bondowoso, Oost Java op 21‑09‑1862 (gezindte: Ned.Herv.), overleden te Asuncion (Paraguay) op 08‑08‑1941 op 78-jarige leeftijd. Alphen bev.reg. 1870-1880, deel 1 blz. 175
naam Johan Adolf Vuijk
geboren 21-09-1862 te Soeren
adres Alphen, wijk D nr. 415
kerk NH
vertrokken 13-09-1872 Delfshaven
, zoon van Klaas VUIJK (zie Xn) en Nina (EEN JAVAANSE VROUW).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd te Asunción (Paraguay) op 16‑12‑1893 met Johanna Theodora PLATE, 20 jaar oud, geboren te Amsterdam op 02‑09‑1873, overleden te Bloemendaal op 09‑12‑1911 op 38-jarige leeftijd, dochter van Antoine PLATE, bankier in Asunciòn (Paraquay), en Nicolette Henrietta Matthia WEIMAR ten CATE.
Uit dit huwelijk:
2.
3.
4.
6.
Wilton Rudolf (zie XIIbo).
7.
Wilhem, geboren te Asunción (Paraquay Zuid-Amerika) op 09‑12‑1911, overleden te Asunción (Paraquay Zuid-Amerika) op 09‑12‑1911, 0 dagen oud.

XIam
Wilton Rudolph VUIJK, smid, werktuigbouwkundige, tekenaar/ontwerper van schepen, geboren te Glaghaweru (Oost Java) op 24‑07‑1865, overleden te Heemstede op 01‑01‑1947 op 81-jarige leeftijd, begraven te Algemene Brgraafplaats te Heemstede op 06‑01‑1947. De meeste informatie over deze tak Vuijk komt van Henk ten Dam uit Zwolle. Komt voor in de militieregisters van Glagawero (N.O.I.). Zoon van Klaas VUIJK (zie Xn) en Kina (EEN MADOERESE VROUW).
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd te Rotterdam op 18‑05‑1893 met Elisabeth Anna Maria ROTSCHEID, 22 jaar oud, geboren te Delfshaven op 13‑05‑1871, overleden te Heemstede op 02‑10‑1934 op 63-jarige leeftijd, begraven te Heemstede op 06‑10‑1934, dochter van Paulus Johannes ROTSCHEID, veearts, en Elizabeth MALBRANC.
Gehuwd (2) op 81-jarige leeftijd te Heemstede op 24‑10‑1946 (getuige(n): Christiana Adriana Cornelia de Jong, 36 jaar,zuster der bruid, Jan van Scaik, 28 jaar ambtenaar ter secretarie) met Petronella Jacoba (Nel) de JONG, huishoudster, geboren te Haarlem 1905, dochter van Aart de JONG en Anthonia Johanna Geertruida van HAVERKAMP.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Elisabeth (Bep) (zie XIIbp).
2.
Wilton (Wil) (zie XIIbq).
3.
Adolphine (Doll) (zie XIIbr).

XIan
Maria Catharina VUIJK, geboren te ? op 14‑07‑1871, dochter van Leendert VUIJK (zie Xo) en Johanna Magdalena Catharina MARÉ.
Gehuwd (1) voor 1892 met NN KEIGHY, geboren circa 1870.
Gehuwd (2) na 1893 met Daniel Pieter van der WESTHUIZEN, schilder, geboren te Pretoria (Zuid-Afrika) circa 1872, overleden te Sunnyside (Pretoria) op 05‑10‑1936 (kopie in archief). Zoon van Nicolaas Hendrik van der WESTHUIZEN en Johanna Adriana ?
Uit het eerste huwelijk:
1.
Catharina, geboren ?
2.
Maria CAtharina, geboren ?
Uit het tweede huwelijk:
3.
Johanna Magdalena, geboren ?
4.
Nicolaas Hendrik, geboren ?
5.
Wilhelmina Jolanda, geboren ?
6.
Cornelia Maria Johanna, geboren ?
7.
Susara Maria Johanna, geboren ?
8.
Daniel Pieter, geboren ?

XIao
Simon VUIJK, geboren te Rotterdam op 11‑04‑1860 (aktenummer: 1253), zoon van Pieter VUIJK (zie Xp) en Maartje van SCHIE.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd te Kralingen op 03‑06‑1885. Bruidegom woonde te Rotterdam, onlangs gewoond hebbende in Haarlem. Echtgenote is Magdalena SCHENK, 24 jaar oud, geboren te Alkemade op 21‑01‑1861, overleden te Haarlem op 08‑01‑1940 op 78-jarige leeftijd, dochter van Johannes Daniël Vrijdag SCHENK en Adriana van der WERKEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Adriana, geboren te Rotterdam circa 1885.
Gehuwd te Poortugaal op 22‑05‑1919 met Jacob Andries van der BIE, 23 jaar oud, geboren te Poortugaal op 10‑08‑1895, zoon van Andries Albertus van der BIE en Louwina Francina VILLERIUS.
2.
Maartje, verkoopster in een confectiemagazijn, geboren te Kralingen op 07‑12‑1885, overleden te Ermelo (Sonneheert) op 26‑01‑1973 op 87-jarige leeftijd, begraven te Ermelo 1973.
3.
Johannes Daniel Pieter, winkelier, geboren te Rotterdam op 01‑02‑1887, overleden te Rotterdam op 28‑10‑1890 op 3-jarige leeftijd.
4.
Adriana, geboren te Rotterdam op 18‑05‑1889, overleden op 09‑08‑1975 op 86-jarige leeftijd, begraven te Poortugaal, vak P, rij 22-12 (gezinskaart in archief).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd te Poortugaal op 22‑05‑1919 met Jacob Andries van der BIE, 23 jaar oud, geboren te Poortugaal op 10‑08‑1895, zoon van Adrianus Albertus van der BIE en Louwina Francina VILLERIUS.
5.
Johannes Daniël Pieter, geboren te Rotterdam op 11‑03‑1892. Komt voor in de militieregisters van Rotterdam.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd te Haarlem op 29‑07‑1915 met Maria van den AARDWEG, geboren te Haarlem circa 1890, dochter van Franciscus van den AARDWEG en Maria Elisabeth BREURING.
6.
Simon, kassier, geboren te Haarlem op 04‑12‑1898, overleden te Ermelo (Sonneheert) op 19‑10‑1978 op 79-jarige leeftijd, begraven te Varenlaan, Ermelo 1978. Komt voor in de militieregisters van Haarlemn onder nummer 59. Geschikt geacht voor een kaderopleiding. Zwaait af op 24-9-1924 (kopie in archief). Gehuwd op 22-jarige leeftijd te Haarlem op 09‑06‑1921 met Johanna Adriana BLONK, 22 jaar oud, geboren op 24‑07‑1898, overleden te Ermelo (Sonneheert) op 21‑08‑1979 op 81-jarige leeftijd, begraven te Ermelo 1979, dochter van Marinus BLONK en Maria Catharina TAVERNE.

XIap
Pieter jr. VUIJK, cargadoor (1905), geboren te Kralingen op 11‑06‑1873 (aktenummer: 171), overleden te Bloemendaal op 07‑04‑1951 op 77-jarige leeftijd, begraven te Brgraafplaats Westerveld te Velsen op 11‑04‑1951. Komt voor in de militieregisters van Kralingen, vrijgesteld wegens broederdienst (kopie in archief).
Testamant d.d. 14-8-1904 (in archief)
, zoon van Pieter VUIJK (zie Xp) en Maartje van SCHIE.
Gehuwd (1) op 31-jarige leeftijd te Haarlem op 18‑05‑1905 met Christina Margaretha KEIJZER, 30 jaar oud, geboren te Haarlem op 27‑03‑1875, overleden te Overveen (Bloemendaal) op 29‑04‑1917 op 42-jarige leeftijd, begraven te Begraafplaats Westerveld te Velsen op 02‑05‑1917, dochter van Johannes KEIJZER en Johanna Elisabeth BÖTTGER.
Gehuwd (2) op 49-jarige leeftijd te Edam op 12‑07‑1922 met Maria KEIJZER, 39 jaar oud, geboren te Monnickendam op 23‑08‑1882, overleden te huize "Wildhoef" Bloemendaal op 27‑05‑1957 op 74-jarige leeftijd, begraven te "Westerveld" te Velsen op 31‑05‑1957, dochter van Hillebrand KEIJZER en Niesje de BOER.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Pieter Johannes (zie XIIbs).

XIaq
Adrianus VUIJK, timmerman, geboren te Kralingen op 07‑10‑1839 (aktenummer: 106), overleden te Rotterdam op 29‑10‑1913 op 74-jarige leeftijd, zoon van Dirk VUIJK (zie Xt) en Cornelia OTTERSPOOR, dienstbode.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd te Kralingen op 17‑05‑1870 met Johanna Wilhelmina van EVERDINGEN, dochter van Willem van EVERDINGEN en Aartje BAIJENSE.
Uit dit huwelijk:
1.
Dirk (zie XIIbt).
2.
Willem, geboren te Kralingen op 23‑01‑1878, overleden te Kralingen op 28‑06‑1878, 156 dagen oud (kopie in archief).
3.
Aartje, geboren te Kralingen op 05‑01‑1879, overleden te Kralingen op 08‑06‑1879, 154 dagen oud.
4.
Aartje Cornelia, geboren te Kralingen op 09‑08‑1880, overleden te Kralingen op 25‑12‑1880, 138 dagen oud.
5.
Willem Leendert (zie XIIbu).
6.
Cornelia, geboren te Kralingen op 03‑11‑1882.
7.
Johanna Wilhelmina (zie XIIbv).
8.
Aaltje, geboren te Kralingen op 12‑09‑1889.

XIar
Aaltje VUIJK, geboren te Kralingen op 15‑05‑1845 (aktenummer: 55), overleden te Rotterdam op 15‑02‑1883 op 37-jarige leeftijd, dochter van Dirk VUIJK (zie Xt) en Cornelia OTTERSPOOR, dienstbode.
Gehuwd voor 1876 met Cornelis van de ROVAART, geboren te Middelharnis circa 1842, overleden te Rotterdam op 01‑05‑1860, zoon van Magchiel Goris van de ROVAART en Jannetje KOM.
Uit dit huwelijk:
1.
Jannetje, geboren te Kralingen op 24‑04‑1872, overleden te Kralingen op 13‑08‑1873 op 1-jarige leeftijd.
2.
Jannetje, geboren te Kralingen op 08‑10‑1873.
3.
Dirk Leendert, geboren te Rotterdam op 28‑07‑1875.
4.
Cornelia, geboren te Rotterdam op 10‑10‑1878, overleden te Rotterdam op 19‑01‑1895 op 16-jarige leeftijd.
5.
Frans, geboren te Rotterdam op 26‑02‑1880, overleden te Rotterdam op 24‑06‑1880, 119 dagen oud.

XIas
Johanna VUIJK, geboren te Delfshaven op 14‑11‑1832 (gezindte: Geref.), overleden te Rotterdam op 12‑02‑1915 op 82-jarige leeftijd (gezinskaart in archief), dochter van Leendert VUIJK (zie Xu) en Neeltje in 't HOUT.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd te Kralingen op 18‑05‑1870 met Jacobus van der ZWAAL, modelmaker, geboren circa 1838 (gezindte: Geref.), overleden te Rotterdam op 27‑05‑1899, eerder weduwnaar van Hendrina Burgdorffer, zoon van Nicolaas van der ZWAAL en Neeltje van der STOEL.
Uit dit huwelijk:
1.
Nicolaas, geboren te Kralingen op 12‑10‑1872 (gezindte: Geref.).
2.
Leendert, machinist, geboren te Kralingen op 26‑12‑1873 (gezindte: Geref.).
3.
Nicolaas, geboren te Kralingen op 16‑06‑1875 (gezindte: Geref.).
4.
Jacobus Johannes, schilder, geboren te Kralingen op 22‑07‑1878 (gezindte: Geref.), overleden te Rotterdam op 01‑09‑1923 op 45-jarige leeftijd.
5.
Maria, geboren te Kralingen op 05‑01‑1880 (gezindte: Geref.).

XIat
Adrianus (Arie) VUIJK, scheepsbouwmeester, geboren te IJsselmonde op 26‑09‑1839 (aktenummer: 77), overleden te Capelle a/d IJssel op 07‑05‑1910 op 70-jarige leeftijd (advertentie in archief). Stichter van der scheepswerf A.Vuyk & Zonen te Capelle a/d IJssel (15-12-1872 - 1979). De kennis van de scheepsbouwers werd ingebracht in een ingenieurs Adviesbureau voor werven, reders en overheden: VUYK ENGENEERING, Postbus 1, 2900 AA Capelle a/d IJssel. Bron: Henk ten Dam, Zwolle.
(kopie in archief)
, zoon van Leendert VUIJK (zie Xu) en Neeltje in 't HOUT.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd te Rotterdam op 25‑05‑1864 met Neeltje VAL, 23 jaar oud, geboren te Rotterdam op 29‑07‑1840, overleden te Capelle a/d Ijssel op 20‑05‑1880 op 39-jarige leeftijd (bron: e-mail 7-7-2004 van Jacquline Hofland), dochter van Wouter VAL, gistkoper, en Cornelia de BRUIJ.
Ondertrouwd (2) te Rotterdam op 26‑04‑1883, gehuwd op 43-jarige leeftijd te Rotterdam op 10‑05‑1883 met Maria Anna Hendrika van KLAVEREN, 51 jaar oud, geboren te Rotterdam op 05‑04‑1832, overleden te Rijswijk (Z-H) op 07‑11‑1910 op 78-jarige leeftijd, dochter van Stephanus van KLAVEREN en Aagje POP.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Neeltje (zie XIIbw).
2.
Cornelia, geboren te Rotterdam op 22‑06‑1867, overleden te Hoenkoop op 22‑09‑1956 op 89-jarige leeftijd.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd te Capelle a/d IJssel op 30‑07‑1902 met Jan Brand ROMEYN, geboren te Barneveld circa 1869 (gezindte: Ned.Herv.), overleden te Hoenkoop op 12‑08‑1960 (advertentie in archief), begraven te Oudewater op 16‑08‑1960, zoon van Dirk Fredrik ROMEYN en Neeltje BLOEMENDAAL.
3.
Leendert (zie XIIbx).
4.
Wouter (Vuijck) (zie XIIby).
5.
Helena, geboren te Capelle a/d IJssel op 28‑04‑1874, overleden te Rotterdam op 03‑01‑1927 op 52-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd te Capelle a/d IJssel op 23‑12‑1903 met Theunis HEUKELS, geboren te Wunseradeel-Lollum circa 1878, zoon van Nicolaas HEUKELS en Baukje MARRA.
6.
Pieter Azn (zie XIIbz).
7.
Helena (zie XIIca).
8.
Adriana, geboren te Capelle a/d IJssel op 12‑03‑1879, overleden te . op 16‑06‑1880 op 1-jarige leeftijd.

XIau
Maartje Sophia VUIJK, geboren te Kralingen op 01‑04‑1845 (aktenummer: 39), dochter van Leendert VUIJK (zie Xu) en Neeltje in 't HOUT.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd te Kralingen op 08‑06‑1870 met Ing. Gerrit Willem van RIJNBERK, 29 jaar oud, ingenieur werktuigkundige, geboren te Tiel op 26‑05‑1841, overleden te Rotterdam op 08‑11‑1908 op 67-jarige leeftijd, zoon van Willem van RIJNBERK, slijter in sterke drank, en Geertrui BOR.
Uit dit huwelijk:
1.
Neeltje, geboren te Rotterdam op 31‑03‑1871.
2.
Geertrui Maria Johanna, geboren te Rotterdam op 18‑01‑1873.
3.
Helena Pieternella, geboren te Rotterdam op 20‑02‑1875.
4.
Geertrui Maria Johanna, geboren te Rotterdam op 18‑01‑1876, overleden te Brussel op 03‑07‑1944 op 68-jarige leeftijd, bron: http://www.stamboomplein.nl.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd te Rotterdfam op 13‑09‑1894 met Gerard van DETH, geboren te Brussel circa 1866, zoon van Arthur Gerard van DETH en Wilhelmina Gertrude van den HEUVEL.
5.
Willem, geboren te Rotterdam op 21‑11‑1877, overleden te Rotterdam op 16‑03‑1881 op 3-jarige leeftijd.
6.
Willem Ebenhaezer, geboren te Rotterdam op 11‑07‑1881.
7.
Pieternella Alida, geboren te Rotterdam op 05‑02‑1886.

XIav
Pieter VUIJK, kantoorbediende (1878), administrateur, scheepsbouwmeester, geboren te Kralingen op 23‑05‑1850, overleden te Ermelo op 11‑06‑1916 op 66-jarige leeftijd (kopie in archief) (gezinskaart in archief), zoon van Leendert VUIJK (zie Xu) en Neeltje in 't HOUT.
Ondertrouwd te Amsterdam op 19‑09‑1878, gehuwd op 28-jarige leeftijd te Amsterdam op 10‑10‑1878 (kopie in archief) met Aartje van VESSEM, 22 jaar oud, geboren te Kralingen op 08‑06‑1856, overleden op 22‑07‑1910 op 54-jarige leeftijd, dochter van Jacobus van VESSEM en Catharina Anna van der MAAS.
Uit dit huwelijk:
1.
Leendert, tekenaar, machine tekenaar, scheepsbuwkundige, scheepsbouwexpert, geboren te Rotterdam op 16‑12‑1879. Komt voor in de militieregisters van Rotterdam. (gezinskaart Rotterdam in archief).
Gehuwd op 34-jarige leeftijd te Rotterdam op 16‑07‑1914 met Gerritje MOLL, 28 jaar oud, geboren te Rotterdam op 07‑08‑1885, dochter van Willem MOLL en Aaltje ROELOFSEN.
2.
Catharina Anna (Vuyk), geboren te Rotterdam op 15‑11‑1881, overleden te Leeuwarden op 17‑08‑1918 om 09.00 uur op 36-jarige leeftijd (kopie in archief).
Gehuwd voor 1918 met Lulof HEUKELS, geboren voor 1890.
3.
Jacobus Adrianus, geboren te Rotterdam op 09‑07‑1885, overleden te Rotterdam op 23‑07‑1885, 14 dagen oud.

XIaw
Leendert Gerrit VUIJK, director tugboat company (sleepvaart mij.), geboren te Kralingen op 14‑05‑1852, overleden te Voorburg op 16‑05‑1910 op 58-jarige leeftijd, zoon van Leendert VUIJK (zie Xu) en Neeltje in 't HOUT.
Ondertrouwd te Kralingen op 24‑08‑1877, gehuwd op 25-jarige leeftijd te Rotterdam op 05‑09‑1877 met Cornelia Barendia Margaretha van WIJK, 24 jaar oud, geboren te Rotterdam op 11‑09‑1852, overleden te Baarn op 18‑08‑1922 op 69-jarige leeftijd, begraven te Baarn op 21‑08‑1922, dochter van Pieter van WIJK en Petronella SAARBERG.
Uit dit huwelijk:
1.
Pieter (zie XIIcb).
2.
Leendert (zie XIIcc).
3.
Neeltje Petronella Johanna, geboren te Rotterdam op 23‑10‑1883, overleden te Velp (gemeente Rheden) op 16‑11‑1919 op 36-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd te Voorburg op 06‑07‑1911 met Reinier Marius WESTERINK, 37 jaar oud, predikant Geref.Kerk Lollum (Fr.), voorburg (ZH), Velp, geboren te Elburg op 10‑03‑1874, overleden te Velp op 01‑10‑1940 op 66-jarige leeftijd. {Hij is later gehuwd te Naaldwijk (Z-H) na 1919 met Neeltje Johanna KUYVENHOVEN, geboren te Naaldwijk op 07‑04‑1884, weduwe van Jan Hendrik Habermehl.}
4.
Leendert Gerrit, kantoorbediende, geboren te Rotterdam op 20‑12‑1885 (gezinskaart in archief).

XIax
Reijer FUIK, wijnkopersknecht (1867) boekhandelaar (1870), geboren te Koudekerk op 05‑05‑1843 (aktenummer: 21), zoon van Reijer VUIK (Fuik) (zie Xz) en Hendrika de BRUIN, dienstbode.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd te Hazerswoude op 19‑10‑1866, de bruidegomsfamilienaam op de huwelijksakte is Vuik (kopie in archief). Echtgenote is Willemijntje van STAVEREN, 22 jaar oud, geboren te Hazerswoude op 28‑10‑1843, dochter van Adrianus van STAVEREN en Elisabeth HOGERVORST.
Uit dit huwelijk:
1.
Reijer Johannes, geboren te Leiden op 12‑10‑1867, overleden te Leiden op 10‑02‑1873 op 5-jarige leeftijd, 5 jaar oud.
2.
Adrianus, geboren te Leiden op 08‑12‑1870, overleden te Leiden op 28‑02‑1871, 82 dagen oud.
3.
4.
Adriaan, geboren te Leiden op 16‑10‑1876, overleden te Leiden op 09‑02‑1878 op 1-jarige leeftijd.
5.
Hendrik Adrianus, geboren te Leiden op 04‑02‑1880.

XIay
Everdina VUIJK, geboren te Delft op 24‑04‑1836 (aktenummer: 187), overleden te Delft op 19‑03‑1901 op 64-jarige leeftijd, dochter van Jacobus Johannes VUIJK (zie Xaa) en Petronela de FRENDER.
Gehuwd met onbekend.
Uit dit huwelijk:
1.
Everdina VUIJK, geboren te Delft op 18‑08‑1871.
2.
Everdina VUIJK, geboren te Amsterdam op 25‑01‑1873, overleden te Delft op 29‑04‑1873, 94 dagen oud.
3.
Abraham VUIJK, geboren te Delft op 07‑06‑1874, overleden te Delft op 03‑11‑1874, 149 dagen oud.
4.
Johannes VUIJK (zie XIIce).

XIaz
Jan VUIJK, gem. werkman, geboren te Kralingen op 11‑10‑1841 (aktenummer: 137). Vonnis van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam dat de vader zijn kind te laat heeft aangegeven en verzoekt alsnog het kind in te schrijven in het geboorteregister van de Burgerlijke Stand, overleden te Rotterdam op 25‑08‑1919 op 77-jarige leeftijd (3 gezinskaarten in archief), zoon van Zier VUIJK (zie Xaf) en Maartje HOEK.
Gehuwd (1) op 32-jarige leeftijd te Rotterdam op 17‑12‑1873 met Cornelia Stander VISBEEN, 24 jaar oud, geboren te Oude-Tonge op 21‑06‑1849, overleden te Rotterdam op 06‑08‑1887 op 38-jarige leeftijd, dochter van Florus VISBEEN en Geertje van der LINDEN.
Gehuwd (2) op 48-jarige leeftijd te Kralingen op 18‑06‑1890 met Wilhelmina KNOOP, 25 jaar oud, geboren te Noor Beijerland op 24‑05‑1865.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Zier (zie XIIcf).
2.
Geertje Wilhelmina, geboren te Rotterdam op 11‑06‑1876, overleden te Rotterdam op 25‑07‑1876, 44 dagen oud.
3.
Geertje Willelmina, geboren te Rotterdam op 10‑09‑1877, overleden te Rotterdam op 27‑01‑1878, 139 dagen oud.
4.
Geertje Willemina (zie XIIcg).
5.
doodgeboren zoontje, geboren te Rotterdam op 21‑01‑1882, overleden te Rotterdam op 21‑01‑1882, 0 dagen oud.
6.
doodgeboren dochter, geboren te Rotterdam op 07‑08‑1883, overleden te Rotterdam op 07‑08‑1883, 0 dagen oud.
7.
Maria, geboren te Rotterdam op 12‑04‑1885, overleden te Rotterdam op 24‑12‑1888 op 3-jarige leeftijd.
8.
doodgeboren kind, geboren te Rotterdam op 04‑08‑1887, overleden te Rotterdam op 04‑08‑1887, 0 dagen oud.
Uit het tweede huwelijk:
9.
Maartje Wilhelmina (zie XIIch).
10.
Arie (zie XIIci).
11.
Zegert, geboren te Kralingen op 05‑05‑1894, overleden te Rotterdam op 15‑10‑1895 op 1-jarige leeftijd.
12.
Cornelia, geboren te Rotterdam op 20‑08‑1896.
13.
Maria (zie XIIcj).
14.
Wilhelmina (zie XIIck).
15.
Arentje (zie XIIcl).
16.
Frank, geboren te Rotterdam op 13‑05‑1911 (gezindte: Ned.Herv.).

XIba
Frank VUIJK, geboren te Kralingen op 08‑08‑1849 (aktenummer: 102), zoon van Zier VUIJK (zie Xaf) en Wilhelmina den OUDEN.
Gehuwd voor 1885 met Alida den OUTER, geboren te Kralingen op 26‑08‑1852, overleden te Rotterdam op 04‑01‑1920 op 67-jarige leeftijd, dochter van Leendert den OUTER en Adriana HEUS.
Uit dit huwelijk:
1.
Zier, geboren te Kralingen op 19‑06‑1879, overleden te Rotterdam op 05‑08‑1904 op 25-jarige leeftijd. Komt voor in de militieregisters van Kralingen.
2.
Leendert, geboren te Kralingen op 18‑03‑1881, overleden te Rotterdam op 28‑06‑1909 op 28-jarige leeftijd. Komt voor in de militieregisters van Kralingen.
3.
Jan (zie XIIcm).
4.
Adrianus (zie XIIcn).
5.
Dirk (zie XIIco).
6.
Adriana Wilhelmina, geboren te Kralingen op 10‑01‑1892.
7.
Teunis (zie XIIcp).
8.
Job, geboren te Rotterdam op 07‑11‑1897.

XIbb
Dirk VUIJK, geboren te Kralingen op 16‑09‑1850 (aktenummer: 103) (gezindte: Ned.Herv.), overleden te Rotterdam op 24‑02‑1912 op 61-jarige leeftijd (gezinskaart in archief), zoon van Zier VUIJK (zie Xaf) en Wilhelmina den OUDEN.
Gehuwd voor 1879 met Neeltje ROOS, geboren voor 1858.
Uit dit huwelijk:
1.
Mina (zie XIIcq).
2.
Andries, geboren te Kralingen op 19‑09‑1888 (gezindte: Ned.Herv.), overleden te Rotterdam op 08‑05‑1906 op 17-jarige leeftijd.
3.
Neeltje (zie XIIcr).
4.
Maria (zie XIIcs).
5.
Cier, touwslager, geboren te Rotterdam op 09‑07‑1897, overleden te Rotterdam op 20‑02‑1918 op 20-jarige leeftijd.
6.
Pieternella Johanna, geboren te Rotterdam op 10‑07‑1911.

XIbc
Mietje VUIJK, geboren te Kralingen op 22‑09‑1852 (aktenummer: 129), overleden te Rotterdam op 11‑01‑1931 op 78-jarige leeftijd (gezinskaart in archief), dochter van Zier VUIJK (zie Xaf) en Wilhelmina den OUDEN.
Gehuwd voor 1879 met Hendrik VOS, geboren te Kralingen op 26‑12‑1850.
Uit dit huwelijk:
1.
Neeltje, dienstbode, geboren te Kralingen op 08‑11‑1878.
2.
Mina, geboren te Kralingen op 06‑05‑1882.
3.
Zier, heier, geboren te Kralingen op 26‑01‑1888.
4.
Margrietha, geboren te Kralingen op 09‑04‑1888.
5.
Teunis, arbeider Gemeente Werken, geboren te Kralingen op 05‑03‑1890.
6.
Maria, geboren te Kralingen op 24‑06‑1893.

XIbd
Teunis VUIJK, visscher, gemeentearbeider (1904), geboren te Kralingen op 02‑03‑1857 (aktenummer: 27), overleden te Salt Lake City (USA) op 29‑02‑1932 op 74-jarige leeftijd. Arriveert op 22 oktober 1918 met de Nieuw Amsterdam van de Holland-Amerika lijn op Ellis Island (Noord Amerika). Opgestapt in Rotterdam. (gezinskaart Rotterdam in archief), zoon van Zier VUIJK (zie Xaf) en Wilhelmina den OUDEN.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd te Kralingen op 28‑11‑1883 met Dirkje van ZOMEREN, 24 jaar oud, geboren te Kralingen op 30‑08‑1859, dochter van Martinus van ZOMEREN en Plonia HEUS.
Uit dit huwelijk:
1.
Wilhelmina, geboren te Kralingen op 20‑04‑1884. Arriveert op 22 oktober 1918 met de Nieuw-Amsterdam van de Holland-Amerika lijn op Ellis Island (Noord Amerika). Opgestapt in Rotterdam.
2.
Apolonia, geboren te Kralingen op 09‑01‑1886, overleden te Kralingen op 15‑12‑1886, 340 dagen oud.
3.
Martinus, zendeling, geboren te Kralingen op 19‑03‑1887. Gezinskaart Amsterdam: 7-7-1924 van Rotterdam, 23-4-1927 naar Salt Lake City. Arriveert op 22 oktober 1918 met de Nieuw-Amsterdam van de Holland-Amerika lijn op Ellis Island (Noord Amerika). Opgestapt in Rotterdam. (gezinskaart Amsterdam en Rotterdam in archief).
4.
Apolonia, geboren te Kralingen op 08‑01‑1889, overleden te Kralingen op 03‑06‑1889, 146 dagen oud.
5.
Maria, geboren te Kralingen op 08‑01‑1889, overleden te Kralingen op 12‑06‑1889, 155 dagen oud.
6.
Apolonia Pieternella, geboren te Kralingen op 04‑03‑1890, overleden te Salt Lake City (USA) op 25‑03‑1977 op 87-jarige leeftijd, begraven te Salt Lake City (USA) op 29‑03‑1977.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd te Rotterdam op 22‑07‑1914 met Hermanus van der ZWAAG, 23 jaar oud, geboren te Rotterdam op 04‑01‑1891, zoon van Albertus van der ZWAAG en Henderina Antonie FONTIJN.
7.
Maria, geboren te Kralingen op 18‑11‑1892.
8.
Zier, geboren te Kralingen op 25‑06‑1894, overleden te Kralingen op 09‑07‑1894, 14 dagen oud.
9.
Pieternella, geboren te Rotterdam op 09‑06‑1895.
10.
Grietje, geboren te Rotterdam op 03‑09‑1896, overleden te Rotterdam voor 1901.
11.
Dirkje (Vuyk), geboren te Rotterdam op 26‑02‑1898. Arriveert op 22 oktober 1918 met de Nieuw-Amsterdam van de Holland-Amerika lijn op Ellis Island (Noord Amerika). Opgestapt in Rotterdam.
12.
Grietje (Vuyk), geboren te Rotterdam op 10‑01‑1901. Arriveert op 22 oktober 1918 met de Nieuw-Amsterdam van de Holland-Amerika lijn op Ellis Island (Noord Amerika). Opgestapt in Rotterdam.
13.
Sier, geboren te Rotterdam op 25‑01‑1903, overleden te Rotterdam op 17‑02‑1903, 23 dagen oud.
14.
Sier (Vuyk) (zie XIIct).

XIbe
Willem VUIJK, loswerkman, geboren te Kralingen op 22‑06‑1861 (aktenummer: 96), overleden te Rotterdam op 17‑02‑1907 op 45-jarige leeftijd (gezinskaart in archief), zoon van Zier VUIJK (zie Xaf) en Wilhelmina den OUDEN.
Gehuwd voor 1901 met Johanna Klazina BLOM, geboren te Haarlemmermeer op 19‑02‑1863 (gezindte: Ned.Herv.), overleden te Rotterdam op 21‑06‑1927 op 64-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Sier, geboren te Kralingen op 07‑02‑1890, overleden te Kralingen op 22‑11‑1892 op 2-jarige leeftijd.
2.
Koosje (zie XIIcu).
3.
Wilhelmina, geboren te Kralingen op 08‑11‑1893, overleden te Kralingen op 24‑12‑1894 op 1-jarige leeftijd.
4.
Wilhelmina, geboren te Rotterdam op 19‑09‑1895, overleden te Rotterdam op 20‑09‑1895, 1 dag oud.
5.
Sier, geboren te Rotterdam op 07‑10‑1896, overleden te Rotterdam op 04‑03‑1897, 148 dagen oud.
6.
Elizabeth, geboren te Rotterdam op 13‑09‑1897, overleden te Rotterdam op 27‑02‑1916 op 18-jarige leeftijd.
7.
Sier (zie XIIcv).

XIbf
Grietje VUIJK, geboren te Kralingen op 06‑03‑1864 (aktenummer: 58) (gezinskaart in archief), dochter van Zier VUIJK (zie Xaf) en Wilhelmina den OUDEN.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd te Kralingen op 24‑07‑1885 met Johannes Adrianus van der GOES, 28 jaar oud, geboren te Kralingen op 04‑10‑1856.
Uit dit huwelijk:
1.
Trijntje, geboren te Kralingen op 16‑10‑1885.
2.
Zier, geboren te Kralingen op 25‑02‑1888.
3.
Johanna Wilhelmina, geboren te Kralingen op 22‑05‑1890.
4.
Frank, geboren te Kralingen op 25‑03‑1892.
5.
Wilhelmina, geboren te Kralingen op 31‑08‑1895.

Generatie XII
 
XIIa
Johannes Hendricus VUIJK, schrijnwerker, geboren te Rotterdam op 04‑08‑1842, overleden te 's-Gravenhage op 29‑07‑1908 op 65-jarige leeftijd. Komt voor in de militieregisters van Rotterdam. Zoon van Jan Marinus VUIJK (zie XIb) en Helena de LANGE, dienstbode.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd te Rotterdam op 10‑11‑1875 met Geertruida Angenita BEIJER, 38 jaar oud, geboren te St.Oedenrode op 14‑08‑1837, overleden te 's-Gravenhage op 24‑10‑1905 op 68-jarige leeftijd, dochter van Aart BEIJER en Maria Josephina Rosalie Anne Petronella PETRE.
Uit dit huwelijk:
1.
Johannes Hendricus Arnoldus, geboren te Rotterdam op 20‑06‑1876.
2.
Doodgeboren zoontje, geboren te Rotterdam op 17‑04‑1880, overleden te Rotterdam op 17‑04‑1880, 0 dagen oud.
3.
Wilhelmus Cornelis (zie XIIIa).

XIIb
Jacobus Wilhelmus VUIJK, ijzerdraaier, machinist grote handelsvaart, geboren te Rotterdam op 10‑08‑1844, overleden te Rotterdam op 29‑01‑1931 op 86-jarige leeftijd. Komt voor in de militieregisters van Rotterdam. Tweede-machinist op het stoomschip de "Vulcain" (zie kopie monsterrol 1905-71 in gemeentearchief Delfzijl) (kopie gezinskaart in archief) Zoon van Jan Marinus VUIJK (zie XIb) en Helena de LANGE, dienstbode.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd te Rotterdam op 12‑02‑1873 met Hendrika Petronella SLINKERT, 29 jaar oud, geboren te Rotterdam op 27‑05‑1843, overleden te Rotterdam op 30‑01‑1931 op 87-jarige leeftijd, dochter van Antonius Hermanus SLINKERT en Anna Elizabeth GOUDSWAARD.
Uit dit huwelijk:
1.
doodgeboren dochter, geboren te Rotterdam op 12‑11‑1873, overleden te Rotterdam op 12‑11‑1873, 0 dagen oud.
2.
Elizabeth Anna, geboren te Rotterdam op 05‑11‑1874, overleden te Rotterdam op 05‑11‑1884 op 10-jarige leeftijd.
3.
Wilhelmina Helena, kostuumnaaister, geboren te Rotterdam op 30‑11‑1876 (gezindte: Rooms Kath.), weduwe van Johannes Philip van Kruijl (gezinskaart in archief).
Gehuwd (1) op 35-jarige leeftijd te Rotterdam op 10‑04‑1912 met Johannes Philip van KRUIJL, 54 jaar oud, kleermaker, geboren te Delft op 17‑12‑1857 (gezindte: Ned.Herv.), overleden te Rotterdam op 07‑08‑1922 op 64-jarige leeftijd, zoon van Barend Gijsbert van KRUIJL en Johanna KLAPPER.
Gehuwd (2) op 46-jarige leeftijd te 's-Gravenhage op 04‑07‑1923 (kopie in archief) met Matthijs DEKKER, boekdrukker, geboren te Haarlemmerliede circa 1880 (gezindte: Gereformeerd). Vóór 1923 gescheiden van Helena Theresia Oosterwijk, zoon van Pieter DEKKER en Neeltje BOUDA.
4.
Jacobus Wilhelmus, geboren te Rotterdam op 03‑02‑1879, overleden te Rotterdam op 21‑11‑1879, 291 dagen oud.
5.
Jacobus Wilhelmus (zie XIIIb).
6.
Hendrika Petronella, geboren te Rotterdam op 18‑04‑1882, overleden te Rotterdam op 01‑05‑1882, 13 dagen oud.
7.
Anna Hendrika, geboren te Rotterdam op 19‑10‑1883, overleden te Rotterdam op 10‑02‑1884, 114 dagen oud.
8.
Anthonius Cornelis, geboren te Rotterdam op 28‑12‑1884, overleden te Rotterdam op 13‑05‑1886 op 1-jarige leeftijd.

XIIc
Helena Johanna VUIJK, geboren te Rotterdam op 29‑05‑1846 (aktenummer: 1388), overleden te Rotterdam op 25‑07‑1919 op 73-jarige leeftijd, dochter van Jan Marinus VUIJK (zie XIb) en Helena de LANGE, dienstbode.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd te Rotterdam op 28‑10‑1868 met Wilhelmus Johannes JACOBS, 24 jaar oud, geboren te Rotterdam op 09‑10‑1844.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria Johanna, geboren te Rotterdam circa 1870, overleden te Overschie op 07‑12‑1936.
2.
Jacobus Wilhelmus, geboren te Rotterdam op 14‑03‑1871.
3.
Helena Johanna, geboren te Rotterdam op 24‑10‑1872, overleden te Rotterdam op 28‑04‑1874 op 1-jarige leeftijd.
4.
Hendrikus Wilhelmus, geboren te Rotterdam op 25‑11‑1873, overleden te Rotterdam op 07‑02‑1874, 74 dagen oud.
5.
Hendrikus Marie, geboren te Rotterdam mei 1875, overleden te Rotterdam op 21‑10‑1875.
6.
Helena Johanna, geboren te Rotterdam op 31‑12‑1879.
7.
Hendrika Wilhelmina, geboren te Rotterdam op 27‑05‑1881.
8.
Wilhelmus Jacobus Johannes, geboren te Rotterdam op 28‑12‑1890.

XIId
Cornelis Jacobus VUIJK, kermisreiziger (1881), los werkman (begin 1900), geboren te Rotterdam op 12‑03‑1856 (aktenummer: 871), overleden te Rotterdam. op 14‑01‑1922 op 65-jarige leeftijd (kopie in archief). Komt voor in de militieregisters van Rotterdam. (gezinskaart in archief) Bron voor het vervolg van deze tak Vuijk: e-mail D.J. Vuijk 28-12-2007, zoon van Jan Marinus VUIJK (zie XIb) en Helena de LANGE, dienstbode.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd te Amsterdam op 12‑01‑1881, bij het wordt 1 kind erkend. Echtgenote is Gerdina Geertruida van NUS, 31 jaar oud, werkster, geboren te Utrecht op 13‑04‑1849, overleden te Rotterdam op 04‑11‑1903 op 54-jarige leeftijd, dochter van Jacobus van NUS, bediende, en Johanna HEIJHOF.
Uit dit huwelijk:
1.
Jacobus Cornelis (zie XIIIc).

XIIe
Maria Magdalena VUIJK, geboren te Rotterdam op 09‑07‑1874 om 20.00 uur (aktenummer: 497), aangifte door de vroedvrouw Dina Cornelia Drost (kopie in archief). Overleden te Rotterdam op 21‑08‑1919 op 45-jarige leeftijd, dochter van Jan Marinus VUIJK (zie XIb) en Elizabeth ANDRIESSEN.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd te Rotterdam op 22‑03‑1893 met Hendrik KLOUWENS, 24 jaar oud, geboren te Rotterdam op 02‑06‑1868, zoon van Hendrik Reinier KLOUWENS en Battje ZUIDMEER.
Uit dit huwelijk:
1.
Hendrik Reinier, geboren te Rotterdam op 09‑07‑1893.
2.
Alida Elizabeth, geboren te Rotterdam op 19‑08‑1896.
3.
Cornelis Jacobus, geboren te Rotterdam op 08‑04‑1899.
4.
Elizabeth Alida, geboren te Rotterdam op 02‑09‑1900.

XIIf
Marinus VUIJK, scheepstimmerman (1881), geboren te Kralingen op 30‑12‑1841 (aktenummer: 138), overleden te Rotterdam op 15‑04‑1920 op 78-jarige leeftijd, zoon van Gijsbert VUIJK (zie XId) en Maria van NIEROP.
Gehuwd (1) voor 1872 met Neeltje de KOK, geboren te Rotterdam 1843, overleden te Rotterdam op 12‑05‑1875, dochter van Jan de KOK en Anna Maria van COMMENIE.
Gehuwd (2) op 39-jarige leeftijd te Amsterdam op 28‑12‑1881 met Antje GROOT, tapster (1881), geboren te Oosthuizen circa 1837, overleden voor 1920, weduwe van Jan Zwaan. Dochter van Klaas GROOT, scheepstimmerman, en Aagje RUITER.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Gijsbertus, geboren te Rotterdam op 02‑03‑1872.
2.
Anna Maria, geboren te Rotterdam op 16‑11‑1873.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd te Amsterdam op 26‑10‑1898 met Jan MULDER, sergeant-zeilmaker (1898), geboren te Groningen circa 1863, zoon van Willem MULDER en Anna Gesina KOLTHOF.

XIIg
Maria Hillebrandina VUIJK, geboren te Kralingen op 28‑05‑1845 (aktenummer: 62), overleden te Rotterdam op 22‑01‑1923 op 77-jarige leeftijd (gezinskaart in archief), dochter van Gijsbert VUIJK (zie XId) en Maria van NIEROP.
Gehuwd voor 1845 met Jacobus Hendricus de HARING, geboren voor 1863.
Uit dit huwelijk:
1.
doodgeboren zoon, geboren te Rotterdam op 01‑08‑1883, overleden te Rotterdam op 01‑08‑1883, 0 dagen oud.
2.
Gijsbertus, geboren te Rotterdam op 02‑09‑1884.

XIIh
Cornelia Maria VUIJK, geboren te Kralingen op 16‑07‑1848 (aktenummer: 68), overleden te Rotterdam op 20‑01‑1883 op 34-jarige leeftijd, dochter van Gijsbert VUIJK (zie XId) en Maria van NIEROP.
Gehuwd voor 1873 met Maarten Lambertus KURPERSHOEK, geboren voor 1852.
Uit dit huwelijk:
1.
Hendrik, geboren te Rotterdam circa 1872.
2.
Gijsbert, geboren te Kralingen circa 1874.
3.
Leendert Hendrik, geboren te Kralingen 1877, overleden te Rotterdam op 15‑07‑1880.
4.
Leendert Hendrik, geboren te Rotterdam op 12‑08‑1880.
5.
Maarten Lambertus, geboren te Rotterdam op 19‑02‑1882, overleden te Rotterdam op 04‑11‑1882, 258 dagen oud.

XIIi
Hillebrand VUIJK, scheepstimmerman, geboren te Kralingen (ZH) op 05‑01‑1850 (aktenummer: 3) (gezindte: Ned.Herv.), overleden te Amsterdam (NH) op 16‑05‑1939 op 89-jarige leeftijd. Bron: brief Gem.A'dam dd 1-12-1992. Op 31 januari 1880 uit Kralingen in Amsterdam. Tot maart 1880: Grote Kattenburgstraat 84, tot december 1880: Grote Wittenburgstraat 84, tot februari 1882 op nummer 138 daarna Conradstraat 8. Zoon van Gijsbert VUIJK (zie XId) en Maria van NIEROP.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd te Utrecht op 01‑07‑1874 met Eva van ALPHEN, 22 jaar oud, dienstbode, geboren te Zuilen (UT) op 10‑02‑1852, overleden te Utrecht op 03‑12‑1875 op 23-jarige leeftijd, dochter van Adrianus van ALPHEN en Johanna ZWART.
Gehuwd (2) op 26-jarige leeftijd te Utrecht op 11‑10‑1876 met Antje KOLTHOF, 27 jaar oud, geboren te Groningen (GR) op 18‑12‑1848, overleden te Amsterdam (NH) op 16‑10‑1928 op 79-jarige leeftijd, dochter van Jan KOLTHOF, Oppasser, en Antje Berends van der SCHANS.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Gijsbertus, geboren te Utrecht op 19‑05‑1875, overleden te Utrecht op 21‑10‑1875, 155 dagen oud.
Uit het tweede huwelijk:
2.
Maria, geboren te Utrecht op 29‑07‑1877, overleden te Amsterdam (NH) op 10‑12‑1882 op 5-jarige leeftijd.
3.
Antje, dienstbode, geboren te Kralingen (ZH) op 23‑01‑1879, overleden te Watergraafsmeer (NH) op 13‑02‑1902 op 23-jarige leeftijd.
4.
Gijsbert, geboren te Amsterdam (NH) op 20‑03‑1880, overleden te Amsterdam (NH) op 24‑05‑1892 op 12-jarige leeftijd.
5.
Barbara, geboren te Amsterdam (NH) op 30‑05‑1881, overleden te Amsterdam (NH) op 29‑05‑1888 op 6-jarige leeftijd.
6.
Jan, geboren te Amsterdam (NH) op 21‑12‑1882, overleden te Amsterdam (NH) op 02‑02‑1883, 43 dagen oud.
7.
Jan, geboren te Amsterdam (NH) op 20‑03‑1884, overleden te Amsterdam (NH) op 03‑01‑1885, 289 dagen oud.
8.
Jan (zie XIIId).
9.
Maria (zie XIIIe).
10.
11.
Gijsbert (zie XIIIg).
12.
Hillebrand, geboren te Amsterdam (NH) op 31‑01‑1895, overleden te Amsterdam (NH) op 02‑02‑1895, 2 dagen oud.

XIIj
Gijsbert VUIJK, kleermaker, geboren te Kralingen op 12‑04‑1855, overleden te Rotterdam op 21‑07‑1920 op 65-jarige leeftijd (gezinskaart in archief), zoon van Gijsbert VUIJK (zie XId) en Maria van NIEROP.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd te Rotterdam op 30‑07‑1891 met Jannetje LEENTVAAR, 26 jaar oud, geboren te Kralingen op 07‑06‑1865, overleden te Rotterdam op 08‑03‑1936 op 70-jarige leeftijd, dochter van Willem LEENTVAAR en Maartje van ZANTEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Gijsbert Willem, geboren te Kralingen op 17‑04‑1892.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd te Utrecht op 18‑06‑1919 met Louisa Evertje de GRUITER, geboren te Utrecht circa 1895, dochter van Jan de GRUITER en Evertje GRIMMELIKHUIJSEN.
2.
Maartje Maria, rijkstelefoniste, geboren te Kralingen op 02‑09‑1893 (gezinskaart in archief).

XIIk
Barbara VUIJK, geboren te Kralingen op 17‑10‑1838 (aktenummer: 99), overleden te Rotterdam op 18‑07‑1920 op 81-jarige leeftijd (gezinskaart in archief), dochter van Jan VUIJK (zie XIe) en Maria de BRUIJN.
Gehuwd voor 1915 met Frank den OUDEN, overleden voor 1920.
Uit dit huwelijk:
1.
Neeltje Johanna, geboren te Kralingen op 26‑09‑1874.

XIIl
Maartje VUIJK, werkster, geboren te Kralingen op 08‑02‑1844 (aktenummer: 23), overleden te Rotterdam op 14‑02‑1918 op 74-jarige leeftijd (gezinskaart in archief), dochter van Jan VUIJK (zie XIe) en Maria de BRUIJN.
Gehuwd voor 1880 met Jacobus den OUTER, geboren circa 1800, overleden te Kralingen op 25‑05‑1876. {Hij was eerder gehuwd voor 1840 met Johanna KLEIJ, geboren voor 1820.}
Uit dit huwelijk:
1.
Jan, geboren te Kralingen op 27‑07‑1867.
2.
Leendert Johannes, geboren te Kralingen op 04‑05‑1869.
3.
Barbara, geboren te Kralingen op 05‑04‑1871.
4.
Marinus, geboren te Kralingen op 25‑02‑1873, overleden te Kralingen op 24‑06‑1877 op 4-jarige leeftijd.
5.
Maarten, geboren te Kralingen op 09‑03‑1874, overleden te Kralingen op 05‑08‑1875 op 1-jarige leeftijd.
6.
Jacobus Maarten, geboren te Kralingen op 30‑05‑1876, overleden te Kralingen op 01‑12‑1876, 185 dagen oud.

XIIm
Barbera VUIJK, geboren te Rotterdam op 28‑09‑1850 (aktenummer: 2587), overleden te Rotterdam op 11‑12‑1907 op 57-jarige leeftijd. GA Rotterdam, nr.33.01 Handschriftenverzameling nr. 4312: Stukken betreffende Gerrit Huibert van Loon en Barbara Vuijk 1851-1877. Dochter van Cornelis Marinuszn VUIJK (zie XIg) en Alida Christina MICHAëLIS.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd te Rotterdam op 16‑05‑1877 met Gerrit Huibert van LOON, geboren te Rotterdam circa 1839, zoon van Gerrit van LOON en Maria de VISSER.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria, geboren te Rotterdam op 11‑07‑1878.
2.
Cornelis, geboren te Rotterdam op 17‑05‑1881, overleden te Rotterdam op 31‑10‑1881, 167 dagen oud.
3.
Alida Christina, geboren te Rotterdam op 24‑10‑1884.
4.
Gerritdina Cornelia, geboren te Rotterdam op 21‑12‑1888.

XIIn
Catharina Elizabeth VUIJK, geboren te Rotterdam op 09‑11‑1853 (aktenummer: 3142), overleden te Rotterdam op 12‑09‑1882 op 28-jarige leeftijd, dochter van Cornelis Marinuszn VUIJK (zie XIg) en Alida Christina MICHAëLIS.
Gehuwd te Rotterdam 1873 met Willem 't HOEN, geboren voor 1855.
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelis, geboren te Rotterdam op 30‑12‑1875.
2.
Johannes, geboren te Rotterdam op 11‑02‑1878.
3.
Alida Christina, geboren te Rotterdam op 23‑01‑1880.
4.
Barent, geboren te Rotterdam op 06‑09‑1882.

XIIo
Alida Urselina VUIJK, onderwijzeres, geboren te Rotterdam op 01‑05‑1857 (aktenummer: 1461) (gezinskaart in archief), dochter van Cornelis Marinuszn VUIJK (zie XIg) en Alida Christina MICHAëLIS.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd te Rotterdam op 25‑06‑1884 met Pieter Hendrik Adrianus WANDERS, geboren te 's-Gravenhage circa 1858, overleden te Rotterdam op 08‑11‑1895 (overlijdensadvertentie in archief), zoon van Hendricus Johannes WANDERS en Jacoba Arendina HASEVELD.
Uit dit huwelijk:
1.
Hendrik Johannes, onderwijzer, geboren te 's-Gravenhage op 03‑06‑1889.
2.
Alida Christina, handwerk-onderwijzeres, geboren te 's-Gravenhage op 04‑02‑1893.
3.
Jacoba Arendina, onderwijzeres, geboren te 's-Gravenhage op 06‑02‑1895.

XIIp
Marinus VUIJK, touwslager, scheepstimmerman (1898), geboren te Hillegersberg op 30‑12‑1846, geëcht 19-4-1848, bij het huwelijk van zijn ouders. Overleden te Rotterdam op 24‑04‑1936 op 89-jarige leeftijd. Op 28 maart 1867, door de arrondementsrechtbank Rotterdam, veroordeelt tot 1 maand gevangenisstraf wegens "Onderlingen zamenspanning of vereniging om den arbeid te doen staken". (kopie in archief).
(gezinskaart in archief)
, zoon van Pieter VUIJK (zie XIh) en Alida HEUS, naaister.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd te Kralingen op 02‑07‑1873 met Maria KONIJN, 20 jaar oud, geboren te Hillegersberg op 21‑01‑1853, overleden te Poortugaal op 01‑04‑1941 op 88-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Pieter, sigarenmaker, geboren te Kralingen op 10‑09‑1873, overleden te Rotterdam op 16‑01‑1940 op 66-jarige leeftijd (gezinskaart in archief).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd te Rotterdam op 28‑05‑1902 met Maartje den OUTER, 27 jaar oud, geboren te Kralingen op 20‑09‑1874, dochter van Arie den OUTER en Lena HEUS.
2.
Johannes (zie XIIIh).
3.
Marinus, grondwerker, geboren te Kralingen op 27‑05‑1878. Komt voor in de militieregisters van Kralingen. (gezinskaart in archief).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd te Rotterdam op 12‑03‑1902 met Engeltje WOUDENBERG, 21 jaar oud, geboren te Rotterdam op 29‑06‑1880, dochter van Cornelis WOUDENBERG en Helena Johanna KREMERS.
4.
Adriana Alida, geboren te Kralingen op 11‑11‑1880, overleden te Kralingen op 02‑11‑1886 op 5-jarige leeftijd.
5.
Dirk, geboren te Kralingen op 01‑02‑1883, overleden te Kralingen op 25‑05‑1884 op 1-jarige leeftijd.
6.
Frank, geboren te Kralingen op 04‑02‑1885, overleden te Kralingen op 24‑11‑1885, 293 dagen oud.
7.
Alida, geboren te Kralingen op 09‑08‑1886, overleden te Kralingen op 24‑09‑1886, 46 dagen oud.
8.
Johanna, geboren te Kralingen op 09‑08‑1886, overleden te Kralingen op 27‑09‑1886, 49 dagen oud.
9.
Frank, geboren te Kralingen op 23‑09‑1887, overleden te Kralingen op 21‑10‑1888 op 1-jarige leeftijd.
10.
Frank (zie XIIIi).
11.
Cornelis Johannes, geboren te Kralingen op 13‑11‑1892, overleden te Kralingen op 01‑09‑1893, 292 dagen oud.
12.
Adriana Alida, geboren te Kralingen op 02‑09‑1894, overleden te Rotterdam op 25‑05‑1918 op 23-jarige leeftijd (kopie in archief).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd te Rotterdam op 24‑05‑1916 met Pier BOSCH, 22 jaar oud, expeditieknecht, geboren te Rotterdam op 25‑10‑1893.

XIIq
Alida VUIJK, geboren te Kralingen op 16‑04‑1848 (aktenummer: 58), overleden te Kralingen op 30‑10‑1874 op 26-jarige leeftijd, dochter van Pieter VUIJK (zie XIh) en Alida HEUS, naaister.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd te Rotterdam op 28‑09‑1870 met Jan LINDEMAN, geboren te Rotterdam circa 1850, zoon van Jan LINDEMAN en Aaltie BANNING.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan, geboren te Rotterdam op 31‑07‑1870, erkend 28-9-1870 bij huwelijk ouders, overleden te Rotterdam op 19‑04‑1871, 262 dagen oud.
2.
Alida, geboren te Rotterdam op 15‑10‑1871.

XIIr
Maria VUIJK, geboren te Kralingen op 10‑06‑1854 (aktenummer: 66) (gezinskaart in archief), dochter van Pieter VUIJK (zie XIh) en Alida HEUS, naaister.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd te Krimpen a/d IJssel op 26‑08‑1882 met Dirk de WIT, 24 jaar oud, metselaar, geboren te Moordrecht op 11‑12‑1857, zoon van Leendert de WIT en Maria PLAK.
Uit dit huwelijk:
1.
Alida Cornelia, geboren te Hillegersberg op 11‑01‑1885.
2.
Maria, geboren te Hillegersberg op 19‑04‑1886.
3.
Pieter, geboren te Hillegersberg op 12‑06‑1889.
4.
Margaretha, geboren te Hillegersberg op 26‑02‑1892, overleden te Hillegersberg op 30‑08‑1892, 186 dagen oud.
5.
Dirk, metselaar, geboren te Hillegersberg op 17‑06‑1893.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd te Culemborg op 12‑02‑1919 met Johanna Hendrika van STIGT, geboren te Culemborg circa 1899, dochter van Johannes Jacobus van STIGT, sigarenmaker, en Geertruida van UNEN.

XIIs
Pieter VUIJK, stoker, smid, geboren te Kralingen op 07‑05‑1857 (aktenummer: 62), overleden te Rotterdam op 19‑02‑1914 op 56-jarige leeftijd (gezinskaart in archief), zoon van Pieter VUIJK (zie XIh) en Alida HEUS, naaister.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd te Kralingen op 06‑06‑1883 met Elisabeth de RIDDER, 19 jaar oud, dienstbode, geboren te Rotterdam op 04‑11‑1863, overleden te Poortugaal op 01‑03‑1944 op 80-jarige leeftijd, begraven te Alg.Begraafplaats Crooswijk op 06‑03‑1944, dochter van Gerrit de RIDDER, karremen, sleeper, en Cornelia WESTPHAL.
Uit dit huwelijk:
1.
Alida, geboren te Kralingen op 01‑03‑1884 (gezinskaart in archief).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd te Rotterdam op 30‑11‑1904 met Cornelis Johannes LAMPEN, 20 jaar oud, sleper, geboren te Kralingen op 22‑05‑1884, zoon van Gerardus Adrianus LAMPEN en Wilhelmina MEEUWSE.
2.
Cornelia, geboren te Kralingen op 20‑10‑1885, overleden te Kralingen op 20‑01‑1887 op 1-jarige leeftijd.
3.
Pieter (zie XIIIj).
4.
Stien, geboren 1887.
5.
Frans, geboren 1888.
6.
Cornelia, geboren te Kralingen op 05‑06‑1888.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd te Rotterdam op 02‑06‑1909 met Johannes ROTSCHEIDT, geboren te Delfshaven circa 1883, zoon van Adrianus ROTSCHEIDT en Maria Jacoba NOBEL.
7.
Nel, geboren 1889.
8.
Elisabeth, geboren te Kralingen op 24‑12‑1889, overleden te Kralingen op 12‑10‑1890, 292 dagen oud.
9.
Marie, geboren 1890.
10.
Gerrit (zie XIIIk).
11.
Cis, geboren 1892.
12.
Elisabeth (Bet) (zie XIIIl).
13.
Maria (zie XIIIm).
14.
Maria Elizabeth, geboren te Rotterdam op 13‑09‑1897.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd te Rotterdam op 28‑05‑1919 met Arie de GIER, geboren te Capelle a/d IJssel circa 1898, zoon van Arie de GIER en Elisabeth TWIGT.
15.
Christina, geboren te Rotterdam op 09‑01‑1899.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd te Rotterdam op 23‑08‑1922 met Adrianus van BRUGGEN, geboren te Rotterdam circa 1895, zoon van Cornelis van BRUGGEN en Barbara KAIM.
16.
Pieternella (zie XIIIn).
17.
Marinus (zie XIIIo).
18.
Franciscus, geboren te Rotterdam op 03‑04‑1904, overleden te Rotterdam op 20‑11‑1904, 231 dagen oud.
19.
Francisca (zie XIIIp).

XIIt
Marijnus VUIJK, wagenmaker, geboren te Kralingen op 07‑04‑1869 (aktenummer: 106). Komt voor in de militieregisters van Kralingen. (gezinskaart in archief), zoon van Willem VUIJK (zie XIi) en Maria GROENENDIJK.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd te Rotterdam op 21‑12‑1892 met Adriana de JONGE, 21 jaar oud, geboren te Wolphaertsdijk op 28‑11‑1871, overleden te Rotterdam op 02‑02‑1913 op 41-jarige leeftijd, dochter van Adriana de JONGE.
Gehuwd (2) op 45-jarige leeftijd te Rotterdam op 20‑05‑1914 met Barbera van VLIET, 45 jaar oud, geboren te Rotterdam op 06‑03‑1869, overleden te Rotterdam op 06‑08‑1935 op 66-jarige leeftijd, dochter van Hendrik Lodewijk van VLIET en Henderina DAS.
Gehuwd (3) op 67-jarige leeftijd te Rotterdam op 09‑12‑1936 met Wilhelmina van EIJK, 67 jaar oud, weduwe van Jan Hendrik Lankhorst, geboren te Schoonhoven op 24‑04‑1869.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Maria, geboren te Rotterdam op 11‑02‑1895, volgens de gezinskaart op 30-7-1917 vertrokken naar de Schorsezandweg in Schore in België. (gezinskaart in archief).

XIIu
Maria VUIJK, geboren te Kralingen op 11‑02‑1871 (aktenummer: 50) (gezinskaart in archief), dochter van Willem VUIJK (zie XIi) en Maria GROENENDIJK.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd te Rotterdam op 20‑11‑1895 met Frank BOER, 24 jaar oud, wagenmaker, geboren te Kralingen op 03‑06‑1871 (gezindte: Ned.Herv.), zoon van Cornelis BOER en Aafje PONS.
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelis Willem, geboren te Rotterdam op 14‑07‑1897.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd te De Werken en Sleeuwijk op 27‑12‑1918 met Geertruida BOXMAN, geboren te De Werken en Sleeuwijk voor 1898, dochter van Cornelis BOXMAN en Maria ROCHAT.
2.
Willem Johannes, geboren te Rotterdam op 29‑09‑1898.
3.
Maria, naaister, geboren te Rotterdam op 02‑12‑1900.
4.
Aafje, geboren te Rotterdam op 09‑01‑1902.
5.
Willemina Johanna, geboren te Rotterdam op 25‑03‑1903 (gezindte: Ned.Herv.).
6.
Willem Johannes, bankwerker, plaatwerker, geboren te Rotterdam op 29‑06‑1904 (gezindte: Ned.Herv.).
7.
Frans, timmerman, geboren te Rotterdam op 27‑11‑1905 (gezindte: Ned.Herv.).

XIIv
Barbara Clasina VUIJK, kraamverpleegster, geboren te Kralingen op 13‑03‑1876 (aktenummer: 117), overleden te Schiedam op 12‑05‑1953 om 22.30 uur op 77-jarige leeftijd (kopie overlijdensakte en advertentie in archief) (2 gezinskaarten in archief), dochter van Willem VUIJK (zie XIi) en Maria GROENENDIJK.
Samenwonend (1) circa 1901 met NN.
Samenwonend (2) circa 1912 met NN`.
Gehuwd (3) voor 1950 met Gerrit van WIERINGEN, geboren te Schiedam op 29‑09‑1857, overleden voor 1953.
Uit de eerste relatie:
1.
Pieter VUIJK, matroos grote vaart, geboren te Rotterdam op 24‑01‑1902, erkenning door de moeder op 7-10-1915. Er ariveerde in 1917 en 1918 op Ellis-Island (Noord-Amerika) een Piet Vuyk van resp. 15 en 16 jaar.
Uit de tweede relatie:
2.
doodgeboren zoontje VUIJK, geboren te Rotterdam op 17‑04‑1913, overleden te Rotterdam op 17‑04‑1913, 0 dagen oud.

XIIw
Agnesia Catharina Jacobina VUIJK (Vuijck, Vuyk), geboren te Den Helder op 09‑12‑1854 (aktenummer: 418), overleden te De Rijp op 28‑12‑1900 op 46-jarige leeftijd, slaagt te Haarlem in mei 1874 voor haar akte-examens voor het lager onderwijs (Nieuws van de Dag 7-5-1874), dochter van Floris VUIJK (zie XIk) en Elizabeth van der WELLEN.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd te Nieuw Lekkerland op 12‑02‑1879 met Marinus Johannes van LEEUWEN, 25 jaar oud, arts, geboren te Colijnsplaat op 10‑05‑1853, overleden te De Rijp (Gem. Alkmaar) op 09‑11‑1902 op 49-jarige leeftijd, zoon van Johannes van LEEUWEN en Mengia Margaretha SIVERT.
Uit dit huwelijk:
1.
Petrus Martinus Simon, geboren te Alblasserdam op 18‑11‑1879, overleden te De Rijp op 18‑11‑1932 op 53-jarige leeftijd, koopt huis, erf, walhuis en tuin in de Rijp, sectie B nr's 1061 en 959 voor f. 2500. (notaris P.J.Lauw).
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd te Utrecht op 24‑09‑1907, gescheiden na 8 jaar te Alkmaar op 02‑12‑1915 van Antoinette Wilhelmine INGENEGERE, geboren te Utrecht circa 1881, dochter van Willem Pieter INGENEGERE en Helena KEUCHENIUS.
Gehuwd (2) op 36-jarige leeftijd te De Rijp op 13‑06‑1916 met Gesina van der MOLEN, geboren circa 1890.
2.
Elisabeth Mengia, geboren te De Rijp op 05‑06‑1881.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd te Groningen op 05‑05‑1908 met Melchior FEENSTRA, geboren te Holwerd (Westdongeradeel) circa 1876, zoon van Libbe FEENSTRA en Abigaïl CORSTIUS.
3.
Atje Johanna Margaretha Mengis, gemeenteambtenares, geboren circa 1884, overleden te Leiden op 18‑05‑1927.
4.
Johannes Floris, geboren te De Rijp op 23‑04‑1886.
5.
Agnesie Catharina Jacobina, geboren te De Rijp op 14‑10‑1889.

XIIx
Willem Cornelis Floris VUIJK, werkzaam bij de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij (H.Y.S.M.), geboren te 's-Gravenhage op 08‑08‑1859 om 00.30 uur (aktenummer: 1697) ((kopie in archief)), overleden te 's-Gravenhage op 26‑02‑1940 om 22.45 uur op 80-jarige leeftijd (kopie in archief), later schoenmaker. (gezinskaart in archief), zoon van Christiaan David VUIJK (zie XIm) en Angenita Elisabeth Adriana SEGBOER.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd te 's-Gravenhage op 25‑05‑1881 (kopie in archief) met Maria johanna de BIE, 22 jaar oud, geboren te Voorburg op 19‑10‑1858, dochter van Anthonie Willem de BIE, metselaar, en Maria Johanna de ZWART.
Uit dit huwelijk:
1.
Christiaan David (zie XIIIq).
2.
3.
Anton Willem, geboren te 's-Gravenhage op 04‑08‑1896 om 08.30 uur, overleden te 's-Gravenhage 1896.
4.
Anton Willem, geboren te 's-Gravenhage op 11‑07‑1898 om 22.00 uur (kopie in archief), overleden te 's-Gravenhage juli 1898.
5.
Antoon Willem, geboren te Leiden op 26‑09‑1899, overleden te 's-Gravenhage op 22‑02‑1900 om 05.00 uur, 149 dagen oud (kopie in archief).

XIIy
Cornelis Floris VUIJK, magazijnknecht (1918), winkelbediende (1930), geboren te 's-Gravenhage op 11‑02‑1863, overleden te 's-Gravenhage op 03‑09‑1931 om 21.30 uur op 68-jarige leeftijd (kopie in archief) (gezinskaart in archief), zoon van Christiaan David VUIJK (zie XIm) en Angenita Elisabeth Adriana SEGBOER.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd te 's-Gravenhage op 24‑11‑1886 (kopie in archief) met Anna Maria PLOEG, 21 jaar oud, geboren te 's-Gravenhage op 05‑02‑1865, overleden te 's-Gravenhage op 08‑05‑1938 om 10.00 uur op 73-jarige leeftijd (kopie in archief), dochter van Wilhelmus Theodorus PLOEG, koperpletter, smid, en Johanna van KAMPEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Christiaan David (zie XIIIs).
2.
Johanna, dienstbode, geboren te 's-Gravenhage op 15‑08‑1889 (gezinskaart in archief).
3.
Angenita Elisabeth Adriana, ziekenverpleegster (1920), geboren te 's-Gravenhage op 06‑04‑1891, overleden te Nijmegen op 01‑02‑1930 op 38-jarige leeftijd. Overlijdensakte nr. 8, Gemeente Ubbergen, afgitedatum 11-2-1930. (2 gezinskaarten in archief). Op 3-1+1911 vertrokken naar Rotterdam, op 30-3-1918 terug in 's-Gravenhage, op 24-4-1918 naar Uden, op 30-5-1920 terug en op 9-6-1920 naar Amsterdam.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd te 's-Gravenhage op 30‑04‑1920 (kopie in archief) met Johan Franz TOSSERAM, 26 jaar oud, kantoorbediende, boekhouder, geboren te 's-Gravenhage op 11‑08‑1893, overleden na 1930, zoon van Johann Wilhelm TOSSERAM, kleermaker, en Aaltje ZWAAN.
4.
Cornelis Floris, geboren te 's-Gravenhage op 02‑06‑1894 om 09.00 uur (kopie in archief)
, overleden te 's-Gravenhage op 12‑08‑1894 om 16.00 uur, 71 dagen oud (kopie in archief).
5.
Cornelis Floris (zie XIIIt).
6.
Wilhelmus Theodorus, geboren te 's-Gravenhage op 13‑07‑1897, overleden te 's-Gravenhage dec.1897.
7.
Wilhelmina Johanna (zie XIIIu).
8.
Anna Maria, geboren te 's-Gravenhage op 17‑11‑1901 om 22.00 uur (kopie in archief) (gezinskaart in archief).
9.
Wilhelmus Theodorus (zie XIIIv).

XIIz
Catharina VUIJK, naaister, geboren te 's-Gravenhage op 14‑02‑1865 om 08.00 uur (aktenummer: 411) (kopie in archief). Getuigen: Johan Frederik Jansen, 28 jaar en Willem Frederik Beeeser, 33 jaar, winkeliers. Overleden te 's-Gravenhage op 29‑01‑1932 om 16.00 uur op 66-jarige leeftijd (kopie in archief), begraven te 's-Gravenhage, Nieuw Eyk en Duynen op 02‑02‑1932 (overlijdensadvertentie in archief), dochter van Christiaan David VUIJK (zie XIm) en Angenita Elisabeth Adriana SEGBOER.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd te 's-Gravenhage op 21‑10‑1891 (kopie akte en bijlagen archief). Echtgenoot is Wilhelmus Theodorus Christiaan PLOEG, 30 jaar oud, hoofdgasfitter bij G.E.B. Geboren te 's-Gravenhage op 28‑08‑1861 om 07.00 uur (kopie in archief), overleden te 's-Gravenhage op 20‑01‑1911 om 22.00 uur op 49-jarige leeftijd (kopie in archief), zoon van Wilhelmus Theodorus PLOEG, koperpletter, smid, en Johanna van KAMPEN.
Uit dit huwelijk:
2.
Angenita Elisabeth Adriana (Ita), geboren te 's-Hertogenbosch op 25‑03‑1894 om 01.00 uur. Geboren aan de Kanaaldijk, wijk M, huis 130. Getuigen bij de aangifte waren: Cornelis Floris Vuijk, schoenmaker, wonende te 's-Gravenhage, 31 jaren en Franciscus van den Bogaard, arbeider, 33 jaren, wonende alhier. ((kopie in archief)). Overleden te 's-Gravenhage op 13‑11‑1963 op 69-jarige leeftijd (persoonskaart in archief).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd te 's-Gravenhage op 12‑11‑1919 met Daniel Frederik WIERSMA, 30 jaar oud, ambtenaar, geboren te 's-Gravenhage op 29‑04‑1889 om 03.00 uur. Getuigen bij de aangifte: Daniel Frederik van Esveld, oud 72 jaren, modelmaker en Johannes Martinus Geneste, oud 74 jaren, zonder beroep, beide wonende alhier. Zoon van Andries WIERSMA, letterzetter, en Margaretha Johanna van ESVELD.
3.
Johanna, winkeljuffrouw, sigaren-winkelierster, geboren te 's-Gravenhage op 29‑08‑1895 om 18.00 uur (kopie in archief), overleden te 's-Gravenhage op 13‑07‑1946 om 00.00 uur op 50-jarige leeftijd (kopie in archief), begraven te Nieuw Eykenduynen op 17‑07‑1946 (gezins- en persoonskaart in archief).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd te 's-Gravenhage op 21‑12‑1921 met Gerardus Johannes OLRICHS, 22 jaar oud, kantoorbediende, boekhouder (1921), filiaalhouder (1927), geboren te 's-Gravenhage op 20‑06‑1899. Blijkens zijn gezinskaart was hij op 25-9-1928 adj.insp. bedrijfsverz.mij. Zoon van Sjoerd Hayung OLRICHS, broodbakker, en Hendrika Willemina van VALBURG.
4.
Cornelia Johanna, geboren te Enschede op 23‑06‑1897, overleden te 's-Gravenhage op 16‑09‑1946 om 20.30 uur op 49-jarige leeftijd (kopie in archief), begraven te 's-Gravenhage, Nieuw Eykemduynen. op 20‑09‑1946, overlijdensadvertentie in archief (persoonskaart in archief).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd te 's-Gravenhage op 25‑08‑1920 (kopie in archief) met Willem Leendert MOURITS, 23 jaar oud, Kruidenier, geboren te 's-Gravenhage op 19‑11‑1896 om 06.00 uur (kopie in archief), overleden te 's-Gravenhage op 15‑01‑1972 op 75-jarige leeftijd, zoon van Jan MOURITS, koopman, en Maria STEENHOEK.
5.
Theodorus Wilhelmus, politie-brigadier, controleur pharm.fabriek, geboren te Enschede op 14‑12‑1898, overleden te Driebergen op 12‑03‑1961 op 62-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd te Rotterdam op 01‑02‑1922 (kopie in archief) met Hendrika VLAMING, 25 jaar oud, geboren te Rotterdam op 19‑05‑1896, dochter van Johannes Adrianus Anthonius VLAMING en Johanna van SCHOUWEN.
6.
Catharinus (zie XIIIx).
7.
Christiaan (zie XIIIy).
8.
Adriaan, handelsreiziger, geboren te Lonneker op 24‑09‑1905, overleden te 's-Gravenhage op 13‑03‑1979 op 73-jarige leeftijd (persoonskaart in archief).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd te 's-Gravenhage op 23‑02‑1938 met Rosa Wilhelmine BAUMHARDT, 27 jaar oud, geboren te Gladbeck (Nordrhein-Wstf) op 24‑04‑1910. Op 28-12-1937 ingeschreven in het bevolkingsregister van 's-Gravenhage, afkomstig van Gladbeckt (D). {Zij was ook ooit gehuwd met onbekend.}
9.
Catharina (zie XIIIz).

XIIaa
Jacobus VUIJK, schoenmaker, geboren te 's-Gravenhage op 16‑03‑1872 (gezindte: geen), overleden te 's-Gravenhage op 10‑11‑1941 om 07.45 uur op 69-jarige leeftijd (kopie in archief), begraven te Nieuw Eykenduynen op 13‑11‑1941. Werkzaam geweest als conducteur, hoofdconducteur 1e klas bij de NS van 1-5-1870 tot 1-3-1908 met eervol onslag en toekenning van pensioen op 1-3-1908. Bij Kon. Besluit d.d. 1905 de zilveren eremedaille van de Orde van Oranje-Nassau toegekend. (Personeelsformulier 1904 in archief), zoon van Christiaan David VUIJK (zie XIm) en Angenita Elisabeth Adriana SEGBOER.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd te 's-Gravenhage op 12‑04‑1893 (kopie in archief) met Helena Maria Catharina van TEECKELENBURGH, 23 jaar oud, geboren te 's-Gravenhage op 24‑01‑1870, dochter van Jacobus Karel van TEECKELENBURGH, behanger, en Johanna Antoinette WEIMAR.
Uit dit huwelijk:
1.
Jacobus Karel, geboren te 's-Gravenhage op 27‑06‑1893 om 11.00 uur, overleden te 's-Gravenhage april 1897.
3.
Sophia Johanna Antoinette, naaister, geboren te 's-Gravenhage op 05‑07‑1897 om 16.00 uur (kopie in archief) (gezinskaart in archief).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd te 's-Gravenhage op 22‑06‑1921 (kopie in archief) met Johannes LANGENBERG, 24 jaar oud, brievenbesteller, geboren te 's-Gravenhage op 28‑11‑1896 om 05.00 uur (kopie in archief) (gezinskaart in archief), zoon van Adam Pieter LANGENBERG, schoenmaker, en Hendrika Alida Sophia GEURENS, zonder (1863).
4.
Christina Davina (zie XIIIab).
5.
Jacobus Karel (zie XIIIac).
6.

XIIab
Johannes Cornelis VUIJK, schoenmaker (1898). arbeider, machinebankwerker (1921), geboren te 's-Gravenhage op 14‑04‑1874 om 11.00 uur (aktenummer: 1129) (kopie in archief) (3 gezinskaarten in archief), zoon van Christiaan David VUIJK (zie XIm) en Angenita Elisabeth Adriana SEGBOER.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd te 's-Gravenhage op 05‑01‑1898 (kopie in archief) met Johanna MOLIER, 23 jaar oud, geboren te 's-Gravenhage op 17‑11‑1874 om 02.00 uur (kopie in archief), dochter van Hendrik MOLIER en Jansje Jacoba BOUWMAN.
Uit dit huwelijk:
2.
Hendrik (zie XIIIaf).
3.
Johannes Cornelis, geboren te 's-Gravenhage op 14‑10‑1900 om 10.00 uur (kopie in archief), overleden te 's-Gravenhage nov.1900.
4.
Johanna, geboren te 's-Gravenhage op 20‑11‑1901.
6.
Johanna, geboren te 's-Gravenhage op 01‑05‑1904.
7.
Francina Johanna, dienstbode, geboren te 's-Gravenhage op 27‑10‑1905 (gezinskaart in archief).
8.
Johanna Cornelia, geboren te 's-Gravenhage op 08‑10‑1906, overleden te 's-Gravenhage op 25‑01‑1940 om 17.30 uur op 33-jarige leeftijd (kopie in archief).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd te 's-Gravenhage op 13‑01‑1937, gescheiden te 's-Gravenhage na 1937 van Arie Johannes Frederik de GRAAFF, P.T.T.beambte, geboren te 's-Gravenhage op 28‑10‑1914, overleden te 's-Gravenhage op 10‑12‑1986 op 72-jarige leeftijd.
9.
Johannes Cornelis, fabrieksarbeider, geboren te 's-Gravenhage op 09‑11‑1907 (gezinskaart in archief).
10.
Jacobus (zie XIIIah).
11.
Philippina, geboren te Strijp op 22‑05‑1911.
12.
Francois Antonius Philippus, geboren te 's-Gravenhage op 18‑09‑1912 (gezinskaart in archief).
13.
Jan, geboren te 's-Gravenhage op 16‑02‑1914.
14.
Antje, geboren te 's-Gravenhage op 01‑02‑1915 (gezinskaart in archief).
15.
Jan Jacobus, geboren te 's-Gravenhage op 05‑03‑1917 (gezinskaart in archief).

XIIac
Christiaan David VUIJK, klerk, inspecteur van politie, geboren te Oudezijl (gem. Nieuweschans) op 30‑09‑1881 (aktenummer: 48) (gezindte: Doopsgezind), overleden te 's-Gravenhage op 29‑10‑1962 op 81-jarige leeftijd, zoon van Jacobus VUIJK (zie XIn) en Pietje de JONG.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd te 's-Gravenhage op 02‑12‑1908 (kopie in archief). Voor de toestemming van de moeder van de bruid is de tussenkomst van kantonrechter ingeroepen. Echtgenote is Hendrica Jacoba van HENSBERGEN, 25 jaar oud, geboren te Wassenaar op 06‑09‑1883, overleden voor 1962, dochter van Christoffel van HENSBERGEN en Marianne RENDEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Marianne (zie XIIIai).
2.
Jacobus, geboren te 's-Gravenhage op 04‑12‑1910.
3.
Hendrica Jacoba, geboren te 's-Gravenhage op 28‑07‑1912.
4.
Christina Yheodora, geboren te 's-Gravenhage op 25‑06‑1914.

XIIad
Floris VUIJK, kantoorbediende (1911),, geboren te Harlingen op 28‑08‑1886 (aktenummer: 197). Bij de indiensttreding bij de HYSM, voorloper NS, bezat hij kennis van het Nederlandsch, Fransch, Duitsch en Engelsch. Begon als tijdelijk schrijver (1913) waarnemened schrijver (1914) schrijver in vaste dienst (1915), bureelanmbtenaat (1917) en adj. commies (1941). Op 1-4-1949 wegens leeftijd ontslagen. Begonnen op station Grongingen vervolgens Staatspoor en daarna Hollandsspoor in Den Haag. Op 1-1-1938 is de HYSM overgegeaan naar de N.V. Nederlandsche Spoorwegen(personeelskaart HYSM voorloper NS en gezinskaart in archief). Zoon van Jacobus VUIJK (zie XIn) en Pietje de JONG.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd te Groningen op 02‑03‑1911 met Grietje ROELFSEMA, 32 jaar oud, geboren te Groningen op 14‑12‑1878, dochter van Derk ROELFSEMA en Catharina OVERBEEK.
Uit dit huwelijk:
1.
levenloos geboren, geboren te Groningen op 21‑10‑1915, overleden te Groningen op 21‑10‑1915, 0 dagen oud.
2.
levenloos geboren, geboren te Groningen op 08‑03‑1919, overleden te Groningen op 08‑03‑1919, 0 dagen oud.

XIIae
Dirk Wilhelmus VUIJK, geboren te Rotterdam op 20‑04‑1875 (aktenummer: 1763), overleden te Rotterdam op 25‑12‑1946 op 71-jarige leeftijd. Komt voor in de militieregisters van Rotterdam (kopie in archief) (gezinskaart in archief), zoon van Bernardus VUIJK (zie XIq) en Alida van WINGERDEN.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd te Rotterdam op 15‑02‑1911 met Arendje Cornelia van ES, geboren te Rotterdam circa 1885, dochter van Pieter van ES en Heijltje VOGELAAR.
Uit dit huwelijk:
1.
Catharina Cornelia (zie XIIIaj).
2.
Bernardus, geboren te Rotterdam op 30‑06‑1911.
3.
Pieter, kok op de grote vaart, geboren te Rotterdam op 13‑07‑1913, overleden te Middellandse Zee op 27‑04‑1941 op 27-jarige leeftijd, akte gemeente Rotterdam. Pieter komt voor op de lijst van vermisten in de Staatscourant van 30-11-1950. (gezinskaart in archief).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd te Rotterdam op 05‑04‑1939 met Allegonda Francisca van der POEL, geboren voor 1920`.
4.
Cornelis, geboren te Rotterdam op 18‑10‑1914.
5.
Dirk, geboren te Rotterdam op 03‑01‑1916, overleden te Rotterdam op 17‑01‑1920 op 4-jarige leeftijd.
6.
Karel, geboren te Rotterdam op 17‑02‑1917.
7.
Aart, geboren te Rotterdam op 20‑08‑1918, overleden te Rotterdam op 23‑10‑1920 op 2-jarige leeftijd.
8.
Heiltje Anna Alida, geboren te Rotterdam op 04‑01‑1920.
9.
Anna Leentje, geboren te Rotterdam op 05‑02‑1922, overleden te Rotterdam op 14‑07‑1922, 159 dagen oud.
10.
André Leemdert, geboren te Rotterdam op 06‑04‑1924.
11.
Aart, geboren te Rotterdam op 19‑04‑1929.

XIIaf
Dirk Leendert Nicolaas Willem VUIJK, bediende, oopman in melk, geboren te Rotterdam op 03‑03‑1865, overleden te Rotterdam op 24‑10‑1930 op 65-jarige leeftijd, begraven te Rotterdam-Crooswijk op 25‑10‑1930. Komt voor in de militieregisters van Rotterdam (kopie in archief). Zoon van Willem VUIJK (zie XIr) en Elizabeth GROENINGS.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd te Rotterdam op 08‑10‑1890 met Anna Sophia BOONE, 20 jaar oud, geboren te Vlaardingen op 03‑12‑1869, overleden voor 1930, dochter van Daniël Lambertus BOONE en Gepke ZWART.
Uit dit huwelijk:
1.
Elisabeth (zie XIIIak).
2.
Willem (zie XIIIal).
4.
Lambertus Daniel, geboren te Rotterdam op 03‑03‑1895, overleden te Rotterdam op 18‑08‑1895, 168 dagen oud.
5.
Jan Willem (zie XIIIan).
6.
Bernardus, geboren te Rotterdam op 13‑11‑1902, overleden te Rotterdam op 01‑09‑1923 op 20-jarige leeftijd.
7.
Anna Sophia, geboren te Rotterdam op 08‑06‑1904, overleden te Rotterdam op 15‑08‑1905 op 1-jarige leeftijd.

XIIag
Johannes Frederik VUIJK, schrijver bij de politie, kantoorbediende, winkelier in dameshoeden, geboren te Rotterdam op 18‑03‑1867 (gezindte: Ned.Herv.). Komt voor in de militieregisters van Rotterdam. (gezinskaart in archief), zoon van Willem VUIJK (zie XIr) en Elizabeth GROENINGS.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd te Rotterdam op 20‑12‑1894 met Maria Petronella Johanna SCHULLER, 27 jaar oud, geboren te Delft op 20‑11‑1867 (gezindte: Rooms Kath.), dochter van Lambertus SCHULLER en Petronella Johanna FRANKEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Pieter Mari Johan, geboren te Rotterdam op 03‑06‑1895.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd te Rotterdam op 23‑04‑1925 met Helena Eliza Henriette KNIEP, geboren te Leiden circa 1899, dochter van Konrad Hermann Theodor KNIEP en Geertruid LUIMES.
2.
Johannes Fredrik (zie XIIIao).

XIIah
Anna Wilhelmina VUIJK, geboren te Rotterdam op 28‑02‑1869 (gezindte: Ned.Herv.), overleden te 's-Gravenhage op 19‑06‑1953 om 18.25 uur op 84-jarige leeftijd (kopie in archief) (2 gezinskaarten in archief), dochter van Willem VUIJK (zie XIr) en Elizabeth GROENINGS.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd te Rotterdam op 06‑09‑1894 met Johannes Baptista BOUDIER, 34 jaar oud, geboren te Dordrecht op 28‑12‑1859 (gezindte: Rooms Kath.), overleden op 23‑09‑1929 op 69-jarige leeftijd, zoon van Franciscus Johannes BOUDIER en Hermina van EFFEREN.
Uit dit huwelijk:
1.
Franciscus Johannes Willem, geboren te Rotterdam op 15‑10‑1895.
2.
Anna Wilhelmina Elizabeth, rijkstelefoniste, geboren te Rotterdam op 07‑12‑1900.

XIIai
Willem VUIJK, reiziger, koopman in papier, geboren te Rotterdam op 20‑10‑1870 (gezindte: Ned.Herv.), overleden te Alkmaar op 21‑10‑1931 op 61-jarige leeftijd, begraven te Alkmaar op 04‑11‑1931 (gezinskaart Alkmaar en Rotterdam in archief), zoon van Willem VUIJK (zie XIr) en Elizabeth GROENINGS.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd te Alkmaar op 20‑06‑1906 met Geertrui Johanna Margaretha CLAUSING, 33 jaar oud, geboren te Alkmaar op 23‑01‑1873, dochter van Gerardus Diederik CLAUSING en Maria Elisabeth HENZE.
Uit dit huwelijk:
1.
Willem (zie XIIIap).
2.
Johan Evert, geboren te Rotterdam op 01‑09‑1909, overleden te Rotterdam op 10‑09‑1909, 9 dagen oud.

XIIaj
Elisabeth VUIJK, geboren te Rotterdam op 29‑07‑1872, overleden te Voorburg op 24‑05‑1945 op 72-jarige leeftijd (kopie in archief) overlijdensakte 's-Gravenhage nr. B-3298 in archief. (gezinskaart in archief), dochter van Willem VUIJK (zie XIr) en Elizabeth GROENINGS.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd te Rotterdam op 22‑11‑1894 met Gerardus DIEDERIX, 25 jaar oud, winkelier, depothouder modekleding, geboren te Rotterdam op 22‑12‑1868, overleden voor 1945, zoon van Johannes DIEDERIX en Geertruida HERREWIJN.
Uit dit huwelijk:
1.
Geertruida Elizabeth, rijkstelefoniste, geboren te Rotterdam op 09‑04‑1896.
2.
Gerardus Willem, kantoorbediende, geboren te Rotterdam op 26‑05‑1899.
3.
Elizabeth Anna Wilhelmina, rijkstelefoniste, geboren te Rotterdam op 25‑09‑1901.
4.
Willem Johannes, kantoorbediende, geboren te Rotterdam op 29‑11‑1903.

XIIak
Henri VUIJK, melkverkoper, geboren te Rotterdam op 22‑09‑1874 (aktenummer: 3845), overleden te Rotterdam op 21‑11‑1914 op 40-jarige leeftijd, uittreksel in archief. Komt voor in de militieregisters van Rotterdam. (gezinskaart in archief), zoon van Willem VUIJK (zie XIr) en Elizabeth GROENINGS.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd te Zwartsluis op 04‑05‑1895 met Grietje van VEEN, 22 jaar oud, geboren te Zwartsluis op 26‑02‑1873 om 11.00 uur (geboorteakte in archief), overleden te Kethel en Spaland op 24‑11‑1938 om 20.00 uur op 65-jarige leeftijd (overlijdensakte in archief), dochter van Jan van VEEN, timmerman, en Anna STUART.
Uit dit huwelijk:
1.
Grietje (zie XIIIaq).
2.
Jan (zie XIIIar).
3.
Henri, geboren te Rotterdam op 07‑05‑1899, overleden te Rotterdam op 02‑04‑1900, 330 dagen oud.
4.
Anna Henriette, geboren te Rotterdam op 20‑06‑1903, overleden te Rotterdam op 22‑02‑1912 op 8-jarige leeftijd.
5.
Caspardina, geboren te Rotterdam op 17‑10‑1904, uittreksel in archief.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd te Schiedam op 13‑05‑1931 (afkondiging, akte en bijlgaen in archief). Echtgenoot is Marinus Hendrik Laurens WESTSTRATE, 24 jaar oud, onderwijzer, geboren te Sluis op 02‑06‑1906, zoon van Hendrik WESTSTRATE, kommies bij Rijksbelastingen, en Janna KOK.
6.
Henri (zie XIIIas).
7.
Johannes, geboren op 06‑03‑1908.
8.
Johanna Margaretha, geboren te Rotterdam op 27‑02‑1910, overleden te Rotterdam op 18‑03‑1910, 19 dagen oud.
9.
Marchinus Johannes (Ginus), geboren op 27‑02‑1911.

XIIal
Karel VUIJK, (zet)kastelein, poffertjes bakker, geboren te Rotterdam op 23‑06‑1879 (aktenummer: 2863). Komt voor in de militieregisters van Rotterdam. Noord-Hollands Archief, Toegangsnummer 60 Krijgsraden, inv.nr. 155
Karel Vuijk, 1899, Dossier 48
(gezinskaart 's-Gravenhage en Rotterdam in archief)
, zoon van Willem VUIJK (zie XIr) en Elizabeth GROENINGS.
Gehuwd voor 1909, gescheiden te Leiden op 12‑02‑1948 van Johanna BRANS, geboren te 's-Hertogenbosch op 01‑06‑1882, dochter van Theodorus BRANS en Sophia de GROOT.
Uit dit huwelijk:
1.
Johanna Maria (zie XIIIat).
2.
Jean Fréderic, kok, geboren te Brussel op 18‑08‑1908.
3.
Charles Leopold, geboren te Elsene (België) op 03‑02‑1913.
4.
Sophia Bertha Victorie, geboren te Rotterdam op 15‑05‑1915.
5.
Hendrik, geboren te Rotterdam op 02‑01‑1921.

XIIam
Bernardus VUIJK, telegrombesteller, later brievenbesteller, geboren te Rotterdam op 29‑08‑1881 (aktenummer: 3967), overleden te Breda op 25‑07‑1952 om 17.45 uur op 70-jarige leeftijd (aangifte door: Christoffel Hendrik Otto, 72 jaar, begrafenisondernemer) (kopie in archief) (gezinskaart in archief) Komt voor in de militieregisters van Rotterdam. Zoon van Willem VUIJK (zie XIr) en Elizabeth GROENINGS.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd te Rotterdam op 16‑04‑1902 met Conelia Catharina ZEEDIJK, 20 jaar oud, geboren te Rotterdam op 21‑01‑1882, dochter van Cornelis ZEEDIJK en Maria BUSKOP.
Uit dit huwelijk:
1.
Elizabeth Cornelia Mensje, geboren te Rotterdam op 27‑06‑1903, overleden te Rotterdam op 06‑01‑1905 op 1-jarige leeftijd.
2.
Bernardus, secretaris consulaat republiek Portugal, geboren te Rotterdam op 12‑02‑1905 (gezinskaart in archief).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd te Rotterdam op 17‑02‑1926 met Catharina Elizabeth HELLEWEGEN, geboren te Rotterdam circa 1894, dochter van Hendrikus Petrus HELLEWEGEN en Margaretha Hillegonda Maria ROGGEVEEN.
3.
Cornelis, geboren te Rotterdam op 24‑07‑1907, overleden te Rotterdam op 04‑08‑1907, 11 dagen oud.
4.
Willem (zie XIIIau).
5.
Cornelis, geboren te Rotterdam op 12‑11‑1912 (gezinskaart in archief).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd te Rotterdam op 08‑12‑1937 met Adriana LAURENS, 22 jaar oud, geboren te Rotterdam op 01‑04‑1915 (gezindte: Rooms Kath.), dochter van Matthijs Hubertus LAURENS, pakhuisknecht, en Theodora VERHEUL.
6.
Mensje, geboren te Rotterdam op 24‑10‑1914.

XIIan
Anna Rosina VUIJK, geboren te Rotterdam op 18‑10‑1872 (aktenummer: 4228), dochter van Cornelis Nicolaas VUIJK (zie XIw) en Rooksie van WIJNEN.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd te Rotterdam op 30‑03‑1892 met Willem Leendert van GELDEREN, geboren te Rotterdam circa 1868, overleden te Rotterdam op 09‑11‑1918 (advertentie in archief), zoon van Jacobus van GELDEREN en Niesje Jacoba van der HOEVEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Jacoba Rooksie, geboren te Rotterdam op 13‑06‑1893.

XIIao
Cornelis Nicolaas VUIJK, anbtenaar gemeentelijk havenbedrijf, geboren te Rotterdam op 05‑09‑1880 (aktenummer: 4049). Komt voor in de militieregisters van Rotterdam. (gezinskaart en advertentie in archief), zoon van Cornelis Nicolaas VUIJK (zie XIw) en Rooksie van WIJNEN.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd te Rotterdam op 18‑08‑1910 met Louisa Sophia van ZUUREN, 20 jaar oud, geboren te Rotterdam op 16‑04‑1890, dochter van Adrianus Franciscus van ZUUREN en Helena Johanna MERTENS.
Uit dit huwelijk:
1.
Rookze, geboren te Rotterdam op 13‑08‑1911.

XIIap
Cornelis Dirksen VUIJK, smid, bankwerker, geboren te Rotterdam op 13‑04‑1879 (aktenummer: 1775), overleden te Rotterdam op 13‑10‑1962 op 83-jarige leeftijd. Komt voor in de militieregisters van Rotterdam. (gezinskaart in archief), zoon van Dirk VUIJK (zie XIac) en Johanna RIJNSDORP.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd te Rotterdam op 15‑05‑1913 met Neeltje LOOS, 29 jaar oud, geboren te Rotterdam op 26‑06‑1883, overleden te Rotterdam op 13‑08‑1963 op 80-jarige leeftijd, dochter van Siomon Jacobus LOOS en Cornelia van BEZEIJ.
Uit dit huwelijk:
1.
Dirk, geboren te Rotterdam op 04‑11‑1915.
2.
Simon Jacobus, geboren te Rotterdam op 04‑07‑1919.

XIIaq
Johanna Everdina VUIJK, geboren te Rotterdam op 13‑06‑1882 (aktenummer: 2903), dochter van Dirk VUIJK (zie XIac) en Johanna RIJNSDORP.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd te Rotterdam op 16‑12‑1909 met Jacob Johannes ANTHEUNISSEN, 37 jaar oud, sergrant-majoor artillerie, geboren te Vlissingen op 20‑05‑1872, zoon van Johannes Jacobus ANTHEUNISSEN en Catharina Maria KEGGE. {Hij was eerder gehuwd voor 1902 met Elisabeth Johanna BOS, geboren te Den Helder op 24‑05‑1871, overleden te Den Helder op 20‑06‑1908 op 37-jarige leeftijd.}
Uit dit huwelijk:
1.
Dirk, geboren te Den Helder op 05‑09‑1910.

XIIar
Dirk VUIJK, onderwijzer bij de Gemeente, geboren te Rotterdam op 04‑11‑1883 (aktenummer: 5217), overleden te Rotterdam op 08‑12‑1964 op 81-jarige leeftijd, begraven te Alg. Begraafplaats Hofwijk te Rotterdam (gezinskaart in archief), zoon van Dirk VUIJK (zie XIac) en Johanna RIJNSDORP.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd te Rotterdam op 13‑11‑1918 met Janna Hendrika BEEN, 31 jaar oud, geboren te Rotterdam op 27‑08‑1887, bron: digitale stamboom Rotterdam. Overleden te Bergen op Zoom op 28‑08‑1971 op 84-jarige leeftijd, begraven te Protestantse Begraafplaats Bergen op Zoom, dochter van Pieter BEEN en Maatje VALK.
Uit dit huwelijk:
1.
Dirk (zie XIIIav).
2.
Maatje Johanna, geboren te Rotterdam op 04‑12‑1922.

XIIas
Cornelis Leendertsen VUIJK, machinist grote vaart, geboren te Delfshaven op 20‑12‑1873 (aktenummer: 385), overleden te 's-Gravenhage) op 05‑03‑1956 om 07.00 uur op 82-jarige leeftijd (kopie akte en overlijdens advertentie in archief), begraven te Alg.Begraafplaats Kleiweg, Rijswijk op 08‑03‑1956 (gezinskaart Rotterdam in archief), zoon van Leendert VUIJK (zie XIad) en Maria Alida de SWART.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd te Rotterdam op 23‑12‑1909 met Maria Alberdina Elisabeth van RUIJVEN, geboren circa 1875, overleden te Rijswijk (Z-H) op 20‑11‑1949, begraven te Alg. Begraafplaats te Rijswijk (Z-H) op 23‑11‑1949, dochter van Antoon Christiaan van RUIJVEN, landmeter, en Hinderika Maria Elizabeth GROENIER.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria Alida Cornelia, geboren te Rotterdam op 16‑09‑1910.
2.
Hindrika Maria Elisabeth, geboren te Rotterdam op 06‑10‑1914 (advertentie in archief).
3.
Cornelis (zie XIIIaw).

XIIat
Johannes VUIJK, bankwerker, geboren te Delfshaven op 18‑01‑1878 (aktenummer: 22) (gezindte: Ned.Herv.), overleden te Rotterdam op 17‑05‑1922 op 44-jarige leeftijd (gezinskaart in archief), zoon van Leendert VUIJK (zie XIad) en Maria Alida de SWART.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd te Vlissingen op 19‑08‑1909 (kopie in archief). Echtgenote is Maria Hendrika van der HOOFT, 22 jaar oud, geboren te Vlissingen op 05‑09‑1886 (gezindte: Ned.Herv.), dochter van Willem Cornelis van der HOOFT en Johanna KEGGE.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria Alida Johanna, geboren te Rotterdam op 31‑03‑1911 (gezindte: Ned.Herv.), bron: http://home.hetnet.nl/
.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd te Rotterdam op 04‑08‑1937 met Marinus Christianus van SPRANG, 26 jaar oud, conciërge, geboren te Roosendaal en Nispem op 09‑07‑1911, overleden te Haarlem op 07‑01‑1981 op 69-jarige leeftijd.
2.
Johanna Wilhelmina Cornelia (Ans), geboren op 30‑12‑1914, overleden te Papendrecht op 22‑09‑2001 op 86-jarige leeftijd (gezinskaart in archief) bron: familieadvertentie.
Gehuwd voor 1950 met NN ATTEMA, geboren voor 1920.

XIIau
Wilmina Susanna VUIJK, geboren te Vlissingen op 18‑12‑1880 (aktenummer: 420) ((kopie in archief). Overleden te Vlissingen op 17‑12‑1960 op 79-jarige leeftijd, dochter van Leendert VUIJK (zie XIad) en Maria Alida de SWART.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd te Vlissingen op 03‑05‑1904 (kopie in archief). Echtgenoot is Pieter LAGAAIJ, geboren te Vlissingen circa 1879, overleden te Vlissingen op 19‑01‑1939 (kopie in archief). Zoon van Johannes Cornelis LAGAAIJ en Sara Johanna HARDER.
Uit dit huwelijk:
1.
Johannis Cornelis, geboren te Vlissingen op 13‑02‑1905 ((kopie in archief) akte in archief).
2.
Pieter, geboren te Vlissingen circa 1908, overleden te Vlissingen op 31‑12‑1910 (kopie in archief).
3.
Leendert, geboren te Vlissingen op 02‑07‑1909 ((kopie in archief) akte in archief). Overleden te Vlissingen op 31‑12‑1910 om 15.30 uur op 1-jarige leeftijd, 17 maanden. Aktedatum 2-1-1911 (kopie in archief).
4.
Leendert, geboren te Vlissingen op 28‑02‑1914, overleden te Middelburg op 16‑01‑1925 op 10-jarige leeftijd (kopie in archief).

XIIav
Marinus VUIJK, machinist, geboren te Vlissingen op 25‑09‑1882 (aktenummer: 348) ((kopie in archief) akte in archief). Overleden te Vlissingen op 15‑07‑1964 op 81-jarige leeftijd, zoon van Leendert VUIJK (zie XIad) en Maria Alida de SWART.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd te Vlissingen op 30‑09‑1908 (kopie in archief). Echtgenote is Johanna Pieterneel Josephina CORVELEIJN, 25 jaar oud, geboren te Vlissingen op 27‑06‑1883, overleden te Vlissingen op 26‑09‑1926 op 43-jarige leeftijd (kopie in archief). Dochter van Jacobus Peterus CORVELEIJN, boorder, en Maria Catharina KOELEMAN.
Gehuwd (2) op 47-jarige leeftijd te Vlissingen op 27‑11‑1929 (kopie in archief). Echtgenote is Clasina Pieternella KOK, geboren te Middelburg circa 1881, dochter van Anthonie Jacob KOK en Antonia de EXTER. {Zij was eerder gehuwd voor 1928 met Willem Frederik DIRKS, overleden voor 1928.}
Uit het eerste huwelijk:
1.
Jacobus Petrus, geboren te Vlissingen op 27‑09‑1912.
2.
Marinus, geboren te Vlissingen op 27‑09‑1912.
3.
Maria Alida, geboren te Vlissingen circa 1919.
Gehuwd te Vlissingen op 15‑12‑1939 met Petrus Henricus de VEN, timmerman, geboren te Vught circa 1914, zoon van Johannes de VEN en Theresia Maria van den HEUVEL.

XIIaw
Karel Gerardus VUIJK, bouwkundige, ambtenaar Ned. Ind. Spoorwegen, geboren te 's-Gravenhage op 29‑07‑1893 om 18.30 uur (aktenummer: 3086) (kopie in archief), overleden te Haarlemmermeer op 31‑07‑1967 op 74-jarige leeftijd, gecremeerd te Westerveld (Velsen) op 02‑08‑1967 (gezinskaart Rotterdam in archief) Komt voor in Doetinchem (vindplaats Streekarchivariaat Regio Achterhoek). Zoon van Gerardus VUIJK (zie XIaf) en Frederika Geertruida Louisa HANTZSCH, naaister.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd te Rotterdam op 25‑08‑1921 met Hendrika Alida KNEGTMANS, 29 jaar oud, geboren te Rotterdam op 16‑04‑1892, overleden te Soest op 24‑06‑1985 op 93-jarige leeftijd, dochter van Hendrik KNEGTMANS en Gerritje NIESINK.
Uit dit huwelijk:
1.
Louise Gerda Dorothea (Loes), geboren te Soerabaja (N.O.I.) op 08‑08‑1922.
2.
Hans Karel, geboren te Semarang (N.O.I.) op 10‑06‑1924.
3.
Carla Hendrika, geboren te Bodjinegors (N.O.I.) op 16‑08‑1931.

XIIax
Elizabeth Hendrina Johanna VUIJK, geboren te Rotterdam op 30‑07‑1890 (aktenummer: 3952) (gezinskaart in archief), dochter van Klaas VUIJK (zie XIah) en Lena Adriana LUREMAN.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd te Rotterdam op 31‑05‑1923 met Jan BAX, 31 jaar oud, kantoorbediende, melkhandelaar, geboren te Rotterdam op 17‑07‑1891, zoon van Jan Adriaan BAX en Elisabeth Johanna PLEMP.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan Adriaan, geboren te Rotterdam op 12‑12‑1924.
2.
Lena Adriana, geboren te Rotterdam op 29‑08‑1929.

XIIay
Lena Adriana VUIJK, geboren te Rotterdam op 07‑01‑1892 (aktenummer: 129) (gezinskaart in archief), dochter van Klaas VUIJK (zie XIah) en Lena Adriana LUREMAN.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd te Rotterdam op 03‑03‑1921 met Adrianus van REEKUM, huisschilder, geboren te Rotterdam circa 1890, zoon van Adrianus van REEKUM en Jeanne Marie DON.
Uit dit huwelijk:
1.
Adrianus, geboren te Rotterdam op 12‑02‑1922.

XIIaz
Klaas VUIJK, schilder, geboren te Rotterdam op 29‑09‑1893 (aktenummer: 5600) (gezinskaart in archief), zoon van Klaas VUIJK (zie XIah) en Lena Adriana LUREMAN.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd te Rotterdam op 12‑02‑1925 met Elsije Pieternella van BRUMMELEN, geboren te Hillegersberg circa 1901, dochter van Dirk Johannes van BRUMMELEN en Johanna ADVOKAAT.
Uit dit huwelijk:
1.
Lena Adriana, geboren te Schiebroek op 19‑03‑1926.

XIIba
Hester Pieternella VUIJK, geboren te Rotterdam op 01‑02‑1899 (aktenummer: 985), kopie in archief. (gezindte: Ned.Herv.) (gezinskaart in archief), dochter van Simon VUIJK (zie XIaj) en Barbara ERNST.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd te Rotterdam op 09‑01‑1929 met Johannes SCHNITKER, 30 jaar oud, tekenaar, geboren te Hillegersberg op 14‑02‑1898. De kweekschool doorlopen maar door de werkeloosheid van de jaren dertig noodgedwongen een baan als tekenaar bij de Rotterdamse Electriciteits Maatschappij aangenomen. Zoon van Pieter SCHNITKER en Dina de JONG.
Uit dit huwelijk:
1.
Pieter, geboren te Rotterdam op 12‑11‑1929 (gezindte: Ned.Herv.).
2.
Simon, geboren te Rotterdam op 13‑04‑1935 (gezindte: Ned.Herv.).

XIIbb
Klaas VUIJK, scheepswerktuigkundige (machinist), geboren te Rotterdam op 18‑02‑1901 (aktenummer: 1799), op 7-6-1928 vertrokken naar Balik Papan (Ned. Indië). Werkzaam bij de BPM in Palembang op Sumatra. Bij de machtsovername door de Japanners in 1942 vermist geraakt.(bron infomatie over Klaas en zijn gezin: e-mail simonvuyk@tiscali.nl), zoon van Simon VUIJK (zie XIaj) en Barbara ERNST.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd te Rotterdam op 05‑09‑1929 met Maria Susanna van SMAALEN, 25 jaar oud, winkelbediende, geboren te Rotterdam op 22‑09‑1903, dochter van Hendrik van SMAALEN en Maria Susanna GOLDBERG.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria Susanna Mia, geboren 1936.
2.
Barbara Wilhelmina, geboren 1940.

XIIbc
Simon VUIJK, onderwijzer, geboren te Rotterdam op 04‑11‑1902 (aktenummer: 10419), overleden te Vlaardingen op 29‑11‑1975 op 73-jarige leeftijd, zoon van Simon VUIJK (zie XIaj) en Barbara ERNST.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd te Rotterdam op 21‑01‑1931 met Jansje van SMAALEN, 25 jaar oud, geboren te Rotterdam op 27‑05‑1905, overleden april 1996, dochter van Hendrik van SMAALEN en Maria Susanna GOLDBERG.
Uit dit huwelijk:
1.
Simon (zie XIIIax).
2.
Henk, geboren 1946.

XIIbd
Gerardus (Gerard) VUIJK, horlogemaker, geboren te Rotterdam op 28‑12‑1903 (aktenummer: 12148) (gezinskaart in archief), zoon van Simon VUIJK (zie XIaj) en Barbara ERNST.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd te Rotterdam op 13‑10‑1937 met Johana NEEF, 40 jaar oud, geboren te Rotterdam op 12‑11‑1896.
Uit dit huwelijk:
1.
Hillegonda, geboren te Rotterdam op 07‑06‑1939.

XIIbe
Maria Margaretha VUIJK, naaister, geboren te Rotterdam op 11‑05‑1908 (aktenummer: 5270), dochter van Simon VUIJK (zie XIaj) en Barbara ERNST.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd te Rotterdam op 19‑02‑1936, gezinskaart in archief. Echtgenoot is Johannes Henri Herman de GRUIJL, 28 jaar oud, winkelier "De Rijwielbokser", geboren te Rotterdam op 21‑09‑1907, gezinskaart in archief. Zoon van Johannes Willem de GRUIJL en Gertruida Adriana BAKKER.
Uit dit huwelijk:
1.
Barbara, geboren te Rotterdam op 26‑11‑1938.

XIIbf
Barend Willem VUIJK, horlogemaker (1951), geboren te Rotterdam op 01‑06‑1910 (aktenummer: 5574), overleden op 01‑06‑1991 op 81-jarige leeftijd, begraven te Gieten, zoon van Simon VUIJK (zie XIaj) en Barbara ERNST.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd te Rotterdam op 03‑07‑1940 (advertentie in archief) met Maria Christina (Rietje) van VEEN, 22 jaar oud, geboren op 12‑11‑1917, overleden op 10‑10‑1986 op 68-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Michelle, geboren circa 1945.
2.
Martientje, geboren te 's-Gravenhage 1948, overleden te 's-Gravenhage op 18‑01‑1951 (advertentie in archief).
3.
Martinus Engelbertus, geboren circa 1948, overleden te 's-Gravenhage op 18‑01‑1951 om 15.00 uur (kopie in archief).
4.
Barbara, geboren voor 1949.
5.
Barendje, geboren voor 1950.

XIIbg
Hester VUIJK, geboren te Rotterdam op 10‑12‑1896 (aktenummer: 9696) (gezinskaart in archief), dochter van Barend Willem VUIJK (zie XIak) en Maria Susanna (Rie) de GAST.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd te Rotterdam op 26‑11‑1924 met Sebastiaan van DAM, 23 jaar oud, kantoorbediende, geboren te Rotterdam op 10‑03‑1901, zoon van Jacobus van DAM en Anna Maria REMPF.
Uit dit huwelijk:
1.
Sebastiaan, geboren te Rotterdam op 01‑02‑1925.
2.
Anna Maria, geboren te Rotterdam op 05‑08‑1927.
3.
Maria Susanna, geboren te Rotterdam op 29‑03‑1932.

XIIbh
Willem Eliza VUIJK, bankwerker, techinisch employe, geboren te Rotterdam op 28‑12‑1899 (aktenummer: 11233), op 29-9-1928 vertrokken naar Pladjoe, Sumatra (Ned. Oost Indië), op 29-12-1933 terug gekomen van Palembang (N.O.I.), op 23-6-1934 vertrokken naar Palik Papan (N.O.I.) en op 21-6-1946 weer terug in Rotterdam. (2 gezinskaarten in archief), zoon van Barend Willem VUIJK (zie XIak) en Maria Susanna (Rie) de GAST.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd te Rotterdam op 27‑05‑1925 met Pietje de JONG, 21 jaar oud, geboren te Rotterdam op 10‑10‑1903, dochter van Gosse de JONG en Helena Johanna SCHULER.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria Susanna, geboren te Rotterdam op 08‑02‑1926.
2.
Helena Johanna, geboren te Rotterdam op 28‑09‑1927.
3.
Adriana, geboren te Palembang (N.O.I.) op 25‑01‑1932.
4.

XIIbi
Maria Susanna VUIJK, geboren te Rotterdam op 05‑04‑1901 (aktenummer: 3453) (gezindte: Ned.Herv.) (gezinskaart in archief), dochter van Barend Willem VUIJK (zie XIak) en Maria Susanna (Rie) de GAST.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd te Rotterdam op 11‑07‑1923 met Franciscus Cornelis VELTENAAR, 25 jaar oud, dekknecht, 3e stuurman grote vaart, geboren te Rotterdam op 11‑06‑1898 (gezindte: Ned.Herv.), zoon van Pieter Cornelis VELTENAAR en Johanna Sara DAALE.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria Susanna, geboren te Rotterdam op 02‑09‑1923 (gezindte: Ned.Herv.).
2.
Johanna Dina, geboren te Rotterdam op 19‑11‑1926 (gezindte: Ned.Herv.).

XIIbj
Nicolette Antoinette (Nena) VUIJK, geboren te Asunción (Paraquay Zuid-Amerika) op 09‑12‑1894, overleden jan. 1943, dochter van Johann Adolf VUIJK (zie XIal) en Johanna Theodora PLATE.
Gehuwd met Daniël ALMADA.
Uit dit huwelijk:
1.
Juan Antonia.
2.
Ronán.

XIIbk
Johanna Theodora (Nini) VUIJK, geboren te Asunción (Paraquay Zuid-Amerika) op 15‑08‑1896, dochter van Johann Adolf VUIJK (zie XIal) en Johanna Theodora PLATE.
Gehuwd (1) met Erich KRAUS.
Gehuwd (2) met Alberto GRILLON.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Hilda.
Uit het tweede huwelijk:
2.
Marta Renée, overleden vóór 1967.

XIIbl
Johan Adolf jr. (Tito) VUIJK, geboren te Asunción (Paraquay) op 13‑05‑1900, overleden op 17‑04‑1967 op 66-jarige leeftijd, zoon van Johann Adolf VUIJK (zie XIal) en Johanna Theodora PLATE.
Gehuwd 1921, gescheiden ná 1940 van Frida KROPFF.
Uit dit huwelijk:
1.
Erica Luisa (Erili) (zie XIIIaz).
2.
Juan Oscar (Hansi) (zie XIIIba).
3.
Gerda Anita, geboren te Asunción (Paraquay Zuid-Amerika) 1926, overleden 1927.
4.
5.
Helga Irene (zie XIIIbc).
6.
Ellen Irmgard (zie XIIIbd).
7.
Edgar Walter (Bubi) (zie XIIIbe).
8.
Carlos Frederico (Lucho), techniker, geboren 1935, "interessiert sich für Radio, Elektrizität, Mechaniek und alles Technische. Leider ohne feste Stellung.
10.
Gerardo Rodolfo Gerti, "Mechanieker, spezialisiert auf Dieselmotore", geboren 1939.
11.
Frida Margarita (zie XIIIbg).

XIIbm
Paulina Cornelia (Neca) VUIJK, geboren te Asunción (Paraquay Zuid-Amerika) op 07‑03‑1903, dochter van Johann Adolf VUIJK (zie XIal) en Johanna Theodora PLATE.
Gehuwd met Tulio Ameida HUERTA, overleden 1962.
Uit dit huwelijk:
1.
Juana Josefina (Porota).
2.
Leocadio (Bobi).

XIIbn
Louisa Henriëtta (Papi) VUIJK, geboren te Asunción (Paraquay Zuid-Amerika) op 02‑03‑1906, dochter van Johann Adolf VUIJK (zie XIal) en Johanna Theodora PLATE.
Gehuwd met NN ARTECHE.
Uit dit huwelijk:
1.
Juan Carlos.

XIIbo
Wilton Rudolf VUIJK, geboren te Asunción (Paraquay Zuid-Amerika) op 05‑08‑1908, overleden 1965, zoon van Johann Adolf VUIJK (zie XIal) en Johanna Theodora PLATE.
Gehuwd met Etelvina CARDOZO.
Uit dit huwelijk:
1.
Hilda, geboren na 1928.
2.
Juan Adolfo (Chino), geboren na 1928.
3.
Adelaida (Nena), geboren na 1928.
4.
Wilton Rudolph (Tato), geboren na 1928.
5.
Carmen Graciela (Chiquita), geboren na 1928.
6.
Etelvina (Porota), geboren na 1928.
7.
Cornelia (Nelly), geboren na 1928.
8.
Carlos, geboren na 1928.

XIIbp
Elisabeth (Bep) VUIJK, lerares (koken en voedingsleer) bekend schrijfster van kookboeken, geboren te Delfshaven (Gem.Rotterdam) op 11‑02‑1905 (aktenummer: 1531), overleden te Loenen a/d Vecht op 24‑08‑1991 op 86-jarige leeftijd, dochter van Wilton Rudolph VUIJK (zie XIam) en Elisabeth Anna Maria ROTSCHEID.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd te Sukabumi (West java) op 26‑05‑1932 met Ferdiand (Boet) de WILLIGEN, 32 jaar oud, geboren te Solo (Surakarta, midden Java) op 30‑11‑1899, overleden te Loenen a/d Vecht op 20‑08‑1986 op 86-jarige leeftijd, zoon van Jan Liebrecht Karel Frank de WILLIGEN, kapitein KNIL (Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger), en Abigael Jacoba LIMBA.
Uit dit huwelijk:
1.
Hans Christiaan, geboren te Ambon op 17‑05‑1933.
2.
Rudolf Liebrecht, geboren te Ambon (Indon.) op 27‑10‑1934, overleden te Bergen op Zoom op 29‑08‑1961 op 26-jarige leeftijd.

XIIbq
Wilton (Wil) VUIJK, radiomonteur, geboren te Rotterdam op 30‑07‑1906 (aktenummer: 7683), overleden te Niteroi (Brasil) op 11‑06‑1991 op 84-jarige leeftijd. Komt voor in de militieregisters van Rotterdam. Bedrijfsleider bij Philips later eigen electrotechnische fabriek, zoon van Wilton Rudolph VUIJK (zie XIam) en Elisabeth Anna Maria ROTSCHEID.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd te Soest op 17‑07‑1930 met Johanna Maria KROMHOUT, 23 jaar oud, geboren op 01‑05‑1907, overleden te Niteroi (Brasilië) op 12‑02‑1997 op 89-jarige leeftijd, dochter van Gerardus KROMHOUT en Allegonda Anna de GRAAFF.
Uit dit huwelijk:
1.
Eleonora, geboren te Ginneken en Bavel op 30‑12‑1927, gedoopt te Haarlem (in de St.Bavo) (getuige(n): krijgt de namen: Eleonora Maria Theresia).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 26‑10‑1949 met James (Jim) SWAN, 26 jaar oud, geboren te Brasilie op 22‑04‑1923, overleden op 27‑02‑1996 op 72-jarige leeftijd.
2.
Inge, geboren te Enschede op 26‑09‑1931.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd te Neteroi (Brasilie) op 09‑02‑1952 met Carlos Alberto Rodriques De AQUINO, 24 jaar oud, ingenieur, geboren te Rio de Janeiro op 24‑07‑1927.
3.
Elisabeth (Lies), stewardess KLM, geboren te Eindhoven op 12‑02‑1937.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd te Broussard Lafayette Louisiana (USA) op 18‑06‑1959, gescheiden 1970 van Eduardo CALMON COSTA, geboren te Rio de Janeiro (Brasilie) op 27‑02‑1937.

XIIbr
Adolphine (Doll) VUIJK, geboren te Rotterdam (Delfshaven) op 07‑11‑1909, dochter van Wilton Rudolph VUIJK (zie XIam) en Elisabeth Anna Maria ROTSCHEID.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd te Heemstede op 29‑06‑1933 met Johannes Wilhelmus (Jan) ROTSCHEID, 26 jaar oud, geboren te Rotterdam op 04‑03‑1907, overleden te Leusden op 15‑04‑1990 op 83-jarige leeftijd, zoon van Carel Adolf (Dolf) ROTSCHEID, veearts, en Hendrika Adriana Johanna Wilhelmina RIS.
Uit dit huwelijk:
1.
Carl ROTHSCHAID, geboren te Driebergen op 03‑07‑1934, overleden te Rolde op 07‑12‑1995 op 61-jarige leeftijd. Naamswijziging omstreeks 1979 van Rotscheid in Rothschaid.
2.
Ingrid, geboren te Driebergen op 30‑03‑1936.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd te Driebergen op 19‑09‑1957 met Hendrik ten DAM, 36 jaar oud, samensteller en beschrijver van de genealogie vuijk (R'damse tak), geboren op 05‑05‑1921.
3.
Wilton Rudolf, geboren te Driebergen op 13‑12‑1937.
4.
Paul Jan, geboren te Driebergen op 13‑07‑1942, overleden op 05‑07‑1962 op 19-jarige leeftijd.
5.
Jan Willem, geboren te Driebergen op 01‑07‑1947.

XIIbs
Pieter Johannes VUIJK, notaris, geboren te Haarlem op 18‑02‑1906 (gezindte: Ned.Herv.), overleden te Bloemendaal op 08‑08‑1956 op 50-jarige leeftijd, gecremeerd aug.1906, gezinskaart Amsterdam (in archief): student, 6-10-19247 van en 28-1-1926 naar Bloemendaal. Van Bloemendaal 3-2-1927 en naar Amersfoort 26-9-1928, Huygenslaan.
candidaat-notaris te Lunteren (1-1-1939), notaris te Bloemendaal (1954)
, zoon van Pieter jr. VUIJK (zie XIap) en Christina Margaretha KEIJZER.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 20‑09‑1932 met Ninette Geertruida KEIJZER, 22 jaar oud, geboren te Edam op 20‑02‑1910.
Uit dit huwelijk:
1.
Johannes Peter (Hans), geboren te "De Egel" Lunteren op 14‑08‑1933.
2.
Christina Marguerita (Rita), geboren te "De Lindenhoek" Lunteren op 18‑06‑1935.
3.
Ninette Elisabeth (Nineke), geboren 1944.

XIIbt
Dirk VUIJK, smidsknecht, metaaldraaier bij de gasfabriek Rotterdam, geboren te Kralingen op 02‑07‑1876 (aktenummer: 254), in 1911 van Rotterdam vertrokken naar Dordrecht en in 1912 weer teruggekomen naar Rotterdam. Komt voor in de militieregisters van Rotterdam. (gezinskaart in archief), zoon van Adrianus VUIJK (zie XIaq) en Johanna Wilhelmina van EVERDINGEN.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd te Rotterdam op 23‑08‑1899 met Anna Maria van HANSWIJK, 20 jaar oud, geboren te Kralingen op 18‑02‑1879, dochter van Cezaar van HANSWIJK en Maria HOOGERWERF.
Uit dit huwelijk:
1.
Johanna Willemina (zie XIIIbh).
2.
Cezaar Hugo (zie XIIIbi).
3.
Adrianus, geboren te Rotterdam op 10‑01‑1909.
4.
Maria, geboren te Rotterdam op 09‑09‑1913.

XIIbu
Willem Leendert VUIJK, waterfitter, arbeider gemeentewerken, geboren te Kralingen op 27‑09‑1881 (aktenummer: 375) (gezindte: Ned.Herv.), overleden te Apeldoorn op 15‑01‑1967 op 85-jarige leeftijd. Bron: e-mail dd 4-2-2004 van Jacqueline Hofland (jahoflan@xs4all.nl). (gezinskaart in archief) Komt voor in de militieregisters van Kralingen. Zoon van Adrianus VUIJK (zie XIaq) en Johanna Wilhelmina van EVERDINGEN.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd te Rotterdam op 10‑04‑1907 (Gezinskaart in archief). Echtgenote is Maria Josepha Wilhelmina BOER, 24 jaar oud, geboren te Kralingen op 22‑07‑1882 (gezindte: Ned.Herv.), overleden te Rotterdam op 04‑11‑1962 op 80-jarige leeftijd, dochter van Johannes Gerardus BOER en Jacoba EMBROEK.
Uit dit huwelijk:
1.
Jacoba Johanna, geboren te Rotterdam op 22‑04‑1908 (gezindte: Ned.Herv.).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd te Rotterdam op 13‑08‑1930 met Boudewijn VALK, 26 jaar oud, geboren te Rotterdam op 19‑03‑1904, overleden te Rotterdam op 06‑01‑1974 op 69-jarige leeftijd, zoon van Jan VALK en Lena de RAAT, dienstbode.
2.
Adrianus (zie XIIIbj).
3.
Sophia, geboren te Rotterdam op 19‑12‑1912 (gezindte: Ned.Herv.), overleden te Rotterdam sept.1990.
Gehuwd sept.1990 met Dik KOOIJMAN.
4.
Anna (zie XIIIbk).

XIIbv
Johanna Wilhelmina VUIJK, geboren te Kralingen op 29‑11‑1885 (aktenummer: 526) (gezindte: Ned.Herv.), dochter van Adrianus VUIJK (zie XIaq) en Johanna Wilhelmina van EVERDINGEN.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd te Rotterdam op 02‑09‑1908 met Jacob de GROOT, 26 jaar oud, handelsreiziger, geboren te Kralingen op 10‑07‑1882, zoon van Hein de GROOT en Johanna Jacoba KEGGE.
Uit dit huwelijk:
1.
Herman, tijdschrijver GEB, geboren te Rotterdam op 26‑10‑1908.
2.
Johanna Wilhelmina, geboren te Rotterdam op 28‑01‑1910, in 1936 vertrokken naar Soerabaja, Ned. Oost Indië.
3.
Cornelia, geboren te Rotterdam op 04‑06‑1914.
4.
Alexander, geboren te Rotterdam op 23‑07‑1922.

XIIbw
Neeltje VUIJK, geboren te Rotterdam op 02‑04‑1865 (aktenummer: 1205), dochter van Adrianus (Arie) VUIJK (zie XIat) en Neeltje VAL.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd te Capelle a/d IJssel op 01‑11‑1893 met Adrianus Franciscus DERKSEN, hoofd Chr.school te Oudewater, geboren te Valburg circa 1865, overleden te Oudewater op 13‑09‑1937, zoon van Frans DERKSEN, tabaksplanet, en Adriana Willemina MATERS.
Uit dit huwelijk:
1.
Adriana Wilhelmina, geboren te Oudewater 1895.
2.
Adrianus Franciskus, Scheepsbouwkundige (1923), geboren op 26‑01‑1903, overleden op 15‑10‑1973 op 70-jarige leeftijd, begraven te Oudewater op 17‑09‑1973.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd te 's-Gravenhage op 20‑05‑1931 (kopie in archief) met Neeltje VUIJK, 26 jaar oud, geboren te Capelle a/d IJssel op 28‑12‑1904, overleden te Alblasserdam op 08‑02‑1989 op 84-jarige leeftijd, begraven te Kerkstraat, Alblasserdam, graf 20 afd.G-018, op 8-6-1931 vertrokken naar Kade, wijk C, huis 168 te Alblasserdam. Dochter van Wouter VUIJK (Vuijck) (zie XIIby) en Maartje OLIEMANS.

XIIbx
Leendert VUIJK, scheepsbouwmeester, vennoot Firma A.VUYK & ZONEN Capelle a/d IJssel, geboren te Duisburg op 23‑09‑1869, overleden te Capelle a/d IJsel op 20‑12‑1926 op 57-jarige leeftijd, begraven op 24‑12‑1926. Secretaris A.R.kiesvereniging "Nederland en Oranje" (1926).
Jubileumboek, met hoogachting opgedragen aan het zilveren bruidspaar de heer en mevrouw L. Vuijk-van den Boom, 1901-1926. z.p. Folio: 14 p., geïll. 1926, 6 juni Betreft L. Vuijk Azn en Johanna Anje van den Boom, gehuwd Ouderkerk a/d Amstel, 6 juni1901. Tussen 1902 en 1925 werden 13 kinderen geboren te Capelle a/d/ IJssel. Zinspeling op zijn wethouderschap te Capelle.
Zoon van Adrianus (Arie) VUIJK (zie XIat) en Neeltje VAL.
Ondertrouwd te Capelle a/d IJssel op 23‑05‑1901, gehuwd op 31-jarige leeftijd te Capelle a/d IJssel op 06‑06‑1901 met Johannette Anje van den BOOM, 21 jaar oud, geboren te Hardinxveld op 09‑10‑1879, overleden te Bussum op 10‑12‑1941 op 62-jarige leeftijd, begraven te Alg.Begraafplaats te Naarden op 13‑12‑1941, dochter van Marinus van den BOOM en Geertruida Wilhelmina EMMINK.
Uit dit huwelijk:
1.
Neeltje, geboren te Capelle a/d IJssel op 27‑02‑1902. Verloofd op 23-5-1926 met Mr. W.G. Klomp uit Bussum.
Gemeentesecretaris van Bussum van 1-12-1942 tot 31-12-1955: Mr. W.G. Klomp.

Gehuwd op 25-jarige leeftijd te Capelle a/d IJssel op 02‑03‑1927 met Willem Gerard KLOMP, 36 jaar oud, geboren te Wimbritseradeel op 30‑12‑1890, zoon van Johannes Gerhardus KLOMP en Gerritje Elisabeth KLEBER.
2.
Geertruida Willemina, geboren te Capelle a/d IJssel op 22‑02‑1903.
3.
Maria Anna Hendrika (zie XIIIbl).
4.
Johannetta Helena, geboren te Capelle a/d IJssel op 01‑12‑1906.
5.
Roelfina Alberdina, geboren te Capelle a/d IJssel op 23‑08‑1908.
6.
Adrianus (Adri) (zie XIIIbm).
7.
Gerarda Johanna, geboren te Capelle a/d IJssel op 06‑02‑1912.
8.
Helena Cornelia Nelly, geboren te Capelle a/d IJssel op 16‑10‑1913.
9.
Cornelia, geboren te Capelle a/d IJssel op 05‑04‑1915.
10.
Leendert (Leo) (zie XIIIbn).
11.
Marinus (Max) (zie XIIIbo).
12.
Wouter Pieter, antiquair, geboren te Capelle a/d IJssel op 24‑08‑1922, overleden te Amsterdam op 12‑06‑2016 op 93-jarige leeftijd (advertentie in archief). Hij haalde soms rare fratsen uit. De misschien wel opmerkelijkste actie van boekhandelaar en antiquair Wout Vuyk, die in juni op 93-jarige leeftijd overleed, staat opgetekend in 'Steven', een verhaal van J.J. Voskuil. In dat verhaal, opgenomen in de bundel Onder andere (2007), denkt boekhandelaar Steven Buijs (Vuyk) een trouwe klant op diefstal te betrappen door hem, midden in de winkel, op de borst te stompen: "Meneer, wat doet u nou? zei hij nog - ik zeg: Ja, ik dacht dat daar een boek onder zat. Maar omdat ik zo zenuwachtig was, had ik vergeten te voelen of dat echt zo was. Nou, die klant heb ik niet meer teruggezien."Vuyk was "geen toonbeeld van geduld, tact was zijn kracht niet", schrijft journalist Paul Arnoldussen in een necrologie die in augustus in literair tijdschrift De Parelduiker staat. "Maar wel: vol energie, vol ondernemingslust, een tikje rechtlijnig. En met enorme vakkennis." Cultuur en met name literatuur ervoer Vuyk als bevrijdend. "[Vuyk] zocht een weg in wat voor hem een jungle moest zijn, zonder enige bagage en met beperkte hulpmiddelen", schreef Voskuil, die jarenlang met hem bevriend was. "Hij was origineel, een origineel soort halfzachtheid, die hem iets eigens gaf."
 
Na een streng-gereformeerde jeugd in het Zuid-Hollandse Capelle aan den IJssel , en de Mulo, ging Vuyk eind jaren veertig werken in een Haagse boekhandel. Zijn eerste eigen boekhandel opende hij in 1950, in het pand tegenover Station Hilversum waar tot op de dag van vandaag boekhandel v/h Wout Vuyk zit. Uitgever Geert van Oorschot was er een graag geziene gast, aangezien Vuyk bereid was diens controversiële werken van Gerard Reve te verkopen. Boven de winkel opende Vuyk een galerie, waar onder andere de Zuid-Afrikaanse schrijver en schilder Breyten Breytenbach exposeerde.
 
In 1966 verhuisde Vuyk met vrouw en vier kinderen naar Amsterdam. Daar opende hij een antiquariaat op de Spuistraat. Hij groeide er, mede door zijn aanwezigheid op de vrijdagse boekenmarkt op het nabij gelegen Spuiplein, uit tot een begrip. Klanten uit Nederland, Frankrijk en Duitsland kwamen naar Vuyks winkel, gespecialiseerd in kunstboeken en werken over Nederlands-Indië. Toen Vuyk in 2012 zijn winkel sloot, was hij te oud om zijn boeken zelf naar de Spuimarkt te tillen. (Bron: NRC)
 
Een periode daarvoor zat hij aan de Spuistraat, ik meen dat de zaak doorliep van Singel 383 naar Spuistraat 316. Vuyk (1922-2016) was gespecialiseerd in onder andere Nederlands Indië. Zijn winkel was, zoals vele antiquariaten, bekend vanwege grote stapels boeken. Ik herinner me ook een keer, maar dat was waarschijnlijk in het laatste jaar, dat het er vrij opgeruimd uitzag. Wat ik van Vuyk wist:hij was doodsbang te weinig geld te vragen voor zijn boeken. Een moeilijke met geld. Maar dat hebben meer antiquaren..'Antiquaren horen mopperaars te zijn', zo vond Vuyk, die vorige week vrijdag nog op de boekenmarkt op het Amsterdamse Spui was. (Bron: Renzo Werner)s
.
Gehuwd voor 1997 met Maria Johanna Carolina HEIJMANS, geboren te Amsterdam op 15‑10‑1916, overleden te Zeist op 20‑08‑1997 op 80-jarige leeftijd, dochter van Victor Henri HEIJMANS en Henrëtte Elisabeth COOL.
13.
Benita, geboren te Capelle a/d IJssel op 04‑12‑1925.

XIIby
Wouter VUIJK (Vuijck), scheepsbouwmeester, geboren te Duisburg op 04‑09‑1872, overleden te Krimpen aan de IJssel op 16‑04‑1944 op 71-jarige leeftijd, begraven te Oud Eik en Duinen, 's Gravenhage (Aanvullende gegevens gekregen van J.P. de Groot per e-mail 7-11-2004), zoon van Adrianus (Arie) VUIJK (zie XIat) en Neeltje VAL.
Ondertrouwd (1) te Rotterdam op 05‑10‑1899, gehuwd op 27-jarige leeftijd te Rotterdam op 19‑10‑1899 met Maartje OLIEMANS, 19 jaar oud, geboren te Kralingen op 27‑12‑1879 (kopie in archief), overleden te Capelle a/d Ijssel op 06‑01‑1930 op 50-jarige leeftijd, begraven te Capelle a/d IJssel op 09‑01‑1930, dochter van Pieter OLIEMANS en Plonia in 't HOUT.
Ondertrouwd (2) te Delft op 19‑05‑1931, gehuwd op 58-jarige leeftijd te Delft op 04‑06‑1931 met Jacoba van WOERDEN, 50 jaar oud, geboren te Vrijenbaan (Gem. Delft) op 21‑12‑1880, overleden te Rotterdam op 02‑11‑1967 op 86-jarige leeftijd, begraven te begraafplaats "Jaffa" te Delft op 07‑11‑1967, verloofd in april 1931.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Maria Anna Hendrika, geboren na 1898, overleden te Capelle a/d IJssel op 20‑04‑1911.
2.
doodgeboren dochter, geboren te Capelle a/d IJssel op 11‑08‑1900, overleden te Capelle a/d IJssel op 11‑08‑1900, 0 dagen oud.
3.
Adrianus Wouters (zie XIIIbp).
4.
Plonia (zie XIIIbq).
5.
Neeltje, geboren te Capelle a/d IJssel op 28‑12‑1904, overleden te Alblasserdam op 08‑02‑1989 op 84-jarige leeftijd, begraven te Kerkstraat, Alblasserdam, graf 20 afd.G-018, op 8-6-1931 vertrokken naar Kade, wijk C, huis 168 te Alblasserdam.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd te 's-Gravenhage op 20‑05‑1931 (kopie in archief) met Adrianus Franciskus DERKSEN, 28 jaar oud, Scheepsbouwkundige (1923), geboren op 26‑01‑1903, overleden op 15‑10‑1973 op 70-jarige leeftijd, begraven te Oudewater op 17‑09‑1973, zoon van Adrianus Franciscus DERKSEN, hoofd Chr.school te Oudewater, en Neeltje VUIJK (zie XIIbw).
6.
Pieter (zie XIIIbr).
7.
Mies, geboren op 23‑06‑1908. Bron: e-mail J. de Groot d.d. 7-11-2004.
8.
Leendert Wouter Pieter, makelaar en assurantieën, geboren te Capelle a/d IJssel op 11‑05‑1909, overleden te Rotterdam op 10‑05‑1943 op 33-jarige leeftijd, familieadvertentie in archief (gezinskaart 's-Gravenhage in archief).
Ondertrouwd te Scheveningen op 10‑11‑1936, gehuwd op 27-jarige leeftijd te Scheveningen op 27‑11‑1936, gehuwd voor de kerk te Scheveningen op 27‑11‑1936 (Geref.Kerk) met Tjitske WIERDA, 32 jaar oud, geboren te Bornwird (Westdongeradeel) op 29‑10‑1904, bron: familieadvertentie.
9.
Plonia (zie XIIIbs).
10.
Wouter, geboren te Capelle a/d IJssel op 18‑09‑1913. Bron: e-mail J. de Groot d.d. 7-11-2004.
11.
Ma, geboren circa 1914. Bron: e-mail J. de Groot d.d. 7-11-2004.
12.
Corrie, geboren circa 1916. Bron: e-mail J. de Groot d.d. 7-11-2004.

XIIbz
Pieter Azn VUIJK, scheepsbouwmeester en directeur bij A.vuyk en Zonen, geboren te Capelle a/d IJssel op 30‑07‑1875, overleden te Scheveningen op 28‑11‑1933 om 20.30 uur op 58-jarige leeftijd (kopie in archief) overlijdensakte en diverse overlijdensadvertenties in archief. Begraven te Oud Eik en Duinen te 's-Gravenhage op 02‑12‑1933, jarenlang diaken en scriba bij de Kerkeraad van Scheveningen.
(gezinskaart in archief)
, zoon van Adrianus (Arie) VUIJK (zie XIat) en Neeltje VAL.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd te Rotterdam op 16‑04‑1903 met Neeltje OLIEMANS, 21 jaar oud, geboren te Kralingen op 21‑01‑1882, overleden te Scheveningen op 21‑04‑1954 op 72-jarige leeftijd, begraven te Oud Eik en Duinen te 's-Gravenhage op 24‑04‑1954, dochter van Pieter OLIEMANS en Plonia in 't HOUT.
Uit dit huwelijk:
1.
Neeltje, geboren te Capelle a/d IJssel op 06‑01‑1904, overleden te Amstelveen op 08‑02‑1989 op 85-jarige leeftijd, komt voor op de gezinskaart van Pieter Oliemans [nr.9512].
2.
Elonia, geboren te Capelle a/d IJssel op 10‑12‑1904, komt voor op de gezinskaart van Pieter Oliemans [nr.9512].
3.
levenloos geboren kind, geboren circa 1907.
4.
Maria Anna Hendrika (zie XIIIbt).
5.
Pieter Adrianus (zie XIIIbu).
6.
Plonia, geboren te Capelle a/d IJssel op 10‑11‑1910. Bron: brief d.d. 27-1-2005 mevr.Vuijk-van der Zwan te 's-Gravenhage. Komt voor op de gezinskaart van Pieter Oliemans [nr.9512].
Gehuwd op 25-jarige leeftijd te 's-Gravenhage op 28‑08‑1936 met Maarten Gerardus KORTLEVEN, geboren circa 1906.
7.
Wouter Adrianus (zie XIIIbv).
8.
Maartje Jacoba, geboren te Capelle a/d IJssel op 06‑10‑1914, overleden op 24‑02‑1998 op 83-jarige leeftijd, foto grafzerk in archief (advertentie in archief). Begraven te Vught. Bron: brief d.d. 27-1-2005 mevr.Vuijk-van der Zwan te 's-Gravenhage.
Ondertrouwd te Schevineingen op 22‑08‑1939, gehuwd op 24-jarige leeftijd te Scheveningen op 08‑09‑1939 met Ype WIERDA, 30 jaar oud, ec.drs. Geboren op 02‑10‑1908, overleden op 11‑11‑1998 op 90-jarige leeftijd.
9.
Cornelia, geboren te Capelle a/d IJssel op 11‑10‑1916, overleden te Amsterdam op 19‑11‑2009 op 93-jarige leeftijd, overlijdensadvertentie in archief.
Gehuwd op 41-jarige leeftijd te 's-Gravenhage op 07‑05‑1958, verloofd op 11-10-1954 (advertentie in archief), gehuwd voor de kerk te Capelle a/d IJssel op 07‑05‑1958 (Ned.Herv.), door de Weleerwaarde Heer Ds. H. Jongebreur van Rotterdaam-Heyplaat, met Mr. Marius JONGEBREUR, geboren voor 1925.
10.
Adrianus (zie XIIIbw).

XIIca
Helena VUIJK, geboren te Capelle a/d IJssel circa 1878, overleden te Rotterdam op 03‑01‑1927, dochter van Adrianus (Arie) VUIJK (zie XIat) en Neeltje VAL.
Gehuwd te Capelle a/d IJssel op 23‑12‑1903 met Theunis HEUKELS, Hoofd ener school (1906), geboren te Wonseradeel-Lollum circa 1881, overleden te Rotterdam op 13‑01‑1953, begraven te Oud-Kralingen op 17‑01‑1953. Oud-lid Tweede Kamer der Staten Generaal, oud-lid van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, oud-curator van de Nederlandsche Economosche Hogeschool.
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.
Zoon van Nicolaas HEUKELS en Baukje MARRA.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria Anna Hendrika, geboren te Rijswijk (Z-H) op 28‑03‑1905.
2.
Nicolaas, geboren te Rijswijk (Z-H) op 12‑06‑1906.
3.
Baukje, geboren te Rijswijk (Z-H) op 28‑08‑1907.

XIIcb
Pieter VUIJK, kantoorbediende (1901), bankier (1914), bankdirecteur (1932), geboren te Kralingen op 25‑05‑1878 (aktenummer: 214), overleden te Aerdenhout op 22‑07‑1933 op 55-jarige leeftijd, begraven te Baarn op 27‑07‑1933. Nieuwe Algemene Begraafplaats, Wijkamplaan. Komt 2x voor in de militieregisters van Kralingen. Signalement: lang 1,783m, ovaal gezicht, hoog voorhoofd, grijze ogen, gewone neus, kin spits, haar blond (kopie in archief).
Gezinskaart Amsterdam (in archief): 7-2-1901 van en 24--1902 naar Rotterdam als kantoorbediende. Als bankier naar Londen 29-9-1914 en 2-6-1915 naar Zandvoort. Op 30-8-1927 van Baarn, als directeur voor de Nederlandse Bank voor Zuid Afrika. Op 2-6-1930 ingeschreven in het Bevolkingsregister van 's-Gravenhage. Op 20-4-1932 vertrokken naar Bloemendaal, Korenbloemlaan 27.
Zoon van Leendert Gerrit VUIJK (zie XIaw) en Cornelia Barendia Margaretha van WIJK.
Gehuwd (1) op 34-jarige leeftijd te Edmonton, Graafschap Middelton, Essex (UK) op 13‑09‑1912 (kopie huwelijksakten en bijlagen in archief). Het huwelijk in Engeland wordt bevestigt met akte 16 d.d. 25-2-1921 te Baarn. Gescheiden na 17 jaar te Amsterdam op 02‑06‑1930 van Jadwiga ROSENBLATT, kunsthandelaar, geboren te Lodz (Polen) op 30‑04‑1886, overleden te Amsterdam op 18‑11‑1950 op 64-jarige leeftijd, gecremeerd te Driehuis-Westerveld te Velsen op 21‑11‑1950. De Volkskrant van 28-10-2010: Twee jaar lang, meestal na zijn werk bij Rijkswaterstaat, bezocht Mussert Jadwiga Rosenblatt, een negen jaar oudere vrouw. Haar echtgenoot was directeur van de Bank van Nederlands-Zuid-Afrika. In de tijd van de relatie, de jaren twintig, was Mussert nog niet politiek actief, en was er van rassenwetten van de nazi's en van het bestaan van de NSB nog geen sprake. Later zou Rosenblatt naar Parijs verhuizen en in 1950 overlijden. Dochter van Joseph ROSENBLATT. {Zij was eerder gehuwd voot 1912 met Otto REICH, geboren voor.}
Gehuwd (2) op 52-jarige leeftijd te Zandvoort op 14‑07‑1930 met Jonkvrouw Henriëtte Dorothée BICKER, 32 jaar oud, geboren te Rijswijk (Z-H) op 01‑10‑1897, dochter van Willem Herman BICKER en Henriete Dorothee (Barones) van HEEMSTRA.
Uit het eerste huwelijk:
1.
prof. dr. Marquerita, hoogleraar psychologie, geboren te Londen op 23‑06‑1913, overleden te Amsterdam op 20‑04‑1989 op 75-jarige leeftijd. Groeide op in Zandvoort verhuisde naar Baarn. Ging in 1935 psychologie studeren. Gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift "Expirementeel onderzoek over analogievorming en inductie bij vijf- en zesjarihe kinderen". Op 16 november 1948 aangesteld aan de UvA als privaatdocent psychologie. Op 9 juli 1952 benoemd tot lector, op 21 juni 1960 tot eerste vrouwelijke hoogleraar psychologie. (uitgebreide info op: http://resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon/lemmata/data/Vuyk).
Uit het tweede huwelijk:
2.
Petronella, geboren te Amsterdam op 05‑05‑1931.

XIIcc
Leendert VUIJK, kantoorbediende, directeur sleepvaartdienst, geboren te Kralingen op 27‑03‑1880 (aktenummer: 139), overleden te Rotterdam op 18‑02‑1940 op 59-jarige leeftijd (advertentie in archief). Komt voor in de militieregisters van Kralingen. (gezinskaart in archief), zoon van Leendert Gerrit VUIJK (zie XIaw) en Cornelia Barendia Margaretha van WIJK.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd te Rotterdam op 14‑04‑1910 met Johanna Jacoba PETERS, 28 jaar oud, geboren te Rotterdam op 03‑02‑1882, dochter van Diedrich PETERS en Clasina CALISSENDORFF.
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelia Berendina Margaretha, geboren te Rotterdam op 03‑02‑1911.

XIIcd
Reijer Johannes FUIK (Fuik), geboren te Leiden op 23‑05‑1874 (aktenummer: 680), volgens de geboorte- en trouwakte is de familienaam Fuik. Zoon van Reijer FUIK (zie XIax) en Willemijntje van STAVEREN.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd te Leiden op 06‑08‑1896 (kopie in archief). Echtgenote is Anna Maria FONTEIN, geboren te Leiden circa 1877, dochter van Paulus FONTEIN, koopman, en Willemina den HOUTER.
Uit dit huwelijk:
1.
Paulina Wilhelmina Louise, geboren te Leiden op 19‑12‑1897.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd te Rotterdam op 01‑10‑1931 met Maarten Adrianus HOOIJKAAS, geboren voor 1910.

XIIce
Johannes VUIJK, los werkman (gezinskaart), schipper (1929), geboren te Vlaardingen op 02‑04‑1876 om 02.00 uur (aktenummer: 112), door de moeder bij akte van 29-10-1898 erkend als haar zoon. (geboorteakte in archief), overleden te Delft op 30‑06‑1952 op 76-jarige leeftijd (Gezinskaart in archief). Komt voor in de militieregisters van Vlaardingen (kopie in archief). Zoon van onbekend en Everdina VUIJK (zie XIay).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd te Delft op 30‑11‑1898 met Maria Sophia THOEN, 17 jaar oud, geboren te Delft op 12‑01‑1881, overleden te Delft op 18‑03‑1950 op 69-jarige leeftijd, dochter van Walterus THOEN en Catharina Wilhelmina BETTENHAUSEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Johannes (zie XIIIbx).
2.
Wilhelmina Catharina, dienstbode, geboren te Delft op 04‑04‑1900 (gezindte: Rooms Kath.) (gezinskaart in archief).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd te Delft op 09‑05‑1928, huwelijksakte in archief met Franciscus Anthonius BREHM, 31 jaar oud, huisschilder, geboren te Delft op 05‑12‑1896, overleden te Delft op 18‑08‑1963 om 17.45 uur op 66-jarige leeftijd, overlijdensakte in archief, zoon van Herman Johannes BREHM en Maria SCHENKELS.
3.
Everdina, geboren te Delft op 07‑02‑1902 (gezinskaart in archief).
4.
Maria Sophia, geboren te Delft op 12‑07‑1903 om 13.00 uur (kopie in archief). (Gezinskaart in archief).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd te Delft op 01‑05‑1929 (kopie in archief). Echtgenoot is Cornelis Nicolaas Adrianus SLUIS, geboren te Hof van Delft circa 1896, zoon van Cornelis Nicolaas SLUIS en Margaretha Anthonia Johanna van BUITENEN.
5.
Wouter Waltherus (zie XIIIby).
6.
Cornelia, geboren te Delft op 28‑07‑1907.
7.
Hendrik Pieter (zie XIIIbz).
8.
9.
Pieter Cornelis, geboren te Delft op 19‑06‑1915.
10.
Theodorus, tuindersknecht, geboren te Delft op 13‑10‑1918, overleden te Delft op 10‑11‑1946 om 13.00 uur op 28-jarige leeftijd, ongehuwd (kopie in archief).

XIIcf
Zier VUIJK, los werkman, geboren te Rotterdam op 05‑05‑1874 (aktenummer: 1827). Op 19-11-1940 vertrokken naar Amsterdam. (gezinskaart in archief), zoon van Jan VUIJK (zie XIaz) en Cornelia Stander VISBEEN.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd te Rotterdam op 10‑07‑1907 met Francina ZWEERE, 25 jaar oud, geboren te Kralingen op 17‑04‑1882, dochter van Zwerus ZWEERE en Jenneke KENTIE.
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelia (zie XIIIcb).
2.
Frederike, geboren te Rotterdam op 30‑12‑1911.
3.
Jan, geboren te Rotterdam op 17‑11‑1914.
4.
Jenneke, geboren te Rotterdam op 09‑01‑1918, overleden te Rotterdam op 29‑06‑1918, 171 dagen oud.

XIIcg
Geertje Willemina VUIJK, geboren te Rotterdam op 18‑04‑1879 (aktenummer: 1843) (gezinskaart in archief), dochter van Jan VUIJK (zie XIaz) en Cornelia Stander VISBEEN.
Samenwonend (1) te Rotterdam 1904 met NN.
Gehuwd (2) op 44-jarige leeftijd te Rotterdam op 18‑07‑1923 met Johannes BRUSIK, 44 jaar oud, verlofhouder, grondwerker, geboren te Rotterdam op 13‑07‑1879, zoon van Theodorus Bernard Herman BRUSIK en Anna Maria VERHEIJ. {Hij was eerder gehuwd te Rotterdam juni 1917, gescheiden te Rotterdam op 20‑09‑1921 van Wilhelmina Christina Jeanetta VISSER, geboren te Rotterdam op 07‑08‑1878.}
Uit de eerste relatie:
1.
Cornelis VUIJK, geboren te Rotterdam op 05‑04‑1905, overleden te Rotterdam op 02‑09‑1905, 150 dagen oud.
2.
Jan VUIJK (zie XIIIcc).
3.
Wilhelmina Cornelia VUIJK, geboren te Rotterdam op 25‑02‑1913 (gezindte: Ned.Herv.), overleden te Rotterdam op 04‑06‑1913, 99 dagen oud.

XIIch
Maartje Wilhelmina VUIJK, geboren te Kralingen op 21‑08‑1890 (aktenummer: 516), overleden te Rotterdam op 13‑09‑1931 op 41-jarige leeftijd (2 gezinskaarten in archief), dochter van Jan VUIJK (zie XIaz) en Wilhelmina KNOOP.
Samenwonend (1) te Rotterdam juli 1914 met NN.
Gehuwd (2) op 24-jarige leeftijd te Rotterdam op 03‑02‑1915 met Paulus Johannes WERNER, 30 jaar oud, bootsman, schipper, geboren te Raamsdonk op 16‑11‑1884, zoon van Gijsbertus WERNER en Anthonetta FRIS.
Uit de eerste relatie:
1.
Antonette Wilhelmina VUIJK, geboren te Rotterdam op 05‑04‑1914, overleden te Rotterdam op 10‑08‑1914, 127 dagen oud.
Uit het tweede huwelijk:
2.
Jan Gijsbertus, geboren te Rotterdam op 02‑10‑1915, overleden te Rotterdam op 23‑01‑1932 op 16-jarige leeftijd.
3.
Gijsbertus, geboren te Rotterdam op 18‑11‑1918.
4.
Antonetta Wilhelmina, geboren te Rotterdam op 28‑12‑1921, overleden te Rotterdam op 10‑07‑1922, 194 dagen oud.
5.
Wilhelmina, geboren te Rotterdam op 22‑11‑1923, overleden te Rotterdam op 14‑01‑1931 op 7-jarige leeftijd.
6.
Antonetta, geboren te Rotterdam op 28‑12‑1925.
7.
Arie, geboren te Rotterdam op 28‑12‑1925.

XIIci
Arie VUIJK, tuinder, gem. werkman, geboren te Kralingen op 17‑12‑1891 (aktenummer: 839) (gezinskaart in archief), zoon van Jan VUIJK (zie XIaz) en Wilhelmina KNOOP.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd te Rotterdam op 10‑02‑1915 met Samelina VIERGEVER, geboren te Noordwelle circa 1895, dochter van Cornelis VIERGEVER en Wilhelmina OCERDULVE.
Uit dit huwelijk:
1.
Mina, geboren te Rotterdam op 11‑08‑1915.
2.
Cornelia Wilhelmina, geboren te Rotterdam op 15‑06‑1919.
3.
Jan, geboren nov. 1921, overleden te Rotterdam op 07‑12‑1921.
4.
Jan, geboren te Rotterdam op 27‑10‑1921.
5.
Levina, geboren te Rotterdam op 24‑12‑1923.
6.
Geertje Wilhelmina, geboren te Rotterdam op 06‑10‑1931.
7.
Jan Cornelis, geboren te Rotterdam op 28‑01‑1935.

XIIcj
Maria VUIJK, geboren te Rotterdam op 11‑08‑1898 (aktenummer: 6798) (2 gezinskaarten in archief), dochter van Jan VUIJK (zie XIaz) en Wilhelmina KNOOP.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd te Rotterdam op 11‑02‑1920 met Hermanus Cornelis JANSEN, 23 jaar oud, matroos, arbeider, grondwerker bij de Gemeente, geboren te Culemborg op 06‑05‑1896, zoon van Hermanus Cornelis JANSEN en Hendrika Adriana van LANGELAAR.
Uit dit huwelijk:
1.
Herman Cornelis, geboren te Rotterdam op 16‑02‑1917, gewettigd.
2.
Jan, geboren te Rotterdam op 07‑07‑1920.
3.
Hendrika Adriana, geboren te Rotterdam op 17‑05‑1922.
4.
Cornelia, geboren te Rotterdam op 28‑09‑1923.
5.
Maartje Wilhelmina, geboren te Rotterdam op 22‑04‑1929.
6.
Frank, geboren te Rotterdam op 24‑09‑1930.
7.
Arie, geboren te Rotterdam op 12‑09‑1933.
8.
Wilhelmina, geboren te Rotterdam op 19‑06‑1937.

XIIck
Wilhelmina VUIJK, geboren te Rotterdam op 07‑07‑1901 (aktenummer: 6518) (gezindte: Ned.Herv.), overleden te Rotterdam op 25‑07‑1937 op 36-jarige leeftijd (gezinskaart in archief), dochter van Jan VUIJK (zie XIaz) en Wilhelmina KNOOP.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd te Rotterdam op 24‑08‑1921 met Pieter Hermanus FETERIS, 29 jaar oud, geboren te Rotterdam op 26‑11‑1891 (gezindte: Rooms Kath.), zoon van Pieter Hermanus FETERIS en Elizabeth Johanna DIENER.
Uit dit huwelijk:
1.
Mijndert Pieter, geboren te Rotterdam op 18‑01‑1925 (gezindte: Ned.Herv.), overleden te Rotterdam op 01‑01‑1926, 348 dagen oud.
2.
Mijndert Pieter, geboren te Rotterdam op 11‑04‑1926 (gezindte: Ned.Herv.).
3.
Wilhelmina, geboren te Rotterdam op 11‑04‑1927 (gezindte: Ned.Herv.).
4.
Elisabeth Jphanna, geboren te Rotterdam op 06‑01‑1929 (gezindte: Ned.Herv.).
5.
Geertje Wilhelmina, geboren te Rotterdam op 22‑11‑1930 (gezindte: Ned.Herv.), overleden te Rotterdam op 11‑01‑1934 op 3-jarige leeftijd.
6.
Adriana Wilhelmina, geboren te Rotterdam op 22‑11‑1930 (gezindte: Ned.Herv.), overleden te Rotterdam op 28‑12‑1930, 36 dagen oud.
7.
Jan, geboren te Rotterdam op 08‑06‑1932 (gezindte: Ned.Herv.).
8.
Pieter Hermanus, geboren te Rotterdam op 21‑08‑1933 (gezindte: Ned.Herv.).
9.
Maarten, geboren te Rotterdam op 09‑05‑1935 (gezindte: Ned.Herv.).
10.
Lambertus, geboren te Rotterdam op 25‑09‑1936 (gezindte: Ned.Herv.).

XIIcl
Arentje VUIJK, geboren te Rotterdam op 15‑12‑1905, dochter van Jan VUIJK (zie XIaz) en Wilhelmina KNOOP.
Gehuwd (1) op 18-jarige leeftijd te Rotterdam op 27‑02‑1924 met Christianus van BREUGEL, 24 jaar oud, geboren te Princenhagen op 24‑06‑1899, zoon van Jacobus Adrianus van BREUGEL en Goverdina de JONG.
Gehuwd (2) op 27-jarige leeftijd te Rotterdam op 07‑06‑1933 met Adrianus HOOGENDAM, 31 jaar oud, geboren te Rotterdam op 29‑11‑1901.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Goverdina Wilhelmina, geboren te Rotterdam op 31‑05‑1924.
Uit het tweede huwelijk:
2.
Wilhelmina, geboren te Rotterdam op 14‑08‑1938.

XIIcm
Jan VUIJK, werkzaam bij de spoorwegen, geboren te Kralingen op 28‑01‑1884 (aktenummer: 50), overleden te Rotterdam op 04‑07‑1947 op 63-jarige leeftijd (kopie in archief). (gezinskaart in archief), zoon van Frank VUIJK (zie XIba) en Alida den OUTER.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd te Rotterdam op 24‑08‑1910 met Helena van KLEEF, 21 jaar oud, geboren te Rotterdam op 01‑12‑1888, dochter van Arie Jacob van KLEEF en Jannigje de HOOG.
Uit dit huwelijk:
1.
Alida johanna, geboren te Rotterdam op 16‑03‑1911 om 15.00 uur (kopie in archief). (gezindte: Ned.Herv.).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd te Rotterdam op 14‑06‑1933 met Wilhelmis Adrianus HOOGLAND, geboren te Duisburg Hambom (Pruisen) circa 1913, zoon van Adrianus Bernardus HOOGLAND en Hendrika KRUITHOF.
2.
Johanna Alida (zie XIIIcd).
3.
Arie Jacob, los werkman, geboren te Rotterdam op 23‑01‑1913 (gezindte: Ned.Herv.).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd te Rotterdam op 27‑05‑1936 (kopie in archief). Gescheiden na 13 jaar te Rotterdam op 13‑02‑1950 van Anna Maria Elizabeth SLANGEN, geboren te Kerkrade circa 1913.
4.
Frank Jan (zie XIIIce).
5.
Jan Sier, geboren te Rotterdam op 21‑09‑1918 (gezindte: Ned.Herv.).
6.
Jacobus Johannes (zie XIIIcf).
7.
Zier Leendert, geboren te Rotterdam op 17‑09‑1920 (gezindte: Ned.Herv.).

XIIcn
Adrianus VUIJK, werkzaam bij het spoor, geboren te Kralingen op 08‑07‑1886 (aktenummer: 352), overleden te Rotterdam op 05‑12‑1938 op 52-jarige leeftijd (gezinskaart in archief), zoon van Frank VUIJK (zie XIba) en Alida den OUTER.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd te Rotterdam op 26‑02‑1913 met Johanna Wilhelmina ENDERS, 22 jaar oud, geboren te Utrecht op 22‑03‑1890, overleden te Poortugaal op 21‑09‑1942 op 52-jarige leeftijd, dochter van Manus Johannes ENDERS en Elisabeth Hendrika van DORSSEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Alida, geboren te Rotterdam op 14‑09‑1913.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd te Rotterdam op 03‑08‑1932 met Johannes Martinus van HAAREN, 18 jaar oud, geboren te Rotterdam op 17‑10‑1913, zoon van Martinus van HAAREN en Anna GROTEPAS.
2.
3.
Marinus, geboren na 1915.
4.
Adrianus, geboren te Rotterdam op 30‑06‑1920.

XIIco
Dirk VUIJK, wegwerker bij de Hollandsche IJzeren Spoorweg Mij., opperman, geboren te Kralingen op 06‑05‑1889 (aktenummer: 283) (gezindte: Ned.Herv.), zoon van Frank VUIJK (zie XIba) en Alida den OUTER.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd te Oud-Beijerland op 22‑08‑1918 met Maria de KONING, geboren te Oud-Beijerland circa 1894 (gezindte: Ned.Herv.), dochter van Pieter de KONING en Aaltje de GROOT.
Uit dit huwelijk:
1.
Frank, geboren te Oud Beijerland op 31‑12‑1918 (gezindte: Ned.Herv.).
2.
Aaltje, geboren te Rotterdam op 05‑10‑1920 (gezindte: Ned.Herv.).
3.
Pieter, geboren te Rotterdam op 18‑09‑1924 (gezindte: Ned.Herv.), overleden te Ulm (Duitsland) op 17‑12‑1944 op 20-jarige leeftijd, akte Rotterdam 1946 nr.544.

XIIcp
Teunis VUIJK, spoorwegarbeider, geboren te Rotterdam op 18‑07‑1895 (aktenummer: 3840) (gezindte: Ned.Herv.) (gezinskaart in archief), zoon van Frank VUIJK (zie XIba) en Alida den OUTER.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd te Rotterdam op 30‑01‑1929 met Maria HOLLAAR, 25 jaar oud, dienstbode, geboren te Rotterdam op 14‑03‑1903 (gezindte: Ned.Herv.), overleden te Rotterdam op 22‑05‑1949 op 46-jarige leeftijd, dochter van Jan HOLLAAR en Maria Wilhelmina MAISSAN.
Uit dit huwelijk:
1.
Frank, geboren te Rotterdam op 02‑12‑1929 (gezindte: Ned.Herv.).
2.
Jan, geboren te Rotterdam op 16‑12‑1934 (gezindte: Ned.Herv.).

XIIcq
Mina VUIJK, geboren te Rotterdam op 03‑02‑1878 (gezindte: Ned.Herv.), overleden te Rotterdam op 20‑08‑1909 op 31-jarige leeftijd (gezinskaart in archief), dochter van Dirk VUIJK (zie XIbb) en Neeltje ROOS.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd te Rotterdam op 17‑04‑1901 met Arie de BRUIN, 24 jaar oud, pakhuisknecht, geboren te Kralingen op 14‑11‑1876 (gezindte: Ned.Herv.), zoon van Arie de BRUIN en Clasina Johanna PRONK.
Uit dit huwelijk:
1.
Dirk, geboren te Rotterdam op 08‑01‑1902.
2.
Cornelis, geboren te Rotterdam op 02‑11‑1903 (gezindte: Ned.Herv.).
3.
Clasina Johanna, geboren te Rotterdam op 27‑01‑1906 (gezindte: Ned.Herv.).
4.
Arie Andries, geboren te Rotterdam op 02‑01‑1908 (gezindte: Ned.Herv.).

XIIcr
Neeltje VUIJK, geboren te Kralingen op 03‑07‑1891 (aktenummer: 437) (gezindte: Ned.Herv.), dochter van Dirk VUIJK (zie XIbb) en Neeltje ROOS.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd te Kralingen op 07‑07‑1915 met Adrianus van den BERG, 27 jaar oud, touwslager, loswerkman, geboren te Kralingen op 12‑09‑1887 (gezindte: Ned.Herv.), zoon van Willem van den BERG en Pieternella Josephina HENDRIKS.
Uit dit huwelijk:
1.
Pieternella Josephina, geboren te Rotterdam op 10‑07‑1911, geboren als "Vuijk" (gezindte: Ned.Herv.).
2.
Dirk, geboren te Rotterdam op 10‑11‑1912, geboren als "Vuijk" (gezindte: Ned.Herv.\).
3.
Neeltje, geboren te Rotterdam op 22‑09‑1921 (gezindte: Ned.Herv.).
4.
Adriana Anthonia, geboren te Rotterdam op 17‑01‑1923 (gezindte: Ned.Herv.), overleden te Rotterdam op 20‑01‑1997 op 74-jarige leeftijd, overleden aan maagkanker (e-mail Sylvia 't Hart 4-5-2021).
5.
Adrianus, geboren te Rotterdam op 29‑07‑1925 (gezindte: Ned.Herv.).

XIIcs
Maria VUIJK, geboren te Kralingen op 29‑04‑1894 (aktenummer: 294) (gezindte: Ned.Herv.), overleden te Rotterdam op 30‑04‑1932 op 38-jarige leeftijd (gezinskaart in archief), dochter van Dirk VUIJK (zie XIbb) en Neeltje ROOS.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd te Rotterdam op 23‑10‑1912 met Johannes Pieter SAP, 22 jaar oud, wagenmaker, geboren te Kralingen op 15‑01‑1890, zoon van Leendert Jan SAP en Jannetje KONIJN.
Uit dit huwelijk:
1.
Leendert Johannes, geboren te Rotterdam op 25‑12‑1912.
2.
Neeltje Jannetje, geboren te Rotterdam op 12‑02‑1914.
3.
Dirk, geboren te Rotterdam op 03‑12‑1916.
4.
Johannes Pieter, geboren te Rotterdam op 01‑02‑1919.
5.
Andries, geboren te Rotterdam op 04‑12‑1920.
6.
Piet, geboren te Rotterdam op 02‑05‑1922.
7.
Marie, geboren te Rotterdam op 15‑04‑1923.
8.
Johanna, geboren te Rotterdam op 01‑12‑1925.

XIIct
Sier VUIJK (Vuyk), zendeling, geboren te Rotterdam op 04‑05‑1904 (aktenummer: 4572) (kopie in archief) (gezindte: Ned.Herv.), overleden te Salt Lake City (USA) op 10‑03‑1981 op 76-jarige leeftijd, begraven te Wasatch Lawn Memorial Park, Salt Lake City (USA) op 13‑03‑1981. Arriveert op 22 oktober 1918 met de Nieuw-Amsterdam van de Holland-Amerika lijn op Ellis Island (Noord Amerika). Opgestapt in Rotterdam.
Gezinskaart Amsterdam (in archief):inwonend bij Ponstra, Weteringschans 101, 25-11-1927 van Salt Lake City, 2-4-1928 naar Gouda, Graaf Florisweg.
Alle gegevens betreffende huwelijk en nakomelingen op 5-1-2011 ontvangen van per e-mail Henk Wolda, 1626 106 Avenue SE, Bellevue, WA 98004, USA.
Gezinskaart Rotterdam (in archief): "op 16-5-1928 ingekomen van Gouda en op 19-10-1928 vertrokken naar Groningen, H.W. Mesdagstraat 18. Amerikaans burger".
Zoon van Teunis VUIJK (zie XIbd) en Dirkje van ZOMEREN.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd te Salt Lake City (USA) op 17‑09‑1930 met Henderkien (Henny) van KOMEN, 22 jaar oud, geboren te Groningen op 23‑04‑1908, overleden te Salt Lake City (USA) op 28‑12‑1992 op 84-jarige leeftijd, begraven te Salt Lake City (USA), Wasatch Lawn Memorial Park op 02‑01‑1993, bron: e-mail pyboth@gmail.com d.d.25-1-2016:
Our beloved mother, grandmother and sister, Henderkien V. Vuyk, age 84, passed away December 28, 1992 in Salt Lake City, Utah. Born April 23, 1908 in Groningen, The Netherlands to Pouwel and Maria Meyer Van Komen. She came to the United States in 1930 and married Sier Vuyk September 17, 1930 in the Salt Lake LDS Temple. Preceded in death by her husband in 1981, and by a son, William (Bill).
Active member of the LDS Church; served in the Primary, Young Women and Relief Society auxiliaries; served several stake missions; was a temple worker; and worked for the past 12 years in the extraction program; worked for ZCMI.Survived by her three sons and their wives, Thomas P. Vuyk (Joyce), Pouwel S. Vuyk (Betsey), and Marty Vuyk (Mary Jane); 21 grandchildren and 17 great-grandchildren; brothers, Bert Van Komen (Marie) and Willem Van Komen (Dina); sisters, Tini Hekking (Roelof), Bonnie Kroon (Richard), Eva Veenstra, and Jelli Althoff, Amsterdam, Holland. A brother, Bouke (Bob) Van Komen preceded her in death. Published: Wednesday, Dec. 30, 1992 12:00 a.m.
Dochter van Pouwel van KOMEN, arbeider, en Maria MEIJER.
Uit dit huwelijk:
1.
Thomas P. Geboren te Salt Lake City (USA) na 1931.
Gehuwd te Salt Lake City (USA) na 1951 met Joyce NN.
2.
Pouwel S. Geboren te Salt Lake City (USA) na 1932.
Gehuwd te Salt Lake City (USA) na 1952 met Betsy NN.
3.
Marty, geboren te Salt Lake City (USA) na 1933.
Gehuwd te Salt Lake City (USA) na 1953 met Mary Jane NN.
4.
William Albert (Bill), geboren te Salt Lake City (USA) op 14‑12‑1944, overleden te Salt Lake City (USA) op 29‑12‑1981 op 37-jarige leeftijd.

XIIcu
Koosje VUIJK, geboren te Kralingen op 14‑02‑1892 (aktenummer: 103) (gezinskaart in archief), dochter van Willem VUIJK (zie XIbe) en Johanna Klazina BLOM.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd te Rotterdam op 31‑01‑1912 met Johannes Antonius BOELEE, 23 jaar oud, expeditieknecht, plaatwerker, geboren te Rotterdam op 11‑08‑1888 (gezindte: Ned.Herv.), zoon van Johannes Antonius BOELEE en Elizabeth Martha van den BERG.
Uit dit huwelijk:
1.
Johannes Antonius, geboren te Rotterdam op 08‑02‑1912.
2.
Willem, geboren te Rotterdam op 30‑07‑1913.
3.
Sier, geboren te Rotterdam op 04‑08‑1919.

XIIcv
Sier VUIJK, bloemist, geboren te Rotterdam op 31‑10‑1901 (aktenummer: 10412) (gezindte: Ned.Herv.), overleden maart 1986, op 17-10-1940 vertrokken naar Cape;;e a/d IJssel. (gezinskaart Rotterdam in archief), zoon van Willem VUIJK (zie XIbe) en Johanna Klazina BLOM.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd te Rotterdam op 06‑04‑1932 met Ida van WELIE, 24 jaar oud, geboren te Rotterdam op 21‑01‑1908 (gezindte: Ned.Herv.), dochter van Jan Martinus van WELIE, bloemist, en Maartje Cornelia Theodora BROERE.
Uit dit huwelijk:
1.
Louise Viola Irene (zie XIIIch).

Generatie XIII
 
XIIIa
Wilhelmus Cornelis VUIJK, goederenbesteller, controleeur bij de HYSM later NS (1939), geboren te Rotterdam op 29‑03‑1881 (aktenummer: 1520) (gezindte: Rooms Kath.), overleden te 's-Gravenhage op 11‑03‑1939 om 09.15 uur op 57-jarige leeftijd (kopie in archief), vanaf 1904 werkzaah bij de HYSM als losarbeider, 1905 arbeider en 1906-1909 besteller. Salaris oplopend van f. 1,30 tot f. 1,70 der dag. (personeelskaart HYSM en gezinskaart in archief), zoon van Johannes Hendricus VUIJK (zie XIIa) en Geertruida Angenita BEIJER.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd te 's-Gravenhage op 19‑05‑1909 met Gesina Theodora RODING, 21 jaar oud, geboren te Nijmegen op 04‑12‑1887, dochter van Reinirus RODING, metselaar, en Engeliena Magretha RUSSERT, dienstbode.
Uit dit huwelijk:
1.
Wilhelmus Reinirus, geboren te 's-Gravenhage op 12‑10‑1910 (gezindte: Rooms Kath.), overleden te 's-Gravenhage op 23‑10‑1929 om 20.00 uur op 19-jarige leeftijd (kopie in archief).
2.
Johannes Hendricus, kapper, geboren te 's-Gravenhage op 19‑04‑1912 (gezindte: Rooms Kath.).
3.
Gerardus Albertus, geboren te 's-Gravenhage op 04‑11‑1913 (gezindte: Rooms Kath.).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd te 's-Gravenhage op 08‑02‑1939 met J.E. HENNEKEN, geboren voor 1917.
4.
5.
Reinerus Anthonius, geboren te 's-Gravenhage op 20‑12‑1917 (gezindte: Rooms Kath.), overleden te 's-Gravenhage op 13‑06‑1929 om 14.00 uur op 11-jarige leeftijd (kopie in archief).
6.
Agniet Geertruida Maria, geboren te 's-Gravenhage op 27‑01‑1921 (gezindte: Rooms Kath.).
7.
Theodorus Antonius, geboren te 's-Gravenhage op 11‑08‑1922 (gezindte: Rooms Kath.).
8.
Maria Gesina, geboren te 's-Gravenhage op 31‑12‑1926 (gezindte: Rooms Kath.).
9.
Wilhelmina Reina, geboren te 's-Gravenhage op 04‑01‑1930 (gezindte: Rooms Kath.).

XIIIb
Jacobus Wilhelmus VUIJK, ijzerdraaier, geboren te Rotterdam op 26‑07‑1880 (aktenummer: 3413), overleden te 's-Gravenhage op 13‑01‑1951 om 21.00 uur op 70-jarige leeftijd (kopie in archief). Komt voor in de militieregisters van Rotterdam. (gezinskaart in archief), zoon van Jacobus Wilhelmus VUIJK (zie XIIb) en Hendrika Petronella SLINKERT.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd te Rotterdam op 22‑07‑1903 (kopie in archief) met Elizabeth Frederika Geertruida BAUMAN, 19 jaar oud, geboren te Rotterdam op 22‑02‑1884, dochter van Nicolaas Frans BAUMAN en Johanna Geertruida SCHEFFERS.
Uit dit huwelijk:
1.
Jacobus Wilhelmus (zie XIVb).
2.
Johanna Geertruida (zie XIVc).
3.
4.
Nicolaas Frans (zie XIVe).
5.
Elizabeth Frederika Geertruida, geboren dec. 1913, overleden te 's-Gravenhage op 13‑05‑1915, overlijdensakte te Rotterdam.
6.
Wilhelmina Helena, geboren te 's-Gravenhage op 21‑01‑1915.
7.
Herman, geboren te 's-Gravenhage op 23‑02‑1918.
8.
Wilhelmina Helena, geboren te 's-Gravenhage op 09‑11‑1922, overleden te 's-Gravenhage op 29‑03‑1923 om 20.30 uur, 140 dagen oud (kopie in archief).

XIIIc
Jacobus Cornelis VUIJK, los werkman, geboren te Amsterdam op 17‑04‑1879, overleden te Rotterdam op 13‑12‑1905 op 26-jarige leeftijd (gezinskaart in archief) erkend bij het huwelijk van zijn ouders. Komt voor in de militieregisters van Amsterdam. Zoon van Cornelis Jacobus VUIJK (zie XIId) en Gerdina Geertruida van NUS, werkster.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd te Rotterdam op 03‑04‑1901 met Jeannette Henriëtte van STAVEREN, 18 jaar oud, geboren te Rotterdam op 26‑03‑1883, overleden te Rotterdam op 08‑09‑1966 op 83-jarige leeftijd, dochter van Jan van STAVEREN en Catharina Francisca van NOORDEN.
Uit dit huwelijk:
2.
Jan (zie XIVg).

XIIId
Jan VUIJK, administrateur (1927), bouwkundig opzichter, scheepstimmerman, geboren te Amsterdam op 12‑11‑1885 (gezins- en persoonskaart in archief), zoon van Hillebrand VUIJK (zie XIIi) en Antje KOLTHOF.
Gehuwd op 41-jarige leeftijd te Amsterdam op 24‑03‑1927 met Maria BAKKER, 33 jaar oud, coupeuse, geboren te Akersloot op 03‑04‑1893, dochter van Teunis BAKKER, timmerman (1927), en Marijtje BAS.
Uit dit huwelijk:
1.
Hans Cornelis, geboren te Bussum op 12‑12‑1927, overleden te Bussum op 20‑12‑1927, 8 dagen oud.
2.
Erna Mary, geboren te Bussum op 26‑12‑1928.
3.
4.
Mary Anna, geboren te Bussum op 28‑03‑1931.
5.
Jan Willem (zie XIVj).

XIIIe
Maria VUIJK, geboren te Amsterdam (NH) op 12‑01‑1888, overleden te Amsterdam (NH) op 26‑01‑1960 op 72-jarige leeftijd, begraven te Amsterdam op 29‑01‑1960, persoonskaart in archief, dochter van Hillebrand VUIJK (zie XIIi) en Antje KOLTHOF.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd te Amsterdam (NH) op 09‑09‑1920 met Johannes Fredericus Cornelus RIETBERGEN, 31 jaar oud, timmerman, betonwerker, geboren te Arnhem (GE) op 31‑03‑1889 (gezindte: Rooms Kath.), overleden te Amsterdam (NH) op 22‑07‑1951 op 62-jarige leeftijd (persoonskaart in archief), zoon van Franciscus Everhardus RIETBERGEN, timmerman, en Johanna Hendrika NASZ.
Uit dit huwelijk:
1.
Johannes Fredricus Cornelis, geboren te Bussum (NH) op 20‑11‑1921.
Gehuwd met T. van STRAATEN.
2.
Maria (zie XIVk).

XIIIf
Marinus Cornelis Daniel VUIJK, kantoorbediende (1920), reiziger, technisch inkoper, geboren te Amsterdam (NH) op 19‑04‑1891, overleden na 1977. Komt voor in de militieregisters van Amsterdam. Persoonskaart in archief. Adressen daarop:
27-04-1921 Bussum.
01-05-1933 Huizerweg 184, Bussum.
07-01-1946 2e Helmerstraat 44-lll, Amsterdam.
17-05-1978 Jan Luijkenstraat 68hs.
22-06-1978 Herman Heijermansweg 1, Zandvoort.
Militieregister in archief. Lengte 1.76m, ingelijfd 09-03-1911 bij het 5e Regiment Infanterie.
Zoon van Hillebrand VUIJK (zie XIIi) en Antje KOLTHOF.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd te Amsterdam op 08‑06‑1920 met Cornelia BAKKER, 24 jaar oud, geboren te Akersloot op 30‑05‑1896, overleden te Bussum op 26‑01‑1940 op 43-jarige leeftijd, dochter van Teunis BAKKER, timmerman, en Marijtje BAS.
Uit dit huwelijk:
1.
Corry, geboren te Bussum op 04‑05‑1921, overleden te Zandvoort op 09‑11‑2012 op 91-jarige leeftijd.
2.
Maria, geboren te Bussum op 03‑11‑1923, overleden te Loosdrecht op 06‑09‑2012 op 88-jarige leeftijd.

XIIIg
Gijsbert VUIJK, mach.bankwerker, kantoorbediende, chauffeur, houder rijwielstalling, geboren te Amsterdam (NH) op 26‑06‑1892. Militieregister (in archief): lengte 1,644m, op 30 oktober 1911 "tot den dienstplicht aangewezen". Zoon van Hillebrand VUIJK (zie XIIi) en Antje KOLTHOF.
Gehuwd te Amsterdam op 18‑07‑1818 met Annigje MEIJER, geboren te Vleuten op 16‑10‑1893 (gezindte: Rooms Kath.), dochter van Jan MEIJER, seinhuiswachter, en Annigje van 't HOOFD.
Uit dit huwelijk:
1.
Hillebrand, geboren te Amsterdam (NH) op 31‑12‑1918, overleden te Amsterdam (NH) op 19‑01‑1920 op 1-jarige leeftijd.
<