update 2021-10-29
Deze site is op 29 oktober 2021 bijgewerkt

Deze stamboom is uitsluitend bedoeld ter bevordering van de onderlinge communicatie tussen de samensteller en de lezer. Onder geen beding mogen deze gegevens worden gebruikt met het oogmerk geldelijk profijt te verkrijgen. Publicatie van gegevens, waarbij gebruik wordt gemaakt van gegevens uit deze stamboom, dient te geschieden met volledige bronvermelding.


Familiewapen

Parenteel ofwel alle nakomelingen van JURGEN EUTHIEN later UITTIEN en UTTIEN

Generatie I
 
I.1
Jurgen Eutin, geb. circa 1623, overl. circa 1659.
Tr. kerk te Malchin (Mecklenburg) op 6‑11‑1648 (Luthers) Engel Tarnowen, geb. voor 1628, overl. na 1660.
bron: Domarchief te Ratzenburg.
Uit dit huwelijk:
1.
Jurgen, ged. (EL) te Malchin (Mecklenburg) op 15‑8‑1649. St. Johanniskirche.
2.
Margrit (Margareta), ged. (Ev.Luthers) te Malchin (Mecklenburg) op 11‑1‑1652. St. Johanniskirche.
Tr. kerk (1) te Malchin (Mecklenburg) op 10‑11‑1675 (EL).
Tr. kerk (2) te Malchin (Mecklenburg) op 10‑11‑1675 (Luthers) Jurgen Rahm.
4.
Anna, ged. (Ev.Luthers) te Malchin (Mecklenburg) op 17‑9‑1658. St. Johanniskirche.

Generatie II
 
II.4
Christian Eutin (Euthin, Euthien), dagloner, geb. te Malchin maart 1654, ged. (Ev.Luthers) te Malchin (Mecklenburg) op 15‑3‑1654. St. Johanniskirche (kopie in archief), begr. te Malchin (Mecklenburg) op 4‑1‑1722, met gelui van 2 grote klokken. Tarief 1-8 (bron: begraafboek Ev. Luth.Kerk Malchin, (uittreksel in archief). Zn. van Jurgen Eutin (zie I.1) en Engel Tarnowen.
Tr. (1) te Gilow? circa 1674 (Ev.Luthers) Catharina NN, geb. te Gilow? voor 1660, overl. te Malchin (Mecklenburg) op 7‑1‑1715.
Tr. (2) circa 1677.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Elisabeth (Euthin), geb. voor 1676.
Tr. kerk te Bräunisheim (Württembeg) op 9‑8‑1696 (Luthers) Johannes Keutner, geb. voor 1676.
2.
Christiaan Uittien (zie III.3).
3.
Ludewich (zie III.8).
4.
Jochim, ged. (Luthers) te Malchin (Mecklenburg) op 23‑11‑1682. St. Johanniskirche.
5.
Jurgen, ged. (Luthers) te Malchin (Mecklenburg) op 24‑12‑1684. St. Johanniskirche.
6.
Johan, ged. (Luthers) te Malchin (Mecklenburg) op 24‑12‑1684. St. Johanniskirche.
7.
Margarethe (Euthin), ged. (Luthers) te Malchin (Mecklenburg) op 21‑2‑1687. St. Johanniskirche (uittreksel in archief).

Generatie III
 
III.3
Christiaan Uittien, dagloner, ged. (Ev.Luthers) te Gilow? (Mecklenburg) circa 1678.
Het doopboek van Gilow uit die periode is verloren gegaan.
Overl. te Bronkhorst febr. 1764. De kerkboeken van Bronkhorst: "Den 25 feberwaer [1764] aen de schulte van Doot aen te seggen van Christijaan Uijtien 0-6-0" [= 6 stuiver]] Hij is dus vóór die datum overleden. Op 9 maart 1765 betaalt Teunis Hendriks, zijn zwager, het luiden van de doodsklok voor Christiaan.
Hij had het niet breed. De kerkboeken van Bronkhorst vermelden tussen 1757 en 1763 totaal 21x dat hij een 1/2 schepel rogge krijgt.
Zn. van Christian Eutin (Euthin, Euthien) (zie II.4) en Catharina NN.
Otr. (1) te Bronkhorst dec.1703, tr. kerk te Bronckhorst (Gld.) op 20‑1‑1704 (Ned.Herv.) Anna Elijsabeth Beerents, geb. circa 1680, overl. voor 1718, dr. van Berent Lubberts.
Otr. (2) te Arnhem op 10‑9‑1718, tr. kerk ald. op 24‑9‑1718 (Ned.Herv.) Gerritjen Dercks, geb. voor 1700, overl. voor 1751.
Otr. (3) te Bronkhorst op 7‑8‑1751, tr. kerk ald. op 29‑8‑1751 (Ned.Herv.) Teuntjen Jansen Elferink, geb. voor 1691, overl. voor 1753, dr. van Jan Teunissen, "uijt Hendelo" (Gld.).
Otr. (4) te Bronkhorst op 30‑9‑1753 Christina (Stijne) Hendriksen Kempermans, ged. (Ned.Herv.) te Hengelo (Gld) op 28‑6‑1716 (get.: Jan Manink en Reintje Kijfelink.), overl. te Steenderen op 15‑11‑1802, begr. ald. op 19‑11‑1802, dr. van Hendrik Jansen Kempelman en Guude (Gudela, Geultje) Jansen.
Bij het eerste huwelijk wordt hij vermeld als "Christian Euthien j.m. van Malchine in Mecklenburg". In 1718, bij zijn tweede huwelijk, schrijft men voor het eerst UITTIEN. Hoewel de naam ook wel als Utijn, Uijttien, Utien, Uitwijn, Vit Tien en Vittien werd geschreven zijn de schrijwijzen Uittien en Uttien overgebleven.
Hoe komt nu een jongeman helemaal vanuit Malchin (Mecklenburg) in Bronkhorst (Nederland) terecht? Het antwoord vinden we in "Het Staatsche Leger"deel VII op blz.354-356. Daar wordt vemeld hoe in 1701 Mecklenburgse en Brandenburger troepen werden gehuurd en in Zutphen en Deventer werden gelegerd. (De "Mecklenburgse troepen" bestonden uit 1.680 man bestaande uit 1 regiment en 1 bataljon, maar werden betaald met ongedekte cheques). De geschiedenis leert ons dat veel van die soldaten deserteerden.
Op 20 januari 1704 vinden we zijn eerste huwlijk te Bronkhorst, niet ver van Zutphen. Op 17 oktober 1705 doet hij daar belijdenis bij dominee Hennius Johannes Lulofs.
De juiste doopdatum van zijn kinderen kon niet worden vastgesteld omdat het doopboek van Steenderen/Bronkhorst over de periode van 1704 tot 1727 ontbreekt.

Uit het tweede huwelijk:
1.
Anna Elijsabeth Christiaans, geb. circa 1719, overl. te Toldijk op 18‑12‑1799, begr. ald. op 23‑12‑1799.
Otr. (1) te Steenderen op 16‑7‑1746, tr. kerk ald. op 7‑8‑1746 (Ned.Herv.) Hendrik Gerrits Zuidendorp, ged. (Ned.Herv.) te Vorden op 29‑5‑1707, overl. te Baak op 17‑8‑1774, begr. ald. op 22‑8‑1774, zn. van Gerrit Wolterink en Maria Abbing.
Otr. (2) te Steenderen op 9‑4‑1775, tr. kerk ald. op 23‑4‑1775 (Ned.Herv.) Teunis Jansen Jolink, geb. voor 1734, overl. te Toldijk op 8‑1‑1792, begr. ald. op 14‑1‑1792.
2.
Derk Christiaans (zie IV.4).
3.
Jan Christiaans (zie IV.7).
Uit het vierde huwelijk:
4.
Gerrit Christiaans (zie IV.9).

III.8
Ludewich Eutin, ged. (Luthers) te Malchin (Mecklenburg) op 14‑2‑1679. St. Johanniskirche, zn. van Christian Eutin (Euthin, Euthien) (zie II.4) en Catharina NN.
Otr. (1) te Malchin (Mecklenburg) op 2‑1‑1716, tr. kerk ald. (EL).
Tr. kerk (2) te Malchin (Mecklenburg) op 2‑1‑1716 (Luthers) Marenz Gutzke, geb. te Gilow (Mecklenburg).
Uit het eerste huwelijk:
1.
Jurgen Friederich, ged. (EL) te Malchin (Mecklenburg) op 29‑11‑1727.
Tr. kerk te Stavenhage op 8‑10‑1756.
Uit het tweede huwelijk:
2.
Anna Catharina, ged. (Luthers) te Malchin (Mecklenburg) op 7‑11‑1717. St. Johanniskirche, overl. te Malchin (Mecklenburg) op 4‑4‑1724.
3.
Johann Ludwich (zie IV.12).
4.
Christopher Wilhelm, ged. (Luthers) te Malchin (Mecklenburg) op 6‑6‑1724. St. Johanniskirche (uittreksel in archief). Overl. na 1751.
5.
Jurgen Friederich, ged. (Luthers) te Malchin (Mecklenburg) op 9‑11‑1727. St. Johanniskirche (uittreksel in archief).
Tr. kerk te Stavenhage op 8‑10‑1756 Anna Dorothe Frese, geb. te Stavenhagen.

Generatie IV
 
IV.4
Derk Christiaans Uittien, geb. circa 1720, overl. te Baak op 3‑6‑1768, begr. ald. op 8‑6‑1768, zn. van Christiaan Uittien (zie III.3) en Gerritjen Dercks.
Otr. (1) te Steenderen op 26‑3‑1746, tr. kerk ald. op 24‑4‑1746 (Ned.Herv.) Gerritjen Berends, overl. te Baak-Huis op 4‑6‑1761, begr. te Baak op 9‑6‑1761, dr. van Berend Harmsen.
Otr. (2) te Steenderen op 23‑8‑1761, tr. kerk ald. op 20‑9‑1761 (Ned.Herv.) Harmina Aldercamp, geb. circa 1730 (gezindte: Ned.Herv.), begr. te Bronkhorst (Gem. Steenderen) op 27‑11‑1767, dr. van Jurrien Hermsen Aldercamp en Gerritjen Jansen Vrusink.
In het register van "verschuldigde schop-, kar en wagendiensten (een soort belasting) wordt hij vermeld als "Den langen Derk Uittien in het rot van Jan Vrendenbarg". bron: gemeentearchief Steenderen inv.nr.12.
Als zijn broer Jan in 1761 in Velzen een zoon Christiaan krijgt is hij getuige bij de doop.

Uit het eerste huwelijk:
1.
Jan Derks (zie V.1).
2.
Gerrit, geb. te Baak, ged. (Ned.Herv.) te Steenderen op 23‑5‑1748 (kopie in archief). Begr. te Nieuwendam (N-H), in de kerk. op 6‑3‑1798 (brontekst: nr. 37, de derde laag begraven, 1 diep.
) (kopie in archief).
Otr. te Nieuwendam op 16‑2‑1783, tr. kerk ald. op 23‑2‑1783 (Ned.Herv.) Annatjen Bloks, geb. te Holtena in 't Hannoverse circa 1741, overl. te Nieuwendam op 30‑6‑1819.
3.
Hendrik, geb. te Baak dec. 1750, ged. (Ned.Herv.) te Steenderen op 16‑12‑1750 (kopie in archief). Begr. te Enkhuizen op 9‑1‑1802, vermeldt als Hendrik Uijtjen, zowel in het begraafboek als het gaardersboek. In het gaardersboek "Januari Ao 1802 9 -- op Zaterdag In 't Graff van Harke Wietses 't Lijk van Hendrik Uijtjen staat 2 diep nr. 139 Middelkap" (kopie in archief).
Otr. te Enkhuizen op 7‑5‑1786, tr. kerk ald. op 22‑5‑1786 (Ned.Herv.) Geertje Claas Klaver, geb. te Monnikendam op 7‑10‑1748, ged. (Ned.Herv.) ald. op 9‑10‑1748, overl. ald. op 12‑11‑1818, dr. van Claas Klaver en Jannetje Wijnants.
4.
Christina (Utien), geb. te Baak aug. 1754, ged. (Ned.Herv.) te Steenderen op 25‑8‑1754, kopie in archief, overl. te Doesburg juli 1794, begr. ald. op 28‑7‑1794, kopie in archief.
Otr. te Doesburg op 6‑4‑1787, tr. kerk ald. op 29‑4‑1787 (Ned.Herv.) Wessel Schuuring, ged. (Ned.Herv.) te Zeddam op 2‑1‑1735, overl. te Doesburg op 17‑4‑1804, begr. ald. op 21‑4‑1804, zn. van Henrik Schuerink en Christijn Garritsen.
Uit het tweede huwelijk:
5.
levenloos, geb. te Baak op 19‑6‑1764, begr. ald. op 20‑6‑1764.

IV.7
Jan Christiaans Uittien, meester timmerman, geb. te Bronkhorst circa 1725, overl. te Velsen op 14‑1‑1779, zn. van Christiaan Uittien (zie III.3) en Gerritjen Dercks, woonde Buurtwegh, Heerewegh te Velsen 1760.
Otr. ald. op 26‑10‑1759, tr. kerk ald. op 11‑11‑1759 (Ned.Herv.) Dirkje Claasz Vuijk, ged. (Ned.Herv.) te Amerongen op 25‑12‑1723, overl. te Velsen op 4‑9‑1778, dr. van Claes Dirksz Vuijk en Geertje Evers van Dijk.
Lidmaten Velsen 16-6-1754: Jan Christiaan Uijttien j.m. op de Bouwerije agter Tolduin na voorafgaande belijdenisse des geloofs tot lidmaat aangenomen. (kopie in archief).
Uit dit huwelijk:
1.
Christiaan, geb. te Velsen, ged. (Ned.Herv.) ald. op 18‑1‑1761 (get.: Dirk Uijttien en Gerritje Claasdr Vuijk), overl. ald. op 23‑4‑1767.
2.
Klaas, geb. april 1763, ged. (Ned.Herv.) te Velsen op 1‑5‑1763 (get.: Jan van Ginkel en Trijnte Gerrits), overl. ald. op 3‑11‑1769.
3.
Gerritje, ged. (Ned.Herv.) te Velsen op 24‑8‑1765 (get.: Trijntje Gerrits en Jan Philips), overl. ald. op 5‑9‑1769.
4.
Christiaan, ged. (Ned.Herv.) te Velsen op 18‑12‑1768 (get.: Jan van Ginkel en Marretje van Dijck), zoon van Jan Christiaan Uijttien, moeder Dirkje Klaassen Vuijk.(kopie in archief). Overl. na 1791, woonde Heerewech te Velsen dec.1768.
Op 22 april 1791 in tegenwoordigheid van de ouderlingen Rijpemand en Muller tot lidmaat aangenomen. (kopie in archief).
5.
Klaas, tuinier, cavalarist, geb. te Velsen op 23‑4‑1771, ged. (Ned.Herv.) ald. op 28‑4‑1771, kopie doopbewijs in archief, overl. te Woudenberg op 27‑2‑1844 (aktenr.: 7, brontekst: Aangifte door Evert Ter Burg, 51 jaar, landbouwer, aangetrouwde neef en Andries Hendrikse, 61 jaar, veldwachter, bekende van de overledene.), kopie in archief.
Tr. kerk te Amsterdam op 19‑7‑1799 (Ned.Herv.) Grietje ter Burg, ged. (Ned.Herv.) te Scherpenzeel op 27‑11‑1762, overl. ald. op 26‑12‑1841, dr. van Evert Daniëlsz (van) ter Burgh en Anna Alberts van Maanen.
Klaas was ruiter te paard in het leger van de laatste stadhouder. Op 1 augustus 1795 kreeg hij te Woerden zijn "Eerlijk Paspoort" toen het leger werd ontbonden. Met een collega ging hij naar Duisland waar hij dienst nam bij Willen Georg Frederik van Nassau die een leger formeerde om Nederland van de Fransen te bevrijden. Na 3 maanden werd ook dat leger ontbonden en ging Klaas naar Nederland terug. In Bourtange werd hij op 7 februari 1796 gearresteerd door de Fransen, verdacht van dienst nemen bij de vijand. Hij werd op, 7-3-1796 in Groningen veroordeeld tot 3 jaar varen in 's lands dienst. In 1798 monsterde hij af in Amsterdam.
Ondertrouwt 13-7-1799 eerste afkondiging te Amsterdam (bron Maandelijkse Nederlandsche Mercurius)
Kennelijk heeft hij weer dienst genomen want in de Militaire Stamboeken 1795-1813, inv.57 folio 484 vinden we:
Charge en no. der equipage 64, naam en toenaam Nicolaas uijttien, aangenomen 2e nov. 1796 tot 2 nov. 1802, lengte op kousen 5 v 80 2 str, 25 jaar, geb. Velsen bij Haarlem, van te voren gediend bij Regiment Guarde te paard 2 jaar 5 maanden als rtuiter tot 1-8-1795, paspoort, ambagt tuijnman, relige Gereformeerd, vrouw en kinderen ------, Colonel Du Roy. Afgegaan 15 Julij 1801. de paspoort.
In register civiqu arr. Hoorn, gemeente Beets, ingeschreven onder nr. 4386: Klaas Uijttien geboren 23 april 1770 (moet zijn 1771)
Lidmaten Beets: met attestatie aangekomen 19-2-1807 Klaas Uittien en Margaretha ter Burg van Amsterdam en in 1812 naar Haarlem (kopie in archief).
GA Haarlem, Nieuw Rechterlijk Archief inv.nr.33, Register van personen ter inwoning ingekomen: 9 augustus 1822 Nicolaas Uijttien. inv.nr.34, Register van personen die in Haarlem komen wonen 1821-1824: Nicolaas Uijttien, geb. Velzen 16.4.1771, laatste 4 jaar gewoond te Diemen,tuinman, geh. met Margaretha Terburg, Geref., adres Cingel tussen de Grote Hout en Raampoorten. w.g. N.Uijt Tien. (Dat adres was buiten de wallen van de stad, aan de overkant van de singel waar het nu Raamsingel heet, tussen de Raambrug en de Grote Houtstraat. Daar waren tuinen waarop hij vermoedelijk werkte. Hij noemde zicht intussen Nicolaas Uijt Tien en zijn vrouw Grietje heet ontussen Margaretha).
Scherpenzeel, lidmaten 22-07-1824: Klaas uit Tien en Margaretha ter Burg, met attestatie van Veenendaal.


IV.9
Gerrit Christiaans Uittien, korporaal, veldwachter, dienaar van politie (1812), bode (okt.1821), geb. te Bronkhorst april 1757, ged. (Ned.Herv.) te Steenderen op 17‑4‑1757, kopie in archief, overl. te Loppersum op 30‑5‑1826 (aktenr.: 27). Hij overleed in huis nr.62, nalatende zijn ehevrouw en 5 kinderen. De aangifte werd gedaan door zijn buren Jan Harms van Dijk, 59 jaar, kleermaker en Hendrik Schuiling, 54 jaar. (kopie in archief), zn. van Christiaan Uittien (zie III.3) en Christina (Stijne) Hendriksen Kempermans. Hij woonde respectievelijk in Groningen aan het Damsterdiep (1791), Stedum (1793-1798), Appingedam wijk 4 huis 21 (1801-1807) en tot zijn overlijden in Loppersum, huis 62.

Tr. kerk te Loppersum op 11‑2‑1791 (Ned.Herv.) Antje Foppes Schuilenberg, turfmeterse, dagloonster, ged. (Ned.Herv.) te Leermens op 5‑7‑1767, overl. te Loppersum op 24‑12‑1831 (aktenr.: 41), dr. van Foppe Libbes (Lippes), veldwachter (rode roe), en Auke Minnes.
Hij was van 1779 tot 1791 corporaal bij het esquadron carabiniers te paard, onder Luitenant Generaal Van der Dussen, in het lijfregiment "Oranje Friesland" van stadhouder Willem V. (later werd dit het tweede regiment zware cavallerie).(bron: Natonaal Archief, nummer toegang: 1.01.19, inventarisnummer: 1946).
Uit dit huwelijk:
1.
Christina Gerrits, dienstmeid, geb. te Groningen op 13‑8‑1791, ged. (Ned.Herv.) ald. op 17‑8‑1791 (kopie in archief), overl. te Loppersum op 24‑1‑1854 om 02.00 u. (aktenr.: 5) (kopie in archief).
Tr. te Loppersum op 17‑12‑1814 Jan Aljes Balkema, boerenknecht, geb. te Loppersum op 7‑8‑1795, ged. (Ned.Herv.) ald. op 16‑8‑1795, overl. ald. op 16‑5‑1840 om 17.00 u., zn. van Alje Jans Balkema en Grietje Jans Tiddes, werkvrouw.
2.
Foppe Gerrits, wachtmeester bij het Bataillon Transport Trein te Velde, geb. te Stedum op 1‑8‑1793, ged. (Ned.Herv.) ald. op 11‑8‑1793 (bron: DTB 431 folio 14v) (kopie in archief), overl. te 's-Hertopgenbosch op 29‑2‑1832 om 198 u., laatstelijk wonende binnen Appingadam. Aangifte door Henricus de Pauw, hospitaalmeester, 42 jaar en Johannes Kennis, bediende in het hospitaal. Ongehuwd overleden (akte in archief).
Onderscheiden met het Metalen Kruis. (Het Metalen Kruis 1830-1831 is een Nederlandse onderscheiding en ereteken dat in 1831 werd toegekend aan zij die aan de Tiendaagse Veldtocht hadden deelgenomen. Het werd ingesteld door Koning Willem I bij Koninklijk Besluit no. 70 van 12 september 1831 en uitgereikt aan allen die in het leger of de Koninklijke Marine aan de krijgsverrichtingen in de jaren 1830 en 1831 hebben deelgenomen. Het Metalen Kruis staat ook wel bekend als het Hasseltkruis. Het brons voor het kruis was afkomstig van enkele kanonnen die buit waren gemaakt tijdens de Sl (kopie in archief)).
3.
Christiaan Gerrits (zie V.19).
4.
Auke Gerrits, geb. te Stedum op 10‑5‑1798, ged. (Ned.Herv.) ald. op 20‑5‑1798 (bron: DTB Stedum inv. 431) (kopie in archief), overl. te Appingedam op 15‑11‑1806 (aktenr.: 57) (kopie in archief).
5.
Jan Gerrits, veldwachter, muldersknecht, geb. te Appingedam op 18‑7‑1801, ged. (Ned.Herv.) ald. op 26‑7‑1801 (kopie in archief), overl. te Middelstum op 12‑3‑1831 om 21.30 u. (aang.: Jacob Timas Bakker, koopman, 29jr.en Jan Krijns Noordhof, bierbrouwer, 36jr.) (aktenr.: 10), ongehuwd overleden. (akte in archief), woonde wijk W, huis 19 te Middelstum op 12‑3‑1831.
In de nacht van 2 op 3 mei 1825, na afloop van de kermis, loopt Jan naar zijn huis en ziet dat 2 boerenzoons zijn tafel, die hij had uitgeleend aan een koekverkoper, in de Schipsloot smeten. Jan pakt de daders aan maar die waren met zijn vieren. Hij gaat naar zijn huis, haalt zijn dienstsabel op en betreedt de kroeg waar de trawanten zich hadden teruggetrokken. Daar slaat hij hen met vuisten en sabel, geholpen door zijn vader en moeder die daar ook aanwezig waren. Allen waren overigens behoorlijk bedronken. Tegen Jan komt een aanklacht en hij wordt veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf, f. 95,= boete, bijna zijn jaarsalaris, en de onstane kosten. Het geeft te denken dat één van de aanklagers Tichelaar heette net als de Schout. Jan werd door de Gemeente ontslagen en slijt zijn leven als molenaarsknecht.
6.
Anna Gerrits, dagloonster, geb. te Appingedam op 8‑4‑1804, ged. (Ned.Herv.) ald. op 29‑4‑1804, overl. te Loppersum op 5‑5‑1888 om 21.00 u. (aktenr.: 22) (kopie in archief).
Otr. (1) te Loppersum op 12‑12‑1830, tr. ald. op 23‑12‑1830 Cornelis Ennes Holema, dagloner, boerenknecht`, geb. te Siddeburen op 7‑7‑1803, ged. (Ned.Herv.) ald. op 24‑7‑1803, overl. te Loppersum op 25‑6‑1831, zn. van Enne Cornelis Holema en Trijntje Cornelis Evenhuis.
Samenw. (2) voor 1834 onbekend.
7.
Klaas Gerrits, geb. te Appingedam op 17‑3‑1807, ged. (Ned.Herv.) ald. op 24‑3‑1807 (kopie in archief), overl. te Appingedam op 27‑4‑1807 (bron: DTB Appingedam inv.20 folio 29, aktenr.: 58) (kopie in archief).

IV.12
Johann Ludwich Eutin, ged. (Luthers) te Malchin (Mecklenburg) op 15‑1‑1721. St. Johanniskirche, overl. na 1751, zn. van Ludewich Eutin (zie III.8) en Marenz Gutzke.
Tr. (1) circa 1742 NN.
Rel. (2).
Uit het eerste huwelijk:
1.
Margaretha Dorothea, ged. (EL) te Malchin (Mecklenburg) op 1‑9‑1743.
2.
Friedrich Andreas (zie V.28).

Generatie V
 
V.1
Jan Derks Uittien, dagloner, geb. te Baak febr.1747, ged. (Ned.Herv.) te Steenderen op 5‑2‑1747, familienaam Uitijn of Christiaans (kopie in archief). Overl. te Baak op 26‑4‑1807, de naam geschreven als Jan Uttentien, begr. te Baak op 2‑5‑1807, nalatende 5 kinderen (kopie in archief). Zn. van Derk Christiaans Uittien (zie IV.4) en Gerritjen Berends, woonde op St. Nicolaasgoed in de buurtsvhap Baak 1807.
Otr. te Steenderen (Baak) op 15‑1‑1769, tr. kerk ald. op 5‑2‑1769 (Ned.Herv.) Grietjen Heerink, ged. (Ned.Herv.) te Hengelo (Gld) op 26‑6‑1746, overl. te Baak op 10‑2‑1795, dr. van Jan Hendriks Herink en Hendrika Naaldenberg.
Met Pasen 1768 op belijdenis des geloofs aangenomen als lidmaat. Met attestatie vertrokken naar Steenre (kopie in archief).
Uit dit huwelijk:
1.
Garritjen (Gerritjen), geb. te Baak febr.1770, ged. (Ned.Herv.) te Steenderen op 11‑2‑1770, dochter van Jan Utien ((doopbewijs in archief). Overl. te Baak (Gem. Steenderen) op 18‑5‑1829 (aktenr.: 32), kopie in archief, woonde huis nr. 239 te Baak op 18‑5‑1829.
2.
Hendrina (Utien), geb. te Baak april 1771, ged. (Ned.Herv.) te Steenderen op 14‑4‑1771, familienaam Utien (kopie in archief). Overl. te Steenderen op 23‑12‑1819 (aktenr.: 63), op de akte vermeldt als "Uttien" (kopie in archief).
Otr. te Steenderen op 3‑7‑1797, tr. kerk ald. op 24‑7‑1797 (Ned.Herv.) Garrit Jan Hissink, dagloner, geb. te Baak, ged. (Ned.Herv.) te Steenderen op 24‑4‑1768, overl. ald. op 14‑8‑1830, zn. van Willem Hissink en Geertjen Wessels.
3.
Derk (zie VI.4).
4.
Jan Hendrik, dagloner, geb. te Baak op 13‑8‑1777, ged. (Ned.Herv.) te Steenderen op 17‑8‑1777, kopie in archief, overl. te Baak op 23‑2‑1798 (bron: RBS 1434, overlijden Steenderen, blz.301, brontekst: 1798 den 23 Febr. Overleden Jan Hendrik Uittien in Baak, begr. 8 Maart. Laat ouders na.), begr. te Steenderen op 3‑3‑1798.
5.
Christiaan (zie VI.7).
6.
Hendrik, dagloner, geb. te Baak op 5‑4‑1785, ged. (Ned.Herv.) te Steenderen op 10‑4‑1785, overl. te Baak op 23‑12‑1855 om 05.00 u. (aang.: Albert Bremer, 40 jr, landbouwer en Herman Gosselink, 46 jr, timmerman.) (aktenr.: 62), adres: wijk D, huis 21. (kopie in archief).

V.19
Christiaan Gerrits Uittien, boerenknecht bij landbouwer Hindrik Bartels wolthuis, geb. te Stedum op 2‑3‑1796, ged. (Ned.Herv.) ald. op 6‑3‑1796, overl. te Loppersum op 15‑12‑1859 om 04.00 u. (aktenr.: 73) (kopie in archief), zn. van Gerrit Christiaans Uittien (zie IV.9) en Antje Foppes Schuilenberg, turfmeterse, dagloonster, woonde huis nr. 113 te Loppersum 1831.
Otr. ald. op 26‑11‑1820, tr. ald. op 9‑12‑1820 Antje Benes te Bos, dienstmeid, geb. te Stedum op 7‑4‑1794, ged. (Ned.Herv.) ald. op 13‑4‑1794, overl. te Loppersum op 30‑5‑1866 om 11.00 u. (aktenr.: 12), dr. van Beene Derks te Bos, boerenarbeider, en Barteldina Harms Takens.
Uit dit huwelijk:
1.
Gerrit Christiaans, geb. te Loppersum op 10‑3‑1821 om 01.00 u. (aktenr.: 14), in huis nr. 4. (kopie in archief), overl. te Loppersum op 30‑9‑1821 (aktenr.: 22).
2.
Gerriet Christiaans (zie VI.11).
3.
Antje Christiaans, dienstmeid (1852), geb. te Zeerijp op 9‑4‑1825, overl. te Sappemeer op 18‑12‑1873 (aktenr.: 94).
Tr. te Muntendam op 22‑5‑1852 (get.: Antje Utien, Klaasjen Jans Bol, Christiaan Gerrits Utien en Antje Benes te Bos.) Johannes Wind, molenaarsknecht later molenmaker, geb. te Muntendam op 2‑7‑1827 om 11.00 u., overl. te Sappemeer op 13‑7‑1897 om 02.30 u., zn. van Derk Hindriks Wind, arbeider, en Klaasjen Jans Bol.
4.
Derk Christiaans, zonder beroep, geb. te Zeerijp op 11‑1‑1829 om 11.00 u. (aktenr.: 4) (kopie in archief), overl. te Loppersum op 9‑4‑1849 om 04.00 u. (aktenr.: 38) (kopie in archief).
5.
Barteldina Christiaans, daglonerse (1891) dienstmeid, geb. te Loppersum op 7‑12‑1831 (aktenr.: 58), in huis nr.113 te Loppersum (kopie in archief). Ged. (Ned.Herv.) te Loppersum op 5‑2‑1832, overl. ald. op 14‑4‑1916 om 13.00 u. (aktenr.: 13) (akte en advertentie in archief).
Tr. te Loppersum op 4‑5‑1861 Hindrikus Kleinmark, dienstknecht, geb. te 't Zandt op 25‑12‑1821, overl. te Loppersum op 8‑6‑1871 om 23.00 u., zn. van Garmt Jurriens Kleinmark, dagloner, boerenknecht (1813), en Renske Nannes Nanninga, dienstmaagd (1813).
6.
Jan Christiaans (zie VI.18).
7.
Harm Christiaans (zie VI.20).

V.28
Friedrich Andreas Eutin, Arbeitsman, ged. (Luthers) te Malchin (Mecklenburg) op 14‑12‑1745 (uittreksel in archief). Overl. te Malchin (Mecklenburg) op 22‑11‑1787, begr. ald. op 24‑11‑1787, zn. van Johann Ludwich Eutin (zie IV.12) en NN.
Tr. kerk (1) te Malchin (Mecklenburg) op 11‑10‑1771 (EL).
Tr. kerk (2) te Malchin (Mecklenburg) op 11‑10‑1771 (EL) Maria Elisabeth Lorentzen, overl. te Malchin (Mecklenburg) op 20‑3‑1786, begr. ald. op 26‑3‑1786, dr. van (voornaam onbekend) Lorenz, Ambtstiesler zu Rohtspalk.
Tr. kerk (3) te Malchin (Mecklenburg) op 7‑11‑1786 (Luthers) Maria Elisabeth Hilgendorff, geb. voor 1766, dr. van Sigmund Hilgendorff.
Uit het tweede huwelijk:
1.
Heinrich Samuel Daniel, ged. (EL) te Malchin (Mecklenburg) op 10‑7‑1772.
2.
Sophia Elisabeth, ged. (EL) te Malchin (Mecklenburg) op 19‑6‑1775.
3.
Margaretha Sophia, ged. (EL) te Malchin (Mecklenburg) op 29‑3‑1782.
Uit het derde huwelijk:
4.
Johanna Elisabeth Magdalena, geb. te Malchin (Mecklenburg) op 13‑11‑1786, ged. (Luthers) ald. op 13‑11‑1786 (uittreksel in archief).

Generatie VI
 
VI.4
Derk Uittien, dagloner (1811) kuiper, geb. te Baak op 26‑2‑1774, ged. (Ned.Herv.) te Steenderen op 27‑2‑1774, familinaam Utien (kopie in archief). Overl. te Steenderen op 28‑5‑1819 (aktenr.: 25), op de overlijdesnakte vermeldt als "Uttien" (kopie in archief). Zn. van Jan Derks Uittien (zie V.1) en Grietjen Heerink.
Otr. te Steenderen op 18‑12‑1800, tr. kerk ald. op 11‑1‑1801 (Ned.Herv.) (get.: Jan Uittien) Jacoba Hartog, ged. (Ned.Herv.) te Steenderen op 29‑4‑1770, overl. ald. op 11‑8‑1823 (aktenr.: 37), dr. van Mattheus Hartog, Predikant te Steenderen, en Arnoldina van Santbergen.
koopt op 31 mei 1802 van de erven van Willem Geurtsen en Hendrina Gerritsen een huis en erf in de Colenstraat te Zutphen, gelegen tussen het huis van Hendricus Geurtsen en de schuur van de brouwer Evert Jan ten Dijk. Vermoedelijk is het tegenwoordig Kolenstraat 25.(kopie in archief). Op 6-5-1811 neemt hij een hypotheek op dat huis, intussen nummer 995, van f.200,= tegen 5% rente. (kopie in archief).
Uit dit huwelijk:
1.
Gerhard Mattheus (zie VII.1).
2.
Arnoldina Johanna, geb. te Zutphen op 28‑3‑1805, ged. (Ned.Herv.) ald. op 9‑4‑1805, overl. ald. op 4‑4‑1806.
3.
Arnoldina Johanna, geb. te Zutphen op 16‑10‑1806, ged. (Ned.Herv.) ald. op 26‑10‑1806, overl. ald. op 12‑1‑1807.
4.
Arent Jan, geb. te Zutphen op 15‑9‑1811, overl. te Steenderen op 27‑8‑1812 (aktenr.: 30).

VI.7
Christiaan Uittien, boerenwerk doende (1817) dagloner (1848), geb. te Baak op 10‑4‑1781, ged. (Ned.Herv.) te Steenderen op 13‑4‑1781, de vader Utien. (kopie in archief). Overl. te Steenderen op 10‑4‑1854 (aktenr.: 18), zn. van Jan Derks Uittien (zie V.1) en Grietjen Heerink.
Otr. te Steenderen op 27‑4‑1817, tr. ald. op 9‑5‑1817, tr. kerk ald. op 9‑5‑1817 (Ned.Herv.) Hendrika Wentink, dienstmeid, geb. te Steenderen, ged. (Ned.Herv.) ald. op 1‑12‑1789, overl. ald. op 11‑7‑1855 (aktenr.: 44), dr. van Teunis Wentink, dagloner, en Geertruid Janssen.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan Uttien (zie VII.6).
2.
3.
Grietjen, dienstmeid, geb. te Baak op 12‑11‑1821, ged. (Ned.Herv.) te Steenderen op 9‑12‑1821, overl. te Ressen (gem.Bemmel) op 25‑9‑1866 (aktenr.: 81).
Tr. te Bemmel op 11‑4‑1861 Hermanus Janssen, arbeider, geb. te Lent op 7‑8‑1829, overl. te Bemmel op 19‑11‑1897, zn. van Gerrit Janssen en Johanna Lax.
4.
Teuntjen, geb. te Baak op 27‑12‑1824, ged. (Ned.Herv.) te Steenderen op 16‑1‑1825, overl. te Baak op 13‑4‑1827 (aktenr.: 17).
5.
Teuntjen, dienstbode (1862), geb. te Baak op 27‑2‑1830, ged. (Ned.Herv.) te Steenderen op 28‑3‑1830, overl. te Bemmel op 11‑8‑1904 (aktenr.: 68).
Tr. (1) te Bemmel op 28‑11‑1862 Arnoldus Derk Smits, landbouwer, geb. te Bemmel op 17‑10‑1784, ged. (Ned.Herv.) ald. op 24‑10‑1784, overl. te Ressen (Gem.Bemmel) op 27‑8‑1865, zn. van Jan Hendrik Smits en Maria van de Pavordt.
Tr. (2) te Bemmel op 21‑11‑1866 Jan van Druten, tabaksplanter, geb. te Elst (Gld) op 12‑4‑1837, overl. te Bemmel op 1‑8‑1913, zn. van Arien van Druten, tabaksplanter, en Petronella Fredriks.

VI.11
Gerriet Christiaans Uittien, dagloner, boerenknecht, geb. te Loppersum op 8‑11‑1822 om 11.00 u. (aktenr.: 47) (kopie in archief), overl. te Loppersum op 5‑6‑1893 om 03.00 u. (aktenr.: 24) (kopie in archief), zn. van Christiaan Gerrits Uittien (zie V.19) en Antje Benes te Bos, dienstmeid.
Tr. te Loppersum op 23‑6‑1849 Hindrikje Berends Ridder, geb. te Hoogezand op 10‑8‑1820, overl. te Loppersum op 6‑7‑1910 om 09.00 u. (aktenr.: 32), dr. van Berend Derks Ridder en Hindrikje Geerts.
Uit dit huwelijk:
1.
Antje, dienstmeid, werkster, geb. te Loppersum op 28‑11‑1849 (aktenr.: 81), overl. te Groningen op 4‑11‑1913 (aktenr.: 112). Foto zerk en overlijdensadvertentie in archief. Aangifte door de administrateur van het Academisch Ziekenhuis te Groningen. Tevens akte 24 d.d. 14-11-1913 Gemeente Stedum (kopie in archief).
Tr. te Stedum op 15‑11‑1873 Hindrik Smit, dagloner, koopman (1917), geb. te Stedum op 18‑1‑1849 (aktenr.: 3), overl. te Stedum op 12‑9‑1917 om 17.00 u., zn. van Kornelis Jacobs Smit en Grietje Hendriks Bolwijn, dagloonster.
2.
Derk, zonder, geb. te Loppersum op 3‑2‑1852 (aktenr.: 12), overl. te Loppersum op 10‑12‑1875 om 20.00 u. (aktenr.: 73) (kopie in archief).
3.
Christiaan (zie VII.19).
4.
Berendje, geb. te Loppersum op 2‑4‑1859 om 10.00 u. (aktenr.: 18) (kopie in archief), ged. (Ned.Herv.) te Loppersum op 3‑7‑1859, overl. ald. op 15‑4‑1860 om 17.00 u. (aktenr.: 41) (kopie in archief).
5.
Berendje, boerenmeid, werkvrouw (1923), geb. te Loppersum op 11‑5‑1861 om 02.00 u. (aktenr.: 34) (kopie in archief), ged. (Ned.Herv.) te Loppersum op 6‑10‑1861, overl. ald. op 27‑4‑1945 om 01.00 u. (aktenr.: 28) (kopie akte en foto zerk in archief). Begr. te Loppersum.
Tr. ald. op 1‑8‑1891 Derk Koopman, boerenknecht, dagloner (1896), geb. te Kantens op 2‑6‑1867, overl. na 1945, zn. van Jacob Koopman en Mietje Zuidhof, daglonerse.
Bev.reg.Loppersum 1890-1900: 183 Wijmerspad. (persoonskaart in archief).

VI.18
Jan Christiaans Uittien, timmerman, geb. te Loppersum op 24‑7‑1834 om 04.00 u. (aktenr.: 38), geboren in huis nr. 113. (kopie in archief), overl. te Loppersum op 27‑8‑1909 om 05.00 u. (aktenr.: 29) (kopie in archief), zn. van Christiaan Gerrits Uittien (zie V.19) en Antje Benes te Bos, dienstmeid.
Tr. te Loppersum op 21‑5‑1864 Jaaptje Pauwels Damhoff, dienstmeid, geb. te Ten Post op 12‑2‑1836, overl. te Loppersum op 23‑3‑1907 om 20.00 u. (aktenr.: 20), dr. van Pauwel Jacobs Damhoff, dagloner, en Ebeltje Hindriks Benes, dienstmeid.
Bev/reg.Loppersum 1890-1900: 46 Schipsloot.
Uit dit huwelijk:
1.
Antje, geb. te Loppersum op 25‑7‑1864 om 21.00 u. (aktenr.: 56) (kopie in archief), ged. (Ned.Herv.) te Loppersum op 2‑10‑1864, overl. ald. op 13‑1‑1865 om 04.00 u. (aktenr.: 4) (kopie in archief).
2.
Christiaan (zie VII.25).
3.
Pouwel, arbeider, dienstkneccht (1893) dagloner (1900), geb. te Loppersum op 23‑9‑1867 om 02.00 u. (aktenr.: 48) (kopie in archief), ged. (Ned.Herv.) te Loppersum op 1‑3‑1868, overl. ald. op 28‑6‑1900 om 02.00 u. (aktenr.: 28) (kopie akte + overlijdensadvertentie in archief).
Bev.reg.Loppersum 1890-1900: 46 Schipsloot. Vertokken 12.12.1892 naar Groningen. Dienstknecht bij Jan Feico Camphuis, 15.2.1893 Groningen.
4.
Gerrit, geb. te Loppersum op 15‑10‑1870 om 07.00 u. (aktenr.: 61) (kopie in archief), overl. te Loppersum op 14‑5‑1871 om 06.00 u. (aktenr.: 30) (kopie in archief).

VI.20
Harm Christiaans Uittien, timmerman, geb. te Loppersum op 9‑7‑1838 om 06.00 u. (aktenr.: 28) (kopie in archief), overl. te Loppersum op 3‑2‑1915 om 19.00 u. (aktenr.: 8) (akte, advertentie en foto zerk in archief), zn. van Christiaan Gerrits Uittien (zie V.19) en Antje Benes te Bos, dienstmeid.
Tr. te Loppersum op 19‑5‑1866 Antje Bakker, dienstmeid, geb. te Holwierde op 16‑6‑1844, overl. te Loppersum op 18‑7‑1933, begr. ald. op 22‑7‑1933, dr. van Pieter Johannes Bakker, timmerman, en Deuwerke Luyes van der Laan.
Uit dit huwelijk:
1.
Deuwerke, geb. te Loppersum op 8‑7‑1866 om 16.00 u. (aktenr.: 52) (kopie in archief), overl. te Stedum op 25‑2‑1949 om 07.00 u. (aktenr.: 9) (kopie in archief), begr. te Garsthuizen.
Tr. te 't Zandt op 5‑2‑1891 Lubbertus Schipper, boerenknecht, veldarbeider (1926), geb. te Garsthuizen op 24‑10‑1860, overl. te Groningen op 11‑6‑1955 om 04.30 u., zn. van Albert Schipper, dagloner, en Jantje Lubberts Maarhuis.
(persoonskaart in archief).
2.
Antje, geb. te Loppersum op 25‑8‑1868 om 20.00 u. (aktenr.: 58) (kopie in archief), ged. (Ned.Herv.) te Loppersum op 1‑11‑1868, overl. ald. op 8‑2‑1875 om 13.00 u. (aktenr.: 9) (kopie in archief).
3.
Pieter, arbeider bij Gebr.Huizinga, geb. te Loppersum op 7‑11‑1870 om 02.00 u. (aktenr.: 66) (kopie in archief), ged. (Ned.Herv.) te Loppersum op 5‑3‑1871, overl. te Groningen op 30‑12‑1932 om 16.00 u. (aktenr.: 1557). Ongehuwd overleden. Advertentie, dankbetuiging en overlijdensakte d.d. 5-1-1933 nr. 2 in de Gemeente Loppersum in archief. Begr. te Loppersum op 4‑1‑1933.
14-7-1911 politiek actief. (advertentie in archief).
4.
Christiaan (zie VII.33).
5.
Fijbina, geb. te Loppersum op 7‑2‑1875 om 01.00 u. (aktenr.: 5) (kopie in archief), overl. te Loppersum op 17‑12‑1942 om 03.00 u. (aktenr.: 37) (kopie akte en foto zerk in archief). Begr. te Loppersum, woonde Boschweg A-414 nr. 258 te Loppersum.
Tr. ald. op 31‑5‑1902 Pieter Rusthoven, arbeider, dienstknecht, geb. te Loppersum op 27‑2‑1870 (aktenr.: 5), overl. te Loppersum op 14‑1‑1937 om 04.00 u., zn. van Klaas Rusthoven, dagloner, en Anje Havinga.
Bev.reg.Loppersum 1890-1900: Dienstmeid bij Derk Nanninga te Uithuizen. (persoonskaart in archief).
6.
levenloos geboren, geb. te Loppersum op 10‑10‑1876, overl. ald. op 10‑10‑1876 om 19.00 u. (aktenr.: 48) (kopie in archief).
7.
Gerrit (zie VII.38).
8.
Johannes (zie VII.40).
9.
Jan (zie VII.42).

Generatie VII
 
VII.1
Gerhard Mattheus Uittien, kuiper, koopman, geb. te Zutphen op 14‑1‑1802, ged. (Ned.Herv.) ald. op 17‑1‑1802, overl. te Brummen op 9‑4‑1885 (aktenr.: 41) (bericht in archief), zn. van Derk Uittien (zie VI.4) en Jacoba Hartog, woonde wijk A, huis 810 te Brummen op 20‑2‑1827, bron: bevolkingsregister. Later (1850-1861) bewoonden ze huis 12.
Tr. te Steenderen op 5‑3‑1824 Anna Maria Gerritsen, landbouwerse, geb. te Steenderen op 30‑7‑1798, ged. (Ned.Herv.) ald. op 5‑8‑1798, overl. te Brummen op 5‑11‑1870 om 02.00 u. (aktenr.: 143), dr. van Garrit Garritsen en Catharina Garritsen.
Gemeente Archief Harderwijk,lidmaten 1741-1865, 7/14 april 1822 met attestatie ingekomen van Steenderen. Wat hij in Harderwijk deed is niet te vinden ook zijn vertrek is niet aangetekend in Harderwijk.
 
Toegangsnummer: 0812, Archieftitel: Notaris Callenfels en voorgangers te Steenderen als zaakwaarnemers voor verschillende natuurlijke- en rechtspersonen, 1780-1973: G.H.Uittien (bron: Streekarchievariaat Regio Achterhoek).
 
Heeft in 1824 een bod uitgebracht op een boerderij met boomgaard en bouwland aan de weg van Doetinchem naar Zeddam. (Arnhemse courant 1-6-1824)
.
Uit dit huwelijk:
1.
levenloos zoon, geb. te Brummen op 15‑12‑1824, overl. ald. op 15‑12‑1824 (aktenr.: 62).
2.
Gerhard Derk (zie VIII.2).
3.
Jacoba, geb. te Brummen op 24‑12‑1827, overl. te Arnhem op 8‑3‑1915 om 17.45 u. (aktenr.: 204) (kopie in archief). Begr. te Brummen op 12‑3‑1915.
4.
Catharina, geb. te Brummen op 18‑8‑1829, overl. ald. op 30‑6‑1894 (aktenr.: 82).
Tr. te Brummen op 5‑5‑1858 Antoon Smit, grofsmid, geb. te Brummen op 6‑5‑1828, overl. ald. op 5‑1‑1908, zn. van Manus Smit, grofsmid, en Jantjen Ribbers.
in het bevolkingsregister Zutphen vermeldt als Uijttien. (archief 308, reg. nr. 12, deel 12, wijk E.)
.
5.
Herman (zie VIII.7).
6.
Arnoldina Johanna, geb. te Brummen op 3‑9‑1832 om 21.00 u. (aktenr.: 84) (gezindte: Ned.Herv.), overl. te Brummen op 13‑1‑1892 (aktenr.: 17), woonde wijk A, huis 83 (wordt 141) te Brummen 00‑00‑1830, gekomen van wijk 8, huis 573.

VII.6
Jan Uttien, dagloner, geb. te Baak op 13‑9‑1818, ged. (Ned.Herv.) te Steenderen op 27‑9‑1818, overl. te Haarlemmermeer op 20‑2‑1869 (aktenr.: 55), zn. van Christiaan Uittien (zie VI.7) en Hendrika Wentink, dienstmeid.
Tr. te Texel op 9‑10‑1845 Theodora Johanna Veen, geb. te Vianen op 6‑1‑1823, overl. te Haarlemmermeer op 31‑12‑1913 (aktenr.: 4), dr. van Dirk Veen, dagloner, en Adriana Dijkers.
Uit dit huwelijk:
1.
Hendrika (Heintje), geb. te Texel op 2‑1‑1846.
Tr. te Opmeer op 13‑5‑1874 Petrus Bakker, schilder, geb. te Enkhuizen op 23‑6‑1846, overl. te Rotterdam op 1‑1‑1922, begr. te Rotterdam. R.K. Begraafplaats "Crooswijk" op 5‑1‑1922, zn. van Gerrit Bakker, timmerman, en Maria Blom.
2.
Dirk, arbeider, geb. te Texel op 4‑9‑1847, overl. ald. op 4‑12‑1862 (aktenr.: 143) (kopie in archief).
3.
Christiaan, geb. te Texel op 15‑11‑1849, overl. te Haarlem op 26‑3‑1934, overlijdensakte Haarlemmermeer nr. 68 d.d.6-4-1934.
4.
Adriana, dienstmeid, geb. te Texel op 13‑4‑1852, overl. te Kudelstaart op 26‑11‑1910.
Tr. te Aalsmeer op 10‑2‑1878 Cornelis Springintveld, werkman (1878), geb. te Aalsmeer op 19‑8‑1849, overl. te Kudelstaart op 1‑10‑1927, begr. ald. op 4‑10‑1927, zn. van Jacob Springintveld en Cornelia Hoogedoorn.
5.
Grietje, dienstbode, geb. te Texel op 4‑6‑1854, overl. te Haarlemmermeer op 21‑2‑1942 (aktenr.: 47).
Tr. te Haarlemmermeer op 24‑6‑1885 Johannes Hendrikus Bernardus Calvelage, landarbeider, geb. te Houtrijk en Polanen op 7‑5‑1855 (aktenr.: 8-05), overl. te Haarlem op 8‑2‑1942, zn. van Johan Bernard Calvelage, arbeider (1885), en Maria Margaretha Ongers.
6.
Johanna (zie VIII.18).
7.
Antonia, geb. te Texel op 3‑10‑1858, overl. te Haarlemmermeer op 3‑5‑1872 (aktenr.: 164).
8.
Dirk (zie VIII.20).
9.
Hendrik Jan, geb. te Texel op 31‑10‑1865, overl. te Haarlemmermeer op 9‑5‑1872.
10.
Jan, geb. te Texel 1866, overl. te Haarlemmermeer op 9‑5‑1872 (aktenr.: 171).

VII.8
Garrit Hendrik Uttien, dienstknecht (1848), geb. te Baak op 3‑2‑1820, ged. (Ned.Herv.) te Steenderen op 20‑2‑1820, overl. ald. op 16‑2‑1858 (aktenr.: 17) (kopie in archief), zn. van Christiaan Uittien (zie VI.7) en Hendrika Wentink, dienstmeid.
Tr. te Steenderen op 22‑9‑1848, tr. kerk ald. op 24‑9‑1848 (Ned.Herv.) Aaltjen Derksen, dienstmeid, geb. te Steenderen op 24‑10‑1821, overl. ald. op 6‑5‑1884, dr. van Arend Derksen en Aaltjen Hoenink.
Uit dit huwelijk:
1.
Christina Uittien, dienstmeid bij de fam. Addink in Warmond (1870) landbouwerse (1917), geb. te Steenderen op 13‑2‑1849, ged. (Ned.Herv.) ald. op 11‑3‑1849, overl. te Warnsveld op 28‑9‑1927 (aktenr.: 60). In de overlijdensadvertentie staat "Christiena Uttien" (kopie in archief). In haar testament schrijft ze zelf "Christina Uittien".(kopie in archief.), woonde te Warmond op 8‑6‑1870.
Tr. te Steenderen op 18‑10‑1872 Hermanus Pasman, dagloner, schorshakker (1904), geb. te Warnsveld op 7‑11‑1843, overl. ald. op 10‑2‑1910, zn. van Christiaan Pasman, dagloner, en Harmina Jansen.
Notaris Thomas Anthonie Goddard, akte 3887 d.d. 7-5-1915 betreffende de inboedel uit nalatenschap van Hermanus Pasman en Christina Uittien.
2.
Antjen (zie VIII.26).
3.
Hendrik Jan (zie VIII.28).

VII.19
Christiaan Uittien, dagloner, geb. te Loppersum op 1‑4‑1855 om 02.00 u. (aktenr.: 21) (kopie in archief), ged. (Ned.Herv.) te Loppersum op 3‑1‑1858, overl. te Stedum op 9‑3‑1896 om 20.30 u. (aktenr.: 8) (kopie in archief), zn. van Gerriet Christiaans Uittien (zie VI.11) en Hindrikje Berends Ridder.
Tr. te Stedum op 5‑6‑1886 Trijntje Dijkema, dienstmeid, geb. te Huizinge (Gem. Middelstum) op 6‑10‑1861 om 11.00 u. (aktenr.: 63), overl. te Stedum op 20‑8‑1894 om 02.00 u. (aktenr.: 36), dr. van Marten Floris Dijkema, dagloner, en Grietje Maarhuis.
Politieblad 1878 pagina 325/221 meldt: Christiaan Uitien, vroeger boerenknecht te Bedum, is door het kantongerecht te Appingedam den 14 Maart, contradoctoir veroordeeld tot 1 dag subsidaire gevangenisstraf.
Uit dit huwelijk:
1.
Hindirkje, geb. te Stedum op 21‑3‑1887 om 21.00 u. (aktenr.: 16) (kopie in archief), overl. te Stedum op 26‑4‑1896 om 17.00 u. (aktenr.: 15) (kopie in archief).
2.
Grietje, huishoudster, geb. te Stedum op 9‑10‑1888 om 11.00 u. (aktenr.: 68) (kopie in archief), overl. te Groningen op 1‑4‑1976 (advertentie in archief).
Tr. te Bedum op 18‑7‑1942 Pieter Schut, schilder, geb. te Zuidbroek (Gem. Bedum) op 11‑7‑1897, overl. te Groningen op 6‑2‑1976, zn. van Roelf Schut en Hilje Doornbos.
(persoonskaart in archief).
3.
Antje, geb. te Stedum op 14‑2‑1891 om 21.00 u. (aktenr.: 12) (kopie in archief), overl. te Stedum op 16‑1‑1897 om 23.30 u. (aktenr.: 3, brontekst: Zie ook overlijdensakte 5 d.d. 31-1-1897 te Appingedam, met aantekening "elders overleden" (kopie in archief)), beide in archief.
4.
Martje, geb. te Stedum op 15‑7‑1894 om 15.00 u. (aktenr.: 56) (kopie in archief), overl. te Stedum op 16‑7‑1894 om 15.00 u. (aktenr.: 29) (kopie in archief).

VII.25
Christiaan Uittien, boerenknecht (1884), koopmansbediende (1894), kruidenier (tot 1926), geb. te Loppersum op 22‑8‑1866 om 10.00 u. (aktenr.: 63) (kopie in archief), ged. (Ned.Herv.) te Loppersum op 4‑11‑1866, overl. te 's-Gravenhage op 19‑8‑1936 om 16.00 u. (aktenr.: 3012) (kopie in archief), begr. te 's-Gravenhage op 22‑8‑1936, zn. van Jan Christiaans Uittien (zie VI.18) en Jaaptje Pauwels Damhoff, dienstmeid, woonde Ribesstraat 68 te 's-Gravenhage 1929. In Santpoort o.a. Molenstraat 19, Kruidbergerweg 53 en Zinneveltlaan 35 (bij de dochters Jo en Gé).
Tr. te Loppersum op 25‑4‑1894 Aaltje Nanninga, naaister (1894), geb. te Loppersum op 2‑5‑1872 om 16.30 u. (aktenr.: 39), overl. te Santpoort op 14‑2‑1965, begr. te 's-Gravenhage op 18‑2‑1965, dr. van Karel Nanninga, dagloner (1896) boerenknecht, en Gesina Kruizinga, daglonerse (1896).
Tot mei 1901 vertegenwoordiger van de Onderlinge Veeverzekeringsmij, daarna bij de Bataafsche Brandwaarborg-Maatschappij. Daarnaast was hij ook nog koppelbaas, leedaanzegger en "commissiekoper" van fruit, appels en peren. (adv. in archief).
Dienstplichtige van 12 mei 1884 tot 25 October 1890 bij het Regiment Gernadiers & Jagers, 3e Bataljon, 1e Compagnie. Zijn reisbestemming bij "opkomst met spoed" was Hollands Spoor te 's-Gravenhage.
Bev.reg.Loppersum 1890-1900: Huis nr. 30, 2 kinderen.
Op 22 januari 1894 koopt hij op een veiling zijn latere woonhuis en winkel aan de Lagestraat te Loppersum (sectie E nr. 151) voor f. 1.865,=. (zie kopieakte nr. 54). Dit perceel verkoopt hij op 7-1-1926 voor f. 4.500,= aan de koemelker Willem Nienhuis. (zie akte 11).
Advertenties in het Nieuwsblad van het Noorden: 24-7-1897 Onderl. Verz. Mij, 16-3-1901 vraagt hij een zaaimachine te koop, 7-6-1918 adv. "Klaverruiters", 14-7-1919 "Blok en Kleed voor het Dorschen van uw Koolzaad" tijdig te bestellen, 13-9-1919 advertentie Echt Duitsch Thomasslakkenmeel, 7-6-1918 adv. "Klaverruiters", 27-5-1922 wijnen van Stienstra uit Harlingen (in archief).
Gezinskaart in archief.

Uit dit huwelijk:
1.
Jaaptje, verpleegster psychiatrie, geb. te Loppersum op 11‑6‑1895 om 10.00 u. (aktenr.: 52) (kopie in archief), overl. te Driehuis op 22‑6‑1977, begr. te 's-Gravenhage op 27‑6‑1977, woonde Duinlust, Parkweg 54 te Santpoort 1929. Gezinskaart 's-Gravenhage: 22-7-1916 Hoornbeekstr.3 bij IJ.de Jonge, 16-7-1917 Francois Maelsonstraat 31 bij De Jonge en 30-5-1918 Rijnstraat 7 bij de weduwe Van Alphen en 6-10-1920 uitgeschreven naar Brussel.(kopie in archief). (persoonskaart in archief).
2.
Karel (zie VIII.36).
3.
Gesina (Siene, later Gé), verpleegster psychiatrie, geb. te Loppersum op 5‑2‑1901 om 07.00 u. (aktenr.: 13) (kopie in archief), overl. te Santpoort op 19‑8‑1968 (advertentie en familiebericht in archief), begr. te 's-Gravenhage op 22‑8‑1968, woonde Zinneveltlaan 31 te Santpoort.
(persoonskaart in archief).
4.
Jan Christiaan (zie VIII.39).
5.
Agina Paulina (Gine), directrice glasverzekeringsmij (1934), geb. te Loppersum op 20‑4‑1908 om 03.00 u. (aktenr.: 30) (kopie in archief) (gezindte: Geref.), overl. te 's-Gravenhage op 5‑3‑1991, gecr. te Nieuw Eykenduynen op 8‑3‑1991, woonde Thomsonlan 78 te 's-Gravenhage (tel. K1700-330013). Telefoon na 1938 070-336608.
Tr. (1) te 's-Gravenhage op 12‑9‑1928 Gijsbertus (Guus) de Wit, aannemer (1906) bouwkundige (1928) directeur verzekeringsmij (1934), geb. te Overschie op 11‑3‑1885 (aktenr.: 29) (gezindte: Ned.Herv.), overl. te 's-Gravenhage op 30‑8‑1934 om 15.00 u., begr. te Nieuw Eykenduynen op 3‑9‑1934, zn. van Arie de Wit, melkverkoper, en Adriana van den Berg.
Tr. (2) te 's-Gravenhage op 16‑8‑1944, sch. ald. op 20‑12‑1945 Matthijs Hendrik Blommers, beeldhouwer, geb. te 's-Gravenhage op 30‑3‑1902 om 03.00 u. (aktenr.: 1602), overl. te 's-Gravenhage op 5‑3‑1991, begr. ald. op 8‑3‑1991, zn. van Matthijs Hendrik Blommers, beeldhouwer, en Jantje Janssen.
Tr. (3) te 's-Gravenhage op 10‑9‑1947, tr. kerk ald. op 10‑9‑1947 Diederik Wilhelmus Hermanus (Dik) van de Wijngaard, onderofficier Kon.Landmacht, geb. te Utrecht op 27‑1‑1892, overl. te 's-Gravenhage op 5‑7‑1956 om 14.00 u., zn. van Gerrit Gijsbertus van de Wijngaard en Dorothea Louisa van den Berg.
Op gezinskaart 1 staan de volgende adressen:
20-11-1924 Azaleastraat 41, dienstbode bij Silvertontill,
19-03-1926 onleesbaar nr. 23 dienstbode bij Waals,
14-07-1926 Laan van N.O. Indié 125 dienstbode bij onleesbaar,
15-12-1927 Celebesstraat 81, dienstbode bij Vinkhuijzen,
13-02-1928 Ampersestraat 88.
Op gezinskaart 2:
05-04-1927 Kamperfoeliestraat 137,
14-04-1927 Fahrenheitstraat 359,
26-04-1937 Copernicuslaan 34,
05-05-1939 Van Boetzelaerlaan 72.
(persoonskaart in archief)
Uitgebreide notariele afwikkeling nalatenschap Gijsbertus de Wit.(juli 1934, in archief)
.
6.
Christina Jantina, huisvrouw en moeder, geb. te Loppersum op 23‑10‑1910 om 07.00 u. (aktenr.: 60) (kopie in archief), overl. te Leidschendam op 12‑11‑1986, gecr. te 's-Gravenhage op 17‑11‑1986.
Tr. ald. op 15‑4‑1931, sch. ald. op 12‑10‑1944 Jacob Vlendré, schoenmaker, geb. te 's-Gravenhage op 8‑3‑1904 om 14.00 u. (aktenr.: 1270), overl. te 's-Gravenhage 5‑1956, zn. van Jacob Vlendré, koopman (1899), loswerkman (1900), wasknecht,later broodbezorger, petroleumverkoper (1931), en Catharina Ramak.
(persoonskaart in archief).
7.
Jan Jacob (Jaap) (zie VIII.47).
8.
Alida (als kind Lideke), geb. te Loppersum op 22‑2‑1915, overl. te Maassluis op 28‑12‑2004, begr. te Begraafplaats Eikelenburg te Rijswijk (Z-H) op 3‑1‑2005, woonde De Vloot 76, 3144 PD Maassluis (tel. 010-5910288) op 25‑1‑1997.
Tr. te 's-Gravenhage op 23‑4‑1941, tr. kerk ald. op 23‑4‑1941 (GR) Geert van der Steen, beverfokker, kweker, bewaker, geb. te Velsen op 10‑12‑1914, overl. te Zeeland (N-B) op 24‑8‑1967 om 18.15 u., begr. te Velsen op 28‑8‑1967, zn. van Cornelis van der Steen en Jannetje Post.
(persoonskaart in archief).

VII.33
Christiaan Uittien, wegwerker Prov.waterstaat, geb. te Loppersum op 24‑12‑1872 om 08.30 u. (aktenr.: 82) (kopie in archief), ged. (Ned.Herv.) te Loppersum op 1‑6‑1873, overl. te Engelbert (Gem. Noorddijk) op 8‑3‑1958 om 18.00 u. (aktenr.: 6) (kopie in archief), begr. te Engelbert, zn. van Harm Christiaans Uittien (zie VI.20) en Antje Bakker, dienstmeid, woonde te Westerbroek (gem. Hoogezand) 1907.
Tr. te Ten Boer op 20‑5‑1899 Catharina Lenting, dienstmeid, geb. te Ten Post (gem. Ten Boer) op 1‑10‑1871, overl. te Groningen op 3‑4‑1932 om 10.15 u. (aktenr.: 457), begr. te Engelbert op 7‑4‑1932, dr. van Geert Lenting en Freerkje Boer.
23-10-1920 adv.over gevonden geld, 25-5-1929 adv geit te koop en 30-6-1960 huis te koop. (advertenties en persoonskaart in archief).
Uit dit huwelijk:
1.
Harm, geb. te Ten Post op 13‑4‑1900 om 04.00 u. (aktenr.: 46) (kopie in archief), overl. te Ten Post (gem. Ten Boer) op 1‑8‑1900 om 13.00 u. (aktenr.: 61) (kopie in archief).
2.
Antje, verpleegster, geb. te Westerbroek, gem. Hoogezand op 16‑2‑1903 om 04.00 u. (aktenr.: 51) (kopie akte en krant in archief), overl. te Ten Boer op 31‑12‑1996 (overlijdensadvertentie in archief), begr. te Groningen op 3‑1‑1997. Stadsziekenhuis Leeuwarden, 31-8-1926 gekomen van Amsterdam, vertrokken 15-5-1930 naar Nic. Beetsstr. 24 Utrecht.
Gezinskaart Rotterdam: Jonker Fransstraat 68 (inwonend), 10-3-1933 gekomen van Noorddijk, 9-6-1933 vertrokken naar Noorddijk.

Leeuwarder Nieuwsblad 3-12-1928: "Ziekenverpleging": Geslaagd voor diploma A ziekenverpleging, de dames .... .., A. Uittien, werkzaam als leerling verpleegster in het Stads-Ziekenhuis alhier.
Op 30-6-1990 adv Nieuwsbl v/h Noorden: huis te koop, Engelberterweg 33, Engelbert. (advertentie in archief)
.
3.
Geert, landarbeider, los werkman, geb. te Westerbroek (Gem. Hogezand) op 28‑9‑1907 om 11.00 u. (aktenr.: 238) (kopie in archief), overl. te Groningen op 3‑12‑1981, begr. ald. op 7‑12‑1981.
(persoonskaart in archief).

VII.38
Gerrit Uittien, boerenarbeider bij W.Hofman, geb. te Loppersum op 14‑10‑1878 om 09.00 u. (aktenr.: 76) (kopie in archief), ged. (Ned.Herv.) te Loppersum op 6‑4‑1879, overl. ald. op 13‑4‑1943 om 14.30 u. (aktenr.: 19) (kopie advertentie, akte en foto zerk in archief). Begr. te Loppersum op 19‑4‑1943, zn. van Harm Christiaans Uittien (zie VI.20) en Antje Bakker, dienstmeid.
Tr. te Loppersum op 25‑5‑1907 Sietske Veldman, dienstmeid, geb. te Ten Post op 17‑10‑1880, overl. te Zeerijp op 18‑7‑1968, begr. te Loppersum op 23‑7‑1968, dr. van Jan Pieters Veldman, dagloner, en Hendrikje Smit.
(persoonskaart in archief).
Uit dit huwelijk:
1.
Harm (zie VIII.54).
2.
Henderika (Rika), dienstmeid, geb. te Loppersum op 26‑5‑1911, overl. te Winsum op 28‑8‑1997 (overlijdensadvertentie en foto zerk in archief), begr. te Loppersum op 2‑9‑1997.
Tr. ald. op 29‑5‑1935 Pieter Post, schoenmaker, geb. te Zeerijp op 19‑11‑1911, overl. te Loppersum op 29‑3‑1990, zn. van Berend Post, arbeider, en Egberdina Bosman.
Laat na afrek van rechten en verplichtingen f. 4.404,15 na aan de Stichting Groninger Kerken.
3.
Jan, timmerman, geb. te Loppersum op 6‑3‑1920, overl. te Groningen op 19‑10‑1945 om 23.30 u. (aktenr.: 58) (kopie akte en foto zerk in archief), begr. te Loppersum op 24‑10‑1945, woonde Boschweg A-417 te Loppersum 1942.
verloofde zich op 19-12-1936 met Hinke Reitsma en op 22 maart 1942 met Janke van Selling. (persoonskaart in archief).

VII.40
Johannes Uittien, kanaalwerker, dijkwerker Prov.waterstaat, geb. te Loppersum op 11‑4‑1880 om 13.00 u. (aktenr.: 20) (kopie in archief), ged. (Ned.Herv.) te Loppersum op 1‑8‑1880, overl. te Grijpskerk op 18‑7‑1970 (advertentie, bedankadvertentie en foto zerk in archief), begr. te Ten Boer, zn. van Harm Christiaans Uittien (zie VI.20) en Antje Bakker, dienstmeid, woonde Bouwerschapweg 22 te Ten Boer op 10‑4‑1960 (adv. en foto in archief).
Tr. te Stedum op 10‑6‑1905 Elisabeth de Vries, geb. te Losdorp op 27‑6‑1880, overl. te Ten Boer op 15‑3‑1965, begr. ald. op 19‑3‑1965, dr. van Renger de Vries, dagloner, en Wicherdina Zeedijk, boerenmeid.
Plaatst regelmatig omstreeks 31-12 Nieuwjaarsadvertentie in het Geref. Gezinsblad. (persoonskaart in archief).
Uit dit huwelijk:
1.
Antje, onderwijzeres, geb. te Slochteren op 28‑10‑1906 om 18.00 u. (aktenr.: 299) (kopie in archief), overl. te Zwolle op 25‑12‑2000, begr. te Oldenhove op 27‑12‑2000, woonde Sperwer 51 te De Greiden, Heerenveen op 14‑10‑1978. Op 14-10-1978 verhuisd van Esstraat 47 te Assen naar Sperwer 51 te Heerenveen. Op 4-11-1985 verhuisd VAN Sperwer 51 naar Heerenhage 902. ((advertentie in archief))
Gezinskaart Harkema, Opeinde 14, Twijzelerheide (Gem. Achtkaspelen): 3-7-1937 gekomen van Ten Boer.
Tr. te Ten Boer op 15‑6‑1940, tr. kerk ald. op 16‑6‑1940 (Geref.) Geert Mollema, winelier te Oldenhove, geb. te Oldehove op 30‑12‑1908 om 15.30 u. (aktenr.: 51), overl. op 5‑5‑1993, zn. van Albert Mollema en Ettje Guikema.
23-5-1977 agent Geref. Dagblad (adv. en persoonskaart in archief). Plaatsen jaarlijks omstreeks 31-12 een nieuwjaarswens in het Geref. Gezinsblad.
2.
Wicherdina, geb. te Slochteren op 18‑11‑1907 om 18.00 u. (aktenr.: 299) (kopie in archief), overl. te Rotterdam op 22‑2‑1934 (bron: e-mail van Ettje Mollema 20-11-2008, aktenr.: 813). Wicherdina lag eerst begraven in Rotterdam, maar is eind zestiger jaren herbegraven in Ten Boer, omdat opa en opoe er tegen waren dat het graf geruimd werd. Ze hebben toen een graf voor haar in Ten Boer gekocht, en hebben de kosten van het overbrengen van Rotterdam naar Ten Boer bekostigd. Ze is opnieuw gekist, in een door opa uitgezochte kist, en ik weet dat ze samen met haar doodgeboren kind in die kist ligt, bij wiens geboorte ze overleed. Maar dat staat niet op de steen vermeldt. Het is dezelfde steen die ook in Rotterdam op haar graf stond. De lijkwagen die haar van Rotterdam naar Ten Boer bracht werd bij het plaatsnaambord Ten Boer opgewacht door opa, opoe en wat genodigden. Ik weet niet of mijn moeder erbij was. En vandaar ging het stapvoets door het dorp naar de begraafplaats, waar ze weer begraven werd. Het was voor opa en opoe heel belangrijk om hun dochter weer thuis te hebben. En ze liggen vlak bij elkaar begraven, begr. te Ten Boer.
Tr. te Slochteren op 11‑8‑1931 Jakob Pijper, agent van politie (1930), geb. te Spijk op 23‑8‑1906, overl. te Capelle aan den IJssel op 11‑3‑1999, zn. van Thomas Willems Pijper, dagloner te Bierum, en Lammechien Dijksterhuis.

VII.42
Jan Uittien, timmerman, aannemer, geb. te Loppersum op 9‑2‑1883 om 03.00 u. (aktenr.: 13) (kopie in archief), ged. (Ned.Herv.) te Loppersum op 3‑6‑1883, overl. ald. op 14‑8‑1936 om 04.00 u. (aktenr.: 29) (akte, advertentie en foto zerk in archief), begr. te Loppersum op 18‑8‑1936, zn. van Harm Christiaans Uittien (zie VI.20) en Antje Bakker, dienstmeid, woonde Wirdummerweg te Loppersum 1936.
Tr. te Slochteren op 29‑6‑1907 Greetje van Delden, huishoudster te Scheemda (1941), geb. te Harkstede (gem. Slochteren) op 28‑9‑1878, overl. te Dalen op 16‑10‑1975, begr. te Loppersum op 20‑10‑1975, dr. van Jochum van Delden, timmerman, en Helena Postema.
11-7-1925 Middenstandswoning te huur, 15-2-1933 adv. woning te koop, 9-6-1914 en 11-12-1914 adv. te koop gevraagd metsel- en slempzand en 20-1-1933 adv Schaatswefstrijd.
Nieuwsblad van het Noorden: adv. 12-9-1936 i.v.m. overlijden oproeping schuldeisers en -schulderen, Adv. Opheffingen. J. Uittien Hzn., Loppersum, Wirdumerweg A 237, timmerman-aannemer" (in archief)
.
Uit dit huwelijk:
1.
Antje, onderwijzeres, lerares Duits, geb. te Loppersum op 20‑5‑1908 om 16.00 u. (aktenr.: 33) (kopie in archief), ged. te Loppersum op 11‑10‑1908, overl. te Odoorn op 9‑1‑2003, gecr. te "De Meerdijk" te Emmen op 14‑1‑2003, woonde Koningsplein 10a te Batavia 1935.
Tr. te Batavia (Ned.Indie) op 22‑12‑1936 Walter Johann Hans Heinrich Prinzhorn, geb. te Harburg (Duitsland) op 13‑8‑1903, ged. te Harburg op 4‑11‑1903, overl. te Sibolga (Ned.Indie) op 19‑1‑1942, zn. van Eduard John Prinzhorn en Frieda Sophie Elisabeth Renck.
Geslaagd aan de Rijkskweekschool te Apeldoorn voor akte Lager Onderwijs (krant "Het Centrum" d.d.17-6-1927) en even later voor de akte "Nuttige Handwerken".
Leeuwarder Nieuwsblad 16-1-1940: "Eervol ontslag. Twijzelerheide, 15 jan. Wegens huwelijk is met ingang van 15 April a.s. eervol ontslag verleend aan mej. A. Uittien, onderwijzeres aan de Chr. Nat. school alhier".
Doordat ze met een Duitser was getrouwd werd ze na de oorlog als vijand gezien en heeft de Staat de uitkering van de levensverzekering op haar man genaast. (Nationaal Archief, archief NBI nr.2.09.16.11 inv.143160 kopie in archief. (Persoonskaart in archief).
In 1929 als particulier in Sidoarjo (Oost-Java) daarna werkzaam gesteld als onderwijzeres aan de Openbare Holl.Chin. school te Makasser. Op 6-11-1935 overgeplaatst naar de Europesche school te Depok (Buitenzorg N.O.I.). Op 30-12-1936 op eigen verzoek eervol ontslag verleend. (Bron: Stamkaart Oost-Indische Ambtenaren).

2.
Jochum, geb. te Loppersum op 22‑3‑1910 om 02.00 u. (aktenr.: 18) (kopie in archief), overl. te Loppersum op 22‑7‑1913 om 08.00 u. (aktenr.: 29) (kopie akte en foto zerk in archief). Begr. te Loppersum op 24‑7‑1913.
3.
Harm, geb. te Loppersum op 15‑12‑1911 om 23.00 u. (aktenr.: 77), overl. te Loppersum op 24‑5‑1914 om 01.00 u. (aktenr.: 16) (advertentie, akte en foto zerk in archief). Begr. te Loppersum op 28‑5‑1914.
4.
Jochum (zie VIII.67).

Generatie VIII
 
VIII.2
Gerhard Derk Uittien, winkelier, Koopman in Koloniale Waren (1861), geb. te Brummen op 28‑11‑1825, overl. ald. op 26‑2‑1905 (aktenr.: 31) (advertentie in archief), zn. van Gerhard Mattheus Uittien (zie VII.1) en Anna Maria Gerritsen, landbouwerse.
Tr. te Laren (Gld) op 16‑8‑1851 Anna Willemina Wansink, geb. te Laren (Gld) op 31‑1‑1822, overl. te Brummen op 4‑7‑1903 (aktenr.: 106), dr. van Henderik Jan Wansink, lanbbouwer, wethouder, kerkvoogd (1824), en Garritjen Addink, met attestatie naar Laren (Gld.) 12-1-1809.
Raadslid (1887) en Wethouder te Brummmen (1891-1905).
Lid Liberale Kiesvereniging te Brummen (adv 23-05-1891). Daarnaast tientallen advertenties van leveranciers van kruidenierswren.
 
Op 17-7-1871 borgstelling ten behoeve van G. Oorband als voetbode te Brummen.
Notaris Charles Henri Marin akte 239 d.d. 24-10-1905: betreft de nalatenschap van Gerhard Derk Uittien en Wilhelmina Wansink. De partijen zijn: Gerhard Matheus Uittien, Dederikus Akkerman en Gerdina Hendrika Johanna Uittien.
Plaatst op 25-1-1873 een advertentie t.b.v. een Landgoed in Gelderland voor "eene geheel bekwame keukenmeid en dito linnenmeid".
Komt voor in tientallen advertenties voor kruidenierswaren.

Uit dit huwelijk:
1.
Gerhard Mattheus (zie IX.1).
2.
Hendrik Jan, geb. te Brummen op 15‑8‑1853, overl. ald. op 2‑9‑1859 (aktenr.: 103).
3.
Anna Maria, geb. te Brummen op 10‑10‑1856 (aktenr.: 147), overl. te Zutphen op 14‑9‑1943 (aktenr.: 294). Overlijdensakte te Brummen nr.72, aangiftedatum 18-9-1943.(advertentie in archief), woonde Schelmseweg 17 te Oosterbeek. Op 11-5-1929 van Pontanuslaan 11, Arnhem naar Renkum. Op 6-7-1940 vertrokken naar Brummen. (bron: Bev. register Renkum).
Otr. te Brummen op 2‑6‑1886, tr. ald. op 17‑6‑1886 Dederikus Akkerman, rijksveearts, geb. te Sleen op 23‑11‑1854, overl. te Brummen op 19‑1‑1927, zn. van Jacobus Hendrikus Akkerman en Hinderkien Aling.
4.
Gerdina Hendrika Johanna, geb. te Brummen op 5‑9‑1860, overl. ald. op 23‑12‑1936 (aktenr.: 96).
5.
Ir. Gerhard Dirk, ingenieur (TH Delft), geb. te Brummen op 24‑7‑1863 (gezindte: Ned.Herv.), overl. ald. op 3‑10‑1897 (aktenr.: 110), woonde wijk 5, huis 131 (Oude Delft) te Delft op 19‑1‑1884, op 14-7-1888 vertrokken naar Brummen.
Algemeen Handelsblad 10-8-1880, o.a. geslaagd voor de vijfjarige HBS: G.D. Uittien.(kopie in archief)
"De Ingenieur" nr. 25 van 1887: "De navolgende civiel-ingenieurs en studenten der Polytechnische school zijn tot hunne praktische vorming gedurende de zomermaanden door den minister van W., H. en N. als buitengewoon opzichter aangesteld, o.a.: G. D. Uittien, bij het aanleggen van hoofden op Vlieland".
"De Ingenieur" 7-7-1888: Examens B Art. 60 en C Art. 61-65 der Polytechnische School. De uitslag dezer examens, die 9 Juni j.1. bekend werd, is als volgt. ■ Geslaagd zijn de volgende candidaten: Examen C, Art. 61 (Oiviel-Ingenieur). o.a.G. D. Uittien.
"Nieuws van de Dag" d.d.26-11-1890: "te Deventer zijn benoemd tot tijdelijke leeraren aan het gymnasium: de hh G.D. Uittien te Brummen en" ((kopie in archief)
.

VIII.7
Herman Uittien, catechiseermeester, godsdienstleraar, onderwijzer (1885), geb. te Brummen op 21‑1‑1831, overl. ald. op 25‑10‑1887 (aktenr.: 126), zn. van Gerhard Mattheus Uittien (zie VII.1) en Anna Maria Gerritsen, landbouwerse.
Tr. te Brummen op 15‑9‑1876 Willemina Beker, geb. te Brummen op 29‑4‑1847, overl. ald. op 9‑4‑1913 (aktenr.: 37), dr. van Jan Willem Beker, landbouwer, en Willelmina van Helbergen.
Foto in archief, op 7-11-2018 ontvangen van Maarten Visschedijk, Warnsveld.
In 1853 door het Hervormde Klassikaal Bestuur van Arnhem benoemd tot Catechiseermeester ev bevoegd verklaard tot het geven an godsdienst-onderwijs. (kopie in archief).
Notaris Charles Henri Man te Brummen, akte 71 d.d. 13-6-1888, betreft de nalatenschap van Herman Uittien, verkoop roerende goederen. Partij: Willemina Beker
.
Uit dit huwelijk:
1.
Anna Maria Willemina, onderwijzeres te Gorsel (27-8-1901/27-7-1903), geb. te Brummen op 29‑1‑1878 (aktenr.: 19), overl. te Ermelo op 22‑9‑1924 (aktenr.: 75). Advertentie in De Harderwijker van 26-9-1924 (kopie in archief) en in een Ermelose krant van 27-9.Eveneens overlijdensakte nr. 87 dd 30-9-1824 te Brummen. Begr. te Ermelo.
Geslaagd voor het examen "Nuttig Handwerken", Breda, 13-3-1896. Verpleegd in psychiatrisch ziekenhuis "Veldwijk" te Ermelo en daar ook overleden.
2.
Hendrika Willemina, geb. te Brummen op 28‑2‑1880, overl. te Voorst op 22‑12‑1958.
(persoonskaart in archief).
3.
Gerharda Martha, geb. te Brummen op 29‑8‑1882, overl. te Doetinchem op 20‑2‑1965, begr. te Loolaan 33a, Doetinchem febr. 1965 (foto van grafzerk in archief).
Tr. te Steenderen op 26‑5‑1909, tr. kerk ald. op 26‑5‑1909 (Ned.Herv.) Willem Harmen Remmelink, landbouwer, geb. te Steenderen op 13‑9‑1881, ged. (Ned.Herv.) ald. op 6‑11‑1881, overl. te Doetinchem op 15‑4‑1951, zn. van Derk Jan Bernard Remmelink, landbouwer, en Jantje Breukink.
Foto in archief, op 7-11-2018 ontvangen van Maarten Visschedijk, Warnsveld.
Persoonskaart en foto van de grafzerk in archief.

4.
Jan Willem, geb. te Brummen op 15‑2‑1885, overl. ald. op 7‑11‑1885 (aktenr.: 117).

VIII.18
Johanna Uttien, dienstbode, geb. te Texel op 6‑7‑1856 (gezindte: Rooms Kath.), overl. te Oudewater op 13‑2‑1883 (aktenr.: 18), dr. van Jan Uttien (zie VII.6) en Theodora Johanna Veen.
Samenw. voor 1882.
bron "Groenehart Archieven":
adres Oudshoorn, wijk 1 huis nr. 31 en wijk 2 huis nr. 200. Religie RK, beroep dienstbode, ingekomen 16-6-1879 van Alkemade, vertrokken 18-12-1879 naar Koudekerk en weer teruggekomen 7-1-1880. Vetrokken 8-4-1881 naar Oudewater met zoon Johannes.

Uit deze relatie:
1.
Johannes Uttien, geb. te Leiden op 22‑10‑1880 om 12.30 u. (aktenr.: 1337) (in archief), overl. te Oudewater op 3‑5‑1881 (aktenr.: 39).
2.
Johanna Huberta Uttien, geb. te Oudewater op 11‑7‑1882 (aktenr.: 71), overl. te Oudewater op 22‑8‑1882 (aktenr.: 58).

VIII.20
Dirk Uttien, zaadhandelaar, geb. te Texel op 26‑7‑1863, overl. te Haarlem op 13‑1‑1939, zn. van Jan Uttien (zie VII.6) en Theodora Johanna Veen.
Otr. te Haarlemmermeer op 24‑5‑1908, tr. ald. op 3‑6‑1908 Gijsberdina van Vugt, dienstbode, geb. te Vlijmen op 22‑5‑1877, overl. na 1921, dr. van Hermanus van Vugt en Lamberdina van de Wiel.
(persoonskaart in archief).
Uit dit huwelijk:
1.
levenloos, geb. te Haarlemmermeer op 13‑12‑1910, overl. ald. op 13‑12‑1910 (aktenr.: 275).
2.

VIII.26
Antjen Uttien, winkelbediende (13-11-1869), dienstbode (1877). Geb. te Steenderen op 27‑11‑1851, ged. (Ned.Herv.) ald. op 4‑1‑1852, overl. te Zutphen op 1‑12‑1925 (aktenr.: 248), dr. van Garrit Hendrik Uttien (zie VII.8) en Aaltjen Derksen, dienstmeid, woonde wijk A, huis 15 te Steenderen op 13‑11‑1869, bij Gerrit Jan Wijers, koopman in colonialen. Haar naam wordt in het bevolkingsregister vermeld als Uittien.
Samenw. (1) 1872.
Tr. (2) te Zutphen op 2‑5‑1877 Derk Jan Willekes, pakhuisknecht, geb. te Zutphen op 31‑12‑1844, overl. ald. op 1‑9‑1925, zn. van Johannes Martinus Willekes, schoenmaker, en Hendrika Alida Beekman.
Uit de eerste relatie:
1.
Gerritjen Uttien, dienstbode, geb. te Steenderen op 21‑11‑1872, ged. (Ned.Herv.) ald. op 5‑1‑1873, overl. te Brummen op 8‑6‑1915 (aktenr.: 52).
Samenw. (1) 1896.
Tr. (2) te Brummen op 10‑11‑1900 Gerrit Jan Denekamp, landbouwer, geb. te Brummen op 1‑2‑1862, overl. ald. op 27‑2‑1943, zn. van Hendrik Willem Denekamp, landbouwer, en Hermina Meenink.
Uit het tweede huwelijk:
2.
Johannes Martinus, tuinmansknecht, geb. te Zutphen op 14‑9‑1878, overl. ald. op 21‑11‑1912 (aktenr.: 288).
3.
levenloos, geb. te Zutphen op 14‑7‑1882, overl. te Zutpen op 14‑7‑1882 (aktenr.: 227).
4.
Aaltjen, geb. te Zutphen op 23‑4‑1884, overl. ald. op 2‑5‑1899.
5.
Derk Jan, letterzetter, geb. te Zutphen op 22‑9‑1887, overl. ald. op 30‑11‑1902 (aktenr.: 354).
6.
Johanna, geb. te Zutphen op 14‑1‑1892, overl. ald. op 26‑6‑1915 (aktenr.: 150).
Tr. te Zutphen op 23‑4‑1913 Marinus van den Berg, geb. te Oud Alblas circa 1883, zn. van Marigje van den Berg.

VIII.28
Hendrik Jan Uttien, dagloner (1880) kramer in kruidenierswaren, geb. te Steenderen op 29‑10‑1855, ged. (Ned.Herv.) ald. op 2‑12‑1855, overl. te waarschijnlijk in Amerika, zn. van Garrit Hendrik Uttien (zie VII.8) en Aaltjen Derksen, dienstmeid, woonde wijk D huis nr. 131, later nr. 117 (is verbrand) te buiten de kom van Steenderen op 16‑11‑1882.
Tr. te Steenderen op 23‑11‑1877 Trijntjen Westerik, dienstmeid, geb. te Hattem op 24‑9‑1855, dr. van Gerrit Jan Westerik, smid, en Christina Hoogers.
Aangenomen op belijdenis des geloofs te Steendeen in 1875.
Komt voor in het bevolkingsregister van Warnsveld ingekomen op 9-6-1875 van Steenderen en vertrokken op 7-7-1875 naar Steenderen.
Dit gezin is op 22-11-1882 naar Noord-Amerika vertrokken. Blijkens een ongebruikelijke aantekening is het bevolkingsregister van Steenderen, zijn zij in 1889 ingeschreven als inwoners van Hillegom waarbij vermeld stond "vorige woonplaats Steenderen".
(Inv. 57 GA Steenderen, lidmaten: 11-2-1889 Jan Hendrik Scheurs naar Grand-Rapids, Michigan, Verenigde Staten van Noord Amerika)
Volgens nr.145 op de passagieslijst van het schip de P.Caland arriveerde hij op 20 juli 1889 te Ellisland (New York) vertrokkken vanuit Amsterdam, met zijn vrouw, op de lijst Frantje genoemd, zoon Hendrik en dochter Johanna (kopie in archief).
Volgens een internetsite van emigranten naar Amerika is hij ook op 5 juli 1886 gearriveerd en wel met het schip Schiedam met zijn vrouw, zoon Hendrik en dochter Johanna (kopien in archief).
(van beide schepen een afbeelding in archief)
.
Uit dit huwelijk:
1.
Hendrik Jan, geb. te Steenderen op 28‑9‑1878 om 07.00 u. (aktenr.: 70) (in archief), overl. te waarschijnlijk in Amerika ?
2.
Gerrit Jan, geb. te Steenderen op 23‑8‑1880, overl. te vermoedelijk in Amerika` ?
3.
Johanna Christina Aleida, geb. te Steenderen op 16‑1‑1882, overl. te waarschijnlijk in Amerika` ?
4.
Gerrit Jan, geb. te Noord Amerika op 12‑9‑1886, overl. te waarschijnlijk in Amerika ?
5.
Aaltjen, geb. te Noord Amerika op 1‑3‑1889, overl. te waarschijnlijk in Amerika ?

VIII.36
Karel Uittien, agent van politie, geb. te Loppersum op 3‑6‑1898 om 21.00 u. (aktenr.: 42) (kopie in archief), overl. te 's-Gravenhage op 11‑8‑1929 om 13.30 u. (aktenr.: 3060). Verongelukt, bij het redden van een zwemster in nood, aan het strand van Kijkduin. De lijn waaraan hij te water ging is losgelaten waardoor hij, verward in de touwen, op de basaltblokken van de golfbreker werd geslagen. Een jaar eerder was hij al Koninklijk onderscheiden voor het redden van een drenkeling op dezelfde locatie. Badgasten en pachters van de consumptie-tenten hebben als dank een monument op zijn graf laten plaatsen. De begrafenis trok veel publiciteit. Duizenden mensen waren op de been. Het werd op het Polygoonjournaal in de bioscopen getoond. Diverse kranten hadden een fotoverslag op de frontpagina. Een zakkenroller, die in de drukte zijn kans schoon zag, werd gearresteerd. Hij stond tussen het "verkeerde' publiek n.l. veel politiemensen.
Een kopie van die film, diverse krantenberichten, foto's van polygoon en de overlijdensakte, zijn in het familiearchief. Overlijdensakte in archief.
(advertentie in archief)
, begr. te 's-Gravenhage op 14‑8‑1929, veel foto's en film in archief. Zn. van Christiaan Uittien (zie VII.25) en Aaltje Nanninga, naaister (1894), woonde Terwestenstraat 49 te 's-Gravenhage 1922, 1924: Ribesstraat 132, 's-Gravenhage.
Tr. te 's-Gravenhage op 23‑3‑1921 Maria Vlendré, geb. te Leiden op 18‑1‑1893, overl. te 's-Gravenhage op 9‑2‑1971, begr. ald., dr. van Jacob Vlendré, koopman (1899), loswerkman (1900), wasknecht,later broodbezorger, petroleumverkoper (1931), en Catharina Ramak.
gezinskaart in archief.
Uit dit huwelijk:
1.
Catharina Alida, lerares, later zelfstandig modevakschool, geb. te 's-Gravenhage op 16‑2‑1922 (aktenr.: 1091), overl. te 's-Gravenhage op 12‑10‑1985, begr. ald. op 17‑10‑1985.
(20-5 en 23-5, 25-5-1961, 12-9, 19-9, en 20-9-1969 adv. modevakschool en persoonskaart in archief).

VIII.39
Jan Christiaan Uittien, broodbakkersbediende, bakker, bode, portier Sociale Dienst, geb. te Loppersum op 26‑7‑1904 om 16.00 u. (aktenr.: 42) (kopie in archief), overl. te 's-Gravenhage op 7‑1‑1958 (aktenr.: B-60). Was bij leven een actief lid van de stichting "Helpt Ambon", begr. te 's-Gravenhage op 10‑1‑1958 (foto graf in archief), zn. van Christiaan Uittien (zie VII.25) en Aaltje Nanninga, naaister (1894), woonde Meidoornstraat 12 te 's-Gravenhage.
Tr. ald. op 7‑9‑1932 Cornelia Lindenberg, geb. te Axel op 20‑4‑1908 (aktenr.: 51), overl. te Vlaardingen op 13‑11‑1991, begr. te Oud Eykenduynen op 18‑11‑1991, dr. van Jan Lindenberg, arbeider bij de oestercultuur, en Catharina Rijn.
(persoonskaart in archief).
Uit dit huwelijk:
1.
Alida Catharina, verpleegkundige in een psych.ziekenhuis, geb. te 's-Gravenhage op 24‑11‑1933.
Tr. ald. op 12‑5‑1961 Feite Jaarsma, verpleegkundige in een psych.ziekenhuis, geb. te Gauw op 10‑1‑1933, overl. te Vlaardingen op 19‑10‑2005, begr. te op de begraafplaats "Holy" te Vlaardingen op 24‑10‑2005, zn. van Sijbolt Wybrens Jaarsma en Metje Hilverda.
2.
Jan Christiaan, electricien, monteur, geb. te 's-Gravenhage op 3‑1‑1935, overl. ald. op 12‑9‑1957 (aktenr.: A-1726), overleden aan de gevolgen van een motorongeluk. (krantenbericht en overlijdenskaart in archief). Begr. te 's-Gravenhage op 16‑9‑1957.
(persoonskaart in archief).
3.
Catharina Cornelia (Rien), verpleegkundige psych.ziekenhuis, geb. te 's-Gravenhage op 5‑8‑1936, woont Peter van Anroylaan 171, 3144 JG Maassluis op 11‑1‑2020.
Tr. te 's-Gravenhage op 31‑10‑1972, tr. kerk ald. op 31‑10‑1972 Jan Cornelis Smit, geb. te 's-Gravenhage op 20‑12‑1937, overl. te Rotterdam op 23‑8‑2011.
4.
Christiaan Karel (zie IX.31).
5.
Karel, drs.economie, geb. te 's-Gravenhage op 3‑3‑1941, woont Pelmlenstraat 69, 3077 AM Rotterdam, 0650651375 (tel. 0104832568) op 28‑2‑2005.
Tr. ald. op 22‑2‑1991 Marijke Baks, geb. te Rotterdam op 7‑3‑1948.
Publiceerde (met P.Achten en .v.Beek) "Warmtekrachtkoppeling in Nederland" Delft 1985.
6.
Jan Jacob (Jaap) (zie IX.36).
7.
Cornelis (Kees) (zie IX.38).
8.
Johannes Paul (John) (zie IX.41).

VIII.47
Jan Jacob (Jaap) Uittien, bouwkundige, (1936) aannemer van timmerwerken (1939), geb. te Loppersum op 1‑8‑1912 om 07.00 u. (aktenr.: 41) (kopie in archief), overl. te St.Idesbald (Belgie) op 1‑4‑1941. Was voor 3 maanden als timmerman werkzaam voor de N.V. Bouw en Handelmij "De Bever" uit Amsterdam in (Fort-?)Mardijck (Noord Frankrijk). Tijdens zijn werk, aan de bouw van onderkomens voor militairen, getroffen door een kogel uit boordgeschut van een overkomend vliegtuig. Overleden in het marinelazeret St. Idesbald (Gemeente Koksijde (Belgie). Als enig bewijs daarvan is er een vodje papier van 15 bij 20 cm met daarop de volgende tekst:
"Bescheinigung. Am 1.4.1941 verstarb hier im Marinelazarett St.Idesbald der Atbeiter Jean Uittien (hollander) geb. am 1.8.1912 zu Loppersum (Prov. Groningen) von der Bau-Firma De Bever, an der Folgen eines Bachdurchschusses. St. Idesbald, den 28. August 1941. (getekend Dr. Fokker(?).Zie https:\\www.uittien.nl/00348.pdf.
Aann.ij De Bever adverteerde van december 1940 tot 6 januari 1941 voor personeel voor een project in Noord Frankrijk. Later bleek het om onderkomens voor de Duitse Wehrmacht te gaan.
Begr. te Duinkerken (Frankrijk) op 4‑4‑1941 (brontekst: 3e klasse, lijn 34, plaats 11. Het graf is helaas al geruimd.), zn. van Christiaan Uittien (zie VII.25) en Aaltje Nanninga, naaister (1894), woonde Aucubastraat 8 te 's-Gravenhage (tel. K1700-330013) op 7‑12‑1938. Op de gezinskaart 's-Gravenhage:19-12-1929 ingekomen van Velsen, adres per 17-12-1938 Acubastraat 8 en per 8-6-1939: Vlierboomstraat 134.
Het telefoonnummer, K1700-330013, is overgenomen van zijn zuster Gine (Agina Paulina).
Volgens zijn brief van 1 januari 1941 (woensdag) vertrok hij de maandag daarop (6 januari 1941), voor 3 maanden, naar een werk, in dienst van Ann.Mij de Bever uit Amsterdam, in Frankrijk: Rue Pasteur, St.Pol sur Mer (bij Duinkerken).

Otr. te 's-Gravenhage op 26‑11‑1938, tr. ald. op 7‑12‑1938 Catharina Ploeg, kantoorbediende (1931), geb. te Lonneker op 10‑9‑1908, overl. te 's-Gravenhage op 8‑5‑1971 (aktenr.: 1031), begr. te Nieuw Eykenduynen, 's-Gravenhage op 11‑5‑1971, dr. van Wilhelmus Theodorus Christiaan Ploeg, hoofdgasfitter bij G.E.B., en Catharina Vuijk, naaister.
(persoonskaart in archief).
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelia Johanna, verkoopster, winkelbediende, geb. te 's-Gravenhage op 22‑10‑1938 om 06.30 u. (kopie in archief).
Aantekening op de geboorteakte: "Dit kind is erkend door Uittien, Jan Jacob en Ploeg, Catharina, de vader met toestemming der moeder, bij akte, heden voor den ambtenaar van den Buregerlijken Stand te 's-Gravenhage verleden. Veertien November 1938" (wg Boekhout)
"Dit kind is gewettigd door het opvolgende huwelijk der ouders, heden alhier voltrokken. Zeven December negentiehonderd achteendertig" (w Boekhout)
.
Tr. (1) te 's-Gravenhage op 31‑10‑1960, sch. ald. circa 1965 Berend van der Weerd, drukkerijbediende, geb. te Putten op 17‑1‑1937, zn. van Berend van der Weerd, veehouder, en Aaltje Weijs.
Tr. (2) te 's-Gravenhage op 21‑10‑1966 Johannes Cornelis de Wit, matroos, conciërge, gemeenteambtenaar (1966), geb. te 's-Gravenhage op 11‑3‑1932, overl. ald. op 18‑5‑1990, begr. te Oud Eykenduynen op 22‑5‑1990, zn. van Hendrikus Leonardus Gerardus de Wit en Cornelia van de Heetkamp.
2.
Karel Christiaan (zie IX.46).

VIII.54
Harm Uittien, tuinman, chauffeur, kelner, vertegenwoordiger, geb. te Loppersum op 20‑3‑1908 om 20.00 u. (aktenr.: 21) (kopie in archief), overl. te Groningen op 1‑5‑1985 (overlijdensadvertentie en foto zerk in archief), zn. van Gerrit Uittien (zie VII.38) en Sietske Veldman, dienstmeid.
Tr. te Groningen op 9‑8‑1946 Ettje Ploeger, geb. te Veendam op 25‑1‑1925, overl. ald. op 10‑12‑2004.
(persoonskaart in archief).
Uit dit huwelijk:
1.
Gerrit Jan, geb. te Veendam op 2‑4‑1947, overl. te Groningen op 22‑6‑2015, woonde te Groningen op 30‑4‑1948.
Op 7-6-2015 vermist en 14-6- weer terecht. (foto en persoonskaart in archief).
2.
Willem (zie IX.49).

VIII.67
Jochum Uittien, hoofdonderwijzer, zakelijk leider scapino ballet, kunstschilder, geb. te Loppersum op 12‑2‑1914 om 13.00 u. (krantenbericht in archief), ged. (Ned.Herv.) te Loppersum op 5‑7‑1914, overl. te Apeldoorn op 24‑11‑2008 om 00.30 u., "Ik ben uitgedaan", gecr. te Zwolle op 28‑11‑2008, crematorium "Kranenburg", zn. van Jan Uittien (zie VII.42) en Greetje van Delden, huishoudster te Scheemda (1941), woonde te Boelenslaan (Fr.) 1941.
Otr. (1) te Koudum op 4‑4‑1941, tr. te Koudum (gem.Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) op 10‑4‑1941 Martha Wadman, onderwijzeres, geb. te Makkinga (Ooststellingwerf) op 17‑3‑1917, overl. te Apeldoorn op 28‑9‑1991, gecr. te Zwolle op 3‑10‑1991, dr. van Sipke Sijbes Wadman, kantoorhouder PTT, en Trijntje Johannes Schurer, locale kracht PTT.
Samenw. (2) te Apeldoorn 1996 Trijnie Pannenborg, geb. op 9‑6‑1932.
O.a. auteur van het boekje "Ballet", uitgegeven door De Ruiter Gorinchem in 1973 en herdrukt in 1981. Samenvatting: "Niet zozeer de techniek van deze vorm van danskunst, doch de geschiedenis, de opleiding, de gang van zaken bij een balletvoorstelling en verschillende beroemde dansers en danseressen worden in dit boekje besproken"
Nieuwsblad van het Noorden, 5-3-1937: "De voordracht ter benoeming van een onderwijzer aan de o.l. school te Zuidlaten (vacature-Albronda) luidt: 1. J. Uittien (tijd. onderwijzer tr Zuidlaren).
In archief o.a. kopie geb.akte, kaart "50 jaar getrouwd", foto's geboortehuis te Loppersum.
(advertentie Scapino Balet in archief)
.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Nynke, lerares textiele werkvormen, geb. te Staveren op 7‑7‑1943 (advertentie in archief).
Tr. te Amsterdam op 27‑1‑1965 Kees van Amersfoort, directeur basisschool, geb. te Amsterdam op 10‑4‑1940, overl. te Wormer op 21‑10‑2020, gecr. op 27‑10‑2020, zn. van Ferdinand van Amersfoort en Maria Ida van Leeuwen.
2.
Jan Frans (zie IX.53).

Generatie IX
 
IX.1
Gerhard Mattheus Uittien, kruidenier, geb. te Brummen op 22‑5‑1852, overl. ald. op 23‑5‑1943 (aktenr.: 44) (advertentie in archief), zn. van Gerhard Derk Uittien (zie VIII.2) en Anna Willemina Wansink.
Tr. te Voorst op 27‑1‑1886 Henrica Schaap, geb. te Voorst op 9‑1‑1861, overl. te Zutphen op 22‑10‑1928 (aktenr.: 221), begr. te Brummen op 25‑10‑1928, dr. van Hendrik Schaap, landbouwer, en Martina Schaap, landbouwster.
Tientallen advertenties van leveranciers van kruidenierswren.
Komt regelmatig voor in advertenties voor kruidenierswaren. (persoonskaart in archief)
.
Uit dit huwelijk:
1.
Anna Willemina, geb. te Brummen op 31‑7‑1887 (aktenr.: 114), overl. te Nijmegen op 6‑9‑1967.
Tr. te Brummen op 1‑10‑1914 Jan Eduard Liefferink, handelsreiziger, geb. te Brummen op 10‑3‑1889, overl. te Arnhem op 23‑1‑1953, zn. van Hendrik Jan Liefferink, koopman, en Miena Aleida Vrielink.
2.
Martina, geb. te Brummen op 10‑8‑1888, overl. te Soest op 10‑8‑1979, woonde Inspecteur Schreuderlaan 94, 3761XG Soest 1970, 1923: Emmastraat 20, Vlaardingen.
Tr. te Brummen op 12‑6‑1919 Fredrik Christoffel Weiland, verver, kunstschilder, geb. te Vlaardingen op 6‑4‑1888, overl. ald. op 28‑9‑1950, begr. ald. op 2‑10‑1950, zn. van Arij Weiland, koopman, en Elisabeth Berkhout.
(persoonskaart in archief).
3.
Gerhard Dirk (zie X.5).
4.
Dr. Hendrik, leraar,specialisatie plantkunde, a/d Koloniale Landb.school, geb. te Brummen op 16‑9‑1898, overl. te Vught op 10‑8‑1944 (brontekst: overlijdensakte Deventer, aangiftedatum 19-6-1947, akte 13 en 316.(bron: Historisch Centrum Overijssel, inv. 16719, toegangsnr.123)), woonde o.a. Dahliastraat 5 in de buurtschap "De Worp". Daar had hij een zeer grote en bijzondere tuin en een middeleeuwse bank rondom een boom in het tijm. De tuinman werd door neefjes "de butler" genoemd De roepnaam voor hun oom was "oom Polly". (e-mail 2-11-2000 aan Elizabeth Clarke).
Gepromoveerd, tot doctor in de biologie, op proefschrift getiteld: Ueber den Zusammenhang zwischen Blattnervatur und Sprossverzweigung. 1929. Sign. AB Diss Utrecht. uit Gessnat E50-66 Sys 1185.
Auteur /mede-auteur van: Handleiding bij de bestudering van het palaeozoisch botanische materiaal van het geologisch en het botanisch museum te Utrecht. Sign. Gessnat D81-309 1925. De volksnamen van onze planten. Met een voorwoord van J. Lanjouw. Zutphen Thieme 1946, 92 pagina's. Sign. SB-DP1:293A37.Sys 1173.111.7. Zonderlinge plantennamen: Het raadsel van Plinius Brittannica of Vibones. Circa 1939. Overdr. uit Eigen Volk.Sign. Gessnat E12-123 type GEW.
Alle publicaties zijn aanwezig in de universiteitsbiliotheek Utrecht.
Op internet (home.wanadoo.nl/de.levende.natuur/oudtmz.htm) nog de volgende publicaties gevonden:
1924: Een hommelvijand. (Aphomia sociella L.) DLN 29: 116-118
1924: Hommels houden. DLN 29: 024-026
1930: Kruutmoes en karvel. DLN 35: 192-203
1931: Kruutmoes, kool en nog wat. DLN 35: 377-380
1935; Gedenkboek Dr. Jac. P. Thijsse. Botaniseren in de kerk. DLN40, spec.nr.
"C.G.Dahlberg, Catalogus der Vlessen, van de Boom, Struik, Plant en rank gewassen, dewelke ik in Spiritus Vini beward he. Manuscript in het archief van de Linnean Society te Londen. Handgeschreven kopie door H. Uittien, in de bibliotheek van het instituut voor Systematische Plantkunde van de R.U. Utrecht.
Eervol ontslag in 1933 als leraar aan de Middelbare Landbouwschool te Deventer wegens opheffing van deze betrekking.
1939 23 sept De Tijd, Onderwijs: "Te rekenen van 1 September 1939 is benoemd tot leraar aan de middelbare koloniale landbouwschool te Deventer, dr. H. Uittien"
In 1941, kennelijk weer aangenomen op de Koloniale Landbouwschool, maar na een rede geschorst wegens zijn felle houding tegen de bezetter. Hij was geen lid van een politieke partij maar werkte wel voor het illegale blad Trouw. Hij schrijft artikelen en zorgt voor verspreiding. Wegens dat werk wordt hij op 30 januari 1944 in Deventer gepakt en komt via Kampen, Arnhem en Haaren in Kamp Vught terecht waar hij werkt in de vliegtuigsloperij en aldaar op 10 auguatus 1944 wordt gefusilleerd.
Kamp Vught: het enige SS-concentratiekamp in Nederland en heette "Konzentrationslager Herzogenbusch". Er hebben 30.000 gevangenen gezeten.
Cohen, dr. H., te Rotterdam
Ingekomen brief van dr. H. Uittien te Deventer betreffende gebruik van diverse kruiden in de Achterhoek, Datering 1930, Omvang 1 stuk, Vindplaats Noord-Hollands Archief.
(persoonskaart in archief)
.

IX.16
Johannes Hermanus (Jan) Uttien, leraar (hoofd MULO-school), geb. te Haarlemmermeer op 1‑2‑1912 (gezindte: RK), overl. te Haarlem op 29‑11‑1969, 4 Overlijdensadvertentie in archief. Zn. van Dirk Uttien (zie VIII.20) en Gijsberdina van Vugt, dienstbode.
Tr. te Haarlem op 11‑8‑1937 Ardina Petronella Maria (Dien) Voorvelt, geb. te Schoten op 26‑11‑1910, overl. te Haarlem op 11‑6‑1990, begr. ald. op 15‑6‑1990, dr. van Johannes Cornelis Christiaan Voorvelt, directeur Gemeentewerken, en Maria Anna Witsiers.
(persoonskaart in archief).
Uit dit huwelijk:
3.
Cornelis Joannes Christiaan (Kees), geb. te Haarlem op 7‑9‑1940, overl. ald. op 6‑9‑2021 (ocverlijdensadvertentie in archief), woonde Justine de Gouwerhof 26, 2011 GP Haarlem (tel. 023-5342731) op 12‑12‑2003. In december 1991 was zijn adres: Slaperdijk 84, 2026 BL Haarlem.
7.
Maria Henriette (Mariëtte), geb. te Haarlem op 10‑11‑1948, woont Via Espalmador 5 te Santa Ponsa (Mallorca), Espana dec.1991.
Tr. te Haarlem op 12‑5‑1972 Juan López Linares, geb. te Jimena de la Frontera op 19‑10‑1947.
8.
Maximiliaan Johannes Hermanus (Max), hoofd vervoer gevaarlijke stoffen & koelvervoer, geb. te Haarlem op 3‑11‑1954, overl. te Hoorn op 30‑7‑2021 (overlijdenskaart in archief), woonde Achter op 't Zand 58, 1621 AD Hoorn (tel. 0229-212861) op 3‑8‑2000.
Tr. te Haarlem op 10‑12‑1981, sch. ald. op 9‑11‑1990 Manja Hegt, geb. te Amsterdam op 7‑5‑1953, overl. te Maarssen op 18‑1‑1996.
internartionaal voertuigeninspectie expert.

IX.31
Christiaan Karel Uittien, directeur schoonmaakbedrijf, geb. te 's-Gravenhage op 11‑12‑1938, overl. te Axel (Zeeland) op 1‑10‑2008, begr. te Axel (Zeeland), begraafplaats a/d Burchtlaan op 6‑10‑2008 (foto van zerk in archief). Zn. van Jan Christiaan Uittien (zie VIII.39) en Cornelia Lindenberg, woonde Geusaustraat 40 te Voorburg op 21‑11‑1969. Prijsgewonnen bij Chevron 21-11-169 ((advertentie in archief)_. Op 2-6-1981 ingeschreven in 's-Gravenhage, op 1-2-1966 in Zoetermeer, op 1-12-200 in Didam, op 5-11-2002 im Axel (Zeeland) en op 1-1-2003 in de gemeente Terneuzen.
Tr. (1) te 's-Gravenhage op 21‑12‑1960, sch. ald. op 29‑4‑1983 Huibertje van Klaveren, geb. te 's-Gravenhage op 30‑3‑1938.
Tr. (2) ald. op 4‑1‑1984 C. A. (Corrie) den Hoed, verpleegster bij het Uiterjoon, geb. te Dubbeldam op 24‑12‑1939, dr. van NN den Hoed en N. van Beek.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Cornelia Gijsbertha (Nel), geb. te 's-Gravenhage op 30‑12‑1961, woont . op 4‑5‑2008. E-mailadres: nel.uittien@upcmail.nl.
Tr. te 's-Gravenhage op 8‑2‑1984, sch. ald. op 19‑11‑2013 Patrick Schellevis, geb. te 's-Gravenhage op 26‑8‑1957, zn. van Jaap Schellevis en Annie Reinders.
2.
Jan Christiaan (zie X.25).
3.
Huibertina Christina (Christa), geb. te 's-Gravenhage op 16‑3‑1968.
Tr. ald. op 14‑5‑1987, sch. ald. op 14‑4‑2002 Paul Tap.
Staat op www.schoolpagina als leerling van de Julianaschool, Juliana kleutershoool en Heemskerk Mavo.

IX.36
Jan Jacob (Jaap) Uittien, bioloog, geb. te 's-Gravenhage op 22‑11‑1944, zn. van Jan Christiaan Uittien (zie VIII.39) en Cornelia Lindenberg, woont Gruttoweide 155, 6708 BE Wageningen (tel. 0317-413880). Homepage: http://home.hccnet.nl/j.uittien/index.nl en e-mail: j.uittien@hccnet.nl.
Tr. te Renkum op 6‑7‑1971 Helena Maria van der Winden, lerares biologie, geb. te Naaldwijk op 29‑3‑1945, dr. van Wilhelmus Petrus van Winden en Josephina Adriana Maria Vermeulen.
Naast zijn werk als plantenfysiologisch onderzoek in Wageningen ook de akte handenarbeid en tekenen gehaald bij de Akadmie voor Beeldende Vorming te Amersfoort. Heeft enige jaren stage gelopen de de bronsgieter Ben Joosten en daarna coordinator/organisator bij het atelier brons-gieten van de KEO-Werkwinkel. Zijn figuratieve bronzen beeldjes hebben meestal kinderen als onderwerp. Elk beeldje is eenmaling vanwege de gebruikte "verloren-was methode".
Uit dit huwelijk:
1.
Sanne Judith, lerares, geb. te Ede op 4‑8‑1977.
Rel. Wouter ??
foto in archief. Werkte 16 jaar op Montesorrischool Parijsch.

IX.38
Cornelis (Kees) Uittien, chauffeur, facilitair manager, geb. te 's-Gravenhage op 12‑4‑1947, zn. van Jan Christiaan Uittien (zie VIII.39) en Cornelia Lindenberg, woont Groene Zijd 24, 2543 CG 's-Gravenhage (tel. 070-3296458) op 3‑3‑1998.
Tr. (1) ald. op 27‑10‑1969, sch. op 16‑2‑2000 Geertje de Jong, geb. te Hardinxveld op 29‑3‑1946, dr. van Michiel Cornelis de Jong en Wijntje van der Beek.
Samenw. (2) sinds 21‑3‑2003 Marion Lock, geb. te 's-Gravenhage op 5‑10‑1950, dr. van Joseph Lock en Cornelia Deuninck.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Erika, geb. te Scheveningen op 29‑7‑1970.
Tr. te Delft op 14‑9‑2001 Petrus Leonardus Maria (Peet) Hendriks, geb. op 5‑5‑1963, zn. van Leonardus Wilhelmus Maria Hendriks en Catharina Johanna Hartman.
2.
Jan Christiaan (John), geb. te 's-Gravenhage op 26‑6‑1973.
3.
Michiel Cornelis, geb. te 's-Gravenhage op 8‑12‑1980.
Van internet 2-1-2008: Medewerker reparatie onderhoud en banden (ROB) bij Archilles Autolease te 's-Gravenhage (070 - 3155 272).

IX.41
Johannes Paul (John) Uittien, winkelier, geb. te 's-Gravenhage op 9‑12‑1950, zn. van Jan Christiaan Uittien (zie VIII.39) en Cornelia Lindenberg.
Tr. te 's-Gravenhage op 4‑2‑1976 Francoise Marie Dolores Comeau, geb. te Asbestos (Canada) op 14‑10‑1950.
Uit dit huwelijk:
1.
Erik Raymond, geb. te 's-Gravenhage op 15‑12‑1977.
2.
Liliane Mascha, geb. te 's-Gravenhage op 28‑2‑1981.

IX.46
Karel Christiaan Uittien, (oud)directeur/eigenaar groothandel bouwmachines en hulpmaterialen, geb. te 's-Gravenhage op 1‑10‑1939, ged. (Ned.Herv.) ald., zn. van Jan Jacob (Jaap) Uittien (zie VIII.47) en Catharina Ploeg, kantoorbediende (1931), woont J.P.Heyelaan 58, 3842 CL Harderwijk (tel. 0341-414431). Ingeschreven in het bevolkingsregister van Harderwijk per 8 januari 1960 op adres Beatrixlaan 6. (Kostganger bij de familie Immens, een oud (beroeps)militaire collega van de WGF-kazerne).
Otr. te Harderwijk op 10‑3‑1960, tr. ald. op 30‑3‑1960 (get.: Cornelis Hozee, 49 jaar en Marie Fennigje Jacobs, 33 jaar.) Renate Jacobs, administratief medewerkster (1953-1960), geb. te Apeldoorn op 15‑6‑1937, dr. van Cornelis Hubertus Leonardus Marie (Cor) Jacobs, adjudant onderofficier Kon.Landmacht., en Alwine Emma Anna (Emmy) Ohm, dienstmeid, kookster.
Uit dit huwelijk:
1.
Iris, manager huren van wooncorporatie "Uwoon", geb. te Harderwijk op 30‑4‑1961 (kopie krant in archief).
Tr. (1) te Harderwijk op 3‑6‑1982, sch. te Zeewolde in 2012 Petrus Johannes Clemens (Peter) Grispen, regiomanager Beschermd Wonen, 2010 stafmedewerker InteraktContour, geb. te Harderwijk op 4‑1‑1962, zn. van Severinus Gerardus Clemens (Rinus) Grispen, fabrieksarbeider, en Carolina Lamberdina (Leny) Monster.
Samenw. (2) te Zeewolde 2015 Ronald Knier, geb. te Wezep op 22‑9‑1966, zn. van IJpe Knier en Gerrigje Eikenaar.
Teamleider klantcontact en verhuurfunctionaris. Opleidimng: ISBW,SVM,SOSA, MHNO de Weiburg, RSG Slingerbos, makelaar O.G.
In augustus 1973 het zwemdiploma gehaald (Schilders Nieuwsblad 23-8)
.
2.
Emmy, secretaresse, marketing- en communicatieprofessional (2019), geb. te Harderwijk op 24‑5‑1963, woont Dassenburgerhout 31, 3845 HG Harderwijk (tel. 036-522 3810) op 4‑6‑2020, e-mail: emmyuittien@hotmail.com, website: https://www.colourfulmedia.nl.
Tr. (1) te Harderwijk op 6‑6‑1986, sch. te Zeewolde op 25‑3‑2015 Hans Martin Rutger Kokje, buitenland specialist, geb. te Harderwijk op 23‑9‑1962, zn. van Johannes Jacob (Hans) Kokje, verkoopleider, en Alberta Berendina (Betty) Velthuis (Veldhuys), verpleegster, beeldend kunstenares.
Samenw. (2) te Harderwijk 2016 Jeroen Fietje, geb. op 3‑9‑1961, zn. van Harm Fietje en Klara Verhage.
persvoorlichting, webredactie en social media Meer Inzicht. Meerinzicht is de samenwerking van de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde
CV:
1975-1980 HAVO, Rijksscholengemeenschap Harderwijk
1980-1981 Opleiding voor directiesecretaresse Instituut Schoevers Utrecht
1981 Cursus notuleren Buro Vergouwen Amstelveen
1987-1989 Cursus Frans Alliance Fransaise te Roermond
1999-2000 MNA (Moderne Bedrijfsadministratie behaalde certificaten: Belastingrecht, Bediijfsadministratie en Statistiek
2005 Cursus Microsoft Excel en PowerPoint.
2007 Basiscursus Dreamweaver & Fireworks (Webdesign)
2008 Adobe Photoshop workshop
2009 Prezi workshop door Hedwyg van Groenendaal
2010-2011 Eén op één opleiding bij de toepassing van Google Adwords door Hayona
2012 Social Media Manager bij Just Connecting
Werkervaring:
Assistent architectenbureau Zölner te Roermond.
Marketing- en communicatiemanager ITC-bedrijf (tot juni 2017).
Secretaresse Domein Ruimte Gemeente Harderwijk 2018-2019
Communicatie, webredactie en social media Gemeente Zeewolde en Ermelo 2019.

3.
Saskia, commercieel medewerkster, systeembeheerster, winkelierse, huisvrouw en moeder, geb. te Harderwijk op 19‑5‑1966.
Otr. (1) ald. op 25‑2‑1994, tr. ald. op 8‑4‑1994, sch. ald. op 14‑5‑1996 Cornelis A. W. R. (Cock) Bouwer, grafisch ontwerper, geb. te 's-Gravenhage op 21‑1‑1964, zn. van Klaas Maarten Bouwer en Adriana Dymphina Wilh. Franc. den Bouwmeester.
Tr. (2) te Harderwijk op 21‑8‑1997 Ing. Alidus Cornelis Hofsteenge, bouwkundige/constructeur, vrijwillig brandweerman en -molenaar, geb. te Vriescheloo (Bellingwedde) op 18‑6‑1959 (aktenr.: 34), zn. van Roelof Hofsteenge, landbouwer (in ruste, 1998), en Albertha Anna Kraan.

IX.49
Willem Uittien, geb. te Groningen op 26‑1‑1949, zn. van Harm Uittien (zie VIII.54) en Ettje Ploeger, woont Jann-Berhaus-Str. 70, D 26548 Norderney (tel. 0493281505) op 19‑9‑2004.
Rel. R. Paegel.

Uit de "Ostfriesenzeitung" van 24.7.2002: "Vergangene Woche brannte es im Haus Nordmeer auf Borkum. Die Geschäftsleute trifft es mitten in der Saison. Neben dem Hotel macht Wim Uittien den Ausverkauf der Schuhfiliale ,Der Renner". Der Laden muss erst mal renoviert werden. Aber, sagt Uittien, ihn habe es nicht ,so schlimm" getroffen".
Op internet gevonden: Willem en Astrid Uittien, Boutique, Jann-Berghaus-Str. 70, 26548 Norderney (D) 04932 81505. Tevens gevonden: Einzelhandel mit Schuhen onder de handelsnaam "Zabadak" te Borkum (D), handelsregister Emden HRA 3805
Internet 2-1-2008: Willem Uittien e.K. (Borkum). Bismarckstr. 6, 26757 Borkum, Tel.: 04922/4120. Branche: Schuhe Einzelhandel. Gemeinsam stark für Qualität! ...

Uit deze relatie:
1.
Astrid, geb. te Herne (Ruhrgebiet D) circa 1970, heeft een kledingzaak "Ben Seeberg", met dames/heren/kinderkleding in de Behrenstrasse te Herne.(kopie in archief).
2.
Saskia Uittien‑Paegel, geb. voor 1980.

IX.53
Jan Frans Uittien, directeur/eigenaar bouwbedrijf, geb. te Staveren op 26‑5‑1946, zn. van Jochum Uittien (zie VIII.67) en Martha Wadman, onderwijzeres, woont Huenderkolkweg 66, 7427 RH Deventer 2008.
Tr. te Amsterdam op 26‑7‑1968 Maria Wilhelmina Meulemans, lerares naaien, geb. te Amsterdam op 18‑9‑1946, dr. van Gerardus Willibrordus Franciscus Meulemans en Johanna Cornelia Agnes van Galen.
De Stentor/Sallands Dagblad (29 maart 2004). Deventer Stadspenning naar "bezige bij" Uittien. Jan Uittien heeft de Deventer Stadspenning toegekend gekregen vanwege zijn verdiensten voor de Deventer samenleving. Uittien heeft een bijdrage geleverd aan het sociale gezicht van de stad, zo vindt het college van B en W. Uittien is buitengewoon actief.
Zo is hij lid van de Deventer Kring van Werkgevers (DKW), de Taakgroep As Binnenstad-Colmschate, de Stichting Havenkwartier, de Lokale Adviesraad van het Etty Hillesum College, het Nieuw Deventer Circuit en het Scholingsoffensief. Verder zat hij in het comite dat zich bezighield met de ondersteuning van het door een aardbeving getroffen gebied in Turkije en is hij ook nog bestuurslid van de Adelaars Business Club en lid van de Raad voor de Etty Hillesum Stichting, de Lions en BouwNed. Ten slotte was hij betrokken bij de bouw van de moskee in Deventer, is hij examinator in het vak assistent-uitvoerder bij ROC Aventus en is hij deelnemer aan Technocentrum en projectleider bouw van het sport- en recreatiecentrum De Scheg.

Uit dit huwelijk:
1.
Harm (zie X.48).
2.
Nynke, logistiek mederwerker Bijenkorf Amsterdam, geb. te Bussum op 17‑1‑1972.
Tr. op 24‑5‑2007 Johannes Petrus Joseph (Hans) Spruijt, medewerker ING, geb. op 10‑12‑1966, zn. van Johannes Maria Franciscus Spruijt en Adriana Cornelia Maria Post.
2-1-2008 van internet: Ledenadministratie: Nynke Uittien Orteliusstraat 168-3, 1057 BJ Amsterdam 020-6837668 volleybal vereniging Amsterdam - d'Amsterswammer.

Generatie X
 
X.5
Gerhard Dirk Uittien, winkelier, grossier en eigenaar koffiebranderij "De Pelikaan", geb. te Brummen op 27‑11‑1890 (aktenr.: 182) (kopie in archief), overl. te Apeldoorn op 16‑7‑1952, zn. van Gerhard Mattheus Uittien (zie IX.1) en Henrica Schaap, woonde Pelikaanstraat wijk C huis 9 te Zutphen op 16‑4‑1924.
Tr. te 's-Gravenhage op 16‑3‑1917 Cornelia Maria Weiland, geb. te Kralingen op 14‑7‑1889 (aktenr.: 428), overl. te Zutphen op 25‑3‑1972, gecr. te Dieren op 29‑3‑1972, dr. van Johannes Weiland en Klazina Johanna van Leeuwen.
Komt voor in tientallen advertenties voor Kruidenierswaren in "De Graafschapbode".
In 1903 tot wethouder benoemd in Brummen. Gezins- en persoonskaart in archief.

Uit dit huwelijk:
1.
Gerhard Mattheus, cartograaf, leraar aardrijkskunde, geb. te Brummen op 10‑7‑1918, overl. te Norg op 17‑9‑1984 (advertentie in archief), begr. te Dieren op 21‑9‑1984.
Mede-auteur voor het kaartwerk van: Moderne Atlas Van De Gehele Wereld, onder redactie van W.Pronk. A'dam 1961. (Bron: Universiteitsbibliotheek Utrecht)
Per 1 september 1954 benoemd en, op eigen verzoek, op 1 september 1955 eervol ontslagen, als leraar aan de afdeling R.H.B.S.van het openbaar lyceum te Meppel.
(persoonskaart in archief)
.
2.
Clasina Johanna, secretaresse a/d landbouwwinterschool te Zutphen, boekverkoopster, geb. te Brummen op 5‑8‑1920, overl. te Eefde op 16‑3‑2012, overlijdensadvertentie in archief, Correspondentieadres Josée van de Laar en Gerard Bannenberg, Raphaëlstraat 14-II, 1077 PS Amsterdam.
Uit een e-mail van Martin Boschloo: "Het was een bijzondere vrouw. Ik heb haar enkele malen gebeld en slechts één maal ontmoet en die ontmoeting was leuk.Ze kon me helaas weinig vertellen over de familie, want daar had ze
nauwelijks contact mee. Ze was wel mopperig over het feit dat De Pelikaan haar familie geen recht deed door de Uittien's niet te vermelden in de geschiedenis van De Pelikaan. Algemeen bekend is dat ze met een vriendin een boekhandel dreef in Deventer. Minder bekend is dat ze daarvoor ook nog enige tijd als secretaresse bij de Landbouwwinterschool in Zutphen heeft gewerkt. Ze kon zich mijn oudste broer nog als leerling herinneren.
(uittreksel persoonskaart in archief).

3.
Henrica Anne Martine, geb. te Zutphen op 9‑5‑1928, overl. te Amersfoort op 20‑7‑1997 (bron: persoonskaart).
Tr. te Zutphen op 15‑2‑1950, sch. te Rheden op 11‑1‑1976 Jan Hendrik Westerink, verkoopleider, geb. te Rheden op 10‑3‑1927, overl. op 19‑8‑1997, zn. van Reinier Marius Westerink, predikant Geref.Kerk Lollum (Fr.), voorburg (ZH), Velp, en Neeltje Johanna Kuyvenhoven.

X.8
Theodorus Johannes Gerhard (Dick) Uttien, geb. te Haarlem op 29‑5‑1938, overl. te Perth (Australië) op 26‑10‑2021, zn. van Johannes Hermanus (Jan) Uttien (zie IX.16) en Ardina Petronella Maria (Dien) Voorvelt, woonde Ivanhoe street te Morley 6062, W.Australia dec.1991.
Tr. te Eldoret (Kenya) op 9‑11‑1963 Kathleen Maeve (Kathy) O'Shea, geb. te Eldoret (Kenya) op 9‑10‑1942, overl. te Perth (Australie) op 4‑10‑1977.
Uit dit huwelijk:
1.
Jacqueline Marie Dina, geb. te Eldoret (Kenya) op 11‑12‑1964.
2.
Karen Sandra Brigitte, geb. te Eldoret (Kenya) op 25‑12‑1967.

X.10
Johannes Theodorus Gijsbert (Jan) Uttien, geb. te Haarlem op 22‑5‑1939, zn. van Johannes Hermanus (Jan) Uttien (zie IX.16) en Ardina Petronella Maria (Dien) Voorvelt, woont Bentveldsweg 103, 2111 EC Aerdenhout (tel. 06-24271952) op 12‑12‑2003.
Tr. op 13‑12‑1968 Johanna Maria (Hanneke) Brussel, wetenschappelijk medewerker SER, geb. te Jogjakarta (Ned.Indie) op 5‑6‑1942, overl. op 7‑9‑1994, begr. te Driehuis-Westerveld op 12‑9‑1994.
Uit dit huwelijk:
1.
Annette Johanna, geb. te Velsen op 28‑3‑1972, woont Kastanjelaan 21, 2061 ER Bloemendaal op 1‑7‑2013, annette_oskar@yahoo.com, 0630541725 en 0610226302.
Tr. voor 2007 Oskar Geldof, senior sales bij Petercam Bank, kantoor New York (2004), geb. voor 1972, zn. van Chris Geldof en Toos Versluis.
scholen: Vondelschool 1979-1985, Kennemer Lyceum/SGM 1986-1990,
2.
Maarten Johannes (zie XI.9).

X.13
Petrus Johannes Maria (Piet) Uttien, leraar Engels, geb. te Haarlem op 10‑6‑1943, zn. van Johannes Hermanus (Jan) Uttien (zie IX.16) en Ardina Petronella Maria (Dien) Voorvelt, woont Van Dedemlaan 29, 3871 TD Hoevelaken (tel. 033-2535050) op 12‑12‑2003, e-mail: pietuttien@hotmail.com (2008).
Tr. te Haarlem op 20‑7‑1965 Cornelia Christina Clasina (Corrie) van Schie, geb. te Haarlem op 19‑6‑1945, dr. van Cornelis Petrus van Schie en Christina Helena Spierenburg.
Uit dit huwelijk:
1.
Remko Vincent David (zie XI.11).
2.
Dennis Simeon Oskar (zie XI.13).

X.15
Hubertus Frederikus Johannnes (Huub) Uttien, geb. te Haarlem op 27‑1‑1945, zn. van Johannes Hermanus (Jan) Uttien (zie IX.16) en Ardina Petronella Maria (Dien) Voorvelt, woont Bloemdendaalseweg 120, 2061 CP Bloemendaal (tel. 023-5262522) op 12‑12‑2003, e-mail: huub.uttien@inholland.nl (2008).
Tr. te Haarlem op 7‑12‑1972 Relinde Jehanne Elisab.Maria Buijen, geb. te Haarlem op 11‑2‑1954.
Heeft in 1985 de Friese Elfstedentocht uitgereden (informatie van de Vereniging "De Friesche Elf Steden").
Uit dit huwelijk:
1.
Ardina Elisabeth (Ardi), geb. te Haarlem op 23‑4‑1974, woont Nieuwe Spaarnwouderstr.13, 2011 BR Haarlem (tel. 023-535162) op 12‑12‑2003.
Samenw. voor 2007 Daan van Dijk.
School De Ark, Velserstraat 17, Haarlem, 1980-1983.
Productmanager van tijdschriften,speciaal abonnementen en online. Sinds maart afgestudeerd in de NIMA C, de meesters van de marketing. Met name geïnteresseerd in de ontwikkeling van producten / merken, altijd gericht op de resultaten en de winst.
Specialiteit: Marketing strategieën, concurrerend analyse, verwerving van abonnees / leden, online aankoop, de creatieve ontwikkeling, resultaat op de eerste plaats.

2.
Johannes Hermanus (Jan), geb. te Haarlem op 14‑9‑1975.

X.17
Robertus Johannes Franciscus (Rob) Uttien, geb. te Haarlem op 10‑4‑1946, zn. van Johannes Hermanus (Jan) Uttien (zie IX.16) en Ardina Petronella Maria (Dien) Voorvelt.
Tr. te Rotterdam op 17‑6‑1970 Agnes Vestergaard, geb. te Rotterdam op 28‑9‑1951.
Uit dit huwelijk:
1.
Maaike Danielle, geb. te Haarlem op 21‑3‑1972.
Tr. te Amsterdam op 16‑9‑1996 Ronald van den Brink, geb. te Wormer op 12‑1‑1972.
2.
Daniël Johannes (Daan), geb. te Haarlem op 30‑8‑1973, woont Dahliastraat te Koog aan de Zaan 2003.
Scholen: Martin Luther Kingschool 1977-1984 te Haarlem, dependance Pascal College 1985-1991 en Pascal College 1991-1996 te Zaandam.

X.25
Jan Christiaan Uittien, geb. te 's-Gravenhage op 19‑12‑1964, zn. van Christiaan Karel Uittien (zie IX.31) en Huibertje van Klaveren.
Tr. te 's-Gravenhage op 20‑5‑1996, sch. circa 2010 Esther van Dijk, geb. te 's-Gravenhage op 7‑8‑1973.
Uit dit huwelijk:
1.
Sander Simeon Jan Christiaan, geb. te 's-Gravenhage op 20‑12‑1993.
2.
Priscilla Esther Wendy Bianca, geb. te 's-Gravenhage op 20‑12‑1993.

X.48
Harm Uittien, jurist, geb. te Amsterdam op 9‑2‑1969, zn. van Jan Frans Uittien (zie IX.53) en Maria Wilhelmina Meulemans, lerares naaien, woont Hagestraat 28 rood, 2011 CV Haarlem (tel. 023-5400577) op 22‑10‑2005.
Tr. te Heemstede op 25‑12‑2001 Saskia Pauline Monique van Esser.
Gespecialiseerd in het vennootschapsrecht.
Sinds 1995 werkzaam als advocaat. Daarvoor juridisch adviseur bij de luchtmachtstaf ter vervulling van zijn dienstplicht. Liep stage bij De Brauw Blackstone Westbroek te Rotterdam en New York en heeft er daarna nog 8 jaar gewerkt zowel in Rotterdam als londen en Amsterdam. Sinds juli 2003 werkzaam bij Van Doorne (Bron: www.vandoorne.nl)
.
Uit dit huwelijk:
1.
Joëlle Johanna, geb. te Amsterdam op 16‑4‑2003.
2.
Pieter Julius, geb. te Amsterdam op 22‑10‑2005.

Generatie XI
 
XI.9
Maarten Johannes Uttien, creative director, geb. te Santpoort op 22‑1‑1974, zn. van Johannes Theodorus Gijsbert (Jan) Uttien (zie X.10) en Johanna Maria (Hanneke) Brussel, wetenschappelijk medewerker SER, woont Gedempte Raamgracht 14-rood te Haarlem op 16‑3‑2004.
Tr. ald. op 23‑5‑2003 Maaike Janetta Catharina Blank, geb. te Haarlem op 22‑10‑1976, dr. van Hubertus Hyazinthus Jozef Maria (Huub) Blank en Gerritdina Geertruida (Gerdien) Lanenga.
zie ook: http://home.planet.nl/~uttie002/.
Uit dit huwelijk:
1.
Pien Hanneke, geb. te Haarlem op 27‑2‑2004.
2.
Willemijn Anna, geb. te Overveen op 6‑1‑2006 om 11.43 u., 3200 gram.

XI.11
Remko Vincent David Uttien, geb. te Hoevelaken op 22‑6‑1968, zn. van Petrus Johannes Maria (Piet) Uttien (zie X.13) en Cornelia Christina Clasina (Corrie) van Schie, woont Elzenlaan 26, 3871 BL Hoevelaken (tel. 033-4751045) op 5‑3‑2003, 1998: Gooierserf 170, 1276 KW Huizen, 2009: Elzenlaan 26, 3871 BL Hoevelaken.
Tr. te Calvià (Mallorca) op 5‑5‑1995 Ana Herrera Herrera, geb. te Palma de Mallorca op 14‑4‑1969, dr. van Juan Herrera López en Juanna Herrera Alameda.
Uit dit huwelijk:
1.
Raúl Joaquin, geb. te BLARICUM op 1‑4‑1997.
2.
Tessa Juana, geb. te Hoevelaken op 5‑3‑2003.

XI.13
Dennis Simeon Oskar Uttien, fysiotherapeut, sportfysiotherapeut, manueel therapeut, geb. te Hoevelaken op 7‑9‑1970, zn. van Petrus Johannes Maria (Piet) Uttien (zie X.13) en Cornelia Christina Clasina (Corrie) van Schie, woont Van der Mondestraat 161b, 3515 BG Utrecht (tel. 030-2762764) op 12‑12‑2003, 01-08-20089: Koningsstraat 24, Hilversum. Email: dennis@uttien-vermeer.nl.
Samenw. te Hilversum sinds 1‑8‑2008, tr. te Lasge Vuursche, Hoge Vuurseweg 11 op 29‑8‑2018 Judith de Waal, directeur basisschool, geb. te Rhenen op 10‑2‑1977, dr. van Pieter C. de Waal en Carla van Londen.
scholen: De Astronautjes 1974-1976 en Apollo 1976-1982 te Hoevelaken, Cordius college Amersfoort 1982-1989.
Uit dit huwelijk:
1.
Suze Julia, geb. te Hilversum op 22‑1‑2009 om 07.58 u., 3190 gram en 48cm lang (geboortekaart in archief).
2.
Marij Veerle, geb. te Blaricum op 23‑7‑2010 om 21.02 u., gewicht 3805 gram, lang 48cm. (geboortekaart in archief).
gekozen tot kinderburgerester van Hilversum (Gooi en Emmelander 8-7-2021) (kopie in archief).


Homepage | E-mail