update 2021-01-21
Deze site is op 21 januari 2021 bijgewerkt

Deze stamboom is uitsluitend bedoeld ter bevordering van de onderlinge communicatie tussen de samensteller en de lezer. Onder geen beding mogen deze gegevens worden gebruikt met het oogmerk geldelijk profijt te verkrijgen. Publicatie van gegevens, waarbij gebruik wordt gemaakt van gegevens uit deze stamboom, dient te geschieden met volledige bronvermelding.


Familiewapen

Genealogie UITTIEN (UTTIEN en EUTIN of EUTHIEN) ofwel de nakomelingen van Jurgen EUTIN

Generatie I
 
I
Jurgen EUTIN, geboren circa 1623, overleden circa 1659, bron: Domarchief te Ratzenburg.
Gehuwd voor de kerk (1) te Malchin (Mecklenburg) op 06‑11‑1648 (EL) met onbekend.
Gehuwd voor de kerk (2) te Malchin (Mecklenburg) op 06‑11‑1648 (Luthers). St. Johanniskirche met Engel TARNOWEN, geboren voor 1628, overleden na 1660. {Zij was eerder gehuwd voor 1648 met Joachim TITIKEN, geboren voor 1628, overleden voor 1648. Zij is later gehuwd voor de kerk te Malchin (Mecklenburg) op 05‑11‑1660 (EL) met David RAHN.}
Uit het tweede huwelijk:
1.
Jurgen, gedoopt (EL) te Malchin (Mecklenburg) op 15‑08‑1649. St. Johanniskirche.
2.
Margrit (Margareta), gedoopt (Ev.Luthers) te Malchin (Mecklenburg) op 11‑01‑1652. St. Johanniskirche.
Gehuwd voor de kerk (1) op 23-jarige leeftijd te Malchin (Mecklenburg) op 10‑11‑1675 (EL).
Gehuwd voor de kerk (2) op 23-jarige leeftijd te Malchin (Mecklenburg) op 10‑11‑1675 (Luthers). St. Johanniskirche met Jurgen RAHM.
4.
Anna, gedoopt (Ev.Luthers) te Malchin (Mecklenburg) op 17‑09‑1658. St. Johanniskirche.

Generatie II
 
II
Christian EUTIN (Euthin, Euthien), dagloner, geboren te Malchin maart 1654, gedoopt (Ev.Luthers) te Malchin (Mecklenburg) op 15‑03‑1654. St. Johanniskirche, begraven te Malchin (Mecklenburg) op 04‑01‑1722, met gelui van 2 grote klokken. Tarief 1-8 (bron: begraafboek Ev. Luth.Kerk Malchin, uittreksel in archief). Zoon van Jurgen EUTIN (zie I) en Engel TARNOWEN.
Gehuwd (1) te Gilow? circa 1674 (Ev.Luthers) met Catharina NN, geboren te Gilow? voor 1660, overleden te Malchin (Mecklenburg) op 07‑01‑1715.
Gehuwd (2) circa 1677.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Elisabeth (Euthin), geboren voor 1676.
Gehuwd voor de kerk te Bräunisheim (Württembeg) op 09‑08‑1696 (Luthers) (uittreksel in archief). Echtgenoot is Johannes KEUTNER, geboren voor 1676.
2.
Christiaan UITTIEN (zie IIIa).
3.
Ludewich (zie IIIb).
4.
Jochim, gedoopt (Luthers) te Malchin (Mecklenburg) op 23‑11‑1682. St. Johanniskirche.
5.
Jurgen, gedoopt (Luthers) te Malchin (Mecklenburg) op 24‑12‑1684. St. Johanniskirche.
6.
Johan, gedoopt (Luthers) te Malchin (Mecklenburg) op 24‑12‑1684. St. Johanniskirche.
7.
Margarethe (Euthin), gedoopt (Luthers) te Malchin (Mecklenburg) op 21‑02‑1687. St. Johanniskirche (uittreksel in archief).

Generatie III
 
IIIa
Christiaan UITTIEN, dagloner, gedoopt (Ev.Luthers) te Gilow? (Mecklenburg) circa 1678.
Het doopboek van Gilow uit die periode is verloren gegaan.
Overleden te Bronkhorst febr. 1764. De kerkboeken van Bronkhorst: "Den 25 feberwaer [1764] aen de schulte van Doot aen te seggen van Christijaan Uijtien 0-6-0" [= 6 stuiver]] Hij is dus vóór die datum overleden. Op 9 maart 1765 betaalt Teunis Hendriks, zijn zwager, het luiden van de doodsklok voor Christiaan.
Hij had het niet breed. De kerkboeken van Bronkhorst vermelden tussen 1757 en 1763 totaal 21x dat hij een 1/2 schepel rogge krijgt.
Bij het eerste huwelijk wordt hij vermeld als "Christian Euthien j.m. van Malchine in Mecklenburg". In 1718, bij zijn tweede huwelijk, schrijft men voor het eerst UITTIEN. Hoewel de naam ook wel als Utijn, Uijttien, Utien, Uitwijn, Vit Tien en Vittien werd geschreven zijn de schrijwijzen Uittien en Uttien overgebleven.
Hoe komt nu een jongeman helemaal vanuit Malchin (Mecklenburg) in Bronkhorst (Nederland) terecht? Het antwoord vinden we in "Het Staatsche Leger"deel VII op blz.354-356. Daar wordt vemeld hoe in 1701 Mecklenburgse en Brandenburger troepen werden gehuurd en in Zutphen en Deventer werden gelegerd. (De "Mecklenburgse troepen" bestonden uit 1.680 man bestaande uit 1 regiment en 1 bataljon, maar werden betaald met ongedekte cheques). De geschiedenis leert ons dat veel van die soldaten deserteerden.
Op 20 januari 1704 vinden we zijn eerste huwlijk te Bronkhorst, niet ver van Zutphen. Op 17 oktober 1705 doet hij daar belijdenis bij dominee Hennius Johannes Lulofs.
De juiste doopdatum van zijn kinderen kon niet worden vastgesteld omdat het doopboek van Steenderen/Bronkhorst over de periode van 1704 tot 1727 ontbreekt.
Zoon van Christian EUTIN (Euthin, Euthien) (zie II) en Catharina NN.
Ondertrouwd (1) te Bronkhorst dec.1703, gehuwd voor de kerk te Bronckhorst (Gld.) op 20‑01‑1704 (Ned.Herv.) (kopie in archief). Echtgenote is Anna Elijsabeth BEERENTS, geboren circa 1680, overleden voor 1718, dochter van Berent LUBBERTS.
Ondertrouwd (2) te Arnhem op 10‑09‑1718, gehuwd voor de kerk te Arnhem op 24‑09‑1718 (Ned.Herv.). Christiaan Uittien, weduwnaar van Anna Lijsbeth Beertents, wonende in Bronkhorst en Grietjen Dercksen jonge dochter, wonende alhier (gesien de toestemming van haar moeder) (kopie in archief). Echtgenote is Gerritjen DERCKS, geboren voor 1700, overleden voor 1751.
Ondertrouwd (3) te Bronkhorst op 07‑08‑1751, gehuwd voor de kerk te Bronkhorst op 29‑08‑1751 (Ned.Herv.). Christiaan Uitijn, weduwnaar van Gerritjen Derks in Bronkhorst en Teuntjes Jansen, weduwe van Hendrik van Zeijs, in Steenderen. (kopie in archief). Echtgenote is Teuntjen Jansen ELFERINK, geboren voor 1691, overleden voor 1753, dochter van Jan Teunissen, "uijt Hendelo" (Gld.). {Zij was eerder gehuwd voor de kerk te Hendgelo (Gld.) op 13‑03‑1711 (kopie in archief). Echtgenoot is Hendrik van ZEYS (den OUDEN), overleden te Steenderen op 25‑01‑1750, begraven te Steenderen op 31‑01‑1750, zoon van Garrit van ZEYS, tot Hengelo.}
Ondertrouwd (4) te Bronkhorst op 30‑09‑1753 (kopie in archief). Echtgenote is Christina (Stijne) Hendriksen KEMPERMANS, 37 jaar oud, gedoopt (Ned.Herv.) te Hengelo (Gld) op 28‑06‑1716 (getuige(n): Jan Manink en Reintje Kijfelink.) (kopie in archief). Overleden te Steenderen op 15‑11‑1802 op 86-jarige leeftijd, begraven te Steenderen op 19‑11‑1802. RBS 912, lidmaten Hengelo (Gld) blz.39 Anno 1733: op Paschen: nr. 259 Christina Hendrikzen, "Met attest nae Steendre den 28 sept.1747".
Bij haar huwelijk in Steenderen met Christiaaan staat: "dogter van Hendrik Garritz van Hengeloo, lest van Angerloo"
Op 19-3-1745 is Stijne Kempelman doopgetuige bij de geboorte van haar stiefbroertje Herman.
Dochter van Hendrik Jansen KEMPELMAN en Guude (Gudela, Geultje) JANSEN. {Zij is later ondertrouwd te Steenderen op 22‑04‑1764, gehuwd voor de kerk op 47-jarige leeftijd te Steenderen op 13‑05‑1764 (Ned.Herv.). Derk Jan Hulseboom, weduwnaar van Hendrina Aalberts, uit Steenderen en Christian Kemoermans, weduwe van Christiaan Utien, thans uit Bronkhorst. (kopie in archief). Echtgenoot is Derk Jan HULSEBOOM, soldaat, administrateur der diaconie, geboren voor 1712, overleden te Steenderen op 24‑06‑1787, begraven te Steenderen op 27‑06‑1787. Jongeman van Zutphen, "soldaat onder het Regiment van den Prince van Orange in de Compagnie van de Capitein De Rode van Hekeren".}
Uit het tweede huwelijk:
2.
Derk Christiaans (zie IVb).
3.
Jan Christiaans (zie IVc).
Uit het vierde huwelijk:
4.

IIIb
Ludewich EUTIN, gedoopt (Luthers) te Malchin (Mecklenburg) op 14‑02‑1679. St. Johanniskirche, zoon van Christian EUTIN (Euthin, Euthien) (zie II) en Catharina NN.
Ondertrouwd (1) te Malchin (Mecklenburg) op 02‑01‑1716, gehuwd voor de kerk te Malchin (Mecklenburg) (EL).
Gehuwd voor de kerk (2) op 36-jarige leeftijd te Malchin (Mecklenburg) op 02‑01‑1716 (Luthers) (uittreksels in archief). Echtgenote is Marenz GUTZKE, geboren te Gilow (Mecklenburg).
Uit het eerste huwelijk:
1.
Jurgen Friederich, gedoopt (EL) te Malchin (Mecklenburg) op 29‑11‑1727.
Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd te Stavenhage op 08‑10‑1756.
Uit het tweede huwelijk:
2.
Anna Catharina, gedoopt (Luthers) te Malchin (Mecklenburg) op 07‑11‑1717. St. Johanniskirche, overleden te Malchin (Mecklenburg) op 04‑04‑1724 op 6-jarige leeftijd.
3.
Johann Ludwich (zie IVe).
4.
Christopher Wilhelm, gedoopt (Luthers) te Malchin (Mecklenburg) op 06‑06‑1724. St. Johanniskirche (uittreksel in archief). Overleden na 1751.
5.
Jurgen Friederich, gedoopt (Luthers) te Malchin (Mecklenburg) op 09‑11‑1727. St. Johanniskirche (uittreksel in archief).
Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd te Stavenhage op 08‑10‑1756 met Anna Dorothe FRESE, geboren te Stavenhagen.

Generatie IV
 
IVa
Anna Elijsabeth Christiaans UITTIEN, geboren circa 1719, overleden te Toldijk op 18‑12‑1799, begraven te Toldijk op 23‑12‑1799, dochter van Christiaan UITTIEN (zie IIIa) en Gerritjen DERCKS.
Ondertrouwd (1) te Steenderen op 16‑07‑1746, gehuwd voor de kerk te Steenderen op 07‑08‑1746 (Ned.Herv.) met Hendrik Gerrits ZUIDENDORP, 39 jaar oud, gedoopt (Ned.Herv.) te Vorden op 29‑05‑1707, overleden te Baak op 17‑08‑1774 op 67-jarige leeftijd, begraven te Baak op 22‑08‑1774, zoon van Gerrit WOLTERINK en Maria ABBING. {Hij was eerder ondertrouwd te Steenderen op 16‑05‑1733 met Stijne JANSSEN, overleden te Baak op 05‑01‑1746, begraven te Baak op 10‑01‑1746.}
Ondertrouwd (2) te Steenderen op 09‑04‑1775, gehuwd voor de kerk te Steenderen op 23‑04‑1775 (Ned.Herv.) met Teunis Jansen JOLINK, geboren voor 1734, overleden te Toldijk op 08‑01‑1792, begraven te Toldijk op 14‑01‑1792. {Hij was eerder ondertrouwd te Steenderen op 10‑02‑1754, gehuwd voor de kerk te Steenderen op 05‑03‑1754 (Ned.Herv.) met Aaltjen JANSEN.}
Uit het eerste huwelijk:
1.
Maria Hendriks, gedoopt (Ned.Herv.) te Steenderen op 06‑06‑1747, overleden te Toldijk op 28‑02‑1789 op 41-jarige leeftijd, begraven te Toldijk op 05‑03‑1789.
2.
Fenneken Hendriks, gedoopt (Ned.Herv.) te Baak op 17‑11‑1748, overleden te Baak op 16‑06‑1776 op 27-jarige leeftijd, begraven te Baak op 18‑06‑1776.
3.
Gerritjen Hendriks, geboren te Baak, gedoopt (Ned.Herv.) te Steenderen op 29‑05‑1751, overleden te Steenderen op 29‑05‑1751, 0 dagen oud.
4.
Christina Hendriks, geboren te Baak, gedoopt (Ned.Herv.) te Steenderen op 22‑05‑1757, overleden te Toldijk op 12‑05‑1830 op 72-jarige leeftijd.
Ondertrouwd te Steenderen op 25‑11‑1792, gehuwd voor de kerk op 35-jarige leeftijd te Steenderen op 16‑12‑1792 (Ned.Herv.) met Jan Teunissen JOLINK, 38 jaar oud, gedoopt (Ned.Herv.) te Toldijk op 12‑04‑1754, overleden te Steenderen op 20‑12‑1816 op 62-jarige leeftijd, zoon van Teunis Jansen JOLINK en Aaltjen JANSEN.
5.
Garritjen Hendriks, geboren te Baak, gedoopt (Ned.Herv.) te Steenderen op 04‑10‑1761, overleden te Baak op 01‑08‑1766 op 4-jarige leeftijd, begraven te Baak op 01‑08‑1766.

IVb
Derk Christiaans UITTIEN, geboren circa 1720, overleden te Baak op 03‑06‑1768, begraven te Baak op 08‑06‑1768. In het register van "verschuldigde schop-, kar en wagendiensten (een soort belasting) wordt hij vermeld als "Den langen Derk Uittien in het rot van Jan Vrendenbarg". bron: gemeentearchief Steenderen inv.nr.12.
Als zijn broer Jan in 1761 in Velzen een zoon Christiaan krijgt is hij getuige bij de doop.
Zoon van Christiaan UITTIEN (zie IIIa) en Gerritjen DERCKS.
Ondertrouwd (1) te Steenderen op 26‑03‑1746, gehuwd voor de kerk te Steenderen op 24‑04‑1746 (Ned.Herv.) met Gerritjen BERENDS, overleden te Baak-Huis op 04‑06‑1761, begraven te Baak op 09‑06‑1761, dochter van Berend HARMSEN.
Ondertrouwd (2) te Steenderen op 23‑08‑1761, gehuwd voor de kerk te Steenderen op 20‑09‑1761 (Ned.Herv.) met Harmina ALDERCAMP, geboren circa 1730 (gezindte: Ned.Herv.), begraven te Bronkhorst (Gem. Steenderen) op 27‑11‑1767, lidmaten Steenderen (RBS 1430.2): nr. 1533, blz. 105: 06-07-1754, Hermina Aldercamp met attest. van Hengeloo. Nr. 1721, aangenomen op belijdenis des geloofs op 1-5-1765 Harmina Aldercamp uit d'Toldijk, dochter van Jurrien Hermsen ALDERCAMP en Gerritjen Jansen VRUSINK.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Jan Derks (zie Va).
2.
Gerrit, geboren te Baak, gedoopt (Ned.Herv.) te Steenderen op 23‑05‑1748 (kopie in archief). Begraven te Nieuwendam (N-H), in de kerk. op 06‑03‑1798 op 49-jarige leeftijd (kopie in archief).
Ondertrouwd te Nieuwendam op 16‑02‑1783, de bruidegom vermeldt als Uijttien. Gehuwd voor de kerk op 34-jarige leeftijd te Nieuwendam op 23‑02‑1783 (Ned.Herv.) (kopie in archief). Echtgenote is Annaatjen BLOKS, geboren te Holtena in 't Hannoverse circa 1741, overleden te Nieuwendam op 30‑06‑1819. {Zij was eerder gehuwd voor de kerk te Nieuwendam op 01‑01‑1764 (Ned.Herv.) (kopie in archief). Echtgenoot is Aris KLUIJNDERS, weduwnaar, begraven te Nieuwendam op 28‑10‑1777.}
3.
Hendrik, geboren te Baak dec. 1750, gedoopt (Ned.Herv.) te Steenderen op 16‑12‑1750 (kopie in archief). Begraven te Enkhuizen op 09‑01‑1802, vermeldt als Hendrik Uijtjen, zowel in het begraafboek als het gaardersboek. In het gaardersboek "Januari Ao 1802 9 -- op Zaterdag In 't Graff van Harke Wietses 't Lijk van Hendrik Uijtjen staat 2 diep nr. 139 Middelkap" (kopie in archief).
Ondertrouwd te Enkhuizen op 07‑05‑1786, gehuwd voor de kerk te Enkhuizen op 22‑05‑1786 (Ned.Herv.) met Geertje Claas KLAVER, 37 jaar oud, geboren te Monnikendam op 07‑10‑1748, gedoopt (Ned.Herv.) te Monnikendam op 09‑10‑1748, overleden te Monnikendam op 12‑11‑1818 op 70-jarige leeftijd, dochter van Claas KLAVER en Jannetje WIJNANTS.
4.
Uit het tweede huwelijk:
5.
levenloos, geboren te Baak op 19‑06‑1764, begraven te Baak op 20‑06‑1764, 1 dag oud.

IVc
Jan Christiaans UITTIEN, meester timmerman, geboren te Bronkhorst circa 1725, overleden te Velsen op 14‑01‑1779. Lidmaten Velsen 16-6-1754: Jan Christiaan Uijttien j.m. op de Bouwerije agter Tolduin na voorafgaande belijdenisse des geloofs tot lidmaat aangenomen. (kopie in archief), zoon van Christiaan UITTIEN (zie IIIa) en Gerritjen DERCKS.
Ondertrouwd te Velsen op 26‑10‑1759, . (Ook aangetekend te Beverwijk, 4-11-1759: Jan Christiaans Uijttien jm van Bronkhorst wonende te Velsen en Dirkje Claas Vuyk jd van Amerongen wonende te Beverwijk, met attest om te Velsen te trouwen), gehuwd voor de kerk te Velsen op 11‑11‑1759 (Ned.Herv.) met Dirkje Claasz VUIJK, 35 jaar oud, gedoopt (Ned.Herv.) te Amerongen op 25‑12‑1723, overleden te Velsen op 04‑09‑1778 op 54-jarige leeftijd, dochter van Claes Dirksz VUIJK en Geertje Evers van DIJK.
Uit dit huwelijk:
1.
Christiaan, geboren te Velsen, gedoopt (Ned.Herv.) te Velsen op 18‑01‑1761 (getuige(n): Dirk Uijttien en Gerritje Claasdr Vuijk), overleden te Velsen op 23‑04‑1767 op 6-jarige leeftijd.
2.
Klaas, geboren april 1763, gedoopt (Ned.Herv.) te Velsen op 01‑05‑1763 (getuige(n): Jan van Ginkel en Trijnte Gerrits), overleden te Velsen op 03‑11‑1769.
3.
Gerritje, gedoopt (Ned.Herv.) te Velsen op 24‑08‑1765 (getuige(n): Trijntje Gerrits en Jan Philips), overleden te Velsen op 05‑09‑1769 op 4-jarige leeftijd.
4.
Christiaan, gedoopt (Ned.Herv.) te Velsen op 18‑12‑1768 (getuige(n): Jan van Ginkel en Marretje van Dijck), zoon van Jan Christiaan Uijttien, moeder Dirkje Klaassen Vuijk.(kopie in archief). Overleden na 1791. Op 22 april 1791 in tegenwoordigheid van de ouderlingen Rijpemand en Muller tot lidmaat aangenomen. (kopie in archief).
5.
Klaas, tuinier, cavalarist, geboren te Velsen op 23‑04‑1771, gedoopt (Ned.Herv.) te Velsen op 28‑04‑1771, kopie doopbewijs in archief, overleden te Woudenberg op 27‑02‑1844 op 72-jarige leeftijd, kopie in archief. Klaas was ruiter te paard in het leger van de laatste stadhouder. Op 1 augustus 1795 kreeg hij te Woerden zijn "Eerlijk Paspoort" toen het leger werd ontbonden. Met een collega ging hij naar Duisland waar hij dienst nam bij Willen Georg Frederik van Nassau die een leger formeerde om Nederland van de Fransen te bevrijden. Na 3 maanden werd ook dat leger ontbonden en ging Klaas naar Nederland terug. In Bourtange werd hij op 7 februari 1796 gearresteerd door de Fransen, verdacht van dienst nemen bij de vijand. Hij werd op, 7-3-1796 in Groningen veroordeeld tot 3 jaar varen in 's lands dienst. In 1798 monsterde hij af in Amsterdam.
Ondertrouwt 13-7-1799 eerste afkondiging te Amsterdam (bron Maandelijkse Nederlandsche Mercurius)
Kennelijk heeft hij weer dienst genomen want in de Militaire Stamboeken 1795-1813, inv.57 folio 484 vinden we:
Charge en no. der equipage 64, naam en toenaam Nicolaas uijttien, aangenomen 2e nov. 1796 tot 2 nov. 1802, lengte op kousen 5 v 80 2 str, 25 jaar, geb. Velsen bij Haarlem, van te voren gediend bij Regiment Guarde te paard 2 jaar 5 maanden als rtuiter tot 1-8-1795, paspoort, ambagt tuijnman, relige Gereformeerd, vrouw en kinderen ------, Colonel Du Roy. Afgegaan 15 Julij 1801. de paspoort.
In register civiqu arr. Hoorn, gemeente Beets, ingeschreven onder nr. 4386: Klaas Uijttien geboren 23 april 1770 (moet zijn 1771)
Lidmaten Beets: met attestatie aangekomen 19-2-1807 Klaas Uittien en Margaretha ter Burg van Amsterdam en in 1812 naar Haarlem (kopie in archief).
GA Haarlem, Nieuw Rechterlijk Archief inv.nr.33, Register van personen ter inwoning ingekomen: 9 augustus 1822 Nicolaas Uijttien. inv.nr.34, Register van personen die in Haarlem komen wonen 1821-1824: Nicolaas Uijttien, geb. Velzen 16.4.1771, laatste 4 jaar gewoond te Diemen,tuinman, geh. met Margaretha Terburg, Geref., adres Cingel tussen de Grote Hout en Raampoorten. w.g. N.Uijt Tien. (Dat adres was buiten de wallen van de stad, aan de overkant van de singel waar het nu Raamsingel heet, tussen de Raambrug en de Grote Houtstraat. Daar waren tuinen waarop hij vermoedelijk werkte. Hij noemde zicht intussen Nicolaas Uijt Tien en zijn vrouw Grietje heet ontussen Margaretha).
Scherpenzeel, lidmaten 22-07-1824: Klaas uit Tien en Margaretha ter Burg, met attestatie van Veenendaal.

Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd te Amsterdam op 19‑07‑1799 (Ned.Herv.), kopie in archief met Grietje ter BURG, 36 jaar oud, gedoopt (Ned.Herv.) te Scherpenzeel op 27‑11‑1762. In het doopboek wordt abusievelijk de eerste vrouw van de vader als moeder vermeld. Overleden te Scherpenzeel op 26‑12‑1841 op 79-jarige leeftijd. Aangifte door Nicolaas Uittien, man der overledene, oud 73 jaar, zonder beroep en Evert ter Burg, neef der overledene, 33 jaar oud, arbeider. (kopie in archief), dochter van Evert Daniëlsz (van) ter BURGH en Anna Alberts van MAANEN. {Zij was eerder samenwonend juli 1785 met onbekend.}

IVd
Gerrit Christiaans UITTIEN, korporaal, veldwachter, dienaar van politie (1812), bode (okt.1821), geboren te Bronkhorst april 1757, gedoopt (Ned.Herv.) te Steenderen op 17‑04‑1757, kopie in archief, overleden te Loppersum op 30‑05‑1826. Hij overleed in huis nr.62, nalatende zijn ehevrouw en 5 kinderen. De aangifte werd gedaan door zijn buren Jan Harms van Dijk, 59 jaar, kleermaker en Hendrik Schuiling, 54 jaar. (kopie in archief). Hij was van 1779 tot 1791 corporaal bij het esquadron carabiniers te paard, onder Luitenant Generaal Van der Dussen, in het lijfregiment "Oranje Friesland" van stadhouder Willem V. (later werd dit het tweede regiment zware cavallerie).(bron: Natonaal Archief, nummer toegang: 1.01.19, inventarisnummer: 1946), zoon van Christiaan UITTIEN (zie IIIa) en Christina (Stijne) Hendriksen KEMPERMANS.
Gehuwd voor de kerk te Loppersum op 11‑02‑1791 (Ned.Herv.), kopie in archief met Antje Foppes SCHUILENBERG, 23 jaar oud, turfmeterse, dagloonster, gedoopt (Ned.Herv.) te Leermens op 05‑07‑1767, overleden te Loppersum op 24‑12‑1831 op 64-jarige leeftijd. Zij is overleden als Antje Fobbes, in het armhuis, huis nr.122. De aangifte wer gedaan door haar buren Jan Pieters, 70 jaar en Heere Geerts Ruitenga, 62 jaar. (kopie in archief).
"Turfmeterse", een door de overheid aangestelde beambte. Deze ging na of er afval, verbrand hout of meer van dat soort ongerechtigheden in een partij te verkopen turf aanwezig was, daarnaast stelde zij ook de hoeveelheid vast. Dochter van Foppe LIBBES (Lippes), veldwachter, en Auke MINNES.
Uit dit huwelijk:
1.
2.
Foppe Gerrits, wachtmeester bij het Bataillon Transport Trein te Velde, geboren te Stedum op 01‑08‑1793, gedoopt (Ned.Herv.) te Stedum op 11‑08‑1793 (kopie in archief), overleden te 's-Hertopgenbosch op 29‑02‑1832 om 198 uur op 38-jarige leeftijd, laatstelijk wonende binnen Appingadam. Aangifte door Henricus de Pauw, hospitaalmeester, 42 jaar en Johannes Kennis, bediende in het hospitaal. Ongehuwd overleden (akte in archief). Onderscheiden met het Metalen Kruis. (Het Metalen Kruis 1830-1831 is een Nederlandse onderscheiding en ereteken dat in 1831 werd toegekend aan zij die aan de Tiendaagse Veldtocht hadden deelgenomen. Het werd ingesteld door Koning Willem I bij Koninklijk Besluit no. 70 van 12 september 1831 en uitgereikt aan allen die in het leger of de Koninklijke Marine aan de krijgsverrichtingen in de jaren 1830 en 1831 hebben deelgenomen. Het Metalen Kruis staat ook wel bekend als het Hasseltkruis. Het brons voor het kruis was afkomstig van enkele kanonnen die buit waren gemaakt tijdens de Sl (kopie in archief)).
3.
4.
Auke Gerrits, geboren te Stedum op 10‑05‑1798, gedoopt (Ned.Herv.) te Stedum op 20‑05‑1798 (kopie in archief), overleden te Appingedam op 15‑11‑1806 op 8-jarige leeftijd (kopie in archief).
5.
Jan Gerrits, veldwachter, muldersknecht, geboren te Appingedam op 18‑07‑1801, gedoopt (Ned.Herv.) te Appingedam op 26‑07‑1801 (kopie in archief), overleden te Middelstum op 12‑03‑1831 om 21.30 uur op 29-jarige leeftijd (aangifte door: Jacob Timas Bakker, koopman, 29jr.en Jan Krijns Noordhof, bierbrouwer, 36jr.), ongehuwd overleden. (akte in archief). In de nacht van 2 op 3 mei 1825, na afloop van de kermis, loopt Jan naar zijn huis en ziet dat 2 boerenzoons zijn tafel, die hij had uitgeleend aan een koekverkoper, in de Schipsloot smeten. Jan pakt de daders aan maar die waren met zijn vieren. Hij gaat naar zijn huis, haalt zijn dienstsabel op en betreedt de kroeg waar de trawanten zich hadden teruggetrokken. Daar slaat hij hen met vuisten en sabel, geholpen door zijn vader en moeder die daar ook aanwezig waren. Allen waren overigens behoorlijk bedronken. Tegen Jan komt een aanklacht en hij wordt veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf, f. 95,= boete, bijna zijn jaarsalaris, en de onstane kosten. Het geeft te denken dat één van de aanklagers Tichelaar heette net als de Schout. Jan werd door de Gemeente ontslagen en slijt zijn leven als molenaarsknecht.
6.
Anna Gerrits (zie Ve).
7.
Klaas Gerrits, geboren te Appingedam op 17‑03‑1807, gedoopt (Ned.Herv.) te Appingedam op 24‑03‑1807 (kopie in archief), overleden te Appingedam op 27‑04‑1807, 41 dagen oud (kopie in archief).

IVe
Johann Ludwich EUTIN, gedoopt (Luthers) te Malchin (Mecklenburg) op 15‑01‑1721. St. Johanniskirche, overleden na 1751, zoon van Ludewich EUTIN (zie IIIb) en Marenz GUTZKE.
Gehuwd (1) circa 1742 met NN.
Gehuwd (2).
Uit het eerste huwelijk:
1.
Margaretha Dorothea, gedoopt (EL) te Malchin (Mecklenburg) op 01‑09‑1743.
2.

Generatie V
 
Va
Jan Derks UITTIEN, dagloner, geboren te Baak febr.1747, gedoopt (Ned.Herv.) te Steenderen op 05‑02‑1747, familienaam Uitijn of Christiaans (kopie in archief). Overleden te Baak op 26‑04‑1807, de naam geschreven als Jan Uttentien, begraven te Baak op 02‑05‑1807, nalatende 5 kinderen (kopie in archief). Met Pasen 1768 op belijdenis des geloofs aangenomen als lidmaat. Met attestatie vertrokken naar Steenre (kopie in archief). Zoon van Derk Christiaans UITTIEN (zie IVb) en Gerritjen BERENDS.
Ondertrouwd te Steenderen (Baak) op 15‑01‑1769, gehuwd voor de kerk te Steenderen (Baak) op 05‑02‑1769 (Ned.Herv.) met Grietjen HEERINK, 22 jaar oud, gedoopt (Ned.Herv.) te Hengelo (Gld) op 26‑06‑1746, overleden te Baak op 10‑02‑1795 op 48-jarige leeftijd, dochter van Jan Hendriks HERINK en Hendrika NAALDENBERG.
Uit dit huwelijk:
1.
Garritjen (Gerritjen), geboren te Baak febr.1770, gedoopt (Ned.Herv.) te Steenderen op 11‑02‑1770, dochter van Jan Utien ((doopbewijs in archief). Overleden te Baak (Gem. Steenderen) op 18‑05‑1829, kopie in archief.
2.
Hendrina (Utien) (zie VIa).
3.
Derk (zie VIb).
4.
Jan Hendrik, dagloner, geboren te Baak op 13‑08‑1777, gedoopt (Ned.Herv.) te Steenderen op 17‑08‑1777, kopie in archief, overleden te Baak op 23‑02‑1798 op 20-jarige leeftijd, begraven te Steenderen op 03‑03‑1798.
5.
Christiaan (zie VIc).
6.
Hendrik, dagloner, geboren te Baak op 05‑04‑1785, gedoopt (Ned.Herv.) te Steenderen op 10‑04‑1785, overleden te Baak op 23‑12‑1855 om 05.00 uur op 70-jarige leeftijd (aangifte door: Albert Bremer, 40 jr, landbouwer en Herman Gosselink, 46 jr, timmerman.), adres: wijk D, huis 21. (kopie in archief).

Vb
Christina UITTIEN (Utien), geboren te Baak aug. 1754, gedoopt (Ned.Herv.) te Steenderen op 25‑08‑1754, kopie in archief, overleden te Doesburg juli 1794, begraven te Doesburg op 28‑07‑1794, kopie in archief, dochter van Derk Christiaans UITTIEN (zie IVb) en Gerritjen BERENDS.
Ondertrouwd te Doesburg op 06‑04‑1787, gehuwd voor de kerk te Doesburg op 29‑04‑1787 (Ned.Herv.) met Wessel SCHUURING, 52 jaar oud, gedoopt (Ned.Herv.) te Zeddam op 02‑01‑1735, overleden te Doesburg op 17‑04‑1804 op 69-jarige leeftijd, begraven te Doesburg op 21‑04‑1804, zoon van Henrik SCHUERINK en Christijn GARRITSEN. {Hij was eerder ondertrouwd te Doesburg op 16‑12‑1768, gehuwd voor de kerk op 34-jarige leeftijd te Doesburg op 08‑01‑1769 (Ned.Herv.) met Hendrika WEIJERS, overleden te Doesburg op 25‑04‑1783.}
Uit dit huwelijk:
1.
Hendrika (zie VId).
2.
Christiaan, gedoopt (Ned.Herv.) te Doesburg op 11‑03‑1789, begraven te Doesburg op 05‑05‑1790 op 1-jarige leeftijd.
3.
Christina, gedoopt (Ned.Herv.) te Doesburg op 15‑08‑1790, overleden te Doesburg op 29‑04‑1838 op 47-jarige leeftijd.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd te Doesburg op 12‑05‑1826 met Willem BREMER, 31 jaar oud, blauwverver, gedoopt (Ned.Herv.) te Doesburg op 20‑08‑1794, zoon van Johannes BREMER en Sara HOETINK.
4.
Gerritje, gedoopt (Ned.Herv.) te Doesburg op 06‑11‑1791, overleden te Doesburg op 28‑03‑1834 op 42-jarige leeftijd.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd te Doesburg op 28‑07‑1829 met Bernardus CORBEEK, 43 jaar oud, daghuurder, gedoopt (Ned.Herv.) te Doesburg op 28‑06‑1786, overleden te Beekbergen (Gem.Apeldoorn) op 16‑03‑1863 op 76-jarige leeftijd, echtgenoot van Aleida Berends. Zoon van Jan CORBEEK en Teuntjen ARENDSEN.
5.
Hermina, gedoopt (Ned.Herv.) te Doesburg op 02‑10‑1793, begraven te Doesburg op 03‑03‑1795 op 1-jarige leeftijd.

Vc
Christina Gerrits UITTIEN, dienstmeid, geboren te Groningen op 13‑08‑1791, gedoopt (Ned.Herv.) te Groningen op 17‑08‑1791 (kopie in archief), overleden te Loppersum op 24‑01‑1854 om 02.00 uur op 62-jarige leeftijd (kopie in archief), dochter van Gerrit Christiaans UITTIEN (zie IVd) en Antje Foppes SCHUILENBERG, turfmeterse, dagloonster.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd te Loppersum op 17‑12‑1814 (kopie in archief) met Jan Aljes BALKEMA, 19 jaar oud, boerenknecht, geboren te Loppersum op 07‑08‑1795, gedoopt (Ned.Herv.) te Loppersum op 16‑08‑1795, overleden te Loppersum op 16‑05‑1840 om 17.00 uur op 44-jarige leeftijd (kopie in archief), in 1815 woonachtig in huis nr. 2 en in 1821 in huis nr. 4 te Loppersum. Zoon van Alje Jans BALKEMA en Grietje Jans TIDDES, werkvrouw.
Uit dit huwelijk:
1.
Antje, geboren te Loppersum op 25‑03‑1815 om 05.00 uur (kopie in archief), overleden te Loppersum op 14‑05‑1815, 50 dagen oud (kopie in archief).
2.
Gerrit Uittien (zie VIe).
3.
Alje, geboren te Loppersum op 07‑01‑1821 om 07.00 uur (kopie in archief), overleden te Loppersum op 02‑08‑1848 om 09.00 uur op 27-jarige leeftijd (kopie in archief).
4.
Fobbo, wagenaar (voerman), geboren te Loppersum op 15‑11‑1823 om 20.00 uur (kopie in archief), overleden te Loppersum op 19‑04‑1862 om 14.00 uur op 38-jarige leeftijd (kopie in archief).
Gehuwd op 35-jarige leeftijd te Loppersum op 05‑06‑1859 met Pieterke BOS, dienstmeid, geboren circa 1830, dochter van Klaaske Jans BOS.
5.
Grietje Jans, geboren te Loppersum op 02‑10‑1826, overleden te Loppersum op 07‑10‑1826 om 76 uur, 5 dagen oud (kopie in archief).
6.
Gerhard (zie VIf).

Vd
Christiaan Gerrits UITTIEN, boerenknecht bij landbouwer Hindrik Bartels wolthuis, geboren te Stedum op 02‑03‑1796, gedoopt (Ned.Herv.) te Stedum op 06‑03‑1796, overleden te Loppersum op 15‑12‑1859 om 04.00 uur op 63-jarige leeftijd (kopie in archief), zoon van Gerrit Christiaans UITTIEN (zie IVd) en Antje Foppes SCHUILENBERG, turfmeterse, dagloonster.
Ondertrouwd te Loppersum op 26‑11‑1820, gehuwd op 24-jarige leeftijd te Loppersum op 09‑12‑1820 (kopie in archief) met Antje Benes te BOS, 26 jaar oud, dienstmeid, geboren te Stedum op 07‑04‑1794, gedoopt (Ned.Herv.) te Stedum op 13‑04‑1794, overleden te Loppersum op 30‑05‑1866 om 11.00 uur op 72-jarige leeftijd (kopie in archief), dochter van Beene Derks te BOS, boerenarbeider, en Barteldina Harms TAKENS.
Uit dit huwelijk:
1.
Gerrit Christiaans, geboren te Loppersum op 10‑03‑1821 om 01.00 uur, in huis nr. 4. (kopie in archief), overleden te Loppersum op 30‑09‑1821, 204 dagen oud.
2.
3.
Antje Christiaans (zie VIh).
4.
Derk Christiaans, zonder beroep, geboren te Zeerijp op 11‑01‑1829 om 11.00 uur (kopie in archief), overleden te Loppersum op 09‑04‑1849 om 04.00 uur op 20-jarige leeftijd (kopie in archief).
6.
Jan Christiaans (zie VIj).
7.
Harm Christiaans (zie VIk).

Ve
Anna Gerrits UITTIEN, dagloonster, geboren te Appingedam op 08‑04‑1804, gedoopt (Ned.Herv.) te Appingedam op 29‑04‑1804, overleden te Loppersum op 05‑05‑1888 om 21.00 uur op 84-jarige leeftijd (kopie in archief), dochter van Gerrit Christiaans UITTIEN (zie IVd) en Antje Foppes SCHUILENBERG, turfmeterse, dagloonster.
Ondertrouwd (1) te Loppersum op 12‑12‑1830, gehuwd op 26-jarige leeftijd te Loppersum op 23‑12‑1830 (kopie in archief) met Cornelis Ennes HOLEMA, 27 jaar oud, dagloner, boerenknecht`, geboren te Siddeburen op 07‑07‑1803, gedoopt (Ned.Herv.) te Siddeburen op 24‑07‑1803, overleden te Loppersum op 25‑06‑1831 op 27-jarige leeftijd, in huis nr. 38 te Loppersum (kopie in archief). Zoon van Enne Cornelis HOLEMA en Trijntje Cornelis EVENHUIS. De akte vermeldt abusievelijk de moeder der bruid als: Antje Fobbes Schurenga.
Samenwonend (2) voor 1834 met ONBEKEND.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Cornelia Cornelis, dagloonster, geboren te Loppersum op 07‑08‑1831, gedoopt (Ned.Herv.) te Loppersum op 09‑10‑1831, overleden te Loppersum op 08‑01‑1909 om 21.00 uur op 77-jarige leeftijd (kopie in archief). Bev.reg.Loppersum 1890-1900: N72 Nieuwstraat.
Uit de tweede relatie:
2.

Vf
Friedrich Andreas EUTIN, Arbeitsman, gedoopt (Luthers) te Malchin (Mecklenburg) op 14‑12‑1745 (uittreksel in archief). Overleden te Malchin (Mecklenburg) op 22‑11‑1787 op 41-jarige leeftijd, begraven te Malchin (Mecklenburg) op 24‑11‑1787, zoon van Johann Ludwich EUTIN (zie IVe) en NN.
Gehuwd voor de kerk (1) op 25-jarige leeftijd te Malchin (Mecklenburg) op 11‑10‑1771 (EL).
Gehuwd voor de kerk (2) op 25-jarige leeftijd te Malchin (Mecklenburg) op 11‑10‑1771 (EL) met Maria Elisabeth LORENTZEN, overleden te Malchin (Mecklenburg) op 20‑03‑1786, begraven te Malchin (Mecklenburg) op 26‑03‑1786, dochter van (voornaam onbekend) LORENZ, Ambtstiesler zu Rohtspalk.
Gehuwd voor de kerk (3) op 40-jarige leeftijd te Malchin (Mecklenburg) op 07‑11‑1786 (Luthers) (uittreksel in archief). Echtgenote is Maria Elisabeth HILGENDORFF, geboren voor 1766, dochter van Sigmund HILGENDORFF.
Uit het tweede huwelijk:
1.
Heinrich Samuel Daniel, gedoopt (EL) te Malchin (Mecklenburg) op 10‑07‑1772.
2.
Sophia Elisabeth, gedoopt (EL) te Malchin (Mecklenburg) op 19‑06‑1775.
3.
Margaretha Sophia, gedoopt (EL) te Malchin (Mecklenburg) op 29‑03‑1782.
Uit het derde huwelijk:
4.
Johanna Elisabeth Magdalena, geboren te Malchin (Mecklenburg) op 13‑11‑1786, gedoopt (Luthers) te Malchin (Mecklenburg) op 13‑11‑1786 (uittreksel in archief).

Generatie VI
 
VIa
Hendrina UITTIEN (Utien), geboren te Baak april 1771, gedoopt (Ned.Herv.) te Steenderen op 14‑04‑1771, familienaam Utien (kopie in archief). Overleden te Steenderen op 23‑12‑1819, op de akte vermeldt als "Uttien" (kopie in archief). Dochter van Jan Derks UITTIEN (zie Va) en Grietjen HEERINK.
Ondertrouwd te Steenderen op 03‑07‑1797, gehuwd voor de kerk te Steenderen op 24‑07‑1797 (Ned.Herv.) met Garrit Jan HISSINK, 29 jaar oud, dagloner, geboren te Baak, gedoopt (Ned.Herv.) te Steenderen op 24‑04‑1768, overleden te Steenderen op 14‑08‑1830 op 62-jarige leeftijd, zoon van Willem HISSINK en Geertjen WESSELS. {Hij is later gehuwd op 51-jarige leeftijd te Steenderen op 21‑04‑1820 met Anna Maria EVERS, 32 jaar oud, dienstmeid, geboren te Steenderen op 06‑11‑1787, overleden te Baak op 03‑09‑1871 op 83-jarige leeftijd, dochter van Harmen EVERS en Garritje GARRITSEN.}
Uit dit huwelijk:
1.
Geertruid, geboren te Steenderen op 29‑03‑1800, gedoopt (Ned.Herv.) te Steenderen op 30‑03‑1800, overleden te Steenderen op 15‑07‑1802 op 2-jarige leeftijd, begraven te Steenderen op 15‑07‑1802.
2.
Jantjen, geboren te Steenderen op 08‑03‑1801, gedoopt (Ned.Herv.) te Steenderen op 15‑03‑1801, overleden te Steenderen op 26‑08‑1802 op 1-jarige leeftijd, begraven te Steenderen op 27‑08‑1802.
3.
Gerrit Jan, geboren te Steenderen op 25‑03‑1803, gedoopt (Ned.Herv.) te Steenderen op 27‑03‑1803, overleden te Steenderen op 29‑07‑1805 op 2-jarige leeftijd, begraven te Steenderen op 01‑08‑1805.
4.
Wilhelmina, geboren te Steenderen op 29‑03‑1804, gedoopt (Ned.Herv.) te Steenderen op 01‑04‑1804, overleden te Steenderen op 15‑07‑1805 op 1-jarige leeftijd, begraven te Steenderen op 18‑07‑1805.
5.
Gerrit Jan (zie VIIa).
6.
Johanna Wilhelmina, geboren te Steenderen op 05‑09‑1808, gedoopt (Ned.Herv.) te Steenderen op 07‑09‑1808.
7.
Willem, geboren te Steenderen op 02‑03‑1811, gedoopt (Ned.Herv.) te Steenderen op 10‑03‑1811, overleden te Steenderen op 17‑03‑1811, 15 dagen oud.
8.
Willem, dienstknecht, geboren te Steenderen op 25‑04‑1814, overleden te Drempt (Gem.Hummelo en Keppel) op 01‑12‑1896 op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd te Steenderen op 05‑11‑1841 met Arnoldina DENKERS, 29 jaar oud, geboren te Hummelo op 14‑06‑1812, overleden te Drempt (Gem. Hummelo en Keppel) op 13‑06‑1900 op 87-jarige leeftijd, dochter van Arnoldus DENKERS en Berendina WOLSINK.

VIb
Derk UITTIEN, dagloner (1811) kuiper, geboren te Baak op 26‑02‑1774, gedoopt (Ned.Herv.) te Steenderen op 27‑02‑1774, familinaam Utien (kopie in archief). Overleden te Steenderen op 28‑05‑1819 op 45-jarige leeftijd, op de overlijdesnakte vermeldt als "Uttien" (kopie in archief). koopt op 31 mei 1802 van de erven van Willem Geurtsen en Hendrina Gerritsen een huis en erf in de Colenstraat te Zutphen, gelegen tussen het huis van Hendricus Geurtsen en de schuur van de brouwer Evert Jan ten Dijk. (kopie in archief). Op 6-5-1811 neemt hij een hypotheek op dat huis, intussen nummer 995, van f.200,= tegen 5% rente. (kopie in archief). Zoon van Jan Derks UITTIEN (zie Va) en Grietjen HEERINK.
Ondertrouwd te Steenderen op 18‑12‑1800, gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd te Steenderen op 11‑01‑1801 (Ned.Herv.) (getuige(n): Jan Uittien), de bruidegom 26 jaar (kopie in archief). Echtgenote is Jacoba HARTOG, 30 jaar oud, gedoopt (Ned.Herv.) te Steenderen op 29‑04‑1770, overleden te Steenderen op 11‑08‑1823 op 53-jarige leeftijd, dochter van Mattheus HARTOG, Predikant te Steenderen, en Arnoldina van SANTBERGEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Gerhard Mattheus (zie VIIb).
2.
Arnoldina Johanna, geboren te Zutphen op 28‑03‑1805, gedoopt (Ned.Herv.) te Zutphen op 09‑04‑1805, overleden te Zutphen op 04‑04‑1806 op 1-jarige leeftijd.
3.
Arnoldina Johanna, geboren te Zutphen op 16‑10‑1806, gedoopt (Ned.Herv.) te Zutphen op 26‑10‑1806, overleden te Zutphen op 12‑01‑1807, 88 dagen oud.
4.
Arent Jan, geboren te Zutphen op 15‑09‑1811, overleden te Steenderen op 27‑08‑1812, 347 dagen oud.

VIc
Christiaan UITTIEN, boerenwerk doende (1817) dagloner (1848), geboren te Baak op 10‑04‑1781, gedoopt (Ned.Herv.) te Steenderen op 13‑04‑1781, de vader Utien. (kopie in archief). Overleden te Steenderen op 10‑04‑1854 op 73-jarige leeftijd, zoon van Jan Derks UITTIEN (zie Va) en Grietjen HEERINK.
Ondertrouwd te Steenderen op 27‑04‑1817, gehuwd op 36-jarige leeftijd te Steenderen op 09‑05‑1817, gehuwd voor de kerk te Steenderen op 09‑05‑1817 (Ned.Herv.) met Hendrika WENTINK, 27 jaar oud, dienstmeid, geboren te Steenderen, gedoopt (Ned.Herv.) te Steenderen op 01‑12‑1789, overleden te Steenderen op 11‑07‑1855 op 65-jarige leeftijd, dochter van Teunis WENTINK, dagloner, en Geertruid JANSSEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan UTTIEN (zie VIIc).
2.
3.
Grietjen, dienstmeid, geboren te Baak op 12‑11‑1821, gedoopt (Ned.Herv.) te Steenderen op 09‑12‑1821, overleden te Ressen (gem.Bemmel) op 25‑09‑1866 op 44-jarige leeftijd.
Gehuwd op 39-jarige leeftijd te Bemmel op 11‑04‑1861 met Hermanus JANSSEN, 31 jaar oud, arbeider, geboren te Lent op 07‑08‑1829, overleden te Bemmel op 19‑11‑1897 op 68-jarige leeftijd, zoon van Gerrit JANSSEN en Johanna LAX.
4.
Teuntjen, geboren te Baak op 27‑12‑1824, gedoopt (Ned.Herv.) te Steenderen op 16‑01‑1825, overleden te Baak op 13‑04‑1827 op 2-jarige leeftijd.
5.
Teuntjen (zie VIIe).

VId
Hendrika SCHUURING, dienstmaagd, gedoopt (Ned.Herv.) te Doesburg op 24‑02‑1788, dochter van Wessel SCHUURING en Christina UITTIEN (Utien) (zie Vb).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd te Doesburg op 04‑10‑1814 met Johannes BESSELINK, 20 jaar oud, koperslager, gedoopt (Ned.Herv.) te Doesburg op 11‑05‑1794, overleden te Doesburg op 28‑12‑1846 op 52-jarige leeftijd, zoon van Adam BESSELINK en Johanna HAMKOLK.
Uit dit huwelijk:
1.
Johannes Reinerus, koperslager, geboren circa 1815.
Gehuwd te Doesburg op 16‑03‑1843 met Charlotte Reiniera CORNEGOOR, geboren circa 1814, dochter van Arnold Peter CORNEGOOR en Gerharda Hendrica MOL.
2.
Christina Johanna, geboren circa 1817.
Gehuwd te Dinxperlo op 28‑07‑1849 met Antoni Herman COLENBRANDER, geboren te Dinxperlo 1809, zoon van Jan Willem COLENBRANDER en Elisabeth HENDRIKS.

VIe
Gerrit Uittien BALKEMA, wagenaar (voerman), geboren te Loppersum op 28‑12‑1817 om 01.00 uur (aktenummer: 52) (kopie in archief), overleden te Loppersum op 30‑11‑1864 om 13.30 uur op 46-jarige leeftijd (kopie in archief), zoon van Jan Aljes BALKEMA, boerenknecht, en Christina Gerrits UITTIEN (zie Vc).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd te Loppersum op 24‑05‑1845 (kopie in archief) met Martje Roelfs TILLEMA, dochter van Roelf Hindriks TILLEMA en Tijtje Hindriks DIJKEMA. Bij het huwelijk wordt een kind gewettigd.
Uit dit huwelijk:
1.
Roelf (zie VIIf).
2.
Fobbo (zie VIIg).

VIf
Gerhard BALKEMA, smidsknecht, ijzersmid (1876), geboren te Loppersum op 15‑08‑1830 om 14.00 uur (aktenummer: 30) (kopie in archief), overleden te Holwierde (gem. Bierum) op 23‑05‑1876 om 09.00 uur op 45-jarige leeftijd (kopie in archief), zoon van Jan Aljes BALKEMA, boerenknecht, en Christina Gerrits UITTIEN (zie Vc).
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd te Loppersum op 30‑04‑1859 met Oktje WILDEBOER, geboren circa 1823, overleden voor 1864, dochter van Jan Remkeszn WILDEBOER en Frouke Bernardus EMMELKAMP.
Gehuwd (2) op 33-jarige leeftijd te Loppersum op 26‑05‑1864 met Eppien HAAN, 31 jaar oud, werkvrouw (1889), geboren te Termunten op 02‑04‑1833, overleden te 's-Gravenhage op 27‑09‑1909 op 76-jarige leeftijd, dochter van Arnoldus Jans HAAN, Landgebruiker, en Wopke Epkes BLAAUW.
Uit het tweede huwelijk:
1.
Arnoldus (zie VIIh).
2.
Jan (zie VIIi).
3.
Wobbina (zie VIIj).

VIg
Gerriet Christiaans UITTIEN, dagloner, boerenknecht, geboren te Loppersum op 08‑11‑1822 om 11.00 uur (aktenummer: 47) (kopie in archief), overleden te Loppersum op 05‑06‑1893 om 03.00 uur op 70-jarige leeftijd (kopie in archief), zoon van Christiaan Gerrits UITTIEN (zie Vd) en Antje Benes te BOS, dienstmeid.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd te Loppersum op 23‑06‑1849 (kopie in archief) met Hindrikje Berends RIDDER, 28 jaar oud, geboren te Hoogezand op 10‑08‑1820, overleden te Loppersum op 06‑07‑1910 om 09.00 uur op 89-jarige leeftijd (kopie in archief), dochter van Berend Derks RIDDER en Hindrikje GEERTS.
Uit dit huwelijk:
1.
Antje (zie VIIk).
2.
Derk, zonder, geboren te Loppersum op 03‑02‑1852, overleden te Loppersum op 10‑12‑1875 om 20.00 uur op 23-jarige leeftijd (kopie in archief).
3.
Christiaan (zie VIIl).
4.
Berendje, geboren te Loppersum op 02‑04‑1859 om 10.00 uur (kopie in archief), gedoopt (Ned.Herv.) te Loppersum op 03‑07‑1859, overleden te Loppersum op 15‑04‑1860 om 17.00 uur op 1-jarige leeftijd (kopie in archief).
5.
Berendje (zie VIIm).

VIh
Antje Christiaans UITTIEN, dienstmeid (1852), geboren te Zeerijp op 09‑04‑1825, overleden te Sappemeer op 18‑12‑1873 op 48-jarige leeftijd, dochter van Christiaan Gerrits UITTIEN (zie Vd) en Antje Benes te BOS, dienstmeid.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd te Muntendam op 22‑05‑1852 (getuige(n): Antje Utien, Klaasjen Jans Bol, Christiaan Gerrits Utien en Antje Benes te Bos.) met Johannes WIND, 24 jaar oud, molenaarsknecht later molenmaker, geboren te Muntendam op 02‑07‑1827 om 11.00 uur, overleden te Sappemeer op 13‑07‑1897 om 02.30 uur op 70-jarige leeftijd, weduwnaar van Antje Uitien (!) later van Engelina Tiemeijer. Zoon van Derk Hindriks WIND, arbeider, en Klaasjen Jans BOL. {Hij is later gehuwd op 46-jarige leeftijd te Sappemeer op 23‑05‑1874 met Engelina TIEMEYER, 47 jaar oud, geboren te Hoogezand op 16‑03‑1827, overleden te Sappemeer op 01‑10‑1890 op 63-jarige leeftijd, dochter van Johan Friedrich TIEMEYER en Freerke Harms DIJK.}
Uit dit huwelijk:
1.
levenloos, geboren te Muntendam op 02‑12‑1852, overleden te Muntendam op 02‑12‑1852, 0 dagen oud.
2.
Derk, molenmaker, geboren te Zuidbroek op 05‑09‑1854 om 03.00 uur (kopie in archief).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd te Sappemeer op 01‑06‑1878 (kopie in archief) met Anna KALK, dienstmeid, geboren te Kalkwijk (Hoogezand) 1855, dochter van Fokke KALK, scheepstimmersknecht (1854) scheepsbouwersknecht (1878), en Trijntje ROZEBOOM, dienstmeid.
3.
Christiaan, geboren te Muntendam op 25‑12‑1856, overleden te Sappemeer op 09‑06‑1876 op 19-jarige leeftijd.
4.
Jan, molenmaker, geboren te Hoogezand op 09‑12‑1858, overleden te Sappemeer op 10‑07‑1893 op 34-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd te Sappemeer op 31‑05‑1884 met Jantina SPRINGELKAMP, geboren te Sappemeer circa 1863, dochter van Jan SPRINGELKAMP en Catharina BOON.
5.
Gerrit, molenmaker te winschoten, geboren te Sappemeer op 06‑12‑1860, overleden te Winschoten op 13‑04‑1898 op 37-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd te Sappemeer op 03‑06‑1885 met Trijntje KOSTER, 25 jaar oud, geboren te Sappemeer op 05‑08‑1859 om 08.00 uur, kopie in archief, overleden te Winschoten op 18‑09‑1909 om 21.00 uur op 50-jarige leeftijd, kopie in archief, dochter van Hindrik Freerks Kunst KOSTER, timmerman, en Grietje Everts HILLENGA. {Zij is later gehuwd op 39-jarige leeftijd te Winschoten op 06‑04‑1899 met Filiipus SMIT, timmerman, geboren te Hoogezand circa 1855, overleden te Veendam op 05‑01‑1918, zoon van Jan Jans SMIT en Grietje SCHMIEDERS.}
6.
Klaassien, geboren te Sappemeer op 09‑01‑1863, overleden te Sappemeer op 24‑04‑1906 op 43-jarige leeftijd.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd te Sappemeer op 19‑05‑1894 met Berend VEENHOVEN, schipper, geboren te Schildwolde (Slochteren) circa 1853, zoon van Hindrik Jerriets VEENHOVEN en Antje Hindriks van DIJKEN.
7.
Antje, geboren te Sappemeer op 14‑07‑1865, overleden te Sappemeer op 01‑03‑1930 op 64-jarige leeftijd.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd te Sappemeer op 27‑11‑1897 met Jan WEIJER, fabrieksarbeider, geboren te Slochteren circa 1876, zoon van Pieter WEIJER en Assina VRUGT.

VIi
Barteldina Christiaans UITTIEN, daglonerse (1891) dienstmeid, geboren te Loppersum op 07‑12‑1831 (aktenummer: 58), in huis nr.113 te Loppersum (kopie in archief). Gedoopt (Ned.Herv.) te Loppersum op 05‑02‑1832, overleden te Loppersum op 14‑04‑1916 om 13.00 uur op 84-jarige leeftijd (akte en advertentie in archief), dochter van Christiaan Gerrits UITTIEN (zie Vd) en Antje Benes te BOS, dienstmeid.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd te Loppersum op 04‑05‑1861 (kopie in archief) met Hindrikus KLEINMARK, 39 jaar oud, dienstknecht, geboren te 't Zandt op 25‑12‑1821, overleden te Loppersum op 08‑06‑1871 om 23.00 uur op 49-jarige leeftijd (kopie in archief), zoon van Garmt Jurriens KLEINMARK, dagloner, boerenknecht (1813), en Renske Nannes NANNINGA, dienstmaagd (1813).
Uit dit huwelijk:
1.
Garmt, boerenknecht (1891), geboren te Loppersum op 27‑05‑1861 om 12.00 uur (kopie in archief), gedoopt (Ned.Herv.) te Loppersum op 04‑08‑1861, overleden te Loppersum op 31‑08‑1940 om 17.00 uur op 79-jarige leeftijd (kopie in archief).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd te Loppersum op 30‑10‑1891 (kopie in archief) met Grietje van der LAAN, dienstmeid (1891), geboren te Wittewierum circa 1868, dochter van Kornelis Jans van der LAAN, grofsmid, en Willemke DERTIEN.
2.
Antje, geboren te Loppersum op 07‑11‑1863 om 21.00 uur (kopie in archief), gedoopt (Ned.Herv.) te Loppersum op 07‑02‑1864, overleden te Groningen op 17‑12‑1929 om 12.30 uur op 66-jarige leeftijd, in de overlijdensakte staat Kleinmerk (kopie in archief).
Gehuwd op 33-jarige leeftijd te Ten Boer op 20‑02‑1897 (kopie in archief) met Derk BOLT, geboren circa 1865, zoon van Willem BOLT en Jacobje KOOI.
3.
Christiaan KLEINMERK, geboren te Loppersum op 23‑09‑1865 om 10.00 uur. De geboorteakte vermeldt abusievelijk de familienaam als Kleinmerk. (kopie in archief), gedoopt (Ned.Herv.) te Loppersum op 01‑03‑1866, overleden te Bedum op 19‑09‑1951 om 18.30 uur op 85-jarige leeftijd. Tevens overlijdenakte Gemeente Loppersum, nr. 23 d.d. 22-09-1951 (kopie in archief).
Gehuwd op 33-jarige leeftijd te Loppersum op 20‑05‑1899 (kopie in archief) met Geessien VENHUIZEN, geboren te Ruischebrug circa 1873, overleden te Loppersum op 08‑11‑1944, dochter van Sebe VENHUIZEN en Jantje te BOS.

VIj
Jan Christiaans UITTIEN, timmerman, geboren te Loppersum op 24‑07‑1834 om 04.00 uur (aktenummer: 38), geboren in huis nr. 113. (kopie in archief), overleden te Loppersum op 27‑08‑1909 om 05.00 uur op 75-jarige leeftijd (kopie in archief). Bev/reg.Loppersum 1890-1900: 46 Schipsloot, zoon van Christiaan Gerrits UITTIEN (zie Vd) en Antje Benes te BOS, dienstmeid.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd te Loppersum op 21‑05‑1864, adv. 21-5-1904 40 jaar getrouwd (in archief) met Jaaptje Pauwels DAMHOFF, 28 jaar oud, dienstmeid, geboren te Ten Post op 12‑02‑1836, overleden te Loppersum op 23‑03‑1907 om 20.00 uur op 71-jarige leeftijd (kopie in archief), dochter van Pauwel Jacobs DAMHOFF, dagloner, en Ebeltje Hindriks BENES, dienstmeid.
Uit dit huwelijk:
1.
Antje, geboren te Loppersum op 25‑07‑1864 om 21.00 uur (kopie in archief), gedoopt (Ned.Herv.) te Loppersum op 02‑10‑1864, overleden te Loppersum op 13‑01‑1865 om 04.00 uur, 172 dagen oud (kopie in archief).
2.
Christiaan (zie VIIn).
3.
Pouwel, arbeider, geboren te Loppersum op 23‑09‑1867 om 02.00 uur (kopie in archief), gedoopt (Ned.Herv.) te Loppersum op 01‑03‑1868, overleden te Loppersum op 28‑06‑1900 om 02.00 uur op 32-jarige leeftijd (kopie akte + overlijdensadvertentie in archief). Bev.reg.Loppersum 1890-1900: 46 Schipsloot. Vertokken 12.12.1892 naar Groningen. Dienstknecht bij Jan Feico Camphuis, 15.2.1893 Groningen.
4.
Gerrit, geboren te Loppersum op 15‑10‑1870 om 07.00 uur (kopie in archief), overleden te Loppersum op 14‑05‑1871 om 06.00 uur, 211 dagen oud (kopie in archief).

VIk
Harm Christiaans UITTIEN, timmerman, geboren te Loppersum op 09‑07‑1838 om 06.00 uur (aktenummer: 28) (kopie in archief), overleden te Loppersum op 03‑02‑1915 om 19.00 uur op 76-jarige leeftijd (akte, advertentie en foto zerk in archief), zoon van Christiaan Gerrits UITTIEN (zie Vd) en Antje Benes te BOS, dienstmeid.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd te Loppersum op 19‑05‑1866 (kopie in archief) met Antje BAKKER, 21 jaar oud, dienstmeid, geboren te Holwierde op 16‑06‑1844, overleden te Loppersum op 18‑07‑1933 op 89-jarige leeftijd (advertentie in archief), begraven te Loppersum op 22‑07‑1933, dochter van Pieter Johannes BAKKER, timmerman, en Deuwerke Luyes van der LAAN.
Uit dit huwelijk:
1.
Deuwerke (zie VIIo).
2.
Antje, geboren te Loppersum op 25‑08‑1868 om 20.00 uur (kopie in archief), gedoopt (Ned.Herv.) te Loppersum op 01‑11‑1868, overleden te Loppersum op 08‑02‑1875 om 13.00 uur op 6-jarige leeftijd (kopie in archief).
3.
Pieter, arbeider bij Gebr.Huizinga, geboren te Loppersum op 07‑11‑1870 om 02.00 uur (kopie in archief), gedoopt (Ned.Herv.) te Loppersum op 05‑03‑1871, overleden te Groningen op 30‑12‑1932 om 16.00 uur op 62-jarige leeftijd. Advertentie, dankbetuiging en overlijdensakte d.d. 5-1-1933 nr. 2 in de Gemeente Loppersum in archief. Begraven te Loppersum op 04‑01‑1933, 14-7-1911 politiek actief. (advertentie in archief).
4.
Christiaan (zie VIIp).
5.
Fijbina (zie VIIq).
6.
levenloos geboren, geboren te Loppersum op 10‑10‑1876, overleden te Loppersum op 10‑10‑1876 om 19.00 uur, 0 dagen oud (kopie in archief).
7.
Gerrit (zie VIIr).
8.
Johannes (zie VIIs).
9.
Jan (zie VIIt).

VIl
Jan Gerrits UITTIEN, dagloner, geboren te Loppersum op 13‑02‑1834 om 17.00 uur (aktenummer: 6) (kopie in archief), overleden te Loppersum op 25‑02‑1920 om 21.00 uur op 86-jarige leeftijd (kopie in archief), zoon van ONBEKEND en Anna Gerrits UITTIEN (zie Ve).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd te Loppersum op 01‑06‑1861 (kopie in archief) met Anna DEKKER, 22 jaar oud, dagloonster, geboren te Loppersum op 29‑09‑1838, overleden te Loppersum op 21‑02‑1910 om 22.00 uur op 71-jarige leeftijd (kopie in archief), dochter van Jan Hendriks DEKKER en Hendrikje Klasen HOUWING. Bev.register Loppersum: Hoogestraat N 58-2.
Uit dit huwelijk:
1.
Anna, geboren te Loppersum op 11‑06‑1861 om 16.00 uur (kopie in archief), overleden te Loppersum op 05‑07‑1861, 24 dagen oud (kopie in archief).
2.
Anna, geboren te Loppersum op 03‑09‑1862 om 12.00 uur (kopie in archief), overleden te Loppersum op 26‑10‑1862 om 05.00 uur, 53 dagen oud (kopie in archief).
3.
Jan (zie VIIu).
4.
Kornelis, geboren te Loppersum op 13‑06‑1867 om 05.00 uur (kopie in archief), gedoopt (Ned.Herv.) te Loppersum op 01‑09‑1867, overleden te Loppersum op 15‑09‑1878 om 04.00 uur op 11-jarige leeftijd (kopie in archief).

Generatie VII
 
VIIa
Gerrit Jan HISSINK, dienstknecht, geboren te Steenderen op 08‑11‑1806, gedoopt (Ned.Herv.) te Steenderen op 08‑11‑1806, overleden te Steenderen op 23‑11‑1863 op 57-jarige leeftijd, zoon van Garrit Jan HISSINK, dagloner, en Hendrina UITTIEN (Utien) (zie VIa).
Gehuwd op 33-jarige leeftijd te Steenderen op 14‑02‑1840 met Teuntjen DENKER, 36 jaar oud, geboren te Steenderen op 07‑03‑1803, overleden te Baak op 02‑05‑1860 op 57-jarige leeftijd, dochter van Jan DENKER, boerenknecht, en Johanna ARENDS. {Zij was eerder gehuwd op 28-jarige leeftijd te Steenderen op 24‑06‑1831 met Lambertus ARENDS, 35 jaar oud, dagloner, geboren te Steenderen op 31‑10‑1795, zoon van Hendrik ARENDS en Geertjen OLDENBOOM.}
Uit dit huwelijk:

VIIb
Gerhard Mattheus UITTIEN, kuiper, koopman, geboren te Zutphen op 14‑01‑1802, gedoopt (Ned.Herv.) te Zutphen op 17‑01‑1802, overleden te Brummen op 09‑04‑1885 op 83-jarige leeftijd (bericht in archief). Gemeente Archief Harderwijk,lidmaten 1741-1865, 7/14 april 1822 met attestatie ingekomen van Steenderen. Wat hij in Harderwijk deed is niet te vinden ook zijn vertrek is niet aangetekend in Harderwijk.
 
Toegangsnummer: 0812, Archieftitel: Notaris Callenfels en voorgangers te Steenderen als zaakwaarnemers voor verschillende natuurlijke- en rechtspersonen, 1780-1973: G.H.Uittien (bron: Streekarchievariaat Regio Achterhoek).
 
Heeft in 1824 een bod uitgebracht op een boerderij met boomgaard en bouwland aan de weg van Doetinchem naar Zeddam. (Arnhemse courant 1-6-1824)
, zoon van Derk UITTIEN (zie VIb) en Jacoba HARTOG.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd te Steenderen op 05‑03‑1824 met Anna Maria GERRITSEN, 25 jaar oud, landbouwerse, geboren te Steenderen op 30‑07‑1798, gedoopt (Ned.Herv.) te Steenderen op 05‑08‑1798, overleden te Brummen op 05‑11‑1870 om 02.00 uur op 72-jarige leeftijd (in archief), dochter van Garrit GARRITSEN en Catharina GARRITSEN.
Uit dit huwelijk:
1.
levenloos zoon, geboren te Brummen op 15‑12‑1824, overleden te Brummen op 15‑12‑1824, 0 dagen oud.
2.
Gerhard Derk (zie VIIIb).
3.
Jacoba, geboren te Brummen op 24‑12‑1827, overleden te Arnhem op 08‑03‑1915 om 17.45 uur op 87-jarige leeftijd (kopie in archief). Begraven te Brummen op 12‑03‑1915.
4.
Catharina (zie VIIIc).
5.
Herman (zie VIIId).
6.
Arnoldina Johanna, geboren te Brummen op 03‑09‑1832 om 21.00 uur (gezindte: Ned.Herv.), overleden te Brummen op 13‑01‑1892 op 59-jarige leeftijd.

VIIc
Jan UTTIEN, dagloner, geboren te Baak op 13‑09‑1818, gedoopt (Ned.Herv.) te Steenderen op 27‑09‑1818, overleden te Haarlemmermeer op 20‑02‑1869 op 50-jarige leeftijd, zoon van Christiaan UITTIEN (zie VIc) en Hendrika WENTINK, dienstmeid.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd te Texel op 09‑10‑1845 met Theodora Johanna VEEN, 22 jaar oud, geboren te Vianen op 06‑01‑1823, overleden te Haarlemmermeer op 31‑12‑1913 op 90-jarige leeftijd, dochter van Dirk VEEN, dagloner, en Adriana DIJKERS.
Uit dit huwelijk:
1.
Hendrika (Heintje) (zie VIIIe).
2.
Dirk, arbeider, geboren te Texel op 04‑09‑1847, overleden te Texel op 04‑12‑1862 op 15-jarige leeftijd (kopie in archief).
3.
Christiaan, geboren te Texel op 15‑11‑1849, overleden te Haarlem op 26‑03‑1934 op 84-jarige leeftijd, overlijdensakte Haarlemmermeer nr. 68 d.d.6-4-1934.
4.
Adriana (zie VIIIf).
5.
Grietje (zie VIIIg).
6.
Johanna (zie VIIIh).
7.
Antonia, geboren te Texel op 03‑10‑1858, overleden te Haarlemmermeer op 03‑05‑1872 op 13-jarige leeftijd.
8.
Dirk (zie VIIIi).
9.
Hendrik Jan, geboren te Texel op 31‑10‑1865, overleden te Haarlemmermeer op 09‑05‑1872 op 6-jarige leeftijd.
10.
Jan, geboren te Texel 1866, overleden te Haarlemmermeer op 09‑05‑1872.

VIId
Garrit Hendrik UTTIEN, dienstknecht (1848), geboren te Baak op 03‑02‑1820, gedoopt (Ned.Herv.) te Steenderen op 20‑02‑1820, overleden te Steenderen op 16‑02‑1858 op 38-jarige leeftijd (kopie in archief), zoon van Christiaan UITTIEN (zie VIc) en Hendrika WENTINK, dienstmeid.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd te Steenderen op 22‑09‑1848, kopie huwelijksakte en -bijlagen in archief, gehuwd voor de kerk te Steenderen op 24‑09‑1848 (Ned.Herv.) met Aaltjen DERKSEN, 26 jaar oud, dienstmeid, geboren te Steenderen op 24‑10‑1821, overleden te Steenderen op 06‑05‑1884 op 62-jarige leeftijd, dochter van Arend DERKSEN en Aaltjen HOENINK. {Zij was ook ooit gehuwd met Jan VERBEEK, dagloner, geboren te Brummen op 12‑01‑1833.}
Uit dit huwelijk:
1.
Christina UITTIEN (zie VIIIj).
2.
Antjen (zie VIIIk).
3.
Hendrik Jan (zie VIIIl).

VIIe
Teuntjen UITTIEN, dienstbode (1862), geboren te Baak op 27‑02‑1830, gedoopt (Ned.Herv.) te Steenderen op 28‑03‑1830, overleden te Bemmel op 11‑08‑1904 op 74-jarige leeftijd, dochter van Christiaan UITTIEN (zie VIc) en Hendrika WENTINK, dienstmeid.
Gehuwd (1) op 32-jarige leeftijd te Bemmel op 28‑11‑1862 met Arnoldus Derk SMITS, 78 jaar oud, landbouwer, geboren te Bemmel op 17‑10‑1784, gedoopt (Ned.Herv.) te Bemmel op 24‑10‑1784, overleden te Ressen (Gem.Bemmel) op 27‑08‑1865 op 80-jarige leeftijd, zoon van Jan Hendrik SMITS en Maria van de PAVORDT. {Hij was eerder gehuwd voor 1858 met Gerritje BREUNIS, geboren te Elst (Gld) circa 1786, overleden te Bemmel op 25‑07‑1858, dochter van Cornelis BREUNIS en Maria TROOST.}
Gehuwd (2) op 36-jarige leeftijd te Bemmel op 21‑11‑1866 met Jan van DRUTEN, 29 jaar oud, tabaksplanter, geboren te Elst (Gld) op 12‑04‑1837, overleden te Bemmel op 01‑08‑1913 op 76-jarige leeftijd, zoon van Arien van DRUTEN, tabaksplanter, en Petronella FREDRIKS.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Maria Hendrika, geboren te Bemmel op 22‑12‑1862, overleden te Bemmel op 29‑04‑1932 op 69-jarige leeftijd.
Uit het tweede huwelijk:
2.
Christiaan, geboren te Ressen op 07‑09‑1867, overleden te Bemmel op 15‑12‑1927 op 60-jarige leeftijd.
3.
Arien, geboren te Ressen op 12‑06‑1869, overleden te Ressen (Gem. Bemmel) op 25‑10‑1869, 135 dagen oud.
4.
Petronella, geboren te Ressen op 24‑01‑1871, overleden te Ressen (Gem.Bemmel) op 28‑02‑1871, 35 dagen oud.
5.
Hendrik Jan, geboren te Ressen op 01‑07‑1872, overleden te Bemmel op 12‑08‑1930 op 58-jarige leeftijd.
6.
Antonia Petronella, geboren circa 1874, overleden te Ressen (Gem. Bemmel) op 10‑12‑1899.

VIIf
Roelf BALKEMA, vleeshouwer, geboren te Loppersum op 20‑11‑1847 (aktenummer: 65), overleden te Loppersum op 09‑04‑1897 om 16.00 uur op 49-jarige leeftijd, zoon van Gerrit Uittien BALKEMA (zie VIe) en Martje Roelfs TILLEMA.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd te Loppersum op 11‑05‑1878 met Anje VRIJ, wollennaaister, geboren te Loppersum circa 1857, dochter van Aldert Jans VRIJ en Klasien Jacobs PILON.
Uit dit huwelijk:
1.
Martje, geboren te Loppersum op 17‑02‑1879 om 05.00 uur (kopie in archief).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd te Stedum op 21‑03‑1902 met Jan NOORMAN, dagloner, geboren te Oldenzijl circa 1876, zoon van Jacob NOORMAN en Diewerke DOORN.
2.
Aldert Jan, geboren te Loppersum op 18‑10‑1880 om 05.00 uur.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd te Wildervank op 02‑11‑1905 met Harmanna FORSTEN, geboren te Wildervank circa 1878, dochter van Berend FORSTEN, arbeider, boerenknecht, en Maria WESTERS, winkelierse.
Gehuwd (2) op 28-jarige leeftijd te Gieten op 25‑03‑1909 met Engelina FORSTEN, geboren te Wildervank circa 1873, dochter van Berend FORSTEN, arbeider, boerenknecht, en Maria WESTERS, winkelierse.
3.
Jan, broodbakker, geboren te Loppersum op 06‑02‑1888.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd te Amsterdam op 28‑09‑1916 (Gezinskaart in archief). Echtgenote is Christina Maria BRUIKMAN, 26 jaar oud, geboren te Gouda op 06‑07‑1890 om 10.00 uur (kopie in archief). Overleden te Assen op 22‑01‑1972 op 81-jarige leeftijd, begraven te Zuiderbegraafplaats, Assen, dochter van Johannes Bernardus BRUIKMAN, broodbakker, en Wilhelmina Johanna HARMSEN.

VIIg
Fobbo BALKEMA, agent van politie, geboren te Loppersum op 18‑03‑1863, zoon van Gerrit Uittien BALKEMA (zie VIe) en Martje Roelfs TILLEMA.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd te Groningen op 20‑06‑1886 met Imke KAMMINGA, 21 jaar oud, geboren te Groningen op 01‑10‑1864, dochter van Jacob KAMMINGA, arbeider, en Willemina RUTGERS.
Uit dit huwelijk:
1.
Wilhelmina, geboren te Groningen circa 1887.
Gehuwd te Veendam op 05‑06‑1913 met Christiaan BLOEM, grossier, geboren te Oude Pekela circa 1886, zoon van Pieter Christiaan BLOEM, verver, en Anna KUILMAN.
2.
Martha, costuumnaaister, geboren te Groningen circa 1888.
Gehuwd te Veendam op 05‑06‑1914 met Jan WEHRMEIJER, rijwielbandenmaker, geboren te Sappemeer circa 1888, zoon van Jan Heinrich WEHRMEIJER, papiermaker, en Aaltje OTTENS.

VIIh
Arnoldus BALKEMA, dienstknecht, dagloner (1911, geboren te Holwierde circa 1865, zoon van Gerhard BALKEMA (zie VIf) en Eppien HAAN, werkvrouw (1889).
Gehuwd te Ten Boer op 25‑05‑1889 met Hemke BAKKER, dienstmeid, dagloonster (1911), geboren te Oosternieland/Uithuizermeeden circa 1864, dochter van Jan Willems BAKKER, dagloner, en Anje Simens van den BERG, dagloonster.
Uit dit huwelijk:
1.
Eppien, dienstmeid, geboren te Kroddeburen circa 1890.
Gehuwd te Ten Boer op 04‑05‑1911 met Pieter HUIZINGA, dienstknecht, geboren te Wirdum circa 1882, zoon van Derk HUIZINGA, dagloner, en Gepke WIERINGA, dagloonster.
2.
Anje, huishoudster, geboren te Ten Post circa 1891.
Gehuwd te Ten Boer op 03‑04‑1919 met Johannes Nicolaas VEENKAMP, dagloner, geboren te Ten Boer circa 1896, zoon van Frederik VEENKAMP, dagloner, en Jantje Johannesdr FRANKRUIJTER.
3.
Jantje, geboren te Kroddeburen circa 1895.
Gehuwd te Ten Boer op 28‑09‑1922 met Dirk HOGENDORF, korenschipper, geboren te Stedum circa 1898, zoon van Freerk HOGENDORF, machinist, en Janna HUIZINGA.

VIIi
Jan BALKEMA, timmerman, geboren te Holwierde circa 1866, zoon van Gerhard BALKEMA (zie VIf) en Eppien HAAN, werkvrouw (1889).
Gehuwd te Appingedam op 09‑11‑1889 met Jantien NIEBOER, geboren te Groningen circa 1868, dochter van Harm Jans NIEBOER en Leentje Klaassens RUSTIUS.
Uit dit huwelijk:
1.
Gerhard Harm, timmerman, geboren te Appingedam circa 1890.
Gehuwd te Appingedam op 11‑12‑1909 met Jantje van EGMOND, geboren te Tjamsweer circa 1889, dochter van Andries van EGMOND, dienstknecht (1889), dagloner (tot 1892), en Aaffien JANSEMA, dienstmeid (1889).
2.
Harm, timmerman, geboren te Bierum circa 1893.
Gehuwd te Appingedam op 06‑07‑1921 met Annechien BUITENKAMP, geboren te Hellum circa 1894, dochter van Hittjo BUITENKAMP, vrachtschipper, en Jantien SCHUT.
3.
Eppien, geboren te Bierum circa 1894.
Gehuwd te Appingedam op 10‑02‑1921 met Hendericus Theodorus PASTOOR, letterzetter, geboren te Appingedam circa 1895, zoon van Theodorus PASTOOR en Hemmechien MEIJER, winkelierster.
4.
Leentje, geboren te Bierum circa 1895.
Gehuwd te Appingedam op 03‑11‑1917 met Roelf SASKER, monteur bankwerker, geboren te Sappemeer circa 1888, zoon van Menno SASKER en Trijntje MULDER.

VIIj
Wobbina BALKEMA, geboren te Holwierde op 10‑10‑1875, overleden te 's-Gravenhage op 22‑05‑1941 op 65-jarige leeftijd, dochter van Gerhard BALKEMA (zie VIf) en Eppien HAAN, werkvrouw (1889).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd te 's-Gravenhage op 24‑01‑1900, akte in archief met Lodewijk Johannes Bastiaan van ASPEREN, 25 jaar oud, broodbakker, geboren te 's-Gravenhage op 30‑08‑1874, overleden te 's-Gravenhage op 28‑09‑1961 op 87-jarige leeftijd, voor kinderen en huwelijken daarvan zie 00094 vervolg.pdf. (e-mail van Alex Langerak 18-11-2014), zoon van Johannes Barthus van ASPEREN, smid, en Johanna Maria van den AKKER, dienstbode.
Uit dit huwelijk:
1.
Johanna Maria, geboren te 's-Gravenhage op 06‑07‑1900, overleden te Rotterdam op 03‑08‑1992 op 92-jarige leeftijd.
2.
Christina Antonia, geboren te 's-Gravenhage op 30‑01‑1915.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd te 's-Gravenhage op 21‑06‑1939 met Hermanus WINTERKAMP, 26 jaar oud, verzekeringsadviseur, geboren op 11‑11‑1912.

VIIk
Antje UITTIEN, dienstmeid, werkster, geboren te Loppersum op 28‑11‑1849 (aktenummer: 81), overleden te Groningen op 04‑11‑1913 op 63-jarige leeftijd. Foto zerk en overlijdensadvertentie in archief. Aangifte door de administrateur van het Academisch Ziekenhuis te Groningen. Tevens akte 24 d.d. 14-11-1913 Gemeente Stedum (kopie in archief), dochter van Gerriet Christiaans UITTIEN (zie VIg) en Hindrikje Berends RIDDER.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd te Stedum op 15‑11‑1873 (akte en advertentie 25 en 35 jaar getrouwd in archief) met Hindrik SMIT, 24 jaar oud, dagloner, koopman (1917), geboren te Stedum op 18‑01‑1849. Geboortedatum op grafzerk, overleden te Stedum op 12‑09‑1917 om 17.00 uur op 68-jarige leeftijd, foto grafzerk in archief onder nr. 177 (kopie akte in archief), zoon van Kornelis Jacobs SMIT en Grietje Hendriks BOLWIJN, dagloonster.
Uit dit huwelijk:
1.
Gerrit, geboren te Stedum op 15‑01‑1874 om 05.00 uur (kopie in archief), overleden te Stedum op 24‑01‑1874 om 06.00 uur, 9 dagen oud (kopie in archief).
2.
Grietje, geboren te Stedum 1876, overleden te Stedum op 16‑02‑1892 om 14.00 uur (kopie in archief).
3.
Gerrit, geboren te Stedum op 24‑01‑1877 om 17.00 uur (kopie in archief), overleden te Stedum op 19‑02‑1877 om 08.00 uur, 26 dagen oud (kopie in archief).
4.
Hindirkje, geboren te Stedum op 21‑02‑1878.
5.
Kornelis, geboren te Stedum op 17‑02‑1880 om 15.00 uur (kopie in archief).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd te Stedum op 23‑05‑1908 met Trijntje BOS, geboren te Stedum circa 1886, dochter van Gerad BOS en Martje DIJKEMA.
6.
Gerrit, geboren te Stedum op 16‑10‑1882 om 22.00 uur (kopie in archief), overleden te Stedum op 22‑08‑1956 om 10.20 uur op 73-jarige leeftijd (kopie in archief).
Gehuwd op 39-jarige leeftijd te Bedum op 08‑07‑1922 (kopie in archief) met Willemina SCHUT, geboren te Zuidwolde (gem.Bedum) circa 1889, dochter van Roelf SCHUT en Hilje DOORNBOS.
7.
Christina, geboren te Stedum op 21‑12‑1884 om 14.00 uur (kopie in archief), overleden te Stedum op 13‑11‑1885 om 06.00 uur, 327 dagen oud (kopie in archief).
8.
Christina, geboren te Stedum op 28‑09‑1886 om 17.00 uur (kopie in archief), overleden te Loppersum op 27‑06‑1967 om 10.30 uur op 80-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd te Stedum op 07‑12‑1912 (kopie in archief) met Siemon de BOER, geboren circa 1889, overleden voor 1967, zoon van Jacob de BOER en Frouwke DIJKEMA.
9.
Jakob, geboren te Stedum op 02‑05‑1889 om 12.00 uur (kopie in archief).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd te Ten Boer op 22‑05‑1915 (kopie in archief) met Elizabeth van den BERG, geboren circa 1895, dochter van Berend van den BERG en Sietske DOORNBOS.
10.
Derkelina, geboren te Stedum op 30‑10‑1891 om 22.00 uur (kopie in archief).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd te Groningen op 13‑11‑1916 (kopie in archief) met Marinus KOLTHOF, geboren circa 1892, zoon van Daniel Frederik KOLTHOF en Geertruida Maria van WIJK.
11.
Barteld, slager, geboren te Stedum op 30‑12‑1893 om 08.00 uur (kopie in archief), overleden te Stedum op 02‑12‑1949 om 07.00 uur op 55-jarige leeftijd (kopie in archief).

VIIl
Christiaan UITTIEN, dagloner, geboren te Loppersum op 01‑04‑1855 om 02.00 uur (aktenummer: 21) (kopie in archief), gedoopt (Ned.Herv.) te Loppersum op 03‑01‑1858, overleden te Stedum op 09‑03‑1896 om 20.30 uur op 40-jarige leeftijd (kopie in archief). Politieblad 1878 pagina 325/221 meldt: Christiaan Uitien, vroeger boerenknecht te Bedum, is door het kantongerecht te Appingedam den 14 Maart, contradoctoir veroordeeld tot 1 dag subsidaire gevangenisstraf. Zoon van Gerriet Christiaans UITTIEN (zie VIg) en Hindrikje Berends RIDDER.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd te Stedum op 05‑06‑1886 (kopie in archief) met Trijntje DIJKEMA, 24 jaar oud, dienstmeid, geboren te Huizinge (Gem. Middelstum) op 06‑10‑1861 om 11.00 uur, overleden te Stedum op 20‑08‑1894 om 02.00 uur op 32-jarige leeftijd (kopie in archief), dochter van Marten Floris DIJKEMA, dagloner, en Grietje MAARHUIS.
Uit dit huwelijk:
1.
Hindirkje, geboren te Stedum op 21‑03‑1887 om 21.00 uur (kopie in archief), overleden te Stedum op 26‑04‑1896 om 17.00 uur op 9-jarige leeftijd (kopie in archief).
2.
Grietje, huishoudster, geboren te Stedum op 09‑10‑1888 om 11.00 uur (kopie in archief), overleden te Groningen op 01‑04‑1976 op 87-jarige leeftijd (advertentie in archief) (persoonskaart in archief).
Gehuwd op 53-jarige leeftijd te Bedum op 18‑07‑1942 (akte in archief) met Pieter SCHUT, 45 jaar oud, schilder, geboren te Zuidbroek (Gem. Bedum) op 11‑07‑1897, overleden te Groningen op 06‑02‑1976 op 78-jarige leeftijd, zoon van Roelf SCHUT en Hilje DOORNBOS.
3.
Antje, geboren te Stedum op 14‑02‑1891 om 21.00 uur (kopie in archief), overleden te Stedum op 16‑01‑1897 om 23.30 uur op 5-jarige leeftijd, beide in archief.
4.
Martje, geboren te Stedum op 15‑07‑1894 om 15.00 uur (kopie in archief), overleden te Stedum op 16‑07‑1894 om 15.00 uur, 1 dag oud (kopie in archief).

VIIm
Berendje UITTIEN, boerenmeid, werkvrouw (1923), geboren te Loppersum op 11‑05‑1861 om 02.00 uur (aktenummer: 34) (kopie in archief), gedoopt (Ned.Herv.) te Loppersum op 06‑10‑1861, overleden te Loppersum op 27‑04‑1945 om 01.00 uur op 83-jarige leeftijd (kopie akte en foto zerk in archief). Begraven te Loppersum. Bev.reg.Loppersum 1890-1900: 183 Wijmerspad. (persoonskaart in archief), dochter van Gerriet Christiaans UITTIEN (zie VIg) en Hindrikje Berends RIDDER.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd te Loppersum op 01‑08‑1891 (kopie in archief) met Derk KOOPMAN, 24 jaar oud, boerenknecht, dagloner (1896), geboren te Kantens op 02‑06‑1867, overleden na 1945. Volgens zeggen zou hij direct na de geboorte van Berendina zijn verdwenen. Harma's vader vertelde dat zijn grootvader Derk omstreeks 1927 bij oma Berendina op de stoep stond maar dat zij de deur heeft gewezen waarop hij de nacht heeft doorgebracht bij het gezin van zijn zoon Hendrik Jan. Daarna is hij vertrokken en heeft niemand nog iets van hem vernomen. (Bron: Het grootse deel van de genealogische gegevens betreffende de familie Koopman ontvangen van Harma Koopman te Groningen), zoon van Jacob KOOPMAN en Mietje ZUIDHOF, daglonerse.
Uit dit huwelijk:
1.
Hendrik Jan (zie VIIIm).
2.
Hindrikje, geboren te Loppersum op 06‑08‑1892 om 23.00 uur (kopie in archief), overleden te Loppersum op 13‑06‑1973 op 80-jarige leeftijd, begraven te Loppersum op 18‑06‑1973.
3.
Jacob, geboren te Loppersum op 04‑04‑1895 om 07.00 uur (kopie in archief), overleden te Loppersum op 28‑03‑1896 om 12.00 uur, 359 dagen oud. Eveneens overlijdensakte nr. 15, gemeente Uithuizen met de aantekening "doch elders overleden" Zowel in de akte van Loppersum als van Uithuizen wordt geen plaats van overlijden vermeld.(kopie in archief).
4.
Berendina, geboren te Loppersum op 28‑09‑1897 om 15.00 uur. Aantekening op de geboorteakte: vader, afwezig en zijn beroep en woonplaats onbekend. (kopie in archief), overleden te Delfzijl op 03‑07‑1982 op 84-jarige leeftijd, begraven te Farmsum (Gr.).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd te Termunten op 18‑05‑1923 (kopie in archief) met Jacob SMITH, geboren te Wagenborgen (gem. Termunten) circa 1893, overleden te Farmsum (Gem. Delfzijl) op 15‑06‑1942 (advertentie in archief), zoon van Harm SMITH, boerenknecht, en Luikje WIJKENGA.

VIIn
Christiaan UITTIEN, boerenknecht (1884), koopmansbediende (1894), kruidenier (tot 1926), geboren te Loppersum op 22‑08‑1866 om 10.00 uur (aktenummer: 63) (kopie in archief), gedoopt (Ned.Herv.) te Loppersum op 04‑11‑1866, overleden te 's-Gravenhage op 19‑08‑1936 om 16.00 uur op 69-jarige leeftijd (kopie in archief), begraven te 's-Gravenhage op 22‑08‑1936. Tot mei 1901 vertegenwoordiger van de Onderlinge Veeverzekeringsmij, daarna bij de Bataafsche Brandwaarborg-Maatschappij. Daarnaast was hij ook nog koppelbaas, leedaanzegger en "commissiekoper" van fruit, appels en peren. (adv. in archief).
Dienstplichtige van 12 mei 1884 tot 25 October 1890 bij het Regiment Gernadiers & Jagers, 3e Bataljon, 1e Compagnie. Zijn reisbestemming bij "opkomst met spoed" was Hollands Spoor te 's-Gravenhage.
Bev.reg.Loppersum 1890-1900: Huis nr. 30, 2 kinderen.
Op 22 januari 1894 koopt hij op een veiling zijn latere woonhuis en winkel aan de Lagestraat te Loppersum (sectie E nr. 151) voor f. 1.865,=. (zie kopieakte nr. 54). Dit perceel verkoopt hij op 7-1-1926 voor f. 4.500,= aan de koemelker Willem Nienhuis. (zie akte 11).
Advertenties in het Nieuwsblad van het Noorden: 24-7-1897 Onderl. Verz. Mij, 16-3-1901 vraagt hij een zaaimachine te koop, 7-6-1918 adv. "Klaverruiters", 14-7-1919 "Blok en Kleed voor het Dorschen van uw Koolzaad" tijdig te bestellen, 13-9-1919 advertentie Echt Duitsch Thomasslakkenmeel, 7-6-1918 adv. "Klaverruiters", 27-5-1922 wijnen van Stienstra uit Harlingen (in archief).
Gezinskaart in archief.
Zoon van Jan Christiaans UITTIEN (zie VIj) en Jaaptje Pauwels DAMHOFF, dienstmeid.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd te Loppersum op 25‑04‑1894 (akte en huwelijksbijlagen in archief) met Aaltje NANNINGA, 21 jaar oud, naaister (1894), geboren te Loppersum op 02‑05‑1872 om 16.30 uur (kopie in archief), overleden te Santpoort op 14‑02‑1965 op 92-jarige leeftijd (advertentie in archief), begraven te 's-Gravenhage op 18‑02‑1965 (persoonskaart in archief), dochter van Karel NANNINGA, dagloner (1896) boerenknecht, en Gesina KRUIZINGA, daglonerse (1896).
Uit dit huwelijk:
1.
Jaaptje, verpleegster psychiatrie, geboren te Loppersum op 11‑06‑1895 om 10.00 uur (kopie in archief), overleden te Driehuis op 22‑06‑1977 op 82-jarige leeftijd, begraven te 's-Gravenhage op 27‑06‑1977 (persoonskaart in archief).
2.
Karel (zie VIIIn).
3.
Gesina (Siene, later Gé), verpleegster psychiatrie, geboren te Loppersum op 05‑02‑1901 om 07.00 uur (kopie in archief), overleden te Santpoort op 19‑08‑1968 op 67-jarige leeftijd (advertentie en familiebericht in archief), begraven te 's-Gravenhage op 22‑08‑1968 (persoonskaart in archief).
4.
Jan Christiaan (zie VIIIo).
5.
Agina Paulina (Gine), directrice glasverzekeringsmij (1934), geboren te Loppersum op 20‑04‑1908 om 03.00 uur (kopie in archief) (gezindte: Geref.), overleden te 's-Gravenhage op 05‑03‑1991 op 82-jarige leeftijd, gecremeerd te Nieuw Eykenduynen op 08‑03‑1991. Op de gezinskaart staan de volgende adressen: 05-04-1927 Kamperfoeliestraat 137, 14-04-1927 Fahrenheitstraat 359, 26-04-1937 Copernicuslaan 34, en 05-05-1939 Van Boetzelaerlaan 72.
(persoonskaart in archief)
Uitgebreide notariele afwikkeling nalatenschap Gijsbertus de Wit.(juli 1934, in archief)
.
Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd te 's-Gravenhage op 12‑09‑1928 (kopie in archief) met Gijsbertus (Guus) de WIT, 43 jaar oud, aannemer (1906) bouwkundige (1928) directeur verzekeringsmij (1934), geboren te Overschie op 11‑03‑1885 (gezindte: Ned.Herv.), overleden te 's-Gravenhage op 30‑08‑1934 om 15.00 uur op 49-jarige leeftijd (akte en overlijdensadvertentie in archief), begraven te Nieuw Eykenduynen op 03‑09‑1934 (gezinskaart in archief) Op de gezinskaart staan de volgende adressen: 13-04-1905 Van der Helmstraat 78,01-09-1914 Copernicuslaan 41, 08-05-1915 Newtonstraat 435, 09-06-1916 Ampèrestraat 84,28-09-1917 Ampèrestraat 88, 12-07-1922 Fahrenheitstraat 357. Ook de beroepen worden verneld: reiziger bouw, timmerman, metselaar. Ingekomen van Rotterdam op 13-4-1905 en achtereenvolgens woonachtig op:05-04-1927 Kamperfoeliestraat 137,04-09-1928 Johan van Hoornstraat 16,06-11-1935 Emmastraat 250 en 22-06-1938 Wilhelmina van Pruisenstraat 3.
Zoon van Arie de WIT, melkverkoper, en Adriana van den BERG. {Hij was eerder gehuwd op 21-jarige leeftijd te 's-Gravenhage op 19‑10‑1906 (kopie in archief), gescheiden na 20 jaar te 's-Gravenhage op 08‑03‑1927 van Frederika VISSER, geboren te 's-Gravenhage circa 1887, dochter van Marinus Constianus VISSER, metselaar, en Neeltje STOLK.}
Gehuwd (2) op 36-jarige leeftijd te 's-Gravenhage op 16‑08‑1944, gescheiden na 1 jaar te 's-Gravenhage op 20‑12‑1945 van Matthijs Hendrik BLOMMERS, beeldhouwer, geboren te 's-Gravenhage op 30‑03‑1902 om 03.00 uur (kopie in archief), overleden te 's-Gravenhage op 05‑03‑1991 op 88-jarige leeftijd, begraven te 's-Gravenhage op 08‑03‑1991 (gezinskaart in archief), zoon van Matthijs Hendrik BLOMMERS, beeldhouwer, en Jantje JANSSEN.
Gehuwd (3) op 39-jarige leeftijd te 's-Gravenhage op 10‑09‑1947, gehuwd voor de kerk te 's-Gravenhage op 10‑09‑1947 met Diederik Wilhelmus Hermanus (Dik) van de WIJNGAARD, 55 jaar oud, onderofficier Kon.Landmacht, geboren te Utrecht op 27‑01‑1892, overleden te 's-Gravenhage op 05‑07‑1956 om 14.00 uur op 64-jarige leeftijd (kopie in archief), zoon van Gerrit Gijsbertus van de WIJNGAARD en Dorothea Louisa van den BERG.
6.
Christina Jantina (zie VIIIp).
7.
Jan Jacob (Jaap) (zie VIIIq).
8.

VIIo
Deuwerke UITTIEN, geboren te Loppersum op 08‑07‑1866 om 16.00 uur (aktenummer: 52) (kopie in archief), overleden te Stedum op 25‑02‑1949 om 07.00 uur op 82-jarige leeftijd (kopie in archief), begraven te Garsthuizen (persoonskaart in archief), dochter van Harm Christiaans UITTIEN (zie VIk) en Antje BAKKER, dienstmeid.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd te 't Zandt op 05‑02‑1891 (akte en advertentie 50jr getrouwd in archief) met Lubbertus SCHIPPER, 30 jaar oud, boerenknecht, veldarbeider (1926), geboren te Garsthuizen op 24‑10‑1860, overleden te Groningen op 11‑06‑1955 om 04.30 uur op 94-jarige leeftijd, tevens een overlijdensakte, nr. 16, te Stedum. (kopie in archief), zoon van Albert SCHIPPER, dagloner, en Jantje Lubberts MAARHUIS.
Uit dit huwelijk:
1.
Jantje, geboren te Loppersum op 10‑03‑1891 om 01.00 uur (kopie in archief), overleden te Warnsveld op 13‑11‑1926 op 35-jarige leeftijd. Overlijdensakte nr.34 d.d. 1-12-1926, gemeente Bierum: elders overleden. (kopie in archief). Bev.reg.Loppersum 1890-1900: In huis bij Harm (opa) Uittien.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd te Loppersum op 28‑11‑1914 met Niklaas ZEEDIJK, landarbeider, geboren te Holwierde circa 1888.
2.
Harm, geboren te Stedum op 28‑08‑1892 om 19.00 uur (kopie in archief), overleden te Loppersum op 20‑12‑1974 op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd te Bedum op 19‑05‑1917 (kopie in archief) met Pieterke LODEWEGEN, 25 jaar oud, geboren te Bedumm op 06‑10‑1891, overleden te Groningenen op 10‑09‑1872, dochter van Hendrik LODEWEGEN en Stientje PIETERSEN.
3.
Albert (zie VIIIs).

VIIp
Christiaan UITTIEN, wegwerker Prov.waterstaat, geboren te Loppersum op 24‑12‑1872 om 08.30 uur (aktenummer: 82) (kopie in archief), gedoopt (Ned.Herv.) te Loppersum op 01‑06‑1873, overleden te Engelbert (Gem. Noorddijk) op 08‑03‑1958 om 18.00 uur op 85-jarige leeftijd (kopie in archief), begraven te Engelbert, 23-10-1920 adv.over gevonden geld, 25-5-1929 adv geit te koop en 30-6-1960 huis te koop. (advertenties en persoonskaart in archief), zoon van Harm Christiaans UITTIEN (zie VIk) en Antje BAKKER, dienstmeid.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd te Ten Boer op 20‑05‑1899 (kopie in archief) met Catharina LENTING, 27 jaar oud, dienstmeid, geboren te Ten Post (gem. Ten Boer) op 01‑10‑1871, overleden te Groningen op 03‑04‑1932 om 10.15 uur op 60-jarige leeftijd (adv. en akte in archief). Eveneens een akte, nr.10 d.d. 9-4-1932,gemeente Noorddijk, doch elders overleden, begraven te Engelbert op 07‑04‑1932, dochter van Geert LENTING en Freerkje BOER.
Uit dit huwelijk:
1.
Harm, geboren te Ten Post op 13‑04‑1900 om 04.00 uur (kopie in archief), overleden te Ten Post (gem. Ten Boer) op 01‑08‑1900 om 13.00 uur, 110 dagen oud (kopie in archief).
2.
Antje, verpleegster, geboren te Westerbroek, gem. Hoogezand op 16‑02‑1903 om 04.00 uur (kopie akte en krant in archief), overleden te Ten Boer op 31‑12‑1996 op 93-jarige leeftijd (overlijdensadvertentie in archief), begraven te Groningen op 03‑01‑1997. Leeuwarder Nieuwsblad 3-12-1928: "Ziekenverpleging": Geslaagd voor diploma A ziekenverpleging, de dames .... .., A. Uittien, werkzaam als leerling verpleegster in het Stads-Ziekenhuis alhier.
Op 30-6-1990 adv Nieuwsbl v/h Noorden: huis te koop, Engelberterweg 33, Engelbert. (advertentie in archief)
.
3.
Geert, landarbeider, los werkman, geboren te Westerbroek (Gem. Hogezand) op 28‑09‑1907 om 11.00 uur (kopie in archief), overleden te Groningen op 03‑12‑1981 op 74-jarige leeftijd, begraven te Groningen op 07‑12‑1981 (persoonskaart in archief).

VIIq
Fijbina UITTIEN, geboren te Loppersum op 07‑02‑1875 om 01.00 uur (aktenummer: 5) (kopie in archief), overleden te Loppersum op 17‑12‑1942 om 03.00 uur op 67-jarige leeftijd (kopie akte en foto zerk in archief). Begraven te Loppersum. Bev.reg.Loppersum 1890-1900: Dienstmeid bij Derk Nanninga te Uithuizen. (persoonskaart in archief), dochter van Harm Christiaans UITTIEN (zie VIk) en Antje BAKKER, dienstmeid.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd te Loppersum op 31‑05‑1902 (kopie in archief) met Pieter RUSTHOVEN, 32 jaar oud, arbeider, dienstknecht, geboren te Loppersum op 27‑02‑1870, overleden te Loppersum op 14‑01‑1937 om 04.00 uur op 66-jarige leeftijd (kopie in archief). Penningmeester ondersteuningsfonds van de werklozenvereninging "Eigen Hulp" (Bron: KvK Groningen, handelsregister dossier 7854), zoon van Klaas RUSTHOVEN, dagloner, en Anje HAVINGA.
Uit dit huwelijk:
1.
Anje Harmina (zie VIIIt).

VIIr
Gerrit UITTIEN, boerenarbeider bij W.Hofman, geboren te Loppersum op 14‑10‑1878 om 09.00 uur (aktenummer: 76) (kopie in archief), gedoopt (Ned.Herv.) te Loppersum op 06‑04‑1879, overleden te Loppersum op 13‑04‑1943 om 14.30 uur op 64-jarige leeftijd (kopie advertentie, akte en foto zerk in archief). Begraven te Loppersum op 19‑04‑1943 (persoonskaart in archief), zoon van Harm Christiaans UITTIEN (zie VIk) en Antje BAKKER, dienstmeid.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd te Loppersum op 25‑05‑1907 (kopie in archief) met Sietske VELDMAN, 26 jaar oud, dienstmeid, geboren te Ten Post op 17‑10‑1880, overleden te Zeerijp op 18‑07‑1968 op 87-jarige leeftijd (advertentie in archief), begraven te Loppersum op 23‑07‑1968, dochter van Jan Pieters VELDMAN, dagloner, en Hendrikje SMIT.
Uit dit huwelijk:
1.
Harm (zie VIIIu).
2.
Henderika (Rika) (zie VIIIv).
3.
Jan, timmerman, geboren te Loppersum op 06‑03‑1920, overleden te Groningen op 19‑10‑1945 om 23.30 uur op 25-jarige leeftijd (kopie akte en foto zerk in archief), begraven te Loppersum op 24‑10‑1945, verloofde zich op 19-12-1936 met Hinke Reitsma en op 22 maart 1942 met Janke van Selling. (persoonskaart in archief).

VIIs
Johannes UITTIEN, kanaalwerker, dijkwerker Prov.waterstaat, geboren te Loppersum op 11‑04‑1880 om 13.00 uur (aktenummer: 20) (kopie in archief), gedoopt (Ned.Herv.) te Loppersum op 01‑08‑1880, overleden te Grijpskerk op 18‑07‑1970 op 90-jarige leeftijd (advertentie, bedankadvertentie en foto zerk in archief), begraven te Ten Boer. Plaatst regelmatig omstreeks 31-12 Nieuwjaarsadvertentie in het Geref. Gezinsblad. (persoonskaart in archief), zoon van Harm Christiaans UITTIEN (zie VIk) en Antje BAKKER, dienstmeid.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd te Stedum op 10‑06‑1905 (kopie in archief) met Elisabeth de VRIES, 24 jaar oud, geboren te Losdorp op 27‑06‑1880, overleden te Ten Boer op 15‑03‑1965 op 84-jarige leeftijd (advertentie en bedankje in archief), begraven te Ten Boer op 19‑03‑1965, dochter van Renger de VRIES, dagloner, en Wicherdina ZEEDIJK, boerenmeid.
Uit dit huwelijk:
1.
Antje (zie VIIIw).
2.
Wiecherdina (zie VIIIx).

VIIt
Jan UITTIEN, timmerman, aannemer, geboren te Loppersum op 09‑02‑1883 om 03.00 uur (aktenummer: 13) (kopie in archief), gedoopt (Ned.Herv.) te Loppersum op 03‑06‑1883, overleden te Loppersum op 14‑08‑1936 om 04.00 uur op 53-jarige leeftijd (akte, advertentie en foto zerk in archief), begraven te Loppersum op 18‑08‑1936, 11-7-1925 Middenstandswoning te huur, 15-2-1933 adv. woning te koop, 9-6-1914 en 11-12-1914 adv. te koop gevraagd metsel- en slempzand en 20-1-1933 adv Schaatswefstrijd.
Nieuwsblad van het Noorden: adv. 12-9-1936 i.v.m. overlijden oproeping schuldeisers en -schulderen, Adv. Opheffingen. J. Uittien Hzn., Loppersum, Wirdumerweg A 237, timmerman-aannemer" (in archief)
, zoon van Harm Christiaans UITTIEN (zie VIk) en Antje BAKKER, dienstmeid.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd te Slochteren op 29‑06‑1907 (adv. 29-6-1932 25 jaar getrouwd) met Greetje van DELDEN, 28 jaar oud, huishoudster te Scheemda (1941), geboren te Harkstede (gem. Slochteren) op 28‑09‑1878, overleden te Dalen op 16‑10‑1975 op 97-jarige leeftijd (advertentie in archief), begraven te Loppersum op 20‑10‑1975, dochter van Jochum van DELDEN, timmerman, en Helena POSTEMA.
Uit dit huwelijk:
1.
Antje (zie VIIIy).
2.
Jochum, geboren te Loppersum op 22‑03‑1910 om 02.00 uur (kopie in archief), overleden te Loppersum op 22‑07‑1913 om 08.00 uur op 3-jarige leeftijd (kopie akte en foto zerk in archief). Begraven te Loppersum op 24‑07‑1913.
3.
Harm, geboren te Loppersum op 15‑12‑1911 om 23.00 uur, overleden te Loppersum op 24‑05‑1914 om 01.00 uur op 2-jarige leeftijd (advertentie, akte en foto zerk in archief). Begraven te Loppersum op 28‑05‑1914.
4.
Jochum (zie VIIIz).

VIIu
Jan UITTIEN, dagloner, geboren te Loppersum op 01‑11‑1863 om 19.00 uur (aktenummer: 63) (kopie in archief), gedoopt (Ned.Herv.) te Loppersum op 07‑02‑1864, overleden te Dennenoord (Zuidlaren)` op 22‑06‑1930 op 66-jarige leeftijd, tevens overlijens nr. 21 d.d. 24-06-1930te Loppersum (kopie in archief), zoon van Jan Gerrits UITTIEN (zie VIl) en Anna DEKKER, dagloonster.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd te Loppersum op 16‑06‑1888 (kopie-akte in archief) voogd van de bruid: Niklaas Steenhuis, toeziend voogd: Berend Wieringa met Grietje DEUNTJER, 21 jaar oud, daglonerse, geboren te St.Annen op 01‑10‑1866, overleden te Loppersum op 13‑01‑1947 om 19.00 uur op 80-jarige leeftijd (kopie akte en advertie in archief), begraven te Loppersum op 17‑01‑1947, dochter van Hilje DEUNTJER, dagloonster.
Uit dit huwelijk:
1.
Anna (zie VIIIaa).
2.
Kornelis Jan, procureursklerk, boekhouder, geboren te Loppersum op 09‑06‑1896 om 20.00 uur (kopie in archief), gedoopt (Ned.Herv.) te Loppersum op 16‑05‑1897, overleden te Loppersum op 21‑09‑1974 op 78-jarige leeftijd (overlijdensadvertentie en foto zerk in archief), begraven te Loppersum (persoonskaart in archief).Op 10 januari 1925 plaats hij een advertentie dat zijn beste vriend Albert Bos is overleden. (akte in archief).
Gehuwd op 51-jarige leeftijd te Loppersum op 16‑06‑1947 met Trijntje BAAR, 46 jaar oud, geboren te Bierum op 03‑02‑1901, overleden te Appingedam op 02‑04‑1996 op 95-jarige leeftijd, begraven te Loppersum op 05‑04‑1996. Begonnen met werken bij het APSAZ, nu Universitair Medisch Centrum Groningen, op 11 maart 1929 en ontslagen op 14 september 1938. Leeftijd bij binnenkomst: 28 jaar.
Afdeling(en):
Diploma's: Ziekenverpleging op 10 mei 1933 (A16605), Kraamverpleging op 9 september 1935, Krankzinnigenverpleging op 16-17 september 1936. Hoogste positie: Geen bijzondere vermelding. (bron: e-mail 21-12-2018 van Petra Huizinga)
Dochter van Jan BAAR, wegwerker (1896), slachter (1897), arbeider (1909), en Tjaaktje van der PLOEG.

Generatie VIII
 
VIIIa
Gerrit Jan Arent Lambartus HISSINK, boerenwerkdoende (1866), landbouwer (1909), geboren te Steenderen circa 1842, overleden te Zelhem op 11‑01‑1909, zoon van Gerrit Jan HISSINK (zie VIIa) en Teuntjen DENKER.
Gehuwd te Hendgel (Gld) op 21‑12‑1866 met Aaltjen BRUIL, 21 jaar oud, boerenwerkdoende, geboren te Hengelo (Gld) op 18‑10‑1845, overleden te Zelhem op 27‑03‑1921 op 75-jarige leeftijd, dochter van Teunes BRUIL en Willemken STEEGE.
Uit dit huwelijk:
1.
Johanna Willemina Tonia, landbouwster (1911), geboren te Hendgelo (Gld) circa 1868.
Gehuwd (1) te Hengelo (Gld) op 02‑05‑1902 met Berent Jan ELLENKAMP, landbouwer, geboren te Hengelo (Gld) circa 1857, zoon van Bernardus ELLENKAMP en Aaltjen MEIJERINK.
Gehuwd (2) te Hengelo (Gld) op 27‑01‑1911 met Harmen ten HOPEN, landbouwer, geboren te Hengelo (Gld) circa 1880, zoon van Gerrit Jan ten HOPEN, landbouwer, en Garritjen STEGE.
2.
Willem, geboren te Hengelo (Gld) circa 1881.
Gehuwd te Zelhem op 20‑05‑1904 met Hanneke TEERINK, geboren te Zelhem circa 1882, dochter van Berent TEERINK, landbouwer, en Dina Grada HILFERINK.

VIIIb
Gerhard Derk UITTIEN, winkelier, Koopman in Koloniale Waren (1861), geboren te Brummen op 28‑11‑1825, overleden te Brummen op 26‑02‑1905 op 79-jarige leeftijd (advertentie in archief). Raadslid (1887) en Wethouder te Brummmen (1891-1905).
Lid Liberale Kiesvereniging te Brummen (adv 23-05-1891). Daarnaast tientallen advertenties van leveranciers van kruidenierswren.
 
Op 17-7-1871 borgstelling ten behoeve van G. Oorband als voetbode te Brummen.
Notaris Charles Henri Marin akte 239 d.d. 24-10-1905: betreft de nalatenschap van Gerhard Derk Uittien en Wilhelmina Wansink. De partijen zijn: Gerhard Matheus Uittien, Dederikus Akkerman en Gerdina Hendrika Johanna Uittien.
Plaatst op 25-1-1873 een advertentie t.b.v. een Landgoed in Gelderland voor "eene geheel bekwame keukenmeid en dito linnenmeid".
Komt voor in tientallen advertenties voor kruidenierswaren.
Zoon van Gerhard Mattheus UITTIEN (zie VIIb) en Anna Maria GERRITSEN, landbouwerse.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd te Laren (Gld) op 16‑08‑1851 (huwelijksakte en bijlagen alsmede advertentie 25 jaar getrouwd in archief) met Anna Willemina WANSINK, 29 jaar oud, geboren te Laren (Gld) op 31‑01‑1822, overleden te Brummen op 04‑07‑1903 op 81-jarige leeftijd, dochter van Henderik Jan WANSINK, lanbbouwer, wethouder, kerkvoogd (1824), en Garritjen ADDINK, met attestatie naar Laren (Gld.) 12-1-1809.
Uit dit huwelijk:
1.
Gerhard Mattheus (zie IXa).
2.
Hendrik Jan, geboren te Brummen op 15‑08‑1853, overleden te Brummen op 02‑09‑1859 op 6-jarige leeftijd.
3.
Anna Maria (zie IXb).
4.
Gerdina Hendrika Johanna, geboren te Brummen op 05‑09‑1860, overleden te Brummen op 23‑12‑1936 op 76-jarige leeftijd.
5.
Ir. Gerhard Dirk, ingenieur (TH Delft), geboren te Brummen op 24‑07‑1863 (gezindte: Ned.Herv.), overleden te Brummen op 03‑10‑1897 op 34-jarige leeftijd. Algemeen Handelsblad 10-8-1880, o.a. geslaagd voor de vijfjarige HBS: G.D. Uittien.(kopie in archief)
"De Ingenieur" nr. 25 van 1887: "De navolgende civiel-ingenieurs en studenten der Polytechnische school zijn tot hunne praktische vorming gedurende de zomermaanden door den minister van W., H. en N. als buitengewoon opzichter aangesteld, o.a.: G. D. Uittien, bij het aanleggen van hoofden op Vlieland".
"De Ingenieur" 7-7-1888: Examens B Art. 60 en C Art. 61-65 der Polytechnische School. De uitslag dezer examens, die 9 Juni j.1. bekend werd, is als volgt. ■ Geslaagd zijn de volgende candidaten: Examen C, Art. 61 (Oiviel-Ingenieur). o.a.G. D. Uittien.
"Nieuws van de Dag" d.d.26-11-1890: "te Deventer zijn benoemd tot tijdelijke leeraren aan het gymnasium: de hh G.D. Uittien te Brummen en" ((kopie in archief)
.

VIIIc
Catharina UITTIEN, geboren te Brummen op 18‑08‑1829, overleden te Brummen op 30‑06‑1894 op 64-jarige leeftijd, in het bevolkingsregister Zutphen vermeldt als Uijttien. (archief 308, reg. nr. 12, deel 12, wijk E.)
, dochter van Gerhard Mattheus UITTIEN (zie VIIb) en Anna Maria GERRITSEN, landbouwerse.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd te Brummen op 05‑05‑1858 met Antoon SMIT, 29 jaar oud, grofsmid, geboren te Brummen op 06‑05‑1828, overleden te Brummen op 05‑01‑1908 op 79-jarige leeftijd, zoon van Manus SMIT, grofsmid, en Jantjen RIBBERS. Wettigen 1 kind.
Uit dit huwelijk:
1.
Johanna, geboren te Brummen op 18‑04‑1858 om 15.00 uur (aangifte door: Elisabet Lage, 68 jr., vroedvrouw) (kopie in archief). Overleden te Arnhem op 15‑04‑1940 om 22.00 uur op 81-jarige leeftijd (kopie in archief). (Gewettigd bij huwelijk ouders).
2.
Gerhard Mattheus (zie IXc).
3.
Hermanus, geboren te Brummen op 07‑09‑1865, overleden te Brummen op 11‑03‑1870 op 4-jarige leeftijd.

VIIId
Herman UITTIEN, catechiseermeester, godsdienstleraar, onderwijzer (1885), geboren te Brummen op 21‑01‑1831, overleden te Brummen op 25‑10‑1887 op 56-jarige leeftijd. Foto in archief, op 7-11-2018 ontvangen van Maarten Visschedijk, Warnsveld.
In 1853 door het Hervormde Klassikaal Bestuur van Arnhem benoemd tot Catechiseermeester ev bevoegd verklaard tot het geven an godsdienst-onderwijs. (kopie in archief).
Notaris Charles Henri Man te Brummen, akte 71 d.d. 13-6-1888, betreft de nalatenschap van Herman Uittien, verkoop roerende goederen. Partij: Willemina Beker
, zoon van Gerhard Mattheus UITTIEN (zie VIIb) en Anna Maria GERRITSEN, landbouwerse.
Gehuwd op 45-jarige leeftijd te Brummen op 15‑09‑1876 met Willemina BEKER, 29 jaar oud, geboren te Brummen op 29‑04‑1847, overleden te Brummen op 09‑04‑1913 op 65-jarige leeftijd, foto in archief, op 7-11-2018 ontvangen van Maarten Visschedijk, Warnsveld. Dochter van Jan Willem BEKER, landbouwer, en Willelmina van HELBERGEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Anna Maria Willemina, onderwijzeres te Gorsel (27-8-1901/27-7-1903), geboren te Brummen op 29‑01‑1878, overleden te Ermelo op 22‑09‑1924 op 46-jarige leeftijd. Advertentie in De Harderwijker van 26-9-1924 (kopie in archief) en in een Ermelose krant van 27-9.Eveneens overlijdensakte nr. 87 dd 30-9-1824 te Brummen. Begraven te Ermelo. Geslaagd voor het examen "Nuttig Handwerken", Breda, 13-3-1896. Verpleegd in psychiatrisch ziekenhuis "Veldwijk" te Ermelo en daar ook overleden.
2.
Hendrika Willemina, geboren te Brummen op 28‑02‑1880, overleden te Voorst op 22‑12‑1958 op 78-jarige leeftijd (persoonskaart in archief).
3.
Gerharda Martha (zie IXd).
4.
Jan Willem, geboren te Brummen op 15‑02‑1885, overleden te Brummen op 07‑11‑1885, 265 dagen oud.

VIIIe
Hendrika (Heintje) UTTIEN, geboren te Texel op 02‑01‑1846, dochter van Jan UTTIEN (zie VIIc) en Theodora Johanna VEEN.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd te Opmeer op 13‑05‑1874, getuigen: 1. Hendrik Bakker, metselaar, 32 jaar wonende te Haarlemmermeer, broeder van de bruidegom.
2. Christiaan Uttien, landman, 24 jaar, wonende te Haarlemmermeer, broeder der bruid.
3. Pieter Bakker, landman, 25 jaar, wonende te Opmeer.
4. Janes Goede, landman, 34 jaar, wonende te Opmeer
met Petrus BAKKER, 27 jaar oud, schilder, geboren te Enkhuizen op 23‑06‑1846, overleden te Rotterdam op 01‑01‑1922 op 75-jarige leeftijd. Bidprentje in archief, begraven te Rotterdam. R.K. Begraafplaats "Crooswijk" op 05‑01‑1922, bron, zoon van Gerrit BAKKER, timmerman, en Maria BLOM.
Uit dit huwelijk:
1.
Gerardus, geboren te Opmeer op 18‑03‑1875.
Gehuwd op 45-jarige leeftijd te Rotterdam op 02‑02‑1921 met Cornelia van den HEUVEL, 45 jaar oud, geboren te Druten op 28‑06‑1875, dochter van Jan van den HEUVEL en Wilhelmina Johanna de RAAD.
2.
Theodora, geboren te Opmeer op 11‑09‑1876, overleden te Amsterdam op 30‑06‑1938 op 61-jarige leeftijd.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd te Amsterdam op 03‑01‑1909 met Albertus Paulus SCHELTEMA, 27 jaar oud, geboren te Amsterdam op 15‑05‑1881.
3.
Maria, geboren te Opmeer op 12‑09‑1877.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd te Rotterdam op 01‑07‑1908 met Johan Wilhelmus WIEGMANS, 32 jaar oud, geboren te Rotterdam op 29‑02‑1876, overleden te Rotterdam op 06‑05‑1942 op 66-jarige leeftijd, zoon van Jacobus WIEGMANS en Helenia WIJNAND.
4.
Johannes, geboren te Opmeer op 20‑09‑1878, overleden te Purmerend op 02‑02‑1972 op 93-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd te Rotterdam op 19‑02‑1908 met Maria Hubertina Cornelia MEIJS, 23 jaar oud, geboren te Rotterdam op 19‑04‑1884, overleden te Amsterdam op 05‑04‑1967 op 82-jarige leeftijd, dochter van Leonardus Hubertus MEIJS en Johanna Elisabeth Maria TOLENAAR.
5.
Petrus, geboren te Opmeer op 16‑10‑1879, overleden te Opmeer op 01‑02‑1881 op 1-jarige leeftijd.
6.
Hendrica, geboren te Opmeer op 29‑11‑1880, overleden te Opmeer op 08‑02‑1882 op 1-jarige leeftijd.
7.
Petronella, geboren te Opmeer op 29‑11‑1881, overleden te Opmeer op 08‑04‑1882, 130 dagen oud.
8.
Cornelis, geboren te Opmeer op 13‑03‑1883.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd te Rotterdam op 27‑12‑1911 met Regina BONTEKOE, geboren te Waddinxveen 1889, dochter van Herbertus BONTEKOE en Johanna van der KLEIJ.
9.
Wilhelmina, geboren te Opmeer op 16‑05‑1884, overleden te Opmeer op 07‑07‑1884, 52 dagen oud.
10.
Petrus, geboren te Opmeer op 20‑05‑1885, overleden te Opmeer op 17‑07‑1886 op 1-jarige leeftijd.
11.
Christiaan Theodorus, geboren te Opmeer op 20‑04‑1888, overleden te Rotterdam op 06‑06‑1974 op 86-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 31-jarige leeftijd te Rotterdam op 14‑01‑1920 met Ludovica STALPERS, geboren te Tilburg circa 1897, dochter van Wilhelmus Cornelis STALPERS en Wilhelmina PISTORIUS.
Gehuwd (2) op 68-jarige leeftijd te Rotterdam op 28‑11‑1956 met Elisabeth Margreta BURING, 52 jaar oud, geboren te Rotterdam op 30‑09‑1904, overleden te Rotterdam op 25‑04‑1996 op 91-jarige leeftijd.

VIIIf
Adriana UTTIEN, dienstmeid, geboren te Texel op 13‑04‑1852, overleden te Kudelstaart op 26‑11‑1910 op 58-jarige leeftijd, dochter van Jan UTTIEN (zie VIIc) en Theodora Johanna VEEN.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd te Aalsmeer op 10‑02‑1878 met Cornelis SPRINGINTVELD, 28 jaar oud, werkman (1878), geboren te Aalsmeer op 19‑08‑1849, overleden te Kudelstaart op 01‑10‑1927 op 78-jarige leeftijd, begraven te Kudelstaart op 04‑10‑1927, zoon van Jacob SPRINGINTVELD en Cornelia HOOGEDOORN.
Uit dit huwelijk:
1.
Jacobus, geboren te Aalsmeer op 28‑11‑1878.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd te Vierlingsbeek (N-B) op 19‑07‑1915 met Hendrika GEURTS, geboren te Vierlingsbeek (N-B) circa 1880, dochter van Antoon GEURTS en Johanna PETERS.
2.
Johannes, veldarbeider, geboren te Aalsmeer op 08‑03‑1880.
3.
Cornelis, veldarbeider, geboren te Aalsmeer op 13‑07‑1881.
Gehuwd (1) op 37-jarige leeftijd te Nieuwveen op 01‑05‑1919 met Margaretha WIJFJES, geboren te Nieuwveen circa 1881, overleden voor 1929, dochter van Johannes WIJFJES en Cornelia BON.
Gehuwd (2) op 47-jarige leeftijd te Waddinxveen op 08‑05‑1929 met Agatha van BERKENSTIJN, geboren te Waddinxveen circa 1880, dochter van Wilhelmus van BERKENSTIJN en Petronela van de VLIET.
4.
Theodorus Johannes, geboren te Aalsmeer op 05‑12‑1883, overleden op 02‑03‑1944 op 60-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd te Aalsmeer. op 19‑05‑1910 met Cornelia KONINGS, geboren circa 1886, dochter van Johannes KONINGS en Margaretha Maria WALRAVEN.
5.
Anthonius, geboren te Aalsmeer op 26‑02‑1885, overleden te Aalsmeer.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd te Aalsmeer op 08‑05‑1919 met Catharina SCHIJF, 37 jaar oud, geboren te Kudelstaart (Aalsmeer) op 12‑09‑1881, overleden te Leiden op 29‑12‑1963 op 82-jarige leeftijd, dochter van Jacobus SCHIJF en Geertje SPRINGINTVELD. {Zij was eerder gehuwd <8‑5‑1919 met Hein ARENDS, overleden <8‑5‑1919.}
6.
Margaretha, geboren te Aalsmeer op 21‑08‑1886.
7.
Christina Cornelia, geboren te Aalsmeer op 05‑10‑1889.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd te Aalsmeer op 07‑11‑1918 met Adrianus Antonius van de WIEL, geboren te Waalwijk circa 1893, zoon van Cornelis van de WIEL en Johanna Maria VEERA.
8.
Poulus Potter, geboren te Aalsmeer circa 1897.
Gehuwd te Schiedam op 05‑09‑1923 met Jacoba Theodora Maria PAARDENKAMP, geboren te Schiedam circa 1902, dochter van Johannes Wilfridus PAARDENKAMP en Petronelaa KALKMAN.

VIIIg
Grietje UTTIEN, dienstbode, geboren te Texel op 04‑06‑1854, overleden te Haarlemmermeer op 21‑02‑1942 op 87-jarige leeftijd, dochter van Jan UTTIEN (zie VIIc) en Theodora Johanna VEEN.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd te Haarlemmermeer op 24‑06‑1885 met Johannes Hendrikus Bernardus CALVELAGE, 30 jaar oud, landarbeider, geboren te Houtrijk en Polanen op 07‑05‑1855, overleden te Haarlem op 08‑02‑1942 op 86-jarige leeftijd, overlijdensakte Haarlemmermeer nr. 44 d.d.16-2-1942. (persoonskaart in archief), zoon van Johan Bernard CALVELAGE, arbeider (1885), en Maria Margaretha ONGERS (Archief: 4 huwelijksbijlagen).
Uit dit huwelijk:
1.
Johan Bernard Christiaan, geboren te Haarlemmermeer op 14‑01‑1886, overleden te Haarlemmermeer op 14‑01‑1886, 0 dagen oud.
2.
Johannes, geboren te Haarlemmermeer op 07‑02‑1887, overleden te Haarlemmermeer op 05‑12‑1887, 301 dagen oud.
3.
Christianus, geboren te Haarlemmermeer op 11‑03‑1890, overleden te Haarlemmermeer op 20‑03‑1890, 9 dagen oud.
4.
Johannes Bernardus, geboren te Haarlemmermeer op 01‑09‑1891.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd te Haarlemmermeer op 23‑11‑1921 met Catharina MONTAGNE, geboren te Oegstgeest circa 1894, dochter van Carnelis MONTAGNE en Catharina de WIT.
5.
Theodora, geboren te Haarlemmermeer op 09‑06‑1893.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd te Haarlemmermeer op 28‑05‑1919 met Desir van der HOOFD, geboren te Hontenisse circa 1891, zoon van Alphonsus van der HOOFD en Mathilda PICAVET.
6.
Franciscus, geboren te Haarlemmermeer op 26‑03‑1897.

VIIIh
Johanna UTTIEN, dienstbode, geboren te Texel op 06‑07‑1856 (gezindte: Rooms Kath.), overleden te Oudewater op 13‑02‑1883 op 26-jarige leeftijd, bron "Groenehart Archieven":
adres Oudshoorn, wijk 1 huis nr. 31 en wijk 2 huis nr. 200. Religie RK, beroep dienstbode, ingekomen 16-6-1879 van Alkemade, vertrokken 18-12-1879 naar Koudekerk en weer teruggekomen 7-1-1880. Vetrokken 8-4-1881 naar Oudewater met zoon Johannes.
Dochter van Jan UTTIEN (zie VIIc) en Theodora Johanna VEEN.
Samenwonend voor 1882.
Uit deze relatie:
1.
Johannes UTTIEN, geboren te Leiden op 22‑10‑1880 om 12.30 uur (in archief), overleden te Oudewater op 03‑05‑1881, 193 dagen oud.
2.
Johanna Huberta UTTIEN, geboren te Oudewater op 11‑07‑1882, overleden te Oudewater op 22‑08‑1882, 42 dagen oud.

VIIIi
Dirk UTTIEN, zaadhandelaar, geboren te Texel op 26‑07‑1863, overleden te Haarlem op 13‑01‑1939 op 75-jarige leeftijd (persoonskaart in archief), zoon van Jan UTTIEN (zie VIIc) en Theodora Johanna VEEN.
Ondertrouwd te Haarlemmermeer op 24‑05‑1908, gehuwd op 44-jarige leeftijd te Haarlemmermeer op 03‑06‑1908 (bericht in archief) met Gijsberdina van VUGT, 31 jaar oud, dienstbode, geboren te Vlijmen op 22‑05‑1877, overleden na 1921, dochter van Hermanus van VUGT en Lamberdina van de WIEL (Archief:3 huwelijksbijlagen+huwelijksakte).
Uit dit huwelijk:
1.
levenloos, geboren te Haarlemmermeer op 13‑12‑1910, overleden te Haarlemmermeer op 13‑12‑1910, 0 dagen oud.
2.
Johannes Hermanus (zie IXe).

VIIIj
Christina UITTIEN, landbouwerse (1917), geboren te Steenderen op 13‑02‑1849, gedoopt (Ned.Herv.) te Steenderen op 11‑03‑1849, overleden te Warnsveld op 28‑09‑1927 op 78-jarige leeftijd. In de overlijdensadvertentie staat "Christiena Uttien" (kopie in archief). In haar testament schrijft ze zelf "Christina Uittien".(kopie in archief.). Notaris Thomas Anthonie Goddard, akte 3887 d.d. 7-5-1915 betreffende de inboedel uit nalatenschap van Hermanus Pasman en Christina Uittien. Dochter van Garrit Hendrik UTTIEN (zie VIId) en Aaltjen DERKSEN, dienstmeid.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd te Steenderen op 18‑10‑1872 met Hermanus PASMAN, 28 jaar oud, dagloner, schorshakker (1904), geboren te Warnsveld op 07‑11‑1843, overleden te Warnsveld op 10‑02‑1910 op 66-jarige leeftijd, zoon van Christiaan PASMAN, dagloner, en Harmina JANSEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Harmina Gerdina, geboren te Wichmond op 18‑03‑1873, overleden te Wichmond op 13‑02‑1880 op 6-jarige leeftijd.
2.
Alida Christina, geboren te Wichmond op 10‑05‑1877 (kopie in archief). Overleden te Warnsveld op 10‑10‑1958 op 81-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) < 9‑9‑1921 met Hendrik Jan KLAASEN, geboren te Zutphen circa 1871, overleden < 9‑9‑1921, zoon van Hendrik Jan KLAASEN en Carolina BACH.
Gehuwd (2) op 44-jarige leeftijd te Warnsveld op 09‑09‑1921 met Hendrikus Albertus KLEIN NAGELVOORT, geboren te Zutphen circa 1875, zoon van Jan Albert KLEIN NAGELVOORT en Heintje BUURKES. {Hij was eerder gehuwd < 9‑9‑1921 met Dina WIJNBERGEN, overleden <9‑9‑1921.}
3.
Everdina Hendrika, geboren te Wichmond op 08‑09‑1879, overleden te Warnsveld op 26‑01‑1914 op 34-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd te Warnsveld op 23‑09‑1904 met Hendrik Jan BROKKEN, geboren circa 1879, zoon van Derk Jan BROKKEN, metselaarsknecht, en Geertruid GREVINK, werkvrouw.
4.
Harmina Gerdina, geboren te Wichmond op 15‑06‑1882, overleden te Warnsveld op 06‑03‑1963 op 80-jarige leeftijd.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd te Warnsveld op 13‑06‑1902 met Hendrikus BORGMAN, landbouwer (1902), geboren circa 1879, zoon van Gradus BORGMAN, lanbouwer (1902), en Willemina TEUNISSEN.
5.
Jantjen, geboren te Wichmond op 19‑12‑1884, overleden te Warnsveld op 25‑06‑1895 op 10-jarige leeftijd.
6.
Christina, geboren te Wichmond op 26‑12‑1887, overleden te Vorden op 08‑07‑1917 op 29-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd te Steenderen op 18‑02‑1911 met Antoon PELLENBERG, geboren te Steenderen circa 1877, zoon van Albartus PELLENBERG en Alberdina WIGHERINK.
7.
Gerdina Hendrika, geboren te Wichmond op 01‑12‑1890, overleden te Warnsveld op 01‑02‑1959 op 68-jarige leeftijd.
8.
Hermanus Christianus, landbouwer, geboren te Wichmond op 25‑10‑1893, overleden te Zutphen op 29‑02‑1952 op 58-jarige leeftijd.

VIIIk
Antjen UTTIEN, winkelbediende (13-11-1869), dienstbode (1877). Geboren te Steenderen op 27‑11‑1851, gedoopt (Ned.Herv.) te Steenderen op 04‑01‑1852, overleden te Zutphen op 01‑12‑1925 op 74-jarige leeftijd, dochter van Garrit Hendrik UTTIEN (zie VIId) en Aaltjen DERKSEN, dienstmeid.
Samenwonend (1) 1872.
Gehuwd (2) op 25-jarige leeftijd te Zutphen op 02‑05‑1877 met Derk Jan WILLEKES, 32 jaar oud, pakhuisknecht, geboren te Zutphen op 31‑12‑1844, overleden te Zutphen op 01‑09‑1925 op 80-jarige leeftijd, zoon van Johannes Martinus WILLEKES, schoenmaker, en Hendrika Alida BEEKMAN.
Uit de eerste relatie:
1.
Gerritjen UTTIEN (zie IXf).
Uit het tweede huwelijk:
2.
Johannes Martinus, tuinmansknecht, geboren te Zutphen op 14‑09‑1878, overleden te Zutphen op 21‑11‑1912 op 34-jarige leeftijd.
3.
levenloos, geboren te Zutphen op 14‑07‑1882, overleden te Zutpen op 14‑07‑1882, 0 dagen oud.
4.
Aaltjen, geboren te Zutphen op 23‑04‑1884, overleden te Zutphen op 02‑05‑1899 op 15-jarige leeftijd.
5.
Derk Jan, letterzetter, geboren te Zutphen op 22‑09‑1887, overleden te Zutphen op 30‑11‑1902 op 15-jarige leeftijd.
6.
Johanna, geboren te Zutphen op 14‑01‑1892, overleden te Zutphen op 26‑06‑1915 op 23-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd te Zutphen op 23‑04‑1913 met Marinus van den BERG, geboren te Oud Alblas circa 1883, zoon van Marigje van den BERG.

VIIIl
Hendrik Jan UTTIEN, dagloner (1880) kramer in kruidenierswaren, geboren te Steenderen op 29‑10‑1855, gedoopt (Ned.Herv.) te Steenderen op 02‑12‑1855, overleden te waarschijnlijk in Amerika. Aangenomen op belijdenis des geloofs te Steendeen in 1875.
Dit gezin is op 22-11-1882 naar Noord-Amerika vertrokken. Blijkens een ongebruikelijke aantekening is het bevolkingsregister van Steenderen, zijn zij in 1889 ingeschreven als inwoners van Hillegom waarbij vermeld stond "vorige woonplaats Steenderen".
(Inv. 57 GA Steenderen, lidmaten: 11-2-1889 Jan Hendrik Scheurs naar Grand-Rapids, Michigan, Verenigde Staten van Noord Amerika)
Volgens nr.145 op de passagieslijst van het schip de P.Caland arriveerde hij op 20 juli 1889 te Ellisland (New York) vertrokkken vanuit Amsterdam, met zijn vrouw, op de lijst Frantje genoemd, zoon Hendrik en dochter Johanna (kopie in archief).
Volgens een internetsite van emigranten naar Amerika is hij ook op 5 juli 1886 gearriveerd en wel met het schip Schiedam met zijn vrouw, zoon Hendrik en dochter Johanna (kopien in archief).
Zoon van Garrit Hendrik UTTIEN (zie VIId) en Aaltjen DERKSEN, dienstmeid.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd te Steenderen op 23‑11‑1877 met Trijntjen WESTERIK, 22 jaar oud, dienstmeid, geboren te Hattem op 24‑09‑1855, dochter van Gerrit Jan WESTERIK, smid, en Christina HOOGERS.
Uit dit huwelijk:
1.
Hendrik Jan, geboren te Steenderen op 28‑09‑1878 om 07.00 uur (in archief), overleden te waarschijnlijk in Amerika ?
2.
Gerrit Jan, geboren te Steenderen op 23‑08‑1880, overleden te vermoedelijk in Amerika` ?
3.
Johanna Christina Aleida, geboren te Steenderen op 16‑01‑1882, overleden te waarschijnlijk in Amerika` ?
4.
Gerrit Jan, geboren te Noord Amerika op 12‑09‑1886, overleden te waarschijnlijk in Amerika ?
5.
Aaltjen, geboren te Noord Amerika op 01‑03‑1889, overleden te waarschijnlijk in Amerika ?

VIIIm
Hendrik Jan KOOPMAN, boerenarbeider, geboren te Loppersum op 04‑07‑1891 om 11.00 uur (aktenummer: 57), geboren als Uittien. Op de geboorteakte is aangetekend dat bij de huwelijksakte van de ouders dit kind erkend is. (kopie in archief), overleden te Westeremden op 15‑02‑1969 op 77-jarige leeftijd, begraven te Westeremden op 19‑02‑1969, zoon van Derk KOOPMAN, boerenknecht, dagloner (1896), en Berendje UITTIEN (zie VIIm).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd te Stedum op 26‑09‑1915 (kopie in archief) met Jantje BALKEMA, 21 jaar oud, geboren te Westeremden op 16‑08‑1894, overleden te Loppersum op 27‑04‑1980 op 85-jarige leeftijd, begraven te Westeremden op 02‑05‑1980, dochter van Harm BALKEMA en Eva KORST.
Uit dit huwelijk:
1.
Harm (zie IXg).
2.
Berendje, geboren 1917, overleden te Loppersum op 03‑05‑1918, begraven te Loppersum.
3.
Berendje, geboren te Loppersum op 13‑04‑1919, overleden te Loppersum op 18‑04‑1999 op 80-jarige leeftijd, begraven te Westeremden op 23‑04‑1999. Berendje was in dienst bij verschillende huishoudens, o.a. dokter Boer in Stad (Groningen) tijden de oorlog. Zij kookte, maakte schoon en zorgde voor de kinderen. Later zorgde zij voor tante Hin(drikje). Weer layter zorgde ze voor oma Koopman. (bron; brief Harma Koopman d.d. 13-8-2003).
4.
Everhardus (zie IXh).
5.
Hendrik (zie IXi).

VIIIn
Karel UITTIEN, agent van politie, geboren te Loppersum op 03‑06‑1898 om 21.00 uur (aktenummer: 42) (kopie in archief), overleden te 's-Gravenhage op 11‑08‑1929 om 13.30 uur op 31-jarige leeftijd. Verongelukt, bij het redden van een zwemster in nood, aan het strand van Kijkduin. De lijn waaraan hij te water ging is losgelaten waardoor hij, verward in de touwen, op de basaltblokken van de golfbreker werd geslagen. Een jaar eerder was hij al Koninklijk onderscheiden voor het redden van een drenkeling op dezelfde locatie. Badgasten en pachters van de consumptie-tenten hebben als dank een monument op zijn graf laten plaatsen. De begrafenis trok veel publiciteit. Duizenden mensen waren op de been. Het werd op het Polygoonjournaal in de bioscopen getoond. Diverse kranten hadden een fotoverslag op de frontpagina. Een zakkenroller, die in de drukte zijn kans schoon zag, werd gearresteerd. Hij stond tussen het "verkeerde' publiek n.l. veel politiemensen.
Een kopie van die film, diverse krantenberichten, foto's van polygoon en de overlijdensakte, zijn in het familiearchief. Overlijdensakte in archief.
(advertentie in archief)
, begraven te 's-Gravenhage op 14‑08‑1929. Veel foto's en film in archief. Zoon van Christiaan UITTIEN (zie VIIn) en Aaltje NANNINGA, naaister (1894).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd te 's-Gravenhage op 23‑03‑1921 (kopie in archief) De huwlijksbijlagen van 's-Gravenhage zijn tijdens de oorlog verloren geraakt. Echtgenote is Maria VLENDRÉ, 28 jaar oud, geboren te Leiden op 18‑01‑1893, overleden te 's-Gravenhage op 09‑02‑1971 op 78-jarige leeftijd, begraven te 's-Gravenhage, dochter van Jacob VLENDRÉ, koopman (1899), loswerkman (1900), wasknecht,later broodbezorger, petroleumverkoper (1931), en Catharina RAMAK.
Uit dit huwelijk:
1.
Catharina Alida, lerares, later zelfstandig modevakschool, geboren te 's-Gravenhage op 16‑02‑1922, overleden te 's-Gravenhage op 12‑10‑1985 op 63-jarige leeftijd, begraven te 's-Gravenhage op 17‑10‑1985 (20-5 en 23-5, 25-5-1961, 12-9, 19-9, en 20-9-1969 adv. modevakschool en persoonskaart in archief).

VIIIo
Jan Christiaan UITTIEN, broodbakkersbediende, bakker, bode, portier Sociale Dienst, geboren te Loppersum op 26‑07‑1904 om 16.00 uur (aktenummer: 42) (kopie in archief), overleden te 's-Gravenhage op 07‑01‑1958 op 53-jarige leeftijd, begraven te 's-Gravenhage op 10‑01‑1958 (foto graf in archief) (persoonskaart in archief), zoon van Christiaan UITTIEN (zie VIIn) en Aaltje NANNINGA, naaister (1894).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd te 's-Gravenhage op 07‑09‑1932 met Cornelia LINDENBERG, 24 jaar oud, geboren te Axel op 20‑04‑1908. Aangegeven door Cornelia Tannetje Moerdijk, verloskundige. Overleden te Vlaardingen op 13‑11‑1991 op 83-jarige leeftijd (overlijdensadvertentie in archief), begraven te Oud Eykenduynen op 18‑11‑1991, dochter van Jan LINDENBERG, arbeider bij de oestercultuur, en Catharina RIJN.
Uit dit huwelijk:
1.
Alida Catharina (zie IXj).
2.
Jan Christiaan, electricien, monteur, geboren te 's-Gravenhage op 03‑01‑1935, overleden te 's-Gravenhage op 12‑09‑1957 op 22-jarige leeftijd, overleden aan de gevolgen van een motorongeluk. (krantenbericht en overlijdenskaart in archief). Begraven te 's-Gravenhage op 16‑09‑1957 (persoonskaart in archief).
4.
Christiaan Karel (zie IXl).
5.
Karel, drs.economie, geboren te 's-Gravenhage op 03‑03‑1941. Publiceerde (met P.Achten en .v.Beek) "Warmtekrachtkoppeling in Nederland" Delft 1985.
Gehuwd op 49-jarige leeftijd te Rotterdam op 22‑02‑1991 met Marijke BAKS, 42 jaar oud, geboren te Rotterdam op 07‑03‑1948.
6.
Jan Jacob (Jaap) (zie IXm).
7.
Cornelis (Kees) (zie IXn).
8.

VIIIp
Christina Jantina UITTIEN, huisvrouw en moeder, geboren te Loppersum op 23‑10‑1910 om 07.00 uur (aktenummer: 60) (kopie in archief), overleden te Leidschendam op 12‑11‑1986 op 76-jarige leeftijd, gecremeerd te 's-Gravenhage op 17‑11‑1986 (persoonskaart in archief), dochter van Christiaan UITTIEN (zie VIIn) en Aaltje NANNINGA, naaister (1894).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd te 's-Gravenhage op 15‑04‑1931, gescheiden na 13 jaar te 's-Gravenhage op 12‑10‑1944 van Jacob VLENDRÉ, schoenmaker, geboren te 's-Gravenhage op 08‑03‑1904 om 14.00 uur (aangifte door: Hendrik de Bie, 59 jaar en Engelbertus Heilbron) (kopie in archief), overleden te 's-Gravenhage 05‑1956, zoon van Jacob VLENDRÉ, koopman (1899), loswerkman (1900), wasknecht,later broodbezorger, petroleumverkoper (1931), en Catharina RAMAK.
Uit dit huwelijk:
1.
Carola Christina (zie IXp).
2.
Karel Christiaan (zie IXq).
3.
Yvonne Jeanette (zie IXr).
4.
Paul Jacques (zie IXs).

VIIIq
Jan Jacob (Jaap) UITTIEN, bouwkundige, (1936) aannemer van timmerwerken (1939), geboren te Loppersum op 01‑08‑1912 om 07.00 uur (aktenummer: 41) (kopie in archief), overleden te St.Idesbald (Belgie) op 01‑04‑1941 op 28-jarige leeftijd. Was voor 3 maanden als timmerman werkzaam voor de N.V. Bouw en Handelmij "De Bever" uit Amsterdam in (Fort-?)Mardijck (Noord Frankrijk). Tijdens zijn werk, aan de bouw van onderkomens voor militairen, getroffen door een kogel uit boordgeschut van een overkomend vliegtuig. Overleden in het marinelazeret St. Idesbald (Gemeente Koksijde (Belgie). Als enig bewijs daarvan is er een vodje papier van 15 bij 20 cm met daarop de volgende tekst:
"Bescheinigung. Am 1.4.1941 verstarb hier im Marinelazarett St.Idesbald der Atbeiter Jean Uittien (hollander) geb. am 1.8.1912 zu Loppersum (Prov. Groningen) von der Bau-Firma De Bever, an der Folgen eines Bachdurchschusses. St. Idesbald, den 28. August 1941. (getekend Dr. Fokker(?).Zie https:\\www.uittien.nl/00348.pdf.
Aann.ij De Bever adverteerde van december 1940 tot 6 januari 1941 voor personeel voor een project in Noord Frankrijk. Later bleek het om onderkomens voor de Duitse Wehrmacht te gaan.
Begraven te Duinkerken (Frankrijk) op 04‑04‑1941 (persoonskaart in archief), zoon van Christiaan UITTIEN (zie VIIn) en Aaltje NANNINGA, naaister (1894).
Ondertrouwd te 's-Gravenhage op 26‑11‑1938, verloofd op 22 maart 1938. (kopie in archief), gehuwd op 26-jarige leeftijd te 's-Gravenhage op 07‑12‑1938 met Catharina PLOEG, 30 jaar oud, kantoorbediende (1931), geboren te Lonneker op 10‑09‑1908, overleden te 's-Gravenhage op 08‑05‑1971 op 62-jarige leeftijd, begraven te Nieuw Eykenduynen, 's-Gravenhage op 11‑05‑1971. Belijdenis Ned.Herv.Kerk Den Haag, 27-3-1942.
Ondanks geruchten en kwaadsprekerij heeft zij in de Tweede Wereldoorlog niet met de vijand gecollaboreerd. Zij is niet in aanraking geweest met de Dienst Bijzondere Rechtspleging. Zowel in het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging alsmede in het archief van de Stichting Politieke Delinquenten komt haar naam niet voor.(bron: brief ARA d.d.06-06-2001)
In 1949 de ouderlijke macht ontzegt.(persoonskaart in archief).
Dochter van Wilhelmus Theodorus Christiaan PLOEG, hoofdgasfitter bij G.E.B., en Catharina VUIJK, naaister. {Zij was eerder gehuwd op 23-jarige leeftijd te 's-Gravenhage op 09‑12‑1931 (kopie in archief), gescheiden na 6 jaar te 's-Gravenhage op 24‑12‑1937 van Johannes Jacobus GROENEVELD, kleermaker, bontwerker, geboren te 's-Gravenhage op 15‑10‑1907, overleden te Valkenburg-H (L) op 24‑08‑1980 op 72-jarige leeftijd. Op persoonskaart: nationaliteit Ned. art. 1a wet 92, zoon van Johannes Jacobus GROENEVELD, huisschilder, en Helena Maria Lettes MEULMAN. Zij is later samenwonend circa 1944, gescheiden circa 1960 van Maarten van GELDER. Zij is later gehuwd op 55-jarige leeftijd te Alphen aan de Rijn op 14‑11‑1963 met Petrus Johannes van SLINGERLAND, 53 jaar oud, fabrieksarbeider, geboren te Zoeterwoude op 09‑04‑1910, zoon van Adolf van SLINGERLAND en Lourentina Cecilla van HOLSTEIJN.}
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelia Johanna (zie IXt).
2.
Karel Christiaan (zie IXu).

VIIIr
Alida (als kind Lideke) UITTIEN, geboren te Loppersum op 22‑02‑1915, overleden te Maassluis op 28‑12‑2004 op 89-jarige leeftijd, begraven te Begraafplaats Eikelenburg te Rijswijk (Z-H) op 03‑01‑2005 (persoonskaart in archief), dochter van Christiaan UITTIEN (zie VIIn) en Aaltje NANNINGA, naaister (1894).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd te 's-Gravenhage op 23‑04‑1941, gehuwd voor de kerk te 's-Gravenhage op 23‑04‑1941 (GR). Het huwelijk is ingezegend in de Valkenboschkerk aan de Zuiderparklaan door de weleerwaarde zeergeleerde heer Dr. J. Hoek. Echtgenoot is Geert van der STEEN, 26 jaar oud, beverfokker, kweker, bewaker, geboren te Velsen op 10‑12‑1914, overleden te Zeeland (N-B) op 24‑08‑1967 om 18.15 uur op 52-jarige leeftijd (kopie in archief), begraven te Velsen op 28‑08‑1967, zoon van Cornelis van der STEEN en Jannetje POST. Voor het huwelijk woonde de bruid in de Ribesstraat 58 en de bruidegom in de Adr. Coenenstraat 26 beiden te 's-Gravenhage. Doordat de bruidegom bevriend was met de jongste broer van de bruid, heeft hij zijn vrouw leren kennen.
Uit dit huwelijk:

VIIIs
Albert SCHIPPER, smid, geboren te Garsthuizen op 19‑01‑1895 om 13.00 uur (aktenummer: 7) (kopie in archief), overleden te Roden op 19‑03‑1981 op 86-jarige leeftijd, zoon van Lubbertus SCHIPPER, boerenknecht, veldarbeider (1926), en Deuwerke UITTIEN (zie VIIo).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd te Usquert op 18‑04‑1925 (kopie in archief) met Frederika STÜTE, 27 jaar oud, geboren te Warffum op 16‑04‑1898, overleden te Groningen op 17‑09‑1998 op 100-jarige leeftijd, dochter van Jan STÜTE, boerenknecht, en Afke POORT.
Uit dit huwelijk:
1.
Deuwerke (Diet) (zie IXx).
2.
Aafke Reina, geboren te Pieterzijl op 08‑08‑1927.
3.
Lubbertus Jan, geboren te Pieterzijl op 19‑12‑1929, overleden circa 1997.

VIIIt
Anje Harmina RUSTHOVEN, geboren te Loppersum op 04‑05‑1903 om 21.00 uur (aktenummer: 35) (kopie in archief), overleden te Almelo op 12‑02‑1997 op 93-jarige leeftijd, dochter van Pieter RUSTHOVEN, arbeider, dienstknecht, en Fijbina UITTIEN (zie VIIq).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd te Loppersum op 20‑12‑1928 (kopie in archief) met Jan DOORNBOS, 27 jaar oud, kartonbewerker, geboren te Appingedam op 05‑11‑1901, overleden te Appingedam op 14‑08‑1981 op 79-jarige leeftijd, zoon van Janko DOORNBOS, timmerman, en Trientje van BELKUM.
Uit dit huwelijk:
2.
Jannie Pieterke (zie IXz).

VIIIu
Harm UITTIEN, tuinman, chauffeur, kelner, vertegenwoordiger, geboren te Loppersum op 20‑03‑1908 om 20.00 uur (aktenummer: 21) (kopie in archief), overleden te Groningen op 01‑05‑1985 op 77-jarige leeftijd (overlijdensadvertentie en foto zerk in archief) (persoonskaart in archief), zoon van Gerrit UITTIEN (zie VIIr) en Sietske VELDMAN, dienstmeid.
Gehuwd op 38-jarige leeftijd te Groningen op 09‑08‑1946 met Ettje PLOEGER, 21 jaar oud, geboren te Veendam op 25‑01‑1925, overleden te Veendam op 10‑12‑2004 op 79-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Gerrit Jan, geboren te Veendam op 02‑04‑1947, overleden te Groningen op 22‑06‑2015 op 68-jarige leeftijd. Op 7-6-2015 vermist en 14-6- weer terecht. (foto en persoonskaart in archief).
2.
Willem (zie IXaa).

VIIIv
Henderika (Rika) UITTIEN, dienstmeid, geboren te Loppersum op 26‑05‑1911, overleden te Winsum op 28‑08‑1997 op 86-jarige leeftijd (overlijdensadvertentie en foto zerk in archief), begraven te Loppersum op 02‑09‑1997. Laat na afrek van rechten en verplichtingen f. 4.404,15 na aan de Stichting Groninger Kerken. Dochter van Gerrit UITTIEN (zie VIIr) en Sietske VELDMAN, dienstmeid.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd te Loppersum op 29‑05‑1935 met Pieter POST, 23 jaar oud, schoenmaker, geboren te Zeerijp op 19‑11‑1911, overleden te Loppersum op 29‑03‑1990 op 78-jarige leeftijd, zoon van Berend POST, arbeider, en Egberdina BOSMAN.
Uit dit huwelijk:
1.
Sietje Egberdina (Siety), geboren te Loppersum op 13‑01‑1938.
2.
Berend, postbode, geboren te Loppersum op 27‑10‑1942.

VIIIw
Antje UITTIEN, onderwijzeres, geboren te Slochteren op 28‑10‑1906 om 18.00 uur (aktenummer: 299) (kopie in archief), overleden te Zwolle op 25‑12‑2000 op 94-jarige leeftijd, begraven te Oldenhove op 27‑12‑2000, 23-5-1977 agent Geref. Dagblad (adv. en persoonskaart in archief). Plaatsen jaarlijks omstreeks 31-12 een nieuwjaarswens in het Geref. Gezinsblad. Dochter van Johannes UITTIEN (zie VIIs) en Elisabeth de VRIES.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd te Ten Boer op 15‑06‑1940 (kopie in archief). Gehuwd voor de kerk te Ten Boer op 16‑06‑1940 (Geref.) (adv in archief) met Geert MOLLEMA, 31 jaar oud, winelier te Oldenhove, geboren te Oldehove op 30‑12‑1908 om 15.30 uur (aangifte door: Lubbertus Vink, 53 jaar, arbeider en Wijert Vink, 25 jaar, arbeider) (kopie akte in archief), overleden op 05‑05‑1993 op 84-jarige leeftijd, zoon van Albert MOLLEMA en Ettje GUIKEMA.
Uit dit huwelijk:
1.
Johannes (Joop) (zie IXab).
2.
Ettje (zie IXac).
3.
Albert (zie IXad).

VIIIx
Wiecherdina UITTIEN, geboren te Slochteren op 18‑11‑1907 om 18.00 uur (aktenummer: 299) (kopie in archief), overleden te Rotterdam op 22‑02‑1934 op 26-jarige leeftijd. Wicherdina lag eerst begraven in Rotterdam, maar is eind zestiger jaren herbegraven in Ten Boer, omdat opa en opoe er tegen waren dat het graf geruimd werd. Ze hebben toen een graf voor haar in Ten Boer gekocht, en hebben de kosten van het overbrengen van Rotterdam naar Ten Boer bekostigd. Ze is opnieuw gekist, in een door opa uitgezochte kist, en ik weet dat ze samen met haar doodgeboren kind in die kist ligt, bij wiens geboorte ze overleed. Maar dat staat niet op de steen vermeldt. Is dezelfde steen die ook in Rotterdam op haar graf stond. De lijkwagen die haar van Rotterdam naar Ten Boer bracht werd bij het plaatsnaambord Ten Boer opgewacht door opa, opoe en wat genodigden. Weet niet of mijn moeder erbij was. En vandaar ging het stapvoets door het dorp naar de begraafplaats, waar ze weer begraven werd. Was voor opa en opoe heel belangrijk om hun dochter weer thuis te hebben. En ze liggen vlak bij elkaar begraven, begraven te Ten Boer, dochter van Johannes UITTIEN (zie VIIs) en Elisabeth de VRIES.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd te Slochteren op 11‑08‑1931 (kopie in archief) met Jakob PIJPER, 24 jaar oud, agent van politie (1930), geboren te Spijk op 23‑08‑1906, overleden te Capelle aan den IJssel op 11‑03‑1999 op 92-jarige leeftijd, zoon van Thomas Willems PIJPER, dagloner te Bierum, en Lammechien DIJKSTERHUIS. {Hij is later gehuwd na 1934 met Engelina Pieternella VISSER, geboren te Emmen op 05‑07‑1906, overleden te Capelle aan den IJssel op 27‑06‑1997 op 90-jarige leeftijd (12-2-2018) in Gensdata record 24297.}
Uit dit huwelijk:
1.
Elisabeth (zie IXae).
2.
NN, geboren te Rotterdam op 22‑02‑1934, overleden te Rotterdam op 22‑02‑1934, 0 dagen oud.

VIIIy
Antje UITTIEN, onderwijzeres, lerares Duits, geboren te Loppersum op 20‑05‑1908 om 16.00 uur (aktenummer: 33) (kopie in archief), gedoopt te Loppersum op 11‑10‑1908, overleden te Odoorn op 09‑01‑2003 op 94-jarige leeftijd, gecremeerd te "De Meerdijk" te Emmen op 14‑01‑2003. Geslaagd aan de Rijkskweekschool te Apeldoorn voor akte Lager Onderwijs (krant "Het Centrum" d.d.17-6-1927) en even later voor de akte "Nuttige Handwerken".
Leeuwarder Nieuwsblad 16-1-1940: "Eervol ontslag. Twijzelerheide, 15 jan. Wegens huwelijk is met ingang van 15 April a.s. eervol ontslag verleend aan mej. A. Uittien, onderwijzeres aan de Chr. Nat. school alhier".
Doordat ze met een Duitser was getrouwd werd ze na de oorlog als vijand gezien en heeft de Staat de uitkering van de levensverzekering op haar man genaast. (Nationaal Archief, archief NBI nr.2.09.16.11 inv.143160 kopie in archief. (Persoonskaart in archief).
In 1929 als particulier in Sidoarjo (Oost-Java) daarna werkzaam gesteld als onderwijzeres aan de Openbare Holl.Chin. school te Makasser. Op 6-11-1935 overgeplaatst naar de Europesche school te Depok (Buitenzorg N.O.I.). Op 30-12-1936 op eigen verzoek eervol ontslag verleend. (Bron: Stamkaart Oost-Indische Ambtenaren).
Dochter van Jan UITTIEN (zie VIIt) en Greetje van DELDEN, huishoudster te Scheemda (1941).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd te Batavia (Ned.Indie) op 22‑12‑1936 (advertentie in archief) met Walter Johann Hans Heinrich PRINZHORN, 33 jaar oud, geboren te Harburg (Duitsland) op 13‑08‑1903, gedoopt te Harburg op 04‑11‑1903, overleden te Sibolga (Ned.Indie) op 19‑01‑1942 op 38-jarige leeftijd. Op zee overleden als Duits gevangene uit Ned. Indië op het door de Japanners gebombardeerde schip de Imhoff.
Op 18 januari 1942 verliet het schip de Imhoff onder leiding van kapitein Herman Hoeksema de haven van Sibolga in Nederlands-Indië. Opdracht was het vervoeren van de circa 2300 Duitse en enkele Oostenrijkse gevangenen, aangezien voor potentiële spionnen, naar Bombay in het toenmalig Brits-Indië. Het bestuur van de toenmalige kolonie verplaatste de gevangenen uit vrees voor het naderende Japanse leger.
Twee eerder vertrokken boten bereikten Bombay maar het derde en laatste transport met de Van Imhoff werd op de dag van vertrek getroffen door een torpedo uit een Japans gevechtsvliegtuig.
Aan boord bevonden zich naar schatting 477 Duitse krijgsgevangenen en dwangarbeiders, 62 bewakers en 48 bemanningsleden[4]. De (Nederlandse) bewaking en bemanningsleden wisten via reddingsboten het schip te verlaten, maar lieten de Duitsers aan hun lot over. Slechts 65 Duitse gevangenen overleefden de scheepsramp, ruim 400 man verdronk of ontnam zichzelf ter plekke het leven. De overlevenden spoelden aan op het eiland Nias, ten westen van van Sumatra. Hier werden zij, na een kortstondige machtsovername, opnieuw gevangen gezet door de Nederlandse autoriteiten op het eiland. Zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Van_Imhoff_(schip,_1914).
Zoon van Eduard John PRINZHORN en Frieda Sophie Elisabeth RENCK.
Uit dit huwelijk:
1.
Gertrud Frieda (zie IXaf).
2.

VIIIz
Jochum UITTIEN, hoofdonderwijzer, zakelijk leider scapino ballet, kunstschilder, geboren te Loppersum op 12‑02‑1914 om 13.00 uur (krantenbericht in archief), gedoopt (Ned.Herv.) te Loppersum op 05‑07‑1914, overleden te Apeldoorn op 24‑11‑2008 om 00.30 uur op 94-jarige leeftijd, "Ik ben uitgedaan", gecremeerd te Zwolle op 28‑11‑2008, crematorium "Kranenburg". O.a. auteur van het boekje "Ballet", uitgegeven door De Ruiter Gorinchem in 1973 en herdrukt in 1981. Samenvatting: "Niet zozeer de techniek van deze vorm van danskunst, doch de geschiedenis, de opleiding, de gang van zaken bij een balletvoorstelling en verschillende beroemde dansers en danseressen worden in dit boekje besproken"
Nieuwsblad van het Noorden, 5-3-1937: "De voordracht ter benoeming van een onderwijzer aan de o.l. school te Zuidlaten (vacature-Albronda) luidt: 1. J. Uittien (tijd. onderwijzer tr Zuidlaren).
In archief o.a. kopie geb.akte, kaart "50 jaar getrouwd", foto's geboortehuis te Loppersum.
(advertentie Scapino Balet in archief)
, zoon van Jan UITTIEN (zie VIIt) en Greetje van DELDEN, huishoudster te Scheemda (1941).
Ondertrouwd (1) te Koudum op 04‑04‑1941, gehuwd op 27-jarige leeftijd te Koudum (gem.Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) op 10‑04‑1941 (in archief) met Martha WADMAN, 24 jaar oud, onderwijzeres, geboren te Makkinga (Ooststellingwerf) op 17‑03‑1917, overleden te Apeldoorn op 28‑09‑1991 op 74-jarige leeftijd (overlijdensadvertentie in archief), gecremeerd te Zwolle op 03‑10‑1991, dochter van Sipke Sijbes WADMAN, kantoorhouder PTT, en Trijntje Johannes SCHURER, locale kracht PTT.
Samenwonend (2) te Apeldoorn 1996 met Trijnie PANNENBORG, geboren op 09‑06‑1932.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Nynke (zie IXah).
2.
Jan Frans (zie IXai).

VIIIaa
Anna UITTIEN, geboren te Loppersum op 15‑05‑1889 om 08.00 uur (aktenummer: 34) (kopie in archief), gedoopt (Ned.Herv.) te Loppersum op 01‑09‑1889, overleden te Castricum op 22‑03‑1978 op 88-jarige leeftijd. Dienstboderegister Appingedam: 12 december 1907 gekomen van Rheden en 19 juli 1909 vertrokken naar Uithuizermeden. In een ander register staat ze vermeld als 7-8-1912 vertrokken naar Loppersum. Dochter van Jan UITTIEN (zie VIIu) en Grietje DEUNTJER, daglonerse.
Ondertrouwd te Appingedam en Loppersum dec. 1913, advertentie in archief, gehuwd op 24-jarige leeftijd te Appingedam op 31‑12‑1913 (kopie akte en advertentie in archief) met Wijpko SCHENK, 23 jaar oud, machinist, geboren te Appingedam op 08‑05‑1890, overleden te Zaandam op 20‑11‑1985 op 95-jarige leeftijd (overlijdensadvertentie in archief) (gezinskaart in archief), zoon van Jan SCHENK, timmerman, en Jantje MULDER.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan Wijpko, directeur Samenwerkende Haven Bedrijven, geboren te Amsterdam op 15‑05‑1914, overleden te Zaandam op 30‑03‑2004 op 89-jarige leeftijd, gecremeerd te Zaandam-Zuid op 06‑04‑2004.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd te Zaandam op 11‑10‑1945 met Barbara RINSES, 25 jaar oud, geboren te Arnhem op 26‑07‑1920, overleden te Zaandam op 05‑06‑2002 op 81-jarige leeftijd, gecremeerd te Zaandam op 10‑06‑2002.
2.
Gretha Jantine, geboren te Amsterdam op 16‑02‑1916 (bericht in archief), begraven te "Huis te Vraag", Rijnburgstraat 15, Amsterdam op 16‑02‑1915.
3.
Johan Cornelis, geboren te Zaandam op 14‑11‑1916, overleden op 19‑11‑2002 op 86-jarige leeftijd, begraven te Kleverlaan 7, Haarlem.
Gehuwd op 39-jarige leeftijd te Haarlem op 06‑04‑1956 met Cornelia Adriana Christina DINGEMANSE, 26 jaar oud, geboren op 02‑07‑1929.
4.
Gretha Jantina, geboren te Zaandam op 26‑10‑1919.
Gehuwd op 49-jarige leeftijd te Zaandam op 13‑03‑1969 met Johan Jacob Adrianus de WAARD.
5.
Klaas, geboren te Zaandam op 17‑10‑1920, overleden te Barendrecht op 17‑02‑1998 op 77-jarige leeftijd, begraven te Scheldestraat 3, Barendrecht.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd te Zaandam op 18‑12‑1947 met Hilletje de MOES, 23 jaar oud, geboren op 18‑11‑1924, overleden te Zaandam op 06‑10‑1974 op 49-jarige leeftijd.

Generatie IX
 
IXa
Gerhard Mattheus UITTIEN, kruidenier, geboren te Brummen op 22‑05‑1852, overleden te Brummen op 23‑05‑1943 op 91-jarige leeftijd (advertentie in archief). Tientallen advertenties van leveranciers van kruidenierswren.
Komt regelmatig voor in advertenties voor kruidenierswaren. (persoonskaart in archief)
, zoon van Gerhard Derk UITTIEN (zie VIIIb) en Anna Willemina WANSINK.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd te Voorst op 27‑01‑1886 met Henrica SCHAAP, 25 jaar oud, geboren te Voorst op 09‑01‑1861, overleden te Zutphen op 22‑10‑1928 op 67-jarige leeftijd. Ook overlijdensakte nr. 102 dd 23-10-1928 te Brummen.
Blijkens de gezinskaart was zij als patiënt opgenomen op 20-8-1928 te Zutphen, Gasthuisstraat wijk A huis 18.(zie gezinskaart onder nr.460 in archief) (overlijdens advertentie)
, begraven te Brummen op 25‑10‑1928, op gezinskaart (in archief) 20-10-1928 patient te Brummen, Gasthuisstraat . eijk A huis 18. Dochter van Hendrik SCHAAP, landbouwer, en Martina SCHAAP, landbouwster.
Uit dit huwelijk:
1.
Anna Willemina (zie Xa).
2.
Martina (zie Xb).
3.
Gerhard Dirk (zie Xc).
4.
Dr. Hendrik, leraar,specialisatie plantkunde, a/d Koloniale Landb.school, geboren te Brummen op 16‑09‑1898, overleden te Vught op 10‑08‑1944 op 45-jarige leeftijd. Gepromoveerd, tot doctor in de biologie, op proefschrift getiteld: Ueber den Zusammenhang zwischen Blattnervatur und Sprossverzweigung. 1929. Sign. AB Diss Utrecht. uit Gessnat E50-66 Sys 1185.
Auteur /mede-auteur van: Handleiding bij de bestudering van het palaeozoisch botanische materiaal van het geologisch en het botanisch museum te Utrecht. Sign. Gessnat D81-309 1925. De volksnamen van onze planten. Met een voorwoord van J. Lanjouw. Zutphen Thieme 1946, 92 pagina's. Sign. SB-DP1:293A37.Sys 1173.111.7. Zonderlinge plantennamen: Het raadsel van Plinius Brittannica of Vibones. Circa 1939. Overdr. uit Eigen Volk.Sign. Gessnat E12-123 type GEW.
Alle publicaties zijn aanwezig in de universiteitsbiliotheek Utrecht.
Op internet (home.wanadoo.nl/de.levende.natuur/oudtmz.htm) nog de volgende publicaties gevonden:
1924: Een hommelvijand. (Aphomia sociella L.) DLN 29: 116-118
1924: Hommels houden. DLN 29: 024-026
1930: Kruutmoes en karvel. DLN 35: 192-203
1931: Kruutmoes, kool en nog wat. DLN 35: 377-380
1935; Gedenkboek Dr. Jac. P. Thijsse. Botaniseren in de kerk. DLN40, spec.nr.
"C.G.Dahlberg, Catalogus der Vlessen, van de Boom, Struik, Plant en rank gewassen, dewelke ik in Spiritus Vini beward he. Manuscript in het archief van de Linnean Society te Londen. Handgeschreven kopie door H. Uittien, in de bibliotheek van het instituut voor Systematische Plantkunde van de R.U. Utrecht.
Eervol ontslag in 1933 als leraar aan de Middelbare Landbouwschool te Deventer wegens opheffing van deze betrekking.
1939 23 sept De Tijd, Onderwijs: "Te rekenen van 1 September 1939 is benoemd tot leraar aan de middelbare koloniale landbouwschool te Deventer, dr. H. Uittien"
In 1941, kennelijk weer aangenomen op de Koloniale Landbouwschool, maar na een rede geschorst wegens zijn felle houding tegen de bezetter. Hij was geen lid van een politieke partij maar werkte wel voor het illegale blad Trouw. Hij schrijft artikelen en zorgt voor verspreiding. Wegens dat werk wordt hij op 30 januari 1944 in Deventer gepakt en komt via Kampen, Arnhem en Haaren in Kamp Vught terecht waar hij werkt in de vliegtuigsloperij en aldaar op 10 auguatus 1944 wordt gefusilleerd.
Kamp Vught: het enige SS-concentratiekamp in Nederland en heette "Konzentrationslager Herzogenbusch". Er hebben 30.000 gevangenen gezeten.
Cohen, dr. H., te Rotterdam
Ingekomen brief van dr. H. Uittien te Deventer betreffende gebruik van diverse kruiden in de Achterhoek, Datering 1930, Omvang 1 stuk, Vindplaats Noord-Hollands Archief.
(persoonskaart in archief)
.

IXb
Anna Maria UITTIEN, geboren te Brummen op 10‑10‑1856 (aktenummer: 147), overleden te Zutphen op 14‑09‑1943 op 86-jarige leeftijd. Overlijdensakte te Brummen nr.72, aangiftedatum 18-9-1943.(advertentie in archief), dochter van Gerhard Derk UITTIEN (zie VIIIb) en Anna Willemina WANSINK.
Ondertrouwd te Brummen op 02‑06‑1886, advertentie in archief, gehuwd op 29-jarige leeftijd te Brummen op 17‑06‑1886, advertentie in archief met Dederikus AKKERMAN, 31 jaar oud, rijksveearts, geboren te Sleen op 23‑11‑1854, overleden te Brummen op 19‑01‑1927 op 72-jarige leeftijd, zoon van Jacobus Hendrikus AKKERMAN en Hinderkien ALING.
Uit dit huwelijk:
1.
Jacobus Hindrikus, geboren te Brummen op 30‑11‑1888.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd te Assen op 17‑08‑1920 met Pietertje Paulus Roelfina EKKART, geboren te Assen circa 1899, dochter van Paulus Arnoldus EKKART en Anna SCHÜRMAN.
2.
Anna Willemina Henrica, geboren te Brummen op 12‑05‑1893.

IXc
Gerhard Mattheus SMIT, smid, geboren te Brummen op 15‑08‑1859, overleden te Brummen op 26‑04‑1928 op 68-jarige leeftijd, zoon van Antoon SMIT, grofsmid, en Catharina UITTIEN (zie VIIIc).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd te Brummen op 21‑11‑1890 met Elisabeth Berendina BOVENDORP, geboren te Brummen circa 1864, dochter van Gerrit BOVENDORP, broodbakker, en Johanna Francisca BUURSINK.
Uit dit huwelijk:
1.
Anton Johan, geboren te Brummen 09‑1891, overleden te Brummen op 09‑12‑1891.

IXd
Gerharda Martha UITTIEN, geboren te Brummen op 29‑08‑1882, overleden te Doetinchem op 20‑02‑1965 op 82-jarige leeftijd, begraven te Loolaan 33a, Doetinchem febr. 1965 (foto van grafzerk in archief). Foto in archief, op 7-11-2018 ontvangen van Maarten Visschedijk, Warnsveld.
Persoonskaart en foto van de grafzerk in archief.
Dochter van Herman UITTIEN (zie VIIId) en Willemina BEKER.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd te Steenderen op 26‑05‑1909, gehuwd voor de kerk te Steenderen op 26‑05‑1909 (Ned.Herv.) met Willem Harmen REMMELINK, 27 jaar oud, landbouwer, geboren te Steenderen op 13‑09‑1881, gedoopt (Ned.Herv.) te Steenderen op 06‑11‑1881, overleden te Doetinchem op 15‑04‑1951 op 69-jarige leeftijd, zoon van Derk Jan Bernard REMMELINK, landbouwer, en Jantje BREUKINK.
Uit dit huwelijk:
1.
Willemina Gerharda Martha, geboren te Doetinchem op 24‑04‑1910.
2.
Dirk Jacob Willem, geboren te ambt Doetinchem op 10‑08‑1912 om 15.00 uur (kopie in archief). Overleden te Hummelo (Bronkhorst) op 20‑03‑1996 op 83-jarige leeftijd (foto zerk in archief).
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 04‑09‑1945 met Margaretha van den BERG, 26 jaar oud, geboren op 07‑03‑1919, overleden op 07‑11‑2007 op 88-jarige leeftijd, begraven te Hummelo (Bronkhorst).

IXe
Johannes Hermanus UTTIEN, leraar (hoofd MULO-school), geboren te Haarlemmermeer op 01‑02‑1912 (gezindte: RK), overleden te Haarlem op 29‑11‑1969 op 57-jarige leeftijd, 4 Overlijdensadvertentie in archief. (persoonskaart in archief), zoon van Dirk UTTIEN (zie VIIIi) en Gijsberdina van VUGT, dienstbode.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd te Haarlem op 11‑08‑1937 met Ardina Petronella Maria VOORVELT, 26 jaar oud, geboren te Schoten op 26‑11‑1910, overleden te Haarlem op 11‑06‑1990 op 79-jarige leeftijd, begraven te Haarlem op 15‑06‑1990, dochter van Johannes Cornelis Christiaan VOORVELT, directeur Gemeentewerken, en Maria Anna WITSIERS.
Uit dit huwelijk:
3.
Cornelis Joannes Christiaan, geboren te Haarlem op 07‑09‑1940.
8.
Maximiliaan Johannes Hermanus, hoofd vervoer gevaarlijke stoffen & koelvervoer, geboren te Haarlem op 03‑11‑1954, internartionaal voertuigeninspectie expert.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd te Haarlem op 10‑12‑1981, gescheiden na 8 jaar te Haarlem op 09‑11‑1990 van Manja HEGT, geboren te Amsterdam op 07‑05‑1953, overleden te Maarssen op 18‑01‑1996 op 42-jarige leeftijd.

IXf
Gerritjen UTTIEN, dienstbode, geboren te Steenderen op 21‑11‑1872, gedoopt (Ned.Herv.) te Steenderen op 05‑01‑1873, overleden te Brummen op 08‑06‑1915 op 42-jarige leeftijd, dochter van Antjen UTTIEN (zie VIIIk).
Samenwonend (1) 1896.
Gehuwd (2) op 27-jarige leeftijd te Brummen op 10‑11‑1900 met Gerrit Jan DENEKAMP, 38 jaar oud, landbouwer, geboren te Brummen op 01‑02‑1862, overleden te Brummen op 27‑02‑1943 op 81-jarige leeftijd, zoon van Hendrik Willem DENEKAMP, landbouwer, en Hermina MEENINK. {Hij was eerder gehuwd voor 1894 met Carolina EIJCKELHOFF, overleden te Brummen op 16‑03‑1899.}
Uit de eerste relatie:
1.
Jan UITTIEN, geboren te Brummen op 03‑05‑1897, overleden te Brummen op 11‑10‑1897, 161 dagen oud.
Uit het tweede huwelijk:
2.
Aaltjen, geboren te Brummen op 28‑12‑1902, overleden te Brummen op 13‑08‑1904 op 1-jarige leeftijd.
3.
Carolina, geboren te Brummen op 23‑04‑1904.
4.
Johanna Hendrika, geboren te Brummen op 15‑02‑1910.
5.
Hendrik Willem, geboren te Brummen op 29‑01‑1912.
6.
Gerritje, geboren te Brummen op 08‑06‑1915.

IXg
Harm KOOPMAN, landarbeider, stoker bij de Koninklijke Marine, geboren te Stedum op 01‑09‑1915, overleden te a/b H.H. Evertsen, Straat Soenda op 01‑03‑1942 op 26-jarige leeftijd. Omgekomen bij de slag om de Javazee, omgeving eiland Seboekoe Besar, aan boord van de mijnenverger HM Evertsen waarop hij als stoker werkzaam was.
wordt vermeld op de Erelijst gevallenen 1940-1945, Online Begraafplaatsen en Oorlogsgravenschtichting.(Ovl. akte in archief)
, zoon van Hendrik Jan KOOPMAN (zie VIIIm) en Jantje BALKEMA.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd te Stedum op 06‑05‑1940 met Gerritdina (Dien) SLAGER, 20 jaar oud, dienstbode, geboren te Sint-Annen (Gem.Ten Boer Gr.) op 09‑12‑1919 om 04.00 uur (in archief), overleden te Delfzijl 00‑03‑1999.
Uit dit huwelijk:
1.
Harm (zie Xj).

IXh
Everhardus KOOPMAN, landarbeider, bouwvakker, geboren te Loppersum op 29‑05‑1921, overleden te Delfzijl op 13‑02‑2001 op 79-jarige leeftijd, gecremeerd te Appingedam op 17‑02‑2001, zoon van Hendrik Jan KOOPMAN (zie VIIIm) en Jantje BALKEMA.
Ondertrouwd te 't Zandt op 04‑07‑1949, gehuwd op 28-jarige leeftijd te 't Zandt op 23‑09‑1949 met Diewerke (Diet) VENEKAMP, 23 jaar oud, huishoudelijke hulp, gezinshulp, geboren te Zijldijk op 21‑08‑1926, overleden te Winsum op 29‑05‑1996 op 69-jarige leeftijd, gecremeerd te Groningen op 03‑06‑1996, dochter van Harm VENEKAMP, landarbeider, en Gezina MULDER.
Uit dit huwelijk:
2.
Harmanna Geziena Jantje (Harma), bibliotheek-technisch medewerkster, geboren te Westeremden op 03‑06‑1958.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd te Groningen op 14‑06‑1995 met Albertus Adrianus Leonardus Eloy TROUWBORST, 40 jaar oud, customer care medewerker KPN, geboren te Wassenaar op 05‑03‑1955, zoon van Albertus Antonius TROUWBORST, hoogleraar culturele antropologie a/d Kath.Univ. te Nijmegen, en Margot BEMELMANS, administratief medewerkster.

IXi
Hendrik KOOPMAN, geboren te Loppersum 1923, overleden te Den Andel op 12‑10‑1974, begraven te begraafplaats Rusthof te Appingendam op 16‑10‑1974, zoon van Hendrik Jan KOOPMAN (zie VIIIm) en Jantje BALKEMA.
Gehuwd voor 1950 met Grietje HANSEN, geboren op 10‑05‑1925, overleden te Delfzijl op 22‑11‑1987 op 62-jarige leeftijd, begraven te begraafplaats Rusthof te Appingedam op 26‑11‑1987.
Uit dit huwelijk:
1.
Hendrik Jan (zie Xl).
2.
Anneke (zie Xm).
3.
Harm (zie Xn).
4.
Onno (zie Xo).
5.
Janneke (zie Xp).
6.
Greetje (zie Xq).

IXj
Alida Catharina UITTIEN, verpleegkundige in een psych.ziekenhuis, geboren te 's-Gravenhage op 24‑11‑1933, dochter van Jan Christiaan UITTIEN (zie VIIIo) en Cornelia LINDENBERG.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd te 's-Gravenhage op 12‑05‑1961 met Feite JAARSMA, 28 jaar oud, verpleegkundige in een psych.ziekenhuis, geboren te Gauw op 10‑01‑1933, overleden te Vlaardingen op 19‑10‑2005 op 72-jarige leeftijd, begraven te op de begraafplaats "Holy" te Vlaardingen op 24‑10‑2005, zoon van Sijbolt Wybrens JAARSMA en Metje HILVERDA.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan Christiaan (zie Xr).
2.
Meta Cornelia (zie Xs).
3.
Sybolt Hette, geboren te Vlaardingen op 16‑10‑1964.
4.
Cornelia Afke (Corrie), geboren te Vlaardingen op 27‑09‑1969.
Gehuwd met Roger BAILEY.

IXk
Catharina Cornelia (Rien) UITTIEN, verpleegkundige psych.ziekenhuis, geboren te 's-Gravenhage op 05‑08‑1936, dochter van Jan Christiaan UITTIEN (zie VIIIo) en Cornelia LINDENBERG.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd te 's-Gravenhage op 31‑10‑1972, gehuwd voor de kerk te 's-Gravenhage op 31‑10‑1972 met Jan Cornelis SMIT, 34 jaar oud, geboren te 's-Gravenhage op 20‑12‑1937, overleden te Rotterdam op 23‑08‑2011 op 73-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Paulus (Paul) Christiaan, geboren te Maassluis op 06‑12‑1973.
2.
Robertus Cornelis, geboren te Maassluis op 25‑02‑1976.

IXl
Christiaan Karel UITTIEN, directeur schoonmaakbedrijf, geboren te 's-Gravenhage op 11‑12‑1938, overleden te Axel (Zeeland) op 01‑10‑2008 op 69-jarige leeftijd, begraven te Axel (Zeeland), begraafplaats a/d Burchtlaan op 06‑10‑2008 (foto van zerk in archief). Zoon van Jan Christiaan UITTIEN (zie VIIIo) en Cornelia LINDENBERG.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd te 's-Gravenhage op 21‑12‑1960, gescheiden na 22 jaar te 's-Gravenhage op 29‑04‑1983 van Huibertje van KLAVEREN, geboren te 's-Gravenhage op 30‑03‑1938.
Gehuwd (2) op 45-jarige leeftijd te 's-Gravenhage op 04‑01‑1984 met C. A. (Corrie) den HOED, 44 jaar oud, verpleegster bij het Uiterjoon, geboren te Dubbeldam op 24‑12‑1939, dochter van NN den HOED en N. van BEEK. {Zij was eerder gehuwd voor 1960 met NN BEENS, geboren voor 1945.}
Uit het eerste huwelijk:
2.
Jan Christiaan (zie Xu).

IXm
Jan Jacob (Jaap) UITTIEN, bioloog, geboren te 's-Gravenhage op 22‑11‑1944. Naast zijn werk als plantenfysiologisch onderzoek in Wageningen ook de akte handenarbeid en tekenen gehaald bij de Akadmie voor Beeldende Vorming te Amersfoort. Heeft enige jaren stage gelopen de de bronsgieter Ben Joosten en daarna coordinator/organisator bij het atelier brons-gieten van de KEO-Werkwinkel. Zijn figuratieve bronzen beeldjes hebben meestal kinderen als onderwerp. Elk beeldje is eenmaling vanwege de gebruikte "verloren-was methode", zoon van Jan Christiaan UITTIEN (zie VIIIo) en Cornelia LINDENBERG.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd te Renkum op 06‑07‑1971 met Helena Maria van der WINDEN, 26 jaar oud, lerares biologie, geboren te Naaldwijk op 29‑03‑1945, dochter van Wilhelmus Petrus van WINDEN en Josephina Adriana Maria VERMEULEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Sanne Judith (zie Xw).

IXn
Cornelis (Kees) UITTIEN, chauffeur, facilitair manager, geboren te 's-Gravenhage op 12‑04‑1947, zoon van Jan Christiaan UITTIEN (zie VIIIo) en Cornelia LINDENBERG.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd te 's-Gravenhage op 27‑10‑1969, gescheiden na 30 jaar op 16‑02‑2000 van Geertje de JONG, geboren te Hardinxveld op 29‑03‑1946, dochter van Michiel Cornelis de JONG en Wijntje van der BEEK.
Samenwonend (2) sinds 21‑03‑2003, samenleveingsovereenkomst. Partner is Marion LOCK, 52 jaar oud, geboren te 's-Gravenhage op 05‑10‑1950. Emmakliniek. Dochter van Joseph LOCK en Cornelia DEUNINCK. {Zij was eerder gehuwd op 21-jarige leeftijd op 23‑12‑1971, gescheiden na 28 jaar op 19‑01‑2000 van Gerard (Ger) SOREL, geboren te Vlissingen op 06‑02‑1947, overleden te 's-Gravenhage op 14‑10‑2020 op 73-jarige leeftijd.}
Uit het eerste huwelijk:
1.
Erika (zie Xx).
2.
Jan Christiaan (John), geboren te 's-Gravenhage op 26‑06‑1973.
3.
Michiel Cornelis, geboren te 's-Gravenhage op 08‑12‑1980. Van internet 2-1-2008: Medewerker reparatie onderhoud en banden (ROB) bij Archilles Autolease te 's-Gravenhage (070 - 3155 272).

IXo
Johannes Paul (John) UITTIEN, winkelier, geboren te 's-Gravenhage op 09‑12‑1950, zoon van Jan Christiaan UITTIEN (zie VIIIo) en Cornelia LINDENBERG.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd te 's-Gravenhage op 04‑02‑1976 met Francoise Marie Dolores COMEAU, 25 jaar oud, geboren te Asbestos (Canada) op 14‑10‑1950.
Uit dit huwelijk:
1.
Erik Raymond, geboren te 's-Gravenhage op 15‑12‑1977.
2.
Liliane Mascha, geboren te 's-Gravenhage op 28‑02‑1981.

IXp
Carola Christina VLENDRÉ, fotomodel Gevaert, telefoniste/receptioniste bij Gevaert, geboren te Voorburg op 12‑02‑1932, dochter van Jacob VLENDRÉ, schoenmaker, en Christina Jantina UITTIEN (zie VIIIp).
Gehuwd op 33-jarige leeftijd te Giethoorn op 10‑07‑1965 met Barend GRIEKSPOOR, 43 jaar oud, aannemer van grond- en baggerwerk. Geboren te Hillegom op 07‑10‑1921, overleden te Lisse op 21‑01‑2009 op 87-jarige leeftijd, gecremeerd te Driehuis, Westerveld op 26‑01‑2009, zoon van Bartholomeus GRIEKSPOOR, aannemer van grond- en baggerwerk., en Grada JANSSEN. {Hij was eerder gehuwd voor 1964 met Willie den HARTOGH, geboren te Hillegom op 07‑05‑1925, overleden te Hillegom op 24‑01‑1965 op 39-jarige leeftijd, dochter van J. den HARTOGH en G.C. SCHUURMAN.}
Uit dit huwelijk:
1.
Jessica Alexandra, geboren te Haarlem op 12‑10‑1966.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd te Noordwijkerhout op 11‑09‑1998 met Adriaan Marcel van ZANTEN, 32 jaar oud, geboren te Leiden op 08‑07‑1966, zoon van A.M. van ZANTEN en C. de WINKEL.
2.

IXq
Karel Christiaan VLENDRÉ, (oud)directeur metaalwarenfabriek, geboren te 's-Gravenhage op 11‑09‑1934, overleden te Hoofddorp op 23‑03‑2018 op 83-jarige leeftijd, gecremeerd te Hoofdweg 1100 (Oostzijde), Nieuw Vennep op 29‑03‑2018, zoon van Jacob VLENDRÉ, schoenmaker, en Christina Jantina UITTIEN (zie VIIIp).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd te Voorburg op 26‑04‑1962 met Engellientje Maartje (Lieke) van RIET PAAP, 21 jaar oud, geboren te Rijswijk op 16‑08‑1940, dochter van Gerardus Wilhelmus van RIET PAAP, ambtenaar bij rekenkamer, en Cornelia Jacoba van LINGEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Robert Christiaan, geboren te Voorburg op 22‑05‑1963.
2.
Timo Gerard (zie Xz).
3.
Danielle Corneli (zie Xaa).

IXr
Yvonne Jeanette VLENDRÉ, Merken en Modellen gemachtigde P.T.T. Geboren te Voorburg op 06‑10‑1939, dochter van Jacob VLENDRÉ, schoenmaker, en Christina Jantina UITTIEN (zie VIIIp).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd te Voorburg op 09‑11‑1965 met Edmund BRAAM, 29 jaar oud, leraar handvaardigheid, geboren te Paramaribo (Suriname) op 14‑03‑1936.
Uit dit huwelijk:
1.
2.
ing. Aldo Rex (zie Xac).

IXs
Paul Jacques VLENDRÉ, insp. Gezondheidsdienst b.h.staatstoezicht o.d.volksgezondheid, geboren te Voorburg op 06‑04‑1942 (gezindte: Ned.Herv.), overleden te Maassluis op 15‑09‑2019 op 77-jarige leeftijd, begraven op 21‑09‑2019, raadslid voor de VSP te Maassluis, voorzitter klachtencommissie Haagse zorginstellingen. Zoon van Jacob VLENDRÉ, schoenmaker, en Christina Jantina UITTIEN (zie VIIIp).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd te Leidschendam op 21‑05‑1971 met Cornelia BUITELAAR, 21 jaar oud, verpleegkundige, geboren te 's-Gravenhage op 15‑04‑1950.
Uit dit huwelijk:
1.
Arthur Paul Alexander, Ondernemer in de informatica techniek, geboren te Leidschendam op 17‑01‑1974.
2.
Lianne Cornelia Christina, Onderwijeres, geboren te 's-Gravenhage op 28‑06‑1979. Graag wil ik mij aan u voorstellen. Mijn naam is Lia Vlendré en ik ben geboren in 1950. Zelf ben ik gehuwd en heb twee uitwonende kinderen en twee kleinkinderen. Sinds 1980 ben ik met heel veel plezier woonachtig in Maassluis! Ook ben ik nog gedeeltelijk werkzaam in de gezondheidszorg.
Het is toch fantastisch om mee te mogen werken aan de mooiste dag in het leven van mensen: hun trouwdag. Deze trouwdag wordt samen met het toekomstige echtpaar goed voorbereid en er is veel mogelijk om deze dag tot een succes te maken! Ik sta zelf ook achter een officiδle bevestiging van de band tussen twee mensen in een samenlevingsvorm zoals het huwelijk of een geregistreerd partnerschap. Het zegt iets over vertrouwen hebben in elkaar en in de toekomst die samen wordt opgebouwd. Misschien mag ik daarom uw ambtenaar van de burgerlijke stand worden. (bron: www.maassluis.nl/digitaal-loket/trouwen_44113/)
.

IXt
Cornelia Johanna UITTIEN, verkoopster, winkelbediende, geboren te 's-Gravenhage op 22‑10‑1938 om 06.30 uur (kopie in archief).
Aantekening op de geboorteakte: "Dit kind is erkend door Uittien, Jan Jacob en Ploeg, Catharina, de vader met toestemming der moeder, bij akte, heden voor den ambtenaar van den Buregerlijken Stand te 's-Gravenhage verleden. Veertien November 1938" (wg Boekhout)
"Dit kind is gewettigd door het opvolgende huwelijk der ouders, heden alhier voltrokken. Zeven December negentiehonderd achteendertig" (w Boekhout)
, dochter van Jan Jacob (Jaap) UITTIEN (zie VIIIq) en Catharina PLOEG, kantoorbediende (1931).
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd te 's-Gravenhage op 31‑10‑1960, gescheiden te 's-Gravenhage circa 1965 van Berend van der WEERD, drukkerijbediende, geboren te Putten op 17‑01‑1937, zoon van Berend van der WEERD, veehouder, en Aaltje WEIJS.
Gehuwd (2) op 27-jarige leeftijd te 's-Gravenhage op 21‑10‑1966 (kopie in archief) met Johannes Cornelis de WIT, 34 jaar oud, matroos, conciërge, gemeenteambtenaar (1966), geboren te 's-Gravenhage op 11‑03‑1932, overleden te 's-Gravenhage op 18‑05‑1990 op 58-jarige leeftijd, begraven te Oud Eykenduynen op 22‑05‑1990, zoon van Hendrikus Leonardus Gerardus de WIT en Cornelia van de HEETKAMP.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Ronald (zie Xad).
2.
Marcel (zie Xae).
Uit het tweede huwelijk:
3.
Annelies, geboren te 's-Gravenhage op 06‑06‑1968.
Samenwonend (1) te 's-Gravenhage voor 2008, scheiding 2017 Partner is Jacobus Willem (Jack) HEIJSTEK, geboren te 's-Gravenhage op 29‑01‑1963, zoon van Jacobus Willem HEIJSTEK.
Samenwonend (2) 2018, gehuwd op 50-jarige leeftijd te Budel op 31‑05‑2019 met Ed VERTON, beroepsmilitair (kok).

IXu
Karel Christiaan UITTIEN, (oud)directeur/eigenaar groothandel bouwmachines en hulpmaterialen, geboren te 's-Gravenhage op 01‑10‑1939, gedoopt (Ned.Herv.) te 's-Gravenhage, zoon van Jan Jacob (Jaap) UITTIEN (zie VIIIq) en Catharina PLOEG, kantoorbediende (1931).
Ondertrouwd te Harderwijk op 10‑03‑1960 (kopie krant in archief). Gehuwd op 20-jarige leeftijd te Harderwijk op 30‑03‑1960 (getuige(n): Cornelis Hozee, 49 jaar en Marie Fennigje Jacobs, 33 jaar.) met Renate JACOBS, 22 jaar oud, administratief medewerkster (1953-1960), geboren te Apeldoorn op 15‑06‑1937. Renate is een verwoed amateur-genealoge, gespecialiseerd in Harderwijkse families, dochter van Cornelis Hubertus Leonardus Marie (Cor) JACOBS, adjudant onderofficier Kon.Landmacht., en Alwine Emma Anna (Emmy) OHM, dienstmeid, kookster.
Uit dit huwelijk:
1.
Iris (zie Xaf).
2.
Emmy (zie Xag).
3.
Saskia (zie Xah).

IXv
Cornelis Christiaan (Kees) van der STEEN, verzekeringsadviseur, geboren te Santpoort op 18‑02‑1947, overleden te Rijswijk op 13‑04‑1990 op 43-jarige leeftijd, begraven te Rijswijk op 18‑04‑1990, zoon van Geert van der STEEN, beverfokker, kweker, bewaker, en Alida (als kind Lideke) UITTIEN (zie VIIIr).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd te Rijswijk op 22‑12‑1970 met Cornelia van den AKKER, 22 jaar oud, geboren te 's-Gravenhage op 22‑02‑1948, dochter van Jacobus van de AKKER en Neeltje Elisabeth PRONK.
Uit dit huwelijk:
1.
Sandra, geboren te Rijswijk op 09‑12‑1971.
2.
Geert, geboren te Rijswijk op 02‑07‑1975.
3.
Martin, geboren te Rijswijk op 16‑08‑1976.

IXw
Alida Marianne (Marian) van der STEEN (Lideke), verpleegster, geboren te Santpoort op 24‑12‑1952, dochter van Geert van der STEEN, beverfokker, kweker, bewaker, en Alida (als kind Lideke) UITTIEN (zie VIIIr).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd te Rijswijk op 15‑12‑1976 met Jan PRONK, 23 jaar oud, chauffeur, geboren te 's-Gravenhage op 11‑06‑1953, zoon van Piet PRONK en Maatje SOUER.
Uit dit huwelijk:
1.
Egbert (zie Xai).
2.
Remco, geboren te Maassluis op 07‑06‑1979.

IXx
Deuwerke (Diet) SCHIPPER, geboren te Pieterzijl op 25‑01‑1926, dochter van Albert SCHIPPER (zie VIIIs) en Frederika STÜTE.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd te Zuidhorn op 24‑12‑1953 met Tijbo PRAK, 30 jaar oud, directeur Gemeente-werken te Holten, geboren te Winschoten op 15‑06‑1923, zoon van Heiko PRAK, koopman, en Maria GLAZENBURG.
Uit dit huwelijk:
1.
Doctor Heiko (zie Xaj).
2.
Frederika Maria (zie Xak).
3.
Albert, geboren te Holten op 04‑10‑1964.

IXy
Fijbina Trijntje Anje DOORNBOS, geboren te Loppersum op 12‑07‑1930, overleden te Almelo op 09‑08‑2018 op 88-jarige leeftijd, dochter van Jan DOORNBOS, kartonbewerker, en Anje Harmina RUSTHOVEN (zie VIIIt).
Gehuwd met Johan LANKAMP, geboren te Almelo op 19‑02‑1929, overleden te Almelo op 15‑04‑2003 op 74-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Gerritdina Anja (zie Xal).
2.
Jeanette Diane, geboren te Almelo op 15‑07‑1959.

IXz
Jannie Pieterke DOORNBOS, geboren te Loppersum op 05‑03‑1938, dochter van Jan DOORNBOS, kartonbewerker, en Anje Harmina RUSTHOVEN (zie VIIIt).
Gehuwd met Anthoon HEUN, geboren te Spijk (Gr.) op 18‑11‑1937.
Uit dit huwelijk:
1.
Anje Elisabeth, geboren op 26‑03‑1962.
2.
Elisabeth Harmina, geboren op 10‑10‑1963, overleden te Enschede op 16‑04‑2016 op 52-jarige leeftijd.
3.
Pieter Jan, geboren op 16‑09‑1965.
4.
Jan Pieter, geboren op 17‑11‑1966.

IXaa
Willem UITTIEN, geboren te Groningen op 26‑01‑1949.
Uit de "Ostfriesenzeitung" van 24.7.2002: "Vergangene Woche brannte es im Haus Nordmeer auf Borkum. Die Geschäftsleute trifft es mitten in der Saison. Neben dem Hotel macht Wim Uittien den Ausverkauf der Schuhfiliale ,Der Renner". Der Laden muss erst mal renoviert werden. Aber, sagt Uittien, ihn habe es nicht ,so schlimm" getroffen".
Op internet gevonden: Willem en Astrid Uittien, Boutique, Jann-Berghaus-Str. 70, 26548 Norderney (D) 04932 81505. Tevens gevonden: Einzelhandel mit Schuhen onder de handelsnaam "Zabadak" te Borkum (D), handelsregister Emden HRA 3805
Internet 2-1-2008: Willem Uittien e.K. (Borkum). Bismarckstr. 6, 26757 Borkum, Tel.: 04922/4120. Branche: Schuhe Einzelhandel. Gemeinsam stark für Qualität! ...
Zoon van Harm UITTIEN (zie VIIIu) en Ettje PLOEGER.
Gehuwd met R. PAEGEL.
Uit dit huwelijk:
1.
Astrid, geboren te Herne (Ruhrgebiet D) circa 1970, heeft een kledingzaak "Ben Seeberg", met dames/heren/kinderkleding in de Behrenstrasse te Herne.(kopie in archief).
2.
Saskia UITTIEN‑PAEGEL, geboren voor 1980.

IXab
Johannes (Joop) MOLLEMA, geboren te Oldehove op 31‑10‑1941, overleden te Groningen op 13‑02‑2004 op 62-jarige leeftijd, begraven te Oldenhove op 17‑02‑2004, zoon van Geert MOLLEMA, winelier te Oldenhove, en Antje UITTIEN (zie VIIIw).
Gehuwd met Elisabeth (Lies) van de VEEN, geboren op 06‑08‑1935.
Uit dit huwelijk:
1.
Rianne, geboren te Groningen op 08‑05‑1972.
2.
Geert (zie Xam).

IXac
Ettje MOLLEMA, geboren te Oldehove op 05‑12‑1944, overleden te Alkmaar op 25‑05‑2018 op 73-jarige leeftijd (overlijdenskaart in archief). Begraven te Schoterhof, Rostergaastweg, Nieuweschoot. op 02‑06‑2018.
Onze jongste is - net als zijn oom - vernoemd naar Pake. Pake heet eigenlijk Jochum Uittien, maar als kinderen noemden we 'm Pake en dat is tot de dag van vandaag zo gebleven. Pake was eigenlijk helemaal niet onze Pake (de Friese aanspreektitel voor opa) maar als ik het wel heb een achterneef van onze moeder, en tegelijk waren Pake en Beppe méér opa en oma voor ons dan onze 'echte' opa en oma. Ze waren zéker meer vader en moeder voor onze moeder dan haar ouders ooit zijn geweest.
Jaren geleden deelde Beppe zelf de laatste klap uit in haar strijd tegen kanker en vanmiddag vertelde Rineke me dat Pake, de doener, gisteren was uitgedaan, zoals het op de rouwkaart staat. Beiden konden zich weinig voorstellen bij een hemel, maar ik ben er van overtuigd dat Pake nu zijn Beppe weer in de armen heeft gesloten, na een warme ontvangst door de liefhebbende Vader in wie ze zo graag hadden willen geloven.
Het is moeilijk om dit op te schrijven omdat het niet alleen aangeeft wie Pake en Beppe waren, maar tegelijk aangeeft wat opa en oma níet waren. Dat is niet mijn bedoeling, maar ik ontkom er niet aan. Pake en Beppe waren warm en hartelijk. In alles wat ze deden deelden ze liefde uit, zonder daar verder veel woorden aan vuil te maken. Zelfs als ik tijdens een van de vele logeerpartijen ongein had uitgevreten en Pake me streng terechtwees, of Beppe me vermanend toesprak omdat ik me met een jantje-van-leiden van m'n taak voor Frans had afgemaakt, hoorde je de onvoorwaardelijke liefde daar dwars doorheen. Pake kon slecht tegen onrecht, tegen onderdrukking - maar evenmin had hij iets op met mensen die slaafs volgden of de kantjes er vanaf liepen. Zijn bewogenheid met mensen, zijn diepe wens je vérder te helpen, maakte het hem onmogelijk dat te accepteren.
Ze woonden na Pake's pensionering in een klein boerderijtje in Nieuw-Amsterdam [Veenoord, Karel] Drenthe. Ik ging er graag logeren. De lange oprijlaan, de ingang gemarkeerd met grote witte keien, voerde langs een boomgaard waarin je als kind heerlijk kon verdwalen. Van de vruchten die de bomen opleverden maakte Beppe de heerlijkste compôtes en jams. Als je er op het juiste moment bij was mocht je aan de handzeef draaien om de pitten te scheiden van het vruchtvlees, of uit de pan proeven of er nog wat geleisuiker bij moest. Die jam smaakt verrukkelijk op de witte broodjes die Beppe bakte in de stenen oven in de tuin, vlakbij de kas en de moestuin.
Pake was kunstschilder en de grote schuur was zijn domein. De werkplaats vol ambachtelijke gereedschappen waar het rook naar hout, het atelier met de gouaches en olieverfschilderijen in verschillende stadia van creatie nog op de schilderezels, de zwemen van verf, terpentijn en vernis die daar in de lucht hingen, de zolder volgepropt met rekwisieten. Hij was een graag geziene buur in de dorpsgemeenschap, betrokken bij veel verenigingswerk: hij troonde me mee naar de praalwagens van de buurtschap om ze te helpen opbouwen of vroeg me te helpen met de geluidstechniek van de revue van de toneelvereniging - overal was hij bij betrokken.
Trouw kwamen ze op bezoek bij verjaardagen, rond Sinterklaas met zelfgemaakte borstplaat. Toen de jaren zwaarder gingen tellen verruilden ze hun geïsoleerde paradijsje voor een huis in een woonwijk in Apeldoorn. Ik ben er nog een paar keer geweest, waaronder een keer om afscheid te nemen van Beppe. Haar plaats naast Pake werd na enige tijd ingenomen door Trijnie, ook al zo'n hartelijke, lieve vrouw.
Tijdens de logeerpartijen wisselden Pake en ik van gedachten over God en mensen. Hij, wijs door zijn lange levenservaring, een overtuigd socialist in hart en nieren die niets van de kerk wilde weten, ik vol jeugdige overmoed, een rechtse reactionair met een jong geloof even onverzettelijk als de keien vooraan de oprijlaan. En zoals ik die keien met enige regelmaat met een kwastje weer wit mocht maken, een klusje waar je toch al gauw een ochtend mee zoet was omdat je eerst het mos met een staalborstel moest verwijderen, zo stipte hij mijn mensbeeld voorzichtig bij. Veel van mijn 'rooie' ideeën vinden hun oorsprong bij Pake. Van mijn Godsbeeld bleef hij echter af: af en toe stelde hij een kritische vraag, maar nooit zette hij me klem, altijd respecteerde hij mijn overtuiging. Ook daarin betoonde hij zijn liefde.
Liefdevolle relaties - daar was Pake goed in. Ik denk dat Papa God trots op hem is.
Dochter van Geert MOLLEMA, winelier te Oldenhove, en Antje UITTIEN (zie VIIIw).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd te Baarn op 25‑11‑1965 met Arnold KOLE, 22 jaar oud, geboren te Baarn op 07‑10‑1943, overleden te Den Helder op 18‑11‑2013 op 70-jarige leeftijd, begraven te Schoterhof, Rotstergaastweg 45, Heerenveen op 25‑11‑2013.
Uit dit huwelijk:
1.
Pieter Geert (zie Xan).
3.
Jochum, geboren te Heerenveen op 25‑02‑1973.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd te Heereveen op 24‑09‑2001 met Echtgenote van Jochum Kole NN. Op verzoek hiervan de persoonlijke gegevens verwijder.

IXad
Albert MOLLEMA, geboren te Oldehove op 28‑02‑1949, zoon van Geert MOLLEMA, winelier te Oldenhove, en Antje UITTIEN (zie VIIIw).
Gehuwd met Johanna (Joke) ten ELSHOF, geboren op 04‑06‑1949.
Uit dit huwelijk:
1.
Johanna Willemina, geboren te Zwolle op 11‑11‑1973.
2.
Sebastiaan, geboren te Zwolle op 17‑04‑1976.
3.
Mirjam Tabitha (zie Xaq).
4.
Marloes, geboren te Zwolle op 23‑09‑1983.

IXae
Elisabeth PIJPER, geboren op 05‑08‑1932, dochter van Jakob PIJPER, agent van politie (1930), en Wiecherdina UITTIEN (zie VIIIx).
Gehuwd met Hedser van PUTTEN, geboren circa 1927, overleden te Rotterdam op 18‑10‑2001, begraven te Rotterdam op 23‑10‑2001.
Uit dit huwelijk:
1.
Inge.
2.
Lineke.

IXaf
Gertrud Frieda PRINZHORN, geboren te Batavia (Ned.Indie) op 21‑10‑1937, dochter van Walter Johann Hans Heinrich PRINZHORN en Antje UITTIEN (zie VIIIy).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd te Amsterdam op 29‑04‑1961 met Johan J. STIVA, 24 jaar oud, geboren te Amsterdam op 29‑06‑1936.
Uit dit huwelijk:
1.
Fulko, geboren te Amsterdam op 27‑01‑1962.
2.
Karline, geboren te Amsterdam op 24‑12‑1964.

IXag
Werner Walter Johann PRINZHORN, geboren te Batavia (Ned.Indie) op 23‑09‑1938, overleden circa 2009, zoon van Walter Johann Hans Heinrich PRINZHORN en Antje UITTIEN (zie VIIIy).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd te Amsterdam op 17‑12‑1960 met Maria PENDAVINGH, 22 jaar oud, geboren te Amsterdam op 17‑01‑1938.
Uit dit huwelijk:
1.
Walter Joannes (zie Xar).
2.
Paul Wilhelmus (zie Xas).
3.
Ingrid Maria (zie Xat).

IXah
Nynke UITTIEN, lerares textiele werkvormen, geboren te Staveren op 07‑07‑1943 (advertentie in archief), dochter van Jochum UITTIEN (zie VIIIz) en Martha WADMAN, onderwijzeres.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd te Amsterdam op 27‑01‑1965 met Kees van AMERSFOORT, 24 jaar oud, directeur basisschool, geboren te Amsterdam op 10‑04‑1940, overleden te Wormer op 21‑10‑2020 op 80-jarige leeftijd, gecremeerd op 27‑10‑2020, zoon van Ferdinand van AMERSFOORT en Maria Ida van LEEUWEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Ruben Christiaan, geboren op 13‑04‑1971.
2.
Roelof Frederik, geboren op 22‑09‑1973.
3.
Robert Paul, geboren op 04‑02‑1976.

IXai
Jan Frans UITTIEN, directeur/eigenaar bouwbedrijf, geboren te Staveren op 26‑05‑1946. De Stentor/Sallands Dagblad (29 maart 2004). Deventer Stadspenning naar "bezige bij" Uittien. Jan Uittien heeft de Deventer Stadspenning toegekend gekregen vanwege zijn verdiensten voor de Deventer samenleving. Uittien heeft een bijdrage geleverd aan het sociale gezicht van de stad, zo vindt het college van B en W. Uittien is buitengewoon actief.
Zo is hij lid van de Deventer Kring van Werkgevers (DKW), de Taakgroep As Binnenstad-Colmschate, de Stichting Havenkwartier, de Lokale Adviesraad van het Etty Hillesum College, het Nieuw Deventer Circuit en het Scholingsoffensief. Verder zat hij in het comite dat zich bezighield met de ondersteuning van het door een aardbeving getroffen gebied in Turkije en is hij ook nog bestuurslid van de Adelaars Business Club en lid van de Raad voor de Etty Hillesum Stichting, de Lions en BouwNed. Ten slotte was hij betrokken bij de bouw van de moskee in Deventer, is hij examinator in het vak assistent-uitvoerder bij ROC Aventus en is hij deelnemer aan Technocentrum en projectleider bouw van het sport- en recreatiecentrum De Scheg.
Zoon van Jochum UITTIEN (zie VIIIz) en Martha WADMAN, onderwijzeres.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd te Amsterdam op 26‑07‑1968 met Maria Wilhelmina MEULEMANS, 21 jaar oud, lerares naaien, geboren te Amsterdam op 18‑09‑1946, dochter van Gerardus Willibrordus Franciscus MEULEMANS en Johanna Cornelia Agnes van GALEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Harm (zie Xau).
2.
Nynke (zie Xav).

Generatie X
 
Xa
Anna Willemina UITTIEN, geboren te Brummen op 31‑07‑1887 (aktenummer: 114), overleden te Nijmegen op 06‑09‑1967 op 80-jarige leeftijd, dochter van Gerhard Mattheus UITTIEN (zie IXa) en Henrica SCHAAP.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd te Brummen op 01‑10‑1914 met Jan Eduard LIEFFERINK, 25 jaar oud, handelsreiziger, geboren te Brummen op 10‑03‑1889, overleden te Arnhem op 23‑01‑1953 op 63-jarige leeftijd, zoon van Hendrik Jan LIEFFERINK, koopman, en Miena Aleida VRIELINK.
Uit dit huwelijk:
1.
Miena Aleida, geboren te Zutphen op 07‑08‑1915, overleden te Nijmegen op 30‑12‑1980 op 65-jarige leeftijd.
Gehuwd op 39-jarige leeftijd te Haskerland op 22‑07‑1955 met Jacob NN, 39 jaar oud, geboren te Harlingen op 23‑07‑1915, overleden te Heesch op 08‑12‑1960 op 45-jarige leeftijd.
2.
Henrica, geboren te Brummen op 02‑07‑1917.
3.
Gerharda Martha, geboren te Brummen op 09‑11‑1918.
4.
Martina, geboren te Brummen op 20‑06‑1922.
5.
Hendrik Jan, geboren te Brummen op 07‑09‑1924.

Xb
Martina UITTIEN, geboren te Brummen op 10‑08‑1888, overleden te Soest op 10‑08‑1979 op 91-jarige leeftijd (persoonskaart in archief), dochter van Gerhard Mattheus UITTIEN (zie IXa) en Henrica SCHAAP.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd te Brummen op 12‑06‑1919 met Fredrik Christoffel WEILAND, 31 jaar oud, verver, kunstschilder, geboren te Vlaardingen op 06‑04‑1888, overleden te Vlaardingen op 28‑09‑1950 op 62-jarige leeftijd, advertenties in archief, begraven te Vlaardingen op 02‑10‑1950, zoon van Arij WEILAND, koopman, en Elisabeth BERKHOUT.
Uit dit huwelijk:
1.
Arij, Ned.Herv.predikant te Midden Beemster later te Djakarta, geboren te Vlaardingen op 27‑12‑1920 (advertentie in archief), overleden te Epe op 25‑03‑2000 op 79-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd te Grijspkerk op 31‑03‑1951 met Elina Hiddina WIERSEMA, 28 jaar oud, geboren te Grijspkerk op 10‑06‑1922, overleden te Grijpskerk op 11‑03‑2008 op 85-jarige leeftijd, dochter van Jacob Cornelis WIERSEMA, landbouwer, en Pieterke GAAIKEMA.
2.
Gerhard Mattheus, geboren te Vlaardingen op 10‑04‑1922, overleden te Vlaardingen op 13‑05‑2000 op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd ? Echtgenote is An VISSER.
3.
Elisabeth, geboren te Vlaardingen op 18‑04‑1923, overleden te Doorn op 05‑03‑2018 op 94-jarige leeftijd.
Gehuwd ? Echtgenoot is Gijsbregt Willem BERMAN, geboren te Rotterdam op 22‑04‑1921, overleden te Utrecht op 18‑10‑2007 op 86-jarige leeftijd.

Xc
Gerhard Dirk UITTIEN, winkelier, grossier en eigenaar koffiebranderij "De Pelikaan", geboren te Brummen op 27‑11‑1890 (aktenummer: 182) (kopie in archief), overleden te Apeldoorn op 16‑07‑1952 op 61-jarige leeftijd. Komt voor in tientallen advertenties voor Kruidenierswaren in "De Graafschapbode".
In 1903 tot wethouder benoemd in Brummen. Gezins- en persoonskaart in archief.
Zoon van Gerhard Mattheus UITTIEN (zie IXa) en Henrica SCHAAP.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd te 's-Gravenhage op 16‑03‑1917 (kopie in archief) met Cornelia Maria WEILAND, 27 jaar oud, geboren te Kralingen op 14‑07‑1889, overleden te Zutphen op 25‑03‑1972 op 82-jarige leeftijd (overlijdensadvertentie in archief), gecremeerd te Dieren op 29‑03‑1972, dochter van Johannes WEILAND en Klazina Johanna van LEEUWEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Gerhard Mattheus, cartograaf, leraar aardrijkskunde, geboren te Brummen op 10‑07‑1918, overleden te Norg op 17‑09‑1984 op 66-jarige leeftijd (advertentie in archief), begraven te Dieren op 21‑09‑1984. Mede-auteur voor het kaartwerk van: Moderne Atlas Van De Gehele Wereld, onder redactie van W.Pronk. A'dam 1961. (Bron: Universiteitsbibliotheek Utrecht)
Per 1 september 1954 benoemd en, op eigen verzoek, op 1 september 1955 eervol ontslagen, als leraar aan de afdeling R.H.B.S.van het openbaar lyceum te Meppel.
(persoonskaart in archief)
.
2.
Clasina Johanna, secretaresse a/d landbouwwinterschool te Zutphen, boekverkoopster, geboren te Brummen op 05‑08‑1920, overleden te Eefde op 16‑03‑2012 op 91-jarige leeftijd, overlijdensadvertentie in archief, Correspondentieadres Josée van de Laar en Gerard Bannenberg, Raphaëlstraat 14-II, 1077 PS Amsterdam. Uit een e-mail van Martin Boschloo: "Het was een bijzondere vrouw. Ik heb haar enkele malen gebeld en slechts één maal ontmoet en die ontmoeting was leuk.Ze kon me helaas weinig vertellen over de familie, want daar had ze
nauwelijks contact mee. Ze was wel mopperig over het feit dat De Pelikaan haar familie geen recht deed door de Uittien's niet te vermelden in de geschiedenis van De Pelikaan. Algemeen bekend is dat ze met een vriendin een boekhandel dreef in Deventer. Minder bekend is dat ze daarvoor ook nog enige tijd als secretaresse bij de Landbouwwinterschool in Zutphen heeft gewerkt. Ze kon zich mijn oudste broer nog als leerling herinneren.
(uittreksel persoonskaart in archief).

3.

Xd
Theodorus Johannes Gerhard UTTIEN, geboren te Haarlem op 29‑05‑1938, zoon van Johannes Hermanus UTTIEN (zie IXe) en Ardina Petronella Maria VOORVELT.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd te Eldoret (Kenya) op 09‑11‑1963 met Kathleen Maeve (Kathy) O'SHEA, 21 jaar oud, geboren te Eldoret (Kenya) op 09‑10‑1942, overleden te Perth (Australie) op 04‑10‑1977 op 34-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Jacqueline Marie Dina, geboren te Eldoret (Kenya) op 11‑12‑1964.
2.
Karen Sandra Brigitte, geboren te Eldoret (Kenya) op 25‑12‑1967.

Xe
Johannes Theodorus Gijsbert (Jan) UTTIEN, geboren te Haarlem op 22‑05‑1939, zoon van Johannes Hermanus UTTIEN (zie IXe) en Ardina Petronella Maria VOORVELT.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 13‑12‑1968 met Johanna Maria (Hanneke) BRUSSEL, 26 jaar oud, wetenschappelijk medewerker SER, geboren te Jogjakarta (Ned.Indie) op 05‑06‑1942, overleden op 07‑09‑1994 op 52-jarige leeftijd, begraven te Driehuis-Westerveld op 12‑09‑1994.
Uit dit huwelijk:
1.
Annette Johanna (zie XIb).
2.
Maarten Johannes (zie XIc).

Xf
Petrus Johannes Maria (Piet) (Piet) UTTIEN, leraar Engels, geboren te Haarlem op 10‑06‑1943, zoon van Johannes Hermanus UTTIEN (zie IXe) en Ardina Petronella Maria VOORVELT.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd te Haarlem op 20‑07‑1965 met Cornelia Christina Clasina (Corrie) van SCHIE, 20 jaar oud, geboren te Haarlem op 19‑06‑1945, dochter van Cornelis Petrus van SCHIE en Christina Helena SPIERENBURG.
Uit dit huwelijk:
1.
2.

Xg
Hubertus Frederikus Johannnes UTTIEN, geboren te Haarlem op 27‑01‑1945. Heeft in 1985 de Friese Elfstedentocht uitgereden (informatie van de Vereniging "De Friesche Elf Steden"), zoon van Johannes Hermanus UTTIEN (zie IXe) en Ardina Petronella Maria VOORVELT.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd te Haarlem op 07‑12‑1972 met Relinde Jehanne Elisab.Maria BUIJEN, 18 jaar oud, geboren te Haarlem op 11‑02‑1954.
Uit dit huwelijk:
2.
Johannes Hermanus (Jan), geboren te Haarlem op 14‑09‑1975.

Xh
Robertus Johannes Franciscus UTTIEN, geboren te Haarlem op 10‑04‑1946, zoon van Johannes Hermanus UTTIEN (zie IXe) en Ardina Petronella Maria VOORVELT.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd te Rotterdam op 17‑06‑1970 met Agnes VESTERGAARD, 18 jaar oud, geboren te Rotterdam op 28‑09‑1951. Gescheiden, Haarlem 12-3-1975.
Uit dit huwelijk:
1.
Maaike Danielle (zie XIg).
2.
Daniël Johannes (Daan), geboren te Haarlem op 30‑08‑1973. Scholen: Martin Luther Kingschool 1977-1984 te Haarlem, dependance Pascal College 1985-1991 en Pascal College 1991-1996 te Zaandam.

Xi
Maria Henriette (Mariëtte) UTTIEN, geboren te Haarlem op 10‑11‑1948, dochter van Johannes Hermanus UTTIEN (zie IXe) en Ardina Petronella Maria VOORVELT.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd te Haarlem op 12‑05‑1972 met Juan LóPEZ LINARES, 24 jaar oud, geboren te Jimena de la Frontera op 19‑10‑1947.
Uit dit huwelijk:
1.
Juan Antonio LóPEZ UTTIEN, geboren te Haarlem op 24‑12‑1974.
2.
Sebastian LóPEZ UTTIEN, geboren te Haarlem op 09‑06‑1977.

Xj
Harm KOOPMAN, geboren 1940, zoon van Harm KOOPMAN (zie IXg) en Gerritdina (Dien) SLAGER, dienstbode.
Gehuwd te Stedum voor 1970 met Antje SANNEMAN.
Uit dit huwelijk:
1.
Harm, geboren te Stedum 1970.
2.
Hielko (Koos), geboren te Stedum 1974.

Xk
Hendrik Jan Harm (Henk) KOOPMAN, scheepswerktuigkundige KHv (Kleine Handelsvaart), geboren te Westeremden op 15‑09‑1950. Later procesoperator bij Akzo-Nobel, zoon van Everhardus KOOPMAN (zie IXh) en Diewerke (Diet) VENEKAMP, huishoudelijke hulp, gezinshulp.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd te Delfzijl op 05‑03‑1976 met Beitske Harmke (Beika) van der MOLEN, 22 jaar oud, horeca-medewerkster, geboren te Appingedam op 28‑02‑1954, dochter van Hendrik van der MOLEN, kachelsmid, hoteleigenaar, kantinebeheerder, taxichauffeur, en Geeske ALSERDA, verkoopster, horeca-medewerkster.
Uit dit huwelijk:
1.
Richard, scheepstechnicus, geboren te delfzijl op 28‑08‑1976.
2.
Stephan, kraanmachinist, baggerwerker, geboren te Delfzijl op 21‑03‑1979.

Xl
Hendrik Jan KOOPMAN, geboren 1950, zoon van Hendrik KOOPMAN (zie IXi) en Grietje HANSEN.
Gehuwd na 1968 met Wies FRANKEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Rudolf.
2.
Marit.

Xm
Anneke KOOPMAN, geboren voor 1953, dochter van Hendrik KOOPMAN (zie IXi) en Grietje HANSEN.
Gescheiden (1) voor 2000 van Peter PELS.
Gescheiden (2) voor 2003 van Jimmy SENNEKER.
Gehuwd (3) met Simon DOORNBOS.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Hendrik.
Uit het derde huwelijk:
2.
Rianne.

Xn
Harm KOOPMAN, geboren op 27‑05‑1953, zoon van Hendrik KOOPMAN (zie IXi) en Grietje HANSEN.
Gehuwd met Anneke de JONG.
Uit dit huwelijk:
1.
Hendrik.
2.
Harm Jan.

Xo
Onno KOOPMAN, geboren op 27‑05‑1953, zoon van Hendrik KOOPMAN (zie IXi) en Grietje HANSEN.
Gehuwd met Gretha PAAPTST, geboren op 17‑07‑1953.
Uit dit huwelijk:
1.
Patrick.
2.
Suzanne.
3.
Jessica.

Xp
Janneke KOOPMAN, dochter van Hendrik KOOPMAN (zie IXi) en Grietje HANSEN.
Gescheiden (1) voor 2000 van Jelte BROUWER.
Gehuwd (2) met Jaap van DAM.
Uit het tweede huwelijk:
1.
Gert Jan.
2.
Johan.

Xq
Greetje KOOPMAN, dochter van Hendrik KOOPMAN (zie IXi) en Grietje HANSEN.
Gescheiden 1999 van Ron RECHTER.
Uit dit huwelijk:
1.
Danny.
2.
Christina.

Xr
Jan Christiaan JAARSMA, geboren te 's-Gravenhage op 24‑02‑1962, zoon van Feite JAARSMA, verpleegkundige in een psych.ziekenhuis, en Alida Catharina UITTIEN (zie IXj).
Gehuwd met Dicky PLATSCHORRE.
Uit dit huwelijk:
1.
Judith Debora, geboren te Spijkenisse op 18‑12‑1991.
2.
Timotheüs, geboren te Spijkenisse op 20‑04‑1994.

Xs
Meta Cornelia JAARSMA, geboren te 's-Gravenhage op 10‑02‑1963, dochter van Feite JAARSMA, verpleegkundige in een psych.ziekenhuis, en Alida Catharina UITTIEN (zie IXj).
Gehuwd met Dirk Visser.
Uit dit huwelijk:
1.
David VISSER.
2.
Nienke VISSER.

Xt
Cornelia Gijsbertha (Nel) UITTIEN, geboren te 's-Gravenhage op 30‑12‑1961, dochter van Christiaan Karel UITTIEN (zie IXl) en Huibertje van KLAVEREN.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd te 's-Gravenhage op 08‑02‑1984, gescheiden na 29 jaar te 's-Gravenhage op 19‑11‑2013 van Patrick SCHELLEVIS, geboren te 's-Gravenhage op 26‑08‑1957, zoon van Jaap SCHELLEVIS en Annie REINDERS.
Uit dit huwelijk:
1.
Michael, geboren te 's-Gravenhage op 09‑11‑1980.

Xu
Jan Christiaan UITTIEN, geboren te 's-Gravenhage op 19‑12‑1964, zoon van Christiaan Karel UITTIEN (zie IXl) en Huibertje van KLAVEREN.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd te 's-Gravenhage op 20‑05‑1996, gescheiden circa 2010 van Esther van DIJK, geboren te 's-Gravenhage op 07‑08‑1973. Bron:e-mail J.C.Uittien d.d.26-5-2005.
Uit dit huwelijk:
1.
Sander Simeon Jan Christiaan, geboren te 's-Gravenhage op 20‑12‑1993.
2.
Priscilla Esther Wendy Bianca, geboren te 's-Gravenhage op 20‑12‑1993.

Xv
Huibertina Christina (Christa) UITTIEN, geboren te 's-Gravenhage op 16‑03‑1968. Staat op www.schoolpagina als leerling van de Julianaschool, Juliana kleutershoool en Heemskerk Mavo, dochter van Christiaan Karel UITTIEN (zie IXl) en Huibertje van KLAVEREN.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd te 's-Gravenhage op 14‑05‑1987, gescheiden na 14 jaar te 's-Gravenhage op 14‑04‑2002 van Paul TAP. Bron:e-mail J.C.Uittien d.d.26-5-2005.
Uit dit huwelijk:
1.
Ricardo Barry, geboren te 's-Gravenhage op 03‑06‑1987.
2.
Glenn Charley Christiaan, geboren te 's-Gravenhage op 17‑02‑1989, overleden te 's-Gravenhage op 02‑06‑1989, 105 dagen oud.
3.
Priscilla Christel Kimberley, geboren te 's-Gravenhage op 10‑09‑1991.

Xw
Sanne Judith UITTIEN, lerares, geboren te Ede op 04‑08‑1977, foto in archief. Werkte 16 jaar op Montesorrischool Parijsch. Dochter van Jan Jacob (Jaap) UITTIEN (zie IXm) en Helena Maria van der WINDEN, lerares biologie.
Gehuwd met Wouter ??
Uit dit huwelijk:
1.
Luz, geboren 2014.
2.
Juul, geboren 2019.

Xx
Erika UITTIEN, geboren te Scheveningen op 29‑07‑1970, dochter van Cornelis (Kees) UITTIEN (zie IXn) en Geertje de JONG.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd te Delft op 14‑09‑2001 met Petrus Leonardus Maria (Peet) HENDRIKS, 38 jaar oud, geboren op 05‑05‑1963, zoon van Leonardus Wilhelmus Maria HENDRIKS en Catharina Johanna HARTMAN. {Hij was eerder samenwonend voor 1995.}
Uit dit huwelijk:
1.
Megan Rose, geboren te 's-Gravenhage op 04‑02‑2004.
2.
Nikki Roos, geboren te 's-Gravenhage op 20‑08‑2005.
3.
Caitlin Roza, geboren te 's-Gravenhage op 14‑10‑2007.

Xy
Madelon Esmeralda GRIEKSPOOR, geboren te Lisse op 18‑09‑1969, dochter van Barend GRIEKSPOOR, aannemer van grond- en baggerwerk., en Carola Christina VLENDRÉ (zie IXp).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd te Voorburg op 05‑06‑1998 met Haye E. ELLENS, 35 jaar oud, senior accountmanager zakelijk bedrijf, geboren te Utrecht op 03‑06‑1963, zoon van Jan Willem ELLENS en Sophia PRUIS.
Uit dit huwelijk:
1.
Laura Wilhelmina, geboren te Rijswijk (Z-H) op 05‑10‑1998.
2.
Michiel Willem, geboren te Rijswijk (Z-H) op 27‑12‑2001.

Xz
Timo Gerard VLENDRÉ, vinoloog, techn.verkoper, geboren te Voorburg op 01‑10‑1964, zoon van Karel Christiaan VLENDRÉ (zie IXq) en Engellientje Maartje (Lieke) van RIET PAAP.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd te Heemstede op 01‑05‑1997, gehuwd voor de kerk te Hoofddorp op 01‑05‑1997 (RK) met Pauline Emma Desirée de JONGE, 27 jaar oud, fysiotherapeut, geboren te Hoofddorp (Haarlemmermeer) op 05‑02‑1970, dochter van Jan de JONGE, belastingambtenaar, en Dawlet Louise Jacq. Francine POOL, verloskundige, adres:Schuielnburg 148, 2135 GN Hoofddorp.
Uit dit huwelijk:
1.
Laura Maartje Louise, geboren te Hoofddorp op 04‑04‑1999.
2.
Marc Christiaan Johannes, geboren te Hoofddorp op 02‑05‑2002 om 16.06 uur. Geboortekaartje in archief.

Xaa
Danielle Corneli VLENDRÉ, geboren te Voorburg op 06‑07‑1969, dochter van Karel Christiaan VLENDRÉ (zie IXq) en Engellientje Maartje (Lieke) van RIET PAAP.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd te Noordwijkerhout op 30‑11‑1990, gehuwd voor de kerk te Noordwijkerhout op 30‑11‑1990 (RK) met Peter DUIVENVOORDEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Nicolas Gerardus Christiaan, geboren te Noordwijkerhout op 23‑06‑1993 om 10.30 uur.
2.
Sanne Christina Margaretha, geboren te Noordwijkerhout op 21‑08‑1994 om 13.05 uur.
3.
Jeffrey Petrus Maarten DUIVENVORDEN, geboren te Noordwijkerhout op 25‑05‑1996 om 20.23 uur.

Xab
Gwendolyn Veronique BRAAM, Office Manager, geboren te 's-Gravenhage op 19‑04‑1967, dochter van Edmund BRAAM, leraar handvaardigheid, en Yvonne Jeanette VLENDRÉ (zie IXr).
Gehuwd circa 1998 met Pim JONKERS, geboren op 08‑12‑1966.
Uit dit huwelijk:
1.
Max Alexander, geboren op 29‑09‑1999.

Xac
ing. Aldo Rex BRAAM, senior System Engineer bij LogicaCMG, geboren te 's-Gravenhage op 03‑11‑1969, zoon van Edmund BRAAM, leraar handvaardigheid, en Yvonne Jeanette VLENDRÉ (zie IXr).
Gehuwd met Drs. Hestia VERGUNST, secretaris Hoofd Bedrijfschap Ambachten.
Uit dit huwelijk:
1.
Gidion, geboren op 20‑10‑2003.

Xad
Ronald van der WEERD, rijksambtenaar, geboren te 's-Gravenhage op 03‑04‑1963, gedoopt (MH) te 's-Gravenhage op 01‑09‑1963, zoon van Berend van der WEERD, drukkerijbediende, en Cornelia Johanna UITTIEN (zie IXt).
Ondertrouwd te 's-Gravenhage op 20‑11‑1992, gehuwd op 30-jarige leeftijd te 's-Gravenhage op 02‑09‑1993, gehuwd voor de kerk te Voorburg op 02‑09‑1993 (Ned.Herv.), ingezegend door Ds. H.Frijling, in de Johanneskapel van de Opstandingskerk te Voorburg. Echtgenote is Jolanda GOOTJES, 33 jaar oud, gezinsverzorgster. Geboren te 's-Gravenhage op 03‑10‑1959, gedoopt (RK) te 's-Gravenhage, dochter van René Francois (Neek) GOOTJES en Laura de KLERCK.
Uit dit huwelijk:
1.
Brian Virgill, geboren te Zoetermeer op 24‑10‑1994, gedoopt (Ned.Herv.) te Voorburg op 19‑03‑1995.
2.
Demi Francis, geboren te Zoetermeer op 29‑04‑1997.

Xae
Marcel van der WEERD, hovenier, chauffeur, geboren te 's-Gravenhage op 19‑01‑1965, zoon van Berend van der WEERD, drukkerijbediende, en Cornelia Johanna UITTIEN (zie IXt).
Gehuwd (1) op 30-jarige leeftijd te Zoetermeer op 29‑12‑1995, gescheiden te Zoetermeer circa 2000 van José HILBRANT, Directrice data-entry onderneming, geboren te 's-Gravenhage. {Zij was ook ooit gehuwd.}
Gehuwd (2) op 42-jarige leeftijd te 's-Gravenhage op 13‑02‑2007 met Angelique BERENDSE, 38 jaar oud, geboren te 's-Gravenhage op 24‑06‑1968.
Uit het tweede huwelijk:
1.
Sky Cornelis Christiaan (Sky), geboren te Zoetermeer op 10‑04‑2007 om 13.40 uur, 2460 gram.
2.
Indy Casperdina Cornelia (Indy), geboren te Zoetermeer op 10‑04‑2007 om 13.46 uur, 2750 gram.

Xaf
Iris UITTIEN, manager huren van wooncorporatie "Uwoon", geboren te Harderwijk op 30‑04‑1961 (kopie krant in archief). Teamleider klantcontact en verhuurfunctionaris. Opleidimng: ISBW,SVM,SOSA, MHNO de Weiburg, RSG Slingerbos, makelaar O.G.
In augustus 1973 het zwemdiploma gehaald (Schilders Nieuwsblad 23-8)
, dochter van Karel Christiaan UITTIEN (zie IXu) en Renate JACOBS, administratief medewerkster (1953-1960).
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd te Harderwijk op 03‑06‑1982, gescheiden te Zeewolde in 2012 van Petrus Johannes Clemens (Peter) GRISPEN, regiomanager Beschermd Wonen, 2010 stafmedewerker InteraktContour, geboren te Harderwijk op 04‑01‑1962. Op internet staat een deel-genealogie met aanvullende gegevens, zie http://genwiki.nl/limburg/index.php?title=Grispen. Zoon van Severinus Gerardus Clemens (Rinus) GRISPEN, fabrieksarbeider, en Carolina Lamberdina (Leny) MONSTER.
Samenwonend (2) te Zeewolde 2015 met Ronald KNIER, geboren te Wezep op 22‑09‑1966, zoon van IJpe KNIER en Gerrigje EIKENAAR.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Karlijn (zie XIh).
2.
MSc. Diede, psychologe, geboren te Zeewolde op 14‑08‑1991, 4100 gram en 52 cm.
(kopie akte en geboortekaartje in archief)
. Master of Science in klinische en gezondheidspsychologie.
Werkzaam als GZ-psychologe bij Altrecht (2020)
.
Samenwonend te Utrecht sinds 16‑10‑2005, gehuwd op 29-jarige leeftijd te Utrecht op 13‑11‑2020 (getuige(n): Karlijn Grispen, Francisca Maria Klemann en Franciscus Petrus van Lint) (in archief) met BEng Timotheus Paulus (Tim) van LINT, 32 jaar oud, Werkzaam als Lead Technisch Consultant & Solution Architect bij GeONE te Utrecht (2020), geboren te Zeewolde (Zuidelijk Flevoland) op 15‑07‑1988, zoon van Franciscus Petrus van LINT en Francisca Maria KLEMANN.

Xag
Emmy UITTIEN, secretaresse, marketing- en communicatieprofessional (2019), geboren te Harderwijk op 24‑05‑1963, persvoorlichting, webredactie en social media Gemeente Zeewolde.
CV:
1975-1980 HAVO, Rijksscholengemeenschap Harderwijk
1980-1981 Opleiding voor directiesecretaresse Instituut Schoevers Utrecht
1981 Cursus notuleren Buro Vergouwen Amstelveen
1987-1989 Cursus Frans Alliance Fransaise te Roermond
1999-2000 MNA (Moderne Bedrijfsadministratie behaalde certificaten: Belastingrecht, Bediijfsadministratie en Statistiek
2005 Cursus Microsoft Excel en PowerPoint.
2007 Basiscursus Dreamweaver & Fireworks (Webdesign)
2008 Adobe Photoshop workshop
2009 Prezi workshop door Hedwyg van Groenendaal
2010-2011 Eén op één opleiding bij de toepassing van Google Adwords door Hayona
2012 Social Media Manager bij Just Connecting
Werkervaring:
Assistent architectenbureau Zölner te Roermond.
Marketing- en communicatiemanager ITC-bedrijf (tot juni 2017).
Secretaresse Domein Ruimte Gemeente Harderwijk 2018-2019
Communicatie, webredactie en social media Gemeente Zeewolde en Ermelo 2019.
Dochter van Karel Christiaan UITTIEN (zie IXu) en Renate JACOBS, administratief medewerkster (1953-1960).
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd te Harderwijk op 06‑06‑1986, gescheiden na 28 jaar te Zeewolde op 25‑03‑2015 van Hans Martin Rutger (Hans) KOKJE, buitenland specialist, geboren te Harderwijk op 23‑09‑1962. Werkzaam geweest bij de douane Roermond en Schiphol. Later bij de Kamer van Koophandel Midden Nederland en tenslotte Productmanager Opleiding & Traning bij Fenedex te 's-Gravenhage. Oprichter van EDVON, onderneming in voorlichting, advies en training op het gebied van de oorsprong van goederen. (certificaat van oorsprong, EUR.1, leveranciersverklaringen). Zoon van Johannes Jacob (Hans) KOKJE, verkoopleider, en Alberta Berendina (Betty) VELTHUIS (Veldhuys), verpleegster, beeldend kunstenares.
Samenwonend (2) te Harderwijk 2016 met Jeroen FIETJE, geboren op 03‑09‑1961, zoon van Harm FIETJE en Klara VERHAGE.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Sanne Leonie, geboren te Roermond op 19‑03‑1989.
Samenwonend te Zeewolde sinds 03‑11‑2020, gehuwd op 31-jarige leeftijd te Zeewolde op 03‑10‑2020 met Paul VERMEULEN, 32 jaar oud, geboren te Dronten op 26‑10‑1987.
2.
Kamiel, geboren te Lelystad op 25‑06‑1992 (kopie in archief). Overleden te Lelystad op 25‑06‑1992, 0 dagen oud. In archief: geboorte/overlijdenskaartje
"Steeds voelen wij die machteloosheid, die diep doordringende pijn.
Waarom moest je sterven, terwijl je nog niet eens was geboren".
Gecremeerd te Lelystad op 29‑06‑1992.
3.
Jolien, geboren te Lelystad op 10‑08‑1993. Op 16 juni 2011 geslaagd voor het HAVO-diploma, vervolgonderwijs Hogere Hotelschool in Leeuwarden. Per mei 2019 Cluster Marketing Manager at Hilton.
4.
Wessel Tijmen, geboren te Lelystad op 24‑01‑1997. Akte 100087
om 19.40 uur. (gewicht 3910 gram, lengte 52 cm)
.

Xah
Saskia UITTIEN, commercieel medewerkster, systeembeheerster, winkelierse, huisvrouw en moeder, geboren te Harderwijk op 19‑05‑1966, dochter van Karel Christiaan UITTIEN (zie IXu) en Renate JACOBS, administratief medewerkster (1953-1960).
Ondertrouwd (1) te Harderwijk op 25‑02‑1994, gehuwd op 27-jarige leeftijd te Harderwijk op 08‑04‑1994, gescheiden na 2 jaar te Harderwijk op 14‑05‑1996 van Cornelis A. W. R. (Cock) BOUWER, grafisch ontwerper, geboren te 's-Gravenhage op 21‑01‑1964, zoon van Klaas Maarten BOUWER en Adriana Dymphina Wilh. Franc. den BOUWMEESTER.
Gehuwd (2) op 31-jarige leeftijd te Harderwijk op 21‑08‑1997 (kopie in archief) met Ing. Alidus Cornelis HOFSTEENGE, 38 jaar oud, bouwkundige/constructeur, vrijwillig brandweerman en -molenaar, geboren te Vriescheloo (Bellingwedde) op 18‑06‑1959, per 23-10-2020 benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Zoon van Roelof HOFSTEENGE, landbouwer (in ruste, 1998), en Albertha Anna KRAAN.
Uit het tweede huwelijk:
1.
Margriet Renate, geboren te Zaandam op 06‑05‑1998, 20.58 uur, gewicht 3750 gram. (Archief:(kopie in archief) geboorte-akte nr. A 0874203 A).
2.
Carolien Anna, geboren te Zaandam op 27‑11‑2001 om 20.57 uur.

Xai
Egbert PRONK, geboren te Maassluis op 04‑04‑1978, zoon van Jan PRONK, chauffeur, en Alida Marianne (Marian) van der STEEN (Lideke) (zie IXw).
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 25‑06‑2012 met Bianca KLEIJWEGT, 23 jaar oud, geboren te Maassluis op 13‑09‑1988.
Uit dit huwelijk:
1.
Emily Solange, geboren op 18‑07‑2015.

Xaj
Doctor Heiko PRAK, landbouwkundig ingenieur, hydroloog bij Mininsterie van Landbouw, geboren te Groningen op 31‑12‑1954, zoon van Tijbo PRAK, directeur Gemeente-werken te Holten, en Deuwerke (Diet) SCHIPPER (zie IXx).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd te Nieuwegein op 07‑11‑1986 met Edith de GIER, Ir.levensmiddelentechniek.
Uit dit huwelijk:
1.
Saskia, geboren te Nieuwegein op 31‑03‑1989.
2.
Rianne, geboren te Nieuwegein op 06‑10‑1990.

Xak
Frederika Maria PRAK, arts in het A.Z.Utrecht, gespecialiseerd in reageerbuisbevruchting, geboren te Nieuw Beerta op 31‑12‑1958, dochter van Tijbo PRAK, directeur Gemeente-werken te Holten, en Deuwerke (Diet) SCHIPPER (zie IXx).
Gehuwd op 33-jarige leeftijd te Utrecht op 25‑08‑1992 met Cornelis Robert GEEL, 34 jaar oud, geoloog, geboren te Wieringen op 26‑02‑1958.
Uit dit huwelijk:
1.
Dieuwertje Renske, geboren te Utrecht op 16‑10‑1992.
2.
Arthur Jakob, geboren te Utrecht op 14‑07‑1994.
3.
Johan Tijbo, geboren te Utrecht op 18‑10‑1996.

Xal
Gerritdina Anja LANKAMP, zangpedagoge, geboren te Almelo op 12‑09‑1955. Studeerde solozang aan het conservatorium, geeft zangles aan de muziekschool te Emmen, dirigeert een gemengd koor en geeft kindercursussen klank enexpressie. Daarnaast begeleid zij soms opera- en concerttreizen als reisleidster. Dochter van Johan LANKAMP en Fijbina Trijntje Anje DOORNBOS (zie IXy).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd te Almelo op 11‑06‑1976, gescheiden 1995 van Hendrik Reinder HARMSEN, geboren te Daarle op 28‑08‑1951.
Uit dit huwelijk:
1.
Maurice Vincent, geboren te Almelo op 13‑04‑1981.
2.
Ellah Martine, geboren te Almelo op 21‑12‑1984.

Xam
Geert MOLLEMA, geboren te Groningen op 30‑07‑1974, zoon van Johannes (Joop) MOLLEMA (zie IXab) en Elisabeth (Lies) van de VEEN.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd te Winsum op 12‑04‑2002 met Menja REITSMA, 27 jaar oud, geboren te Groningen op 06‑03‑1975.
Uit dit huwelijk:
1.
Johannes (Joop), geboren te Groningen op 08‑02‑2003.

Xan
Pieter Geert KOLE, geboren te Heerenveen op 24‑06‑1967, zoon van Arnold KOLE en Ettje MOLLEMA (zie IXac).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd te Leeuwarden op 30‑06‑1989 met Joukje Hilly BEEN, 28 jaar oud, geboren te Leeuwarden op 10‑01‑1961.
Uit dit huwelijk:
1.
Hiltje Ettje (Hilde), geboren te Leeuwarden op 24‑06‑1990.
2.
Fredrika Antje (Frea), geboren te Leeuwarden op 14‑12‑1992.
3.
Arnold Herman (Arnold), geboren te Leeuwarden op 26‑08‑1996.

Xao
Geert Johannes (Gert Jan) KOLE, geboren te Heerenveen op 20‑09‑1968, zoon van Arnold KOLE en Ettje MOLLEMA (zie IXac).
Gehuwd op 19-jarige leeftijd te Zeist op 19‑08‑1988 met Catharina Willemina (Rineke) ter HORST, 28 jaar oud, geboren te Aalten op 18‑03‑1960.
Uit dit huwelijk:
1.
Ettje Engelina Joëlle (Joëlle), geboren te Utrecht op 22‑12‑1989.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd te Urk op 06‑09‑2012, na het huwelijk is het bruidspaar in Ede (Gld.) gaan wonen. Echtgenoot is Kobus Mattheus POST, 22 jaar oud, geboren te Urk op 25‑03‑1990.
2.
Arnold Gerhard Elia (Ilia), geboren te Zeist op 27‑02‑1991.
3.
Anne Jonathan Jochum (Jochum), geboren te Nieuwegein op 06‑11‑1998.

Xap
Antje Elizabeth Jacomina (Annelies) KOLE, geboren te Heerenveen op 12‑09‑1978, dochter van Arnold KOLE en Ettje MOLLEMA (zie IXac).
Gehuwd op 19-jarige leeftijd te Heereveen op 08‑07‑1998 met Mark Jörg MEIJER, 21 jaar oud, geboren te Amsterdam op 09‑08‑1976.
Uit dit huwelijk:
1.
Roan Andreas Christof (Roan), geboren te Meppel op 11‑07‑2003.
2.
Lenci Kristin Emma (Lenci), geboren te Meppel op 18‑02‑2005.
3.
Nika Manou Alysia (Nika), geboren te Hardenberg op 14‑09‑2007, gedoopt (protestants) te Hardenberg op 17‑02‑2008.

Xaq
Mirjam Tabitha MOLLEMA, geboren te Zwolle op 25‑01‑1978, dochter van Albert MOLLEMA (zie IXad) en Johanna (Joke) ten ELSHOF.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 17‑11‑2000 met Roland Pieter Christiaan WESTERENK, 27 jaar oud, geboren te Amersfoort op 23‑01‑1973.
Uit dit huwelijk:
1.
Anwen Jochebrth, geboren op 07‑05‑2005.

Xar
Walter Joannes PRINZHORN, geboren te Amsterdam op 01‑11‑1961, gedoopt te Amsterdam (Jeruzalemkerk) op 20‑05‑1962, zoon van Werner Walter Johann PRINZHORN (zie IXag) en Maria PENDAVINGH.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd te Haarlem op 06‑09‑1991 met Jolanda van der BOOM, 24 jaar oud, geboren te Amsterdam op 12‑06‑1967, gedoopt te Amsterdam op 09‑07‑1967 (getuige(n): Bethelkerk).
Uit dit huwelijk:
1.
Melissa Kirstine, geboren te Amsterdam op 02‑10‑1992.
2.
Anouschka Marilou, geboren te Amsterdam op 09‑04‑1995.
3.
Esmeralda Suzannah, geboren te Amsterdam op 27‑06‑1999.
4.
Wijnand Warner Jurgen, geboren te Amsterdam op 01‑03‑2001.
5.
Derck Walter Eward, geboren te Amsterdam op 08‑04‑2002.

Xas
Paul Wilhelmus PRINZHORN, geboren te Amsterdam op 10‑05‑1963, gedoopt te Amsterdam op 13‑10‑1963, zoon van Werner Walter Johann PRINZHORN (zie IXag) en Maria PENDAVINGH.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd te Halfweg gem.Haarlemmerliede op 30‑06‑1989 met Anita Adriana Maria BAKKER, 26 jaar oud, geboren te Amsterdam op 03‑04‑1963, gedoopt te Amsterdam-Sloten op 04‑04‑1963 (getuige(n): St.Pancraskerk).
Uit dit huwelijk:
1.
Menno, geboren te Purmerend op 30‑10‑1994 (Waterland-ziekenhuis).
2.
Nanko, geboren te Purmerend(Waterland-ziekenh.) op 10‑08‑1998.

Xat
Ingrid Maria PRINZHORN, geboren te Amsterdam op 01‑02‑1967, gedoopt te Amsterdam op 09‑04‑1967 (getuige(n): De Uitwegkerk), dochter van Werner Walter Johann PRINZHORN (zie IXag) en Maria PENDAVINGH.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd te Halfweg op 08‑09‑1989, gescheiden na 13 jaar op 09‑09‑2002 van Hendrik Leendert den BROEDER, geboren te Amsterdam op 17‑02‑1966, gedoopt te Amsterdam op 19‑02‑1966.
Uit dit huwelijk:
1.
Diana Maria, geboren te Amsterdam (St.Lucaszkh.) op 24‑05‑1990, gedoopt te Sloten (Sloterkerk) op 04‑11‑1990.
2.
Chantal Adriana, geboren te Amsterdam (St.Lucaszkh.) op 07‑09‑1992, gedoopt te Amsterdam (Sionskerk) op 25‑12‑1992.

Xau
Harm UITTIEN, jurist, geboren te Amsterdam op 09‑02‑1969. Gespecialiseerd in het vennootschapsrecht.
Sinds 1995 werkzaam als advocaat. Daarvoor juridisch adviseur bij de luchtmachtstaf ter vervulling van zijn dienstplicht. Liep stage bij De Brauw Blackstone Westbroek te Rotterdam en New York en heeft er daarna nog 8 jaar gewerkt zowel in Rotterdam als londen en Amsterdam. Sinds juli 2003 werkzaam bij Van Doorne (Bron: www.vandoorne.nl)
, zoon van Jan Frans UITTIEN (zie IXai) en Maria Wilhelmina MEULEMANS, lerares naaien.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd te Heemstede op 25‑12‑2001 met Saskia Pauline Monique van ESSER.
Uit dit huwelijk:
1.
Joëlle Johanna, geboren te Amsterdam op 16‑04‑2003.
2.
Pieter Julius, geboren te Amsterdam op 22‑10‑2005.

Xav
Nynke UITTIEN, logistiek mederwerker Bijenkorf Amsterdam, geboren te Bussum op 17‑01‑1972, 2-1-2008 van internet: Ledenadministratie: Nynke Uittien Orteliusstraat 168-3, 1057 BJ Amsterdam 020-6837668 volleybal vereniging Amsterdam - d'Amsterswammer, dochter van Jan Frans UITTIEN (zie IXai) en Maria Wilhelmina MEULEMANS, lerares naaien.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 24‑05‑2007 met Johannes Petrus Joseph (Hans) SPRUIJT, 40 jaar oud, medewerker ING, geboren op 10‑12‑1966, zoon van Johannes Maria Franciscus SPRUIJT en Adriana Cornelia Maria POST. {Hij was eerder gehuwd voor 1995 met NN.}
Uit dit huwelijk:
1.
Rohan Jochum, geboren te Amsterdam op 01‑07‑2007.
2.
Luuk, geboren te Amsterdam op 03‑04‑2009.

Generatie XI
 
XIa
Henrica Anne Martine UITTIEN, geboren te Zutphen op 09‑05‑1928, overleden te Amersfoort op 20‑07‑1997 op 69-jarige leeftijd, dochter van Gerhard Dirk UITTIEN (zie Xc) en Cornelia Maria WEILAND.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd te Zutphen op 15‑02‑1950, gescheiden na 25 jaar te Rheden op 11‑01‑1976, bij akte gescheiden te Utrecht 18 augustus 1976 van Jan Hendrik WESTERINK, verkoopleider, geboren te Rheden op 10‑03‑1927, overleden op 19‑08‑1997 op 70-jarige leeftijd, zoon van Reinier Marius WESTERINK, predikant Geref.Kerk Lollum (Fr.), voorburg (ZH), Velp, en Neeltje Johanna KUYVENHOVEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelia Marie, geboren te Zutphen op 25‑08‑1950, overleden juni 2010.
2.
Reinier Marinus, geboren te Lochem op 27‑10‑1955.
3.
Annet, geboren te Groningen op 23‑07‑1957, advertentie in archief.

XIb
Annette Johanna UTTIEN, geboren te Velsen op 28‑03‑1972, scholen: Vondelschool 1979-1985, Kennemer Lyceum/SGM 1986-1990, Dochter van Johannes Theodorus Gijsbert (Jan) UTTIEN (zie Xe) en Johanna Maria (Hanneke) BRUSSEL, wetenschappelijk medewerker SER.
Gehuwd voor 2007 met Oskar GELDOF, senior sales bij Petercam Bank, kantoor New York (2004), geboren voor 1972, zoon van Chris GELDOF en Toos VERSLUIS.
Uit dit huwelijk:
1.
Nout Johannes, geboren te New York (USA) op 02‑09‑2006 om 05.45 uur, geboren in het Lenox Hill Hospital te New York (USA).
2.
Tijn Christiaan Samuel, geboren te Haarlem op 11‑07‑2011.
3.
Max Oskar, geboren te Bloemendaal op 01‑07‑2013 (geboortekaartje in archief).

XIc
Maarten Johannes UTTIEN, creative director, geboren te Santpoort op 22‑01‑1974, zie ook: http://home.planet.nl/~uttie002/, zoon van Johannes Theodorus Gijsbert (Jan) UTTIEN (zie Xe) en Johanna Maria (Hanneke) BRUSSEL, wetenschappelijk medewerker SER.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd te Haarlem op 23‑05‑2003 met Maaike Janetta Catharina BLANK, 26 jaar oud, geboren te Haarlem op 22‑10‑1976, dochter van Hubertus Hyazinthus Jozef Maria (Huub) BLANK en Gerritdina Geertruida (Gerdien) LANENGA.
Uit dit huwelijk:
1.
Pien Hanneke, geboren te Haarlem op 27‑02‑2004.
2.
Willemijn Anna, geboren te Overveen op 06‑01‑2006 om 11.43 uur, 3200 gram.

XId
Remko Vincent David UTTIEN, geboren te Hoevelaken op 22‑06‑1968, zoon van Petrus Johannes Maria (Piet) (Piet) UTTIEN (zie Xf) en Cornelia Christina Clasina (Corrie) van SCHIE.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd te Calva (Mallorca) op 05‑05‑1995 met Ana HERRERA HERRERA, 26 jaar oud, geboren te Palma de Mallorca op 14‑04‑1969, dochter van Juan HERRERA LóPEZ en Juanna HERRERA ALAMEDA.
Uit dit huwelijk:
1.
Raúl Joaquin, geboren te BLARICUM op 01‑04‑1997.
2.
Tessa Juana, geboren te Hoevelaken op 05‑03‑2003.

XIe
Dennis Simeon Oskar UTTIEN, fysiotherapeut, sportfysiotherapeut, manueel therapeut, geboren te Hoevelaken op 07‑09‑1970, scholen: De Astronautjes 1974-1976 en Apollo 1976-1982 te Hoevelaken, Cordius college Amersfoort 1982-1989. Zoon van Petrus Johannes Maria (Piet) (Piet) UTTIEN (zie Xf) en Cornelia Christina Clasina (Corrie) van SCHIE.
Samenwonend te Hilversum sinds 01‑08‑2008, gehuwd op 47-jarige leeftijd te Lasge Vuursche, Hoge Vuurseweg 11 op 29‑08‑2018 (huwelijkskaart in archief). Echtgenote is Judith de WAAL, 41 jaar oud, directeur basisschool, geboren te Rhenen op 10‑02‑1977, dochter van Pieter C. de WAAL en Carla van LONDEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Suze Julia, geboren te Hilversum op 22‑01‑2009 om 07.58 uur, 3190 gram en 48cm lang (geboortekaart in archief).
2.
Marij Veerle, geboren te Blaricum op 23‑07‑2010 om 21.02 uur, gewicht 3805 gram, lang 48cm. (geboortekaart in archief).

XIf
Ardina Elisabeth (Ardi) UTTIEN, geboren te Haarlem op 23‑04‑1974. School De Ark, Velserstraat 17, Haarlem, 1980-1983.
Productmanager van tijdschriften,speciaal abonnementen en online. Sinds maart afgestudeerd in de NIMA C, de meesters van de marketing. Met name geïnteresseerd in de ontwikkeling van producten / merken, altijd gericht op de resultaten en de winst.
Specialiteit: Marketing strategieën, concurrerend analyse, verwerving van abonnees / leden, online aankoop, de creatieve ontwikkeling, resultaat op de eerste plaats.
Dochter van Hubertus Frederikus Johannnes UTTIEN (zie Xg) en Relinde Jehanne Elisab.Maria BUIJEN.
Samenwonend voor 2007 met Daan van DIJK.
Uit deze relatie:
1.
Hubertus Johannes (Huib), geboren te Overveen op 26‑03‑2007 om 11.10 uur.
2.
Kick Daniel, geboren te Haarlem op 16‑01‑2009 om 21.57 uur, geboortekaartje in archief.

XIg
Maaike Danielle UTTIEN, geboren te Haarlem op 21‑03‑1972, dochter van Robertus Johannes Franciscus UTTIEN (zie Xh) en Agnes VESTERGAARD.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd te Amsterdam op 16‑09‑1996 met Ronald van den BRINK, 24 jaar oud, geboren te Wormer op 12‑01‑1972.
Uit dit huwelijk:
1.
Peppijn, geboren op 05‑12‑1999, overleden op 05‑12‑1999, 0 dagen oud.
2.
Roos, geboren te Amsterdam op 07‑12‑2000.

XIh
Karlijn GRISPEN, fysiotherapeute, geboren te Lelystad op 26‑01‑1989 om 20.52 uur (aktenummer: 11a-0051), dochter van Petrus Johannes Clemens (Peter) GRISPEN, regiomanager Beschermd Wonen, 2010 stafmedewerker InteraktContour, en Iris UITTIEN (zie Xaf).
Samenwonend 2008, gehuwd op 25-jarige leeftijd te Nunspeet (Het Koetshuis) op 30‑05‑2014 met Gerrit BOONEN, 27 jaar oud, geboren te Hierden (Gem. Harderwijk) op 01‑01‑1987 (gezindte: Ned.Herv.), restaurantkok bij "De Dorpskamer" te Ermelo (2009-2010) zelfstandigwerkend kok bij 's Heerenloo te Amersfoort (2011-), zoon van Jacob (Jaap) BOONEN, aannemer, en Jannetje (Jeanet) FRANKEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Jarno Jaap, geboren te Harderwijk op 08‑09‑2015 om 22.55 uur. Geboren, met de keizersnede, in het Sint Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk, 3105 gram en 49 cm.


Homepage | E-mail